O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: klo 12.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00"

Transkriptio

1 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Vili Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liisa Pekkala Lotta Savola Ville Siikaluoma Sami Sovio Taru Torssonen (puheenjohtaja) Lisäksi: EPJ Marin PS Manninen OYLPT Koivunicmi +(S Tikkincn 55 Lintula KVS Saarcl.a VS Karjalaincn (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaiLLisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 5 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marko Määttä ja Liisa Pekkala. Päätös: Esityksen mukaan. Sih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, XI OVI, 2. KRS, oulu. PUH: , WWWOYY.FI

2 opiskeiijajäsenet 0 O Y ( OULUN LSNKUN TA 4 5 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hallituksen kokouks2 Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. HPJ Koistinen esitti, että Usätään kohta 11.2 Kutsu Prosessitekniikan kiilan vuosijuhlasitseille Päätös: Päätettiin lisätä kohta 11.2 Kutsu Prosessitekniikan kiilan vuosijuhlasitseille ILmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: YLiopiston päätökset: 7.2. Kansainvälisen tuen strategiaryhmän nimeäminen (kouiutusrehtori Olli Silvn ajohtaja Eva Maria Raudasoja) 7.2. Opintojen sujuvuuden strategiaryhmän nimeäminen - opiskeljajäsenet Diana Jusola ja Marko Määttä (koulutusrehtori Olli Silvn & johtaja Eva Maria Raudasoja) 7.2. Opettajankoulutuksen johtoryhmän nimeäminen - Mikko Rahkola, Ville Tyrväinen ja Kim Rantala (koulutusrehtori Olli Siivn & johtaja Eva Maria Raudasoja) Tutkintolautakunnan nimeäminen - opiskelijajäsen Mika Parkkari (rehtori Lauri Lajunen & hallintojohtaja Essi Kiuru) Muut KVS Saarela yliopiston kansainvälisen rekrytoinnin markkinointityöpajassa AktiiviLupi-järjestökoulutukset KVS Saarela, HJ Siikaluoma ja HJ Määttä vaihtareiden paluuorientaatiossa HJ Siikaluoma ja HJ Määttä yliopiston Vaihda maisemaa! -tapahtumassa HJ Siikaluoma CIMO:n infotilaisuudessa KVS Saarela ja HJ Määttä KTK:n koulutusvientiseminaarissa KVS Saa rela tapasi OTY.n kv-vastaava Janika Hasan KVS Saarela kävi Brysselissä ECTS Guide Revision: Stakehotders concerencessa (ESU:n kautta) HJ Torssonen, HJ Määttä, HJ Jusola, VS Karjalainen ja SS Lintula yliopiston Notio-intran avaustapahtumassa 4.2. HJ Jusola ja SS Lintula tapasivat opiskelijapalveluiden päällikkö Peurasaaren 5.2. Tapahtuma- ja kulttuurijaoston 1. kokous Olkkarissa KVS Saareta yliopiston koulutusvientityöryhmän tulevaisuusskenaariotyöpajassa Lintu[a tapasi Oulun Pyrinnön ja MPKY:n edustajia (yhteistyö kunto[iikuntatapahtumissa) 7.2. SS Lintula tapasi Uniresta Hpj Leppämäen OYYH ja OYYSIHT tapasivat yliopiston johtoa HJ Pekkala, KS Tikkinen ja 55 Lintula Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmässä KS Tikkinen koulutti hallinnon opiskelijaedustajia (yliopiston talous) HJ Siikaluoma ja KVS Saarela OSAKOn Maksuton koulutus -keskustelutilaisuudessa KS Tikkinen perehdytti tutkintolautakunnan opiskelijajäseniä KS Tikkinen pienryhmäohjauksen yhdyshenkilötapaamisessa Sosiaalipoliittisen valiokunnan kokous 1/ KS Tikkinen ja 55 Lintula vierailivat Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa ja tapasivat LYYPS Kantomaan ja LYYKSS Vesan KVS Saarela tapasi NISO:n ja ESN:n puheenjohtajia OYYE 1/ P5 Manninen tapasi ympäristöjaoston puheenjohtaja Laura Ketosen (jaoston rahaliikenne ja käytännön asiat) SYL:n avausseminaari KVS Saarela yliopiston kansainvälisen tuen strategiahanke -työryhmän kokouksessa HPJ Koistinen, HJ Sovio ja P5 Manninen tapasivat Investment Intelligence oy:n Juho-Tuomas Appellin (OYY:n varainhoidon tehostaminen) HPJ Koistinen, HJ Sovio ja PS Maniinen tapasivat OP Privaten Antti Rajalan (OYY:n varainhoito) Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OvI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

3 o O T( A\v OULUN t ( KUNTA HJ Jusola ja HJ Määttä opintojen sujuvuuden strategiatiimin kokouksessa (mm. opintopsykologiharjoittelija) Hallituksen kokouksj, Päätös: Esityksen mukaan. 6 SosiaatipoLiittisen valiokunnan jäsenet 2014 Ylioppilaskunnan hallituksen työjärjestyksen 10 mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimii kolme valiokuntaa: koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä talousvaliokunta. Hallituksen työjärjestyksen 12 mukaan valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämä hallituksen jäsen. Valiokuntaan kuuluu varsinaisina jäseninä puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään neljätoista (14) jäsentä sekä tarpeellinen määrä lisäjäseniä. Valiokunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa kaikki paikalla olevat ylioppilaskunnan jäsenet ovat äänivaltaisia. Valiokunnan vuoden ensimmäinen kokous tekee hallitukselle esityksen valittavista varsinaisista jäsenistä. Hallitus valitsee valiokunnan varsinaiset jäsenet valiokunnan esityksen pohjalta. Lisäjäseneksi voi ilmoittautua jokainen halukas ylioppilaskunnan jäsen. Valiokunta valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Valiokunnan kokouksessa äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Jos kukaan varsinaisista jäsenistä ei vastusta, voivat lisäjäsenetkin osallistua äänestykseen. Sosiaalipoliittinen valiokunta on kokouksessaan 1/14 päättänyt esittää OYY:n hallitukselle, että seuraavat 13 OYY:n jäsentä nimetään OYY:n sosiaalipoliittisen valiokunnan jäseniksi vuodeksi 2014: Sakari Hautala, Elina Honkanen, litumaari lkäheimo, Tiia-Maria Juuso, lona Keränen, Kaisa Kiirikki, Klaus-Mikael frlielonen, Ebba Moilanen, Pernelle frloilanen, Jukka Ojala, Lauri Rannaste, Jenni Ronkainen, Antti Salminen ja Jussi Too pakko Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Nimetään sosiaalipoliittisen valiokunnan jäseniksi vuodelle 2014 Sakari Hautala, Elina Honkanen, litumaari ikäheimo, Tiia-Maria Juuso, Oona Keränen, Kaisa Kiirikki, Klaus-Mikael Mielonen, Ebba Moilanen, Pernelle Moilanen, Jukka Ojala, Lauri Rannaste, Jenni Ronkainen, Antti Salminen ja Jussi Toopakka. Valtuutetaan valiokunta täydentämään kokoonpanoaan yhden jäljellä olevan jäsenen osalta tarvittaessa. Päätös: Esityksen mukaan. 7 Tapani Lintutan irtisanoutumisilmoitus ja sosiaalipoliittisen 5ihteerin rekrytointi Ylioppilaskunnan sääntöjen 65 valitsee muut toimihenkilöt. mukaan edustajiston valitsee pääsihteerin ja päätoimittajan. Hallitus Sosiaalipoliittisena sihteerinä toimiva Tapani Lintula jätti irtisanoutumisilmoituksensa P5 frlanniselle Esittetijä: P5 Manninen Liite: Hakukuulutus Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Tapani Lintulan irtisanoutumisilmoitusja avataan sosiaalipoliittisen sihteerin haku. Haku päättyy klo Haastattelut järjestetään , jolloin tehdään myös valinta uudeksi sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi. Vastuuhenkitö: PS Manninen Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPI I(UNTA KIRi ET: L 20, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU. XI OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , V4MN.OYY.FI

4 2) 0 A\v OULUN O f T( KUNTA Hallituksen kokouks.a4 8 Amazing OuLu 2014 Ylioppilas kunta järjestää perinteisesti Iiikunnallisen Amazing Oulu -kaupunkisuunnistustapahtuman toukokuun alussa. Hallitusohjelman 2014 mukaan Amazing Oulu järjestetään kevään aikana. Hallituksen johtosäännön 3. luvun 95 mukaan hallitus --5) voi palkata tilapäisen työntekijän sääntöjen ja talousarvion määrärahojen puitteissa enintään kahdeksi (2) kuukaudeksi. Edelleen hallituksen johtosäännön 6. luvun 31 5 mukaan pääsihteerin tehtävänä on -- tilapäinen henkilöstö, mikäli hallitus myöntää tähän valtuutuksen. EsitteLijä: PS Manninen ottaa väliaikainen ja Päätösesitys: Päätetään järjestää Amazing Oulu -tapahtuma keskiviikkona Päätetään Usäksi valtuuttaa PS Manninen tekemään rekrytointi 4projektisihteeriksi. Projektisihteerin työaika on yhteensä 2 kuukautta, 20 h viikossa. Päätös: Esityksen mukaan. Vastuuhenkitö: PS Manninen 9 P5 Mannisen työsopimus ja YTES:n soveltaminen pääsihteeriin Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on 1) käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Henkilöstöhallinnon johtosäännön 3 5 mukaan Pääsihteerin lähiesimiehenä toimii hallitus. Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ovat neuvotelleet ylioppilaskuntien työehtosopimuksen ajalle (jatkokausi jo neuvoteltu ). Työehtosopimuksessa määrätään kulloinkin voimassa olevan yliopistolain mukaisten ylioppilaskuntien toimisto-, järjestö-, talous- ja muiden varsinaista toimintaa toteuttavien työntekijöiden vähimmäistyöehdot. Työehtosopimusta ei sovelleta ylioppilaskuntien toimitukselliseen henkilöstöön. Sopimus ei koske työnantajan edustajia. Työnantajien edustajat määritellään kyseisen ylioppilaskunnan hallintoasiakirjoissa (säännöt tai vastaava). Monissa ylioppilaskunnissa sovelletaan myös pääsihteereihin YTES:n määrittelemiä vapaapäivä- ym. käytäntöjä. Esittetijä: PS Manninen Liite: Liite P5 Mannisen tyäsopimukseen Päätösehdotus: Päätetään soveltaa P5 Manniseen työsopimuksessa määriteltyjen asioiden lisäksi seuraavia YTES:n pykäliä: 5 Työsuhteen päättyminen, 7 Liukuva työaika, 9 Vapaapäivät sekä 10 5 Säännöllisen työajan ulkopuolella matkustaminen. Valtuutetaan HPJ Koistinen allekirjoittamaan liitteen mukainen liite Mannisen työsopimukseen. HPJ Koistinen esitti, että päätetään soveltaa P5 Manniseen työsopimuksessa määriteltyjen asioiden lisäksi seuraavia YTES:n pykäliä: 7 Liukuva työaika, 9 5 Vapaapäivät 5ekä 10 Säännöllisen työajan ulkopuolella matkustaminen. Valtuutetaan HPJ Koistinen allekirjoittamaan liitteen mukainen liite Mannisen työsop i m u kseen. pj Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPIIASKUNTA KJRJEEtI L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTflLAN KATU, XI OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WWWOYYfI

5 2) o O Y A\v OULUN ( KUNTA HaI[ituksen kokouks Päätös: Päätettiin soveltaa P5 Manniseen työsopimuksessa määriteltyjen asioiden lisäksi seuraavia YTES:n pykäliä: 7 Liukuva työaika, 9 Vapaapäivät sekä 10 5 Säännöllisen työajan ulkopuolella matkustaminen. Päätettiin valtuuttaa HPJ Koistinen allekirjoittamaan liitteen mukainen Uite Mannisen työsopimukseen. 10 Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 5 mukaan hallituksen tehtävänä on -- valmistella edustajiston käsiteltävät asiat. Edustajiston työjärjestyksen 3. luvun 12 5 mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asia5ta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys Toim enkuvien muuttaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 5 mukaan edustajiston tehtävänä on 1) kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja 65 5 mukaan päättää toimen perustamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta. Ylioppilaskunnan hallitus on keskustellut kansainvälisten asioiden sihteerin toimenkuvan tulevaisuudesta useaan otteeseen vuonna OYYH on kokouksessaan 42/2013 päättänyt valtuuttaa P5 Nisula neuvottelemaan KVS Saarelan kanssa lisätöistä. PS Manninen on allekirjoittanut KVS Saarelan kanssa lisätyösopimuksen, jonka perusteella KVS Saarela hoitaa kansainvälisten asioiden lisäksi myös ylioppilaskunnan järjestösihteerin tehtäviä asti. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin esittää edustajisto[le, että se muuttaa kansainvälisten asioiden sihteerin toimen kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntijan toimeksi sekä järjestö- ja hallintosihteerin toimen osa-aikaiseksi hallintosihteerin toimeksi Tehtävänimikkeiden muuttaminen EsitteLijä: PS Manninen Päätäsesitys: Muutetaan koulutuspoliittisen sihteerin tehtävänimike koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi sekä sosiaalipoliittisen sihteerin tehtävänimike sosiaalipaliittiseksi asiantuntijaksi. Toimenkuvat säilyvät nykymuadassaan. Päätös: Päätettiin esittää edustajistolte, että muutetaan koulutuspoliittisen sihteerin tehtävänimike koulutuspaliittiseksi asiantuntijaksi sekä sosiaahpoliittisen sihteerin tehtävänimike sosiaalipotiittiseksi asiantuntijaksi. 11 Kutsut 11.1 OTUS 25 vuotta Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää tervehdys. 5iht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI KOISO KAN11iL N KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , MMN.OYY.FI

6 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Ha[[ituksen kokouksj 11.2 Prosessiteekkarikitta 53 vuotta, juhlasitsit Päätös: Päätettiin lähettää HJ Määttä ja HJ Sovio Muut esille tulevat asiat HJ Siikaluoma kertoi hallitukselle Rattoradion wapun toiminnasta. Asiaan palataan hallituksen seuraavassa kokouksessa. 13 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa.3.oi Oulussa 2 L2014 L Vili oistinen Lero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa Oulussa j Marko Määttä Päytäkirjantarkastaja Liisa Pekkala Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Liite P5 Mannisen työsopimukseen Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WWWOYY.FI

7 Arvoisa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus, hyvä pääsihteeri IRTISANOUTUMISILMOITUS Tällä ilmoituksella minä Tapani Tuomas Lintula ( ) ilmoitan irtisanoutuvani Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) sosiaalipoliittisen sihteerin tehtävästä alkaen. Syyt tärkeänä pitämästäni ja arvostamastani työstä irtisanoutumiselle löytyvät henkilökohtaisesta elämästäni, muutosta toiselle paikkakunnalle. Irtisanoutumispäivämäärääni mennessä minulle on kertynyt yhteensä 23 TES:n mukaista lomapäivää ja tahtoisin käyttää ne ennen työsuhteeni päättymistä. Toivotan OYY:lle sitä samaa menestystä ja innostusta tärkeässä työssään Pohjois-Suomen kehittämisessä ja tiedon ja sivistyksen valaisevana liekkinä, fiat luxina, toimimisessa, jota sen yli 50-vuotinen historia edustaa. Olen suunnattoman ylpeä ja onnellinen siitä, että olen saanut olla osa tätä upeaa historian ketjua. Kiitokset näistä unohtumattomista vuosista, jotka täyttivät ja rikastuttivat opiskeluvuosiani Oulun yliopistossa. Lopuksi tahdon lainata suuren humanistin ja sivistysmiehen Santeri Alkion sanoja. Ne sopivat mainiosti myös ylioppilaskunnan ja ylioppilasnuorison ohjenuoraksi, niin historiassa kuin tässäkin maailman ajassa. Ih m 1syys ja sen keh itystarve on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi. Ystävänpäivänä Oulussa Tapani Lintula, Filosofian maisteri

8

9 O \\VIA\V/I OULUN ( ( YLIOPISTON Sopimus Ifl fl Liite P5 Mannisen työsopimukseen Tällä sopimuksella täydennetään OYY:n pääsihteerinä toimivan Eero Ilari Mannisen ( ) työsopimusta. Tämä I.iitesopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun asti, Varsinaisessa työsopimuksessa mainittujen asioiden lisäksi tällä liitteellä sovitaan, että ylioppilaskuntien työehtosopimusta (YTN ja PALTA ) sovelletaan vuonna 2014 myös Eero Manniseen seuraavien pykälien osalta: 7 Liu kuva työaika 9 5 Vapaapäivät 10.5 Säännöllisen työajan ulkopuolella matkustaminen Allekirjoituksillamme vahvistamme, että sopimus on syntynyt yhteisymmärryksessä ja sitoudumme molemmat sopimusta noudattamaan. Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Oulussa Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , V4MN.OYYFI

10

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 Aika: 24.5.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 5.3.2014 klo 16.42 18.22 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-18 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/10 Pöytäkirja Aika: 10. huhtikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot