UUDENLAINEN OPPIMISTILA MUUNTUU TILANTEEN MUKAAN JA INNOSTAA OPPIMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENLAINEN OPPIMISTILA MUUNTUU TILANTEEN MUKAAN JA INNOSTAA OPPIMAAN"

Transkriptio

1 UUDENLAINEN OPPIMISTILA MUUNTUU TILANTEEN MUKAAN JA INNOSTAA OPPIMAAN Uusi oppimisen tila on värikkäästi sisustettu teknologialla varustettu luokkatila Dynamossa. Huonekalujen järjestys on muutettavissa kulloiseenkin oppimistilanteeseen nopeasti - jopa yhden oppitunnin sisällä. Myös teknologiset ratkaisut on suunniteltu mukautumaan erilaisiin oppimistilanteisiin. Innostava ympäristö on viihtyisä, tukee erilaisia oppimistyylejä ja mahdollistaa erilaisten opetusmenetelmien toteuttamisen myös tieto- ja viestintätekniikan tukemana. Yhteistoiminnallisen oppimisen prosessi syntyy ja dokumentoituu oppivan yhteisön tuotoksena samanaikaisesti digitaaliseen muotoon ja tuotokset ovat jatkotyöstettävissä oppimisalustalla. Nykyaikainen opiskelu on yhä enenevissä määrin yhdessä tekemistä. Tämä tila luo siihen erinomaiset puitteet. Tavoittelemme onnistumisen elämyksiä yhdessä oppien teknologiaympäristössä: Parasta oppimistulosta ikinä!

2 OPPIMISTILAN VARUSTUS Käyttöohjeet Pedagogiset ideat (LayOut kuvaukset ) Tilan tekniset käyttöohjeet Kalusteet 32 kpl pyörillä olevaa istuinta 4 kpl pyöreitä säädeltäviä työskentelytasoja 8 kpl sivupöytiä 4 kpl tilanjakajina toimivia verhoja 4 kpl jalkalamppuja 1 kpl lukittava kaappi Tekniikka Langaton internetyhteys, avoinna myös osallistujille (BYOD) Aktiivitaulu 4 kpl näyttöjä (55 ) ipad-kärry, jossa 16 ipad 5 kpl AppleTv Langaton äänijärjestelmä

3 PEDAGOGISET IDEAT Teknologiaa on viime aikoina pidetty yhtenä merkittävänä laadukkaan oppimisympäristön ja parempia oppimistuloksia tuottavan opetuksen avaintekijänä. Tutkimustulokset teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen käytöstä ovat osoittaneet, että teknologia voi luoda puitteet sekä oman ajattelun kehittämiselle että jaetun ymmärryksen rakentamiselle eri osapuolten välille. Yksilöllistä oppimista korostavien mallien sijasta on yhä enemmän painottaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallistuvan toiminnan merkitystä oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Olemme laatineet LayOut kuvaukset tukemaan matkaamme kohti sulautunutta oppimista teknologiaympäristössä. LayOut kuvaukset pedagogisine ideoineen toimivat opettajan tukena niin suunnittelu kuin toteutusvaiheessa.

4 YHTEINEN IDEOINTI KYSYTÄÄN ASIANTUNTIJALTA Ongelmien ratkaisu, uuden ideointi Pedagoginen lähtökohta Asetutaan erilaisiin asiantuntijarooleihin ja kysytään asiantuntijalta Käsiteltävä asia saa erilaisia näkökulmia yhteisen pohdinnan kautta Mahdollistaa osallistumisen roolin suojassa Työjärjestys 1. Määritelkää yhdessä ongelma tai haaste. 2. Ideoidaan asiantuntijoita esim. Sauli Niinistö, Teemu Selänne, kirvesmies, insinööri 3. Luodaan ympäristö (LayOut) ja avataan dokumenttipohjat. 4. Pyydetään vuorollaan, vaihtelevassa järjestyksessä eri asiantuntijoita kuultavaksi. Roolin omaksumiseksi voidaan esitetään asiantuntijalle kysymyksiä: Kuka olet? Mistä tulet? Millaista työelämäosaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Asiantuntija vastaa kysymyksiin edustamassaan roolissa. 5. Kirjurit (1-2) henkilöä dokumentoivat keskustelua. 6. Lopuksi tehdään yhteenveto keskustelun kautta. 7. Tallennetaan syntyneet dokumentit muistiinpanoiksi. LayOut - Hevosenkenkä Välineet LayOut- Hevosenkenkä Aktiivitaulu roolihenkiöiden kirjaamiseen Jaettu Google dokumentti tai EtherPad - yhteiselle kirjoittamiselle. Dokumentointi yhteen dokumenttiin kopioimalla yhdeksi tiedostoksi esim. roolien jatkoksi ja tulostamalla dokumentti PDF-tiedostoksi. Dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan, sähköpostin kautta osallistujille.

5 YHTEISTOIMINNALLINEN TYÖTAPA VÄITTELY ongelmien ratkaisu, looginen ajattelu, erilaiset johtopäätökset Pedagoginen lähtökohta Pakottaa perustelemaan ilmiöitä Ymmärryksen syventäminen Käsiteltävä asia saa erilaisia näkökulmia yhteisen pohdinnan kautta Puhe- ja viestintätaidot Mahdollistaa erilaisten johtopäätösten tekemisen Yleisö Tuomarit Joukkue 2 Joukkue 1 Yleisö Työjärjestys 1. Määritelkää yhdessä väittelyn aihe (väittämä). 2. Luodaan ympäristö (LayOut) ja avataan dokumenttipohjat. 3. Valitaan vastakkaiset joukkueet, tuomari(t), sihteeri(t) ja yleisö. Sihteerit (1-2) henkilöä dokumentoivat välittelyn argumentit ja vasta-argumentit. 4. Joukkueet valmistava avauspuheenvuorot (puheenjohtaja asettaa aikarajat). 5. Puheenjohtaja jakaa puheenvuoroja vuorotellen. Yleisö voi osallistua välittelyn vauhdittamiseen. 6. Kokoava koonti yhteisen keskustelun tuloksena. Lisätietoa väittelystä opetusmuotona esim. enorssi sihteerit sihteerit puheenjohtaja Aihe, kello, koonti LayOut - Väittely Välineet LayOut- Välittely Aktiivitaulu: Välittelyn aihe ja pelisäännöt Jaettu Google dokumentti tai EtherPad - yhteiselle kirjoittamiselle. Sihteerit kirjoittavat eri joukkueiden argumentit eri dokumentteihin. Koontikeskustelun kulessa dokumentteja täydennetään ja yhdistetään yhdeksi tiedostoksi. Dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan, sähköpostin kautta osallistujille.

6 PIENRYHMÄTYÖSKENTELY SULJETUT RYHMÄT Pedagoginen lähtökohta Suljettu ryhmä tiiviiseen ryhmätyöskentelyyn esim. valmistelutyö, rajattu aihe Ryhmien erottaminen verhoilla mahdollistaa keskittymisen ryhmän työskentelyyn (katsekontakti liikkeeseen ja taustaääniin menetetään) Työjärjestys 1. Luodaan ympäristö (LayOut) ja ohjeistetaan ryhmätyöhön. 2. Jakaudutaan pienryhmiin ja työskennellään. 3. Esitellään ryhmien tuotokset, löydökset, johtopäätökset koko ryhmälle. 4. Kokoava koonti yhteisen keskustelun tuloksena. Opetusmenetelmiä ryhmätyöskentelyyn Käsitekartat ja yhteinen koonti Yhteinen visualisointi - hahmopiirustus Aivoriihi SWOT tai hajatuettu SWOT eri ryhmille ja yhteinen koonti LayOut Suljetut ryhmät Välineet LayOut- Suljetut ryhmät Aktiivitaulu: Ryhmätehtävän ohjeistus ipadit ja läppärit tiedonhakuun ja työstämiseen Käsitekarttaohjelmat: ipadilla Simple Mind, pilvipalvelussa bubbl.us/ Yhteisöllinen piirtäminen: PowerPoint, Draw it live Aivoriihi: Lino IT linoit.com/, Power Point Dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan, sähköpostin kautta osallistujille.

7 ASIANTUNTIJA ESILLÄ - LUENTO asiantuntija luento, asiantuntijapuheenvuoro Pedagoginen lähtökohta Asiantuntijan osaamisen jakaminen Ajatusten herättäminen Työjärjestys 1. Luodaan ympäristö (LayOut) ja avataan dokumenttipohjat. 2. Esitetään esitettävän materiaalin latausosoite. Tarvittaessa osoite voidaan lyhentää esim. urly.fi palvelun avulla. 3. Luodaan yhteisen kirjoittamisen pohja kommentteja/kysymyksiä varten dokumentointipinnoille. 4. Palataan asiantuntijan johdolla käsittelemään nousseita kysymyksiä. 5. Kokoava koonti yhteisen keskustelun tuloksena ja mahdollisen täydennettyjen dokumenttien jakaminen ryhmän kesken. Lisätietoa luennoista opetusmuotona esim. Oppimisen avaimet luento-opetuksessa asiantuntija LayOut - Luento Välineet LayOut- Luento Aktiivitaulu: Luennoitsijan esitys, ohjaus koskettamalla (mahdollisuus kommenttien kirjaamiseen) Luentomateriaalin jakaminen osallistujille ennen luennon alkua. EtherPad yhteisille kysymyksille tai esim. Tricider-palvelu. Nousseiden kysymysten käsittely asiantuntijan johdolla.. Mahdollisesti täydennetyt dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan, sähköpostin kautta osallistujille.

8 YHTEISTOIMINNALLINEN MENETELMÄ - KALAMALJA Pedagoginen lähtökohta Ajatusten herättäminen Kriittinen pohdinta Työjärjestys 1. Luodaan ympäristö (LayOut) ja avataan dokumenttipohjat. 2. Valitaan sisäryhmän osallistujat, eri näkökulmien edustajat. Muut osallistuja kuuluvat kuuntelevaan ulkoryhmään. 3. Keskustelutehtävä annetaan pienryhmälle. Ulkoryhmä toimii keskustelun havainnoijana. 4. Vaihdetaan ulko- ja sisäryhmän vuoroja min välein. Opettajan tulee muistaa antaa ohjeet myös ulkoryhmän jäsenille. 5. Luodaan yhteisen kirjoittamisen pohja kommentteja/kysymyksiä varten dokumentointipinnoille. 6. Kokoava koonti yhteisen keskustelun tuloksena ja mahdollisen täydennettyjen dokumenttien jakaminen ryhmän kesken. LayOut - Kalamalja Välineet LayOut- Kalamalja Aktiivitaulu: Kello, ohjeistukset EtherPad yhteisille kysymyksille tai esim. Tricider-palvelu. Mahdollisesti täydennetyt dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan, sähköpostin kautta osallistujille.

9 LAYOUT KYSY ASIANTUNTIJALTA Tuomarit Asiantuntija Kirjurit Prosessi

10 LAYOUT VÄITTELY Tuomarit Yleisö Joukkue 1 Joukkue 2 Yleisö Kirjurit Kirjurit Puheenjohtaja Aihe, kello

11 LAYOUT SULJETUT RYHMÄT

12 LAYOUT ASIANTUNTIJAPUHEENVUORO

13 LAYOUT KALAMALJA

14 LAYOUT LEARNING CAFE

Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö. Satu Aksovaara & Irmeli Maunonen- Eskelinen. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö. Satu Aksovaara & Irmeli Maunonen- Eskelinen. Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö Satu Aksovaara & Irmeli Maunonen- Eskelinen Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on kehitetty

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Anni Lemettinen Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.10.2011 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

VERKKOVUOROVAIKUTUS JA VÄLINEET PBL VERKKOTOTEUTUKSESSA. Tässä artikkelissa käsitellään verkkovuorovaikutusta sekä millaisia verkkovuorovaikutuksen

VERKKOVUOROVAIKUTUS JA VÄLINEET PBL VERKKOTOTEUTUKSESSA. Tässä artikkelissa käsitellään verkkovuorovaikutusta sekä millaisia verkkovuorovaikutuksen Seppo Kainulainen Anna Leena Ruotsalainen VERKKOVUOROVAIKUTUS JA VÄLINEET PBL VERKKOTOTEUTUKSESSA Tiivistelmä Tässä artikkelissa käsitellään verkkovuorovaikutusta sekä millaisia verkkovuorovaikutuksen

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU Pohjois-Karjalan AMK 15.2.2011 HANNE KOLI MINKÄLAISIA VAIHTOEHTOJA VERKOSSA OPISKELULLE? TARVITAANKO PORTAALI? Ryhmän toimintaa tai jonkin asian ympärille muodostettava sivusto

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus

Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus - Kromatografian ja spektroskopian www-aineisto opettajille Pro gradu tutkielma 29.8.2005 Ari Myllyviita Helsingin Yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Olli Hyppönen ja Satu Lindén TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kaisa Järvinen ja Anna-Maria Väisänen KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2009 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiivistelmä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ PAREMPI OPPIA YHDESSÄ tukea etwinning-hankkeesta Satu Raitala Hannu Ylilehto (toim.) Kiitokset asiantuntijoille: Pasi Silander Minna Lakkala Leena Vainio Paula Mattila Tomi Terentejff Anne Rongas Kiitokset

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot