Suomen ja Saksan välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Saksan välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v (1-6) Tuonti Vienti (1-6) 2016 (1-6) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 VIENTI SAKSAAN HEIKKENI ALKUVUONNA ENNÄTYSVUODEN JÄLKEEN Henkilöautojen vienti laski jyrkästi, myös ajoneuvojen osien tuonti väheni Suomen tavaravienti Saksaan laski vuoden 2016 tammi-kesäkuussa Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan viisi prosenttia verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Viennin arvo oli lähes 3,7 miljardia euroa. Tuonti Saksasta oli samalla ajanjaksolla arvoltaan neljä miljardia euroa, laskua kaksi prosenttia viime vuodesta. Viime vuonna Suomen vienti Saksaan nousi 12 prosenttia edellisvuodesta, ja viennin arvo ylsi tilastohistorian ennätykseen, 7,5 miljardiin euroon. Vuotuinen Saksan-viennin arvo on vain kerran aikaisemmin ollut yli seitsemän miljardia euroa, vuonna Tuonti Saksasta kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta ja oli arvoltaan lähes 8,3 miljardia euroa. Suomen kauppa Saksan kanssa on ollut yli vuosikymmenen selkeästi alijäämäistä, viime vuonna alijäämä kuitenkin supistui 332 miljoonalla eurolla verrattuna edellisvuoteen. Vajetta kertyi 784 miljoona euroa. Edellisen kerran vuosittaista alijäämää Saksan kanssa käytävässä kaupassa tuli alle miljardi euroa vuonna Suurimmillaan alijäämät ovat olleet vuosina 2008 ja 2012, jolloin vaje oli jopa yli kaksi miljardia euroa. Kuluvan vuoden tammikesäkuussa alijäämä kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Saksa oli vuosia Suomen toiseksi suurin alijäämämaa Venäjän jälkeen, mutta vuonna 2014 alijäämä Kiinan-kaupassa kohosi Saksan-kaupan vajetta suuremmaksi. Viime vuonna myös alijäämä Tanskan kanssa käytävässä kaupassa oli suurempaa kuin Saksan-kaupassa, ja Saksa putosi neljänneksi suurimmaksi alijäämämaaksi. Kuluvana vuonna myös Ranskan-kaupan alijäämä ohitti Saksan-kaupan alijäämän Ranskan Suomeen toimittamien lentokoneiden vuoksi. Eri tavararyhmien vienti Saksaan kehittyi vaihtelevasti alkuvuonna. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden vienti Saksaan kasvoi tammi-kesäkuussa, mutta metallien ja sähköteknisten laitteiden vienti heikkeni. Vientiä painoi myös moottoriajoneuvojen viennin lähes kolmanneksen pudotus. Koneiden ja laitteiden sekä henkilöautojen tuonti Saksasta kasvoi kuluvana vuonna viime vuoteen verrattuna, mutta moottoriajoneuvojen osien, metallien ja elintarvikkeiden tuonti laski. Saksa on aina ollut Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita, mutta 2010-luvun alkuvuosina maan osuus Suomen viennistä oli loivassa laskussa. Vuonna 2012 osuus viennistä oli alimmillaan Saksojen yhdistymisen jälkeen, vain hieman yli yhdeksän prosenttia. Vuoteen 2014 mennessä Saksan osuus oli kuitenkin noussut jo 12 prosenttiin, viime vuonna 13,9 prosenttiin ja kuluvana vuonna 14,4 prosenttiin. Saksa kohosi vuonna 2014 Ruotsin ohi Suomen suurimmaksi vientimaaksi ja säilytti asemansa myös viime vuonna. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla Suomen vienti Ruotsiin kasvoi hieman, ja Ruotsin osuus Suomen viennistä suureni puoli prosenttiyksikköä 10,7 prosenttiin. Saksa on ollut vuosia toiseksi suurin tuontimaamme Venäjän jälkeen, mutta nousi vuonna 2014 Venäjän ohi hieman yli 15 prosentin osuudella. Saksa on siis nyt sekä suurin vienti- että tuontimaamme. Alkuvuonna 2016 Suomen tuonti Saksasta laski vähemmän kuin tuonti Venäjältä tai Ruotsista. Kuvio 2. Saksan osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-6) Osuus % Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Saksan välinen kauppatase (1-6) Milj. e

3 2 Kuvio 4. Vienti Saksaan, Venäjälle ja Ruotsiin kuukausittain (1-6) Milj. e Saksa Venäjä Ruotsi Kuvio 5. Tuonti Saksasta, Venäjältä ja Ruotsista kuukausittain (1-6) Milj. e Saksa Venäjä Ruotsi Taulukko 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v (1-6) Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-6) , ,4-313

4 3 HENKILÖAUTOJEN VIENTI SAKSAAN KÄÄNTYI ALKUVUONNA LASKUUN Metsäteollisuus vei Saksaan pirteästi Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen osuus kokonaisviennistä Saksaan oli kuluvana vuonna 38 prosenttia, eli lähes sama kuin viime vuonna. Vuonna 2014 osuus oli noin 34 prosenttia. Kuluvana vuonna tavararyhmän viennin arvo laski 15 prosenttia vajaaseen 1,4 miljardiin euroon. Ryhmän tavaroiden viennistä moottoriajoneuvojen, enimmäkseen henkilöautojen, osuus oli reilu kolmannes. Niiden vienti kuitenkin laski 31 prosenttia 479 miljoonaan euroon. Henkilöautoja vietiin Saksaan kuluvana vuonna noin 25 tuhatta kappaletta, kun viime vuonna ensimmäisellä puoliskolla niitä vietiin lähes 39 tuhatta kappaletta. Suomen henkilöautoviennistä kuitenkin edelleen jopa 83 prosenttia suuntautui Saksaan arvolla laskettuna. Kuorma-, paketti- ja erikoisautoja vietiin alkuvuonna Saksaan 10 miljoonan euron edestä, laskua kymmenes viime vuodesta. Myös ajoneuvojen osien vienti oli noin kymmenen miljoonaa euroa (+17 %). Muusta kuljetusvälineviennistä huomattavaa oli 481 miljoonan euron risteilyaluksen toimitus Saksaan. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vienti Saksaan kasvoi alkuvuonna kolme prosenttia. Viennin arvoksi tuli 282 miljoonaa euroa ja osuudeksi Suomen kokonaisviennistä hieman alle kahdeksan prosenttia. Voimakoneita ja moottoreita, muun muassa mäntä- ja vaihtovirtamoottoreita, vietiin Saksaan 64 miljoonan euron edestä (+1 %). Teollisuuden erikoiskoneiden vienti kasvoi 13 prosenttia 101 miljoonaan euroon. Näistä tavaroista arvoltaan huomattavimpia olivat metsänhoitokoneet (23 milj. e, +24 %), pyörätraktorit (26 milj. e +6 %), sekä maansiirto- ja kaivuukoneet sekä näiden osat (20 milj. e, +31 %). Teollisuuden yleiskoneiden kokonaisvienti laski kaksi prosenttia 107 miljoonaan euroon. Kuumennus- ja jäähdytyskoneiden, mm. ilmastointilaitteiden ja lämmönsiirtimien, vienti laski 19 prosenttia 18 miljoonaan euroon, mutta nostamis- ja lastaamiskoneiden ja niiden osien vienti nousi kahdeksan prosenttia 52 miljoonaan euroon. Hanojen ja venttiilien vienti nousi neljänneksen, arvoksi tuli hieman yli kymmenen miljoonaa euroa. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti Saksaan putosi alkuvuonna 30 prosenttia. Arvoksi tuli vain 143 miljoonaa euroa ja osuudeksi koko viennistä vajaat neljä prosenttia. Sekä viestintälaitteiden että sähkötekniikan vienti Saksaan oli tammi-kesäkuussa vaisua. Verkkolaitteiden ja puhelinten vienti laski reilun viidenneksen 18 miljoonaan euroon. Vaihtosuuntaajia, staattisia muuttajia ym. sähköteknisiä laitteita vietiin 47 miljoonan euron edestä, laskua kaksi prosenttia viime vuodesta. Releiden, kytkinten, taulujen ja muiden sähkön ohjauslaitteiden vienti oli arvoltaan 24 miljoonaa euroa, eli kaksi prosenttia viime vuotta vähemmän. Sähködiagnoosi- ja röntgenlaitteiden vienti laski prosentin 17 miljoonaan euroon. Sähköjohtimien vienti romahti alkuvuonna jopa 87 prosenttia 70 miljoonasta eurosta seitsemään miljoonaan euroon. Metsäteollisuuden tuotteet muodostivat hiukan yli neljäsosan Suomen viennistä Saksaan alkuvuonna. Osuus oli aavistuksen enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Koko metsäsektorin Saksaan viennin arvo oli tammikesäkuussa kuluvana vuonna 942 miljoonaa euroa, eli kolme prosenttia vuotta 2015 enemmän. Sahatavaraa ja raakapuuta vietiin Saksaan alkuvuonna 54 miljoonan euron (-4 %), vaneria ja puusepäntuotteita 65 miljoonan euron (+3 %) ja paperimassaa, enimmäkseen havusellua, 161 miljoonan euron (+3 %) arvosta. Paperin ja pahvin vienti nousi kolme prosenttia 662 miljoonaan euroon sekä vientimäärien että hintojen kasvettua. Saksa on selvästi suurin suomalaisen paperin ostaja. Sen osuus Suomen koko paperiviennistä oli alkuvuonna noussut muutaman prosenttiyksikön viime vuodesta 19 prosenttiin. Toisena olevalla Isolla-Britannialla oli lähes 10 prosentin osuus ryhmän viennistä ja kolmantena tulevalla USA:lla yhdeksän prosentin osuus. Metalliteollisuuden tuotteiden vienti Saksaan pieneni alkuvuonna yhdeksän prosenttia, eli sen arvo jäi 616 miljoonaan euroon. Metallisektorin osuudeksi koko viennistä muodostui täten 17 prosenttia. Raudan ja teräksen, eli erilaisten teräslevyvalmisteiden, putkien ja tankojen, vienti Saksaan oli viidenneksen viime vuotta alemmalla tasolla sekä vientihintojen että määrien laskettua. Viennin arvo oli 277 miljoonaa euroa. Muiden metallien vientiä painoi vientihintojen jyrkkä lasku. Kuparin viennin arvo laski kaksi prosenttia 199 miljoonaan euroon ja alumiinin 12 prosenttia 12 miljoonaan euroon. Nikkelin vienti kuitenkin kaksinkertaistui 17 miljoonaan euroon vientimäärien kasvun myötä ja muokkaamattoman sinkin vienti nousi 15 prosenttia 65 miljoonaan euroon. Metallista valmistettuja tuotteita, kuten rakenteita, työkaluja, säiliöitä ja lukkoja, vietiin Saksaan 32 miljoonan euron edestä (-4 %). Saksaan viedyn kuparin osuus koko Suomen kupariviennistä oli noin puolet, raudan ja teräksen kohdalla Saksan osuus oli 15 prosenttia. Saksa on ollut vuodesta 2011 Suomen tärkein kuparin ostaja, ja maan osuus Suomen kuparinviennistä on noussut kymmenessä vuodessa noin 30 prosenttiyksikköä. Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Saksaan nousi tammi-kesäkuussa 301 miljoonaan euroon, eli kolme prosenttia viime vuotta suuremmaksi. Hieman yli puolet kemiansektorin viennin arvosta muodostui erilaisista orgaanista ja epäorgaanisista peruskemikaaleista. Niitä toimitettiin tammi-kesäkuussa yhdeksän prosenttia viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Muovien osuus kemiansektorin viennistä oli 87 miljoonaa euroa, niiden

5 4 viennin arvo laski kaksi prosenttia. Muista kemianteollisuuden tuotteista huomattavaa oli väriaineiden viennin arvon viidenneksen kasvu 14 miljoonaan euroon, ja lääkkeiden viennin arvon kohoaminen myös 14 miljoonaan euroon (+57 %). Öljytuotteiden vienti Saksaan nousi alkuvuonna jopa 73 prosenttia viime vuodesta. Vientimäärien kasvua selittää viime vuonna käynnissä ollut öljynjalostusteollisuuden huoltoseisokki. Viennin arvo oli kuluvana vuonna tammi-kesäkuussa 97 miljoonaa euroa, ja osuus kokonaisviennistä Saksaan noin kolme prosenttia. Vientihinnat kuitenkin laskivat edelleen viime vuodesta, laskua tuli 30 prosenttia. Muita arvoltaan huomattavia Saksaan vietyjä tavararyhmiä viime vuonna olivat erilaiset kojeet ja mittarit, joiden vienti laski yhdeksän prosenttia viime vuodesta ja oli arvoltaan 72 miljoonaa euroa. Näistä 40 miljoonaa euroa tuli lääkintäkojeiden viennistä (-11 %) ja 27 miljoonaa euroa erilaisten tieteellisten mittausinstrumenttien viennistä (- 11 %). Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vienti oli arvoltaan 36 miljoonaa euroa eli kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän. Elintarvikkeiden ja juomien vienti nousi prosentin juomien viennin arvon kaksinkertaistuttua. Elintarvikkeiden vienti kuitenkin laski viisi prosenttia. Yhteensä ryhmän viennin arvo oli noin 35 miljoonaa euroa, josta kauran viennin osuus oli 12 miljoonaa euroa (+21 %). Ulko- ja sisärenkaiden vienti nousi tammi-kesäkuussa 35 prosenttia verrattuna viime vuoteen, arvoksi tuli 28 miljoonaa euroa. Rakennuslasin vienti kasvoi kolmanneksen 21 miljoonaan euroon. Muut tavarat (+10 %) 5,6 % Kojeet, mittarit yms. (-9 %) 1,9 % Kuvio 6. Vienti Saksaan tavararyhmittäin v (1-6) Elintarvikkeet ja juomat (+1 %) 1,0 % Puutuotteet (+3 %) 1,8 % Puutavara (-4 %) 1,5 % Paperimassa (+3 %) 4,3 % Laivat ja veneet (+7 %) 13,1 % Paperi ja pahvi (+3 %) 17,9 % Moottoriajoneuvot (-31 %) 13,0 % Sähkökoneet ja - laitteet (-30 %) 3,9 % Moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet (+3 %) 7,6 % Taulukko 2. Vienti Saksaan; tärkeimmät tavararyhmät Öljytuotteet (+72 %) 2,6 % Kemialliset aineet ja tuotteet (+3 %) 8,1 % Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet (+8 %) Metallit ja 1,0 % metallituotteet (-9 %) 16,7 % SITC- tavararyhmä (1-6) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 0-1 Elintarvikkeet ja juomat 77 1, , Puutavara 105 1, , Paperimassa 307 4, , Öljytuotteet 181 2, , Kemialliset aineet ja tuotteet 584 7, , Puutuotteet 121 1, , Paperi ja pahvi , ,9 3 65, Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet 75 1, , Metallit ja metallituotteet , , Moottorit, teollisuuden koneet ja 589 7, ,6 3 laitteet Sähkökoneet ja -laitteet 350 4, , Moottoriajoneuvot , , Laivat ja veneet 458 6, , Kojeet, mittarit yms , ,9-9 Muut tavarat 400 5, ,6 10 Yhteensä , ,0-5

6 5 AUTOJEN OSIEN JA ELINTARVIKKEIDEN TUONNIN HEIKKOUS PAINOI KOKONAISTUONTIA Investointitavaroiden ja henkilöautojen tuonti Saksasta kasvussa Suomen tuonti Saksasta jakaantuu erittäin monipuolisesti useaan arvoltaan huomattavaan tavararyhmään. Saksa on kauppakumppaneistamme suurin monen tärkeän tavaran kohdalla, ja maasta tuodaan niin kulutustavaroita kuin investointitavaroitakin. Toisin kuin Venäjän kanssa käytävässä kaupassa, joissa raakaöljyn osuus on huomattava, ei Saksasta tuoda mitään yksittäistä arvoltaan selvästi muita suurempaa nimikettä. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tavararyhmät muodostivat 46 prosenttia koko tuonnista Saksasta tammikesäkuussa Ryhmän osuus nousi hiukan viime vuodesta. Tuonnin arvo oli hieman yli 1,8 miljardia euroa, eli lähes sama kuin viime vuonna tammi-kesäkuussa. Moottoriajoneuvojen osuus tästä kokonaisuudesta oli 714 miljoonaa euroa. Ryhmän tuonnin arvo laski kolme prosenttia viime vuodesta. Henkilöautojen tuonti nousi 12 prosenttia 372 miljoonaan euroon, mutta tavarankuljetusautojen ja muiden erikoisautojen tuonti laski viisi prosenttia 70 miljoonaan euroon. Henkilöautoja tuotiin Saksasta alkuvuonna noin 17 tuhatta kappaletta, eli vähemmän kuin Suomi vei niitä Saksaan. Arvossa laskettuna hieman alle kolmasosa Suomen tuomista henkilöautoista tuotiin Saksasta. Toiseksi suurimman tuontimaan, Ison-Britannian, osuus Suomen henkilöautotuonnista oli alkuvuonna 14 prosenttia. Moottoriajoneuvojen osia, mm. koreja, vetoakseleita ja vaihdelaatikoita, tuotiin Suomeen Saksasta 227 miljoonan euron arvosta. Laskua tilastoitiin noin viidennes viime vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna, arvossa laskettuna noin 60 miljoonaa euroa. Perävaunujen ja muiden kuljetusvälineiden sekä näiden osien tuonti kasvoi seitsemän prosenttia 31 miljoonaan euroon. Saksasta tehtiin viime vuoden tammi-kesäkuussa useita helikopteri- ja laivahankintoja, kun kuluvana vuonna vastaavia ei ollut. Näistä hankinnoista johtunut vahva vertailuajanjakso selittää kuljetusvälineiden arvon tammi-kesäkuun 2016 laskuprosenttia. Erilaisten moottoreiden ja teollisuuskoneiden tuonnin arvo oli 752 miljoonaa euroa alkuvuonna. Tuonti kasvoi seitsemän prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden tuonnin arvo nousi kaksi prosenttia 213 miljoonaan euroon erilaisten osien tuonnin kasvun myötä. Teollisuuden erikoiskoneiden tuonti kasvoi 157 miljoonaan euroon, eli kymmeneksen viime vuodesta. Maansiirto- ja kaivuukoneiden tuonti oli arvoltaan 61 miljoonaa euroa (+38 %), ja myös traktoreiden tuonti oli vetreää (+22 %, arvo 14 milj. e). Maatalouskoneiden tuontiin tilastoitiin kuitenkin 15 prosentin pudotus. Tuonnin arvo jäi 18 miljoonaan euroon. Teollisuuden yleiskoneiden tuonti kohosi yhdeksän prosenttia 367 miljoonaan euroon. Ryhmän tuonti jakaantui useaan arvoltaan huomattavaan ryhmään. Kokonaisuudesta kuumennus- ja jäähdytyskoneiden osuus oli 35 miljoonaa euroa (+1 %), nestepumppujen osuus 40 miljoonaa euroa (+9 %), suodatus-, puhdistus-, tuuletus- yms. koneiden osuus 62 miljoonaa euroa (+3 %) ja nosto- ja lastaamiskoneiden osuus 68 miljoonaa euroa (+115 %). Hanojen ja venttiilien tuonti nousi kuusi prosenttia 52 miljoonaan euroon, mutta laakereiden tuonti laski 14 prosenttia 17 miljoonaan euroon. Voimansiirtolaitteita tuotiin yhdeksän prosenttia viime vuotta vähemmän, viennin arvoksi tuli 53 miljoonaa euroa. Sähkökoneiden ja laitteiden tuonti Saksasta kohosi tammi-kesäkuussa kolme prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tuonnin arvo oli 344 miljoonaa euroa, eli hiukan alle yhdeksän prosenttia kokonaistuonnista. Osuus on säilynyt suurin piirtein ennallaan viime vuodet. Sekä ATK-laitteiden että sähkötekniikan tuonti Saksasta oli kasvusuunnassa alkuvuonna. Tietokoneiden ja toimistokoneiden tuonti kasvoi kaksi prosenttia 39 miljoonaan euroon. Puhelin- ja verkkolaitteiden tuonti oli niin ikään kasvussa, nousua kahdeksan prosenttia 24 miljoonaan euroon. Sähkövirtapiirin kytkentä- ja ohjauslaitteiden, mm. kytkinten, taulujen ja katkaisimien, tuonti vahvistui lähes viidenneksen 121 miljoonaan euroon. Sähköjohtimien tuonti Saksasta oli 11 prosentin laskussa (arvo 21 milj. e), ja myös sähködiagnoosi- ja röntgenlaitteiden tuonti laski selvästi (-17 %, 15 milj. e). Elektroniikan komponentteja, enimmäkseen puolijohdekomponentteja, tuotiin 16 miljoonan euron edestä, kasvua 62 prosenttia viime vuodesta. Muita sähköteknisiä tavaroita, muun muassa akkuja, kondensaattoreita, paristoja, sähkötyökaluja ja lamppuja, tuotiin 57 miljoonan euron arvosta (-11 %). Kodinkoneiden, mm. pesukoneiden ja mikroaaltouunien, tuonti Saksasta oli sen sijaan aavistuksen kasvussa (+1 %), ja ylsi arvoltaan hieman yli 29 miljoonaan euroon. Kodinkoneiden tuonnissa Saksa on viime vuosina menettänyt osuuttaan Kiinalle: vielä vuonna 2010 viidennes koneista tuotiin Saksasta ja Kiinan osuus oli vain 15 prosenttia, mutta vuonna 2015 kiinalaisten koneiden osuus oli jo 21 prosenttia ja Saksa osuus vain 14 prosenttia. Myös Puolan osuus on kasvanut 2010-luvulla ja oli viime vuonna jo lähes 13 prosenttia. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden osuus koko tuonnista Saksasta oli vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla hieman alle 17 prosenttia, eli osuus kasvoi vain hiukan viime vuodesta. Tuonnin arvo laski prosentin 660 miljoonaan euroon. Peruskemikaalien tuonnin arvo vajosi reilun viidenneksen, arvoksi tuli 136 miljoonaa euroa. Muovivalmisteiden ja raakamuovien tuonti sen sijaan kasvoi kaksi prosenttia 177 miljoonaan euroon. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden, mm. rokotteiden ja antiseerumien, tuonti nousi 172 miljoonaan euroon, eli 12 prosenttia viime vuoden ensimmäistä puoliskoa suuremmaksi. Saksasta tuotiin myös maaleja ja väriaineita 39 miljoonan euron edestä (-9 %) sekä kosmetiikkaa ja puhdistus- ja kiillotusaineita 30 miljoonan euron arvosta (+1 %).

7 6 Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski tammi-kesäkuussa neljä prosenttia 333 miljoonaan euroon. Metallisektorin osuus koko tuonnista Saksasta oli noin kahdeksan prosenttia, eli lähes sama kuin viime vuonna. Raudan ja teräksen osuus tästä oli 29 prosenttia. Niiden tuonti laski 11 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Saksasta erityisesti tuotiin erilaisia rauta- ja terästankoja ja putkia. Värimetallien tuonti Saksasta laski yhdeksän prosenttia, ja arvo oli 85 miljoonaa euroa. Kuparia, muun muassa kuparilankaa, tuotiin 43 miljoonan euron (-10 %) ja alumiinia 30 miljoonan euron (-7 %) edestä. Muiden metallista valmistettujen tuotteiden, esimerkiksi työkalujen, kiinnitysvälineiden, teräsrakenteiden ja lukkojen, tuonti oli arvoltaan 153 miljoonaa euroa, kasvua neljä prosenttia edellisvuodesta. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti Saksasta on 2010-luvulla ollut reippaassa kasvussa, mutta laski viime vuonna ja edelleen alkuvuonna 2016 hieman. Laskua tuli tammi-kesäkuussa kymmenen prosenttia viime vuodesta, arvo oli 302 miljoonaa euroa. Osuus kokonaistuonnista Saksasta oli hieman vajaat kahdeksan prosenttia. Saksa oli alkuvuonna edelleen Suomen tärkein elintarvikkeiden toimittajamaa 14 prosentin osuudellaan tavararyhmän kokonaistuonnista, vaikka osuus laski hieman viime vuodesta. Toisena olevan Ruotsin osuus oli 12 prosenttia. Saksasta tuotiin alkuvuonna lihaa ja lihatuotteita 42 miljoonan euron (-2 %), maitotaloustuotteita 51 miljoonan euron (-9 %) ja viljaa ja leipomotuotteita 36 miljoonan euron (-2 %) edestä. Lihatuotteista suurin osa oli sianlihaa, maitotaloustuotteet olivat enimmäkseen juustoja ja jogurtteja. Hedelmien ja kasvisten tuonti Saksasta romahti jopa 49 prosenttia 33 miljoonaan euroon, kahvin, kaakaon ja suklaan tuonnin arvon lasku (25 milj. e, -2 %) oli loivempaa. Rehujen tuonti Saksasta oli sen sijaan 13 prosentin kasvu-uralla ja kohosi 33 miljoonaan euroon arvoltaan. Rehut olivat enimmäkseen öljykakkuja ja muita jätetuotteita. Saksasta tuotiin myös alkoholittomia juomia 11 miljoonan euron edestä (-1 %). Alkoholijuomien, enimmäkseen viinien ja oluiden, tuonti oli hieman suurempaa (15 milj. e, +9 %). Tupakan tuonti kasvoi viidenneksen yhdeksään miljoonaan euroon. Muista alkuvuoden Saksan-tuonnin tärkeimmistä tavararyhmistä mainittakoon tekstiilituotteet, vaatteet ja jalkineet (arvo yhteensä 74 milj. e), laskua 16 prosenttia viime vuodesta, sekä erilaiset lääkintäkojeet ja tieteelliset mittausinstrumentit (arvo 99 miljoonaa euroa), laskua prosentti. Tekstiilituotteet-ryhmän tuonti koostui enimmäkseen tekstiililangoista, kuitukankaasta ja teollisuuden tekstiileistä. Vaatteiden tuonnin arvo oli 25 miljoonaa euroa (-32 %). Saksasta tuotiin myös sekalaisia kumituotteita, muun muassa autonrenkaita, putkia, letkuja, hihnoja ja laattoja, 44 miljoonan euron edestä (-4 %), paperia ja pahvia 40 miljoonan euron arvosta (-18 %) sekä kivennäisainetuotteita, kuten tiiltä ja lasia, 49 miljoonalla eurolla (+1 %). Malmien ja metalliromun tuonti laski vajaan kolmanneksen 47 miljoonaan euroon. Öljyjalosteiden tuonti Saksasta kasvoi viidenneksen ja oli arvoltaan 23 miljoonaa euroa. Kuvio 7. Tuonti Saksasta tavararyhmittäin v (1-6) Kojeet, mittarit yms. (-1 %) 2,5 % Muut tavarat (-0 %) 13,3 % Elintarvikkeet ja juomat (-10 %) 7,5 % Malmit ja metalliromu (-31 %) 1,2 % Kuljetusvälineet (-7 %) 18,3 % Kemialliset aineet ja tuotteet (-1 %) 16,5 % Kumituotteet (-4 %) 1,1 % Paperi ja pahvi (-18 %) 1,0 % Sähkökoneet ja -laitteet (+3 %) 8,6 % Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet (-16 %) 1,8 % Kivennäisainetuotteet (+1 %) 1,2 % Moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet (+7 %) 18,8 % Metallit ja metallituotteet (-4 %) 8,3 %

8 7 Taulukko 3. Tuonti Saksasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä (1-6) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 0-1 Elintarvikkeet ja juomat 667 8, , Malmit ja metalliromu 136 1, , Kemialliset aineet ja tuotteet , , Kumituotteet 92 1, , Paperi ja pahvi 93 1, , , Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet 159 1, , Kivennäisainetuotteet 97 1, , Metallit ja metallituotteet 656 7, , Moottorit, teollisuuden koneet ja , ,8 7 laitteet Sähkökoneet ja -laitteet 730 8, , Kuljetusvälineet , , Kojeet, mittarit yms , ,5-1 Muut tavarat , ,3 0 Yhteensä , ,0-2

9 VIENTI SAKSAAN V (1-6) (1-6) 2016 (1-6) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 15 0,0 49 0, ,0 1 0, vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet 276 0, , , , erinäiset elintarvikkeet , , , ,0-8 1 juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0,0 6 0,0 > , raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0,0 1 0, , ,0 > luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 881 0,0 49 0, ,0 10 0, puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0,0 0 0, ,0-27 kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 904 0, , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut ,0-35 sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat 30 0,0 0 0, ,0 3 0,0 > kasviöljyt ja -rasvat 125 0, , ,0 51 0, valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms , , , , kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 626 0, , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , ,9-4 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , ,2 7 8 erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,5-4 9 muut tavarat , , , ,1 7 YHTEENSÄ , , , ,0-5

10 TUONTI SAKSASTA V (1-6) (1-6) 2016 (1-6) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 453 0, , , , liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet , , , , juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet , , , , raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet , , , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , ,2-16 0,0 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , ,0 17 0, kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut 333 0, , , , sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat 2 0,0 27 0,0 > ,0 35 0, kasviöljyt ja -rasvat , , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms , , , , kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , ,8 4 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,2-4 9 muut tavarat , , , ,8 8 YHTEENSÄ , , , ,0-2

11 Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa 2016:M18, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Telasuo, Christina p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange (0) Statistics service (0)

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2003-2012(1-10) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2017 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa v. 2005 2017 (1-8) 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Suomen ja Liettuan välinen kauppa

Suomen ja Liettuan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Liettuan välinen kauppa 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Liettuan välinen kauppa v. 2005-2015(1-8) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 2015 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 2005 2015 (1-6) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2002-2011(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 (1-10)

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot