Oppimisympäristöjen asiantuntija. Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimisympäristöjen asiantuntija. Helsinki 24.1.2015"

Transkriptio

1 Oppimisympäristöjen asiantuntija Helsinki

2

3 YRITYKSEN HISTORIA 2008 Abu Dhabin Future School arkkitehtikilpailuvoiton innoittamana syntyy kouluviennin THINK TANK 2009 THINK-TANK voitti TEKES in järjestämän liiketoimintasuunnitelmakilpailun kouluviennin järjestämiseksi 2010 THINK-TANK pyydettiin mukaan Finpron FLF-projektin kehittämiseen TEKES palkinota avustus ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman laadintaan 2011 Finnish Education Group - FEG Oy perustettiin 2011 FEG kehittämään oppimisympäristöjä 24M RYM SHOK tutkimusohjelmaan Indoor Environments 2012 FEG haastateltiin Euronews:in tietoiskuun TEKES kilpailun voiton vuoksi Yhteistyösopimus Azerbaitjanin opetuskehitysorganisaation kanssa 2012 Liiketoimintasuunnitelman päivitys kolmen kansainvälisen markkinatutkimuksen perustella 2013 Ubiko tutkimushanke toiseksi EAPRIL kilpailussa Sveitsissä 2013 FEGin Heikki Luminen Opettajat Ilman rajoja ohjausryhmän jäseneksi 2014 FEG ensiesittelee oppimista tukeva LED-valaistusratkaisun LUMOS Torinossa Italiassa

4 FYYSISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN PILOTTIHANKKEET 2012 Ubiko, Oulun normaalikoulun alakoulu Hämeenlinnan Seminaarinkoulu (koulu kaikille) Monitilaopettajanhuone ja kokoustilojen hajautus Monitoimiruokala Tutkivan oppimisen ympäristö (TOY) Käytävien käyttö ryhmäytymistiloina Kädentaitojen tilojen uudelleen ryhmistys Musiikin tilat Ulko-oppimisympäristöt Sisäliikuntatilat ja estradi 2013 Kolme solua ubikon opein, Oulun normaalikoulun alakoulu 2013 Helsingin yliopiston Minerva-tilan esitysympäristö 2014 Tutkivan oppimisen ympäristö, Oulun normaalikoulun yläkoulu 2014 Tukemo, Oulun normaalikoulun yläkoulu 2015 Tukemo, Oulun normaalikoulun yläkoulu, LUMOS valaistus 2015 Oulun normaalikoulu, LUMOS valaistus

5 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ERITYISPIIRTEITÄ Eheä tilahierarkia Tilojen suhde toisiinsa vaikuttaa tilojen käytettävyyteen Tilojen monikäyttöisyys Suuri monikäyttöisten tilojen määrä pienentää kokonrvetta Monipaikkaisuus Joustava kalustejärjestys Avoin ja suljettu- Jaettavat tilat Infromaaliset ympäristöt Erikokoiset oppijat Yksin työskentely Spaces and Places Parityöskentely Pienryhmätyöskentely Pariopettajuus Tilojen ominaisuudet Monikäyttöisyys vaatii tiloilta aikaisempaa parempia fyysisiä ominaisuuksia ja nostaa keskineliöhintaa Pedagoginen joustavuus Oppimistilojen kalustaminen pedagogisesti joustavalla tavalla kasvattaa luokkatilan kokoa Tehoa tehottomuudesta Käytävätilojen koon kasvattaminen minimistä mahdollistaa niiden käyttämisen oppimistiloina. Vähäkäyttöiset tilat vähenevät.

6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN OMINAISUUSVAATIMUKSIA Fintras Loistava LED järjestelmä Keskitetyllä DC 115V tehon syötöllä Ulkoaluevalo 60W-90W-120W 300W Käytävä/hallivalo Teho kohteen mukaan Himmennettävä LUMOS Luokkavalo paneeli K Lux Tilamitoitus Luokkahuone koko min 80m2, lisäksi ryhmäytymisiloja. Kuuden hengen pienryhmät Parityöskentely Yksin työskentely Kalustus Ergonomia erikokoisille oppijoille Hiljainen ja nopea asetelman muutos Kaappitilaa ilman seinäpinna menetystä Monipaikkaisuus Varustelu Monipaikkaisuus Laiteiden vapaa yhteensopivuus Ääni Akustiikan rauhallisuus Äänentoiston laatu Kuuluvuus Valo Oppimista tukeva valaistus K Riittävä valon määrä min 500 lux. Säädettävyys (lux/k) Alueisiin jakaminen Esityssuunta Pedagogisesti häiriötön

7 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUSI SUUNNITTELUPROSESSI Yhteistoiminnallinen suunnitteluprosessi ja oppiva organisaatio Nopeasti muuttuva oppimaisema tarvitsee uudenlaisen hankeprosessin Learning Environment (Manninen): Social Virtual Physical Local Services Uusi vaihe

8 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TOTEUTTAMISEN PROSESSINOHJAUSMETODI K-opeGo Pedagogiset vaatimukset Perinteinen oppiminen voi olla vain osa oppimisprosessia. Lapsille voidaan tarjota laajempi kirjo mahdollisuuksia omaksua ja käyttää tietoa. Projektityöskentely antaa lapsille mahdollisuuden käyttää itselleen ominaisia taitoja laajasti. Oppimisympäristö ja opettaminen K-OpeGo koulutus antaa opettajille kyvyt käyttää uusia tiloja optimaalisesti hyväkseen. Kehitetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Chydenius instituutin kanssa K-OpeGo koulutusta on koeistettu ja hyväksi koettu jo useissa hankkeissa ympäri Suomen.

9 MITEN UUSI OPPIMISKÄSITYS TUKEE OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ? OPPIMISKÄSITYKSEN KAPPALEITA Self Orientated Inclusive Collaborative Integrated Phenomenal Blended Immersive Hybrid Ubiquitous

10 MITEN UUSI OPS MUUTTAA OPPIMISYMPÄRISTÖJEN VAATIMUKSIA? Eri oppiaineiden erityistarpeet Sisä- ja ulkotilat opetuskäytössä Luonto OPPIMISKÄSITYS Aktiivinen oppija Kieli Kehollisuus Aistit Yhdessä toimiminen Itseohjautuvuus Inkluusio Osallisuus Integraatio EHEÄ PERUSOPETUS Esiopetus Alakoulu Yläkoulu Kirjasto OPH Prezi esitys OPPIMINEN KESKIÖSSÄ Havainnointi Tiedon hakeminen Tiedon jakaminen Tutkiva ja luova työskentelyote Yhdessä tekeminen Mahdollisuus syventymiseen Mahdollisuus keskittymiseen Koulu oppivana yhteisönä Elinikäinen oppiminen Oppilaiden kokonainen koulupäivä Leikit ja pelillisyys Fyysinen aktiivisyys Kokeellisuus Toiminnalliset työskentelytavat Liikkuminen TURVALLISUUS Ergonomia Ekologisuus Esteettisyys Esteettömyys Akustiset olosuhteet Tilojen valaistus Sisäilman laatu Viihtyisyys Siisteys TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOL OGIA Monilukutaito Ekologisuus Kansainvälisyys Yhteydet Laitteet KULTTUURI Esiintyminen Draama Musiikki Harrastuneisuuden tukeminen KEKE Kestävä kehitys Ekososiaalisuus Myös rakennusmateriaalit Kansainvälisyyskasvatus ERILAISET OPPIJAT Tasa-arvoiset tilat Erityisopetuksen tarpeet OPS OLETUSTARPEET Paljon erilaisia tiloja Iso kokonaispita-ala Ei liian valmiiksi suunniteltua tilaa

11 VÄISTÖTILAT MUUTOSAGENTTINA Oppimisympäristöhankkeet ajoittuvat usein välttämättömän laadun tai määrällisen tarpeen muuttumiseen? Sisäilmaongelmat Uudet asuinalueet Laajentumistarpeet Siirrettävä väistökoulu uuden oppimiskäsityksen tilojen tutustumis- ja kehitysaslustana Arkkitehtuurin diplomityö, Mari Granberg VIIPALEKOULU tilaelementtikoulusta pedagoginen oppimisympäristö

12 UBIKO OULUN NORMAALIKOULUN ALAKOULU

13

14 TILAHIERARKIA JA TILOJEN LUONNETYYPIT Kaikilla tilat voidaan jakaa julkisuusasteensa mukaan eri luonnetyypeiksi. Hyvän tila-arkkitehtuurin perusperiaatteisiin kuuluu luonnetyyppien tunnistaminen ja niiden huomioon ottaminen tiloja yhdisteltäessä. Esimerkiksi asuntosuunnittelussa luonnetyyppien huomioiminen suunnittelussa on melko hellpoa koska tlojen luonne ei muutu ajan funkitiossa. Oppimistiloissa hyvä tila-arkkitehtuuri on haasteellisempi saavutettava koska osa huoneista saattaa muuttaa luonnettaan käytön mukaan. Yksityinen Puoliyksityinen Puoli-julkinen Julkinen - Uudet tilajaot Tilojen luonnetyyppit tulee ottaa suunnittelussa huomioon jotta tilat käytettävissä toiminnallisesti ajatellulla tavoin. Oulun normaalikoulun alakoulu 1980-luvun suunnitelukilpalun voiton perusteella rakennettu kohde jossa oli ansoikkaasti tuotu uutena asiana solukoulumallia esille, mutta jätetty huomioitta tilahierarkia ja tilojen luonnetyypit. Tila ei siitä syystä ollut toiminut koskaan toivotulla tavalla.

15 Pilotin alueella viisi yhteyttä käytävätilohin joko ulkoa tai muualta koulun alueelta.

16 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen Luokkahuoneet voidaan nähdä yksityisenä (tai puoliyksitisenä) tilana, koska se on vain pienen suljetun ryhmän käytettävissä.

17 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Käytäviä voidaan ajatella julkisina sisätiloina, koska koko koulu voi niitä vapaasti käyttää minä ajan hetkenä hyvänsä.

18 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot - Ristiriita yhdistettynä Solujen oppimiskäytävätilat eivät toimi toivotulla tavalla (yhdistettynä luokkahuoneisiin) koska tilojen luonteet poikkeavat liian voimakkaasti eikä tilalla voi olla kahta luonnetta samaan aikaan. Oppimiskäytävä konsepti toimii yliopistoympäristössä jos luokkia ei yhdistetä käytäviin. Liukuovet eivät olleet olleet koskaan käytössä (auki) koska yhdistettävien tilojen luonne-erot olivat liian kaukana toisistaan. Eri luonteisesta toiseen siirtyminen miellyttävästi on mahdollista vain jos tilojen luonne on läheinen toisilleen. Solun yhteisalueena oppimiskäytävä toimii heikosti tilan ristiriitaisen luonteen vuoksi. Yhteisalueen tulee olla puoli-yksityinen toimiakseen, vain ympäröivien solujen käytössä.

19 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Mikäli yhdistettävät tilat ovat luonteeltaan erilaisia niin hirarkisesti julkisempi tila dominoi yksityisempää ja yksityisempi menettää ominaisuutena. Mikäli tilojen luonteet ovat kaukana toisitaan kärsii myös julkisemman tilan käytettävyys yhdistämisestä. Tilojen luonteiden erosta johtuu muun muassa se, etteivät ihmiset koe julkisessa rakennuksessa miellyttäväksi WC tilaa, josta puuttuu etuhuone käytävän ja varsinaisen WC-istuintilan välistä.

20 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Tilallisen hierarkian korjaaminen oli saavutettavissa pienin rakennusteknisin muutoksin. Sisäpuutarha muutettiin luonnoksessa talvipuutarhaksi (puolilämpimäksi tilaksi) ja julkinen sisliikenne ohjatiin muualta koulusta sen kautta erityisluokkatiloihin.

21 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Toimimattomat oppimiskäytävät erotettiin käytävistä lasiseinin ja -ovin. Oppimiskäytävät muuttuivat näin solun yhteisalueiksi ja ne rauhoitettiin muulta liikenteeltä.

22 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Muutoksen jälkeen julinen sisäliikenne siirtyi selkeille julkisille käytäville häiritsemästä kutakin solua. Kysymys kuuluu: Mikä on aineluokkien luonne? Puolijulkinen, puoliyksityinen vai yksityinen? Vastaus riippuu ajasta millä asiaa tarkastellaan. Tästä syystä tilojen luonnetta on tarkasteltava ajan hetken mukaan.

23 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Sisäinen liikenne selkiinnytettiin. Kysymys kuuluu: Mikä on monikäyttöisen tilan luonne? Miten se vaikuttaa arkkitehtisuunnitteluun?

24 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Muutoksen jälkeen tilojen välistä ristiriitaa ei ole ja tilat toimivat optimaalisesti. Ideaalinen ratkaisu on että yksityisen ja julkisen tilan välillä on aina vähintään joko puolijulkinen tai puoli yksityinen tila. Käytön kannalta olisi hyväksi, että kengät jätettäiviin julkisiin käytävä tiloihin. Luokkakoon niin salliessa ulkovaatteiden säilytyskaapit tulisi sijaita luokkatiloissa.

25 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Muutosten jälkeen solut toimivat optimaalisesti tilajaon suhteen. Luokkien liukuseiniä voidaan käyttää ajatellulla tavoin kun koulun julkinen liikenne ei häiritse luokkatilojen toimintaa. Kun arkkitehtuurin makroasiat on saatu haltuun voidaan keskittyä tilan ominaisuuksien parantamiseen. Vasta kun tilojen ominaisuudet tukevat toimintaa eli tässä tapauksessa oppimista voidaan rakennusta kutsua kouluksi.

26 Monipaikkainen opettamisympäristö Korkeatasoinen äänen eristys katossa Ääntä eristävä lattia Erikokoiset oppijat Erikokoiset ryhmät ja yksin työskentely Joustava kalustejärjestys Ryhmäyttämistä tukeva lattian väritys Magneettiset tussitaulupinnat kaapien ovina Liikkuvat miniauditoriot Erkauttamistilat Leikkisä laiva oppimisympärostö 24+1 henkilölle Monipaikkainen oppimisympäristö Liukuseinät Oppimista tukeva valaistus

27 Ritaharjun monitoimitalo, Oulu Arkk. Hannu Jaakkola

28 Järvenpään lukio, Järvenpää Arkk tsto Aarne von Boehm Oy

29 Latokartanon koulu, Helsinki PES arkkitehdit Oy

30 PEDAGOGISESTI MUUNNELTAVA OPPIMISYMPÄRISTÖT Monikäyttöinen, tiimi- ja yksityiset työskentelymahdollisuudet. Pienryhmät voivat työskennellä itsenäisesti ryhmätyöskentelytilassa. Foto: Heikki Kontturi / UO, UBIKO

31 OPETTAJA VOI LIIKKUA PAIKASTA TOISEEN Pöydissä ja pulpeteissa on pyörät Ryhmätyöskentelytilat mahdollistetaan siirtämälla pöytiä ja tuoleja sopivaan asentoon Erilaiset ryhmät on helppo muodostaa Mahdollistaa opiskelun joko ryhmässä tai itsenäisesti

32 PÖYTIEN MUOTOILU JA SIIRRELTÄVYYS MAHDOLLISTAA NOPEAT MUUTOKSET HUONEJÄRJESTELYSSÄ

33 SIIRRELTÄVÄT MINI AUDITORIUMIT OPPIMISTILASSA PIENIIN TAI ISOMPIIN TILAISUUKSIIN

34 OPPIMISEN LAIVA Rentoutumisalue tai epävirallinen luokkahuone 24+1 henkilölle

35 PEDAGOGISESTI JOUSTAVA KALUSTUS 100% 40mm akustinen paneeli katossa Akustinen monivärinen tekstiililattia auttaa ryhmien muodostamisessa Lukittavat I-pad-ladattavat kaapistot. I-padit voidaan jakaa viiden luokan kesken Ubiko oppimisympäristö on pedagogisesti joustava.

36 PEDAGOGISESTI JOUSTAVA KALUSTUS 100% 40mm acoustic panel coverage Pyöreä malli ryhmätyöskentelyyn Jono - malli viralliseen työskentelyyn Parityöskentelymalli Ubiko learning environment is pedagogically flexible. Löydökset: Perinteisesti akustiikka läpäisee juuri ja juuri asetetut normit (20mm akustiikkapaneelit 60% kattavuus, kova vinyyli lattiapinta). Asentamalla Db-vinyylilattian akustiikka paranee. Tekstiililattialla akustiikka paranee entisestään. 40mm 100% akustiikkapaneeleilla kattoon tilanne paranee edelleen. Kun lisätään edelleen pehmeät päällysteet istuimiin saatiin oppilaiden ja opettajien mielestä huoneeseen paras akustiikka.

37 PEDAGOGISESTI JOUSTAVA KALUSTUS Suosituin: lasikoppi 100% 40mm acoustic panel coverage Epävirallinen tilajärjestys oppimisyhteisölle. Lisää Fatboy säkkituoli ja tila toimii hyvin lapsille, joilla on erityistarpeita. Suosituin opiskelualue on lasikoppi, jossa on helposti siirreltävät seinät. Tila on open top, joka tarkoittaa sitä että tilassa ei ole ilmastointiin liittyviä ongelmia. Siirreltävät miniauditoriot, jotka ovat pedagogisesti joustavia.

38 PEDAGOGISESTI JOUSTAVA KALUSTUS Oppimisyhteisöalueen kalusteet ja järjestys on muunneltavissa ja joustava. Tila soveltuu sekä pienen että ison ryhmän työtilaksi ja myös kaikenikäisille. Koulun rehtori lanseeraa Ubiko oppimisympäristön

39 UBIKO KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA Oppimisympäristö on kustannustehokas rakentaa ja ylläpitää Käyttöikä 30 vuotta Oppimisympäristö on langaton Perustuu yksinkertaisiin mutta tehokkaisiin teknillisiin ratkaisuihin Tila on hiljaisempi vertailtaessa muihin samankaltaisiin ratkaisuihin Ilman laatu on parempi kuin ennen (alhainen CO2) Valaistus on tasainen, häiriötön ja myrkytön Kelvin tasot voidaan muuttaa optimaalisen oppimiskokemuksen saavuttamiseksi Tilakoostumustutkimus näyttää paikat joita on käytetty eniten Ryhmätyötilat jotka on erotettu lasiseinällä ovat suosituimpia tiloja Seuraavaksi suosituimpia tiloja ovat miniauditoriot ja laiva

40 TOY HÄMEENLINNAN SEMINAARINKOULU

41 Uusia luokkatila-ajatuksia TOY = tutkivan oppimisen ympäristö Viherhuoneet luokan sivuilla Pienryhmäkeittiöt Liukuestelattia Eri liukkausasteen matemaattiset yhden neliömetrin kuviot Magneettiset valkotaulupintaiset kaapin ovet Magneettiset istuin/niskatyynyt (ei pulpetteja) Katto maalattu valkokangasmaalilla Yhteydet videotykille lattiassa

42 TAIPUISA OPPIMISYMPÄRISTÖ:TOY LUOKKA (esimerkki suunnittelustamme Seminaarin koulu Hämeenlinna) Lattiaan yhden neliömetrin kokoisia vakiomuotoja erilaisin lattia pinnoittein Muodon vaikutus koon havainnointiin. Kitkan olemusta ja eri väliaineiden vaikutusta kitkaan. Tiskiallas jossa voidaan tehdä veteen liittyviä havaintoja Värillisillä tyynyillä voi havainnollistaa erilaisia geometrisia kuvioita. Katon pinta on maalattu valkokangasmaalilla. Kaappien ovia voidaan käyttää sekä tussitauluna että tyynyjen varastona Istuimena on pehmustekolmio ja pulpettina lattia.

43 24 oppilasta kuuden ryhmissä saman lasten korkuisen pöydän ääreen New thinking towards learning Magneettiset Alcantara-istuintyynyt varastoituna kaapin oviin Pimennysverhot ja valkokangaskatto

44 TOY luokka on kineettistä oppimista tukeva oppimisympäristö Viherhuone ilman kasvatushyllyjä Läpinäkyvä sadevesiränni

45 Monitoimiruokala HÄMEENLINNAN SEMINAARINKOULU

46

47 Monitilaopettajahuone HÄMEENLINNAN SEMINAARINKOULU

48

49

50

51 KIITOS! Finnish Education Group FEG Oy Kauppakatu 14 B Tampere

RYM SHOK Cook Book. Re-design pilot in Oulu and spatial analysis of some new schools

RYM SHOK Cook Book. Re-design pilot in Oulu and spatial analysis of some new schools RYM SHOK Cook Book Re-design pilot in Oulu and spatial analysis of some new schools Zoning of spaces. Private Half-private Half-public Public - New construction Plan of old cell in The Oulu school. Existing

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Uusien oppimisympäristöjen edut Raila Oksanen, johtava konsultti, FCG Konsultointi Mikko Kaira, toimialajohtaja, FCG Suunnittelu ja tekniikka & FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Oppimista tukeva valaistus

Oppimista tukeva valaistus Oppimista tukeva valaistus Oppimaisema festivaali 3.5.2017 Heikki Luminen YRITYKSEN HISTORIA 2008 Abu Dhabin Future School arkkitehtikilpailuvoiton innoittamana syntyy kouluviennin THINK TANK 2009 THINK-TANK

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia moderni koulu

Nova Schola Finlandia moderni koulu Nova Schola Finlandia moderni koulu Raila Oksanen 22.9.2016 Page 1 JOS HALUAT MUUTTAA KULTTUURIA, PITÄÄ MUUTTAA ITSE YRITYSTÄ JA SEN TOIMINTATAPOJA. (Molotsi, H. 2014. The Lean Enterprise) JOS HALUAT MUUTTAA

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304

Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304 Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304 Riitta Pirilä, kampusmanageri KAMPUS KOUKUTTAA Suomen Yliopistokiinteistöt Oy haluaa olla Euroopan vetovoimaisin kampusten

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa

Joustavat oppimisen tilat. Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa Joustavat oppimisen tilat Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa Tilat innostamaan aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat (JOT) -hankkeessa koulun oppimisympäristöä on kehitetty vastaamaan

Lisätiedot

Miten varustelimme uudistetut oppimistilat koulun peruskorjauksessa

Miten varustelimme uudistetut oppimistilat koulun peruskorjauksessa Miten varustelimme uudistetut oppimistilat koulun peruskorjauksessa Satu Kekki, perusopetuksen rehtori ja Jari Sjo lund, TVT:n opetuskäytön suunnittelija Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Turun normaalikoulu

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Siilinjärven kunta ja Hamulan koulu 1 Perusopetuksen opetussuunnitelma Opetussuunnitelman perusteet 2014 Opetushallituksen hyväksymä normi Siilinjärven perusopetuksen

Lisätiedot

Tilojen muuttuminen koulun toimintakulttuurin myötä. Pertti Parpala

Tilojen muuttuminen koulun toimintakulttuurin myötä. Pertti Parpala Tilojen muuttuminen koulun toimintakulttuurin myötä Pertti Parpala Päivittäinen puurtaminen, vaatimus istua hiljaa, omalla paikalla, liikkumatta, kyky kontrolloida itseään motorisesti. Valta-asemat opettaja-oppilas

Lisätiedot

Koulun nimi: Salpausselän koulu

Koulun nimi: Salpausselän koulu Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen Voidaan kehittää Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut ja tiedostamattomat, joskus tahattomat tekijät Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille (arvot, asenteet,

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos TOIMINTAKYVYN MERKITYS IHMISEN ELÄMÄNKULUSSA Aikuisuuden toimintakyvyn ja työkyvyn tulevaisuuden

Lisätiedot

Kohti monimuotoista työyhteisöä

Kohti monimuotoista työyhteisöä Laura Mure Aalto-yliopisto Kohti monimuotoista työyhteisöä - Kokemuksia mobiilityöskentelystä Aalto-yliopiston kirjastossa Aallon tilastrategia: jakaminen, kohtaamiset ja monimuotoisuus Monitilatoimistot

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Liikkuva koulu-seminaari Tampere 28.1.2015

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Liikkuva koulu-seminaari Tampere 28.1.2015 Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri Liikkuva koulu-seminaari Tampere 28.1.2015 Turvallisuus ja terveellisyys Toiminnallisuus, monikäyttöisyys Muunneltavuus, monipuolisuus Avaruus, modernisuus

Lisätiedot

Vaikuta ja vaikutu - digikansalainen tänään ja huomenna seminaari Yritys opiskelun tukena

Vaikuta ja vaikutu - digikansalainen tänään ja huomenna seminaari Yritys opiskelun tukena Vaikuta ja vaikutu - digikansalainen tänään ja huomenna seminaari Yritys opiskelun tukena Pertti Parpala Ritaharjun monitoimitalo, Oulu HANKESUUNNITELMASSA Eri käyttäjätahojen toiminnassa ja tilojen käytössä

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat Oppimaisemafestivaali Grand Marina Helsinki klo

Joustavat oppimisen tilat Oppimaisemafestivaali Grand Marina Helsinki klo Joustavat oppimisen tilat Oppimaisemafestivaali 2017 Grand Marina Helsinki 4.5.2017 klo 11.35 11.55 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat Tilat Alueellinen kehitys ja palveluverkko Väistötiloissa

Lisätiedot

Pohjois-Ritaharjun koulu, Oulu. - koulu avattiin syksyllä enimmäisoppilasmäärä 400

Pohjois-Ritaharjun koulu, Oulu. - koulu avattiin syksyllä enimmäisoppilasmäärä 400 Pohjois-Ritaharjun koulu, Oulu - koulu avattiin syksyllä 2016 - enimmäisoppilasmäärä 400 - lempinimi Pyrstötähti - neljä moduulia eli sakaraa - me työskentelemme C-sakarassa Huomioi tätä diaesitystä katsoessasi:

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa?

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa? Rakennusfoorumi Talotekniikan laatu Onko kaikki kunnossa? Käyttäjän puheenvuoro Olli Niemi, dosentti, tutkimus, kehitys Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Perustettiin 2009 Yliopistolakiuudistuksen yhteydessä

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

koulurakennuksen kielioppia kielioppia neljä metaforaa kielioppia Neljä metaforaa Neljä metaforaa 9.10.2012

koulurakennuksen kielioppia kielioppia neljä metaforaa kielioppia Neljä metaforaa Neljä metaforaa 9.10.2012 koulurakennus huomenna, suunnittelusta tänään 4.10.2012 Ecophon- seminaari, Turku 1. perusta 2. valikoituja teemoja 3. tilojen ominaisuuksista jukka sulonen, arkkitehti safa 2 neljä metaforaa 1. perusta

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille Joensuu 10.3.2015 Ohjelma 16.00 Kahvit 16.15 OPS-työn kuulumiset 16.30-17.30 Työskentelyä ja päättäjien saatesanat ops-työlle TAUKO (10 min.) 17.40

Lisätiedot

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Opi ja onnistu esteettä seminaari

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Opi ja onnistu esteettä seminaari Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri Opi ja onnistu esteettä seminaari 17.11.2015 Henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien yhteistyötyötaidot Yhteisöllisen toimintakulttuuri kehittyminen

Lisätiedot

OULU Tulevaisuuden koulu. -koontia ryhmätyöaiheiden pohjalta. Tulevaisuuden koulu oppilaan näkökulmasta FERRARIT

OULU Tulevaisuuden koulu. -koontia ryhmätyöaiheiden pohjalta. Tulevaisuuden koulu oppilaan näkökulmasta FERRARIT OULU 10.10.2013 Tulevaisuuden koulu -koontia ryhmätyöaiheiden pohjalta Tulevaisuuden koulu oppilaan näkökulmasta FERRARIT *eheä koulupäivä osana elämää *uudenlaiset, muunneltavat oppimisympäristöt *oppilaan

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

TAMPERE - The Global Center of Future Learning -projekti

TAMPERE - The Global Center of Future Learning -projekti TAMPERE - The Global Center of Future Learning -projekti Finnish Education Group Finnish Education Group on suomalaisen peruskoulun ja koulutuksen viennin yrityssektorin integraattori ja myyntiyritys.

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Ekaluokkalaisen päivä SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS opettajan ja lapsen rooli koulussa lapsen henkilökohtainen oppimispolku yhdessä tekeminen lapsen

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Liisa Lind Mediakeskuksen johtaja Helsingin opetusvirasto JOTIn projektipäällikkönä 10/2013 06/2014 Essi Ryymin Tavoitteet 1. kehittää joustavia ja välittäviä

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Aallon harjalla näyttöön perustuva suunnittelu FRAMI 15. 16.3.2011 Tiina Yli-Karhu, EPSHP, projektipäällikkö Helinä Kotilainen, THL,

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus.

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus. n sopivuus 2.1 m 2.5 m 45 dbrw asti * Muunneltavissa * Ilman jäähdytys * Esteetön tila XS S M L XL 1 henkilölle 1-2 henkilölle 1-4 henkilölle 1-6 henkilölle Yli 8 henkilölle Helppo pystyttää Helppo siirtää

Lisätiedot

Kalusteiden laadun ja määrän osalta vertailu tehdään seuraavin perustein:

Kalusteiden laadun ja määrän osalta vertailu tehdään seuraavin perustein: LIITE 2C TARJOUSTEN LAADULLINEN VERTAILU Kalusteiden laadun ja määrän osalta vertailu tehdään seuraavin perustein: 1. Ergonomia, säätömahdollisuudet ja koko- ja ikäerojen huomiointi (max. 5 pistettä) 2.

Lisätiedot

Koulut oppimisen ympäristöinä TkT, arkkitehti Aija Staffans Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos

Koulut oppimisen ympäristöinä TkT, arkkitehti Aija Staffans Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Koulut oppimisen ympäristöinä TkT, arkkitehti Aija Staffans Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Kommenttipuheenvuoro: kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Espoon kaupunki, sivistystoimi Kutsuseminaari

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla. FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla. FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Hyviä uutisia http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001135082.html

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

dosentti Olli Niemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto

dosentti Olli Niemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto Tekesin Rakennettu ympäristö (2009-2014) tulosseminaarista 3.10.2014 Kierros 3: TEOLLINEN KORJAAMINEN JA KANSAINVÄLISYYS Kampusalueiden uudistaminen kansainvälisesti vetovoimaisiksi ympäristöiksi korjaamalla

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Aloitusta odotellessasi

Aloitusta odotellessasi Aloitusta odotellessasi Jos sinulla on käytettävissä jokin nettiin menevä laite, mene osoitteeseen m.socrative.com Anna huoneen numeroksi 533877 Vastaa ensimmäiseen kysymykseen. Ohjelmaa tarvitaan myöhemminkin,

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi

Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi Perusopetuslaki: 2 Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja

Lisätiedot

Building Case. Opinmäen kampus

Building Case. Opinmäen kampus Building Case Opinmäen kampus Opinmäki on Espoon Suurpellon alueelle vuonna 2015 valmistunut moderni oppimiskeskus. Tilat on rakennettu kannustamaan oppilaita kommunikoivaan työskentelyyn ja yhdessä oppimiseen.

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAVA KRITEERISTÖRAPORTTI valtakunnallinen pilotointi. Vaihe 3 LAVA- KRITEERIEN TÄSMENTÄMI NEN 2010. Vaihe 4 KASTELLI ENNAKKO 2010

LAVA KRITEERISTÖRAPORTTI valtakunnallinen pilotointi. Vaihe 3 LAVA- KRITEERIEN TÄSMENTÄMI NEN 2010. Vaihe 4 KASTELLI ENNAKKO 2010 LAVA KRITEERISTÖRAPORTTI valtakunnallinen pilotointi Vaihe 1 ARKKITEHTI- KILPAILUN KRITEERISTÖ 2009 Vaihe 2 KAAKKURIN VERTAILU- ARVIOINTI 2009 Vaihe 3 LAVA- KRITEERIEN TÄSMENTÄMI NEN 2010 Vaihe 4 KASTELLI

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1. Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.2016 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat 2014 Tilat

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

½-veson OPS-työpaja Liipola-Kaikuharjun koulun henkilökunta

½-veson OPS-työpaja Liipola-Kaikuharjun koulun henkilökunta LAAJA-ALAINEN ALAINEN OSAAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA ½-veson OPS-työpaja 01.10.2014 Liipola-Kaikuharjun koulun henkilökunta L1 Ajattelu ja ajattelemaan oppiminen Oppilaan omien oppimistaitojen tunnistaminen

Lisätiedot

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Parkanon koulukampus Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Lähtökohdat ja tavoite vuonna 2015 Kaksi alakoulua, yläkoulu ja lukio, 600+100 oppilasta

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat innostavat aktiiviseen oppimiseen Mistä JOT-hankkeessa on kysymys? Espoon sivistystoimi on käynnistänyt Joustavat oppimisen tilat -hankkeen (JOT), jossa koulujen oppimisympäristöjä

Lisätiedot

Puolalan koulun peruskorjaus. Opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveita

Puolalan koulun peruskorjaus. Opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveita Puolalan koulun peruskorjaus Opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveita Huoltajien toiveita Kerätty vanhempainilloissa elokuussa 2017 HUOLTAJIEN MIELESTÄ TÄRKEIMMÄT ASIAT Turvallisuus: portaiden merkintä

Lisätiedot

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Siilinjärven alakoulujen opettajat 4.4.2017 Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Ohjelma Klo 13.45 Asiaa arvioinnista formatiivisesta arvioinnista oppiaineiden arvioinnista nivelvaiheiden arvioinnista Asiaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011. Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja. www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti

Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011. Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja. www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011 Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti Tervetuloa tiedon ja oppimisen kohtaamispaikalle Fellmannian taustaa Fellmannian rakennus

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

UUDENLAINEN OPPIMISTILA MUUNTUU TILANTEEN MUKAAN JA INNOSTAA OPPIMAAN

UUDENLAINEN OPPIMISTILA MUUNTUU TILANTEEN MUKAAN JA INNOSTAA OPPIMAAN UUDENLAINEN OPPIMISTILA MUUNTUU TILANTEEN MUKAAN JA INNOSTAA OPPIMAAN Uusi oppimisen tila on värikkäästi sisustettu teknologialla varustettu luokkatila Dynamossa. Huonekalujen järjestys on muutettavissa

Lisätiedot

Mari Granberg VIIPALEKOULU -Tilaelementtikoulusta pedagoginen oppimisympäristö Diplomityö

Mari Granberg VIIPALEKOULU -Tilaelementtikoulusta pedagoginen oppimisympäristö Diplomityö Mari Granberg VIIPALEKOULU -Tilaelementtikoulusta pedagoginen oppimisympäristö Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARI GRANBERG VIIPALEKOULU TILAELEMENTTIKOULUSTA

Lisätiedot

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus Building Case Haaga-Helia Porvoo Campus Kuvat: Kari Palsila Porvoonjoen länsirannalla sijaitseva Porvoo Campus on moderni, kohtaamisia edistävä oppimisympäristö. Vuonna 2011 valmistuneet tilat suunniteltiin

Lisätiedot

Oppimistilojen protot

Oppimistilojen protot Oppimistilojen protot ideoita oppimisympäristöjen pedagogiseen muotoiluun KM, LO, Lauri Vaara 14.4.2016 Mitä on uusi oppiminen? Ajanmukainen näkemys syvällisemmän oppimisen merkityksestä, edellytyksistä

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Oppimisen ja koulun käynnin tuki

Oppimisen ja koulun käynnin tuki Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri / Valteri-koulu Oppimisen ja koulun käynnin tuki Erityisasiantuntemus: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen

Lisätiedot

OPS 2016 LAATUEDUSTAJIEN, REHTOREIDEN JA PEDAGOGISTEN YHDYSOPETTAJIEN OPS- HAUTOMO SIBELIUSTALO

OPS 2016 LAATUEDUSTAJIEN, REHTOREIDEN JA PEDAGOGISTEN YHDYSOPETTAJIEN OPS- HAUTOMO SIBELIUSTALO OPS 2016 LAATUEDUSTAJIEN, REHTOREIDEN JA PEDAGOGISTEN YHDYSOPETTAJIEN OPS- HAUTOMO 18.2.2014 SIBELIUSTALO POHTIVAT, OSALLISTAVAT TYÖRYHMÄT 1-5 Ryhmien ajatukset 1. Pohjoinen: Oppimisen edistäminen/vuorovaikutus

Lisätiedot

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro 2.12.2013 Leena Mäkelä Pirkanmaalle syntyi 1.1.2013 Tredu Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä PIRKO yhdistyivät vuoden alussa

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Seinäjoki

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Seinäjoki Uusi peruskoulu visiotyöpaja 30.11.2016, Seinäjoki #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät TULOSTEN KOONTI 1 Oppijalähtöisyys Itseohjautuvuus Oppimisstrategioiden hahmottaminen ja oppiminen Motivaation

Lisätiedot

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015 Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Sisältö Tausta ja tavoitteet Tuloksia Mitä nyt tiedetään

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 Ulvila on elinvoimainen ihmisen kokoinen kaupunki, jossa asukkaiden on hyvä elää turvallisesti ja yhteisöjen toimia

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot