2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN"

Transkriptio

1 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi Kaarela Länsi-Pakila Pukinmäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Haaga Latokartano Myllypuro Vanhakaupunk Vartiokylä Pasila Munkkiniemi Herttoniemi Vallila Reijola Alppiharju Kulosaari Taka-Töölö Vuosaari Vironniemi Kampinmalmi Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2017 Laajasalo Työttömyysaste 2017 Helsinki 10,5 % (5) 10,5-12,9 (9) 8-10,4 (9) 5,5-7,9 (11)

2 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTE LASKI HELSINGISSÄ ALUEELLISET EROT YHÄ SUURIA... 3 ALLE 30-VUOTIAIDEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ ALENI ENITEN ETELÄISESSÄ JA KESKISESSÄ SUURPIIRISSÄ... 4 KORKEAKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYS VÄHENI VOIMAKKAIMMIN... 8 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN YMPÄRI KAUPUNKIA... 9 TAULUKKOLUETTELO TAULUKOT LAATUSELOSTE Tämän julkaisun tilastotiedot kuvaavat pääosin poikkileikkaustilannetta vuoden 2017 lopusta ja ovat luonteeltaan ennakkotietoja. Työttömyysluvut ovat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoja vuoden 2017 lopun tilanteesta ja työvoimatiedot ovat Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston lopullisia tietoja joulukuun lopun 2016 tilanteesta. Vuosittain toistuvassa julkaisussa tarkastellaan työttömyyden kehitystä Helsingissä yleensä ja erityisesti Helsingin eri alueilla, suurpiireissä ja peruspiireissä. Työttömien määriä luokitellaan mm. iän, sukupuolen, koulutustaustan ja työttömyyden keston mukaan. Poikkeuksena edellisvuoden katsaukseen tässä julkaisussa ei erikseen tarkastella ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyystietoja. Tietoja ulkomaalaistaustaisten työttömyydestä alueittain sekä koko kaupungin tasolla löytyy tilastotietoa Helsingin ulkomaalaistaustaisista kokoavalta teemasivustolta Julkaisun lopusta löytyy 7 yksityiskohtaista tilastotaulukkoa Helsingin työttömyydestä useilla muuttujilla pääosin peruspiiritasolla. 2

3 Työttömyysaste laski Helsingissä alueelliset erot yhä suuria Helsingin työttömyysaste oli vuoden lopussa 10,5 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Työttömien määrä kääntyi Helsingissä laskuun vuoden 2016 joulukuussa lähes viisi vuotta yhtäjaksoisesti kestäneen kasvun jälkeen ja laskusuuntainen kehitys jatkui vuonna Vuoden loppuun mennessä työttömien määrä aleni vuoden 2016 lopusta yhteensä 4960 henkilöllä, eli 12 prosenttia. Vuotta aiemmin vastaavassa ajassa työttömien määrä oli vähentynyt kahdella prosentilla. Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuosina , indeksi vuosi 2000 = 100 Matalimman työttömyysasteen peruspiirit Korkeimman työttömyysasteen peruspiirit Työttömyysaste % Työttömyysaste % e e Tuomarinkylä 5,6 6,7 7,0 7,3 5,6 Jakomäki 17,8 19,7 20,0 19,3 20,0 Länsi-Pakila 5,9 7,1 7,3 6,6 5,9 Mellunkylä 15,1 17,0 18,2 18,3 17,0 Östersundom 5,2 5,7 7,6 7,4 6,1 Vuosaari 13,3 15,3 16,1 16,0 14,7 Taka-Töölö 6,3 7,1 8,1 7,7 6,1 Vartiokylä 12,5 13,9 14,7 15,5 14,0 Lauttasaari 6,3 7,7 7,7 7,5 6,3 Myllypuro 12,9 14,3 16,0 14,3 12,9 Työttömyysaste laski Helsingissä vuoden 2017 lopussa 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna vuotta aiempaan. Työttömyysaste alenikin vuonna 2017 kaikissa Helsingin suurpiireissä. Eniten laskua oli Keskisessä (1,7 prosenttiyksikköä) ja Koillisessa (1,5 prosenttiyksikköä) suurpiirissä. Vähiten työttömyysaste laski sen sijaan Pohjoisessa ja Läntisessä suurpiirissä (1,1 1,2 prosenttiyksikköä). Myös peruspiiritasolla tarkasteltuna työttömyysaste laski lähes kaikissa Helsingin peruspiireissä. Poikkeuksena oli ainoastaan Jakomäen peruspiiri, jossa työttömyysaste nousi vuoden takaisesta. Työttömyysasteet vaihtelevat Helsingin peruspiireissä 5,6 prosentin ja 20,0 prosentin välillä. Voimakkaan väestökasvun myötä nämä tiedot tarkentuvat lopullisten työvoimatilastojen valmistuttua. Lopullisissa tiedoissa työttömyysasteet ovat esitettyjä alemmalla tasolla erityisesti niillä alueilla, joissa uudis ja täydennysrakentamista on paljon. 1 / e Ennakkotieto 3

4 Tuoreinta tietoa työttömyyden kehityksestä koko kaupungin tasolla tarjoaa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston kuukausiaineisto, jonka mukaan vuoden 2018 tammi-toukokuussa työttömien määrät ovat jatkaneet alenemistaan Helsingissä tasaisesti, mutta vauhti ei ole kiihtynyt vuoden 2017 lopusta. Toukokuussa 2018 työttömiä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuviosta 2. ilmenee työttömyysasteen muutos Helsingin peruspiireissä vuodesta 2013 vuoteen Keskimäärin työttömyysaste nousi tällä ajanjaksolla Helsingissä 0,5 prosenttiyksikköä. Jakomäessä työttömyysasteen kasvu ylitti kaksi prosenttiyksikköä. Alle koko kaupungin keskiarvon jäi 18 peruspiiriä. Seitsemässä peruspiirissä työttömyysaste laski tällä aikavälillä. Kuvio 2. Työttömyysasteen muutos (%-yksikköä) peruspiireittäin Helsingissä vuosina ghfg hghghjjhkhghfgjghjgghfghjj Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä aleni eniten Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä Sekä alle 25-vuotiaiden että vuotiaiden työttömyysasteet olivat Helsingissä vuoden 2017 lopussa 8,2 prosenttia. Kaikkiaan alle 30-vuotiaiden työttömyysaste laski vuoden takaisesta 1,6 prosenttiyksikköä. Suurpiiritasolla tarkasteltuna korkein työttömyysaste alle 30 vuotiailla helsinkiläisillä oli Itäisessä suurpiirissä, 14,0 prosenttia ja matalin Eteläisessä suurpiirissä, 4,1 prosenttia. Peruspiiritasolla nuorten työttömyysaste vaihtelee Taka-Töölön 3,5 prosentin ja Mellunkylän 15,3 prosentin välillä. 4

5 Työttömyys on nuorilla miehillä naisia selvästi yleisempää. Vuoden lopussa alle 30-vuotiaiden miesten työttömyysaste Helsingissä oli 10,0 prosenttia kun taas naisten 6,7 prosenttia. Työttömien määrä väheni kuitenkin voimakkaammin nuorilla miehillä kuin naisilla. Alle 30-vuotiaita miehiä oli vuoden 2017 lopussa 17 prosenttia ja naisia 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko kaupungin tasolla tarkasteltuna nuorten työttömien määrä laski 16 prosenttia edellisestä vuodesta. Lukumääräisesti alle 30-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2017 lopussa lähes Heistä alle 25- vuotiaita oli Laskua alle 30-vuotiaiden työttömien määrässä oli kaikissa Helsingin suurpiireissä. Voimakkainta aleneminen oli Eteläisessä (- 23 %) ja Keskisessä (-20 %) suurpiirissä. Vähiten nuorten työttömien määrä laski sen sijaan Pohjoisessa (- 4%) suurpiirissä. Kuvio 3. Alle 30-vuotiaiden työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin vuoden 2017 lopussa Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi Kaarela Länsi-Pakila Pukinmäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Haaga Latokartano Myllypuro Vanhakaupunk Vartiokylä Pasila Munkkiniemi Herttoniemi Vallila Reijola Alppiharju Kulosaari Taka-Töölö Vuosaari Vironniemi Kampinmalmi Lauttasaari Ullanlinna Helsingin kaupunkimittauspalvelut, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2017 Laajasalo Alle 30-v:n työttömyysaste Helsinki 8,2 % 12-15,3 (5) 8,2-11,9 (10) 6-8,1 (10) 3,4-5,9 (9) Vuonna 2017 työttömien määrät laskivat myös muissa ikäryhmissä verrattuna vuoden takaiseen. 5-vuotisikäryhmittäin tarkasteltuna eniten laskua oli kuitenkin nuorimmissa ikäryhmissä; alle 25-vuotiaiden määrä tippui 17 prosentilla, vuotiaiden määrä väheni 15 prosentilla edellisvuodesta ja vuotiailla pudotusta oli 16 prosenttia. Hitaimmin työttömien määrä väheni vanhemmissa ikäryhmissä. Vähäisintä muutos oli vuotiaiden ryhmässä, jossa työttömien määrä laski kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Vuotta aiemmin kyseisessä ikäryhmässä työttömien määrä oli kasvanut kaksi prosenttia. 5

6 Kuvio 4. Työttömien määrä Helsingissä ikäryhmittäin vuosina Vuonna 2017 Helsingin työttömistä 54 prosenttia oli miehiä. Työttömien miesten määrä aleni 12 prosenttia ja työttömien naisten määrä 10 prosenttia vuoden takaisesta. Miehiä on määräisesti työttömänä enemmän kuin naisia kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta vuotiaita. Ero sukupuolten välillä on suurimmillaan alle 25-vuotiailla. Tässä ryhmässä miesten osuus on 57 prosenttia. Kuvio 5. Työttömien määrä Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan vuoden 2017 lopussa 6

7 Kuvio 6. Työttömyysaste (%) ikäryhmittäin vuosina Kaikista Helsingin työttömistä alle 30-vuotiaita on viidennes (20%), vuotiaita vajaa puolet (47 %) ja yli 50-vuotiaiden osuus on noin kolmannes (34%). Keskisessä, Läntisessä ja Koillisessa suurpiirissä alle 30 vuotiaiden osuus kaikista työttömistä on hieman korkeampi kuin muissa suurpiireissä. Pohjoisessa suurpiirissä korostuu alueen väestön ikärakenteen mukaisesti vanhempien työttömien korkeampi osuus, 40 prosenttia. Myös Itäisessä, Kaakkoisessa ja Koillisessa suurpiirissä yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä on yli kolmanneksen. Keskisessä suurpiirissä taas yli 50-vuotiaiden työttömien osuus (29 %) on selkeästi alhaisempi kuin muissa suurpiireissä. Kuvio 7. Työttömien lukumäärä ikäryhmittäin ja suurpiireittäin vuoden 2017 lopussa (kuviosta puuttuvassa Östersundomissa oli kaikkiaan 64 työtöntä työnhakijaa) 7

8 Korkeakoulutettujen työttömyys väheni voimakkaimmin Vuonna 2017 helsinkiläisistä työttömistä 36 prosentilla oli vain perusasteen koulutus. Pitkäaikaistyöttömistä pelkän perusasteen suorittaneita oli 28 prosenttia. Myös keskiasteen suorittaneiden osuus kaikista työttömistä oli 36 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömistä keskiasteen suorittaneita oli 39 prosenttia. Korkeakoulutettujen (ml. alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutusaste) osuus kaikista työttömistä oli 22 prosenttia. Kun alin korkea-aste lasketaan edelliseen mukaan, nousee korkea-asteen koulutettujen osuus kaikista työttömistä 28 prosenttiin. Kuvio 8. Yli 15-vuotias väestö, työttömät ja pitkäaikaistyöttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä vuoden 2017 lopussa Kuvio 9. Työttömyyden kehitys koulutusasteen mukaan Helsingissä vuosina , indeksi 2009 = 100 8

9 Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömien määrä aleni vuoden takaisesta kaikilla koulutustaustoilla. Suhteellisesti voimakkainta väheneminen oli Helsingissä korkeakoulutettujen ryhmissä; ylemmän ja alemman korkeakouluasteen suorittaneilla pudotus oli 19 prosenttia ja tutkijakoulutuksen omaavilla 16 prosenttia vuoden takaisesta. Vähiten työttömien määrä sen sijaan pieneni vain perusasteen suorittaneiden ryhmässä, jossa pudotusta oli viisi prosenttia edellisvuodesta. Muilla koulutustaustoilla työttömien määrät olivat prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikilla koulutustaustoilla työttömien määrä pysytteli kuitenkin yhä selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2009, jolloin työttömien määrä oli kasvanut globaalin taloustaantuman seurauksena. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (ml. alin korkea-aste, alempi ja ylempi korkeakoulu sekä tutkijakoulutus) oli Helsingissä työttömänä henkeä. Heistä 379 oli lisensiaatti tai tohtoritutkinnon suorittaneita. Korkeakoulutettuja työttömiä asuu eniten Eteläisessä suurpiirissä. Vain perusasteen koulutuksen omaavia työttömiä sen sijaan asuu eniten Itäisessä ja Koillisessa suurpiirissä. Koulutustaustaltaan tuntemattomat on luokiteltu yhteen vain perusasteen suorittaneiden kanssa. Kuvio 10. Työttömien koulutusjakauma Helsingissä suurpiireittäin vuonna 2017 Koulutusasteittain tarkasteltuna myös pitkäaikaistyöttömyys väheni kaikilla koulutustaustoilla. Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa korkeakoulutettua pitkäaikaistyötöntä, joilla oli joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus. Keskiasteen suorittaneita yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita sen sijaan oli Molemmissa koulutustaustoissa pitkäaikaistyöttömien määrä väheni edellisvuodesta 24 prosenttiyksikköä. Voimakkainta pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen oli vain perusasteen suorittaneiden joukossa. Heitä oli vuoden 2017 lopussa 32 prosenttia vähemmän kuin vuonna Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun ympäri kaupunkia Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden määrän kasvu voimistui vuoden 2012 alussa. Kehitys kuitenkin taittui Helsingissä vuoden 2017 maaliskuussa ja pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi reippaaseen laskuun. Vuoden 2017 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli , mikä tarkoittaa määrässä 26 prosenttiyksikön pudotusta edellisvuodesta. Osin voimakasta muutosta selittää TE-toimiston asiakasrekisterin tietojen ajantasaistaminen. Vuoden 2017 alusta alkaen lisättyjen määräaikaishaastatteluiden seurauksena TE-toimiston asiakasrekisteristä on vuoden aikana poistettu työttömän statuksella olleita henkilöitä, jotka eivät tosiasiassa enää olleet työttömiä työnhakijoita. 9

10 5-vuotisikäryhmittäin tarkasteltuna pitkäaikaistyöttömyys laski suhteellisesti eniten nuorilla: Alle 25 vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä väheni vuoden takaisesta jopa 61 prosenttia ja vuotiaiden 47 prosenttia. Kehitys on nyt päinvastaista kuin vuotta aiemmin, jolloin nuorten osuus kaikista pitkäaikaistyöttömistä oli kasvanut suhteessa eniten. Suurin pitkäaikaistyöttömien ryhmä 5-vuotisikäryhmittäin tarkasteltuna on vuotiaat; heidän osuutensa kaikista pitkäaikaistyöttömistä oli 19 prosenttia ja lukumääräisesti heitä oli Alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä Helsingissä oli 745. Pitkäaikaistyöttömyys on yleisempää ikääntyneemmillä työnhakijoilla. Vuonna 2017 kaikista pitkäaikaistyöttömistä hieman yli puolet olikin yli 50-vuotiaita. Kaikista alle 30-vuotiaista työttömistä yli vuoden työttömänä olleita oli 11 prosenttia kun taas yli 50-vuotiailla vastaava osuus oli 53 prosenttia. Kuvio 11. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä iän mukaan Kuvio 12. Pitkäaikaistyöttömät miehet ja naiset ikäryhmittäin Helsingissä vuoden lopussa

11 Korkeimmillaan 2000-luvulla pitkäaikaistyöttömien osuus oli vuonna 2016, jolloin työttömyys oli pitkittynyttä 42 prosentilla kaikista Helsingin työttömistä. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvun taituttua pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kaupungin työttömistä laski vuoden 2017 loppuun mennessä 35,3 prosenttiin. Osuudet laskivat kaikkialla kaupungissa ja muutokset olivat suurpiiristä riippuen -2,6 ja -9,1 prosenttiyksikön välillä. Korkeimmillaan pitkäaikaistyöttömien osuus oli vuonna 2017 Eteläisessä suurpiirissä, 39,0 prosenttia. Kuvio 13. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä vuosina Kuvio 14. Pitkäaikaistyöttömien osuus (%) kaikista työttömistä suurpiireittäin Pitkäaikaistyöttömien määrän laskusuuntaisessa kehityksessä on kuitenkin havaittavissa eroja, kun tarkastellaan pitkäaikaistyöttömien määriä työttömyyden keston mukaan. Työttömien määrä väheni vuotta aiemmasta alle neljä vuotta työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Sen sijaan neljä vuotta tai enemmän työttömänä olleiden määrä kasvoi vuonna 2017 edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Lukumääräisesti heitä oli

12 Taulukkoluettelo Taulukko 1. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Taulukko 2. Työttömyysaste (%) peruspiireittäin ja ikäryhmittäin Taulukko 3. Helsingin työttömät työnhakijat sekä työttömyysaste peruspiireittäin sukupuolen ja iän mukaan 2017 Taulukko vuotiaiden nuorten työttömyys Helsingissä peruspiireittäin 2017 Taulukko 5. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä ja osuus Helsingin kaikista työttömistä työttömyyden keston mukaan suurpiireittäin 2017 Taulukko 6. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät työttömyyden keston, sukupuolen ja koulutuksen mukaan 2017 Taulukko 7. Helsingin työttömät työnhakijat iän (5-vuotisikäryhmät) ja sukupuolen mukaan

13 Taulukko 1. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Muutos e %-yks Lkm Koko kaupunki 8,4 7,8 7,5 8,2 10,0 11,6 12,2 11,9 10,5-1, Eteläinen suurpiiri 5,3 4,8 4,6 5,1 6,4 7,7 8,3 8,0 6,6-1,4-939 Vironniemi 4,8 4,1 4,5 5,0 5,8 7,4 7,7 8,0 6,1-1,9-131 Ullanlinna 5,5 4,8 4,9 5,1 6,5 7,8 8,8 8,2 6,5-1,6-242 Kampinmalmi 5,4 5,3 4,8 5,5 6,7 7,9 8,6 8,3 7,2-1,2-260 Taka-Töölö 5,2 4,6 4,3 4,9 6,3 7,1 8,1 7,7 6,1-1,6-152 Lauttasaari 5,1 4,5 4,3 4,9 6,3 7,7 7,7 7,5 6,3-1,2-154 Läntinen suurpiiri 7,1 6,4 6,2 7,0 8,7 10,5 11,2 11,0 9,8-1,2-716 Reijola 6,5 6,1 6,0 6,6 8,1 10,2 11,0 10,6 8,9-1,7-171 Munkkiniemi 5,1 4,5 4,2 5,1 6,4 7,5 8,2 8,1 7,0-1,1-99 Haaga 7,1 6,3 6,0 7,2 8,5 10,5 10,7 10,2 9,7-0,6-84 Pitäjänmäki 7,4 6,9 6,6 7,0 9,3 11,1 12,4 12,5 11,3-1,2-118 Kaarela 8,7 7,7 7,7 8,4 10,5 12,1 13,0 13,0 11,3-1,7-244 Keskinen suurpiiri 8,6 8,0 7,6 8,3 9,7 11,2 11,9 11,2 9,6-1,7-942 Kallio 9,0 8,4 7,6 8,2 9,6 11,3 12,1 11,2 9,5-1,6-322 Alppiharju 9,5 8,9 8,4 9,3 11,1 12,2 13,9 12,4 10,6-1,8-156 Vallila 9,0 8,2 8,1 8,7 9,5 11,1 11,0 10,6 9,0-1,6-169 Pasila 9,0 7,5 8,2 8,7 11,0 11,9 13,5 12,9 11,6-1,3-62 Vanhakaupunki 7,0 6,7 6,5 7,3 8,7 10,2 10,3 10,5 8,8-1,7-233 Pohjoinen suurpiiri 7,0 6,7 6,4 6,8 8,1 9,8 10,0 9,4 8,3-1,1-242 Maunula 11,2 11,0 10,3 10,9 12,5 15,1 14,7 13,8 13,1-0,7-31 Länsi-Pakila 4,8 4,1 4,2 4,9 5,9 7,1 7,3 6,6 5,9-0,7-24 Tuomarinkylä 4,6 4,4 4,3 4,8 5,6 6,7 7,0 7,3 5,6-1,7-75 Oulunkylä 7,1 7,0 6,7 6,9 8,5 10,0 10,4 9,6 8,2-1,4-102 Itä-Pakila 7,0 5,3 4,8 5,4 6,6 9,0 8,6 7,8 7,2-0,5-10 Koillinen suurpiiri 8,5 7,9 7,8 8,5 10,5 12,3 12,7 12,5 11,0-1,5-771 Latokartano 9,0 8,0 8,0 8,5 10,2 12,4 12,7 12,2 10,8-1,4-181 Pukinmäki 9,3 8,3 8,4 9,4 11,6 13,7 13,6 14,2 12,0-2,2-93 Malmi 7,8 7,6 7,5 8,6 10,7 12,7 13,3 13,0 11,0-2,0-299 Suutarila 7,2 6,3 6,5 6,6 8,4 9,6 10,6 10,5 8,8-1,7-95 Puistola 7,6 7,0 6,4 7,1 9,1 10,5 10,9 10,8 9,7-1,1-120 Jakomäki 16,1 16,1 15,1 15,7 17,8 19,7 20,0 19,3 20,0 0,7 17 Kaakkoinen suurpiiri 8,9 8,3 8,1 8,8 10,9 12,5 12,9 12,8 11,3-1,4-380 Kulosaari 5,4 4,6 5,1 5,2 6,9 8,2 8,1 8,3 7,3-1,0-19 Herttoniemi 10,4 9,5 9,3 10,3 12,3 14,0 14,4 14,1 12,7-1,4-216 Laajasalo 7,1 7,0 6,5 6,9 9,2 10,7 11,0 11,4 9,8-1,6-145 Itäinen suurpiiri 11,7 11,1 10,7 11,7 13,7 15,5 16,5 16,5 15,1-1,4-722 Vartiokylä 10,4 10,1 9,5 10,9 12,5 13,9 14,7 15,5 14,0-1,5-161 Myllypuro 11,9 11,8 10,2 11,0 12,9 14,3 16,0 14,3 12,9-1,4-81 Mellunkylä 13,0 12,2 12,2 13,2 15,1 17,0 18,2 18,3 17,0-1,3-231 Vuosaari 11,2 10,6 10,2 10,9 13,3 15,3 16,1 16,0 14,7-1,3-249 Östersundomin suurpiiri 3,9 3,6 3,2 4,4 5,2 5,7 7,6 7,4 6,1-1,3-14 Östersundom 3,9 3,6 3,2 4,4 5,2 5,7 7,6 7,4 6,1-1,3-14 Vuodet Tilastokeskuksen lopullinen työssäkäyntitilaston tieto. Vuosi 2017 on TK:n erillistilaus, jossa työvoima on vuodelta 2016 ja työttömät vuoden 2017 lopusta. 13

14 Taulukko 2. Työttömyysaste (%) peruspiireittäin ja ikäryhmittäin vuotiaat vuotiaat 50+-vuotiaat e e e Koko kaupunki 10,5 9,7 8,2 12,0 11,7 10,3 14,2 14,8 12,9 Eteläinen suurpiiri 5,8 5,3 4,1 8,4 8,1 6,5 11,1 11,7 9,8 Vironniemi 5,5 5,6 3,6 7,7 7,9 6,0 9,4 10,6 8,4 Ullanlinna 5,9 5,5 3,9 8,7 8,1 6,4 12,6 12,3 10,1 Kampinmalmi 5,7 5,3 4,5 9,3 8,9 7,3 11,0 11,9 10,7 Taka-Töölö 5,6 4,8 3,5 8,7 7,6 6,5 10,9 13,5 9,5 Lauttasaari 5,9 5,5 4,5 7,0 7,4 5,9 10,9 10,2 9,2 Läntinen suurpiiri 9,3 8,7 7,4 11,0 10,9 9,8 13,4 14,0 12,2 Reijola 8,0 6,9 5,8 11,4 11,4 9,2 13,5 13,8 11,8 Munkkiniemi 6,8 6,1 5,7 7,7 7,6 6,0 10,1 10,9 9,5 Haaga 8,4 7,9 7,1 10,8 10,1 9,9 13,6 14,3 12,6 Pitäjänmäki 11,5 11,5 9,7 11,8 11,8 11,3 14,0 14,7 12,6 Kaarela 11,3 10,7 8,5 12,8 13,0 11,6 14,7 15,2 13,3 Keskinen suurpiiri 8,8 7,6 6,2 12,2 11,9 9,9 16,0 15,9 14,2 Kallio 8,7 7,0 5,9 12,7 12,4 10,0 17,3 16,8 15,6 Alppiharju 10,1 8,1 6,7 14,3 13,2 11,2 22,1 21,0 18,0 Vallila 7,8 7,2 5,2 11,1 11,0 9,4 16,5 15,9 14,5 Pasila 9,0 10,2 7,9 14,9 13,5 13,3 16,4 15,8 13,1 Vanhakaupunki 8,4 7,8 6,3 10,3 10,7 8,5 12,0 13,1 11,6 Pohjoinen suurpiiri 10,5 8,8 8,5 9,0 8,4 7,3 11,0 11,5 9,5 Maunula 13,2 11,8 11,6 14,1 13,8 13,1 16,6 16,1 14,2 Länsi-Pakila 7,5 5,9 6,4 6,4 5,5 4,7 8,3 8,5 7,3 Tuomarinkylä 10,5 10,7 9,0 5,1 5,4 3,7 8,5 9,2 7,1 Oulunkylä 9,8 7,4 7,2 10,2 9,2 7,4 11,2 12,1 10,2 Itä-Pakila 10,2 8,3 7,9 7,1 5,4 6,6 10,0 10,9 7,8 Koillinen suurpiiri 12,7 12,0 10,1 12,1 11,9 10,8 13,7 14,1 11,9 Latokartano 10,3 10,1 8,3 12,8 12,3 10,9 14,9 14,4 12,9 Pukinmäki 13,2 11,9 7,9 12,5 13,7 14,0 15,5 17,5 12,5 Malmi 14,8 13,6 11,6 12,4 12,5 10,8 13,7 13,7 11,0 Suutarila 11,5 11,2 9,1 9,8 9,4 7,7 11,0 12,0 10,0 Puistola 13,0 11,9 10,5 9,6 9,3 8,6 11,8 12,6 10,8 Jakomäki 14,8 14,5 14,6 21,9 21,1 21,9 22,0 21,9 22,3 Kaakkoinen suurpiiri 13,0 13,0 10,7 12,2 12,0 10,4 13,9 14,3 13,1 Kulosaari 8,5 8,5 6,8 7,7 8,5 7,0 8,4 8,3 8,4 Herttoniemi 14,2 13,4 11,7 13,6 13,5 11,5 16,1 16,4 15,4 Laajasalo 11,7 13,3 9,6 10,5 10,3 9,3 11,4 12,3 10,6 Itäinen suurpiiri 16,2 15,5 14,0 16,2 16,0 14,8 17,1 18,2 16,2 Vartiokylä 13,3 15,4 12,6 15,2 15,6 14,3 14,9 15,9 14,4 Myllypuro 17,7 13,8 13,5 14,9 13,1 10,6 16,6 16,8 16,1 Mellunkylä 17,8 17,5 15,3 18,2 17,9 17,4 18,5 20,0 17,7 Vuosaari 16,0 14,2 13,6 15,2 15,5 14,2 17,4 18,3 16,0 Östersundomin suurpii 5,3 6,3 7,0 7,6 6,4 4,0 8,3 9,0 8,1 Östersundom 5,3 6,3 7,0 7,6 6,4 4,0 8,3 9,0 8,1 Alue tuntematon 28,1 26,2 21,4 35,2 32,6 28,6 40,9 40,1 35,8 Vuodet ovat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston lopullisia tietoja. Vuosi 2017e on ennakkotieto ja TK:n erillistilaus, jossa työvoima on vuoden lopusta 2016 ja työttömät vuoden 2017 lopusta. 14

15 Taulukko 3. Helsingin työttömät työnhakijat sekä työttömyysaste peruspiireittäin sukupuolen ja iän mukaan 2017 Alue Lukumäärä Työttömyysaste, % Pitkäaikais- %-osuus Yhteensä Sukupuoli Ikä Yht. Sukupuoli työttömät kaikista Miehet Naiset Miehet Naiset työttömistä Koko kaupunki ,5 11,7 9, ,3 Eteläinen suurpiiri ,6 6,9 6, ,0 Vironniemi ,1 6,4 5, ,7 Ullanlinna ,5 6,7 6, ,0 Kampinmalmi ,2 7,7 6, ,0 Taka-Töölö ,1 6,4 5, ,1 Lauttasaari ,3 6,5 6, ,7 Läntinen suurpiiri ,8 11,2 8, ,9 Reijola ,9 10,3 7, ,5 Munkkiniemi ,0 7,8 6, ,4 Haaga ,7 11,6 7, ,7 Pitäjänmäki ,3 12,4 10, ,9 Kaarela ,3 12,4 10, ,6 Keskinen suurpiiri ,6 11,4 7, ,5 Kallio ,5 11,3 7, ,8 Alppiharju ,6 13,1 8, ,9 Vallila ,0 11,2 7, ,2 Pasila ,6 13,7 9, ,2 Vanhakaupunki ,8 9,7 7, ,2 Pohjoinen suurpiiri ,3 9,4 7, ,8 Maunula ,1 15,0 11, ,1 Länsi-Pakila ,9 6,3 5, ,1 Tuomarinkylä ,6 6,2 5, ,2 Oulunkylä ,2 9,1 7, ,0 Itä-Pakila ,2 9,7 4, ,8 Koillinen suurpiiri ,0 11,9 10, ,6 Latokartano ,8 11,9 9, ,9 Pukinmäki ,0 13,3 10, ,9 Malmi ,0 12,2 9, ,6 Suutarila ,8 9,3 8, ,1 Puistola ,7 10,3 9, ,1 Jakomäki ,0 19,7 20, ,3 Kaakkoinen suurpiiri ,3 12,5 10, ,2 Kulosaari ,3 7,3 7, ,1 Herttoniemi ,7 14,7 10, ,3 Laajasalo ,8 10,0 9, ,0 Itäinen suurpiiri ,1 16,2 14, ,7 Vartiokylä ,0 15,4 12, ,4 Myllypuro ,9 13,9 12, ,3 Mellunkylä ,0 18,4 15, ,9 Vuosaari ,7 15,1 14, ,9 Östersundomin sp ,1 5,8 6, ,8 Östersundom ,1 5,8 6, ,8 Alue tuntematon ,5 29,8 22, ,6 15

16 Taulukko vuotiaiden nuorten työttömyys Helsingissä peruspiireittäin 2017 Työttömät Työttömyysaste % alle 20-v v v v v v v v Koko kaupunki ,2 8,2 8,2 Eteläinen suurpiiri ,8 4,3 4,1 Vironniemi ,6 3,6 3,6 Ullanlinna ,3 4,2 3,9 Kampinmalmi ,2 4,6 4,5 Taka-Töölö ,3 4,1 3,5 Lauttasaari ,2 4,1 4,5 Läntinen suurpiiri ,1 7,6 7,4 Reijola ,4 6,1 5,8 Munkkiniemi ,9 7,1 5,7 Haaga ,4 6,9 7,1 Pitäjänmäki ,2 9,3 9,7 Kaarela ,8 9,0 8,5 Keskinen suurpiiri ,5 6,5 6,2 Kallio ,6 6,0 5,9 Alppiharju ,0 7,1 6,7 Vallila ,3 5,8 5,2 Pasila ,6 8,2 7,9 Vanhakaupunki ,4 7,1 6,3 Pohjoinen suurpiiri ,6 8,4 8,5 Maunula ,1 11,2 11,6 Länsi-Pakila ,9 7,1 6,4 Tuomarinkylä ,9 9,2 9,0 Oulunkylä ,3 7,1 7,2 Itä-Pakila ,4 5,8 7,9 Koillinen suurpiiri ,0 10,1 10,1 Latokartano ,0 7,9 8,3 Pukinmäki ,1 7,7 7,9 Malmi ,5 11,7 11,6 Suutarila ,3 11,0 9,1 Puistola ,5 10,4 10,5 Jakomäki ,5 15,9 14,6 Kaakkoinen suurpiiri ,8 11,3 10,7 Kulosaari ,8 7,6 6,8 Herttoniemi ,6 11,8 11,7 Laajasalo ,7 11,4 9,6 Itäinen suurpiiri ,4 14,5 14,0 Vartiokylä ,6 12,6 12,6 Myllypuro ,7 13,4 13,5 Mellunkylä ,8 15,7 15,3 Vuosaari ,3 14,8 13,6 Östersundomin suurpiiri 9 5,0 14,3 7,0 Östersundom 9 5,0 14,3 7,0 Alue tuntematon ,4 20,6 21,4 Salattu henkilötietosuojan vuoksi 16

17 Taulukko 5. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä ja osuus Helsingin kaikista työttömistä työttömyyden keston mukaan suurpiireittäin 2017 %-osuus Pitkäaikais- kaikista Työttömyyden kesto viikoissa, henkilöä työttömät työttömistä Koko kaupunki , Eteläinen suurpiiri , Läntinen suurpiiri , Keskinen suurpiiri , Pohjoinen suurpiiri , Koillinen suurpiiri , Kaakkoinen suurpiiri , Itäinen suurpiiri , Östersundomin suurpiiri 28 43, Alue tuntematon , salattu henkilötietosuojan vuoksi 17

18 Taulukko 6. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät työttömyyden keston, sukupuolen ja koulutuksen* mukaan 2017 Koulutusaste Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Sukupuoli Työttömyyden kesto, viikkoa Yli vuoden yhteensä yhtäjaksoisesti Yhteensä Vain perusaste Keskiaste (pl. yo-tutkinto) Ylioppilastutkinto Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Miehet Vain perusaste Keskiaste (pl. yo-tutkinto) Ylioppilastutkinto Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Naiset Vain perusaste Keskiaste (pl. yo-tutkinto) Ylioppilastutkinto Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste *Koulutusaste on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2016 lopun tieto. 18

19 Taulukko 7. Helsingin työttömät työnhakijat iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2017 Pitkäaikais- Pitkäaikais- Sukupuoli Työttömät työttömät työttömien Ikä yhteensä yhteensä %-osuus Yhteensä ,3 alle , , , , , , , , ,8 Miehet ,3 alle , , , , , , , , ,7 Naiset ,1 alle , , , , , , , , ,8 19

20 Laatuseloste Aineisto Helsingin kaupunginkanslian tilaama Tilastokeskuksen erillistulostus rekisteripohjaisesta työssäkäyntitilastosta joulukuun lopun 2016 tilanteesta (työvoima) sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot vuoden 2017 lopun tilanteesta (työttömät). Myös aiempien vuosien työttömien määrissä on tässä julkaisussa käytetty vastaavaa aineistoa. Sen sijaan työttömyysaste on aiempien vuosien kohdalla poimittu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tiedoista, jossa työvoima ja työttömät ovat saman vuoden rekisteritietoja. Lopulliset työvoimatiedot ilmestyvät Tilastokeskuksen Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastoissa parin vuoden viiveellä ja niiden tiedot saattavat poiketa hieman tämän julkaisun ennakkotiedoista. Huom! Tähän julkaisuun on korjattu aiempien vuosien aineistossa ilmenneitä virheitä työttömien ikäryhmäluokittelussa, siksi aikasarjatiedot eroavat edeltävien vuosien julkaisuista. Edelliset tiedot Helsingin kaupungin tietokeskus / tilastoja 2017:5. Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamisvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien. Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä. Alaikäisten henkilöiden työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan. Helsingin aluejakoa muutettiin vuonna 2012 (kaupunginhallitus ). Muutokset, jotka koskevat peruspiirien rajoja: 103 Kampinmalmi ja 102 Ullanlinna, jossa ns. Telakkarannan alue siirrettiin 204 Hernesaaren (ent. Munkkisaaren) osa-alueelta 050 Punavuoren osa-alueelle. 301 Kallio ja 303 Vallila, jossa Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosien välistä rajaa muutettiin itäiseltä osaltaan Kalasataman projektialueella. 201 Reijola ja 203 Haaga, jossa ent. 291 Etelä-Haagan pienalue 2916 siirtyi Reijolan peruspiiriin uudelle 162 Pikku-Huopalahden osa-alueelle. 20

21 TILASTOJA 2018:13 Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2017 lopussa 2018:1 Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla :2 Nuorten koulutus Helsingissä 2018:3 2018:4 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 4. vuosineljänneksellä 2017 Naiset ja miehet Helsingissä 2018:5 Työmarkkinat Helsingissä vuonna :6 Rakentaminen Helsingissä 2017 sekä rakentamisen aikasarjoja 2018:7 Työllisyys Helsingissä 1. vuosineljänneksellä :8 Väestönmuutokset Helsingissä :9 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa :10 Väestö Helsingissä vuodenvaihteessa 2017/ :11 Väestön koulutusrakenne Helsingissä 2018:12 Yleinen asumistuki Helsingissä vuonna 2017 TIEDUSTELUT Hanna Ahtiainen, puh JULKAISIJA Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot SÄHKÖPOSTI ISSN

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 1 VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-392-7 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2018

TYÖLLISYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2018 2018:14 TYÖLLISYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2018 Työllisyyden kasvu jatkui Työllisten määrä kasvoi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla kahdella prosentilla vuoden 2018 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Suvi Määttä Tilastoja 2019:10 Tiedustelut Suvi Määttä, p. 040 5887891 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017 Tilastoja 2018:21 Hanna Ahlgren-Leinvuo Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Hanna Ahlgren-Leinvuo, Puh. 040 334 7382 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:40 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2015 Sairastavuus ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja suurissa kunnissa Kuva 1. Vakioitu sairastavuusindeksi ja sen osaindeksit

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 73,1 prosenttia, mikä oli hitusen alempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2018

TYÖLLISYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2018 2018:19 TYÖLLISYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2018 Työllisyyden kasvu vauhdittui Työllisten määrä kasvoi Helsingissä kuudella prosentilla ja pääkaupunkiseudulla neljällä prosentilla vuoden 2018

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Yritykset, työpaikat, työttömyys Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy Yritykset, työpaikat, työttömyys Sisällys: Yritykset ja työpaikat Työllisyys ja työttömyys 2

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy Toimintaympäristön

Lisätiedot

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 71,9 prosenttia, sama kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työllisyysaste

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät Oy

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia 11.12.2018 Kaupunkistrategia Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Tällä se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoilleen. Jokainen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä. tuoreimmat tilastotiedot. Minna Salorinne, yliaktuaari Kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot

Työmarkkinat Helsingissä. tuoreimmat tilastotiedot. Minna Salorinne, yliaktuaari Kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot Työmarkkinat Helsingissä tuoreimmat tilastotiedot Minna Salorinne, yliaktuaari Kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot Päivitetty 2.6.217 Sisältö TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus)

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät Oy 10.4.2017 Yritykset, työpaikat,

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-7/2019 20 18 16 14 12 13,0 2016 2017 2018 2019 10 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Työllisyydestä, koulutuksesta ja vuokrista

Työllisyydestä, koulutuksesta ja vuokrista Työllisyydestä, koulutuksesta ja vuokrista Työllisyysaste koulutusasteittain Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus 25-39-vuotiaista Uudenmaan ja muun Suomen kehityksen eroja Toimeentulotuen

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018

Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Helsingissä 2018 Oskari Harjunen Tilastoja 2019:12 Tiedustelut Oskari Harjunen, p. 09 310 36398 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia,

Lisätiedot

2017:17 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Konkurssien määrä väheni 36 prosenttia vuoden takaisesta

2017:17 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Konkurssien määrä väheni 36 prosenttia vuoden takaisesta 2017:17 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2017 Konkurssien määrä väheni 36 prosenttia vuoden takaisesta Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Keskeiset tulokset: Terveyspalveluja käyttäneillä toimeentulotuen asiakkailla on ikävakioituna muita terveyspalveluja käyttäneitä

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 18,1 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus Helmikuu 2015

Työllisyyskatsaus Helmikuu 2015 Työllisyyskatsaus Helmikuu 215 Helmikuussa 355 4 työtöntä työnhakijaa 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 LAAJA TYÖTTÖMYYS eli työttömät työnhakijat ja palveluissa olevat Työ ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun

Lisätiedot

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 15 Väestönmuutokset alueittain Helsingissä 2000 2004 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-675-6 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Pekka Vuori Puhelin

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Eero Siljander Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työllisyys on kasvanut ja työttömyys vähentynyt 0,2

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot