LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT"

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet Nykytilanne Vastaanottojen kulut Eläinlääkärikäynnit Tuotantoeläimet Yksikkökohtaiset kustannukset Toimitilat Toimitiloille asetettavat vaatimukset Nykyiset vastaanottotilat Yhteistoiminta-alueella sijaitsevat mahdolliset uudet tilat Matkasubventiot Henkilöstöjärjestelyt Vaihtoehdot Klinikkamaksut Johtopäätöksiä

3 1. SELVITYKSEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut on järjestettävä virka-aikana muille kuin hyötyeläimille silloin, jos palvelua ei ole muuten saatavilla. Kiireellinen eläinlääkärinapu on kuitenkin järjestettävä kaikille eläimille kaikkina vuorokaudenaikoina. Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue kattaa Lohjan ja Karkkilan kaupunkien sekä Vihdin ja Siuntion kuntien alueet. Eläinlääkintähuolto järjestetään tällä alueella kunnallisesti eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. Tällä hetkellä käytössä on neljä eläinlääkärinvastaanottoa, joissa kussakin työskentelee yksi eläinlääkäri: Vihdissä, Karkkilassa, Pusulassa ja Lohjan asemalla. Alueella on kuitenkin myös yksityisiä palveluntarjoajia lemmikkieläimille, erityisesti Lohjan ja Vihdin alueella. Tämän vuoksi eläinlääkintähuoltolain mukaisesti lemmikkieläinten peruseläinlääkäripalveluita ei olisi välttämätöntä tarjota kunnallisesti ainakaan Lohjan keskustan ja Vihdin alueella. Eläinlääkintähuollossa ei tällä hetkellä käytetä ostopalveluja. Alueen yksityiset eläinlääkäripalvelut ovat jossain määrin vähentäneet kunnallisten palvelujen kysyntää, mutta asiaa ei ole toistaiseksi huomioitu kunnallisten palvelujen mitoituksessa. Selvitystyön tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea on huomioitava mietittäessä Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella sijaitsevien eläinlääkärivastaanottojen mahdollista keskittämistä. Samalla pyritään selvittämään mitkä ovat eläinlääkärivastaanottojen keskittämisellä mahdollisesti saatavat taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt. 2. NYKYTILANNE Yhteistoiminta-alueen kunnilta ja valtiolta peritään yhteistoimintamaksuja eläinlääkintähuollon osalta ja tämä on tällä hetkellä ainoa kliinisen eläinlääkintähuollon tuotto, koska eläinlääkintähuolto potilastyön osalta ei tuota kunnalle mitään. Eläinlääkärit keräävät potilailta perittävät maksut itselleen oman y-tunnuksensa alla. Eläinlääkäreiden palkka muodostuukin pääosin potilaiden omistajien maksamista korvauksista. Käyttämänsä lääkkeet ja tarvikkeet eläinlääkärit omistavat itse. Eläinlääkintähuollon toimintatuotot ovat vuonna 2014 olleet euroa. Eläinlääkintähuollon menot koostuvat henkilöstökuluista, vastaanottojen vuokra- ja siivouskuluista sekä vastaanottoihin liittyvän laitteiston ja välineistön hankinnoista ja niiden huollosta. Muita kuluja aiheutuu mm. eläinlääkäreiden työvaatehuollosta, koulutuksista ja palveluiden ilmoittelusta lehdissä. Henkilöstökulut muodostuvat praktiikkatyötä tekevien eläinlääkäreiden kuluista ja myös osa toimistosihteerin, hygieenikkovalvontaeläinlääkärin ja ympäristöterveyspäällikön henkilöstökuluista vyörytetään eläinlääkintähuollolle. Toimintakulut ovat vuonna 2014 olleet euroa. Eläinlääkintähuollon toimintakate on vuonna 2014 ollut euroa. 3

4 2.1. Vastaanottojen kulut Henkilöstökulut ovat noin 80 % kaikista kuluista. Suurimman osan kuluista muodostavat viranhaltijoiden kuukausipalkat ja eläke- ja vakuutusmaksut. Eläinlääkäreille maksettavat päivystyskorvaukset ovat noin 10 % ja eläinlääkäreiden vuosilomasijaisille maksettavat palkat noin 7 % henkilöstökuluista. Palvelujen ostot muodostavat toimintakuluista toiseksi suurimman osan, 11 %. Suurin osa näistä kuluista muodostuu vastaanottojen siivouskustannuksista. Myös eläinlääkäreiden vaatehuolto toteutetaan pääosin ostopalveluna. Pesulakustannukset ovat Karkkilassa selkeästi muita vastaanottoja korkeammat, koska Karkkilassa ei ole käytössä pesukonetta päivystäjien liinavaatteiden pesua varten. Vihdissä vaatekuluja ei tällä hetkellä ole lainkaan. Vastaanottojen puhelinkuluja on pyritty pienentämään lopettamalla käyttämättömänä olevat lankapuhelinliittymät. Muut toimintakulut ovat noin 7 % kaikista toimintakuluista. Vastaanottojen vuokrat muodostavat näistä suurimman osan. Laitevuokrakuluihin sisältyvät kolmen vastaanoton ultraäänilaitteiden vuokramenot. Nykyisten eläinlääkärivastaanottojen kuluja v on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Eläinlääkärivastaanottojen kulut, euroa, v Lohjan asema Vihti Karkkila Pusula YHTEENSÄ Vuokrakulut Neliövuokra, e / m 2 10,87 6,98 9,89 9,70 Siivouskulut Laitekulut (2013) Muut kulut YHTEENSÄ Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat toimintakulujen pienimmän osan ja ne vaihtelevat vuosittain sen mukaan, mitä millekin vastaanotolle tarvitaan. Näiden kulujen menekkiä on mahdotonta arvioida etukäteen, jolloin niiden pienentäminen säästömielessä on myös erittäin haastavaa Eläinlääkärikäynnit Eläinlääkärikäyntejä kertyi vuonna 2014 koko yhteistoiminta-alueella virka-aikana yhteensä kpl ja päivystyksessä hoidettiin potilaita 942 kpl. Tuotantoeläinkäyntejä oli näistä virka-aikana 11 % ja päivystysaikana 26 %. Taulukko 2. Eläinlääkärien käyntitilasto koko yhteistoiminta-alueella, v Virka-aika Päivystys YHTEENSÄ Pieneläinvastaanottokäynnit Tuotantoeläinsairaskäynnit Tuotantoeläinterveydenhuoltokäynnit YHTEENSÄ

5 Taulukko 3. Vastaanottokohtaiset asiakasmäärät, v Hyötyeläimet + hevoset Pieneläimet YHTEENSÄ Karkkila Lohjan asema Pusula Vihti YHTEENSÄ Eläinlääkäripalvelut on järjestetty siten, että kaikilla tarvitsevilla on mahdollisuus saada palveluita kohtuullisen etäisyyden päässä asuinpaikastaan. Eläinlääkäreiden töitä ei ole voitu toistaiseksi järjestää siten, että kiireellinen eläinlääkäriapu olisi voitu eriyttää ajanvarauspotilaita hoitavilta eläinlääkäreiltä pois Tuotantoeläimet Tuotantoeläinten määrät yhteistoiminta-alueella käyvät ilmi taulukosta 4. Nautojen, sikojen, siipikarjan, lampaiden ja hevosten yhteismäärä alueella on vajaa On hyvä huomioida, että hevosten osalta viralliset luvut ovat suuntaa antavia, sillä luvuissa ovat mukana vain maatiloilla olevat hevoset. Lisäksi osa tiedoista on salassa pidettäviä mm. eläinten pienen tilakohtaisen määrän vuoksi. Tuotantoeläintilat on sijoiteltu myös kartalle, jotta voidaan hahmottaa kuinka tuotantoeläimet jakautuvat alueella, ks. liite 1. Taulukko 4. Tuotantoeläinten määrät yhteistoiminta-alueen kunnissa Naudat Siat Siipikarja Lampaat Hevoset YHTEENSÄ Karkkila Lohja Siuntio Vihti YHTEENSÄ Lähde: SVT, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Huom! Hevosten osalta luvuissa ovat mukana vain maatiloilla olevat hevoset... Tieto on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen Yksikkökohtaiset kustannukset Nykyisten vastaanottojen käynti- ja potilaskohtaisia kustannuksia pyritään arvioimaan taulukossa 5. Taulukko 5. Yksikkökustannukset, asiakkaat virka-aikana, euroa e / asiakas, e / asiakas, e / asiakas, pieneläimet tuotantoeläimet kaikki Karkkila 20,68 106,94 17,33 Lohjan asema 14,47 750,68 14,19 Pusula 12,67 58,33 10,41 Vihti 15,23 77,73 12,73 5

6 3. TOIMITILAT 3.1. Toimitiloille asetettavat vaatimukset Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) sisältää eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet. Jos kunta huolehtii peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä tuottamalla itse palveluja joko kokonaan tai osittain, kunnan on järjestettävä palveluja varten tarpeelliset toimitilat ja työvälineet ottaen huomioon eläinlääkintähuoltolain ja työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteet työnantajana sekä kunnan suunnitelma ja kunnan alueella pidettävien kotieläinten lajit ja lukumäärät. Lääkkeet on lainsäädännön vaatimusten mukaisesti pystyttävä säilyttämään ja hävittämään asianmukaisesti. (Lääkitsemislaki 387/2014, 14 ). Huumausaineeksi luokiteltaville lääkeaineille on oltava lukittava tila. (Huumausainelaki 373/2008, 26 ; huumausaineasetus 548/2008, 6 ). Huoneenlämmössä, viileässä ja jääkaappilämpötilassa säilytettäville lääkkeille ja muille tarvikkeille (esim. näytteet ja tutkimusvälineet) on oltava omat varastotilansa. Yhteistoiminta-alueella on tavoitteena pidettävä eläinlääkäreiden yhteisiä toimitiloja siellä, missä maantieteelliset etäisyydet eivät muodostu liian suuriksi. Tarvittaviin toimitiloihin kuuluvat vastaanottotilat sekä toimistohuoneet, lämpimät autotallit ja riittävät varastotilat. Asianmukaiset pesu- ja kuivaustilat instrumenteille, suurillekin praktiikkavarusteille ja suojavaatteille ovat välttämättömät. Yhteistoiminta-alueella tulisi olla käytettävissä hevosia varten pakkopilttuu tai vastaava rakenne, jossa tutkimus- ja hoitotoimenpiteet voidaan suorittaa vaarantamatta työ- ja potilasturvallisuutta. Samassa yhteydessä tulisi olla käytettävissä tilat, joissa hevosten kaataminen voidaan turvallisesti suorittaa. Henkilökunnan sosiaaliset tilat peseytymis- ja lepotiloineen kuuluvat jokaiseen toimipisteeseen. Päivystäjän ja viransijaisen asumiseen soveltuvat asianmukaiset tilat järjestetään yhteistoiminta-alueella niihin toimipisteisiin, joista päivystystoimintaa harjoitetaan. Hyvin järjestetyt asuinolosuhteet parantavat myös sijaisten saatavuutta. Jos tiloja käytetään pieneläinten vastaanottoon, tiloihin sisältyy odotushuone, riittävä määrä toimenpide- ja leikkaushuoneita sekä potilaiden pesuun soveltuvat tilat. Kunnan on huolehdittava toimitilojen päivittäisestä siivouksesta ja kunnossapidosta sekä jätehuollosta, johon sisältyy vanhentuneiden lääkkeiden sekä käytettyjen ruiskujen, neulojen ym. hävittäminen. Tiloihin pitää järjestää asianmukainen vartiointi ja murtosuojaus. Eriytetty seutu- tai maakunnallinen pieneläinpäivystyspiste tulisi varustaa riittävän tasokkaasti niin, että varustetasoon kuuluvat ainakin röntgenlaitteisto ja riittävä laboratoriovarustus mukaan lukien kuivakemian analysaattori tai vastaava. Ajanmukaiset atk-laitteet ohjelmineen sekä tietoliikenne- ja puhelinyhteydet ovat välttämättömiä kaikille kunnaneläinlääkäreille. Yhteistoiminta-alueen kaikkia eläinlääkäreitä koskeva ajanvarausjärjestelmä ja potilaskortisto on pyrittävä järjestämään atk-pohjaisena. 6

7 Instrumenttien pesu ja desinfiointi on järjestettävä paikan päällä tai nouto- ja palautuspalveluna. Työvaatteiden pesu ja kuivatus järjestetään asianmukaisesti. Normaalit suojavaatteet ja jalkineet sekä erityisvarustus tarttuvien eläintautien ja zoonoosien varalta näytteenotto- ja pakkaustarvikkeineen kuuluvat varustukseen. Pieneläinpraktiikassa varusteisiin kuuluu ultraäänilaite, elektrotomi, eläinvaaka, säädettävät toimenpide- ja leikkauspöydät sekä valaisimet ja kaikki normaalit tutkimusvälineet sekä instrumentit. Tarvitaan myös pakastin kuolleiden/lopetettujen pieneläinten säilyttämiseen Nykyiset vastaanottotilat Eläinlääkäreiden nykyiset vastaanottotilat ja varustelu täyttävät pääosin niille asetetut valtakunnalliset vaatimukset, mutta hevosten hoitoon tarkoitettua pakkopilttuuta yhteistoiminta-alueella ei ole. Eläinlääkäripäivystystä ei ole eriytetty suur- ja pieneläinpäivystykseen, koska suureläinten määrä päivystyksessä on selvästi pieneläimiä vähäisempi. Yhteispäivystys ei ole hankaloittanut palveluiden tarjoamista kaikille tarvitseville. Yhteispäivystys myös takaa riittävän potilasmateriaalin päivystysaikana, mikä on edellytys sille, että päivystykseen on saatavilla sijaisia. Erillinen suureläinpäivystys vähentäisi potilasmääriä niin, että päivystyksiä hoitavia sijaisia ei todennäköisesti saataisi riittävästi ja virassa olevat eläinlääkärit joutuisivat hoitamaan kaikki päivystykset itse. Tämä lisäisi eläinlääkäreiden työn kuormittavuutta huomattavasti. Mikäli eläinlääkärivastaanotot siirretään nykyisistä tiloista pois, joudutaan näille tiloille etsimään uusi käyttötarkoitus ja myymään tai vuokraamaan edelleen. Lohjan kaupungin omistamasta Lohjan aseman vastaanottotilasta jää vuokratulot kaupungille saamatta, mikäli toiminta siirtyy tiloista toisaalle. Sama koskee muitakin kunnan omistamia tiloja. Pusulan vastaanottotilojen yläkerrassa toimii tällä hetkellä perusturvan yksikkö eli koko talo on kaupungin käytössä. Mikäli eläinlääkärivastaanotto poistuu tiloista, on alakerta mahdollista ottaa muuhun käyttöön tai vaihtoehtoisesti harkita perusturvankin toiminnan siirtämistä pois kiinteistöstä, jolloin esimerkiksi kiinteistön myynti saattaisi olla mahdollista. Karkkilan vastaanottotilat omistaa Karkkilan kaupunki ja niiden tyhjentyessä on kaupungin mietittävä tilojen jatkokäyttöä oman harkintansa mukaisesti. Vihdin vastaanottotilat sijaitsevat tällä hetkellä samassa kiinteistössä, josta myös yhteisvastaanottotiloja on kartoitettu. Mikäli Vihdin eläinlääkärivastaanotto siirtyy kokonaan kiinteistöstä pois, on myös tämä kiinteistö kunnan harkinnan mukaan myytävissä tai vuokrattavissa edelleen Yhteistoiminta-alueella sijaitsevat mahdolliset uudet tilat Edellä mainitun perusteella yhteistoiminta-alueelta on kartoitettu eläinlääkäreiden vastaanottotiloja, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: Tiloissa on oltava vastaanottohuoneet jokaiselle eläinlääkärille, joko 2 tai 4 huonetta esim. á 15 m 2. Kaikissa huoneissa on oltava yhtäläinen varustus: Huoneessa on oltava vesipiste käsienpesua varten sekä eläimenpesumahdollisuus (vedenkestävä lattia ja lattiakaivo / erillinen pesutila). Huoneessa on oltava runsaasti kaappitilaa, myös lukittavaa, sekä välittömässä läheisyydessä työpiste, voi olla erillinen toimistohuone (pöytä, tietokone, tulostin, työtuoli, hyllytilaa). Jääkaapille on hyvä olla tilaa. Leikkaus-/toimenpidehuone, jossa huonekorkeutta riittävästi. Pinta-ala vähintään n m 2. Säädettävä leikkauspöytä, jonka yläpuolella tehokas 7

8 valaisin. Hankittavaa laitteistoa varten ilmanvaihdon poistoputki oltava mahdollista asentaa tilaan. Vedenkestävä lattia ja lattiakaivo. Jokaiselle eläinlääkärille oma lukittava varastotila lääkkeidensäilytystä varten. Pesu- ja kuivatushuone isoille instrumenteille, praktiikkavarusteille ja suojavaatteille, isohko tila, letkupesu mahdollista. Odotustila potilaille Varastotilaa pakastimille kuolleiden/lopetettujen eläinten säilyttämiseen. Asuintilat, joissa lepotilat, keittiö ja peseytymismahdollisuus Autotalli, jossa lämmitys Mikään nykyisistä vastaanottotiloista ei sellaisenaan sovellu neljän eläinlääkärin eikä edes kahden eläinlääkärin yhteisvastaanotoksi. Vastaanottojen keskittäminen vaatisikin vähintään tilojen remontoinnin, jonka kustannuksia eri vaihtoehdoissa arvioidaan jäljempänä tässä selvityksessä. Eläinlääkäreiden yhteisvastaanottoon soveltuvia tiloja on yhteistoiminta-alueelta löytynyt seuraavasti: Karkkila: Aiemmin lastenneuvolana käytetyt tilat, neliöitä kaiken kaikkiaan 170. Tilat omistaa yksityinen taho, joka on valmis vuokraamaan tilat eläinlääkäreiden käyttöön. Huoneita tilassa on kuusi ja yksi niistä on toiminut aiemmin laboratoriona. Huoneet ovat m 2 kokoisia ja kaikissa on vesipiste sekä viemäri. Yhdessä huoneessa on leikkaussalivalaisin ja huoneen korkeus on 3 m. Leikkaussalin lattia on mahdollista tehdä tarpeiden mukaan. Kaikissa huoneissa on jääkaappi, huoneet ovat lukittavia ja kaikissa huoneissa on myös lukittavat komerot. Kaikissa huoneissa on koneellinen ilmanvaihto. Pesuhuoneita on kaksi, joista toinen on mahdollista liittää keittiöön ja lepotilaan ja toista käyttää instrumenttien pesemiseen. Varastotilaa löytyy ylimääräisistä huoneista tai odotustilaan väliseinällä eristettävästä alueesta. Lämmin autotalli on viereisen rakennuksen alakerrassa ja on remontin yhteydessä mahdollista yhdistää vastaanottotilan pihaan. Liitteeseen 2 on koottu tiloja kuvaavia pohja- ym. kuvia. Lohja Lohjalta on alustavissa tarkasteluissa löytynyt kaksi mahdollisesti eläinlääkärivastaanotoksi sopivaa tilaa. Osoitteessa Mäntynummentie 4 on tila, jossa neliöitä on katutasossa n. 170 m 2 ja kellarissa n. 46 m 2. Tilat remontoitaisiin vaatimusten mukaisiksi ja vuokrasopimus olisi mahdollista tehdä alkuun viiden vuoden määräajaksi. Asumistilat pitäisi vuokrata erikseen. Tilan pohjapiirros ja valokuva ovat liitteessä 3. Toinen mahdollinen tila olisi Lohjanportin liikekeskuksessa, jossa tilaa olisi m 2 yhdessä tasossa ja lepotilat saisi yläkerrasta. Tiloihin saataisiin mahtumaan neljänkin eläinlääkärin yhteisvastaanotto. Vihti Aiemmin Vihdin sairaalan ja kirkonkylän kotihoidon käytössä olleet tilat osoitteessa Jokikunnantie 74. Eläinlääkärivastaanotto toimii kiinteistön tiloissa jo ennestään ja sitä olisi mahdollista laajentaa sekä kahden että neljän eläinlääkärin toimitiloiksi. Tällä hetkellä eläinlääkärin käytössä on käytännössä noin 170 m 2 (vuokrasopimuksen mukaan 110 m 2 ). Kiinteistön kokonaishuoneistoala on 620 m 2 jakautuen kolmeen kerrokseen. Toisessa kerroksessa on neliöitä noin 250 ja pohjakerroksessa

9 Kumpaankin voidaan sisällyttää tämän lisäksi autotalli sekä lepotilat kiinteistön yläkerrasta. Tilat remontoitaisiin vaatimusten mukaisiksi ja vuokrasopimus tehtäisiin määräajaksi jatkuen sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Tiloja esitellään liitteessä 4. Näiden tilojen pohjalta on laskettu alustavat arviot kustannuksista ja niiden muutoksista eri vaihtoehdoissa. Laskelmat ovat tässä vaiheessa alustavia ja perustuvat osin oletuksiin (uusissa tiloissa mm. siivouskustannukset 5 e / m 2 ), mutta ovat kuitenkin kokonaisuutta tarkastellen suuntaa antavia. 4. MATKASUBVENTIOT Potilasmatkoissa hinnoittelu perustuu suurimmalta osin matkan pituuteen. Pitkällä matkalla asiakas joutuu siis maksamaan suuremmat kulut eläinlääkärin käynnistä. Monilla sellaisilla alueilla, joilla potilasmatkat muodostuvat hyvin pitkiksi, kunta subventoi matkan pituudesta johtuvaa suurta käyntimaksua. Vastaanottojen keskittäminen loisi yhteistoiminta-alueelle paineita subventioiden käyttöönottamiselle. Eläinlääkintähuoltolaki ei kuitenkaan edellytä subventioita. Yleensä subventio kattaa 25 km ylittävän osuuden käyntimaksusta ja kilometrikorvauksesta. Jos matka potilaskäynnille on 50 km, hinta muodostuu seuraavasti: käyntimaksu 49,90 e ja matkakorvaukset 44 e, yht. 93,90 e + ALV 24 % = 116,44 e. Jos matka olisi 25 km, hinta olisi käyntimaksu 38,57 e ja matkakorvaus 22 e, yht. 60,57 e + ALV 24 % = 75,11 e. Jos kunta subventoi 25 km ylittävän osuuden, kunnalle jää maksettavaksi loppusummien erotus eli 41,33 e. Tämä siis virka-aikana, päivystysaikana käyntimaksuun tulee 50 % tai 100 % korotus riippuen vuorokaudenajasta, jolloin myös subvention osuus kasvaa. Esimerkiksi Salon kaupunki subventoi tuotantoeläinmatkoista päivystysaikaan käyntimaksuja ja kilometrikorvauksia siltä osin, kuin kokonaispituus (meno- ja paluumatka) ylittää 50 km. Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventio-osuuden suoraan Salon kaupungilta, kun kyseessä on Salon alueella hoidettu tuotantoeläin. Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hyötyeläimen omistajille maksettavaksi eläinlääkärin käyntipalkkiosta yli 20 km ja matkakorvauksesta yli 40 km menevän osuuden. Eläinlääkärin matkakustannukset ja käyntipalkkiot määräytyvät kunnalliseläinlääkäritaksan mukaan. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut subventoi käyntimaksuja ja matkakuluja siltä osin, kuin ne ylittävät 30 km päähän tehdyn sairaskäynnin käyntimaksusta ja edestakaisesta matkakulusta aiheutuneet kustannukset. Toimenpidepalkkioita ei subventoida. Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventio-osuuden suoraan Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. Ehtona on, että kyseessä on toiminta-alueella hoidettu hyötyeläin. Kangasniemellä subventiot ovat Keski-Suomen maakunnallisen päivystyksen mukaiset. Tällä hetkellä matkoista 15 e ja käyntimaksusta 30 e virka-aikana ja 60 e päivystysaikana ylimenevä osa korvataan. Toimenpiteitä ei subventoida. Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventiot suoraan kunnalta / kuntayhtymältä. Mahdollisessa eläinlääkärivastaanottojen keskittämisessä on erityisen tärkeää huomioida yhteisvastaanoton sijainti, koska huonolla sijoittamisella kunnan paineet subventioiden käyttöönottoon kasvavat, jolloin suuri osa saavutettavista säästöistä palaa subventiomaksuihin. 9

10 Lisääntyvät matkakustannukset pyritään huomioimaan taulukossa 6 kaavamaisesti siten, että kahden vastaanoton mallissa matkojen oletetaan kasvavan 15 km suuntaansa ja tämä kerrotaan verkosta poistuvien vastaanottojen tuotantoeläinkäyntien määrällä. Mikäli vastaanottoja olisi vain yksi, on matkan pidentymisen oletuksena 30 km suuntaansa. 5. HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Henkilöstökulut ovat noin 80 % kaikista kuluista. Tällä hetkellä käytössä on neljä eläinlääkärinvastaanottoa, joissa kussakin työskentelee yksi eläinlääkäri. Henkilöstöjärjestelyjä olisi mahdollista tehdä tulevien vuosien aikana esimerkiksi nykyisen Lohjan asemalla sijaitsevan vastaanoton osalta. Viran täyttämättä jättäminen tällä hetkellä osa-aikaeläkkeellä olevan viranhaltijan eläköitymisen yhteydessä tuottaisi kohtuulliset säästöt. Lohjan aseman vastaanoton toiminta-alueella on yksityistä palvelutarjontaa parhaiten tarjolla. Kyseisellä alueella on myös vähiten hyötyeläimiä eli suurin osa potilaista voitaisiin hoitaa yksityisten voimin. Toisaalta vastaanotto hoitaa selvästi enemmän lemmikkieläimiä muihin vastaanottoihin verrattuna, jolloin vastaanoton tuottomahdollisuudet vastaanottomaksua harkittaessa pienentäisivät kokonaistuotto-odotuksia huomattavasti. Säästömahdollisuudet viran täyttämättä jättämisellä voisivat olla tämänhetkisten tietojen perusteella vuositasolla seuraavat: vastaanoton vuokra- ja siivouskustannukset e, muut kulut vähintään e, säästyvät sijaiskustannukset e, säästyvät palkka- ja sivukulukustannukset noin e. Yhteensä säästöä voisi kertyä noin euroa. Käytännössä viran täyttämättä jättäminen tarkoittaisi kuitenkin sitä, että kiireellinen eläinlääkärinapu jouduttaisiin hoitamaan ostopalveluna virka-aikana tai vyöryttämään muille viranhaltijoille. Päivystysjärjestelmä ei toimisi kolmen eläinlääkärin voimin, jolloin myös päivystyspalveluita jouduttaisiin ostamaan ulkopuolelta. Päivystyspalveluiden ostaminen ei välttämättä nostaisi kustannuksia nykyisistä, jos päivystys saataisiin hoitumaan yksityisten eläinlääkärin ammatinharjoittajien voimin, esim. opiskelijoiden avulla. Pelkkien opiskelijoiden käyttäminen päivystysten hoitamiseen aiheuttaisi kuitenkin erittäin suuren työpanostuslisän henkilölle, joka järjestelisi päivystysvuorot opiskelijoille. Kokonaissäästö esim. ympäristöterveyspäällikön menetetyn työajan ja lisääntyvän kuormituksen myötä ei kuitenkaan olisi pelkissä euroissa mitattavissa, joten toiminnallisesti kolmen eläinlääkärin järjestelmä ei välttämättä olisi järkevä ratkaisu. Sijaiskulujen yleistä vaikutusta eri vaihtoehdoissa on pyritty alustavasti arvioimaan taulukossa 6. Mikäli yhteisvastaanotolla työskentelee kaksi tai neljä eläinlääkäriä, on yhteisillä sijaisjärjestelyillä mahdollista saavuttaa jonkin verran säästöjä. Sijaiskuluja on mahdollista kuitenkin vähentää myös nykyisellä vastaanottomäärällä harjoittamalla vakituisten eläinlääkärien kesken tiiviimpää sijaistusyhteistyötä poissaolojen aikana. 6. VAIHTOEHDOT VE0. Nykytilanne: vastaanotot Lohjan asemalla, Karkkilassa, Pusulassa ja Vihdissä. VE1. Vastaanottojen määrä säilyy ennallaan, mutta Karkkilan vastaanotto siirretään uusiin tiloihin. VE2. Kaksi vastaanottoa, joissa kummassakin kaksi eläinlääkäriä. 10

11 VE2a. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2b. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2c. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Lohjanportti VE2d. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Lohjanportti VE3. Yksi vastaanotto, jossa neljä eläinlääkäriä VE3a. Vastaanotto Vihdissä VE3b. Vastaanotto Lohjalla VE4. Kaksi vastaanottoa, joissa Lohjalla yksi eläinlääkäri ja Vihdin kirkonkylässä kolme eläinlääkäriä Taulukko 6. Kustannusrakenne eri vaihtoehdoissa, euroa VE0 VE1 VE2a VE2b VE2c VE2d VE3a VE3b VE4 Nykytila Nykytila, Karkkila uusissa tiloissa Vihti (2) ja Lohja (2) Karkkila (2) ja Lohja (2) Vihti (2) ja Lohja (2) Karkkila (2) ja Lohja (2) Vihti (4) Lohja (4) Lohja (1), Vihti (3) Vihti: Jokikunnantie, 170 m 2 ; Lohja: Mäntynumme Karkkila: 170 m 2 ; Lohja: Mäntynumme Vihti: Jokikunnantie, 170 m 2 ; Lohja: Lohjanportti, 200 m 2 Karkkila: 170 m 2 ; Lohja: Lohjanportti, 200 m 2 Vihti: Jokikunnantie, n. 250 m 2 Lohja: Lohjanportti, 300 m 2 Lohjan asema nykyisissä tiloissa, Vihti: Jokikunnantie, n. 250 m 2 Karkkila: 140 ntie, 216 m 2 + ntie, 216 m 2 + m 2 asunto asunto Vuokrakulut Siivouskulut Laite- ja muut kulut YHTEENSÄ, euroa Kilometrikorvaukset, á 0,440 e Sijaiskulut YHTEENSÄ, euroa KLINIKKAMAKSUT Eläinlääkäreiden asiakkailta on lain mukaan mahdollista periä erillistä klinikkamaksua. Klinikkamaksulla on mahdollista kattaa mm. vastaanoton vuokrasta, varustuksesta ja mahdollisesta avustajasta aiheutuvia kustannuksia. Esimerkiksi Riihimäellä kuntayhtymä perii eläimen omistajalta tai haltijalta euron klinikkamaksun eläinlääkärin perimän palkkion lisäksi. Maksu on potilaskohtainen eli jokaisesta hoidettavasta potilaasta peritään erikseen toimenpiteen vaativuusluokituksen mukainen klinikkamaksu. Klinikkamaksuun lisätään arvonlisävero. Myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskus perii klinikkamaksua, suuruudeltaan 10 e (sis. ALV). Klinikkamaksua ei kuitenkaan peritä, jos kyseessä on hyötyeläin ja klinikkamaksu peritään vain kerran, jos sama sairaus tai toimenpide vaatii useamman käynnin kahden kuukauden sisällä. Taulukossa 7 on laskettu 10 euron potilaskohtaisen klinikkamaksun käyttöönoton vaikutus vuoden 2014 potilasmäärillä. Taulukko 7. Klinikkamaksun 10 e / potilas käyttöönoton vaikutus Klinikkamaksut Potilasmäärä (á 10 e), euroa Karkkila Lohjan asema Pusula Vihti YHTEENSÄ

12 8. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Mikään nykyisistä vastaanottotiloista ei sellaisenaan sovellu neljän tai kahden eläinlääkärin yhteisvastaanotoksi. Vastaanottojen keskittäminen vaatisi siis vähintään tilojen remontoinnin, jonka kustannukset on otettava huomioon keskittämisen taloudellisia hyötyjä arvioitaessa. Henkilöstökulut eivät varsinaisesti ole riippuvaisia vastaanottojen määrästä. Henkilöstökuluihin on myös vaikea vaikuttaa säästömielessä erityisesti tilanteessa, jossa henkilöstön palkat ovat maan keskitasoa alhaisemmat. Yksi säästömahdollisuus olisi sijaiskulujen pienentäminen. Keskitetyllä vastaanotolla eläinlääkärit pystyisivät helpommin sijaistamaan toisiaan, jolloin sijaisia ei välttämättä tarvitsisi palkata samaa määrää kuin nykytilanteessa. Sijaisten käyttäminen kaikissa poissaolotilanteissa ei ole kuitenkaan välttämätöntä myöskään nykyisessä neljän vastaanoton mallissa, jossa vakituisten eläinlääkäreiden tiiviillä sijaistusyhteistyöllä sijaiskuluja olisi mahdollista ainakin jossain määrin vähentää. Tulevaisuudessa tuotantoeläintilojen todennäköisen isompiin yksiköihin keskittymisen myötä tulee eteen mahdollisuus selvitä alueella pienemmälläkin vastaanottomäärällä. Tätä kehitystä tukee myös se, että pieneläinten määrän kasvun myötä saattaa alueen yksityinen eläinlääkäripalveluiden tarjonta kasvaa, jolloin on siis mm. henkilökunnan luontaisen poistuman yhteydessä mahdollista selvittää mahdollisuutta tulla toimeen pienemmälläkin eläinlääkäri- ja vastaanottomäärällä. Palvelujen ostojen osalta ainoa varsinainen merkittävä säästömahdollisuus vastaanottoja keskittämällä olisi siivouskustannusten pieneneminen. Puhelinkuluihin vastaanottojen keskittäminen ei varsinaisesti vaikuttaisi, mutta jossakin määrin kylläkin aine- ja tarvikekuluihin, koska osa tarvittavista välineistä voitaisiin hankkia yhteiskäyttöön. Samoin laitevuokrakulut pienenisivät, koska laitteita ei olisi välttämätöntä vuokrata jokaiselle eläinlääkärille erikseen, vaan laitteita voitaisiin käyttää yhteisesti. Eläinlääkärit näkevät keskitettyyn vastaanottoon liittyvänä uhkana potilasmäärien vähentymisen, jos vastaanotolle joutuu matkustamaan pidemmän matkan aiempaan nähden. Potilasmäärien vähentyminen näkyy suoraan eläinlääkäreiden tuloissa, jolloin voi olla hankalaa saada henkilökuntaa pysymään töissä. Potilasmatkat yhteisvastaanotolta hyötyeläintiloille pitenisivät, koska yhteisvastaanotolta on johonkin suuntaan aina pidempi matka nykyisten vastaanottojen sijainteihin nähden. Toisaalta on oletettavaa, että eläinlääkäreiden työhyvinvointi myös paranee yksintyöskentelyn keskittämisen myötä merkittävästi vähentyessä. Potilasmatkoissa hinnoittelu perustuu suurelta osin matkan pituuteen. Pitkällä matkalla asiakas joutuu siis maksamaan suuremmat kulut eläinlääkärin käynnistä. Monilla sellaisilla alueilla, joilla potilasmatkat muodostuvat hyvin pitkiksi, kunta subventoi matkan pituudesta johtuvaa suurta käyntimaksua. Vastaanottojen keskittäminen loisi yhteistoiminta-alueelle paineita subventioiden käyttöönottamiselle. Jos keskimääräinen subventio olisi 30 euroa ja kaikkia potilasmatkoja subventoitaisiin, subventiomaksuja kertyisi vuoden aikana varovasti arvioiden yhteensä noin euroa. Eläinlääkintähuollon toimintakatteen alijäämää saataisiin pienennettyä lisäämällä toiminnan tuottoja eli perimällä tässä selvityksessä esiteltyä potilaskohtaista klinikkamaksua, esimerkiksi 10 e / potilas. 12

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkintähuollon neuvottelupäivä, Evira, Helsinki 1.11.2016 I Kauko Koikkalainen, Timo Karhula ja Jarkko Niemi Esityksen

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN Katja Mustonen ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN - Johtamisen erikoisammattitutkinnon lopputyöprojekti 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Eläinlääkintähuollon yksikkö Sisältö Saate... 3 1. Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa... 4 2. Eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 20.01.2010 1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki STLTK 18 Kuntaliiton 11.12.2009 antama yleiskirje 26/80/2009 uudesta eläinlääkintähuoltolaista: "Uusi

Lisätiedot

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2 Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö 15 12 10,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -569 415,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset -20 000,00 el.lääk.

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (1) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilatarve Parikkalassa

Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilatarve Parikkalassa IMATRAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilatarve Parikkalassa 825/00/01/02/2015 YMPLA 104 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari Taustaa Vuodesta 2006 asti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon tarkastelu

Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon tarkastelu Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 23 20.09.2016 30 11.10.2016 Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRI- PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA FM Leena Kiuru Keski-Suomen liitto Jyväskylä 11.12.2007 SELVITYKSEN TAUSTA Akuutit ongelmat päivystyksessä: työsidonnaisuus päivystyksissä

Lisätiedot

35 26.11.2014 14 11.06.2015 34 19.11.2015. Eläinlääkintähuoltoa koskeva selvitys Eteläkärjen ympäristöterveyden alueella

35 26.11.2014 14 11.06.2015 34 19.11.2015. Eläinlääkintähuoltoa koskeva selvitys Eteläkärjen ympäristöterveyden alueella Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta 35 26.11.2014 14 11.06.2015 34 19.11.2015 Eläinlääkintähuoltoa koskeva selvitys Eteläkärjen

Lisätiedot

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 1 (10) LOPPURAPORTTI ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA Työryhmä Kaupungineläinlääkäri Tuire Merivirta, Tampereen kaupunki (pj) Tilaajapäällikkö Erkki

Lisätiedot

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Ilkka Alitalo Alitavet Oy Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Tampere 31.7.2010 2 SELVITYS TAMPEREEN SEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA Ilkka Alitalo

Lisätiedot

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Poistettu teksti näkyy yliviivauksena ja lisäykset kursiivilla Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT. 1 a Palkkahinnoittelu 1.1.2012 lukien

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT. 1 a Palkkahinnoittelu 1.1.2012 lukien LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 a Palkkahinnoittelu 1.1.2012 lukien Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoishammaslääkärin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI

Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI SOTEL 22.04.2015 46 Valmistelu: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto Kaupunginhallitus 9 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 8 18.01.2017 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 2/00.01.02/2017 PALRYH 25.02.2016

Lisätiedot

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen Perehdytystilaisuus 14.3.2017 Eila Kainulainen 14.3.2017 Keski-Savon ympäristötoimi Keski-Savon ympäristötoimi aloitti toimintansa 1.1.2009 ja yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä

Ympäristöterveydenhuolto. Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä Ympäristöterveydenhuolto Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä Terveydensuojelu Kysely lähetettiin 653 asiakkaalle Vastauksia 104 (16%) Asiakkaat Toimijoita

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset Maakuntakierros Kainuu Marjatta Rahkio Elintarviketurvallisuusyksikkö, Ruokaosasto Lainsäädäntö - EKY Eläinlääkintähuoltolaki (ELHL,

Lisätiedot

Eläinlääkäripäivystys Pohjois-Karjalassa. Kehittämissuunnitelma

Eläinlääkäripäivystys Pohjois-Karjalassa. Kehittämissuunnitelma Eläinlääkäripäivystys Pohjois-Karjalassa Kehittämissuunnitelma / Eläinlääkintähuolto 2.1.2017 Sivu 1/16 Sisällys 1. TAUSTA... 2 2. TYÖRYHMÄ... 2 3. LÄHTÖTILANNE (KEVÄT 2015)... 3 4. TYÖRYHMÄN TUNNISTAMAT

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Lääkkeet ja lainsäädäntö Eläinten lääkitsemisen lainsäädännöllä varmistetaan eläinten hyvinvointia, ihmisten ja eläinten terveyttä, elintarviketurvallisuutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 Kaupunginhallitus 150 6.5.2013 Valtuusto 82 20.5.2013 100 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien

Lisätiedot

Ymp.terv.ltk , Liite 1(12) Siilinjärven kunta Ympäristöterveyspalvelut TILINPÄÄTÖS 2015 TALOUSARVIO VUODEN 2015 TOT

Ymp.terv.ltk , Liite 1(12) Siilinjärven kunta Ympäristöterveyspalvelut TILINPÄÄTÖS 2015 TALOUSARVIO VUODEN 2015 TOT Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 1(12) 560 YMPÄRISTÖTERVESPALVELUT 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 92 472 74 000 86 105-12 105 116,40 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 976 563 1

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 1 (6) 272 Elintarvikelain 14 :n mukainen hakemus, Fornie Oy, Malmin kauppatie 18, keittiön hyväksymisestä käyttöön HEL 2011-001191 T 11 02 00 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi eläinlääkintähuoltolaki, joka

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas 6..9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa eri laeissa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 9.12.2014 Liite 1/2014 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.3.2015 ALKAEN RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kunnanvaltuusto 28.2.2006 5. Muutettu 9.12.2008 12 ja 9.11.2010 :t 7 ja 12 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala..2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Ympäristö- ja 3 17.01.2017 rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto Kaupunginhallitus 40 06.02.2017 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 144/02.05.00/2017 YMRAKJ 08.05.2014 13 Lohjan ympäristötoimen

Lisätiedot

Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN

Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN LOPPURAPORTTI 23.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN... 2 3. TOIMEKSIANNON KESTO... 2 4. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ Sopimusosapuolet: Oy Vihdin Jäähalli Ab, myöhemmin Myyjä Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry, myöhemmin Ostaja Tausta Myyjä on kolmannen sektorin yritys, joka yhtiöjärjestyksensä

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI SORVAAJANKATU 15, HELSINKI Kiinteistö KOY Sorvaajanalue hallitsee vuokrasopimuksen nojalla 4386 m² suuruista vuokratonttia katuosoitteessa Sorvaajankatu 15. Tontilla sijaitsee vuonna 1991 rakennettu toimisto-

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Eläinlääkäreiden tehtävänjaon määrääminen ympäristökeskuksessa HEL 2016-013237 T 00 01 00 Päätös päätti johtosäännön 9 :n 5-kohdan nojalla eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain

Lisätiedot

Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu

Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu Lauri Oinonen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Keuruun kaupunki Genano-sisäilmaseminaari, Varkaus, 28.10.2016 Kuntien tulevaisuuden

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN Henkilöstöjaosto 30.3.2015 2 2 Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2. Virkamatka ja virantoimitusmatka... 3 3. Korvaukset virka ja virantoimitusmatkoista... 3 4. Miten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka. Sähköpostiosoite Faksi Puhelin. Huoneiston omistaja/isännöitsijä/vastuuhenkilö

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka. Sähköpostiosoite Faksi Puhelin. Huoneiston omistaja/isännöitsijä/vastuuhenkilö RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14,21) 1(5) Elintarvikehuoneisto Hakija/toimija täyttää soveltuvin osin! 1 Hakemuksen perustaminen tai käyttöönotto aihe toiminnan olennainen muutos omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Väliraportointi 2/2017 Tulevaisuuden maakuntapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintähuolto

Väliraportointi 2/2017 Tulevaisuuden maakuntapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintähuolto 1 Väliraportointi 2/2017 Tulevaisuuden maakuntapalvelut Ympäristöterveydenhuolto 1. Palvelulupaus Eläinlääkinnän asiakkaat saavat palvelun keskimääräisesti 50 kilometrin etäisyydeltä virka-aikaan Virka-ajan

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Sovellettava laki: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä a) Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Porvoon kaupunki, Terveydensuojelu 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tiina Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Mitä pitikään osata huumausaineista?

Mitä pitikään osata huumausaineista? Mitä pitikään osata huumausaineista? Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Evira Lainsäädäntö Huumausainelaki 373/2008 VNa huumausaineiden valvonnasta (548/2008)

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot