Kaukana metsästä. Mikko ja Matti Pohjola ovat etäomistajia neljännessä polvessa. puusuksilla. vierimetsien hoidosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukana metsästä. Mikko ja Matti Pohjola ovat etäomistajia neljännessä polvessa. puusuksilla. vierimetsien hoidosta"

Transkriptio

1 27. HELMIKUUTA NUMERO 2/ Mtsälhti Makasiini 2/ KYSYMYSTÄ virimtsin hoidosta Tma: METSÄLAKI Tapionpöydältä Torstai on rokkapäivä luhta kuutamokikka mtsänomistaja mtsälaki uudt pykälät tutuiksi mtsäsukst umpihankn puusuksilla Kaukana mtsästä Mikko ja Matti Pohjola ovat täomistajia nljännssä polvssa Hirvituhokorvaukst kutistuivat Hyytyykö havukuitukauppa? Varastoi klapit oikin 2383_.indd

2 ANNA METSÄLLESI UUSI MAHDOLLISUUS! Parmpaa tuottoa ntistä usammin ja pinmmillä kuluilla! HALUATKO METSÄLTÄSI parmpaa taloudllista tuottoa parmpilaatuista puuta nmmän tukkipuuta hakkuussa pittisyydn säilymistä hakkuun jälkn luontoarvojn säilymistä ja parmpaa monimuotoisuutta suurmpia riistakantoja, nmmän marjoja ja siniä Millä on satoja totutunita kohtita, joilla milllämm sittlmm sinull mtsänkasvatusmntlmiämm. Näidn simrkkikuvin mtsin suunnittlut ja hakkuut on totutttu Arvomtsän toimsta: taloudllinn tuotto 20% suurmpi kuin vallalla olvalla mntlmällä mtsän tasaissti toistuvissa hakkuissa parmpi tuottavuus krtautuu ja tuottoro vanhaan on huomattava mtsät uudistuvat luontaissti i jatkuvia invstointja (istutukst, hinänpolkminn, taimikonhoito jn.) i hirvi- ja myyrätuhoja i kannattamattomia harvnnushakkuita i jäsnmaksuja OTA YHTEYTTÄ NIIN LAITETAAN METSÄSI TUOTTAMAAN! METSÄPALVELU ARVOMETSÄ OY _.indd

3 UUTISET TIIA PUUKILA Hirvivahinkoja korvataan tänä vuonna mtsänomistajill vajaat uroa, slviää Suomn mtsäkskuksn tilastoista. Summa on runsaan nljännksn viimvuotista pinmpi. Korvaukst makstaan maanomistajill loppukväästä. Hirvikanta on koko Suomssa aika hyvällä tolalla. Kannan suuruus on suurimmassa osassa maata maa- ja mtsätalousministriön ja Suomn riistakskuksn asttamin tavoittidn mukainn, krtoo mtsäkskuksn riistavahinkovastaava Esko Viinann. Suurin syy tuhokorvaustn laskuun i kuitnkaan ol hirvituhojn vähnminn. Arvioitujn hirvivahinkokohtidn pinta-ala nimittäin kasvoi vuodn 2012 runsaasta hhtaarista viim vuodn liki hhtaariin. Myös arvioitujn tuhokohtidn lukumäärä nousi. Tuhokorvaustn laskua slittää valtionuvoston viim kväänä hyväksymä uusi riistavahinkoastus. S muutti tuhokorvaustn määräämisn prustna olvat taimikoidn lasknnallist arvot. A i k a i sm m i n kor vau stn määrittämisn käytttiin vuonna 2001 laskttuja arvoja. Tuolloin kaikki taimikot laskttiin istuttamalla prusttuiksi. Astuksn päivityksn myötä käyttöön otttiin vuodn 2007 prustin lasktut taimikoidn arvot. Niissä on huomioitu kasvupaikka. Karummilla mailla taimikot lasktaan kylvämällä tai luontaissti uudistamalla syntyniksi. Etnkin pohjoisssa tämä pudotti taimikoidn lasknnallista arvoa ja rokotti sitn hirvikorvaustn summaa. Samalla yhä usammassa tapauksssa hirvin taimikoill aihuttama lasknnallinn vahinko i ylittänyt korvauksn vaadittavaa 170 uron rajapyykkiä. EU skoittaa pakkaa Vaikka hirvikanta on koko maan mittakaavassa tällä htkllä tavoittidn mukainn, taimikot ivät ol turvassa. Mrkittävimmät mtsätaloudllist tuhot aihutuvat, kun hirvt krääntyvät laajoilta aluilta pinmmill talvilaitumill. Hirvin talvista joukkokokoontumista i pystytä mtsästyksllä stämään. Tätä Euroopan unionin on vaika käsittää. Komissiossa uudisttaan paraikaa valtion tun suuntaviivat täll rahoituskaudll. Pöydäll on nostttu myös hirvituhokorvaukst. Suomssa valtio krää mtsästäjiltä pyyntilupamaksua, jolla kattaan hirviläintn maanomistajill aihutuvat tuhot. Tähän voi jatkossa tulla muutos. Komission luonnoksssa ainoastaan uhanalaistn läintn aihuttamat vahingot olisivat Enmmän tuhoja, vähmmän uroja Hirvituhokorvaustn määrä laski, mutta arvioitu tuhoala kasvoi viim vuonna. Samaan aikaan EU uhkaa pistää korvausjärjstlmän rmonttiin. Lyhysti Suomalainn bioauto Gnvn nsi-iltaan Suomalainn, suurlta osin uusiutuvista matriaalista käsityönä raknnttu bioauto sitllään maaliskuussa Gnvn autonäyttlyn nsi-illassa. Matalan hiilijalanjäljn Biofor-auto on UPM:n ja Mtropolia-ammattikorkakoulun yhtistyön tulos. Autossa on käyttty biokomposiittia skä puuta. Polttoainna käyttään puupohjaista uusiutuvaa disliä. Auton kori on thty hiilikuidusta, jotn puuautosta i sntään voida puhua _.indd 12 Piniä ja suuria mtsätiloja nmmän Skä pintn ttä suurtn mtsätilojn määrä on Mtsäntutkimuslaitoksn mukaan kasvussa. Suomssa oli vuonna 2012 noin vähintään hhtaarin mtsätilaa. All 10 hhtaarin tiloja oli noin nmmän kuin kuusi vuotta aimmin, yli 200 hhtaarin tiloja 400. Sn sijaan hhtaarin mtsätilojn määrä oli lasknut, vaikka dlln 60 prosnttia kaikista tiloista osuu tuohon haarukkaan. Mtsää omisti suomalaista

4 känn maa- ja mtsätalousministriöstä. Valtiontukijärjstlmän uusin suuntaviivojn on määrä tulla voimaan hinäkuun alusta. Täytäntöön panoon on mahdollisuus haka vuodn jatkoaikaa. Vaikka hirvikanta on tavoittidn mukainn, ivät taimikot ol silti turvassa. Pntti Johansson/Kuvaliitri.fi valtion tukijärjstlmässä korvattavia, mutta mtsästttävin läintn, kutn hirvin, aihuttamat tuhot ivät, krtoo mtsänuvos Marja Hilska-Aaltonn maa- ja mtsätalousministriöstä. Jos hirvituhokorvaukst jäävät valtion tukijärjstlmän ulkopuolll, s titää koko korvausjärjstlmän täydllistä rmonttia. Valtiolla i sn jälkn olisi nää osaa ikä arpaa maanomistajill maksttaviin korvauksiin. Nykyinn valtiontukijärjstlmä sallii hirvituhokorvaukst. Komissiolta i ol toistaisksi hrunut slitystä muutoksn. Kvään aikana vilä nuvotllaan. Emm tidä, mikä komission lopullinn kanta on. Jos luonnoksn i tul muutoksia, slvitämm miksi nykyistä järjstlmää i voida hyväksyä, sanoo ylitarkastaja Jann Pit- Yksimilinn vastarinta Skä mtsänomistajin ttä mtsästäjin dustajat ovat tyrmistynitä korvausjärjstlmää uhkaavasta rmontista. Tämä on iso juttu, ja ilman muuta s tarkoittaa, ttä komission nykyisn linjauksn on pystyttävä vaikuttamaan, kun prosssi tn, sanoo MTK:n mtsäjohtaja Juha Hakkarainn. Suomn riistakskuksn johtaja Rijo Orava on samoilla linjoilla. Suomlla on oltava oikus säilyttää nykyinn korvausjärjstlmä. S on Euroopassa ainutlaatuinn. Kski-Euroopassa villisika on onglmallinn laji, ikä sillä ol valtiollisia korvausjärjstlmiä. Plätäänkö EU:ssa nyt jonkinlaista simrkkivaikutusta?, Orava pohtii. Mitä nmmän riistaa mtsästysalu pystyy tuottamaan, sitä nmmän mtsästäjät voisivat sitä myydä ja maksaa nmmän vuokraa maanomistajill. Riistakskuksn projktipäällikkö Mikal Wikström, Jahti 1/2014. Jos mitään i thdä, miltä vidään kohta pyörää puuta Saksaan sahattavaksi, koska sillä on sivutuottna thtäväll nrgiall niin hyvät subvntiot. MTK:n puhnjohtaja Juha Marttila, Aamulhti Hirvivahinkojn korvaukst Vuosi määrä/kpl 2011 pinta-ala/ha Maksttu korvaus/ Lähd: Suomn mtsäkskus Puuta on tullut hyvin tarjoll ja sitä on myös ostttu paljon. Suomn Sahat ry:n toimitusjohtaja Kai Mrivuori, Maasudun Tulvaisuus Mtsähallituskin päivittää ohjnsa Mtsähallitus uusii valtion mtsin mtsänhoito-ohjn uudn mtsälain mukaisksi. Uudssa laissa puuston läpimittavaatimus on poistunut uudistushakkuissa. Mtsänhoito-ohjssa tullaan ottamaan kantaa myös ri-ikäisrakntisn mtsän kasvatuksn valtion mtsissä. Myös Mtsätaloudn khittämiskskus Tapion uudt suositukst skä mtsätuholain ja PEFC-srtifikaatin kritrin muutokst ottaan huomioon ohjidn päivityksssä. Kansallispuistojn tuotto kasvussa Kansallispuistojn käyntimäärät kasvoivat viim vuonna kahdksan prosnttia. Kävijät jättivät 5,5 prosnttia nmmän uroja lähisuduill, ilmn Mtsähallituksn tilastoista. Viim vuonna Suomn 37 kansallispuistossa virailtiin noin 2,3 miljoonaa krtaa. Kävijöidn rahallinn hyöty oli yhtnsä 116 miljoonaa uroa ja hnkilötyövuotta. Suosituin kansallispuisto oli Pallas-Yllästunturin kansallispuisto käynnillä. 78 Vuonna 2012 yksityisomistuksssa oli yli hhtaarin mtsätilakokonaisuuksia 78 kappaltta. 2353_.indd

5 SISÄLLYS mtsälhti makasiini NRO 2/ UUTISET 46 Tuotuutuudt: Uusi kvytsaha 4 Pääkirjoitus: Hyviä säästökohtita 5 Kuukaudn kuva : Tri hlmikuussa 6 Mtsänomistaja : Tknologia täomistajan apuna 12 Uutist: Enmmän tuhoja, vähmmän korvauksia 14 Mtsähallituksn sisällä kuohuu 15 Mtsätyyppi: Mikä Lapin mtsiä uhkaa, Hli Viiri? 16 Markkinat: Hyytyykö havukuitukauppa? 18 Kuukaudn puukauppa: Ksäkohtna kaupaksi Vintikatsaus: Sanomalhtipapri nous 19 Vrkosta: Parasta vastapainoa Tma: Mtsälaki 20 Uusiksi mni 28 Vapaudt ovat hyväksi Uudisttussa mtsälaissa on hattu hyviä asioita, Antti Haapamäki arvioi. 32 Rahapuu: Mitn omistat mtsää? 48 Umpihankn Ari Komulainn vrtaili hiihtoporukkansa kanssa mtsäsuksia Tuntsan hangilla. 57 Kolumni: Yllätys mtsä pusk Oma mtsä 34 Mtsänhoito: 15 kysymystä virimtsin hoidosta 58 Luhta: Mollukka taivaalla 37 Pikatsti: Sormt lämpimiksi 62 Ennn & nyt: Mänty paransi maan 38 Mtsänhoidon prustt: 64 Tapionpöydältä: Torstai on Khitysluokat tutuiksi 40 Tutkimus: Sukupuolikiintiöt käyttöön 41 Mtsäläisn allakka: Varastoi klapit oikin 42 Mtsäprintö: Vrotu vaatii vastikkn 44 Kysy pois: Palltuvatko juurt? myötävirtaan rokkapäivä. Hrnkiton jälkn maistuu prunajauhopannukakku. 66 Lukijalta: Trvist tavallislta mtsänomistajalta 70 Makasiiniristikko 72 Pilkkt: Puhdas paita käyttöön 74 Tuot & tkijä: Tyvitukista taimikppjä 2342_.indd

6 Mtsäkustannus Oy Pohjoinn Rautatikatu 21 b Hlsinki Puhlin Tlfax mtsalhti.fi PÄÄKIRJOITUS TOIMITUS Päätoimittaja Eliisa Kallionimi Hyviä säästökohtita P uuta osttaan ja myydään dlln poikkuksllisn innokkaasti. Hyvä vir alkoi jo viim vuonna, jolloin kantorahatulojn arvioitiin palaavan 1,5 miljardin uron tasoll. Samoissa lukmissa pysyttänn myös tänä vuonna. Mtsäntutkimuslaitos nnusti muutama kuukausi sittn, ttä hhtaaria kohti laskttu puuntuotannon liiktulos nousisi lähll 90 uroa. Suunta on oika, mutta taso vaatimaton. Kymmnn dltävän vuodn aikana tulos on ollut kskimäärin 15 prosnttia parmpi. Mtsätaloudssa huomio on viim vuosina kiinnittynyt ntistä nmmän taloutn. Mtsä li kuutiomtrit ovat kasvant hyvin, mutta hyvään tuloksn s i vilä riitä. Kannattavuuslasklmat ovat paljastant, ttä myös panostuksia mtsin hoitoon on järkvää harkita uudlln. Hyvä simrkki tästä on turvmaidn käsittly, sillä lähivuosina huomattava määrä ojitusaluita varttuu uudistamisikään. Pari viikkoa sittn Lapin mtsätalouspäivillä Mtsäntutkimuslaitoksn suotutkijat sittlivät uusia tutkimustuloksia. Niidn mukaan Pohjois-Suomn oloissa luontainn uudistaminn voi turvmailla onnistua luultua parmmin. Myös kunnostusojitukssta on saatu uutta titoa. Ojin avaaminn i aina ol tarpn lainkaan. Usin kvyt sammaln poisto riittää. Vuodn alusta voimaan tullut mtsälaki hnkii niin ikään uudnlaista talousajattlua. Hikkotuottoist ojitusalut voi nyt hakata ilman uudistamisvlvoittta. Riittää, kun jättää maismapuita sn vrran, ttä _.indd 4 AD Anna Back p Toimitussihtrit Jussi Collin p Ero Sala p Toimittajat kansainvälinn väljä mtsän määritlmä täyttyy. Mtsän uudistamiskypsyyttä laki i nää määrittl lainkaan. Risukoksi ryöstäytynn taimikon voi halutssaan hakkauttaa kokonaan nrgiapuuksi. Kustannuksia säästyy, jos myrskytuhoja korjaamaan tullut kon saman tin hakkaa vähän nmmän, ja lopputuloksna on järkvän kokoinn kuvio. Myös maanmuokkauksn tarpn voi kukin its harkita, laki i nää siihn vlvoita. Kaikkia uudn mtsälain tarjoamia mahdollisuuksia mtsin hoitoon i vilä tunnta kovin hyvin. Toivottavasti jo pian tutkimustn tuloksista saadaan käytännön nuvoja. Niitä tarvitaan myös muuhun tarkan uron mtsänhoitoon. Esimrkiksi turvmaita on monnlaisia. On tarpn osata tunnistaa, missä kaivataan järitä toimia ja missä taas kannattaa thdä toisin. Tämän numron tmana on kohta kaksi kuukautta voimassa ollut mtsälaki. Toimittaja Mikko Häyrynn avaa artikklissaan pykälin sisältöä. Mtsää i dllnkään saa hävittää, mutta muutn laki sallii paljon uutta. Eliisa Kallionimi p Liina Kjllbrg (hoitovapaalla) Hanna Lhto-Isokoski p Tiia Puukila p Taloustoimittaja Mikko Häyrynn p Pohjois-Suomn alutoimittaja Hannu Jauhiainn Korpikosknti Vikajärvi p Kski-Suomn alutoimittaja Mikko Riikilä pl Jyväskylä p Toimituksn sihtri Päivi Laipio p Vrkkojulkaisu Mtsäuutist vrkkojulkaisujn sähköposti: MARKKINOINTI Markkinointijohtaja Kimmo Hakola p LEVIKKIMYYNTI Myyntipäällikkö Hta Välimäki p MEDIAMYYNTI Myyntipäällikkö Jarmo Rautapuro p Yhtyspäällikkö Sanna Nyman p ASIAKASPALVELU Tilaukst ja osoittnmuutokst klo Puhlin Katja Raninn p Ansa Sppälä p Ulla Ylikangas p , Mtsätaloudllinn ammatti lhti, Mtsätaloudn khittämiskskus Tapion julkaisu 82. vuosikrta, prustttu Aikakauslhtin Liiton jäsnlhti ISSN Painopaikka Paprit Makasiinin lvikki: (lt/12) Forssa Print 2013 G-print 170 g Novaprss Silk 80 g PEFC/ Kannn kuva Sppo samuli

7 Kuvasarja sittl mtsämaismia ri puolilta Suoma. Hlmikuussa ä ky ny t riä on n issa. t a n arv lv Tänä ta n usin ja jopa p n 5. uu va a ik tt u lm d h h ila arvn p ri tsästä t sta m Löysin is la ta n u tak i yksitpäivä sa. Kuvaan pääty istoi a s pa Huittisis rikukko, johon staa t valo koro n u täinn m a a is linnu Kaun aurinko. oivun ja tumman nk kuurais a. ro ä ll li vä aari ssi Kuva Ju 2344_.indd 5 s Murto

8 METSÄNOMISTAJA TEKSTI TIIA PUUKILA KUVAT SEPPO SAMULI Tkniikka avuksi Mtsää kannattaa omistaa, vaikki raivaussahaan htisi its tarttua, titävät kaupunkilaisvljkst Mikko ja Matti Pohjola. H ovat tämtsänomistajia jo nljännssä polvssa _.indd

9 2352_.indd

10 P uhnsorina kaikuu katossa. Kahvikupit kilisvät. Hlsinkiläisn kahvilan ikkunapöydässä istuvat mtsänomistajavljkst Mikko ja Matti Pohjola. H katsovat mtsäsuunnitlmaa kannttavalta titokonltaan. Hlsingissä asuvalla Matilla ja Turusta vljnsä luoks kylään tulllla Mikolla on mtsätilall matkaa. Mtsät sijaitsvat Hankasalmlla Kski-Suomssa. Titokonidn, tablttin ja kännyköi- jaossa sukupolvn yli. Vljkst ovat harvinaisuus mtsänomistajin kskuudssa: h ovat tämtsänomistajia nljännssä polvssa. Hidän suvultaan puuttuu printinn maanviljlijä-mtsänomistajatausta. Mtsin tarina alkoi vuonna Vljstn isän isoisä Emil Kumpulainn oli tuolloin piirisimihnä mtsäyhtiö Wilh. Schaumanilla. Kun mtsäyhtiöt ja sahat vlvoitttiin myymään mtsiään, Lähdmm siitä, ttä mtsätalous on kannattavaa myös täysin ulkopuolislla ttttynä dn avulla tiluksia voi onnksi hoitaa pitkänkin välimatkan päästä. Vaikka mtsäalalla tuodaan paljon sill käytännön tkmistä, mill mtsän omistaminn on nmmän omaisuudn hallintaa. Tärkimmässä roolissa ovat tidon käyttö, tknologiatyökalut ja nttiyhtys, Mikko Pohjola krtoo. Mtsätöitä 37-vuotias Mikko ja 32-vuotias Matti tkvät mahdollisuuksin mukaan. Suurin osa mtsänhoidosta tttään ulkopuolislla, omall työll lasktaan aina vaihtohtoiskustannus. Pohdittavana on, mitä muuta mtsässä käyttyllä ajalla olisi saatu aikaan. Tosin aivan puhtaasti rahassa vljkst ivät mtsän omistusta arvota: s on myös kivaa. H nauttivat raivaussahan huudattamissta, kun aikaa vain on. Etäomistusta vuodsta 1928 Mikko ja Matti tulivat mtsänomistajiksi vuonna 2003 yhdssä vanhimman vljnsä Sampo Pohjolan kanssa. Tuolloin hidän isotätinsä kuoli ja vljstn isä Markku Pohjola siirsi mtsät prinnön _.indd 8 myös isän isoisä päätti lunastaa omansa. Hän osti nimiinsä kahdksankymmntä hhtaaria mtsämaata. Myöhmmin sotin jälkist maan luovutukst himan vrottivat pinta-alaa. Kun tila siirtyi vljstn haltuun, s kattoi runsaat kuusikymmntä hhtaaria. Vljkst varttuivat Espoossa kaukana suvun mtsistä, mutta välimatkasta huolimatta h ovat harjoitllt tulvaa vartn koko ikänsä. Olmm aina koknt olvamm mtsänomistajia, koska millä on sillä mökki ja olmm ollt isän mukana hoitamassa mtsiä, Matti Pohjola krtoo. Kannattavaa ttttynäkin Mtsin siirryttyä vljstn nimiin h mittivät porukalla jatkoa ja päättivät kasvattaa mtsäomaisuutta luvun miht ovat silmäillt aktiivissti myynti-ilmoituksia. Sopivia tiloja on tsitty sadan kilomtrin sätllä suvun kantatilasta. Laskntaohjlmat ja titokon ovat ollt korvaamaton apu niin tilakaupoilla kuin mtsin hoidossakin. Vljkst laskvat tuotot mtsäntutkimuslaitoksn Motti-ohjlmistolla. Myös Pllrvon taloustutkimuksn talouslaskuri on tullut tutuksi. Lupaavin tilojn tidot avataan kuvio kuviolta Excl-laskntaohjlmiston avulla. Midän tuotto-odotus on nljästä kuutn prosnttia. Lähdmm siitä, ttä mtsätalous on kannattavaa myös täysin ulkopuolislla ttttynä, Mikko Pohjola sanoo. Mtsäsijoitustn kannattavuu- Hankasalmi

11 dn ja tuottojn laskminn ja vrtailu on vljksill jo koulutuksnkin puolsta luontvaa. Mikko on valmistunut Turun kauppakorkakoulusta ja väitllyt viim syksynä. Matilla on tutkinto Mikklin ammattikorkakoulun kansainvälisn liiktaloudn linjalta, kvään aikana tarkoitus on viimistllä gradu Jyväskylän kauppakorkakouluun. Omasta osaamissta huolimatta milipidttä kysytään myös asiantuntijalta, kun milnkiintoinn tila osuu kohdall. Millä on tuttuja, jotka ovat arvioint mtsäkiintistöjä pidmpään. Pilaamm tarvittassa omia näkmyksiämm hidän arvioihinsa, Mikko Pohjola krtoo. Runsaassa kymmnssä vuodssa vljstn mtsin pinta-ala on kasvanut all sadasta hhtaarista nljäänsataan. Yhtä tilaa lukuun ottamatta mtsät sijaitsvat Hankasalmlla lähllä vljstn isän suvun synnyinsutuja. Yhtismtsä hyvä ratkaisu Mtsäalan karttussa vljkst al- koivat pohtia yhtymää parmpaa yhtisomistusmuotoa mtsilln. Vuonna 2010 h päättivät prustaa Rangunkorvn yhtismtsän. Nimi juontaa juurnsa isän isoisän aikanaan ostamasta tilasta. Katsoimm, ttä kokonaisuudn säilymisn kannalta yhtismtsä oli mill paras vaihtohto. Nyt i tarvits plätä, ttä mtsätila pirstoutuisi prinnönjakojn myötä, Matti Pohjola sanoo. Vljstn lisäksi myös hidän isänsä on yhtismtsän osakas. Lain mukaan yhtismtsällä Vljkst Matti (vas.) ja Mikko Pohjola hoitavat mtsiänsä titokonidn, kännyköidn ja nttiyhtydn avulla vaikka ydinkskustan kahvilasta. 2352_.indd

12 Nyt i tarvits plätä, ttä mtsätila pirstoutuisi prinnönjakojn myötä tul olla joko usammasta osakkaasta koostuva hoitokunta tai vaihtohtoissti toimitsija ja varamis pyörittämässä käytännön toimintaa. Rangunkorvssa toimitsijan virkaa hoitaa vljstn isä ja varatoimitsijaksi on nimittty Matti. Thtävänjako on tosin vain muodollinn, sillä mtsiä hoidtaan yhdssä. Vähintään krran vuotn osakkaat kokoontuvat prhinn istuttamaan tai raivaamaan. Vanhimman vljn lähs täysikäist pojat ovat jopa hoitant mtsiä ksätyönään. Yksi ksän mrkistä on s, ttä vljstn läkkll jäänyt isä siirtää kirjansa 2352_.indd 10 ksäkuukausiksi suvun mökill ja suuntaa mtsään. Ei kaikka samalta luukulta Aikaismmin Pohjoloidn suvussa oli tapana turvautua niin puukaupassa kuin mtsätöissäkin UPM:n puoln. Yhtiö oli luontva kumppani, sillä olihan mtsin alkupräinn omistaja ollut Schaumanin mis. Oy Wilh. Schauman ab fuusioitui Kymmn Oy:n kanssa ja päätyi lopulta UPM-Kymmnll. Vljksistä kaikkin mtsäpalvluidn hakminn samalta luukulta i nää tuntunut nykyajalta. H halusivat kilpailuttaa pal- vluidn tarjoajat ja punnita vaihtohtoja. Puhlin, titokon ja intrnt-yhtys säästävät lukuisilta ajomatkoilta kaupungin ja mtsätilan välillä. Vljkst tsivät mtsätöidn osaajia pääasiassa vrkosta. Kun sopiva tkijä löytyy, monsti puhlinsoitto ja sähköposti riittävät. Tarvittassa käydään paikan päällä sopimassa työn yksityiskohdista ja tarkastamassa työnjälki. Viimisn vuosikymmnn ajan mtsäasioita on hoidttu niin yhtiöidn, yksityistn yrittäjin kuin mtsänhoitoyhdistyksnkin kanssa. Tähän asti vljkst ovat kuulunt yhdistyksn, mutta myös tähän tul todnnäköissti muutos nsi vuodn alussa. Vuodn vaihtssa mtsänhoitoyhdistyslaki muuttuu ja roaminn yhdistyksstä käy nykyistä hlpommin. Olmm aika varmoja siitä, ttä mm nää maksa jäsnmaksua mmkä kuulu yhdistyksn. Ostamm palvluita parhaalta tarjoajalta oli s sittn mikä hyvänsä, Mikko Pohjola krtoo. Vljstn titämys mtsistä on karttunut its tkmällä ja titoa tsimällä, sminaarja kuuntlmalla skä pääkaupunkisudun mtsänomistajin yhdistyksn PKMO:n rtkillä

13 Tämän päivän mtsäpalvlua Kun on työ, prh ja välimatkaa mtsän ja kodin välillä usampi sata kilomtriä, mtsätöissä on apu tarpn. Osaajin löytäminn mtsätilan töihin i aina ol hlppo thtävä. Tämän saivat huomata Mikko ja Matti Pohjola. Paikallisia tkijöitä i vain löytynyt mistään Googlsta, Matti Pohjola muistl. Vljstn onnksi hidän isänisänsä oli rakntanut mtsin lähisyytn Hankasalmll mökin 1960-luvulla. Vuosin varrlla tutuksi tullt paikallist osasivat ohjata, knn puoln mtsätöissä kannattaa kääntyä. Apu löytyi 2352_.indd 11 Vljstn khittämä Mtsäti.fi -vrkkosivusto auttaa mtsänomistajia löytämään tkijät tilojnsa töill. mökin virisltä maatilalta. Naapuritilan isäntä huudattaa tarvittassa raivaussahaa ja osaa suositlla muitakin tkijöitä. Vljksiä kuitnkin arvlutti, mitn hidän lapsnsa ja lastnsa lapst tulvat löytämään mtsätöihin tkijät, kun sidos mtsäpaikkakuntaan muuttuu kaukaismmaksi. Mikko ja Matti Pohjola ryhtyivät tuumasta toimn. H khittivät vrkkosivuston Mtsäti.fi. Viim vuonna julkistttu vrkkosivusto auttaa mtsänomistajia löytämään palvluntarjoajia mtsätilansa lähisyydstä. Riittää, kun mrkit- s karttaan mtsätilan sijainnin ja krtoo, minkälaista mtsänhoitotyötä on vailla. Sopivan tkijän työll voi löytää vaikka kahvilassa istun kahvia nautisklln. Vanha malli on ollut, ttä mtsäpalvlun tarjoaja olttaa mtsänomistajan tulvan mtsään. Midän kaltaisill kiirisill ja kaukana mtsistään asuvill kaupunkilaismtsänomistajill vrkosta löytyvä palvlu on nykyaikaa, Mikko Pohjola sanoo. Vrkkosivusto työllistää vljkst täyspäiväissti. Suunnittilla on simrkiksi yhtistarjouspyynnöt mahdollistava mtsänhoito- töidn välityspalvlu. Sn avulla pinmpinkin tilojn kannattavuutta saadaan parannttua. Jatkossa myös puukauppakumppani voi löytyä vljstn pyörittämän sivuston kautta. Laatuakaan i ol unohdttu. Kukin käyttäjä saa antaa vrkkosivuilla arvion saamastaan palvlusta samaan tapaan kuin simrkiksi hotllihuonita välittävillä sivustoilla. Käytämm itskin palvlua, ja khitämm sitä sn mukaan, kun saamm markkinoilta vihiä millaista palvlua kaivataan, vljkst krtovat

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura Minne menet suomalainen metsätalous uudistuneen metsäpolitiikan haasteet Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura 29.10.2015 1 Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä: Metsäsektorin osuus kaikkien

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Kitkevä perkaus työmenetelmän esittely ja tutkimustuloksia onnistumisesta

Kitkevä perkaus työmenetelmän esittely ja tutkimustuloksia onnistumisesta Kitkevä perkaus työmenetelmän esittely ja tutkimustuloksia onnistumisesta Mikael Kukkonen, Projektipäällikkö Metsänhoitotöiden koneellistaminen -kehittämishanke Itä-Suomen yliopiston Mekrijärven tutkimusasema

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Joonas Orava, Olli Turunen Osta, vuokraa, vaurastu

Joonas Orava, Olli Turunen Osta, vuokraa, vaurastu Joonas Orava, Olli Turunen Osta, vuokraa, vaurastu Alma Talent 2016 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2972-9 ISBN: 978-952-14-2973-6 (sähkökirja)

Lisätiedot

hallinta Ville Kankaanhuhta Joensuu Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011

hallinta Ville Kankaanhuhta Joensuu Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsänuudistamisen sta se laatu ja laadun hallinta Ville Kankaanhuhta Joensuu 29.11.211 Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 211 Metsäpalvelun osaamiskeskittymä tutkimus tkim ja kehittämisverkostoerkosto

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita?

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Metsäkeskus 2014 { 2 } Mene metsään - tarkastele etenkin vanhoja kuusikoitasi! Löydätkö pystyyn kuolleita yksittäisiä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet

Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet Olli Salminen Luke VMI11 tietojen julkistus Jyväskylä Luonnonvarakeskus, Metsäsuunnittelu ja metsävarannot Metsävarat : Kari T. Korhonen & Antti Ihalainen

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

XXX:n YHTEISMETSÄ. Tähän päiväys Alle mahd. koko dian kokoinen kuva Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt fontti cambria.

XXX:n YHTEISMETSÄ. Tähän päiväys Alle mahd. koko dian kokoinen kuva Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt fontti cambria. XXX:n YHTEISMETSÄ Tähän päiväys Alle mahd. koko dian kokoinen kuva Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt fontti cambria. Laajenevat ja kehittyvät yhteismetsät hanke MetsäPremium Oy Kuvat Riikka Jauhiainen

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

KALVITSA 2 491-467-16-65. Mikkeli, Vehmaskylä

KALVITSA 2 491-467-16-65. Mikkeli, Vehmaskylä Metsätilat.fi Hintapyyntö 340 000 Tarjoa viimeistään 29.6.2016 Tulostettu 16.06.2016 KALVITSA 2 491-467-16-65 Mikkeli, Vehmaskylä 99,28 ha Kohdenumero 300912 Narilantien/Roitontien varrella metsäkiinteistö.

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Sky-hotelli Ounasvaara Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus

Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Hirvi, metsästys ja metsätalousvahingot metsänomistajan näkökulmasta -kyselytutkimus Leena Petäjistö & Juho Matala Hirvi, metsät ja metsänomistaja 2 24.6.2015 Metsänomistajakunnan muutokset ja tavoitteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 25.1.2016 Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden rahoituksesta

Lisätiedot

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso Espoo 11.4.2013 Nina Nygren, Tampereen yliopisto Luontodirektiivin tavoitteet Tavoite: edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Lapua 26.11.2013 Antti Pajula Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Tasaikäisrakenteinen metsätalous Tavoitteena tasarakenteisen ja -ikäisen

Lisätiedot

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila,

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. erno.jarvinen@mtk.fi

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

rri rii ih1hhi.f i misestä.

rri rii ih1hhi.f i misestä. rri rii ih1hhi.f i 1(2) 6.6.2016 960/00.03.09/2016 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Aleksanterinkatu 18 15140 LAHTI Ville Laki Suomen metsäkeskuksesta (418/2011)14 (muut. 1421/2014) Asia SUOMEN METSÄKESKUKSEN

Lisätiedot

~KTJ. Page 1 of 1. httns:llwww.kti. ti/tuotanto/selaintietooalvelulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?1am!:=fi... 2.3.2012.

~KTJ. Page 1 of 1. httns:llwww.kti. ti/tuotanto/selaintietooalvelulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?1am!:=fi... 2.3.2012. httns:llwww.kti. ti/tuotanto/selaintietooalvelulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?1am!:=fi... 2.3.2012 KTJ-Selaintietopalvelu, Maanmittauslaitos Page 1 of 1 ~KTJ Karttatuloste Tulostettu 02.03.2012 o[j

Lisätiedot

10. Kerto- ja jakolaskuja

10. Kerto- ja jakolaskuja 10. Kerto- ja jakolaskuja * Kerto- ja jakolaskun käsitteistä * Multiplikare * Kertolaatikot * Lyhyet kertotaulut * Laskujärjestys Aiheesta muualla: Luku 14: Algoritmien konkretisointia s. 87 Luku 15: Ajan

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Miten yhteisen kansallisomaisuuden hallinnointi on hoidettu muualla EU:ssa ja miten uusi laki vaikuttaa ympäristöön?

Miten yhteisen kansallisomaisuuden hallinnointi on hoidettu muualla EU:ssa ja miten uusi laki vaikuttaa ympäristöön? Miten yhteisen kansallisomaisuuden hallinnointi on hoidettu muualla EU:ssa ja miten uusi laki vaikuttaa ympäristöön? Risto Sulkava, FT Suomen luonnonsuojeluliitto, puheenjohtaja Esimerkkejä eri maista

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I-VAIHE, KAAVAT 8256 JA 8257 ASEMAKAAVAEHDOTUKSISTA NRO 8256 JA 8257 SAADUT MUISTUTUKSET

ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I-VAIHE, KAAVAT 8256 JA 8257 ASEMAKAAVAEHDOTUKSISTA NRO 8256 JA 8257 SAADUT MUISTUTUKSET ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I-VAIHE, KAAVAT 8256 JA 8257 ASEMAKAAVAEHDOTUKSISTA NRO 8256 JA 8257 SAADUT MUISTUTUKSET 23.11.2015 Sisällys: Osa 1: Osa 2: Nähtävilläoloaikana 21.5.-26.6.2015

Lisätiedot

Kestävää metsätaloutta turv la?

Kestävää metsätaloutta turv la? Kestävää metsätaloutta turvemailla? Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 30.1.2014 1 30.1.2014 2 Sisältö 1. Ongelmat 2. Luopuminen ja ennallistaminen 3. Avohakkuuton metsänhoito 30.1.2014 3 Turvemaiden

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa. / ELEMENIMENEELMÄN PERUSEE SESSIO : Gaussin intgrointi mojanan alussa. JOHDANO Ylisssä lujuusopin lmnttimntlmässä lmntin jäykkyysmatriisi [ k ] ja kvivalnttinn solmukuormitusvktori { r } lasktaan määrätyistä

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, onko autosi valmis tin pääll? Varaa Ford Mrkkihuolto, saat KAUPAN PÄÄLLE Ford-frisbgolf puttrin * Ford Mrkkihuolto pitää autosi kunnossa. Alkupräisosiin ja ammattitaitoon voit luottaa. Lu lisää

Lisätiedot

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto Monimetsä -hanke työsuunnitelma 2017 Timo Vesanto Kehittämiskokeilut Kehittämiskokeilujen tehtävänä on varmistaa, että niihin valitut, selvitystyössä esille nousseet keinot ovat laajassa mittakaavassa

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Poiminta- ja pienaukkohakkuut. kaupunkimetsissä

Poiminta- ja pienaukkohakkuut. kaupunkimetsissä Poiminta- ja pienaukkohakkuut kaupunkimetsissä Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 19.12.2012 1 Poimintahakkuu (eri-ikäismetsätalous, jatkuva kasvatus jne...) yksittäisiä suuria, "kypsiä" puita

Lisätiedot

KUVA: Pääuutinen. Lisää tähän pääuutiseen liittyvä kuva. Klikkaa!Valitse Lisää. Valitse Kuvat. Valitse Google drive

KUVA: Pääuutinen. Lisää tähän pääuutiseen liittyvä kuva. Klikkaa!Valitse Lisää. Valitse Kuvat. Valitse Google drive KUVA: Pääuutinen Lisää tähän pääuutiseen liittyvä kuva Klikkaa!Valitse Lisää Toimittaja-kuvaaja 1 16 1 Yrityskylässä pidetään hauskaa Yrityskylä on mielestäni loistava tapahtuma kuudesluokkalaisille. Jokainen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet

Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Olli Salminen Luke VMI11 tietojen julkistus ja AMO-työpaja Lappeenranta 4.6.2015 Luonnonvarakeskus, Metsäsuunnittelu ja

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa

Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa Paula Horne ja Jyri Hietala Pellervon taloustutkimus PTT Metsäpäivät 2015 5.11.2015 Metsänomistajien tyytyväisyys hakkuu- ja hoitotapoihin Uudessa metsälaissa

Lisätiedot

Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf

Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf Pääjohtaja Pentti Hyttinen 11.10.2016 Valtion maat ja vedet 9 121 000 hehtaaria maa-alueita. 3 417 000 hehtaaria vesialueita. Valtion

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, onko autosi valmis tin pääll? Varaa Ford M rkkihuolto, saat KAUPA N PÄÄLLE Ford-frisb golf puttrin* Ford Mrkkihuolto pitää autosi kunnossa. Alkupräisosiin ja ammattitaitoon voit luottaa. Lu lisää

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Jari Hynynen & Saija Huuskonen Luonnonvarakeskus Natural Resources Institute Finland Johdanto Talousnäkökulma metsänkasvatukseen ottaen huomioon se, että Metsien

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Metsähaketta kannattavasti hieskoivun lyhytkiertoviljelmiltä Case Hirvineva

Metsähaketta kannattavasti hieskoivun lyhytkiertoviljelmiltä Case Hirvineva Metsähaketta kannattavasti hieskoivun lyhytkiertoviljelmiltä Case Hirvineva Jyrki Hytönen Anssi Ahtikoski Luke Paula Jylhä Luke Dan Bergström SLU 6.10.2015 Paula Jylhä 1 Esityksen sisältö I Tausta II Kannattavuuslaskelmat

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Metsävakuuttaminen. Ismo Ruokoselkä

Metsävakuuttaminen. Ismo Ruokoselkä Metsävakuuttaminen Ismo Ruokoselkä Vakuuta metsäsi! Myrskyt tuhoavat laajojakin alueita, menetykset voivat olla useita kymmeniä tuhansia euroja. Myrskyt ennusteiden mukaan lisääntyvät edelleen ja ovat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Milloin suometsä kannattaa uudistaa?

Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Suometsien uudistaminen seminaari 3.12.2014 Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskus Ojitetut suot turvekangastyypeittäin (VMI10) Ojitettuja soita puuntuotannon maalla yht.

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

50 M KIVÄÄRILAJIEN TULOKSET 2015

50 M KIVÄÄRILAJIEN TULOKSET 2015 50 m kiväärin tulokset 2015, sivu 1/12 SALON SEUDUN AMPUJAT/kiväärijaosto PL 27, 24101 SALO www.sasa.fi, email: salonseudunampujat@gmail.com 50 M KIVÄÄRILAJIEN TULOKSET 2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kuukausikilpailu....

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

150 vuotta metsäoppia. Evolla vietetään juhlapäivää. on eroja. metsänhoito: Metsänomistaja: Puunkorjuu:

150 vuotta metsäoppia. Evolla vietetään juhlapäivää. on eroja. metsänhoito: Metsänomistaja: Puunkorjuu: 1. MAALISkuuta numero 2/2012 8,50 www.metsalehti.fi metsänhoito: suunnitelmissa on eroja Metsänomistaja: Hevosella savotalle Puunkorjuu: Oma tie talveksi 150 vuotta metsäoppia Evolla vietetään juhlapäivää

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Ajatuksia harvennuksista ja niiden kehittämisestä mistä tullaan ja minne mennään?

Ajatuksia harvennuksista ja niiden kehittämisestä mistä tullaan ja minne mennään? Ajatuksia harvennuksista ja niiden kehittämisestä mistä tullaan ja minne mennään? Harventamisen perinteet Suomessa ja mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. Systemaattisen energiapuuharvennuksen teemapäivä

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9. Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.2012 Janne Uitamo 1 Mihin ympäristötukea voi saada ja millä ehdoilla? Käytettävissä

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 12.05.2014. Sivu 1. Kaupunginhallitus SIVI: 917 /2014. 211 Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 12.05.2014. Sivu 1. Kaupunginhallitus SIVI: 917 /2014. 211 Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen ROVANIEMI Kaupunginhallitus SIVI: 917 /2014 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 12.05.2014 Sivu 1 211 Kuntayhtymän liiketoiminnan yhtiöittäminen Kuntalain muutosten mukaan kunnan/kuntayhtymän on annettava

Lisätiedot

Maanmuokkauksen vesiensuojelun omavalvonta

Maanmuokkauksen vesiensuojelun omavalvonta Maanmuokkauksen vesiensuojelun omavalvonta Materiaalit Metsätalouden vesiensuojelusuositusten kouluttajanaineisto sekä koulutuspäivien materiaalit löytyvät Tapion ja TASO-hankkeen sivuilta: Metsätalouden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 195 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-275 Esityslistan asia TJA/26 TJA Terveyslautakunta päätti kohtuullistaa tämän päätöksen

Lisätiedot

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT "OTSO POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT Metsätila-arvio 2 5-09- 2014 METSÄSELVITYS 22.9.2014 OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Tamprn ksäyliopisto, syksy 2016 Talousmatmatiikan prustt, ORMS1030 2. harjoitus, (p 4.11.2016) 1. Yritys valmistaa kappaltavaraa kappaltta viikossa. Yhdn kappaln matriaali- ja palkkakustannus on 7, jotn

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäbiotalous

Etelä-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous vahva metsätaloudessa ja puutuotteissa Metsäbiotalous vastaa yli puolesta maakunnan biotalouden tuotoksesta. Vahvoja toimialoja ovat puutuoteteollisuus ja metsätalous (metsänhoito, puunkorjuu

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Lämmönsiirto (ei tenttialuetta)

Lämmönsiirto (ei tenttialuetta) ämmönsiirto um 4..3 ämmönsiirto (i tnttialutta) rminologiaa ämpötila on suur, joka kuvaa, mitn kuuma jokin sin tai ain on. ämpötilaa (lat. tmpratura) mitataan SI-järjstlmässä klvinillä (K) tai clsiusastilla

Lisätiedot