OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: klo Paikka:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:"

Transkriptio

1 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Viii Koistinen Diana Juso[a Marko Määttä Liisa Pekkala Lotta Savola Ville Siika luoma Sami Sovio Taru Torssonen (puheenjohtaja) (este) I.isäksi: EPJ Marin PS Manninen OYLPT Koivunicmi KS Tikkinen 55 Lintuia KVS Saarcla VS Karjalaincn (sihteeri) Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaiLlisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireel lisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmäl läkin varo itusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Taru Torssonen ja Liisa Pekkala. Päätös: Esityksen mukaan. PJ= Siht Pkt Pk f OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WV.rvVOYYFI

2 0 \VIAV// OULUN TFT Ti ( KUNTA 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hallituksen kokouks2k Päätösesitys: Hyväksytään esitysusta kokouksen työjärjestykseksi. PS Manninen esitti, että lisätään 7 Ympäristöjaoston puheenjohtajan valinta vuodeksi Päätös: Päätettiin lisätä 7 5 Ympäristöjaoston puheenjohtajan valinta vuodeksi 2014, muiden kohtien numerointi muuttuu vastaavasti. 5 Ilm oitusasiat Ei ilmoitusasioita. 6 5 KouLutustoimikuntien opiskelijajäsenten valinta Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 5:n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan saännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt voimaan tulleen Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 3 mukaan dekaani nimeää koulutustoimikuntien opiskelijajäsenet ylioppilaskuntien esityksestä. Koulutuksen johtosääntö on toimitettu ylioppilaskuntaan , jonka jälkeen koulutustoimikuntien opiskelijajäsenten paikat on laitettu avoimeen hakuun. Tiedekuntia pyydettiin ilmoittamaan mennessä valittavien opiskelijaedustajien määrät. Koulutuksen johtosäännön mukaan koulutustoimikunnassa on oltava vähintään kaksi op iskelijaedustajaa. Tiedekunnat ilmoittivat ylioppilas kuntaan seuraavat paikkamäärät sekä tarkentavat toiveet esityksel le: Arkkitehtuurin tiedekunta: 2 Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta: 3 (2 biokemialta, yksi lääketieteeltä) Humanistinen tiedekunta: 2+1 (molempien sukupuolten edustus) Kasvatustieteiden tiedekunta: 2 Luonnontieteellinen tiedekunta: 2 Lääketieteellinen tiedekunta: 2+2 (edustus kaikista neljästä koulut usohjelmasta siten, että varsinaiset jäsenet opiskelevat yleistä lääketiedettä ja lääketieteen tekniikkaa ja varajäsenet hammaslääketiedettä ja te rveystiete itä) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu: 2+2 Teknillinen tiedekunta: 2 Tieto-ja sähkötekniikan tiedekunta: 3+3 (edustus kaikista koulutusohjelmista 1+1) Haku päättyi :00. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia yhteensä 20 varsinaiselle ja 8 varapaikalle saapui 12 kappaletta. Hakuaikaa jatkettiin :00 asti. Hakuajan päättymiseen mennessä eri koulutustoimikuntiin jätettiin hakernuksia seuraavasti: Arkkitehtuurin tiedekunta: Aino Airas, Niko Kotkavuo Biokemian ja molekyyiilääketieteen tiedekunta: Akke-Pekka Törmänen (biokemia), Toni Sandvik (biokemia) Humanistinen tiedekunta: San Oksanen, Merja Tuomaala, Terhi Lakka Kasvatustieteiden tiedekunta: Saara Seppäläinen, frloona Haverinen Luonnontieteellinen tiedekunta: Ville Tyrväinen Lääketieteellinen tiedekunta: Jussi-Pekka Tolonen (yleinen), Ari Pelli (yleinen), Teemu Pihlajasalo (yleinen), Pirjo Viitasaari (hamrnas), Pernelle Moilanen (hammas) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu: Kalle Mäkäräinen, Mikael Rahkamo Teknillinen tiedekunta: Henni Lahtinen, Heino Härkönen Tieto-ja sähkötekniikan tiedekunta: Eero Penttilä (toi), Aleksi Kestilä (sähkö) pj ff Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PuH: %23, WMN.O (.FI

3 OY(Y OULUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 LääketieteelUnen tiedekunta: Pirjo Viitasaari (Ville Valkama) Jussi-Pekka Tolonen Varajäsen täydennetään 6.2. mennessä (hyvinvointitekniikka) Vastuuhenkitö: KS Tikkinen 7 Ympäristöjaoston puheenjohtajan valinta vuodeksi 2014 Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 23 mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii ESN-jaosto ja tarvittava määrä muita jaostoja. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 24 mukaan jaoston toimikausi on kalenterivuosi. Edelleen ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 25 :n mukaan jaoston puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämä henkilö. Ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 1/2014 jatkaa ympäristöjaoston puheenjohtajan hakua maanantaihin klo asti. Hakuajan päättymiseen mennessä ylioppilaskuntaan ei saapunut yhtään hakemusta. Edelleen hallitus päätti kokouksessaan 3/2014 jatkaa ympäristöjaoston puheenjohtajan hakua sunnuntai-iltaan klo asti. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti Laura Ketonen. Liite: Hakemus ympäristöjaoston puheenjohtajaksi Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan Laura Ketonen ympäristöjaoston puheenjohtajaksi vuodelle Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: P5 Manninen 8 Muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. 9 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa 6. ).2014 ;sa.2014 Viii Koistinen Hallituksen puheenjohtaja EeVo\anninen Pääsihteeri pj Siht Pkt,L(\ Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WvVW.O n.fi

4 Q O Y ( OULUN Hatituksen kokouks2. Humanistiselle killalle, Oulun lääketieteelliselle killalle ja Oulun hammaslääketieteelliselle killalle on toimitettu pyyntö asettaa hakijat perusteltuun järjestykseen :00 mennessä. Lisäksi Oulun lääketieteelliselle killalle, Humanistiselle killalle, Oulun Luonnontieteilijöille, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijoille, Terveystieteiden killalle, Finanssille, Blankolle, Sähköinsinöörikillalle ja Oulun tietoteekkareille on toimitettu pyyntö esittää täydennyksiä haun jälkeen vapaiksi jääneille paikoille :00 mennessä. Liite: Kooste hakemuksista EsitteLijä: KS Tikkinen Päätösesitys:: Päätetään esittää tiedekuntien dekaaneille valittaviksi koulutustoimikuntien opiskelijajäsenet. Päätös: Päätettiin esittää tiedekuntien dekaaneille valittaviksi koulutustoimikuntien opiskelijajäsenet (varajäsen suwissa): Arkkitehtuurin tiedekunta: Aino Airas Niko Kotkavuo Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta: Akke-Pekka Tärmänen Toni Sandvik Oskari Haapsamo Teknillinen tiedekunta: Henri Lahtinen Heino Härkönen Humanistinen tiedekunta: Terhi Lakka Joonas Kivioja (Merja Tuomaala) Kasvatustieteiden tiedekunta: Saara Seppäläinen Moona Haverinen Luonnontieteellinen tiedekunta: Ville Tyrväinen Ilkka Alanärä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu: Kalle Mäkäräinen (Pia Pinnola) Mikael Rahkamo (Aino Meriläinen) Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta: Aleksi Kestilä (Lasse Järvelä) Oula Kuuva (Matti Pulkkinen) Eero Penttilä / Varajäsen täydennetään 6.2. mennä (tietojenkäsittelytiede) Siht Pkt Pkt / t.d P. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJET: OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl Ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , WWWO YYFI

5 0 O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks2. Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi OuWssa \L OuLussa (C Taru Torssonen Pöytäkirjantarkastaja ftkq Liisa PekkaLa Pöytä kirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Kooste hakemuksista koulutustoimikuntiin Liite 2: Hakemus ympäristöjaoston puheenjohtajaksi h Sih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEtT1Ö, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +358 WWIN.OYY.FI

6

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 Aika: 24.5.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 5.3.2014 klo 16.42 18.22 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-18 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 5.11.2013 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1

Lisätiedot

Liite 1 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 28. päivänä elokuuta 2013 hyväksynyt Oulun

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 29.1.2014 kello 17:00 Paikka: Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot