o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON"

Transkriptio

1 o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Viii Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liisa Väisänen Lotta Savola Villc Siikaluoma Sami Sovio Taru Torssoncn (puheenjohtaja) (este) (este) (este) Lisäksi: PS Manninen SA Toiviainen KVJA Juntura Lambo (sihteeri) (HVPJ Torssosen söpö koira) 1 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaitLisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätäsvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Diana Jusola ja Sami Sovio. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. j Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET:PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VILPAILUT: LRKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVifW.OYY.Fl

2 Haasta 4) 0 \\V/A\Vll OULUN W1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA. Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/ ILmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 5.9. OYY:n työntekijäkokous Keep fit - itsesi -liikuntatapahtuma HPJ Koistinen, HVPJ Torssonen OY:n viestintästrategian workshopissa Ylkkärin rehtoripaneeli Aularavintolassa HJ Savola ja SA Toiviainen SYL:n sosiaaliturvan teemapäivässä Helsingissä KA Määttä ja SA Toiviainen hyvinvointityöryhmän kokouksessa (hv-viikko, opintotuki, toimeentulo) Opelle omppu tapahtuma Oulun yliopiston kampuksilla SA Toiviainen opintotukilautakunnan kokouksessa VS Rannanpää Markkinointiviestinnän viikon tapahtumassa Helsingissä OYY:n koulutus hallinnon opiskelijaedustajille vaikuttamisesta yliopiston toiminnan ja talouden suunnitteluun VS Rannanpää OY:n varainhankintakampanjan viestinnän suunnittelukokouksessa KVJA Juntura ja SA Toiviainen sekä muutama kv-opiskelija tapasivat Hanna Sarkkisen (joukkoliikenne ja sen uudistukset) OYYH periferiaylioppilaskuntien tapaamisessa Joensuussa VS Rannanpää tapasi VWD:n edustajat (OYY:n nettisivujen päivitys, asiakirjahallinto nettisivuilla) PS Manninen ja KA Määttä tapasivat OYHJ Nisulan ja OYHJ Kettusen (tulevan yliopiston hallituksen kokouksen asiat) HJ Sovio, KA Määttä ja SA Toiviainen SYL:n työelämätapaamisessa Helsingissä HJ Jusola ja HJ Määttä Opintojen sujuvuus -työryhmän kokouksessa HJ Jusola ohjeet opintojakson suunnitteluun palaverissa Jorma Terentjeff, Sakari Jussi-Pekka ja Sirpa Noponen aamupalavieraina (yliopiston varainhankinta) HVPJ Torssonen ja PS Manninen luovuttivat Jouko Niinimäelle ylioppilaskunnan standaarin ja historiakirjan sekä onnittelivat rehtoriksi valinnasta 6 OuLu Mining Schootin tiedekuntahallituksen opisketijajäsenten valinta Hallituksen johtosäännöri 9 mukaan hallitus -- säännöissä edustajiston vai ittavaksi määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan Ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 5/2014 hyväksytyn hallintovaalijohtosäännön 30 a mukaan ylioppilaskunnan hallitus nimeää opiskelijaedustajat tiedekuntahallituksiin, mikäli tiedekuntia perustetaan, yhdistetään tai jos ylioppilaskunnan tulee muutoin nimetä opiskelijajäseniä tiedekuntahallituksiin muulloin kuin parittoman vuoden syksyllä, eikä kyseessä ole jälki- tai täydennysvaali. Ylioppilaskunnan hallituksen on julistettava vaalikuulutuksella opiskelijajäsenien paikat avoimeksi viimeistään kahdeksantena (8.) päivänä ennen hallituksen kokousta, jossa opiskelijajäsenet nimetään. Hakuaika on vähintään seitsemän (7) vuorokautta ja enintään kaksikymmentä (20) vuorokautta. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 28/2014 ja päätti avata haun OMS-tiedekunnan tiede kuntahallituksen opiskelijajäseniksi. Haku päättyi klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Joonas Kurtti ja Tapio Soukka. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan OMS-tiedekunnan tiedekuntahallitukseen yksi varsinainen ja yksi varaopiskelijajäsen. HPJ Koistinen esitti, että valitaan Joonas Kurtti Ofr1S-tiedekunnan tiedekuntahallituksen opiskelijajäseneksi, varalle Tapio Soukka. Päätös: Yksimielisesti HPJ Koistisen esityksen mukaan. (/4 Siht, Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : PL 250, 90014OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl ovi, 2. KRS, OULU. PUH: ,

3 8) 2) 4) o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON Päytäkirja YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 30/ YLioppiLaskunnan titien (opettaminen Danske Bankissa ja Nordeassa Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on -- hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Ylioppitaskunnalla on käytössään seuraavat tilit: OULUN OSUUSPANKKI (OP-POHJOL,4) FI Fl F NO R lea Elli DANSKE BANK F Ylioppilaskunnan tilinkäyttöoikeudet siirrettiin PS Nisulalta P5 Manniselle hallituksen kokouksessa 2/ Osuuspankin till on OYY:n pääsääntöinen tili, muiden pankkien tilit on perustettu jäsenmaksun maksamisen mahdollistamiseksi Weblodissa, sillä järjestelmä vaatii maksunappia varten siihen liitetyn tilin. OYYH on kokouksessaan 9/2014 päättänyt, että OYY ottaa Paytrail-järjestelmän käyttöön osana Oodi-ylioppilaskuntia ja valtuuttaa P5 Mannisen käymään neuvottelut loppuun Katja Puran ja muiden pääsihteerien kanssa. PayTrail on otettu menestyksekkäästi käyttöön. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään lopettaa ylioppilaskunnan tilit Nordeassa ja Danskessa ja siirtää niillä mahdollisesti olevat varat OYY:n Oulun osuuspankkiin tilille FI2O Valtuutetaan PS Manninen hoitamaan asia. 8 5 Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on -- asiat. 8.1 Puisto mannen toimiston Laajennus valmistella edustajiston kaiteltävät Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 mukaan edustajiston tehtävänä on 1) kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa sekä -- päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai luovuttamisesta, tilusvaihdon toimittamisesta, kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen taikka laitoksen kiinnittämisestä, uudisrakennuksen rakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtymisestä. OYY omistaa vanhan toimistonsa osana kiinteistöosake yhtiö Puistomannea 050 itteessa Mannenkatu 6. Muina osakkaina toimivat Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS ja Uniresta oy. Ympäröivää aluetta ollaan lähivuosina kehittämässä ja rakentamassa voimakkaasti. Puistomannen hallituksessa on päätetty vuonna 2013 ryhtyä selvittämään, josko toimistorakennuksen lisärakennusoikeutta voisi uudistust yön ohessa käyttää hyväksi siten, että 2. kerroksessa sijaitseva toimistotila saisi n. 100 m2 lisätilaa ja alakertaan rakennettaisi vuo rakäyttöönjuhlatila. PJ (4j Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIR.iEL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, oulu. PUH: , TOI WMN.0YY.FI

4 3) 0 O f A\v OULUN i( KUNTA Hallituksen Alustava tarjous laajennustyöstä pyydettiin Hartela Forum oy:ltä ja juhlatilan hinta-arvio Uniresta oy:ltä. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö on tehnyt lainalaskelmia ja arvioita kannattavuudesta. Suunnitelman mukaan laajennus toteutettaisiin lainarahal la, ylioppilaskunnan reaal inen osuus lainasta olisin euroa OYYE keskusteli asiasta iltakoulussaan EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, ettei ylioppilaskunta osallistu laajennukseen tai sen kustannuksiin nyt käytössä olevien tietojen pohjalta. 8.2 Sijoitusstrategian päivittäminen ja varainhoidon kilpailutus OYYE päätti kokouksessaan 6/2010 hyväksyä ylioppilaskunnan pitkän aikavälin sijoitusstrategian. Edelleen OYYE päätti kokouksessaan 2/2011 valita ylioppilaskunnan varainhoitajaksi OP Privaten. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on -- huolehtia edustajiston päätösten täytäntöön panemisesta sekä 4) hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. OYYH päätti kokouksessaan 13/2011 realisoida sijoituksista Tapiola Rahastoyhtiö Oy:ssä sijoitetut lyhyen koron rahaston varat sekä The Protected Assets Tep Fund:iin sijoitetut varat ja siirtää vapautuvat varat OP-Private Oulun hoidettavaksi. Lisäksi OYY:n Suomi-Yhtiöissä ollut määräaikainen kapitalisaatiosopimus päättyi vuonna 2012, minkä jälkeen varat siirrettiin osaksi varainhoitoa. The Protected Assets Tep Fundissa olleet varat saatiin vihdoin siirrettyä varainhoidon osaksi kesällä OYYH päätti kokouksessaan 5/2014 valtuuttaa HPJ Koistisen, HJ Sovion ja P5 Mannisen toteuttamaan varainhoidon kustannusanalyysin Investment lntelligence oy:n kanssa. Kustannusanalyysin perusteella varainhoidosta olisi mahdollista saada säästöjä. Lisäksi vuonna 2010 hyväksytty sijoitusstrategia huomattiin joiltain osin hieman puutteelliseksi, joten sen todellinen päivittäminen olisi tarpeen. EsitteLijä: HPJ Koistinen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se valtuuttaa ylioppilaskunnan hallituksen ja talousvaliokunnan valmistelemaan sijoitusstrategian päivittämisen ja varainhoidon kilpailuttamisen. Lopullinen sijoitusstrategia ja kilpailutuksen tulokset käsitellään edustajiston kokouksessa. 8.3 TaLousvatiokunnan täydentäminen Hallituksen johtosäännön 17 mukaan talousvaliokunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Vuosittain puolet (3) valiokunnan jäsenistä on erovuoroisia. Valiokuntaan kuuluu varsinaisina jäseninä puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Jäsenet nimittää edustajisto avoimen haun perusteella. Valiokunta valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vuonna 2014 talousvaliokuntaan kuuluvat Jaana Isohätälä, Aki Lappalainen, Henna Määttä, Valle Uimonen, Kim Rantala ja Matti Rusila. Puheenjohtajana toimii Sami Sovio. Erovuoroisia jäseniä ovat Isohätälä, Rantala ja Rusila. PJ 5iht\) Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

5 2) 2) 0 O f OULUN Ha[[ituksen kokoukse. t ( KUNTA Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan luottarnushenkilö voi erota toimestaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähkö postitse hänet valinneelle toimielimelle tai ylioppilaskunnan kansliaan. Luottamushenkilön ero astuu voimaan välittömästi. Henna Määttä on jättänyt eroilmoituksensa talousvaliokunnan jäsen yydestä P5 Manniselle maanantaina OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 2 9/2014 ja päätti avata haun talousvaliokuntaan Henna f 4äätän tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi Haku oli auki klo asti. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti Mika Parkkari. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee talousvaliokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi Mika Parkkarin. 8.4 Edustajien valinta suom en ylioppilaskuntien Liitto SYL ry:n sääntömääräiseen Liittokokoukseen Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 mukaan edustajiston tehtävänä on valita ja vapauttaa ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallitustunnustelija, pääsihteeri, päätoimittaja, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, keskusvaalilautakunta ja ylioppilaskunnan edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. P5 Manninen on käynyt asiaa ja edustajistoryhmien suhteelliset liittokokousedustajien määrät läpi edustajiston ryhmänjohtajien kanssa ja pyytänyt tietoja halukkaista liittokokoukseen lähtijöistä. Esittelijä: P5 Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se valitsee liittokokousdelegaation varsinaisiksi jäseniksi Tero Marinin, Vili Koistisen, Sami Sovion, Marko Määtän, Taru Torssosen, Liisa Väisäsen, Diana Jusolan ja Lotta Savolan sekä varaedustajiksi Sun Nousiaisen, Ville Siikaluoman ja Eero Mannisen. Esitetään lisäksi, että edustajisto täydentää loput 5 varsinaista paikkaa ja 4 varapaikkaa kokouksessaan ja valtuuttaa hallituksen täydentämään delegaatiota edelleen mahdollisten poisjääntien tapahtuessa. 8.5 Ehdokkaan valinta suomen ylioppilaskuntien Liitto SYL ry:n Liittohallitukseen vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 mukaan edustajiston tehtävänä on valita ja vapauttaa ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallitus, -- hallituksen puheenjohtaja ja hallitustunnustelija, pääsihteeri, päätoimittaja, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, keskusvaalilautakunta ja ylioppilaskunnan edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Ville Siikaluorna on ilmoittanut, että olisi kiinnostunut pyrkimään SYL:n liittohallitukseen vuodelle Edustajisto järjesti iltakoulun , jolloin edaattoreilla oli mahdollisuus haastatella Siikaluomaa. Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , Ci.FI,

6 4) 16) 0 O ( A\v rr( OULUN KUNTA Hallituksen kokouksepn02ki HJ Sovio esitti, että esitetään edustajistolle, että valitaan Ville Siikaluoma OYY:n ehdokkaaksi SYL ry:n IJittohallitukseen vuodeksi Päätös: Yksimielisesti HJ Sovion esityksen mukaan OYY:n eroaminen ESN FinLand ry:stä Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 yhteisöihin ja niistä eroamisesta. mukaan edustajiston tehtävänä on -- päättää liittymisestä muihin ESN-jaosto on irtaantumassa ylioppilaskunnasta omaksi yhdistyksekseen muun muassa siksi, että toiminta on osoittautunut hallinnollisesti haastavaksi ylioppilaskunnan näkökulmasta. ESN Oulu ry perustettiin marraskuussa OYY:n ESN-jaosto jatkaa olemassaoloaan vuoden 2014 loppuun asti, jotta organisaatiomuutos saatetaan loppuun mahdollisimman sujuvasti. ESN Oulu ry piti ensimmäisen kevätkokouksensa Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Puheenjohtakasi valittiin Roope Walhström ja hallituksen jäseniksi Kaisa Tervahauta, Saara Korhonen, Zalan Rajna, Sianca Beyer sekä varajäseneksi Petteri Keinänen. OYYH valitsi kokouksessaan 20/2014 ESN-jaoston puheenjohtajaksi Roope Walhströmin ja jaoston jäseniksi Kaisa Tervahaudan, Saara Korhosen, Zalan Rajnan, Bianca Beyerin sekä Petteri Keinäsen. Toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun asti. ESNPJ Wahlström lähestyi P5 Mannista sähkö postitse ja pyysi ylioppilaskunnalta eroilmoituksen ESN Finland ry:n jäsenyydestä, että ESN Oulu ry voisi itse liittyä jäseneksi. Esittetijä: HPJ Koistinen Päätösesitys: Päätetään esittää edustajistolle, että se ottaa asian käsittelyyn kokoukseensa listan ulkopuolelta ja valtuuttaa P5 Mannisen ja HPJ Koistisen allekirjoittamaan eroilmoituksen. 9 5 OpiskeLijavarajäsenten valinta kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikuntaan Hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan Haku Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusta imikunnan opiskel ijavarajäseneksi oli auki saakka. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Diana Jusolaja Vilma-Riikka Tiittanen. EsitteLijä: HPJ Koistinen Päätösesitys: Valitaan kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseniksi Diana Jusola ja Vilma-Riikka Tiittanen. HJ Jusola poistui kokouksesta asiasta päättämisen ajaksi. HJ Jusola palasi kokoukseen. Vastuuhenkitö: KA Määttä Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI KOISO KANTTII.AN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ryfi, W\MN.OYY.FI

7 0 O ( A\v Trf OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse Projektiavustukset 2/2014 Edustajista hyväksyi kokoukse5saan 10/2012 talousarvion vuodelle Talo usarviossa toiminta- ja projektiavustuksiin on varattu rahaa yhteensä euroa. Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain talo usarviossa määritellyn avustussumman jakautumisesta eri avustusmomenteille. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11/2014 päättänyt jakaa vuoden 2014 projektiavustuksia yhteensä 6000 euroa. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5/29014 päättänyt projektiavustusten hakuajoiksi 16.3., ja Hakukierroksella 2/2014 projektiavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 4 kappaletta: Oulun yliopiston kamariorkesteri Blanko ry Oulun Teekkariyhdistys ry Atlas ry EsitteLijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Myönnetään projektiavustuksia Uitteen mukaisesti. HPJ Koistinen esitt että myönnetään avustuksia haetut summat Oulun yliopiston kamariorkesterille, Oulun Teekkariyhdistys ry:lle sekä Atlas ry:lle. HJ Sovio kannatti. HJ Väisänen, että siirretään OTYn hakemus seuraavaan hakuun. HJ Väisäsen esitys raukesi kannattamattomana. Päätös: Päätettiin myöntää projektiavustusta hakemusten perusteella Oulun yliopiston kamariorkesterille, Oulun Teekkariyhdistys ry:lle sekä Atlas ry:lle. Tarkemmat päätökset perusteluineen löytyvät pöytäkirjan liitteestä. Vastuuhenkitö ja Lisätietoja: KVJA Juntura 11 Ystävyydenosoitukset Ylioppilaskunnan juhlasäännön 26 mukaan pienoisstandaari annetaan hallituksen päätöksellä huomattavan kiitoll isuuden, tunnustuksen tai ystävyyden osoituksena ylioppilaskunnan jäsenelle tai ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle. Oulun yliopiston uudeksi rehtoriksi valittiin tekniikan tohtori, professori Jouko Niinimäki. Oulun yliopiston pitkäaikainen ylivirastomestari ja ylioppilaskunnan ystävä Raija Ukkola jäi eläkkeelle alkaen. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Myönnetään Jouko Niinimäelle ja Raija Ukkolalle ylioppilaskunnan pienoisstandaari kiitollisuuden ja ystävyyden osoituksena. Merkitään lisäksi tiedoksi, että HVPJ Torssonen ja PS Manninen luovuttivat standaarin Niinimäelle ja että Raija Ukkolalle standaari luovutetaan perjantaina ylioppilaskunnan toimistolla. / Sht Pkt Pkt S S OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTtILAN KATU, Xl OVI. 2. KRS, OULU. PUH: , MNW.Ofl.FI

8 0 \V/ // OULUN YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA T( Päytäkirja HaI[ituksen kokouksen 30/ Kutsut 12.1 SYL:n sopotapaaminen O. Päätösesitys: Lähetetään HJ Savola ja SA Toiviainen Oulun teekkariyhdistys ry 54 vuotta Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää HJ Jusola ja HJ Määttä. OYY kustantaa yhden illalliskortin. 13 Muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. 14 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa L.t Viii Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Eero Mailliinen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa. / Oulussa Z anajusola Pöytäkirjantarkastaja SamiSovio Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Hakemukset OMS-tiedekunnan tiedekuntahallitukseen Liite 2: Mika Parkkarin hakemus talousvaliokuntaan Liite 3: Projektiavustukset 2/2014 (4f (IO. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEE+: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIM WMN.O (.FI