O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00"

Transkriptio

1 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Vili Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liisa Väisänen Lotta Savola Villc SiiI(aluoma Sami Sovio Taru Torssonen (puheenjohtaja) (este) Lisäksi: PS Manninen (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaiLtisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäannön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sami Sovio ja Lotta Savola. HJ Torssonen saapui kokoukseen klo Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. k Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTOLAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: ,

2 4) 0 \\VIA\VII OULUN ( w w YLIOPISTON Pöytäkirja III Ifl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 42/ Itmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Tilainfo salissa L Kosopovaliokunta HJ Jusola opintojen sujuvuus -palaverissa PS Manninen ja KVJA Juntura tapasivat Kajaanin kaupungin kansliapäällikkö Risto Hämäläisen ja Kainuun liiton viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäen (Kaenuu Connection) Rehtori Lajusen läksiäiskahvitilaisuus Yliopiston ekumeeninen jouwhartaus 6 YLioppiLaskunnan kietiohjelma Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on 1) käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Ylioppilaskunnan vuoden 2014 toimintasuunnitelmaprojektin Kielipo litiikka kuntoon mukaan yliopp ilaskunta laatu omat kieliperiaatteensa. Vuonna 2014 Oulun yliopisto laati kielipoliittisen strategian, jonka sisältöön myös ylioppilaskunta on vaikuttanut. Vuoden 2014 aikana HJ Siikaluoma, HJ Määttä, KVJA Saarela ja myöhemmin KVJA Juntura ovat valmistelleet ylioppilaskunnan kieliohjelmaa, jossa linjataan englannin kielen käytöstä ylioppilaskunnassa. Valmistelutyöhön on osallistunut myös kansainvälisiä opiskelijoita. OYYH käsitteli asiaa perjantaina kokouksessaan 41/2014 ja päätti palauttaa kieliohjelman valmisteluun. Kokouksen jälkeen hallitus ja ylioppilaskunnan kv-sektori ovat työstäneet ohjelmaa edelleen. Liite: OYY:n kieliohjelma Esittetijä: HJ Määttä Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kieliohjelma ylioppilaskunnalle. 7 Opisketijaedustajien valitseminen yliopiston titamuutoksia valmisteteviin työryhmiin Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin OYYH hyväksyi kokouksessaan 41/2014 kannanoton yliopiston tilamuutoksiin liittyen. Kannanoton julkaisemisen jälkeen yliopiston tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen lähetti ylioppilaskuntaan sähköpostiaja pyysi ylioppilaskuntaa nimeämään opiskelijaedustajat seuraaviin tilamuutoksia valmisteleviin työryhmiin: Luonnontieteellinen tiedekunta, tilasuunnittelu alkaa: 1 edustaja Pajatilahanke, hankkeen toteutus käynnistyy: 1 edustaja Prosessi- ja kaivannaisala, tilasuunnittelu alkaa: 1 edustaja Arkkitehtuurin tiedekunta, tilasuunnittelu alkaa: 1 edustaja Tellus, ideointisuunnittelu käynnistetty: 1 edustaja Linnanmaan väylä, ryhmätyötilat, opetustilat, ravintolat, kiltatilat: 4 edustajaa Liite: Hakukuulutus EsitteLijä: PS Manninen pj :J4(f //E.\ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : PL250, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , n.fi, WVAAf.OYY.FI

3 0 \\V/A\Vll OULUN Yli YLIOPISTON III II YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 42/2014 Päätösesitys: Avataan haku tilamuutoksia valmistelevien työryhmien opiskeiijajäseniksi. Hakuaika päättyy sunnuntaina klo Valtuutettiin lisäksi PS Manninen avaamaan haku. 8 5 Ystävyydenosoitus rehtori Lauri LajuseLte Ylioppilaskunnan juhlasäännön 26 mukaan pienoisstandaari annetaan hallituksen päätöksellä huomattavan kiitollisuuden, tunnustuksen tai ystävyyden osoituksena ylioppilaskunnan jäsenelle tai ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle. Oulun yliopiston pitkäaikainen rehtori Lauri Lajunen jää eläkkeelle vuoden 2014 lopussa. Lajunen on rehtorikautensa aikana ollut erittäin läheinen yhteistyökumppani ylioppilaskunnalle. Hänet kutsuttiin vuonna 2010 OYY:n kunniajäseneksi. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Myönnetään rehtori Lauri Lajuselle ylioppilaskunnan pienoisstandaari kiitoliisuuden ja ystävyyden osoituksena. 9 Muut esille tulevat asiat Pikkujoulut tulee, taju menee. Hallituksen TJ aika väbä. 10 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa I Oulus a. 7 j() f.2014 Viii Koistinen Eero anninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa I.IZ2014 Oulussa Y. i Sami Sovio Pöytäkirjantarkastaja )/WO\ Swv Lotta Savola Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: OYY:n kieliohjelma Liite 2: Hakukuulutus tilatyöryhmien opiskelijajäseniksi t Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRI. PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTFILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOOVY.Fi, IMMN.OYY.FI

4 o \V/AV// OULUN J(( Ji ( YLIOPISTON II II YLIOPPILASKUNTA Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kieliohjelma Oulun yliopistossa on yhteensä noin tuhat tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Näistä valtaosa on myös ylioppilaskunnan jäseniä. Oulun yliopiston ylioppilaskunta on 2000-luvulLa pyrkinyt laajentamaan englanninkielistä viestintäänsä koskemaan miltei kaikkea toimintaansa, vaikka yliopistolain 46 mukaan ylioppilaskuntien virallinen kieli on suomi. Oulun yliopiston kasvava kansainvälinen profiili tuo myös ylioppilaskunnalle tarpeen määritellä omaa kansainvälistä viestintäänsä. Keväällä 2014 Oulun yliopisto laati oman kielistrategiansa, jota on käytetty apuna tämän kieliohjelman tekemiseksi. Yliopiston kielistrategia ja ylioppilaskunnan kieliohjelma edistävät ja tehostavat pyrkimystä kohti kansainvälistä yliopistoyhteisöä. Tämä kieliohjelma ei käsittele ylioppilaskunnan yleistä viestintää, josta on linjattu erikseen OYY:n viestintästrategiassa, vaan täydentää ja täsmentää ylioppilaskunnan viestintästrategiaa englanninkielisessä viestinnässä. Tämä kieliohjelma toimii myös hyvänä pohjana ylioppilaskunnan jäsenjärjestöjen omalle viestinnälle. Kieliohjelman kantavana teemana on ollut tasavertaisuuden periaate. Tasavertaisuus ottaa huomioon eri yleisöjen tietotarpeet ja kulttuurisen kontekstin. Esimerkiksi terveydenhuoltoasiat ovat kansainvälisille opiskelijoille hyvin tärkeitä ja niistä viestiminen tulee tapahtua englanniksi siten, että terveydenhuoltojärjestelmää koskettavat taustat selvitetään englanniksi hieman tarkemmin. Kietiohjetman tavoitteet Yhdenvertaisuus Opiskelijat saavat viestintää ja palveluita niin suomeksi kuin englanniksikin. Ylioppilaskunnan luottamushenkilöt ja henkilökunta toimivat luontevasti oman taitotasonsa mukaan sekä suomeksi että englanniksi. Kaksikielinen Edunvalvonta-asiantuntijoiden ja kanslian asiakkaiksi tulevat saavat asiakaspalvelu osaavaa palvelua sujuvalla englannin kielellä. Kielimuuri ei ole vastaisuudessa ongelma. Mikäli kieliosaaminen on palvelun esteenä, tulee jokaisella olla mahdollisuus hakea ja saada työtehtävän hoitamisessa kielellistä apua työyhteisöltä. Kaksikielisyyteen Toimiston työntekijät ja ylioppilaskunnan luottamushenkilöt kannustaminen kannustavat vastavuoroisesti toisiaan ja yhteistyötahojaan käyttämään rohkeammin englantia myös arjen töissään ja kehittämään kielellisiä valmiuksiaan ja esiintymisvarmuuttaan englanniksi siihen pisteeseen, että he ovat valmiita myös tekemään vaikuttamis- ja lobbaustyötä englanniksi. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVfW.OYY.FI

5 O c \V/AVii OULUN T(( P YLIOPISTON fl Yhdenvertaisuus Viestintä ja tiedon jakaminen ovat edellytyksenä myös kansainvälisen opiskelijan hyvän elämän edistämiselle. Kansainvälisistä asioista vastaavan hallituksen jäsenen ja asiantuntijan päätehtävänä on vastata ja koordinoida, että kansainvälisille opiskelijoille turvataan yhdenvertainen opiskelijaelämä. Tavoitteena on, että jokaisella kansainvälisellä opiskelijalla on suhteessa suomalaiseen opiskelijaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja toimia ylioppilaskunnan ja ylioppilaskunnan yhteistyökumppaneiden piirissä. Ylioppilaskunnan viestinnässä otetaan aktiivisesti huomioon sekä selkeä suomenkielinen että selkeä englanninkielinen viestintä. Kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi englanninkielisen viestinnän osana selitetään lyhyesti ja tiivistäen myös tapahtuman, toimen tai toimintatavan taustalla oleva sosiaalinen konventio, eli taustoitetaan myös ulkomaalaiselle opiskelijalle syitä ja kulttuurisidonnaisuuksia sen takana. KaksikieLinen asiakaspatvelu Suomea ja englantia käytetään aktiivisesti kaikissa OYY:n toimielimissä ja kaikilla ylioppilaskunnan eri tasoilla. Jokaisella sektorilla pyritään kartoittamaan englanninkielisen viestinnän tarpeet ja kohderyhmä, jotta toisella kielellä viestimisen tilanteet tunnistetaan. Ylioppilaskunnan henkilökunta kykenee harjoittamaan asiakaspalvelua jäsenistölle ymmärrettävällä englannilla ja muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia opiskelijoita kohdellaan tasavertaisesti viestinnässä ja asiantuntijoiden kanssa asioidessa. Kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla tietoa suomalaisesta opiskelijakulttuurista. Tiedon jakamisesta ovat lähtökohtaisesti vastuussa kaikki opiskelijayhteisön toimijat. Ylioppilaskunnan tehtävä on kannustaa opiskelijajärjestöjä kaksikieliseen viestintään ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen jakamalla riittävästi tietoa toiminnastaan piirissään toimiville kv-opiskelijoill.e. Kaksikietisyyteen kannustaminen Kansainvälisten asioiden sektorin tai viestintäsektorin tehtävänä ei kuitenkaan ole toimia ylioppilaskunnan käännöstoimistona, vaan koko toimiston tulee huolehtia englanninkielisen viestinnän toteuttamisesta. Vaikka joissakin tilanteissa käytetään englantia, ei englannin kielen käyttö tee siitä kansainvälisen sektorin toimialuetta. Ylioppilaskunnan hallitusta ja muita luottamushenkilöitä sekä henkilökuntaa kannustetaan ja rohkaistaan käyttämään englantia. Esimerkiksi erilaisia perinteisesti suomenkielisiä tilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös kokonaan tai osittain englanniksi, jolloin kansainvälisten opiskelijoiden on mahdollista osallistua uudenlaisissakin yhteyksissä ylioppilaskunnan toimintaan. Samalla voidaan parantaa ylioppilaskunnan toimijoiden kielellisiä valmiuksia. Englannin kielen taito huomioidaan pätevyysvaatimuksena uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. Edunvalvonnassa vaikutetaan siihen, että myös ylioppilaskunnan sidosryhmät (esimerkiksi yliopisto, Uniresta, PSOAS ja Oulun kaupunki) viestivät englanniksi. Ylioppilaskunta muistuttaa myös piirissään olevia järjestöjä viestimään englanniksi, jotta kansainvälisillä opiskelijoilla olisi mahdollisuus saada tietoa järjestöjen tapahtumista ja osallistua niiden toimintaan. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MN.O A.FI

6 0 \VAV// OULUN Ji ( YLIOPISTON J(( fl YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnassa tavoitell.aan toimijoiden ammatillista kehittymistä kaksikietisesti vaativissa edunval.vontatilanteissa. Tavoitteena on, että vastaisuudessa ylioppilaskunnan toimijat osaavat kommunikoida englanniksi kielellisesti haastavissa, yliopistopol.itiikkaa käsittelevissä vuorovai kutustilanteissa. OULUN YIJOPISTON YLIOPPII.A5KIJNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WMW.O C.FI

7 o \VAV1I OULUN D J(( J(( YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA YLioppitaskunta hakee opiskelijoita tilamuutoksia valmistetevien työryhmien jäseniksi Oulun yi.iopiston tiloja kehitetään I.ähivuosina voimakkaasti. Opiskel.ijat ovat suurin yksittäinen käyttäjäryhmä yliopiston tiloille ja siksi opiskelijoiden panos myös til.ojen kehittämisessä on erittäin tärkeä. Haemmekin nyt aktiivisia ja tila-asioista kiinnostuneita opiskelijoita seuraaviin työryhmiin: Luonnontieteellinen tiedekunta (tilasuunnittelu alkaa): 1 edustaja Pajatilahanke (hankkeen toteutus käynnistyy): 1 edustaja Prosessi- ja kaivannaisal.a (til.asuunnittelu alkaa): 1 edustaja Arkkitehtuurin tiedekunta (tilasuunnittelu al.kaa): 1 edustaja Telius (ideointisuunnittelu käynnistetty): 1 edustaja Linnanmaan väyl.ä, ryhmätyötilat, opetustilat, ravintolat, kiltatilat: 4 edustajaa Emme odota aiempaa kokemusta tai osaamista tilahankkeiden suunnittelusta, mutta toivomme kaikkien hakijoiden oi.evan erittäin motivoituneita ja aktiivisia työryhmäläisiä meidän kaikkien muiden opiskelijoiden käyttämiä til.oja kehittämään. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona kl.o mennessä sähköpostilla osoitteeseen hakemukset(a)oyy.fi. Otsikoksi Hakemus, työryhmän nimi. Kerro hakemuksessasi, mihin työryhmään haet, omasta motivaatiostasi osallistua tilahankkeiden suunnitteluun ja siitä, miten viestisit työn etenemisestä muille opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee työryhmien opiskelijajäsenet viikolla 3. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ftfi,

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti 10.5.2013 1 (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Edustajiston kokoukset keväällä 2014 (Turku-salissa klo 18.15-): 26.2. 26.3. 23.4. Toukokuussa tarvittaessa kokous joko 7.5. tai 14.5.

Edustajiston kokoukset keväällä 2014 (Turku-salissa klo 18.15-): 26.2. 26.3. 23.4. Toukokuussa tarvittaessa kokous joko 7.5. tai 14.5. EDUSTAJISTON TAMMIKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 29.1.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 18 Kokouksen avaus 19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot