Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN"

Transkriptio

1 Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN LOPPURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN TOIMEKSIANNON KESTO NYKYTILANNE Toiminnallinen kuvaus Toimipisteiden lukumäärä ja niiden nykyinen varustuksen taso Suoritteet vuonna TYÖRYHMÄN SELVITYSTYÖ Toimitilojen kartoitus Yhteisvastaanoton varustelu Avustava henkilökunta PALKKAUS JA LÄÄKÄREILLE SUUNNATUN REKRYTOINTILISÄN KOHDENTAMINEN ELÄINLÄÄKINNÄSSÄ Selostus nykytilasta/palkkausperusteiden kilpailukyvystä Esitys välittömistä palkkajärjestelyistä Kohdentaminen Kustannukset sivukuluineen Toteutusaikataulu Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄKUVA JA KUSTANNUSVASTAAVUUS (VALTUUSTON PÄÄTÖS TA 2011) Kohdentaminen Kustannukset sivukuluineen Toteutusaikataulu Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti ESITETTÄVÄN RATKAISUN VAIKUTUS RAKENTAMISKUSTANNUKSIIN, LAITEKANTAAN, KALUSTUKSEEN, TIETOLIIKENNEYHTEYKSIIN JNE Toteutusaikataulu Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti Ehdotus menettelytavaksi jäsenkuntien/palvelujen käyttäjien hyväksymisen varmistamiseksi JOHTOPÄÄTÖKSET Liite 1. Eläinlääkinnän vuoden 2010 kuukausitilastointi Liite 2. Uuden yhteisvastaanottotilojen rakentamiskustannukset

3 1. JOHDANTO Maataloustuottajain Etelä-Savon Liiton koolle kutsuma yhteisneuvottelu käsitteli hyvin laajasti ja monipuolisesti eläinlääkäripalvelujen saatavuutta toimialueellamme. Yhteisneuvottelussa keskusteltiin eläinlääkäreiden työpaineesta; sijaisia on ollut vaikea saada ja työsidonnaisuus on lisääntynyt yli suositusten. Kuntien edustajat sekä oman eläinlääkärikunnan kattava edustus kartoitti ongelmakohtia hakien samalla myös konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi ja nykyistä paremman tilanteen vakiinnuttamiseksi tulevaisuudessa. Yhteisneuvottelussa nostettiin esille selvitettäviä asioita. Keskushallinnon johtoryhmä päätti kokouksessaan , että asia vaatii lisäselvittelyä ja sitä varten ympäristöterveydenhuoltojaosto ja toimijat nimesivät työryhmän selvitystä varten. Työryhmän selvitystyön tarkoituksena oli kuvata nykyinen tilanne eläinlääkinnässä ja sekä esittää ratkaisumalli, jonka myötä turvataan alueen eläinlääkäripalvelut ja kehitetään toimintaolosuhteet kilpailukykyisiksi ja haluttaviksi. 2. TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Ympäristöterveydenhuoltojaosto nimesi työryhmän kokouksessaan Työryhmään kuuluivat: - Ympäristöterveydenhuoltojaoston pj Matti Korhonen - Eläinlääkinnän tulosyksikköpäällikkö Marja Heinola - Eläinlääkäri Taru Hirvonen - Terveysvalvonnan tulosyksikköpäällikkö Tiina Munck - Rakennusmestari Viljo Alapuranen - MTK Etelä-Savo, Kirsti Laamanen Työryhmän kokouksiin oli osallistumisoikeus: - Kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Asko Ruuskanen - Perusterveydenhuollon tulosalueen ta-johtaja Panu Peitsaro Työryhmä sai käyttää lisäksi tarvitsemaansa asiantuntija apua esimerkiksi laskentayksiköstä. Kuntayhtymähallitus hyväksyi työryhmän kokouksessaan Työryhmä kokoontui kaksi kertaa ja TOIMEKSIANNON KESTO Työryhmä valmisteli selvityksen helmikuun loppuun mennessä. Työryhmän raportti esiteltiin kuntayhtymähallituksen iltakoulussa

4 4. NYKYTILANNE Nykytilanteen selvityksessä toiminnallisessa kuvauksessa todetaan päivystystoiminta itäisen ja läntisen päivystysalueen osalta. Lisäksi kuvataan tämän hetkiset toimitilat ja niiden varustelutaso sekä todetaan vuoden 2010 suoritteet. 4.1 Toiminnallinen kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:ssä on eläinlääkäreiden virkoja yhteensä 8,5 (lännessä 4, idässä 3,5 sekä 1 sijaiseläinlääkärin virka). Helmikuussa 2011 oli kaksi eläinlääkärin virkaa ilman sijaista ja 0,5 virka on ilman viranhaltijaa toukokuun loppuun saakka. Terveysvalvonnan johtajan virka on ollut auki ja eläinlääkinnän päällikön tehtäviä on hoitanut muiden tehtävien ohessa sijaiseläinlääkärin virassa oleva henkilö. Eläinlääkintä jakaantuu itäiseen ja läntiseen päivystysalueeseen. Läntiseen päivystysalueeseen kuuluvat Juva, Puumala, Rantasalmi ja Sulkava. Itäiseen päivystysalueeseen kuuluvat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna. Kummallakin päivystysalueella päivystää yksi eläinlääkäri. Arki-iltapäivystys on klo 16:00 08:00 ja viikonloppu päivystys on perjantaista klo 16:00 maanantaihin klo 08:00. Arki-iltapäivystystä ennen ja jälkeen olevat työpäivät ovat normaaleja työpäiviä. Viikonloppupäivystyksen jälkeen on pyritty pitämään vähintään yksi arkivapaa päivystyksen jälkeisellä viikolla. Päivystäjällä on päivystyspuhelin mukana ja puhelinneuvontaa on melko paljon sairaskäyntien ohessa. Savonlinnan eläinlääkärin virkaa on hoidettu useiden sijaisten toimesta toukokuusta 2007 asti. Sulkavan viranhaltija on ollut sairaslomalla lokakuusta Työssä olevat eläinlääkärit ovat tehneet ylimääräisiä päivystysvuoroja ja hoitaneet puuttuvien viranhaltijoiden tehtäviä omien töiden ohessa. Sijaisten saatavuus on ollut erittäin vaikeaa. Eläinlääkärit pitävät työstänsä paljon, mutta pitkään kestänyt henkilökuntavajaus tekee työn henkisen kuormittavuuden suureksi ja lisäpäivystykset lisäävät työsidonnaisuutta ja tästä johtuen työntekijöiden sairastapauksia on ollut usean vuoden aikana paljon. Eläinlääkäriliiton suositus päivystystiheydeksi on korkeintaan yksi arkipäivystys viikossa ja yksi viikonloppu kerran kuussa (1/4). Jos kaikissa nyt olemassa olevissa viroissa on viranhaltija, niin tällöin suosituspäivystystiheys toteutuu. Valtakunnan tasolla on päivystyspiirejä, joissa päivystystiheys on esimerkiksi 1/6 tai 1/8, jolloin päivystystä on huomattavasti harvemmin. Eläinlääkäreiden erikoistumista ei ole voitu toteuttaa pitkäaikaisesta sijaispulasta johtuen. Valtakunnan tasolla suuntauksena on siirtyä yhteisvastaanottoihin, jolloin erikoistuminen on mahdollista. Puhelinpalveluissa olisi pitänyt siirtyä ns. callcenter toimintaan jo vuoden 2010 aikana. Käytännössä kuitenkin edelleen jokainen eläinlääkäri pitää mukanaan puhelinta ja työn ohessa otetaan vastaajan avulla kiireelliset työt vastaan. 3

5 4.2 Toimipisteiden lukumäärä ja niiden nykyinen varustuksen taso Toimipisteet, länsi Rantasalmella on yksinkertainen vaatimaton perusvastaanotto; toimenpide- ja toimistohuone, odotustila asiakkaille ja iso autotalli. Lisäksi päivystäjälle on huone, jossa voi nukkua. Tilat ovat asialliset. Kiinteistöön on suunnitteilla remontti. Myös eläinlääkärin tiloja on mahdollista remontoida samassa yhteydessä. Rantasalmen eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on 750 /kk. Sulkavalla on pieni ja vaatimaton tila. Autotalli on, mutta asuintilaa päivystäjälle ei ole. Tilat ovat kuitenkin toimivat. Sulkavan eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on 707 /kk. Juvalla on eläinklinikka jossa on autotalli, röntgenlaite, pakkopilttuu, endoskooppi ja ultraäänilaite. Päivystäjälle on huone. Tällä hetkellä Juvan eläinklinikalla on avustaja työllistettynä työmarkkinatuella. Juvan eläinklinikan vuokra on /kk. Puumalassa on tilava toimenpide- ja toimistohuone, odotustila sekä autotalli mutta päivystäjän huone puuttuu. Puumalassa on vastaanotto muutamana päivänä viikossa, muulloin hoidetaan Juvalta käsin. Puumalan eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on /kk. Päivystäjän on mahdollisuus majoittua Juvan ja Rantasalmen vastaanotolla. Länsipuolen vastaanottotilojen vuokrat ovat yhteensä /kk. Toimipisteet, itä Savonlinnassa on toimenpide- ja toimistohuone, leikkaushuone, lääkevarasto, odotustila ja röntgenlaite. Tilojen rakenteellinen kunto on hyvä. Savonlinnassa ei ole autotallia (autopaikka vastaanoton edessä) eikä päivystäjälle tiloja. Lisäksi pihassa on vähän tilaa. Savonlinnan eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on /kk. Kerimäellä on melko iso toimenpidehuone, iso toimistotila, odotustila ja autotalli. Pihassa on hyvin tilaa. Rakennuksessa on todettu kosteusvaurio ja työsuojelutarkastuksen yhteydessä on suositeltu korjausta jo keväällä Kerimäen eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on 950 /kk. Punkaharjulla on pieni vastaanottotila, toimenpidehuone ja toimisto samassa tilassa, lääkevarasto ja eteinen. Autotallia ei ole, autopaikka on. Pihassa on vähän tilaa. Tilojen rakenteellinen kunto on hyvä. Punkaharjun eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on 587 /kk. Itäpuolen toimipisteissä ei ole päivystäjälle yöpymismahdollisuutta, mutta mahdollisuus eväiden lämmitykseen järjestyy. Itäpuolen vastaanottotilojen vuokrat ovat yhteensä /kk. 4

6 4.3 Suoritteet vuonna 2010 Taulukossa 1 on esitetty eläinlääkinnän suoritteet vuonna Taulukkoa lukiessa on huomioitava, että yksi merkitty asiakaskäynti saattaa sisältää usean eläimen hoitotyön. Vuoden 2010 kuukausitilastointi on liitteenä 1. Taulukko 1. Eläinlääkinnän suoritteet v Hyötyeläinkäynti Pieneläinkäynti Juva Puumala Sulkava Rantasalmi Savonlinna Kerimäki Punkaharju Enonkoski Yhteensä TYÖRYHMÄN SELVITYSTYÖ Työryhmä tarkasteli nykyhetken tilanteen tilojen, henkilökunnan ja sijaisongelman osalta. Tarkoituksena oli miettiä ratkaisua, jolla turvataan nykyisen henkilökunnan työolosuhteet sellaisina, jossa työsidonnaisuus olisi kohtuullista, työn rasittavuutta voitaisiin keventää sekä parantaa työssä jaksamista sekä viihtymistä. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli miettiä toimenpiteitä sijaisten palkkauksen edesauttamiseksi. Selvitystyön lähtökohtana oli itäisen puolen vastaanottojen yhdistäminen yhteisvastaanotoksi joko olemassa oleviin tiloja remontoiden tai kokonaan uuteen tilaan. Lisäksi työryhmä tarkasteli lääkäreille tarkoitetun rekrytointilisän käyttömahdollisuutta sijaisten saatavuuden parantamiseksi. Perustettava yhteisvastaanotto mahdollistaisi avustavan henkilökunnan kustannustehokkaan toiminnan. Lisäksi yhteisvastaanoton varustetason nostaminen perustamisvaiheessa on järkevin ratkaisu. Yhteisvastaanottotilojen selvittäminen aloitetaan itäpuolen alueen osalta. Tavoitteena on yhteisvastaanottotilojen perustaminen itäpuolelle vuoden 2011 loppuun mennessä. Länsipuolelle ei tässä vaiheessa esitetä yhteisvastaanottotilojen perustamista, koska odotetaan mm. Puumalan kuntaliitoksen vaikutuksia länsipuolen toimintaan. Itäisen yhteisvastaanottotilan maantieteellinen sijainti tulisi olla mahdollisimman tasapuolinen alueen kunnat huomioiden (Savonlinna, Punkaharju, Kerimäki, Enonkoski). Lisäksi yhteisvastaanottotilan tulee olla helposti asiakkaiden saavutettavissa. Myös asiakasvirrat on syytä huomioida mietittäessä tilojen sijaintipaikkaa. 5

7 5.1. Toimitilojen kartoitus Itäisen puolen yhteisvastaanottotilaan tarvitaan vähintään kaksi toimenpidehuonetta (n m 2 /huone, lattiakaivo ja vesipisteitä). Jokaiselle viranhaltijalle tarvitaan toimistotilaa (4 huonetta), lääkevarastotilaa (n. 5 m 2 / eläinlääkäri), vähintään yksi leikkaustila (n m 2 ), odotustila (väh. 10 m 2 ), vähintään yksi lämmin autotalli ja kaksi autokatosta. Lisäksi tarvitaan pakkopilttuu ja röntgenkuvaukseen soveltuva tila (huom! säteilyturvallisuus). Työryhmän kokouksessa päätettiin luetteloida kaikki mahdolliset kiinteistöt, jotka voisivat tulla kyseeseen yhteisvastaanottotiloiksi. Kokouksessa sovittiin, että Taru Hirvonen ja Viljo Alapuranen kiertävät kaikki listatut tilat. - Sosterin kiinteistö, Lemminkäisenkatu Tilat eivät olleet toimintaan soveltuvat. - Kulennoisten vanha koulu, Punkaharjun kunnan omistama kiinteistö Tilat eivät olleet toimintaan soveltuvat. - Punkaharjun kunnantalo Maantieteellinen sijainti liian idässä. - Punkaharjun linja-autoasema Maantieteellinen sijainti liian idässä. - Kulennoisten vanha kauppa Tilojen remontoiminen ei kannata; V. Alapurasen selvitys asiasta - Herttualan eläinklinikka Kiinteistön omistaja ei ollut kiinnostunut vuokraamaan tiloja. - Kerimäen nykyinen kunnaeläinlääkärin vastaanotto Remontointikustannukset? Maantieteellinen sijainti koko itäistä aluetta ajatellen on huono. - Satelliittikatu 22 B, Savonlinna, myytävänä oleva teollisuuskiinteistö Kiinteistön remontoiminen maksaisi vähintään Kiinteistö on ollut kylmävarastona. - Toroppalan vanha koulu Myynnissä. Sijainti? - Hannolanpellon raviradan läheisyys Hevosystäväin Seura on tehnyt aiemmin selvitystä mahdollisuudesta tehdä tiloja eläinlääkärin käyntejä ajatellen - Kokonaan uuden vastaanottotilan ja asunnon rakennus Selvitys V. Alapuraselta erillisenä (liite 2) 5.2 Yhteisvastaanoton varustelu Pakastimet, leikkaus- ja tutkimuspöydät, valaisimet, instrumentit, röntgenlaite, mikroskoopit ja sentrifugit ovat hyödynnettävissä nykyisistä vastaanottotiloista. Yhteisvastaanottotiloihin tarvitaan seuraavia uusia laitteita: - jääkaappeja 3 kpl (n ) - suureläinpraktiikkaan soveltuva ultraäänilaite (n ) - toimenpidevalaisin 1 kpl (1 500 ) - instrumenttipesuri (n. 900 ) - röntgenkuvien kehityslaitteisto (? ) - röntgenpöytä (? ) - toimistokalusteet (osa entisistä kalusteista on hyödynnettävissä) 6

8 5.3 Avustava henkilökunta Avustajan (esim. pieneläinhoitaja) palkkaaminen yhteisvastaanottotiloihin lisää eläinlääkäreille mahdollisuuden keskittyä hoitotyön tekemiseen. Avustaja voisi huolehtia esimerkiksi lääkevaraston ylläpidosta, tavaroiden tilauksista, tarvikkeiden pesusta ja huollosta, näytteiden käsittelystä, arkistoinnista, postituksesta, vastaanoton järjestelystä ja mahdollisesti siivouksesta. Lisäksi avustaja voi avustaa tarvittaessa hoitotyössä. Savonlinnasta vuoden 2010 alkuvuonna saatujen kokemusten perusteella, voidaan todeta avustavan henkilökunnan lisäävän asiakaskäyntejä. 6. PALKKAUS JA LÄÄKÄREILLE SUUNNATUN REKRYTOINTILISÄN KOHDENTAMINEN ELÄINLÄÄKINNÄSSÄ 6.1. Selostus nykytilasta/palkkausperusteiden kilpailukyvystä Itä-Savon sairaanhoitopiirin eläinlääkärin peruspalkka 2087 on vähän lääkärisopimusta korkeampi. Päivystyskorvaus on perustasoa (arkipäivystys 3,28 /h, pyhäpäivystys 5,64 /h). Eläinlääkäriliiton suositus vuoden 2011 kunnaneläinlääkärin minimipalkaksi on Viikonlopun päivystyksestä kertyy kaksi arkivapaata ja neljästä arkiiltapäivystyksestä yksi vapaapäivä. Mikäli päivystyksiä on enemmän kuin yksi iltapäivystys/vko tai yksi viikonloppupäivystys/kk, ylimääräisten päivystysten korvaukset maksetaan kaksinkertaisena (6,56 /h arkena, 11,28 /h viikonloppuna). Päivystysvapaita on tällä hetkellä eläinlääkäreillä runsaasti pitämättä (tilanne 02/2011). Paikallisen sopimuksen mukaan on ulkopuolisille päivystäjille sovittu korotuksia vuodelle 2011 siten, että viikonlopun päivystyksestä maksetaan neljän päivän peruspalkka, päivystyskorvaus kaksinkertaisena ja matkakorvaukset asuinpaikkakunnalta lähtien. Arki-iltapäivystyksestä korvataan kahden päivän peruspalkka ja päivystyskorvaus kaksinkertaisena. Tämän päätöksen myötä on saatu keväälle maalis- ja huhtikuulle viikonloppuihin ylimääräisiä päivystäjiä. Ylimääräisiä arki-iltapäivystäjiä ei ole saatu. Kun sijaisten saatavuus on huonoa ja eläinlääkärit tekevät useamman viranhaltijan töitä, halusi MTK:n edustaja eläinlääkäreille maksettavan asianmukaista korvausta. Eläinlääkäriliitosta saadun selvityksen mukaan Suomessa on korvauksista paikallistason sopimuksia. 6.2 Esitys välittömistä palkkajärjestelyistä Kunnaneläinlääkäreiden peruspalkka nostetaan Eläinlääkäriliiton suosituksen mukaiseksi eli /kk. 7

9 Mikäli viranhaltijan tehtävien vaatimus olennaisesti muuttuu yli 10 päivän ajaksi, keskiansion mukaista palkkaa tarkistetaan KVTES:n mukaisesti. Ensisijaisesti työnantajan tulee tehdä kaikkensa sijaisten rekrytoimiseksi, toisaalta ulkopuoliset arki-iltojen päivystäjät auttaisivat myös. Mikäli kuitenkin halutaan nykyisellä henkilöstöllä teettää enemmän kuin 1 arki-ilta/viikko, tulee ylimääräisestä päivystyksestä maksaa vähintään 15 /h arki-iltoina. Ylimääräisiä viikonloppupäivystyksiä ei tehdä. Ehdotus halutaan voimaan heti ja sen tulee koskea takautuvasti aikaväliä helmikuusta toistaiseksi toukokuun 2011 loppuun asti. Päivystyskorvaus on arvioitava uudelleen, mikäli tilanne jatkuu kesäkuusta 2011 eteenpäin nykyisellään. Lisäksi sijaiselle tulisi maksaa rekrytointilisää ja pidempiaikaisen sijaisen palkitsemista esim. 2 kuukauden kuluttua tulisi harkita. 6.3 Kohdentaminen Palkkakulut kohdentuvat eläinlääkinnän talousarvion palkkakuluista. 6.4 Kustannukset sivukuluineen Esitettyjen palkkajärjestelyjen kustannuksia sivukuluineen ( /kk ja /a) ei ole selvitetty. 6.5 Toteutusaikataulu Ulkopuolisten sijaisten päivystyskorotukset ovat voimassa vuoden 2011 loppuun saakka. Peruspalkan tarkistaminen pyritään toteuttamaan alkaen ja ylimääräisten päivystysten korvaukset alkaen toukokuun 2011 loppuun asti, jonka jälkeen päivystyskorvausta arvioitaisiin uudelleen. 6.6 Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti Ulkopuolisilla päivystäjillä turvataan palvelut asiakkaille ja vakituisten eläinlääkäreiden mahdollisuus suositeltuun päivystystiheyteen. Palkan ja päivystyskorvauksen korotuksilla edesautetaan vakinaisten eläinlääkäreiden pysymistä nykyisissä työtehtävissä. 7. VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄKUVA JA KUSTANNUS- VASTAAVUUS (VALTUUSTON PÄÄTÖS TA 2011) Vuonna 2009 tuli voimaan uusi eläinlääkintähuoltolaki, joka velvoittaa kuntia järjestämään jäävittömän eläinsuojeluvalvonnan. Lähtökohtana on, että valtio korvaa valvontatehtäviä varten perustetun viran kustannukset kokonaan. Korvaus tapahtuu eläinlääkintähuoltoasetuksen (1031/2009) 3 :n mukaisesti ja tehtäviin 8

10 kuuluu valtion tehtäviä, kuten mm. eläinsuojelua, eläintautien valvontaohjelmia sekä tuonti- ja vientitehtäviä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:ssä valvontaeläinlääkärin virkaan esitetään sisällytettävän myös kunnalle kuuluvia valvontatehtäviä (laitosvalvonta, maidontuotantotilojen hygieniavalvonta, lihantarkastus). Valvontaeläinlääkärin tehtäväkuva määräytyy tarkemmin vasta terveysvalvonnan johtajan valinnan jälkeen. Valvontaeläinlääkärin palkkauskustannukset sivukuluineen ja muine oheiskuluineen ovat valtion korvattavia niiltä osin, kun ne kohdistuvat valtion valvontatehtäviin ja kunnat kustantavat kunnalle kuuluvien valvontatehtävien osuuden Kohdentaminen Valvontaeläinlääkärin valtion korvattavat tehtävät on kohdennettu eläinlääkinnän talousarvioon. Jos valvontaeläinlääkärin tehtäviin sisällytetään kunnalle kuuluvia tehtäviä, ei niihin ole talousarviossa varattu määrärahaa vuodelle Samoin valvontatulot kohdennetaan eläinlääkinnän tuloiksi Kustannukset sivukuluineen Valvontaeläinlääkärin viran palkkakuluiksi sivukuluineen on talousarvioon esitetty Viran kokonaiskuluiksi on arvioitu , kulujen muodostuminen on esitetty taulukossa 2 (Ympäristöterveydenhuoltojaosto ). Taulukko 2. Arvio valvontaeläinlääkärin virasta aiheutuvista vuosittaisista kustannuksista. tehtäväkohtainen palkka (sis. lomarahan ja vuosisidonnaiset osat) henkilösivukulut e työhuoneen kustannus e atk-kulut postikulut 150 puhelinkulut 550 matkustuskulut koulutuskulut kirjallisuus 200 vaatteisto 200 muut aineet, tarvikkeet, tavarat 200 YHTEENSÄ Valvontaeläinlääkärin työajasta valtion korvattaviksi tehtäviksi on arvioitu 70 % työajasta ja 30 % työajasta olisi kunnalle kuuluvia tehtäviä. Edellä mainittu 30%:n työpanos vaatisi siis omarahoitusta /vuosi, mikä tulisi kattaa kuntien lisärahoituksella. 9

11 7.3. Toteutusaikataulu Virka pyritään julistamaan auki mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tehtäväkuva on määritelty ja on tiedossa voidaanko lisämäärärahan turvin sisällyttää tehtäviin kunnille kuuluvia tehtäviä Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti Valvontaeläinlääkärin viran täyttämisellä täytetään eläinlääkintähuoltolain velvoite jäävittömälle eläinsuojelulle, jolloin kunnaneläinlääkärit eivät enää valvoisi niitä asiakkaita, joihin heillä on pysyvä asiakassuhde eläinlääkäripalveluiden antajana. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin sisällytettävillä kuntasektorin tehtävillä turvattaisiin mm. elintarvikevalvonnan riittävyyttä laitosvalvonnan sektorilla. 8. ESITETTÄVÄN RATKAISUN VAIKUTUS RAKENTAMISKUSTAN- NUKSIIN, LAITEKANTAAN, KALUSTUKSEEN, TIETOLIIKENNEYH- TEYKSIIN JNE. Koska riittävän hyviä ja kohtuukustannuksin remontoitavia vanhoja tiloja selvitystyön yhteydessä ei löytynyt, esittää työryhmä uuden noin 200 m 2 :n yhteisvastaanottotilan rakentamista. Uuden vastaanottotilan rakentamisella saadaan luotua toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset, toimivat ja myös käyttäjien tulevaisuuden tarpeet huomioivat tilat kerralla. Vanhan tilan remontointikustannuksien on arvioitu olevan noin 60 % uuden rakentamisesta. Vanhaa tilaa remontoimalla joudutaan kuitenkin aina tyytymään tiettyihin toiminnallisiin kompromisseihin rakennuksen kanssa. Lisäksi vanhempi rakennus vaatii aina enemmän huolenpitoa ja korjaustoimia kuin uudempi, joten uuden hankinta tulee niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti olemaan pitkällä tähtäimellä taloudellisempi ratkaisu. Uusien tilojen rakentamisen taajama-alueelle on arvioitu maksavan /Kem 2 (alv 0 %), mihin sisältyy suunnittelut, liittymämaksut, maanrakennustyöt, rakennustekniset työt, lvi-työt, sähkötyöt ja kiintokalusteet mutta ei tonttia (liite 2). Tällöin yhteisvastaanottorakennuksen kustannusarvio on , jonka lisäksi tulee tontti- ja varustelukustannukset. Perustettavan yhteisvastaanoton kiinteistön isännöinti- ja siivouskulujen sekä tietoliikenneyhteyksien tarkempi selvitys on ajankohtaista sitten, kun tiedetään tarkempia tietoja mm. yhteisvastaanoton sijainnista. Työryhmä ei esitä vielä tässä vaiheessa länsipuolelle yhteisvastaanottotilojen perustamista vaan odotetaan ensin esimerkiksi Puumalan kunnan tuleva kuntaliitosratkaisu. Lähitulevaisuudessa myös länsipuolelle tulee kuitenkin tarkastella yhteisvastaanoton perustamista ja tilajärjestelyjä tarkemmin. 10

12 Rantasalmen vastaanottotilojen remontoimista tulee tarkastella kunnan teettämän remontin yhteydessä. Samoin Juvan toimipisteen remontointitarvetta tulee tarkastella. Itäpuolelle tulee välittömästi järjestää sijaisille majoitusmahdollisuus Toteutusaikataulu Tavoitteena itäiselle puolelle yhteisvastaanotto vuoden 2011 aikana. Länsipuolen yhteisvastaanoton tarve tarkastellaan myöhemmin Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti Yhteisvastaanotot ovat valtakunnallisesti houkutelleet mm. eläinlääketieteen opiskelijoita sijaisiksi paremmin kuin yhden eläinlääkärin vastaanotot. Yhteisvastaanotot mahdollistavat eläinlääkäreiden erikoistumisen sekä työmäärän tasaamisen. Yhteisvastaanoton ansiosta pystytään paremmin tarjoamaan lakisääteiset terveydenhuoltopalvelut tuotantoeläimille suunnitelmallisesti. Myös pieneläinasiakkaille voidaan tarjota palvelut sovittuna ajankohtina ilman viivästyksiä, mikä lisää tuloja klinikkamaksujen muodossa. Lisäksi keskitetyn vastaanottotoiminnan varustelu on kustannustehokkaampaa kuin usean erillisen toimipisteen varustelu Ehdotus menettelytavaksi jäsenkuntien/palvelujen käyttäjien hyväksymisen varmistamiseksi Työryhmä esittää loppuraporttinsa ympäristöterveydenhuoltojaostolle ja kuntayhtymähallitukselle. Tämän jälkeen raporttia esitellään kevään perusturvatyöryhmien kuntakäyntien yhteydessä kuntapäättäjille ja luottamushenkilöille. 9. JOHTOPÄÄTÖKSET Palkkaus Kunnaneläinlääkäreiden peruspalkka nostetaan alkaen Eläinlääkäriliiton suosituksen mukaiseksi eli /kk. Mikäli nykyinen henkilöstö joutuu päivystämään enemmän kuin 1 arki-ilta/viikko, tulee ylimääräisestä päivystyksestä maksaa 15 /h arki-iltoina. Ylimääräisiä viikonloppupäivystyksiä ei teetetä. Järjestely on voimassa helmikuusta 2011 toistaiseksi toukokuun 2011 loppuun asti. Ulkopuolisten päivystäjien palkkauksessa noudatetaan paikallissopimusta, mikä on voimassa 2011 loppuun asti. 11

13 Tilat Työryhmä esittää, että itäpuolelle perustetaan yhteisvastaanottotilat, niin että ne palvelevat asiakkaita mahdollisimman tasapuolisesti niin maantieteellisesti kuin asiakasvirtoja ajatellen. Länsipuolen toimipisteisiin tehdään tarvittavat perusparannukset. Länsipuolen yhteisvastaanoton perustamista tarkastellaan tulevaisuudessa uudestaan, asiaan vaikuttaa ratkaisevasti Puumalan kuntaliitosasia ja ostopalvelukunta Juvan tulevaisuuden ratkaisut. Tällöin myös nykyisten kuntatoimipisteiden tarvetta tulee tarkastella uudestaan. Ulkopuolisille päivystäjille ja kausityöntekijöille järjestetään tarvittaessa asianmukaiset majoitustilat Valvontaeläinlääkäri Edelleen työryhmä esittää, että mm. jäävittömän eläinsuojeluvalvonnan sekä elintarvikevalvonnan turvaamiseksi valvontaeläinlääkärin viralle haetaan pikaisesti täyttölupa ja aloitetaan viran täyttötoimenpiteet. 12

14 LIITE 1 ELÄINLÄÄKINNÄN SUORITTEET Kuntalaskutus 2010 JUVA PUUMALA SULKAVA RANTASALMI SAVONLINNA PUNKAHARJU KERIMÄKI ENONKOSKI YHTEENSÄ hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHT TIL.SUOR

15 LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, yhteisvastaanottotila

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, yhteisvastaanottotila Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 21 10.06.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 25 26.08.2011

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, yhteisvastaanottotila

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, yhteisvastaanottotila Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 21 10.06.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 25 26.08.2011

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt KH 28.11.2016 382 Valtuusto päätti 20.1.2016 Lohjan kaupungin virkaorganisaation uudesta

Lisätiedot

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen Maakuntahallitus 75 16.03.2015 KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen 90/01.00.03/2015 MHS 16.03.2015 75 Hallintosäännön 41

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT Iin kunta SELVITYS UUDESTA OPETUSALUEJAOSTA 1.8.2012 TAUSTAA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2009 päättänyt Iin kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Vuoden 2010 aikana laadittiin edelliseen

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto 28.7.2015 Kaija Lappalainen 17.8.2015 Määräaikaiset ja TA2015 sijaismäärärahat (tili 4025) MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ (AMK JA II ASTE) 2014 JA 2015

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI luonnos 18.5.15 AN/RR Työryhmätyöskentelyn tavoite Luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Puhelutiedot

Puhelutiedot Puhelutiedot 1.1.215-3.5.215 12 Soitetut1 Hoidetut1 Soitetut2 Hoidetut2 Soitetut3 Hoidetut3 Soitetut4 Hoidetut4 Soitetut5 Hoidetut5 Siilaisen ta 9 997 4 652 7 54 4 626 1 8 4 967 8 17 4 36 6 485 4 54 Niinivaaran

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 38 Ptltk 25.09.2014 70 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

2 18.02.2016 24 16.06.2016 39 04.08.2016 44 17.11.2016 Talouden ja toiminnan seuranta 2016 1076/35/2016 ETYT 18.02.2016 2 */* Seurantaa on tehty tammikuun 2016 loppuun, siten kun asiat on rekisteröity

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013 Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunginhallitus PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI n esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista ja virkanimikkeistä 1.1.2014 lukien HEL 2013-013716 T 01 01 00 esittää, että kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon LIITE 1 Tarkastuslautakunta 8.11.2016 56 SISÄLLYSLUETTELO Ote: Kuntayhtymähallitus 13.10.2016 103 Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon 103 Hallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot