SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ"

Transkriptio

1 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN

2 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 2 / 35 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TOIMEKSIANTO VIRKAMIESTYÖRYHMÄN ESITYS OHJAUSRYHMÄN TARKENNUKSET ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON NYKYTILANNE LAINSÄÄDÄNTÖTILANNE ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TILANNE TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA Kunnalliseläinlääkärit Päivystysrenkaat Yksityiset eläinlääkärit ASUKAS-, ELÄIN- JA TILAMÄÄRÄT VIRKAMIESTYÖRYHMÄN ESITTÄMÄT KEHITTÄMISTARPEET VIRKAMIESTYÖRYHMÄN SELVITYKSEN TULOKSET SELVITYSMIEHEN ALUSTAVAT SUOSITUKSET PERUSTETAAN PIRKANMAAN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO ERIYTETÄÄN VIRKATEHTÄVÄT PRAKTIIKASTA SELVITETÄÄN PRAKTIIKAN ULKOISTAMISMAHDOLLISUUDET TARJOUSKILPAILULLA TARJOTAAN PIENELÄIMILLE JA SUURELÄIMILLE ERILLISET PÄIVYSTYSPALVELUT JÄRJESTETÄÄN PIRKANMAAN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEINEN PUHELINPALVELU HYÖDYNNETÄÄN VIIMEISINTÄ TIETOTEKNIIKKAA PALVELUN PARANTAMISEKSI LUOVUTAAN PITKISTÄ PÄIVYSTYKSISTÄ JA SIIRRYTÄÄN KOLMIVUOROTYÖMALLIN MUKAISIIN PÄIVYSTYSVUOROIHIN NIMETÄÄN MAAKUNNALLISET TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIT TARJOTAAN KUNTALAISILLE SAMANHINTAISET PALVELUT SIJAINNISTA RIIPPUMATTA OHJAUSRYHMÄN KOKOUS VASTAUKSET SELVITETTÄVIIN ASIOIHIN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YKSIKÖN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Pirkanmaan eläinlääkintähuolto Tampereen seudullinen eläinlääkintähuollon yksikkö Tampereen seudullinen yhteistyö pieneläinten jatkohoidon ja eriytetyn pieneläinpäivystyksen järjestämiseksi Virkamiestyöryhmän valinta, Vaihtoehto Säilytetään nykyinen tilanne HENKILÖSTÖN TARVE JA SIJOITTELU TOIMITILOJEN SIJOITTELU JA VARUSTELUTASO ERI TOTEUTTAMISVAIHTOEHTOJEN VERTAILU SEUDULLISEN YKSIKÖN JA NYKYISEN JÄRJESTELMÄN VERTAILU TOIMENPITEET SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YKSIKÖN MUODOSTAMISEKSI TIETOLÄHTEET...35

3 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 3 / Johdanto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii seutuyhteistyötä toteuttavana organisaationa Tampereen seudulla. Sen tehtävänä on luoda kuntarajat ylittäviä palveluja, yhteensovittaa seudullisesti asumisen ja liikkumisen tarpeita sekä vahvistaa yritysten ja osaajien houkuttelua seudulle. Kuntayhtymän muodostavat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Viljakkala liitettiin Ylöjärveen vuonna Sahalahti liittyi Kangasalaan vuonna Orivesi on mukana tekemässä kaupunkiseutusuunnitelmaa, vaikkei kuntayhtymään kuulukaan. Längelmäki jakautui vuonna 2006 Oriveteen ja Jämsään. Alueen kahdeksassa kunnassa on yhteensä yli asukasta ja väestönkasvu jatkuu voimakkaana. Kuntayhtymän päätöksenteosta vastaa seutuhallitus tukenaan kunnallisjohtajista muodostuva työvaliokunta. Valmistelutyötä tehdään asiantuntijatyöryhmissä. Operatiivisesta johtamisesta vastaa seutujohtaja. Seutuhallitus päätti käynnistää virkamiestyönä tehtävän selvityksen seutuyhteistyön tiivistämisestä eläinlääkintäpalveluissa. Selvityksessä tuli vertailla palvelujen saatavuutta, laatua ja tehokkuutta sekä resurssitarpeita eri vaihtoehdoissa. Asetettu työryhmä keskusteli viidestä vaihtoehtoisesta seudullisen yhteistyön mallista: 1) Tampere järjestää eriytetyn pieneläinpäivystyksen. Kangasalan päivystyspiiri ottaa päivystykseensä Tampereen suureläimet. Nokia ja Pirkkala siirtyvät Lempäälän-Vesilahden päivystyspiiriin. Kangasalan päivystysrenkaaseen tarvitaan yksi viikonloppupäivystäjä lisää. Muut kunnat voisivat ostaa Tampereelta pieneläinpäivystyksen takapäivystyksen. Päivystysalueiden suurenemisen johdosta takapäivystystä saatetaan tarvita päivystyksen toimivuuden varmistamiseksi. 2) Tampere toimii yksin. Päivystykseen kuuluvat sekä pien- että suureläimet. Päivystysalue on Tampereen kaupungin alue. Päivystäjinä toimivat Tampereen virkaeläinlääkärit (praktikkoeläinlääkärit). 3) Tampere ja Pirkkala jatkavat päivystysyhteistyötä ja järjestävät yhteisen pieneläinvastaanoton. 4) Tampere ja Pirkkala tiivistävät myös peruseläinlääkäripalveluyhteistyötä ja sopivat työnjaosta pienten ja suurten eläinten osalta. 5) Muodostetaan itsenäinen seudullinen eläinlääkäriyksikkö, jolta kaikki kunnat hankkivat tarvitsemansa palvelut. Yksikkö voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Työryhmän enemmistö kannatti yhteistyötä vaihtoehdon 1. perusteella. Lisäksi enemmistö kannatti eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämistä virkaeläinlääkärien voimin. Asiasta oli jätetty väliraportin yhteydessä eriävä mielipide. Jatkotyöskentelyn osalta työryhmä

4 4 / 35 piti tarpeellisena ulkopuolista selvitystä lähinnä pieneläinpalvelujen järjestämisen eri vaihtoehdoista. Työryhmän väliraportti käsiteltiin seutuhallituksessa , jolloin seutuhallitus päätti, että teetetään ulkopuolinen selvitys seudullisen eläinlääkintähuollon edellytysten selvittämiseksi ja organisoimiseksi työryhmän väliraportin vaihtoehdon 5 pohjalta. Työvaliokunta päätti kokouksessaan , että selvitystyö tilataan Suomen eläinterveydenhuollolta. Selvityshankkeen ohjausryhmään nimettiin Kangasalan kunnanjohtaja Jukka Mäkelä (puheenjohtaja), tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö, kaksi kehyskuntien virkaeläinlääkärien valitsemaa edustajaa ja kaupungineläinlääkäri Tuire Merivirta (sihteeri). Lisäksi edellytettiin, että ohjausryhmän tulee täsmentää tilattavan selvitystyön toimeksianto ja aikataulu. Kehyskuntien virkaeläinlääkäreiden edustajiksi ohjausryhmään valittiin vastaava eläinlääkäri Olli Soininen Pirkkalasta ja kunnaneläinlääkäri Tuija Setälä Orivedeltä. Ohjausryhmä piti ensimmäisen kokouksensa , jossa oli mukana myös Veikko Tuovinen selvityksen tekijäksi valitun Suomen eläinterveydenhuollon (Seth) edustajana. Ohjausryhmän kokouksessa todettiin, että: Valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan ympäristöterveydenhuolto tulee koota yhteistoiminta-alueeseen. Kuntien tulee osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta antaa valtioneuvostolle mennessä selvitys mm. siitä, miten ympäristöterveydenhuolto aiotaan järjestää. Eläinlääkintähuolto on osa ympäristöterveydenhuoltoa ja kansanterveystyötä. Tämä yhteys on tärkeää huomioida selvityksessä. (Korjaus: pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa todettiin, ettei elokuun takaraja ole enää voimassa). Eläinlääkintähuoltolain uudistuksen valmistelu on käynnissä. Ohjausryhmä edellytti selvittäjää seuraamaan lain valmistelua ja ottamaan siinä esiin tulevat kuntien velvoitteet mahdollisuuksien mukaan huomioon. Virkamiestyöryhmä päätyi selvityksessään eriyttämään pienten ja isojen eläinten palvelut päivystysaikaan. Saman työryhmän mukaan Tampere keskittyisi pienten eläinten palveluihin ja toimisi muille kunnille ns. takapäivystyksenä. Virkamiestyöryhmän keräämää tietoa tulee hyödyntää kyseessä olevassa selvityksessä. Virkamiestyöryhmän enemmistö kannatti virkaeläinlääkäreihin perustuvaa järjestelmää. Asiaan jätettiin eriävä mielipide. Osa ohjausryhmän jäsenistä kannatti edelleen virkaeläinlääkäreihin perustuvaa järjestelmää. Ohjausryhmä tarkensi virkamiestyöryhmän loppuraportin toimeksiantoa. Sihteerille annettiin tehtäväksi toimittaa selvittäjälle tiedot eläin- ja tilamääristä eri kunnissa, mikäli saa tiedot maaseutusihteerin kautta. Mikäli tietoja ei saada tällä tavalla, ohjausryhmän jäsenet kuntiensa edustajina toimittavat oman kuntansa tai ympäristöterveydenhuollon seutukunnan tiedot suoraan selvittäjälle. Myös hevosten määrät liitetään tietoihin. Pieneläinten määrien arvioimiseksi sihteeri toimittaa selvittäjälle kuntien asukasmääriä koskevat tiedot. Ohjausryhmä esitti, että koirien määrä lasketaan jakamalla asukasmäärä 8:lla. Sovittiin, että seudun kuntien edustajat toimittavat selvittäjälle tiedot eläinlääkintähuollon kuluvan vuoden talousarviosta, ellei tilinpäätöstietoja edellisestä vuodesta ole vielä käytettävissä. Li-

5 5 / 35 säksi toimitetaan tiedot eläinlääkärien vastaanottotiloista (sijainti, koko, varustelu, kuinka monelle eläinlääkärille). Selvitykseen liittyvät muistiot ja tiedot sovittiin koottavaksi nettisivuille Selvityksen etenemistä voi seurata rekisteröitymällä sivujen käyttäjäksi. Sihteeri toimittaa selvittäjälle luettelon henkilöistä, jotka pääsevät sivuja lukemaan. Ohjausryhmä toivoi avointa selvitystä, johon mahdollisimman moni seudun eläinlääkäreistä pääsee tutustumaan ja osallistumaan. Sihteeri lähettää kokouksessa esitetyille seudun eläinlääkäreille sähköpostiviestin asiasta. Kuntayhtymä ja Suomen eläinterveydenhuolto (SETH) sopivat allekirjoitetulla sopimuksella, että selvitystyö toteutetaan virkamiestyöryhmän esityksen ja ohjausryhmän tarkennuksen mukaisesti. Selvitystyön laajuudeksi arvioitiin noin 100 työtuntia. Selvitystyötä ohjaa ohjausryhmä. 2. Toimeksianto 2.1. Virkamiestyöryhmän esitys Virkamiestyöryhmä esitti ulkopuolisen selvityksen toimeksiannoksi ja aikatauluksi (Seutuhallituksen päätös 25 / ) seuraavaa: Tavoitteet: 1. Hyvä palvelu 2. Eläinlääkärien jaksaminen 3. Kustannusten pitäminen kohtuullisina Virkamiestyöryhmä esitti, että sen tekemän selvitystyön tuloksia käytetään tilattavan selvityksen pohjana ja että valmisteilla olevan eläinlääkintähuoltoa koskevan lain vaikutukset huomioidaan selvityksessä. Selvitettävät asiat: 1. Seudullisen eläinlääkintähuollon yksikön toteuttamisvaihtoehdot huomioiden virkaeläinlääkäritehtävät eläinlääkäripalvelut pienille ja suurille eläimille päivystyspalvelut puhelinpalvelut 2. Henkilöstö tarve sijoittelu 3. Toimitilat vastaanottojen määrä ja sijoittelu varustelutaso 4. Eri toteuttamisvaihtoehtojen vertailu toimivuus kustannukset 5. Seudullisen yksikön ja nykyisen järjestelmän vertailu

6 Suomen eläinterveydenhuolto toimivuus kustannukset SELVITYS TAMPEREEN 6 / Ohjausryhmän tarkennukset Ohjausryhmä teki pitämässään kokouksessa seuraavat tarkennukset virkamiestyöryhmän toimeksiantoon: Selvityksessä tulee huomioida ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus ja kytkös kansanterveystyöhön, samoin valmisteilla oleva eläinlääkintähuoltolain uudistaminen. Selvityksessä tulee selvittää, onko seudullinen eläinlääkintäyksikkö mahdollinen ja miten se edistäisi seudun eläinlääkintähuoltoa. Virkamiestyöryhmän selvityksen tuloksia tulee hyödyntää tässä selvityksessä. Selvityksessä tulee tarkastella pieneläinpalvelujen hankkimista eri tavoilla (virkaeläinlääkärit, ostopalvelut, yhdistelmä, muu). Seudullisen yksikön toimivuutta, eläinlääkärien jaksamista ja kustannuksia tulee verrata nykyjärjestelmään ja vaihtoehtoisia malleja keskenään. Vertailua tulee tehdä myös virkamiestyöryhmän ehdotukseen, jossa palvelut erotetaan vain päivystysaikana. Selvitystyön tulee olla valmis , jotta sitä voidaan käyttää vastauksessa valtioneuvostolle Työ luovutetaan tilaajalle mennessä. Ohjausryhmä kokoontuu ohjeistamaan työn jatkoa ja tekee loppuarvioinnin

7 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 7 / Eläinlääkintähuollon nykytilanne 3.1. Lainsäädäntötilanne Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaan on eläinlääkintähuoltoa koskien kirjattu seuraavasti: Eläinlääkintähuoltolaki ja eläintautilaki uudistetaan tavoitteena eläinlääkintäpalvelujen saatavuuden varmistaminen ja viranomaisvalvonnan yhtäläinen toimivuus kaikkialla maassa. Valtio sitoutuu hankkimaan kunnilta eläinten terveyteen, hyvinvointiin ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä viranomaisvalvontaa, jotta eläinten omistajille tarkoitetut eläinlääkintäpalvelut ja niihin sisältyvät eläinten terveydenhuoltopalvelut voidaan erottaa viranomaisvalvonnasta nykyistä selkeämmin. Eläinlääkärikoulutusta lisätään ja uudistetaan niin, että myös tuotantoeläinten hoitoon turvataan riittävät lääkäripalvelut tulevaisuudessa. Eläinlääkintähuoltolakia valmistelevan työryhmän muistio julkistettiin toukokuun 29. päivänä Muistio ja lakiluonnos ovat luettavissa maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilla osoitteessa: Eläinlääkintähuollon määritellään tarkoittavan eläinlääkäripalveluja sekä eläinten terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaa paikallisella tasolla. Kunnan eläinlääkintähuoltoon kuuluvat kunnan järjestämät eläinlääkäripalvelut ja valvonta. Yksityistä eläinlääkintähuoltoa eli yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien tarjoamia eläinlääkäripalveluja valvovat Elintarviketurvallisuusvirasto ja lääninhallitukset. Työryhmä tiivistää ehdotuksensa uudistuksista seuraavasti: 1) Kunnan järjestämät perustason eläinlääkäripalvelut ovat samantasoisia kaikille kotieläimille. Palvelut on järjestettävä kunnan asukkaiden lemmikkieläimiä ja kunnassa sijaitsevissa eläinten pitopaikoissa pidettäviä eläimiä varten. 2) Elintarviketuotantoeläinten terveydenhuolto kuuluu perustason eläinlääkäripalveluihin. Kunnan velvollisuus järjestää terveydenhuoltoon kuuluvia eläinlääkäripalveluja rajataan kuitenkin vain valtakunnallisiin terveydenhuolto-ohjelmiin, joita tällä hetkellä on olemassa nautojen ja sikojen terveydenhuoltoa varten. 3) Kuntien eläinlääkäripäivystys ja siihen kuuluva päivystyspiirien määrittely järjestetään kuntien yhteistyönä vähintään yhden maakunnan kokoisella päivystysalueella. Päivystysalueella yhteydenotot keskitetään yhteen paikkaan, ja lemmikki- ja tuotantoeläimiä varten on erilliset päivystysjärjestelmät. 4) Kunta järjestää perustason eläinlääkäripalvelun lisäksi mahdollisuuden toimittaa lemmikkieläimet ja hevoset eläinlääkärin lähetteellä jatkohoitoon, jos niille tarvitaan kiireellistä erikoishoitoa. Kunta järjestää mahdollisuuden jatkohoitoon yleensä tekemällä potilaiden hoitoon pääsystä sopimuksen erikoishoitoa antavan klinikan kanssa. Eläimen omistaja maksaa jatkohoidon kustannukset hoitopaikan laskutuksen mukaisesti. Kunta maksaa sopimuksessa sovittavan osan erikoishoidon valmiuden ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

8 8 / 35 5) Valtio korvaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan palkkaus- ja muut välittömät kustannukset kunnille vuodesta 2009 alkaen. Tätä varten tarvitaan 4,8 milj. euron lisäys valtion talousarvion eläinlääkintähuollon määrärahaan. Nykyisin valtio maksaa näistä kustannuksista 0,5 milj. euroa toimituspalkkioina kunnaneläinlääkäreille. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan arvioidaan maksavan kunnille noin 5,3 milj. euroa vuodessa. 6) Lakiin ei enää sisällytetä säännöstä kuntien mahdollisuudesta tukea eläintuotantoa maksamalla osa eläinlääkäripalvelujen maksuista. Syynä ovat EU:n valtiontukea koskevat säännökset. Eläinlääkäripalvelujen kustannukset voitaisiin jatkossa ottaa tarkasteluun maataloustukien yhteydessä. Suomen Kuntaliitto jätti työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen. Kuntaliiton mielestä kunnan perustason eläinlääkäripalvelut tulisi järjestää ensisijaisesti hyötyeläimiä varten. Se vastustaa jatkohoitopalveluiden takaamisen antamista kuntien tehtäväksi ja vaatii valtion korvauksen perusteiden määrittelyä siten, että kuntien todelliset kustannukset korvataan täysimääräisinä. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää työryhmän raportista lausunnot ja jatkaa niiden pohjalta eläinlääkintähuoltolain valmistelua. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi annettaisiin eduskunnalle syksyn 2007 aikana. Lakiluonnoksen mukaan kunnilla on velvollisuus järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun saatavuus kaikkina vuorokaudenaikoina. Laki koskee kaikkia eläimiä, ei pelkästään hyötyeläimiä. Tämä tulee oletettavasti lisäämään kuntien kustannuksia nykyisestään, jos velvoite sisällytetään lopulliseen lakiin. Tämän torjumiseksi on kuitenkin odotettavissa voimakkaita kannanottoja kuntien taholta. Kunnat velvoitetaan yhteistoimintaan tehtävien tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta riittävän laajalla alueella. Tampereen kaupunkiseutua voitaneen pitää lain tarkoittamana riittävän laajana alueena. Kunnan on laadittava valtakunnallisen suunnitelman huomioon ottava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista ja se on päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein. Lakiluonnoksen mukaan päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. Pirkanmaan maakunnasta osa sijaitsee Satakunnan (Ylä-Satakunta) ja osa Hämeen historiallisten maakuntien alueella. Sitä ympäröivät Satakunnan nykymaakunta, Kanta-Häme, Päijät- Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Pirkanmaan keskuspaikka on Tampere. Pirkanmaalla on 28 kuntaa, joista yksitoista on kaupunkeja: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kuru, Kylmäkoski, Lempäälä, Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Vilppula, Virrat, Ylöjärvi ja Äetsä. Lakiluonnoksen mukaan päivystysalueella on järjestettävä keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Luonnos velvoittaa myös järjestämään erillisen päivystyksen pienikokoisille kotieläimille, jotka voidaan kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle ja erikseen kotieläimille, joille annettava eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimen pitopaikassa. Palveluiden on oltava saatavilla kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä. Jos päivystyspalvelut joudutaan tulevaisuudessa suunnittelemaan maakuntakohtaisesti, pitänee samanaikaisesti olla useita päivystäjiä eri puolilla maakuntaa, jotta tämä tavoite toteutuisi.

9 9 / 35 Laki velvoittaa osoittamaan, mihin jatkohoitoa vaativat potilaat voidaan lähettää. Alueelta löytyy tähän riittävän korkeatasoisia klinikoita sekä pieneläinten että hevosten suhteen. Eläintautilaissa, eläinsuojelulaissa ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa aiemmin kunnaneläinlääkärille säädetyt tehtävät tulevat nyt kunnan vastuulle. Kunnaneläinlääkärin virat voivat olla useamman kunnan tai kuntayhtymän taikka kunnan ja kuntayhtymän yhteisenä. Työnantajan on määrättävä eläinlääkäreiden keskinäisestä tehtäväjaosta. Kunta voi tehdä yksityisen eläinlääkäripalvelujen tuottajan kanssa sopimuksen peruseläinlääkäripalveluiden, kiireellisen eläinlääkäriavun tuottamisesta ja jatkohoitopalveluiden tarjoamisesta. Kunnan on järjestettävä palveluja varten tarpeelliset toimitilat ja työvälineet ottaen huomioon kunnan alueella pidettävien kotieläinten lajit ja lukumäärät, jos kunta huolehtii peruseläinlääkäripalveluiden ja kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä tuottamalla itse palveluja. Ministeriön työryhmän raportista ei selviä, miten eläinlääkäreiden tarve alueella tulisi laskea tai kuinka suurien osuuden palveluista voidaan katsoa tulevan hoidetuksi yksityisten toimesta ilman mitään sopimuksia. Sen sijaan käsite peruseläinlääkäripalvelut on määritelty varsin tarkasti. Peruspalveluiksi katsotaan mm. sikojen ja nautojen terveydenhuolto, mutta ei esimerkiksi koirien keisarileikkauksia. Tarvittavien eläinlääkäreiden määrä on käytännössä arvioitava paikallisesti. Yksityiseläinlääkäreiden määrä alueella vaikuttaa tarpeeseen. Valvontatehtäviä ei voi ulkoistaa yksityisille. Jos muut eläinlääkäripalvelut päätetään ostaa yksityisiltä, kunnan on vahvistettava eläinten omistajilta perittävät taksat. Lakiluonnos ei ota kantaa taksojen suuruuteen. Täten yksityisten tuottaessa palvelut kunta voinee vahvistaa mitkä taksat tahansa (esimerkiksi ko. yksityisen aseman normaalisti perimät taksat) lain sitä estämättä. Kunnaneläinlääkäreiden puolestaan on noudatettava virkaehtosopimuksen mukaisia taksoja. Kunta voi periä eläinten omistajilta maksua kustantamistaan toimitiloista ja toimintavälineistä. Kunta voi myös periä maksun eläimen ylläpidosta, jos eläintä joudutaan säilyttämään kunnan järjestämissä tiloissa. Aiemmin eläinlääkärille toimituspalkkioina maksettu korvaus valtion määräämien virkatehtävien suorittamisesta maksetaan lakiehdotuksen mukaan kunnalle todellisten kustannusten mukaisena, mutta enintään keskimääräisten kustannusten perusteella. Alueilla, joilla virkatehtävien suorittaminen maksaa keskimääräistä enemmän, tämä pykälä aiheuttaa kunnille nettomenoja Eläinlääkintähuollon tilanne Tampereen kaupunkiseudulla Kahdeksan kunnan alueella on yhteensä 51 eläinlääkäriä, joista viisitoista toimii kunnan- tai kaupungineläinlääkäreinä ja 36 yksityisinä Kunnalliseläinlääkärit Viidestätoista kunnallisesta eläinlääkäristä kolme on päätoimisia hygieenikkoja. Kahdellatoista eläinlääkärillä on praktiikkavelvollisuus. Osalla heistä on praktiikan lisäksi ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja/tai hallintotehtäviä.

10 10 / Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontayksikkö Pirkkalan kunnan hallintoon perustettiin alkaen Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven yhteinen ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontayksikkö. Sopimuksen mukaan vastuukuntana toimii Pirkkala, joka tuottaa palvelut muille kunnille. Tämä kuuden kunnan yhteinen valvontayksikkö vastaa kaikista kuntien vastuulle kuuluvasta ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä. Alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon henkilöstö (terveystarkastajat, eläinlääkärit ja palvelusihteeri) siirtyivät Pirkkalan kunnan palvelukseen. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueen esimiehenä toimii ympäristöterveyspäällikkö. Ympäristöterveyspäällikön toimisto on Pirkkalan toimipisteessä. Eläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Hämeenkyrössä, Nokian Pitkäniemessä, Vesilahdessa ja Ylöjärvellä. Pirkkalan ympäristölautakunta toimii kaikkien valvontayksikköön kuuluvien kuntien ympäristöterveydenhuoltoon liittyvien lakien (terveydensuojelu-, elintarvike-, tuoteturvallisuus-, kemikaali-, tupakka-, eläinsuojelu-, eläintauti- ja eläinlääkintähuoltolait) tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena. Kuntien yhteistyöelimenä toimii neuvottelukunta, joka antaa lausunnot ympäristöterveydenhuollon keskeisistä talous- ja kehittämiskysymyksistä. Kukin kunta valitsee valtuustokausittain nimettävään neuvottelukuntaan yhden jäsenen. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii ympäristöterveyspäällikkö. Eläinlääkäreiden vastaanotot ovat Vesilahdella (n. 80 m 2 ) ja Nokialla (n. 200 m 2 ), jossa työskentelee Pirkkalan eläinlääkärin lisäksi yksi Tampereen eläinlääkäreistä. Heillä on yhteisesti Tampereen palkkaama määräaikainen avustaja. Tilat ovat vaatimattomat Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Kangasala on Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän lisäksi mukana kolmen kunnan (Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne) muodostamassa Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymässä. Kuntayhtymään kuuluva Luopioinen liittyi Pälkäneeseen vuonna Kuntayhtymällä on yksi päätoimisen hygieenikon virka ja kaksi praktikon virkaa. Vastaanotto sijaitsee Kangasalan keskusterveysasemalla (Herttualantie 28). Vastaanotolla on eläinlääkärin palkkaama pieneläinhoitaja Tampere Tampereen kaupungilla on yksi hygieenikon virka ja neljä praktikkoeläinlääkärin virkaa. Kolme niistä on täytetty vakinaisesti, yksi määräaikaisesti. Yhtä vakinaisesti täytettyä virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (ma-ke) ja viranhaltija on vapautettu päivystyksestä. Tampereen eläinlääkintähuollon palveluksessa on myös vakituinen ja määräaikainen eläinlääkärin avustaja. Tampereen eläinlääkäriasemalla Ratinassa (Hatanpäänvaltatie 3) työskentelee vakituinen ja määräaikainen eläinlääkäri ja vakituinen avustaja. Tilat ovat vaatimattomat (113 m 2 ), epäkäytännölliset ja huonokuntoiset. Vastaanottotilat riittävät vain kahdelle eläinlääkärille. Ratina on suunnittelu- ja muutostöiden aluetta ja asema joutuu siirtymään muualle lähivuosina. Tampereen toinen kokoaikainen vakituinen eläinlääkäri työskentelee Nokian eläinlääkärivastaanotolla yhdessä Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon palveluksessa olevan eläinlääkärin kanssa. Vuonna 2006 Tampereen klinikkamaksu oli 8 / potilaskäynti. Tampereen kunnalliset eläinlääkärit hoitivat yhteensä 7452 potilasta, joista 2,2 % oli suuria eläimiä.

11 11 / Orivesi Orivedellä on kaksi virkaa, joita hoitaa kolme eläinlääkäriä. Yksi eläinlääkäreistä on osaaikaeläkkeellä. Praktiikka-alueeseen kuuluvat myös Juupajoki ja Längelmäki Päivystysrenkaat Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kahdeksan kuntaa jakautuvat neljään eri päivystysrenkaaseen. Lisäksi Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon yksikköön kytkeytyvä Hämeenkyrö tuo järjestelyihin mukaan viidennen päivystysrenkaan. Viidessä renkaassa on mukana yhteensä 21 eläinlääkäriä. Tampereen, Nokian ja Pirkkalan eläinlääkintähuollon yhteistoimintasopimus muuttui päivystyssopimukseksi vuoden 2007 alusta alkaen, kun Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontayksikkö aloitti toimintansa. Päivystysalue käsittää Tampereen, Nokian ja Pirkkalan. Päivystysrenkaassa on neljä eläinlääkäriä, joista Tampereelta kolme ja Nokialta yksi. Toisessa päivystysrenkaassa toimivat tällä hetkellä Vilppula, Mänttä, Juupajoki, Orivesi, Kuhmalahti, Kangasala ja Pälkäne. Kartassa näkyvä Längelmäki jakautui vuonna 2006 Oriveteen ja Jämsään ja Luopioinen yhdistyi Pälkäneeseen. Sahalahti liittyi Kangasalaan vuonna Päivystysrenkaassa on viisi eläinlääkäriä. Pirkkalan, Nokian, Lempäälän-Vesilahden, Hämeenkyrön, ja Ylöjärven eläinlääkärit kuuluvat alkaen Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon yksikköön. Näiden alueiden päivystysrenkaat ovat: 1. Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski, Akaa, Kylmäkoski ja Urjala. Renkaassa on neljä päivystävää eläinlääkäriä.

12 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 12 / Virrat, Kuru, Ruovesi ja Ylöjärvi. Viljakkala liitettiin Ylöjärveen vuonna Renkaassa on neljä päivystävää eläinlääkäriä. 3. Kihniö, Parkano, Ikaalinen ja Hämeenkyrö. Renkaassa on neljä päivystävää eläinlääkäriä. Päivystyspalveluista vastaavat pääasiassa kunnalliseläinlääkärit. Ulkopuoliset päivystäjät ovat helpottaneet työsidonnaisuutta. He ovat tehneet vakituisen viranhaltijan päivystysvuoron päivystyskorvausta vastaan. Joissakin kunnissa ulkopuolinen päivystäjä on hoitanut pääosan vakituisen viranhaltijan viikonloppupäivystyksistä (Hämeenkyrö, Tampereella yhden viranhaltijan osuuden). Seudun yksityiset eläinlääkäriasemat tai yksityiset eläinlääkärit eivät ole tarjonneet merkittävästi päivystyspalveluita. Joillakin eläinlääkäriasemilla on ollut viikonloppuisin muutaman tunnin vastaanotto pieneläimille. Useista kuntayhtymistä ja kuntayhtymien rajat rikkovista päivystysalueista muodostuvat eläinlääkintähuollon järjestelyt ovat aluetta kokonaisuutena tarkastellen sekavat. Selvitystyön kohteina olevien kahdeksan kunnan eläinlääkinnän uudelleen järjestelyt koskettavat päivystysyhteistyön muodossa yhteensä 24 kunnan eläinlääkintähuoltoa (Taulukko 1).

13 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 13 / 35 Taulukko 1. Ympäristöterveydenhuollon kuntayhtymät ja päivystysalueet, joihin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kunnat ja Orivesi kuuluvat. KUNTAYHTYMÄT Tampereen kaupunkiseudun kun- Kuntayhtymän muut kunnat tayhtymä + Orivesi Päivystysrenkaassa lisäksi Kangasalan seudun terveyskeskuksen Kangasala Kuhmalahti Mänttä kuntayhtymä (Kangasala, Kuhmalahti ja Pälkäne Pälkäne). (sis. Luopioinen)Vilppula Orivesi (sis. Juupajoki) Tampere Pirkkala Nokia Vesilahti Hämeenkyrön, Lempäälän, Lempäälä Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven yhteinen ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontayksikkö. Pirkkala on yhteisten palveluiden tuottajakunta. Ylöjärvi Hämeenkyrö Eläinlääkäreitä 5 4 Kylmäkoski Valkeakoski Urjala 4 Akaa = Toijala + Viiala Kuru Ruovesi 4 Virrat Ikaalinen Kihniö Parkano Pirkanmaan maakuntaan kuuluu 28 kuntaa. Viiden päivystysrenkaan järjestelyissä on näistä mukana 24 kuntaa. Päivystysrenkaiden ulkopuolelle jäävät neljä Pirkanmaan kuntaa, Mouhijärvi, Punkalaidun, Vammala ja Äetsä, ovat suunnanneet yhteistyönsä Satakuntaan ja kuuluvat Sastamalan perusturvakuntayhtymään (Saspe, alkaen) yhdessä Kiikoisten ja Lavian kanssa. Suodenniemi liitettiin Vammalaan vuonna Päivystysrenkaissa ei ole mukana yhtään Pirkanmaan maakunnan ulkopuolista kuntaa. Pirkanmaan maakunnan kunnat ovat lueteltuna pohjoisesta etelään: Virrat, Kihniö, Vilppula, Parkano, Mänttä, Kuru, Ruovesi, Ikaalinen, Juupajoki, Hämeenkyrö, Orivesi, Ylöjärvi, Mouhijärvi, Tampere, Kuhmalahti, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Vammala, Äetsä, Lempäälä, Pälkäne, Vesilahti, Valkeakoski, Akaa (=Viiala + Toijala), Kylmäkoski, Urjala ja Punkalaidun. Längelmäki jakautui vuonna 2006 Oriveteen ja Jämsään, Suodenniemi liittyi Vammalaan, Viljakkala Ylöjärveen ja Luopioinen Pälkäneeseen. Akaan kunta muodostettiin vuonna 2006 yhdistämällä Viiala ja Toijala. Vuonna 2005 Sahalahti liittyi Kangasalaan. Kuorevesi liittyi Jämsään vuonna

14 Suomen eläinterveydenhuolto Yksityiset eläinlääkärit SELVITYS TAMPEREEN 14 / 35 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän alueella on 36 yksityistä praktiikkaa tekevää eläinlääkäriä, eli kolme kertaa enemmän kuin praktiikkaa tekeviä kunnaneläinlääkäreitä. Yksityisistä suurin osa, 27 henkilöä, toimii Tampereen kaupungin alueella. Suurin klinikka on Hakametsän eläinlääkäripalvelu Oy, jossa on kymmenen eläinlääkäriä. Eläinlääkäriasema Veterissä on kuusi eläinlääkäriä ja Tampereen hevosklinikalla kolme. Etelä- Tampereen eläinklinikalla on kaksi eläinlääkäriä ja loput kuusi toimivat yksinään. Kangasalalla on kolme yksityistä eläinlääkäriä, joista yksi toimii hevoseläinlääkärinä. Akaan kolmesta yksityisestä eläinlääkäristä kaksi toimii yhdessä Toijalan eläinlääkäriasemalla. Pirkkalassa, Lempäälässä ja Ylöjärvellä on kussakin yksi yksityinen eläinlääkäri Asukas-, eläin- ja tilamäärät Suomen väkiluku oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 lopussa noin 5,3 miljoonaa ihmistä. Kennelliiton arvion mukaan Suomessa on noin koiraa, lähes yksi koira yhdeksää ihmistä kohti. Etelä-Suomen kaupungeissa koirien suhteellinen osuus on hieman suurempi kuin muualla, joten alueen koiramäärän arvioimiseksi voidaan käyttää arviota yksi koira kahdeksaa ihmistä kohti (= ohjausryhmän antama ohje). Kissojen ja muiden lemmikkieläinten määristä ei ole saatavilla mitään arvioita. Tampereen kaupunkiseudulla ja Orivedellä on yhteensä yli asukasta, joten arvio koirien määrästä on noin (Taulukko 2). Tampereella on tämän ihmisiin perustuvan arvion mukaan yli koiraa. Koiraveron Tampereella maksaneita vuonna 2006 oli 4698 ja verosta vapautettuja koiria 50 eli yhteensä Koiraveroa olisi täten maksanut vain vajaa viidesosa koiranomistajista. Alueella on yhteensä yli neljäsataa kotieläintilaa, joista runsaat 250 lypsykarjoja (Taulukko 2). Alueen lypsykarjat ovat keskimääräistä pienempiä, keskimääräinen koon jäädessä alle viiteentoista lehmään. Tilojen määrän väheneminen jatkuu ennusteiden mukaan nopeana. Hevosten määrä on alueella Suomen keskiarvoa korkeampi. Päivystysrenkaisiin kuuluvista kunnista erityisesti Hämeenkyrössä on paljon keskimääräistä enemmän hevosia. Hevosten lukumäärät kunnissa ovat lähinnä arvioita, koska tarkkoja tilastoja ei ole. Taulukossa 2 on käytetty Hippoksen tilastoja, jotka näyttävät todellisuutta suurempia lukuja, koska niissä on ns. haamuja, eli kaikkia kuolleita hevosia ei ole poistettu rekisteristä. Kaikki muut tilastot puolestaan näyttävät todellisuutta alhaisempia lukuja. Kuntien kautta saadut luvut hevosten määristä olivat vain noin neljännes Hippoksen luvuista. Todelliset luvut lienevät jossakin näiden ääripäiden välillä, eläinlääkäreiden arvion mukaan kuitenkin lähempänä Hippoksen lukuja. Hippoksen lukujen mukaan koko maassa on noin hevosta, eli yksi hevonen 76 asukasta kohti. Tampereen seudulla hevosia on suhteessa ihmisten määrään hieman keskiarvoa vähemmän, yksi hevonen 88 ihmistä kohti.

15 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 15 / 35 Taulukko 2. Väkiluku, eläin- ja tilamäärät Tampereen kaupunkiseudun kunnissa ja Orivedellä v Kunta Koirat (arvio) Väkiluku Lypsykarjat Muut eläintilat Lypsylehmät Emolehmät Hevoset Lampaat ja vuohet Siat Kanat Broilerit Kangasala Tampere Pirkkala Nokia Vesilahti Lempäälä Ylöjärvi (sis. Viljakkala) Orivesi (sis. Längelmäki) Yhteensä Virkamiestyöryhmän esittämät kehittämistarpeet Tampereen kaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa nopeasti lähivuosina ja lemmikkieläinten määrän arvioidaan kasvavan lähes samassa suhteessa. Hyötyeläinten määrä taas on vähentynyt tasaisesti ja tämäkin kehitys jatkunee samansuuntaisena. Hyötyeläinten palveluissa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys korostuu yksilökohtaiseen sairaudenhoitoon verrattuna. Nykyinen eläinlääkintähuoltolaki ja kunnaneläinlääkärijärjestelmä ovat peräisin ajalta, jolloin hyötyeläinten sairaanhoito oli etusijalla ja eläinlääkärin työ oli enemmän elämäntapa kuin ammatti. Järjestelmä on vanhentunut eikä vastaa tämän päivän tarpeita. Lainsäädännön uudistus onkin jo tekeillä. Tampereen kaupungin eläinlääkäreiden potilaista 98% on pieniä eläimiä. Päivystykset ovat vilkkaita ja asiakkaiden puhelinsoittoja tulee paljon. Viikonlopun 63 tunnin yhtämittainen päivystysaika on liian pitkä. Sen pilkkominen vaatisi lisää päivystäjiä renkaaseen, jotta päivystystiheys ei kasvaisi sietämättömäksi. Yksityiset eläinlääkärit eivät ole olleet halukkaita ottamaan säännöllistä päivystysvuoroa hoitaakseen. Päivystyksen raskautta lisää puhelinsoittojen runsaus ja niiden ajoittuminen osittain yöaikaan. Päivystysaikaan tulevat kiireelliset suureläinsairasmatkat katkaisevat usein hankalasti pieneläinvastaanoton ja eläinlääkäri pääsee palaamaan vastaanotolle vasta parin tunnin kuluttua. Pienten eläinten omistajat ovat toistuvasti moittineet järjestelyä. On selvää, että myös palvelun laatu kärsii siitä, että pääasiassa pieneläimiä hoitava eläinlääkäri joutuu tekemään satunnaisia sairaskäyntejä suureläinten hoitamiseksi. Palvelujen eriyttäminen nykyisen päivystysrenkaan puitteissa on mahdotonta päivystäjien puutteellisen määrän vuoksi sekä siksi, että suureläinpotilaiden pieni määrä ei tarjoa päivystäjälle riittävää tuloa. Tampereen eläinlääkäriasema sijaitsee Ratinan alueella, jonka suunnittelu ja rakentaminen on jo meneillään. Asema joutuu siirtymään uusiin tiloihin lähivuosina. Uudet vastaanottotilat voisivat

16 16 / 35 mahdollisesti palvella joitakin naapurikuntiakin, joten tämä näkökohta on syytä huomioida suunnittelussa. Seudun muissa kunnissa hyöty- ja suureläimiä on enemmän kuin Tampereella. Tämä heijastuu eläinlääkäreiden työhön ja päivystykseen. Vesilahden päivystysrengas toimii hyvin, mutta Nokialla toimiva eläinlääkäri otettaisiin mielellään renkaaseen. Kangasalan renkaassa sairasmatkat voivat olla pitkiä, jopa 150 km. Päivystysalueella on 200 lypsykarjaa. Ylöjärven eläinlääkäri toivoi päivystysaikaan joustavuutta ja mahdollisuutta toimia tarvittaessa yli kuntarajojen. Hämeenkyrön eläinlääkäri ei pidä päivystysjärjestelyn muutosta kiireellisenä. Pienten eläinten määrän ja palvelujen tarpeen lisääntymisen vuoksi työryhmän eläinlääkärit pitivät pien- ja suureläinten palvelujen eriyttämistä ainakin päivystysaikana toivottavana. Tampereen naapurikuntien eläinlääkärit haluavat kuitenkin hoitaa päivystysaikaankin pieniä eläimiä, mikäli ehtivät. Tampereen eläinlääkärien keskittyminen pieniin eläimiin nähtiin tarkoituksenmukaisena Virkamiestyöryhmän selvityksen tulokset Valmisteilla olevan uuden eläinlääkintähuoltoa koskevan lainsäädännön mukaan kunnan tulee pyrkiä siihen, että se huolehtii eläinlääkintähuollon tehtävien järjestämisestä yhteistoiminnassa toisen kunnan tai kuntaryhmän kanssa riittävän laajalla alueella (seudullinen yksikkö). Seudullisen yhteistyön tiivistäminen on valmisteltavan lain hengen mukaista. Eläinlääkintähuolto on osa kansanterveystyötä. Sen merkitys alkutuotannon, eläintautien vastustamisen ja eläinsuojelun valvonnan johdosta on suuri. Sidosta kansanterveystyöhön ei tämän vuoksi tule heikentää. Pienten ja suurten eläinten palvelujen eriyttäminen on koettu tarpeelliseksi palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi sekä eläinlääkärien jaksamisen turvaamiseksi. Eriyttäminen on valmisteltavan lainsäädännön linjauksen mukainen. Uuden lakiluonnoksen mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sillä on valvontatehtäviä varten palveluksessaan sellainen kunnaneläinlääkäri, joka ei pääsääntöisesti vastaa valvottavan kohteen eläinlääkäripalveluista. Tämä tulee ottaa huomioon tehtävien jaosta keskusteltaessa. Päivystyksen järjestäminen on eläinlääkintähuollon haasteellisin tehtävä. Kunnan velvollisuus järjestää peruspalveluja kaikille kotieläimille kaikkina aikoina säilynee uudessa laissa ja lisääntynee vaativamman hoidon osalta. Yksityisiä palveluja on ainakin kaupungeissa saatavilla arkipäivisin, mutta iltaisin ja viikonloppuisin kunnallinen päivystäjä vastaa kiireellisen eläinlääkäriavun antamisesta. Työryhmän käsityksen mukaan yksityisten halukkuus päivystää on edelleen vähäistä. Tämän johdosta työryhmä on selvityksestään lähtenyt virkaeläinlääkärijärjestelmän pohjalta. Tästä on jätetty eriävä mielipide väliraportin yhteydessä. Tarkempi ja syvällisempi selvitys yksityisten halukkuudesta ja siihen liittyvistä ehdoista on tarpeen ostopalveluita harkittaessa. Työryhmän saamien tietojen mukaan yhteistyö yksityisten kanssa on saattanut jäädä myös lyhyeksi. Tästä syystä ostopalveluita selvitettäessä mahdollisen tarjouspyynnön tulee koskea riittävän pitkää ajanjaksoa (esim 3+3 vuotta) ja siihen pitäisi sisältyä sanktioita palvelutarjonnan keskeytymisen ja puutteellisuuden johdosta. Yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa vaikeuttaa palveluista perittävät palkkiot. Kunnalliseläinlääkärillä on eläinlääkintähuoltolain mukaan oikeus periä eläimenomistajalta virkaehtosopimuksessa (kunnalliseläinlääkäritaksa) määrätty palkkio ja matkakustannusten korvaus sekä korvaus käyttämistään lääkkeistä ja tarvikkeista. Yksityisellä sektorilla palkkioiden hinnoittelu on vapaa. Palkkio/ maksuosuus on uudessa lakiluonnoksessa vielä varsin kesken. Sen mukaan jos

17 17 / 35 kunta on tehnyt sopimuksen palvelujen tuottajan kanssa palvelujen tarjoamisesta, palvelujen tuottaja perii maksun näistä palveluista taksan mukaisesti. Tämä muuttaisi nykyistä käytäntöä. Päivystysrenkaaseen kuuluu 4-5 eläinlääkäriä. Eläinlääkäri päivystää siten tavallisimmin yhden arkipäivystyksen (klo 17-08) viikossa ja viikonlopun joka viikonloppu. Pyhien vuoksi ja loma-aikoina päivystysvuoro tulee tavanomaista tiheämmin ellei eläinlääkäreillä ole sijaista. Joissakin tapauksissa eläinlääkärit ovat käyttäneet ulkopuolista päivystäjää sijastaan (vain päivystyskorvaus). Tällä on voitu hieman vähentää työsidonnaisuutta ja auttaa eläinlääkärien jaksamista. Eläinlääkärien jaksamisen turvaaminen on edellytys virkojen täyttämiselle ja järjestelmän toimimiselle. Tampereen kaupunkiseudun alueella eläinlääkinnän yhteistyötä on mahdollista tiivistää ja pienten ja suurten eläinten palvelut voidaan päivystysaikaan eriyttää. Sairasmatkojen pidentyessä subventioiden käyttöönottoa pidetään välttämättömänä. Subventioiden suuruutta on arvioitu liitteissä 1 a ja b. Kustannusten tarkempi arviointi ei ollut käytettävissä olevan ajan ja resurssien vuoksi mahdollista. Peruseläinlääkäripalvelujen antamiseksi seudun eläinlääkintähuollolla on oltava useampia asianmukaisesti varustettuja vastaanottopisteitä, ns. lähipalvelupisteitä. Jokin toimipiste voisi kuitenkin olla muita paremmin varustettu ja yhteiskäytössä. Myös avustava henkilökunta voisi olla yhteistä Virkamiestyöryhmään kuulunut Suomen eläinlääkäriliiton hallituksen jäsen, Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon alueellisen valvontayksikön vastaava eläinlääkäri Olli Soininen tiivisti pyydettäessä alueen eläinlääkäreiden oletetun tahtotilan seuraavasti: 1. Ympäröivän alueen eläinlääkärit haluavat tehdä sekapraktiikkaa eli hoitaa myös lemmikkejä. Kuitenkin lähetysmahdollisuus nähdään etuna. Kun Tampereen resurssit paranevat, remissiot yleistyvät. 2. Nokia-Pirkkala yhdistetään Vasken päivystysalueeseen. Edellytys: matkasubventiot. Etu: yksi päivystäjä lisää rinkiin. 3. Kangasalan päivystysalue ottaa itselleen Tampereen hevoset ja tuotantoeläimet: Edellytys: ylimääräinen päivystäjä rinkiin. 4. Tampere hoitaa omat pieneläimensä + muualta lähetteellä. Vaikein asia on tutkia, miten Tampere hoitaa eläinlääkintähuoltonsa. Puolueettomuutta vaaditaan pohdinnassa uudenaikaisen virkajärjestelmän ja ostopalvelun välillä.

18 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 18 / Selvitysmiehen alustavat suositukset Esitin seuraavat suositukset ohjausryhmän harkittavaksi pidettävään kokoukseen. Ehdotin, että tekisin jatkoselvityksiä niiden suositusten osalta, joiden tarkempaa selvittämistä ohjausryhmä pitää suotavana. Ohjausryhmän kokouspäivän iltana järjestettiin Kangasalalla eläinlääkäreiden kuulemistilaisuus, jossa kysyttiin eläinlääkäreiden mielipiteitä. Suositusteni pohjana käytin virkamiestyöryhmän ehdotuksia, valmisteilla olevaa eläinlääkintähuoltolakia luonnoksen mukaisesti, muiden alueiden vastaavista selvityksistä löytämiäni hyviä käytäntöjä sekä omia ajatuksiani siitä, miten maakuntatasoinen eläinlääkintähuolto voitaisiin toteuttaa. Mielestäni suositusteni toteuttaminen vastaisi suurimpaan osaan niistä tarpeista, joita toimeksiannolle on annettu, mutta toisaalta suositukset menevät yhteistyökaavailuissa huomattavasti pitemmälle kuin toimeksianto edellyttää. Yhdeksän suositustani ovat alla siinä muodossa kuin ne ohjausryhmälle esitin Perustetaan Pirkanmaan eläinlääkintähuolto Suosittelen siirtymään suoraan lähes koko Pirkanmaan maakunnan käsittävän eläinlääkintähuollon yksikön valmisteluihin, työnimeltä Pirkanmaan eläinlääkintähuolto. Satakuntaan suuntautuneet Vammala, Äetsä, Punkalaidun ja Mouhijärvi jäisivät todennäköisesti tämän yhteistyön ulkopuolelle, mutta muiden kuntien osalta yhteistyö olisi mitä ilmeisemmin kustannuksia säästävää ja palvelua parantavaa. Koko maakuntaa koskeva yhteistyö tulee päivystysten ja puhelinpalvelun osalta pakolliseksi, jos eläinlääkintähuoltolakiluonnos tulee hyväksytyksi luonnoksen mukaisena. Yhteistyö kannattaa mielestäni toteuttaa saman tien koko eläinlääkintähuoltoa koskevana. Maakunnan laajuinen yksikkö selkeyttäisi nykyistä tilannetta huomattavasti ja mahdollistaisi resurssien tarkoituksenmukaisimman käytön. Edellä mainittuja neljää kuntaa lukuun ottamatta kaikki Pirkanmaan kunnat osallistuvat jo nyt niihin viiteen päivystysrenkaaseen, joissa Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat osallisina. Alueen yhdistämisellä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä, kun resurssit voidaan hyödyntää yhteisesti. Esimerkki 1: Nyt viidessä päivystysrenkaassa päivystää yhtä aikaa viisi eläinlääkäriä, jotka kukin tekevät sekä pieneläimiä että suureläimiä. Koko Pirkanmaan yhteisessä päivysrenkaassa riittänee, että yhtä aikaa päivystää neljä eläinlääkäriä, joista kaksi tekee pieneläimiä ja kaksi suureläimiä. Öisin toinen päivystäjistä voisi toimia ns. takapäivystäjänä. Esimerkki 2: Uusi työnjako mahdollistaa erikoistumisen, esimerkiksi uutena velvollisuutena kaavailtujen terveydenhuoltosuunnitelmien tekeminen sika-, nauta- ja lammastiloille voidaan uuden työnjaon myötä keskittää alaan erikoistuville. Nopealla valmistelulla Pirkanmaan eläinlääkintähuolto voisi aloittaa toimintansa jo vuoden 2008 alusta. Yksikkö voitaisiin toteuttaa tilaaja-tuottaja-mallilla, kuntien kokonaan tai osittain omistamana osakeyhtiönä tai osuuskuntana.

19 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 4.2. Eriytetään virkatehtävät praktiikasta 19 / 35 Vastuu virkatehtävistä siirtyy eläinlääkintähuoltolain luonnoksen mukaan kunnaneläinlääkäreiltä kunnille. Virkatehtäviä on vaadittu lähes yksimielisesti eriytettäväksi praktiikasta sekä jääviysettä työtyytyväisyyssyistä. Suosittelen, että virkatehtävät eriytetään päätoimisille, kokonaispalkkauksessa oleville virkaeläinlääkäreille. Virkatehtäviä ei voi ulkoistaa. Praktiikkatehtävät jäävät praktikkoviroissa oleville kunnaneläinlääkäreille tai ne voidaan haluttaessa ulkoistaa Selvitetään praktiikan ulkoistamismahdollisuudet tarjouskilpailulla Praktiikan ulkoistamisen edullisuus tai kalleus omaan kunnalliseen palveluntuotantoon verrattuna selviää luotettavasti vain ehdollisella tarjouskilpailulla. Paras yksityinen tarjous hyväksyttäisiin vain sillä edellytyksellä, että se tulee edullisemmaksi kuin kunnallinen palveluiden tuotanto. Suosittelen järjestämään ehdollisen tarjouskilpailun, jossa pyydetään erikseen tarjouksia: peruseläinlääkintää ajanvarauksella päivisin päivystyspalvelua päivisin, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin suureläimille ja pieneläimille 4.4. Tarjotaan pieneläimille ja suureläimille erilliset päivystyspalvelut Suosittelen eriyttämään pieneläimille ja suureläimille tarjotut päivystyspalvelut valmisteilla olevan lainsäädännön mukaisesti. Eriyttäminen tulee toteuttaa niin, että pieneläimille on tarjolla klinikkatasoista ensiapua kaikkina vuorokauden aikoina. Alueen väestön jakautuminen huomioiden klinikan tulisi sijaita Tampereen kaupungin alueella, koska Tampereella on yli puolet alueen koko väestömäärästä ja Tampere sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa maantieteellisesti keskeisellä paikalla. Palveluiden tarjoajana voisi olla joko Tampereen kaupungin pieneläinklinikka tai yksityinen klinikka. Edullisin tapa selviäisi ehdollisella kilpailuttamisella. Suureläinpäivystäjiä tarvitaan yhtä aikaa kaksi. Suureläinpäivystäjien tulisi sijaita Tampereen ympäristökunnissa niin, että päivystäjien sijaintipaikka on Tampereen vastakkaisilla puolilla, jotta ajomatkat jäisivät mahdollisimman lyhyiksi. Suureläinpäivystäjillä pitää säilyä oikeus asiakkaan pyytäessä ja työtehtävien sen salliessa antaa ensiapua myös pieneläimille, jotta asiakaspalvelua ei heikennetä. Tämä on myös valmisteilla olevan lainsäädännön henki. Lakiluonnos edellyttää tarjoamaan erilliset palvelut, mutta ei kiellä suureläinpäivystäjiä, halutessaan / asiakkaan niin halutessa, hoitamasta myös pieneläimiä, eikä päinvastoin Järjestetään Pirkanmaan eläinlääkintähuollon yhteinen puhelinpalvelu Otetaan käyttöön kaksi numeroa, toinen pieneläimille, toinen suureläimille, samat numerot koko Pirkanmaan alueelle. Kiireellistä eläinlääkäriapua (=päivystys) voi tilata seitsemänä päivänä viikossa 24 tuntia vuorokaudessa kahdesta numerosta, toisesta pieneläimille ja toisesta hyötyeläimille. Numerot ovat maksullisia. Arkiaamuisin palvelussa keskitytään ajanvarauksiin, muina aikoina päivystyspalveluihin ja puhelinneuvontaan. Numeroista voi tehdä ajanvarauksen kiireettömään palveluun arkiaamuisin klo

20 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 20 / 35 Muina aikoina numeroista voi kysyä neuvoa ja tilata päivystäjän kiireellisiin tapauksiin. Päivisin puhelimeen vastaa toimistossa oleva sopivan koulutuksen omaava toimistohenkilö. Hän ottaa vastaan puhelut ja selkeissä tapauksissa käyntitilaukset. Välitöntä eläinlääkärin neuvontaa vaativissa tapauksissa hän yhdistää puhelun päivystäjälle. Numerot ovat maksullisia. Maksuporrastuksen voisi toteuttaa niin, että soittaminen olisi ilmaista arkipäivisin klo välisenä aikana, jolloin voisi tehdä ajanvarauksia kiireettömiin tehtäviin. Arkipäivisin muina aikoina palvelu maksaisi yhden euron minuutilta, iltaisin kaksi euroa minuutilta ja öisin neljä euroa minuutilta. Öisin puhelu siirtyisi suoraan toisen päivystäjän numeroon. Toinen yöpäivystäjä sekä pieneläin- että hyötyeläinpuolella toimisi ns. takapäivystäjänä, joka saisi nukkua yönsä rauhassa, ellei toinen eläinlääkäri tarvitsisi apua. Puhelinneuvonta ja ajanvaraukset aina samasta numerosta parantaa asiakaspalvelua merkittävästi ja vähentää ilmoituskuluja. Muutosvaiheessa ilmennee jonkun verran kompurointia ja vastustustakin, koska eläinlääkäreiltä yhteinen ajanvarauspalvelu edellyttää uudenlaista asennoitumista työhön. Muutokseen tarvitaan koulutusta Hyödynnetään viimeisintä tietotekniikkaa palvelun parantamiseksi Pirkanmaan eläinlääkintähuolto on riittävän iso yksikkö, jotta voidaan hyödyntää tietotekniikan kehittymisen tuomia uusia mahdollisuuksia palvelun parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Suosittelen hyödyntämään näitä mahdollisimman paljon. Pitkällä aikavälillä tietotekniikan hyödyntäminen antaa merkittäviä kustannussäästöjä ja parantaa palvelua, mutta voi palveluiden käyttöönottovuonna kasvattaa kustannuksia. Hankitaan alueen kunnallisista eläinlääkintäpalveluista vastaaville eläinlääkäreille yhteinen potilaskortisto-ohjelma, joka toimii internetissä nettiselaimella. Yhteinen ohjelma mahdollistaa potilastietojen jakamisen tarpeellisilta osiltaan. Ohjelmaa tulee voida käyttää myös matkatietokoneissa irrallaan internetistä. Yhteisen ohjelman tulee olla sellainen, että se mahdollistaa tietojen automaattisen siirtämisen tarvittaviin raportteihin ja suureläinpuolella kansallisiin rekistereihin (Sikava ja Naseva). Toistaiseksi Suomen markkinoilla on vain yksi nämä kriteerit täyttävä ohjelma (Provet Net), jota käyttävät mm. HY:n eläinsairaala (Provet YES) ja suurimmat pieneläinklinikat. Provet Net kehittyy tämän vuoden aikana Provet Fin palveluksi, kotieläinten terveystietojärjestelmäksi. Tarjotaan asiakkaille ja eläinlääkäreille mahdollisuus käyttää Suomen parhaita asiantuntijoita hankkimalla telelääketieteen mahdollistavia ohjelmia. Telelääketieteellä tarkoitetaan sähköisen lääketieteellisen informaation siirtoa paikasta toiseen. Informaatio voi olla kuvia, videoita, ääntä tai potilastietoja. Ohjelma-sovelluksia löytyy jo muun muassa dermatologian, onkologian, ophtalmologian, radiologian ja kirurgian aloilta. Ohjelmien avulla voidaan lähettää röntgenkuvia, silmänpohjakuvia, ihottumakuvia jne.) erikoiseläinlääkäreiden lausunnolle. Telelääketieteen avulla voidaan saavuttaa huomattavaa ajan- sekä rahansäästöä potilaiden hoidossa ja kustannuksissa. Tarjotaan asiakkaille mahdollisuus nettiajanvaraukseen. Tarjotaan asiakkaille mahdollisuus saada netin kautta eläinlääkinnällistä neuvontaa. Vastauksista kootaan nettikirjasto, josta ajan myötä löytyy suoraan vastaukset tavanomaisimpiin kysymyksiin. Palvelussa voidaan tehdä myös laajempaa kansallista yhteistyötä, jos

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (1) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Väestö ja työpaikat suunnitetyö.

Väestö ja työpaikat suunnitetyö. Väestö ja työpaikat 2040 -suunnitetyö anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi www.pirkanmaa.fi Mitä tehdään, miksi tehdään? Maakuntakaavatyö: väestön ja työpaikkojen kehitysnäkymät. Rinnalle nostettu asuminen.

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA Ylitarkastaja Sini Männistö, Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen neuvottelukunnan kokous 4.12.2015 3.12.2015 1 TAUSTAA Kunnilla velvollisuus

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Kokemuksia Laboratoriokeskuksen ekg-järjestelmähankkeesta Laaduntarkkailupäivät Helsinki 10.2.2006 Anna Himanen DI, kehitysinsinööri Laboratoriokeskus, Pirkanmaan

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2015 Marraskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.10.2016 Syyskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.9.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui huomattavasti Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.3.2016 Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.2.2016) Työttömyyden vuositasomuutos kääntyi uudelleen kasvuun Pirkanmaan TE-toimistossa oli helmikuun

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.2.2017 Tammikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.1.2017) Työttömyys aleni reippaasti sekä vuosi- että kuukausitasolla Pirkanmaalla oli tammikuun 2017

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Henkilöstön asema sote-uudistuksessa Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Luonnos 18.8.2014) 1 Lain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Vestala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.12.2016 Marraskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2016) Työttömyystilanteessa selvä käänne Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun 2016 viimeisenä

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Honkajoen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Mauno Mäkiranta 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.4.2013 Tilannekatsaus 28.3.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan TE-toimiston

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila NYKYTILAN KUVAUS Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sekä Keski-Suomen Ely-keskus -alatyöryhmä Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuoltopalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maskun kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuula Pusa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.2.2016 Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.1.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli tammikuun 2016

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.6.2016 Toukokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.5.2016) Työttömyyden vuosimuutoksen heikkeneminen voimistui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.1.2017 Joulukuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.12.2016) Myönteinen työttömyyskehitys jatkui ja kiihtyi Pirkanmaalla oli joulukuun 2016 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin Sida 1 av 9 Lausuntopyyntökysely 3110/00.04.00/2016 Vastausaika 10:28:29 FIN Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.9.2016 Elokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.8.2016) Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Johdon ja tietosuojavastaavan yhteistyö

Johdon ja tietosuojavastaavan yhteistyö Johdon ja tietosuojavastaavan yhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari 16.11.2016 Lahti Jaana Riikonen, tietosuojavastaava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnat ja toimintayksiköt vuonna

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois-Suomi2 Koordinaatio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012-31.10.2014 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 5.10.2016 Julkaisuvapaa 26.1.2017 klo 10.00 Lisätietoja Tutkija Piitu Parmanne piitu.parmanne@laakariliitto.fi, p 09 3930 832 www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot