LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti Kutsu. vuosikokoukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 1 2011. Kutsu. vuosikokoukseen"

Transkriptio

1 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsnlhti Kutsu vuosikokouksn

2 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY. PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO Laksid Golf Vammala ry Jäsnlhti SISÄLLYS Kutsu yhdistyksn vuosikokouksn Aika: sunnuntai klo 14:00 Paikka: Hotlli Vammalan Surahuon, Sastamala Ensimmäist golflyönnit kaudlla 2011 tapahtuivat osaltani tammikuun loppupuollla ja uusi plikausi ruoholla on jo lähmpänä kuin taaks jäänyt. Suralla on vilä moninaisia thtäviä talvn aikana, mrkittävimpänä niistä vuosikokouksn pitäminn ja suramm sääntöjn muuttaminn. Varsinaista toimintaa i sääntöuudistukslla ol tarkoitus suurmmin muutlla, mutta jo viranomaisvaatimustnkin vuoksi sääntöjn saattaminn ajan tasall on välttämätöntä. Kskisimmät muutokst on koottu uusin sääntöjn yhtytn toisaall tässä lhdssä, mutta olllisimpia muutoskohtia ovat suran toiminnan tarkoitus, puhnjohtajan valitsminn kahdksi vuodksi krrallaan nykyisn vuodn asmasta skä tilivuodn muutos käytännön syistä samaksi kuin knttäyhtiölläkin. Tällöin tilikausi alkaisi vuosittain ja päättyisi aina LGV ry:n taloutn dllisvuosia lyhympi plikausi ja knttin ylimääräist hoitokustannukst ivät onnksi vaikuttant. Golfliitto nostaa jäsnmaksujaan täll vuodll ja johtokunta joutuukin vastaavasti sittämään vuosikokouksll omin jäsnmaksujmm korottamista viidllä urolla kussakin jäsnryhmässä. Toisaalta tulvan kaudn toimintaan pystytään nyt budjtoimaan varoja jopa himan aimpaa nmmän monnlaisll harrastustoiminnall. Eri toimikunnat ottavat milllään vastaa uusia toimijoita ja hiltä uusia idoita. Uudt asiat totutuvat parhaitn, kun jäsnt rohkasti tulvat its mukaan toimintaan. Omista toivista ja haluista pitää vain krtoa toimikuntin vtäjill ja toimistoon. Kaudn 2011 toiminnallisksi tmaksi on valittu rikäplit. Tarkmmin tästä plimuodosta tullaan kirjoittamaan kvään lhdssä, mutta lyhysti siitä voin todta, ttä s on golfin alkupräinn plitapa ja ttä rikäpliä plattassa i tarvits murhtia bogypististä tai kirroksn pilall mnosta yhdn huonon riän takia. Jos t ol vilä tutustunut tähän milnkiintoisn plimuotoon, suosittln lämpimästi kokilmaan rilaisissa yhtyksissä kvään koittassa. sivu 2. Puhnjohtajan puhnvuoro 3. Kutsu vuosikokouksn Johtokunta Sääntöuudistus 6. Ammattilaismm maailmalla Toimintakrtomus Toimintasuunnitlma 2011 Laksid Golf Vammala ry:n vuosikokous pidtään Hotlli Vammalan Surahuonlla (Puistokatu 4, Sastamala) sunnuntaina klo 14:00 Kokouksssa käsitllään sääntöjn mukaist vuosikokousasiat skä yhdistyksn sääntöuudistus. Kokouksn sityslista ohssa ja hdotus uusiksi säännöiksi suraavalla aukamalla. TERVETULOA! Johtokunta Laksid Golf Vammala ry:n johtokunta 2010 Esityslista: 1. Kokouksn avaus 2. Kokouksn puhnjohtajan ja sihtrin valinta 3. Kokouksn laillisuudn ja päätösvaltaisuudn totaminn 4. Kokouksn sityslistan hyväksyminn 5. Pöytäkirjantarkastajin skä ääntnlaskijoidn valitsminn 6. Johtokunnan krtomus dllisn vuodn toiminnasta 7. Vuodn 2010 tilinpäätös ja tilintarkastajin krtomus 8. Päättään tilinpäätöksn vahvistamissta ja vastuuvapaudn myöntämisstä johtokunnall ja muill tili- ja vastuuvlvollisill vuodn 2010 tilin ja hallinnon osalta 9. Päättään jäsn- ja liittymismaksujn suuruudt 10. Hyväksytään vuodn 2011 toimintasuunnitlma ja talousarvio 11. Päättään tilintarkastajin palkkioidn, kokouspalkkioidn, matkakorvaustn ja päivärahojn suuruudsta 12. Valitaan johtokunnan puhnjohtaja vuodksi 2011 ja kaksi johtokunnan jäsntä vuosiksi Erovuorossa ovat Pkka Korpla ja Jorma Salovaaara 13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja hill varamiht 14. Päättään kokouskutsutavasta sääntöjn 8 rajoissa ja mahdollissta kokouskutsulhdstä skä päättään, mitn yhdistyksn muut ilmoitukst ja tidonannot anntaan jäsnill tai julkaistaan 15. Käsitllään muut johtokunnan valmistlmat ja kokouskutsussa mainitut asiat a. Yhdistyksn sääntöuudistus 16. Kokouksn päättäminn Toivotan hyvää talvikautta kaikill jäsnill. Tavataan vuosikokouksssa! Tuomo Pälviranta puhnjohtaja Laksid Golf Vammala ry Tidotustoimikunta: Jorma Salovaara (pj), Ari Lhmus, Sari Povlainn, Ann Kuparinn (siht.) Painopaikka: Hämn Kirjapaino Oy Lhti ilmstyy nljä krtaa vuodssa Osoittn muutokst ja korjaukst suran toimistoon: Laksid Golf Vammala ry, Sastamalanti 1901, SASTAMALA Talvitoimisto: Hämnpuisto 11, TAMPERE Puhlin: , Fax: Tuomo Pälviranta Puhnjohtaja Pkka Korpla Varapuhnjohtaja ja junioritoimikunta Jorma Salovaara Sihtri ja tidotustoimikunta Jouni Simola Kilpailutoimikunta Hikki Ahola Snioritoimikunta Hidi Runann Klubitoimikunta Maria Ouni Naistoimikunta Tro Holopainn Kaptni Anu Valkama Ladykaptni

3 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Ehdotus yhdistyksn säännöiksi 1 Nimi, kotipaikka ja prustaminn Yhdistyksn nimi on Laksid Golf Vammala ry. Yhdistyksn kotipaikka on Sastamalan kaupunki. Yhdistys on prustttu nimllä Vammala Golf Club ry ja s on muuttanut nimnsä nykyisksi vuonna Yhdistyksstä käyttään näissä säännöissä nimitystä sura. 2 Suran tarkoitus Suran tarkoituksna on distää golfharrastusta ja siihn liittyvää klubitoimintaa toiminta-alullaan sitn, ttä rilaisista lähtökohdista olvilla hnkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja trvysliikuntaa, kilpaurhilua ja golfiin liittyvää yhdistystoimintaa dllytystnsä ja tarpidnsa mukaissti. 3 Suran jäsnt Suran varsinaisksi jäsnksi voi johtokunta hyväksyä hnkilön, joka sitoutuu noudattamaan suran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäsnksi voi suran kokous kutsua johtokunnan sityksstä hnkilön, joka on rittäin mrkittävästi distänyt suran toimintaa. Kunniapuhnjohtajaksi voi suran kokous kutsua suran puhnjohtajana ansiokkaasti toiminn hnkilön. Kunniajäsnn ja puhnjohtajan arvo on linikäinn. 4 Surasta roaminn Jäsnllä on oikus rota surasta ilmoittamalla siitä kirjallissti johtokunnall. Ero katsotaan tapahtunksi hti, kun ilmoitus on thty, mutta roava jäsn on vlvollinn suorittamaan maksunsa skä muut näidn sääntöjn dllyttämät vlvoittt kuluvan kalntrivuodn loppuun asti. 5 Jäsnn ronnksi katsominn Johtokunta voi katsoa jäsnn ronnksi surasta, jos jäsn on jättänyt kuusi kuukautta sittn rääntynn jäsnmaksun maksamatta. 6 Jäsnn rottaminn Johtokunta voi rottaa jäsnn, jos tämä on jättänyt rääntynn jäsnmaksunsa maksamatta, i muutn täytä näidn sääntöjn mukaisia vlvollisuuksiaan, toimii vastoin suran tarkoitusta tai toimii törkästi vastoin urhilun ttisiä priaattita. 7 Liittymis- ja jäsnmaksut Varsinaisilta jäsniltä kannttavin liittymis- ja jäsnmaksujn suuruudsta päättää vuosittain suran vuosikokous. Kunniajäsniltä ja kunniapuhnjohtajalta i pritä maksuja. 8 Suran varsinaist ja ylimääräist kokoukst Sura pitää vuosittain yhdn varsinaisn kokouksn, joka pidtään tilikaudn päättymistä suraavin nljän kuukaudn aikana. Kokouksn paikan ja tarkmman ajan määrää johtokunta. Kokous voidaan pitää suran kotipaikan lisäksi Tamprn kaupungissa. Kutsu varsinaisn ja ylimääräisn suran kokouksn on julkaistava vähintään 14 päivää nnn kokousta suran julkaismassa jäsnlhdssä, Laksid Golfin Intrntsivuilla, sähköpostina tai muuna kirjallisna ilmoituksna jäsnill. 9 Vuosikokous Kokouksn asiat 1 Avataan kokous 2 Valitaan kokouksll a) puhnjohtaja b) sihtri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntnlaskijat 3 Todtaan läsnäolvat äänioikuttut jäsnt 4 Todtaan kokouksn laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Esittään johtokunnan laatima vuosikrtomus ja tilinpäätös skä tilin-/toiminnantarkastajin antama lausunto 6 Päättään tilinpäätöksn vahvistamissta ja vastuuvapaudn myöntämisstä johtokunnall ja muill vastuuvlvollisill 7 Vahvisttaan liittymis- ja jäsnmaksujn suuruudt 8 Vahvisttaan toimintasuunnitlma ja talousarvio 9 Vahvisttaan tilin-/toiminnantarkastajin palkkioidn, kokouspalkkioidn, matkakorvaustn ja päivärahojn suuruudt 10 Valitaan jäsntn kskuudsta johtokunnan puhnjohtaja joka toinn vuosi 11 Valitaan kaksi johtokunnan jäsntä rovuoroistn tilall 12 Valitaan kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja hidän varamihnsä 13 Päättään kokouskutsutavasta sääntöjn 8 rajoissa skä päättään, mitn yhdistyksn muut ilmoitukst ja tidonannot anntaan jäsnill 14 Käsitllään muut kokouskutsussa mainitut asiat 15 Päättään kokous Asioista, joita suran jäsnt haluavat yhdistyksn kokouksn käsitltäviksi, on thtävä johtokunnall kirjallinn sitys viimistään 30 päivää nnn kokousta. 10 Suran ylimääräinn kokous Suran ylimääräinn kokous pidtään silloin, kun johtokunta katsoo sn tarpllisksi, suran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmnsosa suran äänioikuttuista jäsnistä on jonkin määrätyn asian takia thnyt siitä johtokunnall kirjallisn sityksn. Ylimääräisn kokouksn kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kooll kutsuttu. Ylimääräinn kokous on pidttävä vähintään kahdn kuukaudn kulussa siitä, kun jäsnt ovat thnt siitä dllä mainitulla tavalla sityksn. 11 Äänstys Kokouksn päätöksksi tul s milipid, jota on kannattanut yli puolt anntuista äänistä. Hnkilöasiat ratkaistaan sitn, ttä nitn ääniä saant valitaan. Hnkilövaalissa ääntn mnnssä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa s milipid voittaa, johon kokouksn puhnjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suorittaan vaadittassa äänstys suljttuja lippuja käyttämällä. Jokaislla liittymismaksunsa ja kokouksn mnnssä jäsnmaksunsa maksanlla varsinaislla jäsnllä, kunniajäsnllä ja kunniapuhnjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla i saa äänstää. 12 Suran hallinto Suran toiminnasta ja taloudsta vastaa johtokunta, johon kuuluu kahdksi toimintavuodksi valittu puhnjohtaja ja kolmksi toimintavuodksi valitut kuusi jäsntä. Johtokunnan jäsnistä kaksi on vuosittain rovuorossa. Johtokunta valits kskuudstaan varapuhnjohtajan. Johtokunta valits lisäksi sihtrin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihnkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuollta. Johtokunta kokoontuu puhnjohtajan tai hänn ollssaan stynyt varapuhnjohtajan kutsusta, kun h katsovat sn tarpllisksi tai kun puolt johtokunnan jäsnistä kirjallissti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainn, kun puhnjohtaja tai hänn stynnä ollssaan varapuhnjohtaja ja hänn lisäksn vähintään puolt sn jäsnistä on saapuvilla. Johtokunnan thtävänä on rityissti 1 Totuttaa suran kokouksn päätökst 2 Johtaa ja khittää suran toimintaa 3 Valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat ja työryhmät skä niidn puhnjohtajat 4 Vastata suran taloudsta 5 Pitää jäsnluttloa 6 Thdä suran toimintakrtomus ja tilinpäätös 7 Thdä toiminta- ja taloussuunnitlma suraavaa toimintavuotta vartn 8 Vastata suran tidotustoiminnasta 9 Hyväksyä ja rottaa jäsnt skä päättää jäsniä koskvista kurinpitotoimista 10 Valita ja rottaa suran palkatut toimihnkilöt skä sopia hidän duistaan 11 Päättää suran ansiomrkkin myöntämisstä ja muidn kunnia- ja ansiomrkkin sittämisstä Kskisimmät sääntömuutokst Nykyist säännöt ovat suran historian alkuvuosilta luvun alusta ja n ovat osittain vanhntunt. Suran johtokunta sittää vuosikokouksn hyväksyttäväksi ohista sääntöuudistusta, joka on laadittu Suomn Liikunta ja Urhilu ry:n (SLU) urhilusurojn mallisääntöjn pohjalta. Mrkittävimmät muutokst vanhoihin sääntöihin vrrattuna: yhdistyksn nimi ja kotipaikka (nykyisissä säännöissä Vammala Golf Club ry, kotipaikka Vammalan kaupunki) yhdistyksn jäsnksi hyväksyminn ilman suosittlijoita (nykyisin kaksi suosittlijaa) yhdistyksn kokous voidaan pitää kotipaikan lisäksi Tamprn kaupungissa yhdistyksn kokouksn kutsutapaan liikkumavaraa (nykyisin lhti-ilmoitukslla ja kirjallislla kutsulla) yhdistyksn puhnjohtaja valitaan jatkossa kahdksi vuodksi krrallaan (nykyisin yhdksi vuodksi) tili- ja toimintavuodn muuttaminn alkamaan vuosittain ja päättymään (nykyisin tilikausi on kalntrivuosi). Kuluva tilikausi totutuisi kymmnn kuukaudn mittaisna Ryhtyä muihin toimnpitisiin, joita suran tu vaatii 13 Luovuttaa tilit tilin-/toiminnantarkastajill tarkastttavaksi vähintään kolm viikkoa nnn vuosikokousta. 13 Tilivuosi Suran toiminta- ja tilivuosi on Nimnkirjoittajat Suran nimn kirjoittavat puhnjohtaja tai varapuhnjohtaja yhdssä sihtrin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsnn tai toimihnkilön kanssa. Nimnkirjoittajin on oltava täysi-ikäisiä. 15 Toimikunnat Toimikunnat voivat päättää sisäisstä toiminnastaan suran johtokunnan hyväksymän toimintasuunnitlman ja budjtin puittissa. 16 Sääntöjn muuttaminn Näidn sääntöjn muuttamissta päättää suran vuosikokous vähintään kolmn nljäsosan nmmistöllä anntuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjn muuttamissta. 17 Suran purkaminn Suran purkamissta päättää suran kokous vähintään kolmn nljäsosan nmmistöllä anntuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava riksn suran purkamissta. 18 Suran varojn luovuttaminn Jos sura on päättty purkaa, sn varat on luovutttava johonkin suran toiminta-alun liikuntakasvatusta distävään tarkoituksn purkamissta päättänn kokouksn päätöksn mukaissti. Psänslvitysmihinä toimivat kokouksn valitsmat hnkilöt. Suran purkamissta on ilmoitttava yhdistysrkistriin. 4 5

4 Ammattilaismm maailmalla Kaisa Ruuttilan talvikaudn trvist Kausi 2010 sai hinon lopun, kun plasin joulukuussa itsllni plioikudn naistn Eurooppa Tourill. LET-kausi alkaa hlmikuun alussa Australiasta, mutta minun katgoria i näihin kisoihin riitä, koska urooppalaisia ottaan mukaan vain 50. Omat kisani alkavat siis vasta huhtikuun alussa Marokon osakilpailulla. Ennn nsimmäistä kisaa on hyvää aikaa harjoitlla ja laittaa kaikki asiat kuntoon nnn kaudn alkua. Golfharjoittlu sisältää skä tkniikan harjoittlua ttä golftaitojn hiomista. Nämä on pidttävä rillään. Varsinkin hallissa tkniikkaa on hlppo ja hyvä harjoitlla, koska ainahan s pallo sinn sinään pamahtaa, mutta loppu jää arvailujn varaan. Harjoittlussa pitää koko ajan olla ajatus siitä, mitä tk ja miksi. Tarkoituksna on myös lähtä ulkomaill harjoittlmaan nnn kaudn alkua. Nljän viikon harjoitusmatka Yhdysvaltoihin skä yksi tai kaksi matkaa lähmmäksi Eurooppaan on suunnitlmissa. Fyysisllä puollla raknntaan voimaa, khon hallintaa ja kstävyyttä tulvan kaudn koitoksiin. Minulla hommaa riittää varsinkin slkäni kunnossa pitämisn. Asioidn kuntoon laittamislla tarkoitan kalntrin suunnittlua, budjtin tkmistä skä välinidn valitsmista. Matkustaminn ympäri Eurooppaa vaatii suunnittlua. Pitää mittiä missä välissä käyn kotona, mihin väliin jättään aikaa harjoittlull ja koska lvätään. Myös budjtti vaatii suunnittlua, sillä ilmaista tuo matkustaminn i ol. Kskiarvollissti kisoihin mnvä raha on / kisa. Tavoittna olisikin saada vaadittava budjtti kasaan nnn kaudn alkua. Paljon on siis asioita, jotka tul olla kunnossa nnn kaudn alkua, jotta sittn on slvä visio, mihin mnnään ja mitä thdään, kun kausi pyörähtää käyntiin. Kun kaikki tausta-asiat ovat kunnossa, i platssa tarvits murhtia nää kuin siitä, kuinka saisi sn pinn valkoisn pallon mahdollisimman vähillä lyönnillä rikään =) Lu lisää Toimintakrtomus 1. YLEISTÄ Laksid Golf Vammala ry:n johtokuntaan ovat kuulunt Puhnjohtaja Jäsnt Tuomo Pälviranta Hikki Ahola Pkka Korpla Maria Ouni Hidi Runann Jorma Salovaara Jouni Simola Johtokunta on kokoontunut tilikaudn aikana kolm krtaa. Tilintarkastajina toimivat Jann Rajalahti ja Kari Sikku. 2. KILPAILUTOIMIKUNTA Jouni Simola, puhnjohtaja Tro Holopainn, Pkka Korpla, Liisa Kuparinn, Ptri Plttari ja Vsa Viln Kilpailutoimikunnan tavoittna oli järjstää skä avoimia kilpailuja ttä suran mstaruuskilpailut lyönti- ja rikäplissä ja lisäksi lähttää dustusplaajia niin SM-kilpailuihin kuin muihin kansallisiin kilpailuihin. Päättynllä kaudlla SM-kisoihin osallistui Miikka Mäntykorpi ja hänn lisäksn Finnish Tourilla suraamm dusti Anu Alppi. Lisäksi FT:n karsintaan vuodll 2011 osallistui Jaakko Malinn. Mid Tourilla plasivat Tro Lahtinn, Pkka Lindman, Jaakko Malinn ja Hannu Ronkainn skä lisäksi joukku-sm:ssa Pasi Kskumäki ja Antti Rantann. Mid-joukkumm Lahtinn-Malinn- Kskumäki-Rantann sijoittui syyskuussa platussa joukkukilpailussa sitsmännksi. Alpo Mäntykorvn mnstykskäs kausi Finnish Snior Tourilla huipntui SM-rikäplissä saavutttuun hopamitaliin ja maajoukku-dustuksiin. Laksid Golfia dustava Kaisa Ruuttila puolstaan tki surahistoriaa slvittämällä tinsä naistn Euroopan kirtull. Suran lyöntiplimstaruuskilpailut plattiin lokuussa ja rikäplimstaruuksista kamppailtiin dllisvuosin tapaan ksä-syyskaudn ajan. Kilpailukaudlla järjstttiin kaikkiaan 38 avointa kilpailua, joissa plattiin yhtnsä 3754 kirrosta. Kansallisista kilpailuista järjstimm lokuussa Tsmppitour Finaalin toisn krran präkkäin MESTARUUSKILPAILUIDEN TULOKSET LYÖNTIPELI Avoin, valkoinn t K1 K2 K3 K4 Yht 1. Lindman Pkka Hakkarainn Ilkka Jr 3. Lahtinn Tro Kskumäki Pasi Tatti Tuomas Mäntykorpi Alpo Naist, sininn t 1. Plttari Maarit Parviainn Anna-Kaisa Aaltonn Irina Sniorimiht 55, kltainn t 1. Haimo Erkki Kinonn Raimo Routamaa Jukka Sniorimiht 65, punainn t 1.Pälviranta Tuomo Rantamäki Eljas Jr 3. Sppälä Markku Sniorinaist, punainn t 1. Kuparinn Liisa Kuorilhto Marjukka Kulmala Pirjo Juniorit 16, kltainn t 1. Lmivaara Jaspr Tuomisto Tommi Jr 3. Tuomisto Valttri REIKÄPELI SCRATCHREIKÄPELI Pirunplto 1. Tatu Holopainn 2. Jaakko Malinn Jani Haukka ja Jaakko Lhtonn TASOITUKSELLINEN REIKÄPELI Järvnranta 1. Pasi Kskumäki 2. Prtti Mäntylä Jani Haukka ja Kijo Lain PARIREIKÄPELI Pirunplto 1. Rauli Tatti ja Tommi Tatti 2. Jani Haukka ja Jaakko Lhtonn Annli ja Tuomo Pälviranta skä Irn ja Juha Eino LADYREIKÄPELI Järvnranta 1. Maarit Plttari 2. Tarja Alatalo Liisa Kuparinn ja Anu Valkama 3. JUNIORITOIMIKUNTA Pkka Korpla, puhnjohtaja Anu Alppi, Ilkka Hakkarainn, Tro Holopainn, Jaakko Lhtonn, Juha Passi ja Tuomas Sppälä Ksäkaudlla juniorill pidttiin ohjatut viikottaist harjoitukst kahdssa ri tasoryhmässä. Molmpin ryhmin harjoittlua pyrittiin thostamaan toimintasuunnitlman mukaissti laatimalla juniorill tarkat trniohjlmat ja suorituspassit harjoittlun tuksi. Lisäksi tavoittna oli junioridn innostaminn kilpailmaan kuukausikilpailujn avulla. Myös vanhmpia haluttiin sitouttaa mukaan toimintaan. Kaudn aikana tavoittssa i vilä täysin onnistuttu, jotn toiminnan khittäminn jatkuu dlln. Ksän harjoituksiin osallistui parhaimmillaan jopa kolmisnkymmntä junioria, kokonaisuudssaan harjoituksissa oli mukana noin 50 junioria. Valmnnukssta vastasivat Tuomas Sppälä ja Anu Alppi. Golfharrastuksn tutustuvill vuotiaill järjstttiin skä ksäkuussa ttä hinäkuussa Lastn Golfkoulu, jotka molmmat täyttyivät jälln nopasti. Ensimmäistä krtaa tarjolla oli myös Nuortn Golfkoulu ksäkuun lopussa. Hinäkuussa järjstttiin printinn suran junioridn harjoitus- ja pliliri. Lirill osallistui 11 innokasta nuorta golfaria. Junioridn varsinaista kilpailutoimintaa saatiin tänä vuonna lvytttyä, kun usampikin juniori osallistui Pirkanmaan Juniortourill, Tsmppitourill ja Alutourill. Elokuun alussa Laksidssa järjstttyyn valtakunnallisn Tsmppitour Finaaliin osallistui yksi oman klubin dustaja. Suran juniorimstaruudsta käytiin pitkästä aikaa hyvä kilpailu nljän osallistujan voimin ja juniorimstaruudn vi Jaspr Lmivaara. 4. NAISTOIMIKUNTA Maria Ouni, puhnjohtaja Irn Eino, Maarit Plttari, Annamari Viita ja Tija Viln skä Anu Valkama, ladykaptni Naistn maanantaiplit skä toimintakausi käynnistyi toukokuun puolivälissä. Maanantaipljä plailtiin ksän aikana aktiivissti lokuun loppuun saakka. Plikirrokst jakautuivat tasaissti molmpin knttin kskn plaajamäärän ollssa kskimäärin osallistujan välillä. Aina kuukaudn viimisnä maanantaina plattiin ns. kuukausikisa, joidn parhaat palkittiin naistn kaudn päätöskisassa. Naistoimikunta järjsti pron koulutusta kahtna iltana hti kaudn alussa Anu Alpin johdolla. Naisill suunnattuja kilpailutapahtumia järjstttiin kaudn aikana suraavasti: Valtakunnallinn naistnpäivä Naisill oma kilpailusarja Sportia- Pkka Opnissa. Naisia osallistui kisaan 22. Naistn Maraton osallistujaa plasi molmmat kntät todlla hltisissä olosuhtissa, mukana myös naisia lähialun golfsuroista. Naistn rikäplit, hinä-lokuu Naistn sarja oli osa suran muita rikäplikisoja ja voittajaksi itsnsä plasi Maarit Plttari. Röhnisch Ladis Opn Laksid Golfin avoin naistn kilpailu, joka oli samalla Pirkanmaan Lady Cup osakilpailu. Naistn kaudn päätöskilpailu Kisaan osallistui 20 plaajaa. Palkittiin aktiivisimmat maanantaiplaajat Erja Sain ja Pia Sgrman. Lna Kallio ojnsi nimään kantavan Polln Pytyn tänä vuonna Irn Einoll. Pidttiin arpajaist kisailijoidn skä maanantaiplihin osallistunidn kskn. Kaudn Birdi-Pirkkona palkittiin Maarit Plttari ja Knttin hrrasmis tittlin ansaitsi Pttri Mäklä. Syyskuussa järjstimm Pirkanmaan alun naistoimikuntin yhtisn plirtkn Ruuhikoskll. Lisäksi naist osallistuivat kaudn aikana Pirkanmaan surojn välisn Lady Cup -kisaan skä Mssukylässä syyskuussa plattuun rikäpliottluun, jossa LGV:n naist sijoittuivat toisksi. Elokuun lopussa platun suran naistn mstaruudn vi nimiinsä Maarit Plttari ja sniorinaisissa Liisa Kuparinn. Ylissti ottan voidaan todta, ttä naistoimikunnan järjstämä toiminta on hyvin vakiintunutta. Tapahtumat ja kisat jakautuvat mukavan tasaissti koko kaudll. 5. SENIORITOIMIKUNTA Hikki Ahola, puhnjohtaja Kaj Andrsn, Erkki Hautanimi, Tuomo Pälviranta, Sirkka Ristilä, Pauli Sgrman ja Kari Sikku Snioritoimikunnan omia tiistaikilpailuja kotikntillä plattiin ksäkaudn aikana 19. Kilpailuja oli kaksi vähmmän kuin dllisillä kausilla. Plaajia oli kaikkiaan 68 ja plisuorituksia 479. Tämä on kskimäärin sitsmän plikrtaa osallistujaa kohdn. Edllisn kautn vrrattuna plikirrokst vähnivät 13,4 %. Aktiivisimmat osallistujat olivat tänäkin vuonna Eino Hartikka ja Aulis Piipponn, jotka osallistuivat jokaisn tiistaikisaan. Kausikilpailu plattiin jo tutuksi tulllla tavalla kolmssa sarjassa ja sarjoittain palkittiin kaudn kolm parasta. Naist: Annli Pälviranta 65, Sirkka Ristilä 60 ja Irmli Jutila 27 pistttä Miht 65: Eljas Rantamäki 55, Matti Ristilä 37 ja Erkki Hautanimi 34 pistttä Miht 55: Raimo Mikkonn 37, Pauli Sgrman 26 ja Simo Ahonn 24 pistttä Paras Sniori kisan parhaat olivat Kalvi Björkbacka ja Axl Cdrcrutz. Sniorikaudn päätöskisassa voitot mnivät Annli Pälvirannall, Eino Hartikall ja Alpo Mäntykorvll. Eikan Pytty vuodlta 2010 annttiin snioridn tilastoja jo vuosia aktiivissti ylläpitänll Pauli Sgrmanill. Suran mstaruuskilpailuissa sniorinaistn mstaruudn voitti Liisa Kuparinn. Mistn sarjojn voittoon plasivat Erkki Haimo ja Tuomo Pälviranta. Kansallislla tasolla Alpo Mäntykorpi plasi loistavan kaudn voittamalla hopaa snioridn SMrikäplissä ja saavuttamalla paikan sniorimaajoukkussa. Lisäksi Kari Nirviö osallistui SM-lyöntipliin M70-sarjassa. Snioritoimikunta järjsti tänä vuonna kaksi plimatkaa. Alkukaudsta virailtiin Ahvnanmaalla ja syyskuun lopussa matkakohtna oli Viron Saarnmaa. Molmmat rissut kräsivät mukavan joukon sniorita ja matkat olivat onnistunita myös hinojn plitulostn valossa. Kaudn aikana sniorilla oli lisäksi mahdollisuus harjoitlla omassa trniringissään Pro Tuomas Sppälän johdolla. >> 6 7

5 6. KLUBITOIMIKUNTA Hidi Runann, puhnjohtaja Hikki Lppänn, Ritva Mla, Pttri Mäklä ja Anna-Kaisa Parviainn Kaudn ohjlma pyörähti käyntiin järjstämällä koulutustoimintaa Pron Klinikalla. Klubin tämänvuotinn ksärtki järjstttiin Hlsingin Golfklubill Taliin hinäkuun puolivälissä. Suomalaisn golfin printikkäimpään klubiin ja knttään tutustui 39 innokasta golfaria. Tänä vuonna jäsnistöä pyrittiin kannustamaan viihtymään klubilla ja saadun asiakaspalauttn prustlla tarkoituksna oli vittää Klubiprjantaita nljänä ksäiltana yksittäistn klubin ksäjuhlin sijaan. Yrityksistä huolimatta Klubiprjantait jäivät vain yhtn krtaan: ksäkuussa plattiin klubikisa ja vitttiin iltaa ruotsalaistunnlmissa. Klubin kaudn päätöskilpailu draivikisoinn plattiin syksyisissä olosuhtissa lokakuussa. Klubin Aktiivijäsn oli tänä vuonna Jani Haukka. 7. SÄÄNTÖ- JA TASOITUSTOI- MIKUNTA Vsa Viln, puhnjohtaja Tro Holopainn, Ptri Plttari, Antti Rantann, Tuomas Sppälä ja Anu Valkama Grncard-suorituksia kirjattiin kaudn aikana 55 kpl. Plikaudn aikana vastattiin jäsnistön sittämiin sääntökysymyksiin. 8. KENTTÄTOIMIKUNTA Tuomo Pälviranta, puhnjohtaja Vill Hinonn, Tro Holopainn, Liisa Kuparinn ja Ora Palohimo Kaudn aikana kskustltiin kntänhoidollisista kysymyksistä knttämstarin kanssa. 9. TIEDOTUSTOIMIKUNTA Jorma Salovaara, puhnjohtaja Ann Kuparinn, Ari Lhmus ja Sari Povlainn Tidotustoimikunta julkaisi kaudn aikana nljä jäsnlhtä ja niidn lisäksi muita pinmpiä tidottita. Jäsniä tidotttiin lisäksi Laksid Golfin kotisivujn kautta, tkstivistillä ja sähköpostilla. Sura-asioista tidottaminn kotisivuilla on thostunut toimikuntin omin alasivujn avulla. Jäsnlhdn ilmoitusmyynti ulkoistttiin ja ilmoitusmyynti kasvoi mrkittävästi. 10. LOPUKSI Suran johtokunta kiittää yhtistyökumppanita tusta ja jäsnistöä aktiivisuudsta golfkaudlla Tuloslasklma VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot yhtnsä 7 674, ,30 Naistoimikunta , ,53 Klubitoimikunta , ,77 Snioritoimikunta , ,71 Junioritoimikunta , ,86 Kilpailutoimikunta , ,55 Edustusplaajat -500,00 0,00 Toimistopalvlut , ,60 Hallinnon kulut , ,31 Kulut yhtnsä , ,33 KULUJÄÄMÄ , ,03 VARAINHANKINTA Tuotot , ,00 Kulut , ,00 TUOTTOJÄÄMÄ , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korkotuotot 28,88 5,68 Tuotot yhtnsä 28,88 5,68 TUOTTOJÄÄMÄ 28,88 5,68 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,65 Tas V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Osakkt ja osuudt , ,25 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamist Myyntisaamist 0,00 200,00 Siirtosaamist 2 500, ,00 Saamist yhtnsä 2 500, ,00 Rahat ja pankkisaamist 8 090, ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,23 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Ed. tilik. yli-/alijäämä , ,83 Tilikaudn yli-/alijäämä , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Siirtovlat 0, ,00 Lyhytaikainn yhtnsä 0, ,00 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 0, ,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 Toimintasuunnitlma YLEISTÄ Suran toiminnan tarkoituksna on tarjota jäsnistöll virkistävää ja khittävää harrastus- ja kilpailutoimintaa. Tähän pyritään järjstämällä monipuolisia tapahtumia, joidn pääpaino on ri toimikuntin tarjoamissa rilaisissa aktivittissa. 2. KILPAILUTOIMIKUNTA Kilpailukaudlla 2011 toiminnan painopist on monipuolistn avoimin kilpailuidn järjstämisssä. Elokuussa järjsttään mstaruuskilpailut skä kaudn aikana kisataan rilaisissa rikäplissä. Avoimin kilpailujn lisäksi kaudn aikana järjsttään junioridn alutour osakilpailu hinäkuussa skä snioridn SM-rikäplit lokuussa. Suran kilpagolfosaamista pyritään dlln pitämään yllä lähttämällä suran plaajia SM- ja muihin kansallisn tason kilpailuihin. 3. JUNIORITOIMIKUNTA Junioridn viikoittaista ohjausta jatktaan ksäkaudlla kahdssa ri tasoryhmässä. Harjoitustn ohssa tapahtuvaa pinimuotoista kilpailutoimintaa khittään dlln, millä pyritään madaltamaan osallistumiskynnystä suurmpiin juniorikilpailuihin. Hyvin alkuun päässyttä osallistumista junioridn Tsmppitourin, Alutourin ja Pirkanmaan Juniortourin osakilpailuihin pyritään dlln lisäämään. Lisäksi tavoittna on kannustaa ntistä usampia junioriplaajia osallistumaan suran mstaruuskilpailuihin. Vastuullisna junioriharjoitustn vtäjänä jatkaa PGA Train Tuomas Sppälä. Printinn oman suran junioridn harjoitus- ja pliliri järjsttään jälln tulvana ksänä. Samoin jatkuvat tutuksi tullt Lastn ja Nuortn Golfkoulut. Golfkoulujn tavoittna on tutustuttaa vasta-alkajia lajiin ja saada uusia junioriplaajia mukaan toimintaan. Junioritoiminnan päätavoittna on kannustaa junioriplaajia khittymään plissään ja saamaan uusia golfkavrita. 4. NAISTOIMIKUNTA Toimikunnan tavoittna on järjstää monipuolista toimintaa niin koknill kuin vasta golfharrastusta aloittlvill naisjäsnill. Tityt dllisiltä kausilta tutut tapahtumat ja kisat ovat jo vakiinnuttant paikkansa, mutta tarkoitus on järjstää myös uusia tapahtumia naistn golfharrastuksn khittämisksi. Naistn maanantaisia pli-iltoja kuukausikisailuinn jatktaan. Naisill suunnattujn koulutustn ajankohta on parhaimmillaan kaudn alussa, mutta myös kuukausittain järjstttäviä koulutustmailtoja suunnitllaan. Tarkoitus on osallistua alun surojn yhtisiin naisill suunnattuihin tapahtumiin, kisoihin ja matkoill dllisvuosin tapaan skä aktiivissti tidottaa muidn surojn naisjäsniä Laksid Golfissa järjstttävistä avoimista tapahtumista. Päätavoittna tulvalla kaudlla on kaikntasoistn naisjäsnin rohkaisminn ja aktivoiminn osallistumaan niin naistn omiin tapahtumiin, kilpailuihin kuin suran toimintaan ylissti. 5. SENIORITOIMIKUNTA Snioridn tapahtumakalntri kaudll 2011 sisältää viitisntoista kausikilpailuun laskttavaa kilpailua skä 5-10 muuta kilpailua. Omin tiistaikilpailujn lisäksi osallistutaan aktiivissti suran mstaruuskilpailuihin ja muuhun kilpailutoimintaan. Ksällä thdään yhtiskuljtuksna ainakin kaksi plimatkaa, toinn Vaasan sudull ja toinn Tallinnan alun kntill. Yhtistoimintaa ja yhtisiä kilpailuja talousalumm muidn surojn snioridn kanssa jatktaan. Lähisurojn nlisuraottlu järjsttään tänä >> 8 9

6 vuonna kotikntällämm. Pirkkalassa lokuun alussa plattaviin Pirkanmaan sniorimstaruuskilpailuihin osallistutaan tavoittna mnstyminn joukkukilpailussa. Lisäksi pyritään saamaan osallistujia kansallisiin sniorikilpailuihin. Snioridn tämänvuotist rikäplin SM-kisat plataan lokuussa Pirunpltokntällä. Sniorit osallistuvat aktiivissti kilpailun järjstlyihin yhdssä knttäyhtiön ja kilpailutoimikunnan kanssa. 6. KLUBITOIMIKUNTA Klubitoimikunta pyrkii järjstämään suran jäsnill rilaisia tapahtumia, jotka sisältävät niin koulutusta, ajanvitttä kuin kilpailuja. Kaudlla 2011 jatktaan suosituiksi osoittautunita printitä. Hinäkuussa thdään ksärtki jollkin kiinnostavall viraskntäll. Ksän aikana pidtään myös ohjlmallist ksäjuhlat ja ratkaistaan klubin Pisin Draivi - ja Nopusgolf-mstaruudt. Klubin Aktiivijäsn ratkaistaan kolmannn krran. Tavoittna on myös järjstää rilaisia kisailuja ja illanvittoja ksäkaudlla. Jäsnistöll tarjotaan myös rilaisia koulutustapahtumia plitaitojn khittämisksi ja plinautinnon lisäämisksi. 7. SÄÄNTÖ- JA TASOITUS- TOIMIKUNTA Toimikunta järjstää yhdssä kaptnin kanssa rilaisia koulutustilaisuuksia koskin golfsääntöjä ja sujuvaa plaamista skä valits jäsnistön kskuudsta kiinnostunita osallistumaan Suomn Golfliiton järjstämiin koulutustilaisuuksiin. Toimikunta vastaa jäsnistön sittämiin sääntökysymyksiin skä ottaa kantaa tasoituskysymyksiin kaudn kulussa. Laksid Golf Vammala ry Talousarvio 2011 Totutunut Totutunut Budjtti TUOTOT Jäsnmaksut Jäsnlhtitulot Matriaalimyynti Korkotuotot Muut tuotot Viivästys/Postitus KULUT Maksut golfliitoll Jäsnmaksut Lhtimaksut Postikulut Pankkikulut Toimisto ym.kulut Jäsnlhtikulut Toimistopalvlut/LGCC Tilintarkastus 200 Kirjanpito Matriaalikulut Kokous-ja matkakulut Koulutuskulut Kilpailutoimikunta Naistoimikunta Tasoitustoimikunta 100 Kaptnit 200 Knttätoimikunta Klubitoimikunta Sniortoimikunta Juniortoimikunta Edustusplaajin kulut Muut kulut Yli/alijäämä www. karkunlomakiintistot.com Palvluksssasi Tutustu alun palvluihin! jps-mainos.fi Ilmoitusmyynti MaMyS Ky puh , KENTTÄTOIMIKUNTA Osallistutaan knttin hoitotalkoisiin yhtistoiminnassa knttäyhtiön kanssa. Thdään sityksiä knttin plattavuudn ja kunnon kohntamisksi yhtistyössä knttämstarin kanssa. 9. TIEDOTUSTOIMIKUNTA Julkaistaan nljä numroa jäsnlhtä skä mahdollisia muita tidottita. Lisäksi pyritään tidottamaan jäsnistöä Laksid Golfin intrntsivujn, sähköpostin ja tkstivistin välityksllä. Toimikuntin tidottamista kotisivuilla thosttaan dlln omin alasivujn kautta. Kotisivuilla julkaistavan näköislhdn toivotaan tuovan uudnlaista luttavuutta jäsnlhdll. 10. MUUTA Suran johtokunta toivottaa jäsnill aktiivista ja mnstykskästä golfkautta Palvluvalikoimamm sisältää tärkimmät yrityksn tarvitsmat palvlut, kutn kartoituksn, mikrotun/ylläpidon, laitmyynnin ja koulutuksn. Ja tämä on kaikki aivan totta, katso tai soita Palvlun tarjoaa: Ympäristösijoituksia luonnollissti! Eco Prformanc -ympäristörahasto tuk luonnonsuojlua tuotostasi tinkimättä. TAMPERE Hämnkatu 8 - puh

7

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti. Rastivarsat ry Seuran nimi Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 01.02. 2006. Voimassa 01.02.2008 asti. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Tarkoituksen toteuttaminen

SÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Tarkoituksen toteuttaminen SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kangasalan Ratsastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kangasalan kunta Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu joulukuun 19.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lakeside Golf Vammala ry 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. YLEISTÄ Lakeside Golf Vammala ry:n johtokuntaan ovat kuuluneet Puheenjohtaja Tuomo Pälviranta Jäsenet Heikki Ahola Irene Eino Jani Haukka Jorma Salovaara

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. PEURAMAA GOLF Ry SÄÄNNÖT 2014 TOIMINTASÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. Yhdistyksen nimi on Peuramaa Golf Hjortlandet

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. YLIOPISTON TAIDO TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Yliopiston Taido. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Kisa- Siskot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON PONSI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOIS-ESPOON PONSI RY:N SÄÄNNÖT POHJOIS-ESPOON PONSI RY:N SÄÄNNÖT (Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 20.3.2014) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Pohjois-Espoon Ponsi ry. Seuran kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT Suomen Varsijousiampujat ry. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Batakunku-yhdistys, kotipaikka on Helsinki, yhdistyksen kielinä ovat suomi ja englanti, pöytäkirjakieli

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Puhallinorkesteri. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HANGON GOLF ry, HANGÖ GOLF rf. Seuran nimi. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Yhdistyksen nimi on. Hangon Golf ry, Hangö Golf rf

SÄÄNNÖT. HANGON GOLF ry, HANGÖ GOLF rf. Seuran nimi. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Yhdistyksen nimi on. Hangon Golf ry, Hangö Golf rf SÄÄNNÖT HANGON GOLF ry, HANGÖ GOLF rf Seuran nimi 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Hangon Golf ry, Hangö Golf rf Yhdistyksen kotipaikka on Hangon kaupunki/kunta Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Edustus STPS - Savonlinnan Seudun Palloseura ry

Edustus STPS - Savonlinnan Seudun Palloseura ry Sivu 1/7 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Edustus STPS Savonlinnan Seudun Palloseura ry Kotipaikka: Savonlinna Seuran kieli: suomi Seura kuuluu

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Pallokissat, Kuopio ry

Pallokissat, Kuopio ry Pallokissat, Kuopio ry SÄÄNNOT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Pallokissat, Kuopio ry. Kotipaikka Kuopio Seuran kieli Suomi Seura kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot