Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena"

Transkriptio

1

2 Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu asia voi olla tietoa tai erilaisia taitoja. Oleellista on kuitenkin se, että oppiminen ei ole sitoutunut mitenkään aikaan tai paikkaan. Opimme kaiken aikaa sekä osin huomaamatta että päämäärätietoisesti jälkimmäinen yleensä oppilaitoksissa. oppimisympäristö Lapsille ja nuorille koulu tai oppilaitos on konkreettisesti se paikka, jossa opitaan. Tästä ajatuksissa olevasta rajoitteesta huolimatta he oppivat paljon myös koulun ulkopuolella kotona, harrastuksissa, vierailuilla, internetissä. Oppimisympäristöjen kehittämisessä tavoitteena on koota lasten ja nuorten elämässä olevia toimijoita yhteistyöhön, muodostaa oppimista tukevia verkostoja. Koulun ulkopuolella opittua hyödynnetään koulussa ja sulautetaan osaksi opetussuunnitelmia tai oppimisympäristösuunnitelmia. Oppimisympäristöajattelu on käsitteenä vielä varsin nuori. Kasvatussosiologian piirissä ajattelua on käytetty 1990-luvulla, mutta internetin yleistymisen myötä käsite siirtyi ajautui nopeasti pelkästään virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttöön. Oppimisympäristö on kuitenkin paljon muutakin kuin tietotekniikkaa. Itse asiassa käsitteelle on vaikea asettaa minkäänlaisia rajoja. Kaikkialla voi oppia, rajoittavana tekijänä on ennemminkin oppijan tai opettajan mielikuvitus. Oppimisympäristöselvityksessä kasvatustieteen tutkija Jyri Manninen (Helsingin Yliopisto, 2007) esittää viisi näkökulmaa oppimisympäristöille. Näkökulmat ovat laajoja ja osin päällekkäisiä toisilleen, mutta antavat varsin kattavan kuvan oppimisympäristöajattelulle. Mannisen mukaan oppimisympäristöt voidaan jakaa seuraaviin näkökulmiin: a) Paikallinen näkökulma Tällä tarkoitetaan koulujen ja oppilaitosten lähiympäristössä olevia mahdollisuuksia ja toimijoita: koteja, kulttuurilaitoksia, lähiluontoa, elinkeinoelämää, yhteisöjä ja järjestöjä. Eri toimijoiden yhteistyö auttaa oppimista tukevan verkoston luomisessa. Oppilaiden vierailut kulttuurilaitoksiin eivät saisi olla erillinen ylimääräinen retki, johon käytetty aika on pois varsinaisesta 39

3 opetuksesta, vaan luonnollinen osa koulun arkea ja opetussuunnitelmia. Vierailukäynneillä opitaan osa opetussuunnitelmassa olevista asioista ja opittua voidaan täydentää koulussa, mutta asioita ei tarvitse käsitellä uudelleen. b) Fyysinen näkökulma Perinteisesti koulurakennus ja koulunpiha ovat olleet varsinainen oppimisympäristö. Rakennus ja piha tulisi nähdä lisäksi opetusvälineenä, oppimateriaalina, jota voidaan hyödyntää eri oppiaineissa. Rakennus sisältää itsessään valtavan määrän tietoa, jota voidaan hyödyntää eri oppiaineissa avataan silmät huomaamamaan oma lähiympäristömme ja sen mahdollisuudet. Esimerkiksi rakennukset historia, arkkitehtuuri, koko ja tekniikka tarjoavat ehtymättömän opetuslähteen. Tilojen kalustusta voidaan myös hyödyntää joustavasti ja vaihtaa käsiteltävän aiheen ja menetelmän mukaan. Koulunpihan kehittäminen oppimisympäristöksi parkkipaikan sijaan tarjoaa valtavat mahdollisuudet opetukselle oppiaineesta riippumatta. Erilaisten älykkäiden ja monikäyttöisten leikkivälineiden tai vaikkapa pienen puutarhan avulla voidaan pihan opetus- ja oppimismahdollisuuksia vielä tehostaa. c) Tekninen näkökulma Tieto- ja viestintätekniikka ovat osa nykypäivää ja niin myös osa oppimisympäristöjä. Tietotekniikkaa ei tulisi nähdä erillisenä kokonaisuutena, vaan osana muita oppimisympäristöjä. Tietoverkot tarjoavat muun muassa mahdollisuuksia 40

4 vierailukäynteihin valmistautumiseen ja toisaalta vierailujen annin kokoamiseen. Lähes kaikilla kulttuurilaitoksilla on hyvät verkkosivut ja usein myös materiaalia tutustuttavaksi ennen vierailua. Uudet virtuaaliympäristöt luovat uusia ennen kokemattomia ulottuvuuksia myös opetukseen, vaikka ne vielä tällä hetkellä ovat enemmän viihdemaailman käytössä. Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa on vasta alussa, mutta ensimmäiset kokemukset ovat kannustavia. Niitä voi hyödyntää paikannuksessa, niiden avulla saa tietoa tai voi vastailla kysymyksiin. 41

5 d) Sosiaalinen näkökulma Oppiminen tapahtuu useimmiten sosiaalisessa verkostossa. Sosiaaliseen oppimisympäristöön vaikuttavat kaikki opiskelutilanteessa olevat ihmiset ja heidän välillään tapahtuva vuorovaikutus. Pyrkimys on saavuttaa yhtäaikainen innostus oppimiseen ja sitä kautta luova ilmapiiri tukemaan oppijan ajattelua. Sosiaalisen oppimisympäristön kehittäminen liittyy vahvasti opetusmenetelmien kehittämiseen miten opitaan oppimaan. e) Didaktis-pedagoginen näkökulma Tämän näkökulman täytyy olla osana kaikkia muita edellä mainittuja, koska ilman huolellista didaktista suunnittelua ja pedagogista osaamista mikään oppimisympäristö ei tue oppimista riittävästi. mitä uutta oppimisympäristöjen kehittäminen tuo koulun arkeen? Kaikkea edellä mainittua yhteistyötä ja toimintaa on käytetty opetuksessa ennenkin. On tehty retkiä museoon tai luontoon, käytetty tietotekniikkaa, opittu yhdessä ja yhteistoiminnallisesti. Uutta on se, että kaikki tämä toiminta sidotaan jatkossa tiiviisti osaksi koulun normaalia toimintaa. Retket kirjastoon tai museoon eivät jatkossa ole erillisiä, irrallisia osia oppimista, vaan niiden avulla opitaan osa opetussuunnitelmiin liittyvistä asioista. Koulut ja oppilaitokset sidotaan samalla tiiviimmin osaksi muuta yhteiskuntaa. Oman paikkakunnan kulttuurilaitokset tulevat samalla tutuiksi ja niiden mahdollisuudet aukeavat kaikille. Lähes kaikkien museoiden anti on paljon laajempaa kuin museon toimiala kertoo. Kulttuurihistorialliset museot tarjoavat mahdollisuuksia lähes kaikkiin oppiaineisiin. Perinteisen museokäynnin, oppilastehtävien ja opastuksen rinnalle voitaisiin kehittää esimerkiksi draaman käyttöä, toiminnallisuutta, poikkitieteellistä lähestymistapaa, näyttelynlukutaitoa osana mediakasvatusta ja niin edespäin. Oppimisympäristöajattelun saaminen kiinteäksi osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa merkitsee yhteistyön tiivistämistä koulujen ja kulttuurilaitosten välille. Kulttuurilaitosten henkilökunta tarvitsee lisää tietoa opetussuunnitelmista, opetusmenetelmistä sekä koulun toiminnasta ylipäätään ja opettajat puolestaan enemmän tietoa kulttuurilaitosten mahdollisuuksista. Yhteistyö kuitenkin kannattaa yhdessä olemme enemmän kuin yksin. kuvat: hannu ylilehto 42

6

DimensioMatemaattis- 3/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta

DimensioMatemaattis- 3/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta luonnontieteellinen aikakauslehti 73. vuosikerta DimensioMatemaattis- 3/09 Irtonumero 10 1/1 ilmo casio Casio-DIMENSIO_310309.pdf.zip Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Riksförbundet för

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ PAREMPI OPPIA YHDESSÄ tukea etwinning-hankkeesta Satu Raitala Hannu Ylilehto (toim.) Kiitokset asiantuntijoille: Pasi Silander Minna Lakkala Leena Vainio Paula Mattila Tomi Terentejff Anne Rongas Kiitokset

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet Uudet oppimisympäristöt vapaan sivistystyön kieltenopetuksessa Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä 2007-2009 Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Aksela Maija & Karjalainen Veikko KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Kemian opetuksen keskus Kemian laitos, Helsingin yliopisto ALKUSANAT Kemia on erottamaton osa arkipäiväämme. Kemia

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012

OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012 OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012 Koululiikuntaliiton kanta tiivistetysti Opetussuunnitelman perusteisiin lukuihin 1-12 sekä

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Opettajien tietotekniset työskentelyvälineet on saatava kuntoon kaikissa kouluissa, vaatii opetusministeri Henna Virkkunen (kok.).

Opettajien tietotekniset työskentelyvälineet on saatava kuntoon kaikissa kouluissa, vaatii opetusministeri Henna Virkkunen (kok.). Koulutuksen tietoyhteiskunta- kehittäminen 2020 Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:12 Poimintoja:

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot