SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ"

Transkriptio

1 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN

2 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 2 / 35 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TOIMEKSIANTO VIRKAMIESTYÖRYHMÄN ESITYS OHJAUSRYHMÄN TARKENNUKSET ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON NYKYTILANNE LAINSÄÄDÄNTÖTILANNE ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TILANNE TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA Kunnalliseläinlääkärit Päivystysrenkaat Yksityiset eläinlääkärit ASUKAS-, ELÄIN- JA TILAMÄÄRÄT VIRKAMIESTYÖRYHMÄN ESITTÄMÄT KEHITTÄMISTARPEET VIRKAMIESTYÖRYHMÄN SELVITYKSEN TULOKSET SELVITYSMIEHEN ALUSTAVAT SUOSITUKSET PERUSTETAAN PIRKANMAAN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO ERIYTETÄÄN VIRKATEHTÄVÄT PRAKTIIKASTA SELVITETÄÄN PRAKTIIKAN ULKOISTAMISMAHDOLLISUUDET TARJOUSKILPAILULLA TARJOTAAN PIENELÄIMILLE JA SUURELÄIMILLE ERILLISET PÄIVYSTYSPALVELUT JÄRJESTETÄÄN PIRKANMAAN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEINEN PUHELINPALVELU HYÖDYNNETÄÄN VIIMEISINTÄ TIETOTEKNIIKKAA PALVELUN PARANTAMISEKSI LUOVUTAAN PITKISTÄ PÄIVYSTYKSISTÄ JA SIIRRYTÄÄN KOLMIVUOROTYÖMALLIN MUKAISIIN PÄIVYSTYSVUOROIHIN NIMETÄÄN MAAKUNNALLISET TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIT TARJOTAAN KUNTALAISILLE SAMANHINTAISET PALVELUT SIJAINNISTA RIIPPUMATTA OHJAUSRYHMÄN KOKOUS VASTAUKSET SELVITETTÄVIIN ASIOIHIN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YKSIKÖN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Pirkanmaan eläinlääkintähuolto Tampereen seudullinen eläinlääkintähuollon yksikkö Tampereen seudullinen yhteistyö pieneläinten jatkohoidon ja eriytetyn pieneläinpäivystyksen järjestämiseksi Virkamiestyöryhmän valinta, Vaihtoehto Säilytetään nykyinen tilanne HENKILÖSTÖN TARVE JA SIJOITTELU TOIMITILOJEN SIJOITTELU JA VARUSTELUTASO ERI TOTEUTTAMISVAIHTOEHTOJEN VERTAILU SEUDULLISEN YKSIKÖN JA NYKYISEN JÄRJESTELMÄN VERTAILU TOIMENPITEET SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YKSIKÖN MUODOSTAMISEKSI TIETOLÄHTEET...35

3 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 3 / Johdanto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii seutuyhteistyötä toteuttavana organisaationa Tampereen seudulla. Sen tehtävänä on luoda kuntarajat ylittäviä palveluja, yhteensovittaa seudullisesti asumisen ja liikkumisen tarpeita sekä vahvistaa yritysten ja osaajien houkuttelua seudulle. Kuntayhtymän muodostavat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Viljakkala liitettiin Ylöjärveen vuonna Sahalahti liittyi Kangasalaan vuonna Orivesi on mukana tekemässä kaupunkiseutusuunnitelmaa, vaikkei kuntayhtymään kuulukaan. Längelmäki jakautui vuonna 2006 Oriveteen ja Jämsään. Alueen kahdeksassa kunnassa on yhteensä yli asukasta ja väestönkasvu jatkuu voimakkaana. Kuntayhtymän päätöksenteosta vastaa seutuhallitus tukenaan kunnallisjohtajista muodostuva työvaliokunta. Valmistelutyötä tehdään asiantuntijatyöryhmissä. Operatiivisesta johtamisesta vastaa seutujohtaja. Seutuhallitus päätti käynnistää virkamiestyönä tehtävän selvityksen seutuyhteistyön tiivistämisestä eläinlääkintäpalveluissa. Selvityksessä tuli vertailla palvelujen saatavuutta, laatua ja tehokkuutta sekä resurssitarpeita eri vaihtoehdoissa. Asetettu työryhmä keskusteli viidestä vaihtoehtoisesta seudullisen yhteistyön mallista: 1) Tampere järjestää eriytetyn pieneläinpäivystyksen. Kangasalan päivystyspiiri ottaa päivystykseensä Tampereen suureläimet. Nokia ja Pirkkala siirtyvät Lempäälän-Vesilahden päivystyspiiriin. Kangasalan päivystysrenkaaseen tarvitaan yksi viikonloppupäivystäjä lisää. Muut kunnat voisivat ostaa Tampereelta pieneläinpäivystyksen takapäivystyksen. Päivystysalueiden suurenemisen johdosta takapäivystystä saatetaan tarvita päivystyksen toimivuuden varmistamiseksi. 2) Tampere toimii yksin. Päivystykseen kuuluvat sekä pien- että suureläimet. Päivystysalue on Tampereen kaupungin alue. Päivystäjinä toimivat Tampereen virkaeläinlääkärit (praktikkoeläinlääkärit). 3) Tampere ja Pirkkala jatkavat päivystysyhteistyötä ja järjestävät yhteisen pieneläinvastaanoton. 4) Tampere ja Pirkkala tiivistävät myös peruseläinlääkäripalveluyhteistyötä ja sopivat työnjaosta pienten ja suurten eläinten osalta. 5) Muodostetaan itsenäinen seudullinen eläinlääkäriyksikkö, jolta kaikki kunnat hankkivat tarvitsemansa palvelut. Yksikkö voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Työryhmän enemmistö kannatti yhteistyötä vaihtoehdon 1. perusteella. Lisäksi enemmistö kannatti eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämistä virkaeläinlääkärien voimin. Asiasta oli jätetty väliraportin yhteydessä eriävä mielipide. Jatkotyöskentelyn osalta työryhmä

4 4 / 35 piti tarpeellisena ulkopuolista selvitystä lähinnä pieneläinpalvelujen järjestämisen eri vaihtoehdoista. Työryhmän väliraportti käsiteltiin seutuhallituksessa , jolloin seutuhallitus päätti, että teetetään ulkopuolinen selvitys seudullisen eläinlääkintähuollon edellytysten selvittämiseksi ja organisoimiseksi työryhmän väliraportin vaihtoehdon 5 pohjalta. Työvaliokunta päätti kokouksessaan , että selvitystyö tilataan Suomen eläinterveydenhuollolta. Selvityshankkeen ohjausryhmään nimettiin Kangasalan kunnanjohtaja Jukka Mäkelä (puheenjohtaja), tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö, kaksi kehyskuntien virkaeläinlääkärien valitsemaa edustajaa ja kaupungineläinlääkäri Tuire Merivirta (sihteeri). Lisäksi edellytettiin, että ohjausryhmän tulee täsmentää tilattavan selvitystyön toimeksianto ja aikataulu. Kehyskuntien virkaeläinlääkäreiden edustajiksi ohjausryhmään valittiin vastaava eläinlääkäri Olli Soininen Pirkkalasta ja kunnaneläinlääkäri Tuija Setälä Orivedeltä. Ohjausryhmä piti ensimmäisen kokouksensa , jossa oli mukana myös Veikko Tuovinen selvityksen tekijäksi valitun Suomen eläinterveydenhuollon (Seth) edustajana. Ohjausryhmän kokouksessa todettiin, että: Valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan ympäristöterveydenhuolto tulee koota yhteistoiminta-alueeseen. Kuntien tulee osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta antaa valtioneuvostolle mennessä selvitys mm. siitä, miten ympäristöterveydenhuolto aiotaan järjestää. Eläinlääkintähuolto on osa ympäristöterveydenhuoltoa ja kansanterveystyötä. Tämä yhteys on tärkeää huomioida selvityksessä. (Korjaus: pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa todettiin, ettei elokuun takaraja ole enää voimassa). Eläinlääkintähuoltolain uudistuksen valmistelu on käynnissä. Ohjausryhmä edellytti selvittäjää seuraamaan lain valmistelua ja ottamaan siinä esiin tulevat kuntien velvoitteet mahdollisuuksien mukaan huomioon. Virkamiestyöryhmä päätyi selvityksessään eriyttämään pienten ja isojen eläinten palvelut päivystysaikaan. Saman työryhmän mukaan Tampere keskittyisi pienten eläinten palveluihin ja toimisi muille kunnille ns. takapäivystyksenä. Virkamiestyöryhmän keräämää tietoa tulee hyödyntää kyseessä olevassa selvityksessä. Virkamiestyöryhmän enemmistö kannatti virkaeläinlääkäreihin perustuvaa järjestelmää. Asiaan jätettiin eriävä mielipide. Osa ohjausryhmän jäsenistä kannatti edelleen virkaeläinlääkäreihin perustuvaa järjestelmää. Ohjausryhmä tarkensi virkamiestyöryhmän loppuraportin toimeksiantoa. Sihteerille annettiin tehtäväksi toimittaa selvittäjälle tiedot eläin- ja tilamääristä eri kunnissa, mikäli saa tiedot maaseutusihteerin kautta. Mikäli tietoja ei saada tällä tavalla, ohjausryhmän jäsenet kuntiensa edustajina toimittavat oman kuntansa tai ympäristöterveydenhuollon seutukunnan tiedot suoraan selvittäjälle. Myös hevosten määrät liitetään tietoihin. Pieneläinten määrien arvioimiseksi sihteeri toimittaa selvittäjälle kuntien asukasmääriä koskevat tiedot. Ohjausryhmä esitti, että koirien määrä lasketaan jakamalla asukasmäärä 8:lla. Sovittiin, että seudun kuntien edustajat toimittavat selvittäjälle tiedot eläinlääkintähuollon kuluvan vuoden talousarviosta, ellei tilinpäätöstietoja edellisestä vuodesta ole vielä käytettävissä. Li-

5 5 / 35 säksi toimitetaan tiedot eläinlääkärien vastaanottotiloista (sijainti, koko, varustelu, kuinka monelle eläinlääkärille). Selvitykseen liittyvät muistiot ja tiedot sovittiin koottavaksi nettisivuille Selvityksen etenemistä voi seurata rekisteröitymällä sivujen käyttäjäksi. Sihteeri toimittaa selvittäjälle luettelon henkilöistä, jotka pääsevät sivuja lukemaan. Ohjausryhmä toivoi avointa selvitystä, johon mahdollisimman moni seudun eläinlääkäreistä pääsee tutustumaan ja osallistumaan. Sihteeri lähettää kokouksessa esitetyille seudun eläinlääkäreille sähköpostiviestin asiasta. Kuntayhtymä ja Suomen eläinterveydenhuolto (SETH) sopivat allekirjoitetulla sopimuksella, että selvitystyö toteutetaan virkamiestyöryhmän esityksen ja ohjausryhmän tarkennuksen mukaisesti. Selvitystyön laajuudeksi arvioitiin noin 100 työtuntia. Selvitystyötä ohjaa ohjausryhmä. 2. Toimeksianto 2.1. Virkamiestyöryhmän esitys Virkamiestyöryhmä esitti ulkopuolisen selvityksen toimeksiannoksi ja aikatauluksi (Seutuhallituksen päätös 25 / ) seuraavaa: Tavoitteet: 1. Hyvä palvelu 2. Eläinlääkärien jaksaminen 3. Kustannusten pitäminen kohtuullisina Virkamiestyöryhmä esitti, että sen tekemän selvitystyön tuloksia käytetään tilattavan selvityksen pohjana ja että valmisteilla olevan eläinlääkintähuoltoa koskevan lain vaikutukset huomioidaan selvityksessä. Selvitettävät asiat: 1. Seudullisen eläinlääkintähuollon yksikön toteuttamisvaihtoehdot huomioiden virkaeläinlääkäritehtävät eläinlääkäripalvelut pienille ja suurille eläimille päivystyspalvelut puhelinpalvelut 2. Henkilöstö tarve sijoittelu 3. Toimitilat vastaanottojen määrä ja sijoittelu varustelutaso 4. Eri toteuttamisvaihtoehtojen vertailu toimivuus kustannukset 5. Seudullisen yksikön ja nykyisen järjestelmän vertailu

6 Suomen eläinterveydenhuolto toimivuus kustannukset SELVITYS TAMPEREEN 6 / Ohjausryhmän tarkennukset Ohjausryhmä teki pitämässään kokouksessa seuraavat tarkennukset virkamiestyöryhmän toimeksiantoon: Selvityksessä tulee huomioida ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus ja kytkös kansanterveystyöhön, samoin valmisteilla oleva eläinlääkintähuoltolain uudistaminen. Selvityksessä tulee selvittää, onko seudullinen eläinlääkintäyksikkö mahdollinen ja miten se edistäisi seudun eläinlääkintähuoltoa. Virkamiestyöryhmän selvityksen tuloksia tulee hyödyntää tässä selvityksessä. Selvityksessä tulee tarkastella pieneläinpalvelujen hankkimista eri tavoilla (virkaeläinlääkärit, ostopalvelut, yhdistelmä, muu). Seudullisen yksikön toimivuutta, eläinlääkärien jaksamista ja kustannuksia tulee verrata nykyjärjestelmään ja vaihtoehtoisia malleja keskenään. Vertailua tulee tehdä myös virkamiestyöryhmän ehdotukseen, jossa palvelut erotetaan vain päivystysaikana. Selvitystyön tulee olla valmis , jotta sitä voidaan käyttää vastauksessa valtioneuvostolle Työ luovutetaan tilaajalle mennessä. Ohjausryhmä kokoontuu ohjeistamaan työn jatkoa ja tekee loppuarvioinnin

7 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 7 / Eläinlääkintähuollon nykytilanne 3.1. Lainsäädäntötilanne Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaan on eläinlääkintähuoltoa koskien kirjattu seuraavasti: Eläinlääkintähuoltolaki ja eläintautilaki uudistetaan tavoitteena eläinlääkintäpalvelujen saatavuuden varmistaminen ja viranomaisvalvonnan yhtäläinen toimivuus kaikkialla maassa. Valtio sitoutuu hankkimaan kunnilta eläinten terveyteen, hyvinvointiin ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä viranomaisvalvontaa, jotta eläinten omistajille tarkoitetut eläinlääkintäpalvelut ja niihin sisältyvät eläinten terveydenhuoltopalvelut voidaan erottaa viranomaisvalvonnasta nykyistä selkeämmin. Eläinlääkärikoulutusta lisätään ja uudistetaan niin, että myös tuotantoeläinten hoitoon turvataan riittävät lääkäripalvelut tulevaisuudessa. Eläinlääkintähuoltolakia valmistelevan työryhmän muistio julkistettiin toukokuun 29. päivänä Muistio ja lakiluonnos ovat luettavissa maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilla osoitteessa: Eläinlääkintähuollon määritellään tarkoittavan eläinlääkäripalveluja sekä eläinten terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaa paikallisella tasolla. Kunnan eläinlääkintähuoltoon kuuluvat kunnan järjestämät eläinlääkäripalvelut ja valvonta. Yksityistä eläinlääkintähuoltoa eli yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien tarjoamia eläinlääkäripalveluja valvovat Elintarviketurvallisuusvirasto ja lääninhallitukset. Työryhmä tiivistää ehdotuksensa uudistuksista seuraavasti: 1) Kunnan järjestämät perustason eläinlääkäripalvelut ovat samantasoisia kaikille kotieläimille. Palvelut on järjestettävä kunnan asukkaiden lemmikkieläimiä ja kunnassa sijaitsevissa eläinten pitopaikoissa pidettäviä eläimiä varten. 2) Elintarviketuotantoeläinten terveydenhuolto kuuluu perustason eläinlääkäripalveluihin. Kunnan velvollisuus järjestää terveydenhuoltoon kuuluvia eläinlääkäripalveluja rajataan kuitenkin vain valtakunnallisiin terveydenhuolto-ohjelmiin, joita tällä hetkellä on olemassa nautojen ja sikojen terveydenhuoltoa varten. 3) Kuntien eläinlääkäripäivystys ja siihen kuuluva päivystyspiirien määrittely järjestetään kuntien yhteistyönä vähintään yhden maakunnan kokoisella päivystysalueella. Päivystysalueella yhteydenotot keskitetään yhteen paikkaan, ja lemmikki- ja tuotantoeläimiä varten on erilliset päivystysjärjestelmät. 4) Kunta järjestää perustason eläinlääkäripalvelun lisäksi mahdollisuuden toimittaa lemmikkieläimet ja hevoset eläinlääkärin lähetteellä jatkohoitoon, jos niille tarvitaan kiireellistä erikoishoitoa. Kunta järjestää mahdollisuuden jatkohoitoon yleensä tekemällä potilaiden hoitoon pääsystä sopimuksen erikoishoitoa antavan klinikan kanssa. Eläimen omistaja maksaa jatkohoidon kustannukset hoitopaikan laskutuksen mukaisesti. Kunta maksaa sopimuksessa sovittavan osan erikoishoidon valmiuden ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

8 8 / 35 5) Valtio korvaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan palkkaus- ja muut välittömät kustannukset kunnille vuodesta 2009 alkaen. Tätä varten tarvitaan 4,8 milj. euron lisäys valtion talousarvion eläinlääkintähuollon määrärahaan. Nykyisin valtio maksaa näistä kustannuksista 0,5 milj. euroa toimituspalkkioina kunnaneläinlääkäreille. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan arvioidaan maksavan kunnille noin 5,3 milj. euroa vuodessa. 6) Lakiin ei enää sisällytetä säännöstä kuntien mahdollisuudesta tukea eläintuotantoa maksamalla osa eläinlääkäripalvelujen maksuista. Syynä ovat EU:n valtiontukea koskevat säännökset. Eläinlääkäripalvelujen kustannukset voitaisiin jatkossa ottaa tarkasteluun maataloustukien yhteydessä. Suomen Kuntaliitto jätti työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen. Kuntaliiton mielestä kunnan perustason eläinlääkäripalvelut tulisi järjestää ensisijaisesti hyötyeläimiä varten. Se vastustaa jatkohoitopalveluiden takaamisen antamista kuntien tehtäväksi ja vaatii valtion korvauksen perusteiden määrittelyä siten, että kuntien todelliset kustannukset korvataan täysimääräisinä. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää työryhmän raportista lausunnot ja jatkaa niiden pohjalta eläinlääkintähuoltolain valmistelua. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi annettaisiin eduskunnalle syksyn 2007 aikana. Lakiluonnoksen mukaan kunnilla on velvollisuus järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun saatavuus kaikkina vuorokaudenaikoina. Laki koskee kaikkia eläimiä, ei pelkästään hyötyeläimiä. Tämä tulee oletettavasti lisäämään kuntien kustannuksia nykyisestään, jos velvoite sisällytetään lopulliseen lakiin. Tämän torjumiseksi on kuitenkin odotettavissa voimakkaita kannanottoja kuntien taholta. Kunnat velvoitetaan yhteistoimintaan tehtävien tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta riittävän laajalla alueella. Tampereen kaupunkiseutua voitaneen pitää lain tarkoittamana riittävän laajana alueena. Kunnan on laadittava valtakunnallisen suunnitelman huomioon ottava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista ja se on päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein. Lakiluonnoksen mukaan päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. Pirkanmaan maakunnasta osa sijaitsee Satakunnan (Ylä-Satakunta) ja osa Hämeen historiallisten maakuntien alueella. Sitä ympäröivät Satakunnan nykymaakunta, Kanta-Häme, Päijät- Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Pirkanmaan keskuspaikka on Tampere. Pirkanmaalla on 28 kuntaa, joista yksitoista on kaupunkeja: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kuru, Kylmäkoski, Lempäälä, Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Vilppula, Virrat, Ylöjärvi ja Äetsä. Lakiluonnoksen mukaan päivystysalueella on järjestettävä keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Luonnos velvoittaa myös järjestämään erillisen päivystyksen pienikokoisille kotieläimille, jotka voidaan kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle ja erikseen kotieläimille, joille annettava eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimen pitopaikassa. Palveluiden on oltava saatavilla kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä. Jos päivystyspalvelut joudutaan tulevaisuudessa suunnittelemaan maakuntakohtaisesti, pitänee samanaikaisesti olla useita päivystäjiä eri puolilla maakuntaa, jotta tämä tavoite toteutuisi.

9 9 / 35 Laki velvoittaa osoittamaan, mihin jatkohoitoa vaativat potilaat voidaan lähettää. Alueelta löytyy tähän riittävän korkeatasoisia klinikoita sekä pieneläinten että hevosten suhteen. Eläintautilaissa, eläinsuojelulaissa ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa aiemmin kunnaneläinlääkärille säädetyt tehtävät tulevat nyt kunnan vastuulle. Kunnaneläinlääkärin virat voivat olla useamman kunnan tai kuntayhtymän taikka kunnan ja kuntayhtymän yhteisenä. Työnantajan on määrättävä eläinlääkäreiden keskinäisestä tehtäväjaosta. Kunta voi tehdä yksityisen eläinlääkäripalvelujen tuottajan kanssa sopimuksen peruseläinlääkäripalveluiden, kiireellisen eläinlääkäriavun tuottamisesta ja jatkohoitopalveluiden tarjoamisesta. Kunnan on järjestettävä palveluja varten tarpeelliset toimitilat ja työvälineet ottaen huomioon kunnan alueella pidettävien kotieläinten lajit ja lukumäärät, jos kunta huolehtii peruseläinlääkäripalveluiden ja kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä tuottamalla itse palveluja. Ministeriön työryhmän raportista ei selviä, miten eläinlääkäreiden tarve alueella tulisi laskea tai kuinka suurien osuuden palveluista voidaan katsoa tulevan hoidetuksi yksityisten toimesta ilman mitään sopimuksia. Sen sijaan käsite peruseläinlääkäripalvelut on määritelty varsin tarkasti. Peruspalveluiksi katsotaan mm. sikojen ja nautojen terveydenhuolto, mutta ei esimerkiksi koirien keisarileikkauksia. Tarvittavien eläinlääkäreiden määrä on käytännössä arvioitava paikallisesti. Yksityiseläinlääkäreiden määrä alueella vaikuttaa tarpeeseen. Valvontatehtäviä ei voi ulkoistaa yksityisille. Jos muut eläinlääkäripalvelut päätetään ostaa yksityisiltä, kunnan on vahvistettava eläinten omistajilta perittävät taksat. Lakiluonnos ei ota kantaa taksojen suuruuteen. Täten yksityisten tuottaessa palvelut kunta voinee vahvistaa mitkä taksat tahansa (esimerkiksi ko. yksityisen aseman normaalisti perimät taksat) lain sitä estämättä. Kunnaneläinlääkäreiden puolestaan on noudatettava virkaehtosopimuksen mukaisia taksoja. Kunta voi periä eläinten omistajilta maksua kustantamistaan toimitiloista ja toimintavälineistä. Kunta voi myös periä maksun eläimen ylläpidosta, jos eläintä joudutaan säilyttämään kunnan järjestämissä tiloissa. Aiemmin eläinlääkärille toimituspalkkioina maksettu korvaus valtion määräämien virkatehtävien suorittamisesta maksetaan lakiehdotuksen mukaan kunnalle todellisten kustannusten mukaisena, mutta enintään keskimääräisten kustannusten perusteella. Alueilla, joilla virkatehtävien suorittaminen maksaa keskimääräistä enemmän, tämä pykälä aiheuttaa kunnille nettomenoja Eläinlääkintähuollon tilanne Tampereen kaupunkiseudulla Kahdeksan kunnan alueella on yhteensä 51 eläinlääkäriä, joista viisitoista toimii kunnan- tai kaupungineläinlääkäreinä ja 36 yksityisinä Kunnalliseläinlääkärit Viidestätoista kunnallisesta eläinlääkäristä kolme on päätoimisia hygieenikkoja. Kahdellatoista eläinlääkärillä on praktiikkavelvollisuus. Osalla heistä on praktiikan lisäksi ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja/tai hallintotehtäviä.

10 10 / Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontayksikkö Pirkkalan kunnan hallintoon perustettiin alkaen Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven yhteinen ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontayksikkö. Sopimuksen mukaan vastuukuntana toimii Pirkkala, joka tuottaa palvelut muille kunnille. Tämä kuuden kunnan yhteinen valvontayksikkö vastaa kaikista kuntien vastuulle kuuluvasta ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä. Alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon henkilöstö (terveystarkastajat, eläinlääkärit ja palvelusihteeri) siirtyivät Pirkkalan kunnan palvelukseen. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueen esimiehenä toimii ympäristöterveyspäällikkö. Ympäristöterveyspäällikön toimisto on Pirkkalan toimipisteessä. Eläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Hämeenkyrössä, Nokian Pitkäniemessä, Vesilahdessa ja Ylöjärvellä. Pirkkalan ympäristölautakunta toimii kaikkien valvontayksikköön kuuluvien kuntien ympäristöterveydenhuoltoon liittyvien lakien (terveydensuojelu-, elintarvike-, tuoteturvallisuus-, kemikaali-, tupakka-, eläinsuojelu-, eläintauti- ja eläinlääkintähuoltolait) tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena. Kuntien yhteistyöelimenä toimii neuvottelukunta, joka antaa lausunnot ympäristöterveydenhuollon keskeisistä talous- ja kehittämiskysymyksistä. Kukin kunta valitsee valtuustokausittain nimettävään neuvottelukuntaan yhden jäsenen. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii ympäristöterveyspäällikkö. Eläinlääkäreiden vastaanotot ovat Vesilahdella (n. 80 m 2 ) ja Nokialla (n. 200 m 2 ), jossa työskentelee Pirkkalan eläinlääkärin lisäksi yksi Tampereen eläinlääkäreistä. Heillä on yhteisesti Tampereen palkkaama määräaikainen avustaja. Tilat ovat vaatimattomat Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Kangasala on Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän lisäksi mukana kolmen kunnan (Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne) muodostamassa Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymässä. Kuntayhtymään kuuluva Luopioinen liittyi Pälkäneeseen vuonna Kuntayhtymällä on yksi päätoimisen hygieenikon virka ja kaksi praktikon virkaa. Vastaanotto sijaitsee Kangasalan keskusterveysasemalla (Herttualantie 28). Vastaanotolla on eläinlääkärin palkkaama pieneläinhoitaja Tampere Tampereen kaupungilla on yksi hygieenikon virka ja neljä praktikkoeläinlääkärin virkaa. Kolme niistä on täytetty vakinaisesti, yksi määräaikaisesti. Yhtä vakinaisesti täytettyä virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (ma-ke) ja viranhaltija on vapautettu päivystyksestä. Tampereen eläinlääkintähuollon palveluksessa on myös vakituinen ja määräaikainen eläinlääkärin avustaja. Tampereen eläinlääkäriasemalla Ratinassa (Hatanpäänvaltatie 3) työskentelee vakituinen ja määräaikainen eläinlääkäri ja vakituinen avustaja. Tilat ovat vaatimattomat (113 m 2 ), epäkäytännölliset ja huonokuntoiset. Vastaanottotilat riittävät vain kahdelle eläinlääkärille. Ratina on suunnittelu- ja muutostöiden aluetta ja asema joutuu siirtymään muualle lähivuosina. Tampereen toinen kokoaikainen vakituinen eläinlääkäri työskentelee Nokian eläinlääkärivastaanotolla yhdessä Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon palveluksessa olevan eläinlääkärin kanssa. Vuonna 2006 Tampereen klinikkamaksu oli 8 / potilaskäynti. Tampereen kunnalliset eläinlääkärit hoitivat yhteensä 7452 potilasta, joista 2,2 % oli suuria eläimiä.

11 11 / Orivesi Orivedellä on kaksi virkaa, joita hoitaa kolme eläinlääkäriä. Yksi eläinlääkäreistä on osaaikaeläkkeellä. Praktiikka-alueeseen kuuluvat myös Juupajoki ja Längelmäki Päivystysrenkaat Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kahdeksan kuntaa jakautuvat neljään eri päivystysrenkaaseen. Lisäksi Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon yksikköön kytkeytyvä Hämeenkyrö tuo järjestelyihin mukaan viidennen päivystysrenkaan. Viidessä renkaassa on mukana yhteensä 21 eläinlääkäriä. Tampereen, Nokian ja Pirkkalan eläinlääkintähuollon yhteistoimintasopimus muuttui päivystyssopimukseksi vuoden 2007 alusta alkaen, kun Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontayksikkö aloitti toimintansa. Päivystysalue käsittää Tampereen, Nokian ja Pirkkalan. Päivystysrenkaassa on neljä eläinlääkäriä, joista Tampereelta kolme ja Nokialta yksi. Toisessa päivystysrenkaassa toimivat tällä hetkellä Vilppula, Mänttä, Juupajoki, Orivesi, Kuhmalahti, Kangasala ja Pälkäne. Kartassa näkyvä Längelmäki jakautui vuonna 2006 Oriveteen ja Jämsään ja Luopioinen yhdistyi Pälkäneeseen. Sahalahti liittyi Kangasalaan vuonna Päivystysrenkaassa on viisi eläinlääkäriä. Pirkkalan, Nokian, Lempäälän-Vesilahden, Hämeenkyrön, ja Ylöjärven eläinlääkärit kuuluvat alkaen Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon yksikköön. Näiden alueiden päivystysrenkaat ovat: 1. Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski, Akaa, Kylmäkoski ja Urjala. Renkaassa on neljä päivystävää eläinlääkäriä.

12 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 12 / Virrat, Kuru, Ruovesi ja Ylöjärvi. Viljakkala liitettiin Ylöjärveen vuonna Renkaassa on neljä päivystävää eläinlääkäriä. 3. Kihniö, Parkano, Ikaalinen ja Hämeenkyrö. Renkaassa on neljä päivystävää eläinlääkäriä. Päivystyspalveluista vastaavat pääasiassa kunnalliseläinlääkärit. Ulkopuoliset päivystäjät ovat helpottaneet työsidonnaisuutta. He ovat tehneet vakituisen viranhaltijan päivystysvuoron päivystyskorvausta vastaan. Joissakin kunnissa ulkopuolinen päivystäjä on hoitanut pääosan vakituisen viranhaltijan viikonloppupäivystyksistä (Hämeenkyrö, Tampereella yhden viranhaltijan osuuden). Seudun yksityiset eläinlääkäriasemat tai yksityiset eläinlääkärit eivät ole tarjonneet merkittävästi päivystyspalveluita. Joillakin eläinlääkäriasemilla on ollut viikonloppuisin muutaman tunnin vastaanotto pieneläimille. Useista kuntayhtymistä ja kuntayhtymien rajat rikkovista päivystysalueista muodostuvat eläinlääkintähuollon järjestelyt ovat aluetta kokonaisuutena tarkastellen sekavat. Selvitystyön kohteina olevien kahdeksan kunnan eläinlääkinnän uudelleen järjestelyt koskettavat päivystysyhteistyön muodossa yhteensä 24 kunnan eläinlääkintähuoltoa (Taulukko 1).

13 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 13 / 35 Taulukko 1. Ympäristöterveydenhuollon kuntayhtymät ja päivystysalueet, joihin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kunnat ja Orivesi kuuluvat. KUNTAYHTYMÄT Tampereen kaupunkiseudun kun- Kuntayhtymän muut kunnat tayhtymä + Orivesi Päivystysrenkaassa lisäksi Kangasalan seudun terveyskeskuksen Kangasala Kuhmalahti Mänttä kuntayhtymä (Kangasala, Kuhmalahti ja Pälkäne Pälkäne). (sis. Luopioinen)Vilppula Orivesi (sis. Juupajoki) Tampere Pirkkala Nokia Vesilahti Hämeenkyrön, Lempäälän, Lempäälä Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven yhteinen ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontayksikkö. Pirkkala on yhteisten palveluiden tuottajakunta. Ylöjärvi Hämeenkyrö Eläinlääkäreitä 5 4 Kylmäkoski Valkeakoski Urjala 4 Akaa = Toijala + Viiala Kuru Ruovesi 4 Virrat Ikaalinen Kihniö Parkano Pirkanmaan maakuntaan kuuluu 28 kuntaa. Viiden päivystysrenkaan järjestelyissä on näistä mukana 24 kuntaa. Päivystysrenkaiden ulkopuolelle jäävät neljä Pirkanmaan kuntaa, Mouhijärvi, Punkalaidun, Vammala ja Äetsä, ovat suunnanneet yhteistyönsä Satakuntaan ja kuuluvat Sastamalan perusturvakuntayhtymään (Saspe, alkaen) yhdessä Kiikoisten ja Lavian kanssa. Suodenniemi liitettiin Vammalaan vuonna Päivystysrenkaissa ei ole mukana yhtään Pirkanmaan maakunnan ulkopuolista kuntaa. Pirkanmaan maakunnan kunnat ovat lueteltuna pohjoisesta etelään: Virrat, Kihniö, Vilppula, Parkano, Mänttä, Kuru, Ruovesi, Ikaalinen, Juupajoki, Hämeenkyrö, Orivesi, Ylöjärvi, Mouhijärvi, Tampere, Kuhmalahti, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Vammala, Äetsä, Lempäälä, Pälkäne, Vesilahti, Valkeakoski, Akaa (=Viiala + Toijala), Kylmäkoski, Urjala ja Punkalaidun. Längelmäki jakautui vuonna 2006 Oriveteen ja Jämsään, Suodenniemi liittyi Vammalaan, Viljakkala Ylöjärveen ja Luopioinen Pälkäneeseen. Akaan kunta muodostettiin vuonna 2006 yhdistämällä Viiala ja Toijala. Vuonna 2005 Sahalahti liittyi Kangasalaan. Kuorevesi liittyi Jämsään vuonna

14 Suomen eläinterveydenhuolto Yksityiset eläinlääkärit SELVITYS TAMPEREEN 14 / 35 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän alueella on 36 yksityistä praktiikkaa tekevää eläinlääkäriä, eli kolme kertaa enemmän kuin praktiikkaa tekeviä kunnaneläinlääkäreitä. Yksityisistä suurin osa, 27 henkilöä, toimii Tampereen kaupungin alueella. Suurin klinikka on Hakametsän eläinlääkäripalvelu Oy, jossa on kymmenen eläinlääkäriä. Eläinlääkäriasema Veterissä on kuusi eläinlääkäriä ja Tampereen hevosklinikalla kolme. Etelä- Tampereen eläinklinikalla on kaksi eläinlääkäriä ja loput kuusi toimivat yksinään. Kangasalalla on kolme yksityistä eläinlääkäriä, joista yksi toimii hevoseläinlääkärinä. Akaan kolmesta yksityisestä eläinlääkäristä kaksi toimii yhdessä Toijalan eläinlääkäriasemalla. Pirkkalassa, Lempäälässä ja Ylöjärvellä on kussakin yksi yksityinen eläinlääkäri Asukas-, eläin- ja tilamäärät Suomen väkiluku oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 lopussa noin 5,3 miljoonaa ihmistä. Kennelliiton arvion mukaan Suomessa on noin koiraa, lähes yksi koira yhdeksää ihmistä kohti. Etelä-Suomen kaupungeissa koirien suhteellinen osuus on hieman suurempi kuin muualla, joten alueen koiramäärän arvioimiseksi voidaan käyttää arviota yksi koira kahdeksaa ihmistä kohti (= ohjausryhmän antama ohje). Kissojen ja muiden lemmikkieläinten määristä ei ole saatavilla mitään arvioita. Tampereen kaupunkiseudulla ja Orivedellä on yhteensä yli asukasta, joten arvio koirien määrästä on noin (Taulukko 2). Tampereella on tämän ihmisiin perustuvan arvion mukaan yli koiraa. Koiraveron Tampereella maksaneita vuonna 2006 oli 4698 ja verosta vapautettuja koiria 50 eli yhteensä Koiraveroa olisi täten maksanut vain vajaa viidesosa koiranomistajista. Alueella on yhteensä yli neljäsataa kotieläintilaa, joista runsaat 250 lypsykarjoja (Taulukko 2). Alueen lypsykarjat ovat keskimääräistä pienempiä, keskimääräinen koon jäädessä alle viiteentoista lehmään. Tilojen määrän väheneminen jatkuu ennusteiden mukaan nopeana. Hevosten määrä on alueella Suomen keskiarvoa korkeampi. Päivystysrenkaisiin kuuluvista kunnista erityisesti Hämeenkyrössä on paljon keskimääräistä enemmän hevosia. Hevosten lukumäärät kunnissa ovat lähinnä arvioita, koska tarkkoja tilastoja ei ole. Taulukossa 2 on käytetty Hippoksen tilastoja, jotka näyttävät todellisuutta suurempia lukuja, koska niissä on ns. haamuja, eli kaikkia kuolleita hevosia ei ole poistettu rekisteristä. Kaikki muut tilastot puolestaan näyttävät todellisuutta alhaisempia lukuja. Kuntien kautta saadut luvut hevosten määristä olivat vain noin neljännes Hippoksen luvuista. Todelliset luvut lienevät jossakin näiden ääripäiden välillä, eläinlääkäreiden arvion mukaan kuitenkin lähempänä Hippoksen lukuja. Hippoksen lukujen mukaan koko maassa on noin hevosta, eli yksi hevonen 76 asukasta kohti. Tampereen seudulla hevosia on suhteessa ihmisten määrään hieman keskiarvoa vähemmän, yksi hevonen 88 ihmistä kohti.

15 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 15 / 35 Taulukko 2. Väkiluku, eläin- ja tilamäärät Tampereen kaupunkiseudun kunnissa ja Orivedellä v Kunta Koirat (arvio) Väkiluku Lypsykarjat Muut eläintilat Lypsylehmät Emolehmät Hevoset Lampaat ja vuohet Siat Kanat Broilerit Kangasala Tampere Pirkkala Nokia Vesilahti Lempäälä Ylöjärvi (sis. Viljakkala) Orivesi (sis. Längelmäki) Yhteensä Virkamiestyöryhmän esittämät kehittämistarpeet Tampereen kaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa nopeasti lähivuosina ja lemmikkieläinten määrän arvioidaan kasvavan lähes samassa suhteessa. Hyötyeläinten määrä taas on vähentynyt tasaisesti ja tämäkin kehitys jatkunee samansuuntaisena. Hyötyeläinten palveluissa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys korostuu yksilökohtaiseen sairaudenhoitoon verrattuna. Nykyinen eläinlääkintähuoltolaki ja kunnaneläinlääkärijärjestelmä ovat peräisin ajalta, jolloin hyötyeläinten sairaanhoito oli etusijalla ja eläinlääkärin työ oli enemmän elämäntapa kuin ammatti. Järjestelmä on vanhentunut eikä vastaa tämän päivän tarpeita. Lainsäädännön uudistus onkin jo tekeillä. Tampereen kaupungin eläinlääkäreiden potilaista 98% on pieniä eläimiä. Päivystykset ovat vilkkaita ja asiakkaiden puhelinsoittoja tulee paljon. Viikonlopun 63 tunnin yhtämittainen päivystysaika on liian pitkä. Sen pilkkominen vaatisi lisää päivystäjiä renkaaseen, jotta päivystystiheys ei kasvaisi sietämättömäksi. Yksityiset eläinlääkärit eivät ole olleet halukkaita ottamaan säännöllistä päivystysvuoroa hoitaakseen. Päivystyksen raskautta lisää puhelinsoittojen runsaus ja niiden ajoittuminen osittain yöaikaan. Päivystysaikaan tulevat kiireelliset suureläinsairasmatkat katkaisevat usein hankalasti pieneläinvastaanoton ja eläinlääkäri pääsee palaamaan vastaanotolle vasta parin tunnin kuluttua. Pienten eläinten omistajat ovat toistuvasti moittineet järjestelyä. On selvää, että myös palvelun laatu kärsii siitä, että pääasiassa pieneläimiä hoitava eläinlääkäri joutuu tekemään satunnaisia sairaskäyntejä suureläinten hoitamiseksi. Palvelujen eriyttäminen nykyisen päivystysrenkaan puitteissa on mahdotonta päivystäjien puutteellisen määrän vuoksi sekä siksi, että suureläinpotilaiden pieni määrä ei tarjoa päivystäjälle riittävää tuloa. Tampereen eläinlääkäriasema sijaitsee Ratinan alueella, jonka suunnittelu ja rakentaminen on jo meneillään. Asema joutuu siirtymään uusiin tiloihin lähivuosina. Uudet vastaanottotilat voisivat

16 16 / 35 mahdollisesti palvella joitakin naapurikuntiakin, joten tämä näkökohta on syytä huomioida suunnittelussa. Seudun muissa kunnissa hyöty- ja suureläimiä on enemmän kuin Tampereella. Tämä heijastuu eläinlääkäreiden työhön ja päivystykseen. Vesilahden päivystysrengas toimii hyvin, mutta Nokialla toimiva eläinlääkäri otettaisiin mielellään renkaaseen. Kangasalan renkaassa sairasmatkat voivat olla pitkiä, jopa 150 km. Päivystysalueella on 200 lypsykarjaa. Ylöjärven eläinlääkäri toivoi päivystysaikaan joustavuutta ja mahdollisuutta toimia tarvittaessa yli kuntarajojen. Hämeenkyrön eläinlääkäri ei pidä päivystysjärjestelyn muutosta kiireellisenä. Pienten eläinten määrän ja palvelujen tarpeen lisääntymisen vuoksi työryhmän eläinlääkärit pitivät pien- ja suureläinten palvelujen eriyttämistä ainakin päivystysaikana toivottavana. Tampereen naapurikuntien eläinlääkärit haluavat kuitenkin hoitaa päivystysaikaankin pieniä eläimiä, mikäli ehtivät. Tampereen eläinlääkärien keskittyminen pieniin eläimiin nähtiin tarkoituksenmukaisena Virkamiestyöryhmän selvityksen tulokset Valmisteilla olevan uuden eläinlääkintähuoltoa koskevan lainsäädännön mukaan kunnan tulee pyrkiä siihen, että se huolehtii eläinlääkintähuollon tehtävien järjestämisestä yhteistoiminnassa toisen kunnan tai kuntaryhmän kanssa riittävän laajalla alueella (seudullinen yksikkö). Seudullisen yhteistyön tiivistäminen on valmisteltavan lain hengen mukaista. Eläinlääkintähuolto on osa kansanterveystyötä. Sen merkitys alkutuotannon, eläintautien vastustamisen ja eläinsuojelun valvonnan johdosta on suuri. Sidosta kansanterveystyöhön ei tämän vuoksi tule heikentää. Pienten ja suurten eläinten palvelujen eriyttäminen on koettu tarpeelliseksi palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi sekä eläinlääkärien jaksamisen turvaamiseksi. Eriyttäminen on valmisteltavan lainsäädännön linjauksen mukainen. Uuden lakiluonnoksen mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sillä on valvontatehtäviä varten palveluksessaan sellainen kunnaneläinlääkäri, joka ei pääsääntöisesti vastaa valvottavan kohteen eläinlääkäripalveluista. Tämä tulee ottaa huomioon tehtävien jaosta keskusteltaessa. Päivystyksen järjestäminen on eläinlääkintähuollon haasteellisin tehtävä. Kunnan velvollisuus järjestää peruspalveluja kaikille kotieläimille kaikkina aikoina säilynee uudessa laissa ja lisääntynee vaativamman hoidon osalta. Yksityisiä palveluja on ainakin kaupungeissa saatavilla arkipäivisin, mutta iltaisin ja viikonloppuisin kunnallinen päivystäjä vastaa kiireellisen eläinlääkäriavun antamisesta. Työryhmän käsityksen mukaan yksityisten halukkuus päivystää on edelleen vähäistä. Tämän johdosta työryhmä on selvityksestään lähtenyt virkaeläinlääkärijärjestelmän pohjalta. Tästä on jätetty eriävä mielipide väliraportin yhteydessä. Tarkempi ja syvällisempi selvitys yksityisten halukkuudesta ja siihen liittyvistä ehdoista on tarpeen ostopalveluita harkittaessa. Työryhmän saamien tietojen mukaan yhteistyö yksityisten kanssa on saattanut jäädä myös lyhyeksi. Tästä syystä ostopalveluita selvitettäessä mahdollisen tarjouspyynnön tulee koskea riittävän pitkää ajanjaksoa (esim 3+3 vuotta) ja siihen pitäisi sisältyä sanktioita palvelutarjonnan keskeytymisen ja puutteellisuuden johdosta. Yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa vaikeuttaa palveluista perittävät palkkiot. Kunnalliseläinlääkärillä on eläinlääkintähuoltolain mukaan oikeus periä eläimenomistajalta virkaehtosopimuksessa (kunnalliseläinlääkäritaksa) määrätty palkkio ja matkakustannusten korvaus sekä korvaus käyttämistään lääkkeistä ja tarvikkeista. Yksityisellä sektorilla palkkioiden hinnoittelu on vapaa. Palkkio/ maksuosuus on uudessa lakiluonnoksessa vielä varsin kesken. Sen mukaan jos

17 17 / 35 kunta on tehnyt sopimuksen palvelujen tuottajan kanssa palvelujen tarjoamisesta, palvelujen tuottaja perii maksun näistä palveluista taksan mukaisesti. Tämä muuttaisi nykyistä käytäntöä. Päivystysrenkaaseen kuuluu 4-5 eläinlääkäriä. Eläinlääkäri päivystää siten tavallisimmin yhden arkipäivystyksen (klo 17-08) viikossa ja viikonlopun joka viikonloppu. Pyhien vuoksi ja loma-aikoina päivystysvuoro tulee tavanomaista tiheämmin ellei eläinlääkäreillä ole sijaista. Joissakin tapauksissa eläinlääkärit ovat käyttäneet ulkopuolista päivystäjää sijastaan (vain päivystyskorvaus). Tällä on voitu hieman vähentää työsidonnaisuutta ja auttaa eläinlääkärien jaksamista. Eläinlääkärien jaksamisen turvaaminen on edellytys virkojen täyttämiselle ja järjestelmän toimimiselle. Tampereen kaupunkiseudun alueella eläinlääkinnän yhteistyötä on mahdollista tiivistää ja pienten ja suurten eläinten palvelut voidaan päivystysaikaan eriyttää. Sairasmatkojen pidentyessä subventioiden käyttöönottoa pidetään välttämättömänä. Subventioiden suuruutta on arvioitu liitteissä 1 a ja b. Kustannusten tarkempi arviointi ei ollut käytettävissä olevan ajan ja resurssien vuoksi mahdollista. Peruseläinlääkäripalvelujen antamiseksi seudun eläinlääkintähuollolla on oltava useampia asianmukaisesti varustettuja vastaanottopisteitä, ns. lähipalvelupisteitä. Jokin toimipiste voisi kuitenkin olla muita paremmin varustettu ja yhteiskäytössä. Myös avustava henkilökunta voisi olla yhteistä Virkamiestyöryhmään kuulunut Suomen eläinlääkäriliiton hallituksen jäsen, Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon alueellisen valvontayksikön vastaava eläinlääkäri Olli Soininen tiivisti pyydettäessä alueen eläinlääkäreiden oletetun tahtotilan seuraavasti: 1. Ympäröivän alueen eläinlääkärit haluavat tehdä sekapraktiikkaa eli hoitaa myös lemmikkejä. Kuitenkin lähetysmahdollisuus nähdään etuna. Kun Tampereen resurssit paranevat, remissiot yleistyvät. 2. Nokia-Pirkkala yhdistetään Vasken päivystysalueeseen. Edellytys: matkasubventiot. Etu: yksi päivystäjä lisää rinkiin. 3. Kangasalan päivystysalue ottaa itselleen Tampereen hevoset ja tuotantoeläimet: Edellytys: ylimääräinen päivystäjä rinkiin. 4. Tampere hoitaa omat pieneläimensä + muualta lähetteellä. Vaikein asia on tutkia, miten Tampere hoitaa eläinlääkintähuoltonsa. Puolueettomuutta vaaditaan pohdinnassa uudenaikaisen virkajärjestelmän ja ostopalvelun välillä.

18 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 18 / Selvitysmiehen alustavat suositukset Esitin seuraavat suositukset ohjausryhmän harkittavaksi pidettävään kokoukseen. Ehdotin, että tekisin jatkoselvityksiä niiden suositusten osalta, joiden tarkempaa selvittämistä ohjausryhmä pitää suotavana. Ohjausryhmän kokouspäivän iltana järjestettiin Kangasalalla eläinlääkäreiden kuulemistilaisuus, jossa kysyttiin eläinlääkäreiden mielipiteitä. Suositusteni pohjana käytin virkamiestyöryhmän ehdotuksia, valmisteilla olevaa eläinlääkintähuoltolakia luonnoksen mukaisesti, muiden alueiden vastaavista selvityksistä löytämiäni hyviä käytäntöjä sekä omia ajatuksiani siitä, miten maakuntatasoinen eläinlääkintähuolto voitaisiin toteuttaa. Mielestäni suositusteni toteuttaminen vastaisi suurimpaan osaan niistä tarpeista, joita toimeksiannolle on annettu, mutta toisaalta suositukset menevät yhteistyökaavailuissa huomattavasti pitemmälle kuin toimeksianto edellyttää. Yhdeksän suositustani ovat alla siinä muodossa kuin ne ohjausryhmälle esitin Perustetaan Pirkanmaan eläinlääkintähuolto Suosittelen siirtymään suoraan lähes koko Pirkanmaan maakunnan käsittävän eläinlääkintähuollon yksikön valmisteluihin, työnimeltä Pirkanmaan eläinlääkintähuolto. Satakuntaan suuntautuneet Vammala, Äetsä, Punkalaidun ja Mouhijärvi jäisivät todennäköisesti tämän yhteistyön ulkopuolelle, mutta muiden kuntien osalta yhteistyö olisi mitä ilmeisemmin kustannuksia säästävää ja palvelua parantavaa. Koko maakuntaa koskeva yhteistyö tulee päivystysten ja puhelinpalvelun osalta pakolliseksi, jos eläinlääkintähuoltolakiluonnos tulee hyväksytyksi luonnoksen mukaisena. Yhteistyö kannattaa mielestäni toteuttaa saman tien koko eläinlääkintähuoltoa koskevana. Maakunnan laajuinen yksikkö selkeyttäisi nykyistä tilannetta huomattavasti ja mahdollistaisi resurssien tarkoituksenmukaisimman käytön. Edellä mainittuja neljää kuntaa lukuun ottamatta kaikki Pirkanmaan kunnat osallistuvat jo nyt niihin viiteen päivystysrenkaaseen, joissa Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat osallisina. Alueen yhdistämisellä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä, kun resurssit voidaan hyödyntää yhteisesti. Esimerkki 1: Nyt viidessä päivystysrenkaassa päivystää yhtä aikaa viisi eläinlääkäriä, jotka kukin tekevät sekä pieneläimiä että suureläimiä. Koko Pirkanmaan yhteisessä päivysrenkaassa riittänee, että yhtä aikaa päivystää neljä eläinlääkäriä, joista kaksi tekee pieneläimiä ja kaksi suureläimiä. Öisin toinen päivystäjistä voisi toimia ns. takapäivystäjänä. Esimerkki 2: Uusi työnjako mahdollistaa erikoistumisen, esimerkiksi uutena velvollisuutena kaavailtujen terveydenhuoltosuunnitelmien tekeminen sika-, nauta- ja lammastiloille voidaan uuden työnjaon myötä keskittää alaan erikoistuville. Nopealla valmistelulla Pirkanmaan eläinlääkintähuolto voisi aloittaa toimintansa jo vuoden 2008 alusta. Yksikkö voitaisiin toteuttaa tilaaja-tuottaja-mallilla, kuntien kokonaan tai osittain omistamana osakeyhtiönä tai osuuskuntana.

19 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 4.2. Eriytetään virkatehtävät praktiikasta 19 / 35 Vastuu virkatehtävistä siirtyy eläinlääkintähuoltolain luonnoksen mukaan kunnaneläinlääkäreiltä kunnille. Virkatehtäviä on vaadittu lähes yksimielisesti eriytettäväksi praktiikasta sekä jääviysettä työtyytyväisyyssyistä. Suosittelen, että virkatehtävät eriytetään päätoimisille, kokonaispalkkauksessa oleville virkaeläinlääkäreille. Virkatehtäviä ei voi ulkoistaa. Praktiikkatehtävät jäävät praktikkoviroissa oleville kunnaneläinlääkäreille tai ne voidaan haluttaessa ulkoistaa Selvitetään praktiikan ulkoistamismahdollisuudet tarjouskilpailulla Praktiikan ulkoistamisen edullisuus tai kalleus omaan kunnalliseen palveluntuotantoon verrattuna selviää luotettavasti vain ehdollisella tarjouskilpailulla. Paras yksityinen tarjous hyväksyttäisiin vain sillä edellytyksellä, että se tulee edullisemmaksi kuin kunnallinen palveluiden tuotanto. Suosittelen järjestämään ehdollisen tarjouskilpailun, jossa pyydetään erikseen tarjouksia: peruseläinlääkintää ajanvarauksella päivisin päivystyspalvelua päivisin, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin suureläimille ja pieneläimille 4.4. Tarjotaan pieneläimille ja suureläimille erilliset päivystyspalvelut Suosittelen eriyttämään pieneläimille ja suureläimille tarjotut päivystyspalvelut valmisteilla olevan lainsäädännön mukaisesti. Eriyttäminen tulee toteuttaa niin, että pieneläimille on tarjolla klinikkatasoista ensiapua kaikkina vuorokauden aikoina. Alueen väestön jakautuminen huomioiden klinikan tulisi sijaita Tampereen kaupungin alueella, koska Tampereella on yli puolet alueen koko väestömäärästä ja Tampere sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa maantieteellisesti keskeisellä paikalla. Palveluiden tarjoajana voisi olla joko Tampereen kaupungin pieneläinklinikka tai yksityinen klinikka. Edullisin tapa selviäisi ehdollisella kilpailuttamisella. Suureläinpäivystäjiä tarvitaan yhtä aikaa kaksi. Suureläinpäivystäjien tulisi sijaita Tampereen ympäristökunnissa niin, että päivystäjien sijaintipaikka on Tampereen vastakkaisilla puolilla, jotta ajomatkat jäisivät mahdollisimman lyhyiksi. Suureläinpäivystäjillä pitää säilyä oikeus asiakkaan pyytäessä ja työtehtävien sen salliessa antaa ensiapua myös pieneläimille, jotta asiakaspalvelua ei heikennetä. Tämä on myös valmisteilla olevan lainsäädännön henki. Lakiluonnos edellyttää tarjoamaan erilliset palvelut, mutta ei kiellä suureläinpäivystäjiä, halutessaan / asiakkaan niin halutessa, hoitamasta myös pieneläimiä, eikä päinvastoin Järjestetään Pirkanmaan eläinlääkintähuollon yhteinen puhelinpalvelu Otetaan käyttöön kaksi numeroa, toinen pieneläimille, toinen suureläimille, samat numerot koko Pirkanmaan alueelle. Kiireellistä eläinlääkäriapua (=päivystys) voi tilata seitsemänä päivänä viikossa 24 tuntia vuorokaudessa kahdesta numerosta, toisesta pieneläimille ja toisesta hyötyeläimille. Numerot ovat maksullisia. Arkiaamuisin palvelussa keskitytään ajanvarauksiin, muina aikoina päivystyspalveluihin ja puhelinneuvontaan. Numeroista voi tehdä ajanvarauksen kiireettömään palveluun arkiaamuisin klo

20 Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 20 / 35 Muina aikoina numeroista voi kysyä neuvoa ja tilata päivystäjän kiireellisiin tapauksiin. Päivisin puhelimeen vastaa toimistossa oleva sopivan koulutuksen omaava toimistohenkilö. Hän ottaa vastaan puhelut ja selkeissä tapauksissa käyntitilaukset. Välitöntä eläinlääkärin neuvontaa vaativissa tapauksissa hän yhdistää puhelun päivystäjälle. Numerot ovat maksullisia. Maksuporrastuksen voisi toteuttaa niin, että soittaminen olisi ilmaista arkipäivisin klo välisenä aikana, jolloin voisi tehdä ajanvarauksia kiireettömiin tehtäviin. Arkipäivisin muina aikoina palvelu maksaisi yhden euron minuutilta, iltaisin kaksi euroa minuutilta ja öisin neljä euroa minuutilta. Öisin puhelu siirtyisi suoraan toisen päivystäjän numeroon. Toinen yöpäivystäjä sekä pieneläin- että hyötyeläinpuolella toimisi ns. takapäivystäjänä, joka saisi nukkua yönsä rauhassa, ellei toinen eläinlääkäri tarvitsisi apua. Puhelinneuvonta ja ajanvaraukset aina samasta numerosta parantaa asiakaspalvelua merkittävästi ja vähentää ilmoituskuluja. Muutosvaiheessa ilmennee jonkun verran kompurointia ja vastustustakin, koska eläinlääkäreiltä yhteinen ajanvarauspalvelu edellyttää uudenlaista asennoitumista työhön. Muutokseen tarvitaan koulutusta Hyödynnetään viimeisintä tietotekniikkaa palvelun parantamiseksi Pirkanmaan eläinlääkintähuolto on riittävän iso yksikkö, jotta voidaan hyödyntää tietotekniikan kehittymisen tuomia uusia mahdollisuuksia palvelun parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Suosittelen hyödyntämään näitä mahdollisimman paljon. Pitkällä aikavälillä tietotekniikan hyödyntäminen antaa merkittäviä kustannussäästöjä ja parantaa palvelua, mutta voi palveluiden käyttöönottovuonna kasvattaa kustannuksia. Hankitaan alueen kunnallisista eläinlääkintäpalveluista vastaaville eläinlääkäreille yhteinen potilaskortisto-ohjelma, joka toimii internetissä nettiselaimella. Yhteinen ohjelma mahdollistaa potilastietojen jakamisen tarpeellisilta osiltaan. Ohjelmaa tulee voida käyttää myös matkatietokoneissa irrallaan internetistä. Yhteisen ohjelman tulee olla sellainen, että se mahdollistaa tietojen automaattisen siirtämisen tarvittaviin raportteihin ja suureläinpuolella kansallisiin rekistereihin (Sikava ja Naseva). Toistaiseksi Suomen markkinoilla on vain yksi nämä kriteerit täyttävä ohjelma (Provet Net), jota käyttävät mm. HY:n eläinsairaala (Provet YES) ja suurimmat pieneläinklinikat. Provet Net kehittyy tämän vuoden aikana Provet Fin palveluksi, kotieläinten terveystietojärjestelmäksi. Tarjotaan asiakkaille ja eläinlääkäreille mahdollisuus käyttää Suomen parhaita asiantuntijoita hankkimalla telelääketieteen mahdollistavia ohjelmia. Telelääketieteellä tarkoitetaan sähköisen lääketieteellisen informaation siirtoa paikasta toiseen. Informaatio voi olla kuvia, videoita, ääntä tai potilastietoja. Ohjelma-sovelluksia löytyy jo muun muassa dermatologian, onkologian, ophtalmologian, radiologian ja kirurgian aloilta. Ohjelmien avulla voidaan lähettää röntgenkuvia, silmänpohjakuvia, ihottumakuvia jne.) erikoiseläinlääkäreiden lausunnolle. Telelääketieteen avulla voidaan saavuttaa huomattavaa ajan- sekä rahansäästöä potilaiden hoidossa ja kustannuksissa. Tarjotaan asiakkaille mahdollisuus nettiajanvaraukseen. Tarjotaan asiakkaille mahdollisuus saada netin kautta eläinlääkinnällistä neuvontaa. Vastauksista kootaan nettikirjasto, josta ajan myötä löytyy suoraan vastaukset tavanomaisimpiin kysymyksiin. Palvelussa voidaan tehdä myös laajempaa kansallista yhteistyötä, jos

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 1 (10) LOPPURAPORTTI ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA Työryhmä Kaupungineläinlääkäri Tuire Merivirta, Tampereen kaupunki (pj) Tilaajapäällikkö Erkki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Ilkka Alitalo Alitavet Oy Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Tampere 31.7.2010 2 SELVITYS TAMPEREEN SEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA Ilkka Alitalo

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN Katja Mustonen ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN - Johtamisen erikoisammattitutkinnon lopputyöprojekti 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkintähuollon neuvottelupäivä, Evira, Helsinki 1.11.2016 I Kauko Koikkalainen, Timo Karhula ja Jarkko Niemi Esityksen

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 20.01.2010 1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki STLTK 18 Kuntaliiton 11.12.2009 antama yleiskirje 26/80/2009 uudesta eläinlääkintähuoltolaista: "Uusi

Lisätiedot

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Poistettu teksti näkyy yliviivauksena ja lisäykset kursiivilla Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Maakuntauudistus Pirkanmaalta

Maakuntauudistus Pirkanmaalta Maakuntauudistus Pirkanmaalta Kirsi Sario, ympäristöterveyspäällikkö, Pirteva 27.10.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Ympäristöterveydenhuollon yksiköt Keurusselkä (Jämsä, Keuruu, Mänttä-Vilppula, Virrat, Kuhmoinen

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön Yrittäjät

Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön Yrittäjät Tampere Yhteystiedot: Pirkanmaan Yrittäjät puh (03) 251 6500 Bussikuljetukset Linja-autoaseman edestä: klo 18.10-18.30 Nonstoppina, Tokeen Liikenne Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.11.2017 Lokakuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.10.2017) Pirkanmaan työttömyyden alenema vuoden aikana yli 9000 henkilöä Pirkanmaan TE-toimistossa

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Eläinlääkintähuollon yksikkö Sisältö Saate... 3 1. Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa... 4 2. Eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset Maakuntakierros Kainuu Marjatta Rahkio Elintarviketurvallisuusyksikkö, Ruokaosasto Lainsäädäntö - EKY Eläinlääkintähuoltolaki (ELHL,

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Kokemuksia Laboratoriokeskuksen ekg-järjestelmähankkeesta Laaduntarkkailupäivät Helsinki 10.2.2006 Anna Himanen DI, kehitysinsinööri Laboratoriokeskus, Pirkanmaan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä

Ympäristöterveydenhuolto. Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä Ympäristöterveydenhuolto Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä Terveydensuojelu Kysely lähetettiin 653 asiakkaalle Vastauksia 104 (16%) Asiakkaat Toimijoita

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (1) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Väestö ja työpaikat suunnitetyö.

Väestö ja työpaikat suunnitetyö. Väestö ja työpaikat 2040 -suunnitetyö anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi www.pirkanmaa.fi Mitä tehdään, miksi tehdään? Maakuntakaavatyö: väestön ja työpaikkojen kehitysnäkymät. Rinnalle nostettu asuminen.

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.11.2016 Lokakuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.10.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui huomattavasti Pirkanmaan TE-toimistossa oli lokakuun

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Kesäkuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Kesäkuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.7.2015 Kesäkuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.6.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli kesäkuun 2015 lopussa 38233 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.1.2018 Joulukuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.12.2017) Pirkanmaan työttömyyden vuositason väheneminen kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA Ylitarkastaja Sini Männistö, Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen neuvottelukunnan kokous 4.12.2015 3.12.2015 1 TAUSTAA Kunnilla velvollisuus

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.10.2017 Syyskuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.9.2017) Työttömyyden aleneminen jatkui Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun 2017 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Sisä-Suomen verotoimiston esittely. Sidosryhmätapaaminen Sisä-Suomen verotoimisto 11.1.2012

Sisä-Suomen verotoimiston esittely. Sidosryhmätapaaminen Sisä-Suomen verotoimisto 11.1.2012 Sisä-Suomen veron esittely Sidosryhmätapaaminen Sisä-Suomen vero 11.1.2012 Verohallinto Verohallinnon toiminnot on organisoitu asiakasryhmittäin järjestäytyneisiin toimialoihin ja muihin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyyden väheneminen jatkui

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyyden väheneminen jatkui Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.2.2017 Helmikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 28.2.2017) Työttömyyden väheneminen jatkui Pirkanmaan TE-toimistossa oli helmikuun 2017 lopussa 33956

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat heinäkuu kesäkuu heinäkuu heinäkuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat heinäkuu kesäkuu heinäkuu heinäkuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.8.2017 Heinäkuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.7.2017) Työttömyyden alenemisvauhti kiihtyi edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli heinäkuun 2017

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2015 Marraskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA 1. Sopimuksen osapuolet 1. Tampere Tampereen kaupunkiseudun kunnat: 2. Kangasala 3. Lempäälä 4. Nokia 5. Orivesi 6. Pirkkala

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.11.2015 Lokakuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.10.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli lokakuun 2015

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.6.2013 Tilannekatsaus 31.5.2013 Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli toukokuun 2013 lopussa 28854 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.10.2016 Syyskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.9.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui huomattavasti Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Doris Holmberg-Marttila YL, vastuualuejohtaja Yleislääketieteen vastuualue, PSHP Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Kuntaliitto

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat huhtikuu maaliskuu huhtikuu huhtikuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat huhtikuu maaliskuu huhtikuu huhtikuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.5.2017 Huhtikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 28.4.2017) Työttömyyden väheneminen kiihtyi Pirkanmaan TE-toimistossa oli huhtikuun 2017 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun 2015 viimeisenä päivänä työtöntä työnhakijaa, joka oli 2160 (6 %) henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun 2015 viimeisenä päivänä työtöntä työnhakijaa, joka oli 2160 (6 %) henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.10.2015 Syyskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.9.2015) Työttömyydessä kuukausitasolla kausiluonteista alenemista Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat elokuu heinäkuu elokuu elokuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat elokuu heinäkuu elokuu elokuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.9.2017 Elokuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.8.2017) Työttömyyden aleneminen jatkui Pirkanmaan TE-toimistossa oli elokuun 2017 viimeisenä päivänä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.3.2016 Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.2.2016) Työttömyyden vuositasomuutos kääntyi uudelleen kasvuun Pirkanmaan TE-toimistossa oli helmikuun

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Hallintopäivät 22.3.2017 Helsinki 1 22.3.2017 Anne Nordblad Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyyden kasvuvauhti hidastui

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyyden kasvuvauhti hidastui Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.11.2013 Tilannekatsaus 31.10.2013 Työttömyyden kasvuvauhti hidastui Pirkanmaalla oli lokakuun 2013 viimeisenä päivänä 31398 työtöntä työnhakijaa. Vuotta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 Kaupunginhallitus 150 6.5.2013 Valtuusto 82 20.5.2013 100 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.2.2017 Tammikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.1.2017) Työttömyys aleni reippaasti sekä vuosi- että kuukausitasolla Pirkanmaalla oli tammikuun 2017

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN MALLISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN MALLISTA Kunnanhallitus 150 10.03.2008 Kunnanhallitus 249 28.04.2008 Valtuusto 53 14.05.2008 Kunnanhallitus 373 18.06.2008 Valtuusto 90 27.08.2008 LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN MALLISTA

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi - terveiset Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Porin seuduille Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus Tampereella 11.4.2008 Rakennusneuvos Matti Vatilo / Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 363 Asiakastyytyväisyyskysely Helsingin yliopiston yliopistollisen eläinsairaalan palveluista 2012 HEL 2012-016051 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Yksin vai yhdessä? Porin kaupunginkirjasto 5.11.2008

Yksin vai yhdessä? Porin kaupunginkirjasto 5.11.2008 Yksin vai yhdessä? Porin kaupunginkirjasto 5.11.2008 Pirjo Järvinen Kirjastotoimen apulaisjohtaja, ts Tampereen kaupunginkirjasto Pirkanmaan maakuntakirjasto 5.4.2005 Tampereen kaupunki Kirsti Torikka,

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.4.2013 Tilannekatsaus 28.3.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan TE-toimiston

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila NYKYTILAN KUVAUS Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sekä Keski-Suomen Ely-keskus -alatyöryhmä Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuoltopalveluiden

Lisätiedot

Eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön uudistus

Eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön uudistus Eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön uudistus Leena Räsänen MMM Eläinlääkintöneuvos Lääkepäivä 2013 1 Lakiehdotus laki eläinten lääkitsemisestä - kokonaisuudistus lääkelaki - eläinlääkärin oikeus

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.12.2016 Marraskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2016) Työttömyystilanteessa selvä käänne Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun 2016 viimeisenä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 17.1.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen TED-koordinaation kokonaisuus: aiheet Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE 1.10.2013 HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjä: Toimipaikat: Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y:n poliklinikka ja neuvonta-asema 1. Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y:n poliklinikka

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Toukokuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Toukokuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2015 Toukokuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.5.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2015 tilannekatsauspäivänä 34400

Lisätiedot

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen Perehdytystilaisuus 14.3.2017 Eila Kainulainen 14.3.2017 Keski-Savon ympäristötoimi Keski-Savon ympäristötoimi aloitti toimintansa 1.1.2009 ja yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRI- PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA FM Leena Kiuru Keski-Suomen liitto Jyväskylä 11.12.2007 SELVITYKSEN TAUSTA Akuutit ongelmat päivystyksessä: työsidonnaisuus päivystyksissä

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat kesäkuu toukokuu kesäkuu kesäkuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat kesäkuu toukokuu kesäkuu kesäkuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.7.2017 Kesäkuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.6.2017) Työttömyyden alenemisvauhti kiihtyi edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli kesäkuun 2017 viimeisenä

Lisätiedot

ATK-PÄIVÄT 2015. Esa Kärkäs 12.5.2015. Miten hoidetaan kolmen Sairaanhoitopiirin yhteinen tietopalvelu

ATK-PÄIVÄT 2015. Esa Kärkäs 12.5.2015. Miten hoidetaan kolmen Sairaanhoitopiirin yhteinen tietopalvelu ATK-PÄIVÄT 2015 Esa Kärkäs 12.5.2015 Miten hoidetaan kolmen Sairaanhoitopiirin yhteinen tietopalvelu Tarkoitus Harjoittaa kustannustehokasta ja kilpailukykyistä laboratoriotoimintaa sekä alan opetus- ja

Lisätiedot

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:15 Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.2.2016 Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.1.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli tammikuun 2016

Lisätiedot