Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN"

Transkriptio

1 Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN LOPPURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN TOIMEKSIANNON KESTO NYKYTILANNE Toiminnallinen kuvaus Toimipisteiden lukumäärä ja niiden nykyinen varustuksen taso Suoritteet vuonna TYÖRYHMÄN SELVITYSTYÖ Toimitilojen kartoitus Yhteisvastaanoton varustelu Avustava henkilökunta PALKKAUS JA LÄÄKÄREILLE SUUNNATUN REKRYTOINTILISÄN KOHDENTAMINEN ELÄINLÄÄKINNÄSSÄ Selostus nykytilasta/palkkausperusteiden kilpailukyvystä Esitys välittömistä palkkajärjestelyistä Kohdentaminen Kustannukset sivukuluineen Toteutusaikataulu Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄKUVA JA KUSTANNUSVASTAAVUUS (VALTUUSTON PÄÄTÖS TA 2011) Kohdentaminen Kustannukset sivukuluineen Toteutusaikataulu Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti ESITETTÄVÄN RATKAISUN VAIKUTUS RAKENTAMISKUSTANNUKSIIN, LAITEKANTAAN, KALUSTUKSEEN, TIETOLIIKENNEYHTEYKSIIN JNE Toteutusaikataulu Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti Ehdotus menettelytavaksi jäsenkuntien/palvelujen käyttäjien hyväksymisen varmistamiseksi JOHTOPÄÄTÖKSET Liite 1. Eläinlääkinnän vuoden 2010 kuukausitilastointi Liite 2. Uuden yhteisvastaanottotilojen rakentamiskustannukset

3 1. JOHDANTO Maataloustuottajain Etelä-Savon Liiton koolle kutsuma yhteisneuvottelu käsitteli hyvin laajasti ja monipuolisesti eläinlääkäripalvelujen saatavuutta toimialueellamme. Yhteisneuvottelussa keskusteltiin eläinlääkäreiden työpaineesta; sijaisia on ollut vaikea saada ja työsidonnaisuus on lisääntynyt yli suositusten. Kuntien edustajat sekä oman eläinlääkärikunnan kattava edustus kartoitti ongelmakohtia hakien samalla myös konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi ja nykyistä paremman tilanteen vakiinnuttamiseksi tulevaisuudessa. Yhteisneuvottelussa nostettiin esille selvitettäviä asioita. Keskushallinnon johtoryhmä päätti kokouksessaan , että asia vaatii lisäselvittelyä ja sitä varten ympäristöterveydenhuoltojaosto ja toimijat nimesivät työryhmän selvitystä varten. Työryhmän selvitystyön tarkoituksena oli kuvata nykyinen tilanne eläinlääkinnässä ja sekä esittää ratkaisumalli, jonka myötä turvataan alueen eläinlääkäripalvelut ja kehitetään toimintaolosuhteet kilpailukykyisiksi ja haluttaviksi. 2. TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Ympäristöterveydenhuoltojaosto nimesi työryhmän kokouksessaan Työryhmään kuuluivat: - Ympäristöterveydenhuoltojaoston pj Matti Korhonen - Eläinlääkinnän tulosyksikköpäällikkö Marja Heinola - Eläinlääkäri Taru Hirvonen - Terveysvalvonnan tulosyksikköpäällikkö Tiina Munck - Rakennusmestari Viljo Alapuranen - MTK Etelä-Savo, Kirsti Laamanen Työryhmän kokouksiin oli osallistumisoikeus: - Kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Asko Ruuskanen - Perusterveydenhuollon tulosalueen ta-johtaja Panu Peitsaro Työryhmä sai käyttää lisäksi tarvitsemaansa asiantuntija apua esimerkiksi laskentayksiköstä. Kuntayhtymähallitus hyväksyi työryhmän kokouksessaan Työryhmä kokoontui kaksi kertaa ja TOIMEKSIANNON KESTO Työryhmä valmisteli selvityksen helmikuun loppuun mennessä. Työryhmän raportti esiteltiin kuntayhtymähallituksen iltakoulussa

4 4. NYKYTILANNE Nykytilanteen selvityksessä toiminnallisessa kuvauksessa todetaan päivystystoiminta itäisen ja läntisen päivystysalueen osalta. Lisäksi kuvataan tämän hetkiset toimitilat ja niiden varustelutaso sekä todetaan vuoden 2010 suoritteet. 4.1 Toiminnallinen kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:ssä on eläinlääkäreiden virkoja yhteensä 8,5 (lännessä 4, idässä 3,5 sekä 1 sijaiseläinlääkärin virka). Helmikuussa 2011 oli kaksi eläinlääkärin virkaa ilman sijaista ja 0,5 virka on ilman viranhaltijaa toukokuun loppuun saakka. Terveysvalvonnan johtajan virka on ollut auki ja eläinlääkinnän päällikön tehtäviä on hoitanut muiden tehtävien ohessa sijaiseläinlääkärin virassa oleva henkilö. Eläinlääkintä jakaantuu itäiseen ja läntiseen päivystysalueeseen. Läntiseen päivystysalueeseen kuuluvat Juva, Puumala, Rantasalmi ja Sulkava. Itäiseen päivystysalueeseen kuuluvat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna. Kummallakin päivystysalueella päivystää yksi eläinlääkäri. Arki-iltapäivystys on klo 16:00 08:00 ja viikonloppu päivystys on perjantaista klo 16:00 maanantaihin klo 08:00. Arki-iltapäivystystä ennen ja jälkeen olevat työpäivät ovat normaaleja työpäiviä. Viikonloppupäivystyksen jälkeen on pyritty pitämään vähintään yksi arkivapaa päivystyksen jälkeisellä viikolla. Päivystäjällä on päivystyspuhelin mukana ja puhelinneuvontaa on melko paljon sairaskäyntien ohessa. Savonlinnan eläinlääkärin virkaa on hoidettu useiden sijaisten toimesta toukokuusta 2007 asti. Sulkavan viranhaltija on ollut sairaslomalla lokakuusta Työssä olevat eläinlääkärit ovat tehneet ylimääräisiä päivystysvuoroja ja hoitaneet puuttuvien viranhaltijoiden tehtäviä omien töiden ohessa. Sijaisten saatavuus on ollut erittäin vaikeaa. Eläinlääkärit pitävät työstänsä paljon, mutta pitkään kestänyt henkilökuntavajaus tekee työn henkisen kuormittavuuden suureksi ja lisäpäivystykset lisäävät työsidonnaisuutta ja tästä johtuen työntekijöiden sairastapauksia on ollut usean vuoden aikana paljon. Eläinlääkäriliiton suositus päivystystiheydeksi on korkeintaan yksi arkipäivystys viikossa ja yksi viikonloppu kerran kuussa (1/4). Jos kaikissa nyt olemassa olevissa viroissa on viranhaltija, niin tällöin suosituspäivystystiheys toteutuu. Valtakunnan tasolla on päivystyspiirejä, joissa päivystystiheys on esimerkiksi 1/6 tai 1/8, jolloin päivystystä on huomattavasti harvemmin. Eläinlääkäreiden erikoistumista ei ole voitu toteuttaa pitkäaikaisesta sijaispulasta johtuen. Valtakunnan tasolla suuntauksena on siirtyä yhteisvastaanottoihin, jolloin erikoistuminen on mahdollista. Puhelinpalveluissa olisi pitänyt siirtyä ns. callcenter toimintaan jo vuoden 2010 aikana. Käytännössä kuitenkin edelleen jokainen eläinlääkäri pitää mukanaan puhelinta ja työn ohessa otetaan vastaajan avulla kiireelliset työt vastaan. 3

5 4.2 Toimipisteiden lukumäärä ja niiden nykyinen varustuksen taso Toimipisteet, länsi Rantasalmella on yksinkertainen vaatimaton perusvastaanotto; toimenpide- ja toimistohuone, odotustila asiakkaille ja iso autotalli. Lisäksi päivystäjälle on huone, jossa voi nukkua. Tilat ovat asialliset. Kiinteistöön on suunnitteilla remontti. Myös eläinlääkärin tiloja on mahdollista remontoida samassa yhteydessä. Rantasalmen eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on 750 /kk. Sulkavalla on pieni ja vaatimaton tila. Autotalli on, mutta asuintilaa päivystäjälle ei ole. Tilat ovat kuitenkin toimivat. Sulkavan eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on 707 /kk. Juvalla on eläinklinikka jossa on autotalli, röntgenlaite, pakkopilttuu, endoskooppi ja ultraäänilaite. Päivystäjälle on huone. Tällä hetkellä Juvan eläinklinikalla on avustaja työllistettynä työmarkkinatuella. Juvan eläinklinikan vuokra on /kk. Puumalassa on tilava toimenpide- ja toimistohuone, odotustila sekä autotalli mutta päivystäjän huone puuttuu. Puumalassa on vastaanotto muutamana päivänä viikossa, muulloin hoidetaan Juvalta käsin. Puumalan eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on /kk. Päivystäjän on mahdollisuus majoittua Juvan ja Rantasalmen vastaanotolla. Länsipuolen vastaanottotilojen vuokrat ovat yhteensä /kk. Toimipisteet, itä Savonlinnassa on toimenpide- ja toimistohuone, leikkaushuone, lääkevarasto, odotustila ja röntgenlaite. Tilojen rakenteellinen kunto on hyvä. Savonlinnassa ei ole autotallia (autopaikka vastaanoton edessä) eikä päivystäjälle tiloja. Lisäksi pihassa on vähän tilaa. Savonlinnan eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on /kk. Kerimäellä on melko iso toimenpidehuone, iso toimistotila, odotustila ja autotalli. Pihassa on hyvin tilaa. Rakennuksessa on todettu kosteusvaurio ja työsuojelutarkastuksen yhteydessä on suositeltu korjausta jo keväällä Kerimäen eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on 950 /kk. Punkaharjulla on pieni vastaanottotila, toimenpidehuone ja toimisto samassa tilassa, lääkevarasto ja eteinen. Autotallia ei ole, autopaikka on. Pihassa on vähän tilaa. Tilojen rakenteellinen kunto on hyvä. Punkaharjun eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra on 587 /kk. Itäpuolen toimipisteissä ei ole päivystäjälle yöpymismahdollisuutta, mutta mahdollisuus eväiden lämmitykseen järjestyy. Itäpuolen vastaanottotilojen vuokrat ovat yhteensä /kk. 4

6 4.3 Suoritteet vuonna 2010 Taulukossa 1 on esitetty eläinlääkinnän suoritteet vuonna Taulukkoa lukiessa on huomioitava, että yksi merkitty asiakaskäynti saattaa sisältää usean eläimen hoitotyön. Vuoden 2010 kuukausitilastointi on liitteenä 1. Taulukko 1. Eläinlääkinnän suoritteet v Hyötyeläinkäynti Pieneläinkäynti Juva Puumala Sulkava Rantasalmi Savonlinna Kerimäki Punkaharju Enonkoski Yhteensä TYÖRYHMÄN SELVITYSTYÖ Työryhmä tarkasteli nykyhetken tilanteen tilojen, henkilökunnan ja sijaisongelman osalta. Tarkoituksena oli miettiä ratkaisua, jolla turvataan nykyisen henkilökunnan työolosuhteet sellaisina, jossa työsidonnaisuus olisi kohtuullista, työn rasittavuutta voitaisiin keventää sekä parantaa työssä jaksamista sekä viihtymistä. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli miettiä toimenpiteitä sijaisten palkkauksen edesauttamiseksi. Selvitystyön lähtökohtana oli itäisen puolen vastaanottojen yhdistäminen yhteisvastaanotoksi joko olemassa oleviin tiloja remontoiden tai kokonaan uuteen tilaan. Lisäksi työryhmä tarkasteli lääkäreille tarkoitetun rekrytointilisän käyttömahdollisuutta sijaisten saatavuuden parantamiseksi. Perustettava yhteisvastaanotto mahdollistaisi avustavan henkilökunnan kustannustehokkaan toiminnan. Lisäksi yhteisvastaanoton varustetason nostaminen perustamisvaiheessa on järkevin ratkaisu. Yhteisvastaanottotilojen selvittäminen aloitetaan itäpuolen alueen osalta. Tavoitteena on yhteisvastaanottotilojen perustaminen itäpuolelle vuoden 2011 loppuun mennessä. Länsipuolelle ei tässä vaiheessa esitetä yhteisvastaanottotilojen perustamista, koska odotetaan mm. Puumalan kuntaliitoksen vaikutuksia länsipuolen toimintaan. Itäisen yhteisvastaanottotilan maantieteellinen sijainti tulisi olla mahdollisimman tasapuolinen alueen kunnat huomioiden (Savonlinna, Punkaharju, Kerimäki, Enonkoski). Lisäksi yhteisvastaanottotilan tulee olla helposti asiakkaiden saavutettavissa. Myös asiakasvirrat on syytä huomioida mietittäessä tilojen sijaintipaikkaa. 5

7 5.1. Toimitilojen kartoitus Itäisen puolen yhteisvastaanottotilaan tarvitaan vähintään kaksi toimenpidehuonetta (n m 2 /huone, lattiakaivo ja vesipisteitä). Jokaiselle viranhaltijalle tarvitaan toimistotilaa (4 huonetta), lääkevarastotilaa (n. 5 m 2 / eläinlääkäri), vähintään yksi leikkaustila (n m 2 ), odotustila (väh. 10 m 2 ), vähintään yksi lämmin autotalli ja kaksi autokatosta. Lisäksi tarvitaan pakkopilttuu ja röntgenkuvaukseen soveltuva tila (huom! säteilyturvallisuus). Työryhmän kokouksessa päätettiin luetteloida kaikki mahdolliset kiinteistöt, jotka voisivat tulla kyseeseen yhteisvastaanottotiloiksi. Kokouksessa sovittiin, että Taru Hirvonen ja Viljo Alapuranen kiertävät kaikki listatut tilat. - Sosterin kiinteistö, Lemminkäisenkatu Tilat eivät olleet toimintaan soveltuvat. - Kulennoisten vanha koulu, Punkaharjun kunnan omistama kiinteistö Tilat eivät olleet toimintaan soveltuvat. - Punkaharjun kunnantalo Maantieteellinen sijainti liian idässä. - Punkaharjun linja-autoasema Maantieteellinen sijainti liian idässä. - Kulennoisten vanha kauppa Tilojen remontoiminen ei kannata; V. Alapurasen selvitys asiasta - Herttualan eläinklinikka Kiinteistön omistaja ei ollut kiinnostunut vuokraamaan tiloja. - Kerimäen nykyinen kunnaeläinlääkärin vastaanotto Remontointikustannukset? Maantieteellinen sijainti koko itäistä aluetta ajatellen on huono. - Satelliittikatu 22 B, Savonlinna, myytävänä oleva teollisuuskiinteistö Kiinteistön remontoiminen maksaisi vähintään Kiinteistö on ollut kylmävarastona. - Toroppalan vanha koulu Myynnissä. Sijainti? - Hannolanpellon raviradan läheisyys Hevosystäväin Seura on tehnyt aiemmin selvitystä mahdollisuudesta tehdä tiloja eläinlääkärin käyntejä ajatellen - Kokonaan uuden vastaanottotilan ja asunnon rakennus Selvitys V. Alapuraselta erillisenä (liite 2) 5.2 Yhteisvastaanoton varustelu Pakastimet, leikkaus- ja tutkimuspöydät, valaisimet, instrumentit, röntgenlaite, mikroskoopit ja sentrifugit ovat hyödynnettävissä nykyisistä vastaanottotiloista. Yhteisvastaanottotiloihin tarvitaan seuraavia uusia laitteita: - jääkaappeja 3 kpl (n ) - suureläinpraktiikkaan soveltuva ultraäänilaite (n ) - toimenpidevalaisin 1 kpl (1 500 ) - instrumenttipesuri (n. 900 ) - röntgenkuvien kehityslaitteisto (? ) - röntgenpöytä (? ) - toimistokalusteet (osa entisistä kalusteista on hyödynnettävissä) 6

8 5.3 Avustava henkilökunta Avustajan (esim. pieneläinhoitaja) palkkaaminen yhteisvastaanottotiloihin lisää eläinlääkäreille mahdollisuuden keskittyä hoitotyön tekemiseen. Avustaja voisi huolehtia esimerkiksi lääkevaraston ylläpidosta, tavaroiden tilauksista, tarvikkeiden pesusta ja huollosta, näytteiden käsittelystä, arkistoinnista, postituksesta, vastaanoton järjestelystä ja mahdollisesti siivouksesta. Lisäksi avustaja voi avustaa tarvittaessa hoitotyössä. Savonlinnasta vuoden 2010 alkuvuonna saatujen kokemusten perusteella, voidaan todeta avustavan henkilökunnan lisäävän asiakaskäyntejä. 6. PALKKAUS JA LÄÄKÄREILLE SUUNNATUN REKRYTOINTILISÄN KOHDENTAMINEN ELÄINLÄÄKINNÄSSÄ 6.1. Selostus nykytilasta/palkkausperusteiden kilpailukyvystä Itä-Savon sairaanhoitopiirin eläinlääkärin peruspalkka 2087 on vähän lääkärisopimusta korkeampi. Päivystyskorvaus on perustasoa (arkipäivystys 3,28 /h, pyhäpäivystys 5,64 /h). Eläinlääkäriliiton suositus vuoden 2011 kunnaneläinlääkärin minimipalkaksi on Viikonlopun päivystyksestä kertyy kaksi arkivapaata ja neljästä arkiiltapäivystyksestä yksi vapaapäivä. Mikäli päivystyksiä on enemmän kuin yksi iltapäivystys/vko tai yksi viikonloppupäivystys/kk, ylimääräisten päivystysten korvaukset maksetaan kaksinkertaisena (6,56 /h arkena, 11,28 /h viikonloppuna). Päivystysvapaita on tällä hetkellä eläinlääkäreillä runsaasti pitämättä (tilanne 02/2011). Paikallisen sopimuksen mukaan on ulkopuolisille päivystäjille sovittu korotuksia vuodelle 2011 siten, että viikonlopun päivystyksestä maksetaan neljän päivän peruspalkka, päivystyskorvaus kaksinkertaisena ja matkakorvaukset asuinpaikkakunnalta lähtien. Arki-iltapäivystyksestä korvataan kahden päivän peruspalkka ja päivystyskorvaus kaksinkertaisena. Tämän päätöksen myötä on saatu keväälle maalis- ja huhtikuulle viikonloppuihin ylimääräisiä päivystäjiä. Ylimääräisiä arki-iltapäivystäjiä ei ole saatu. Kun sijaisten saatavuus on huonoa ja eläinlääkärit tekevät useamman viranhaltijan töitä, halusi MTK:n edustaja eläinlääkäreille maksettavan asianmukaista korvausta. Eläinlääkäriliitosta saadun selvityksen mukaan Suomessa on korvauksista paikallistason sopimuksia. 6.2 Esitys välittömistä palkkajärjestelyistä Kunnaneläinlääkäreiden peruspalkka nostetaan Eläinlääkäriliiton suosituksen mukaiseksi eli /kk. 7

9 Mikäli viranhaltijan tehtävien vaatimus olennaisesti muuttuu yli 10 päivän ajaksi, keskiansion mukaista palkkaa tarkistetaan KVTES:n mukaisesti. Ensisijaisesti työnantajan tulee tehdä kaikkensa sijaisten rekrytoimiseksi, toisaalta ulkopuoliset arki-iltojen päivystäjät auttaisivat myös. Mikäli kuitenkin halutaan nykyisellä henkilöstöllä teettää enemmän kuin 1 arki-ilta/viikko, tulee ylimääräisestä päivystyksestä maksaa vähintään 15 /h arki-iltoina. Ylimääräisiä viikonloppupäivystyksiä ei tehdä. Ehdotus halutaan voimaan heti ja sen tulee koskea takautuvasti aikaväliä helmikuusta toistaiseksi toukokuun 2011 loppuun asti. Päivystyskorvaus on arvioitava uudelleen, mikäli tilanne jatkuu kesäkuusta 2011 eteenpäin nykyisellään. Lisäksi sijaiselle tulisi maksaa rekrytointilisää ja pidempiaikaisen sijaisen palkitsemista esim. 2 kuukauden kuluttua tulisi harkita. 6.3 Kohdentaminen Palkkakulut kohdentuvat eläinlääkinnän talousarvion palkkakuluista. 6.4 Kustannukset sivukuluineen Esitettyjen palkkajärjestelyjen kustannuksia sivukuluineen ( /kk ja /a) ei ole selvitetty. 6.5 Toteutusaikataulu Ulkopuolisten sijaisten päivystyskorotukset ovat voimassa vuoden 2011 loppuun saakka. Peruspalkan tarkistaminen pyritään toteuttamaan alkaen ja ylimääräisten päivystysten korvaukset alkaen toukokuun 2011 loppuun asti, jonka jälkeen päivystyskorvausta arvioitaisiin uudelleen. 6.6 Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti Ulkopuolisilla päivystäjillä turvataan palvelut asiakkaille ja vakituisten eläinlääkäreiden mahdollisuus suositeltuun päivystystiheyteen. Palkan ja päivystyskorvauksen korotuksilla edesautetaan vakinaisten eläinlääkäreiden pysymistä nykyisissä työtehtävissä. 7. VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄKUVA JA KUSTANNUS- VASTAAVUUS (VALTUUSTON PÄÄTÖS TA 2011) Vuonna 2009 tuli voimaan uusi eläinlääkintähuoltolaki, joka velvoittaa kuntia järjestämään jäävittömän eläinsuojeluvalvonnan. Lähtökohtana on, että valtio korvaa valvontatehtäviä varten perustetun viran kustannukset kokonaan. Korvaus tapahtuu eläinlääkintähuoltoasetuksen (1031/2009) 3 :n mukaisesti ja tehtäviin 8

10 kuuluu valtion tehtäviä, kuten mm. eläinsuojelua, eläintautien valvontaohjelmia sekä tuonti- ja vientitehtäviä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:ssä valvontaeläinlääkärin virkaan esitetään sisällytettävän myös kunnalle kuuluvia valvontatehtäviä (laitosvalvonta, maidontuotantotilojen hygieniavalvonta, lihantarkastus). Valvontaeläinlääkärin tehtäväkuva määräytyy tarkemmin vasta terveysvalvonnan johtajan valinnan jälkeen. Valvontaeläinlääkärin palkkauskustannukset sivukuluineen ja muine oheiskuluineen ovat valtion korvattavia niiltä osin, kun ne kohdistuvat valtion valvontatehtäviin ja kunnat kustantavat kunnalle kuuluvien valvontatehtävien osuuden Kohdentaminen Valvontaeläinlääkärin valtion korvattavat tehtävät on kohdennettu eläinlääkinnän talousarvioon. Jos valvontaeläinlääkärin tehtäviin sisällytetään kunnalle kuuluvia tehtäviä, ei niihin ole talousarviossa varattu määrärahaa vuodelle Samoin valvontatulot kohdennetaan eläinlääkinnän tuloiksi Kustannukset sivukuluineen Valvontaeläinlääkärin viran palkkakuluiksi sivukuluineen on talousarvioon esitetty Viran kokonaiskuluiksi on arvioitu , kulujen muodostuminen on esitetty taulukossa 2 (Ympäristöterveydenhuoltojaosto ). Taulukko 2. Arvio valvontaeläinlääkärin virasta aiheutuvista vuosittaisista kustannuksista. tehtäväkohtainen palkka (sis. lomarahan ja vuosisidonnaiset osat) henkilösivukulut e työhuoneen kustannus e atk-kulut postikulut 150 puhelinkulut 550 matkustuskulut koulutuskulut kirjallisuus 200 vaatteisto 200 muut aineet, tarvikkeet, tavarat 200 YHTEENSÄ Valvontaeläinlääkärin työajasta valtion korvattaviksi tehtäviksi on arvioitu 70 % työajasta ja 30 % työajasta olisi kunnalle kuuluvia tehtäviä. Edellä mainittu 30%:n työpanos vaatisi siis omarahoitusta /vuosi, mikä tulisi kattaa kuntien lisärahoituksella. 9

11 7.3. Toteutusaikataulu Virka pyritään julistamaan auki mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tehtäväkuva on määritelty ja on tiedossa voidaanko lisämäärärahan turvin sisällyttää tehtäviin kunnille kuuluvia tehtäviä Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti Valvontaeläinlääkärin viran täyttämisellä täytetään eläinlääkintähuoltolain velvoite jäävittömälle eläinsuojelulle, jolloin kunnaneläinlääkärit eivät enää valvoisi niitä asiakkaita, joihin heillä on pysyvä asiakassuhde eläinlääkäripalveluiden antajana. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin sisällytettävillä kuntasektorin tehtävillä turvattaisiin mm. elintarvikevalvonnan riittävyyttä laitosvalvonnan sektorilla. 8. ESITETTÄVÄN RATKAISUN VAIKUTUS RAKENTAMISKUSTAN- NUKSIIN, LAITEKANTAAN, KALUSTUKSEEN, TIETOLIIKENNEYH- TEYKSIIN JNE. Koska riittävän hyviä ja kohtuukustannuksin remontoitavia vanhoja tiloja selvitystyön yhteydessä ei löytynyt, esittää työryhmä uuden noin 200 m 2 :n yhteisvastaanottotilan rakentamista. Uuden vastaanottotilan rakentamisella saadaan luotua toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset, toimivat ja myös käyttäjien tulevaisuuden tarpeet huomioivat tilat kerralla. Vanhan tilan remontointikustannuksien on arvioitu olevan noin 60 % uuden rakentamisesta. Vanhaa tilaa remontoimalla joudutaan kuitenkin aina tyytymään tiettyihin toiminnallisiin kompromisseihin rakennuksen kanssa. Lisäksi vanhempi rakennus vaatii aina enemmän huolenpitoa ja korjaustoimia kuin uudempi, joten uuden hankinta tulee niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti olemaan pitkällä tähtäimellä taloudellisempi ratkaisu. Uusien tilojen rakentamisen taajama-alueelle on arvioitu maksavan /Kem 2 (alv 0 %), mihin sisältyy suunnittelut, liittymämaksut, maanrakennustyöt, rakennustekniset työt, lvi-työt, sähkötyöt ja kiintokalusteet mutta ei tonttia (liite 2). Tällöin yhteisvastaanottorakennuksen kustannusarvio on , jonka lisäksi tulee tontti- ja varustelukustannukset. Perustettavan yhteisvastaanoton kiinteistön isännöinti- ja siivouskulujen sekä tietoliikenneyhteyksien tarkempi selvitys on ajankohtaista sitten, kun tiedetään tarkempia tietoja mm. yhteisvastaanoton sijainnista. Työryhmä ei esitä vielä tässä vaiheessa länsipuolelle yhteisvastaanottotilojen perustamista vaan odotetaan ensin esimerkiksi Puumalan kunnan tuleva kuntaliitosratkaisu. Lähitulevaisuudessa myös länsipuolelle tulee kuitenkin tarkastella yhteisvastaanoton perustamista ja tilajärjestelyjä tarkemmin. 10

12 Rantasalmen vastaanottotilojen remontoimista tulee tarkastella kunnan teettämän remontin yhteydessä. Samoin Juvan toimipisteen remontointitarvetta tulee tarkastella. Itäpuolelle tulee välittömästi järjestää sijaisille majoitusmahdollisuus Toteutusaikataulu Tavoitteena itäiselle puolelle yhteisvastaanotto vuoden 2011 aikana. Länsipuolen yhteisvastaanoton tarve tarkastellaan myöhemmin Muutoksella saavutettava tulos niin toiminnallisesti, laadullisesti kuin taloudellisesti Yhteisvastaanotot ovat valtakunnallisesti houkutelleet mm. eläinlääketieteen opiskelijoita sijaisiksi paremmin kuin yhden eläinlääkärin vastaanotot. Yhteisvastaanotot mahdollistavat eläinlääkäreiden erikoistumisen sekä työmäärän tasaamisen. Yhteisvastaanoton ansiosta pystytään paremmin tarjoamaan lakisääteiset terveydenhuoltopalvelut tuotantoeläimille suunnitelmallisesti. Myös pieneläinasiakkaille voidaan tarjota palvelut sovittuna ajankohtina ilman viivästyksiä, mikä lisää tuloja klinikkamaksujen muodossa. Lisäksi keskitetyn vastaanottotoiminnan varustelu on kustannustehokkaampaa kuin usean erillisen toimipisteen varustelu Ehdotus menettelytavaksi jäsenkuntien/palvelujen käyttäjien hyväksymisen varmistamiseksi Työryhmä esittää loppuraporttinsa ympäristöterveydenhuoltojaostolle ja kuntayhtymähallitukselle. Tämän jälkeen raporttia esitellään kevään perusturvatyöryhmien kuntakäyntien yhteydessä kuntapäättäjille ja luottamushenkilöille. 9. JOHTOPÄÄTÖKSET Palkkaus Kunnaneläinlääkäreiden peruspalkka nostetaan alkaen Eläinlääkäriliiton suosituksen mukaiseksi eli /kk. Mikäli nykyinen henkilöstö joutuu päivystämään enemmän kuin 1 arki-ilta/viikko, tulee ylimääräisestä päivystyksestä maksaa 15 /h arki-iltoina. Ylimääräisiä viikonloppupäivystyksiä ei teetetä. Järjestely on voimassa helmikuusta 2011 toistaiseksi toukokuun 2011 loppuun asti. Ulkopuolisten päivystäjien palkkauksessa noudatetaan paikallissopimusta, mikä on voimassa 2011 loppuun asti. 11

13 Tilat Työryhmä esittää, että itäpuolelle perustetaan yhteisvastaanottotilat, niin että ne palvelevat asiakkaita mahdollisimman tasapuolisesti niin maantieteellisesti kuin asiakasvirtoja ajatellen. Länsipuolen toimipisteisiin tehdään tarvittavat perusparannukset. Länsipuolen yhteisvastaanoton perustamista tarkastellaan tulevaisuudessa uudestaan, asiaan vaikuttaa ratkaisevasti Puumalan kuntaliitosasia ja ostopalvelukunta Juvan tulevaisuuden ratkaisut. Tällöin myös nykyisten kuntatoimipisteiden tarvetta tulee tarkastella uudestaan. Ulkopuolisille päivystäjille ja kausityöntekijöille järjestetään tarvittaessa asianmukaiset majoitustilat Valvontaeläinlääkäri Edelleen työryhmä esittää, että mm. jäävittömän eläinsuojeluvalvonnan sekä elintarvikevalvonnan turvaamiseksi valvontaeläinlääkärin viralle haetaan pikaisesti täyttölupa ja aloitetaan viran täyttötoimenpiteet. 12

14 LIITE 1 ELÄINLÄÄKINNÄN SUORITTEET Kuntalaskutus 2010 JUVA PUUMALA SULKAVA RANTASALMI SAVONLINNA PUNKAHARJU KERIMÄKI ENONKOSKI YHTEENSÄ hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien hyöty pien el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. el.k. Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHT TIL.SUOR

15 LIITE 2

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Vastaanottaja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 08.02.2012 LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Aika: 12.2.2015 klo 13.00 15.10. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio. Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ

RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ Raportti on laadittu Jari Horttanaisen toimeksiannosta selvittää, miten kaupungin

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Salo on kehittyvä viherkaupunki, jossa eri-ikäisten ihmisten on hyvä elää : n Sami

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta AIKA 15.04.2015 klo 10:05-12:01 PAIKKA Kaupungintalo Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Veivo Sointu 10:05-12:01 Puheenjohtaja Manninen Paula 10:05-12:01 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Selvitys talous- ja velkaneuvonnan nykytilasta ja järjestämisvaihtoehdoista

Selvitys talous- ja velkaneuvonnan nykytilasta ja järjestämisvaihtoehdoista Selvitys talous- ja velkaneuvonnan nykytilasta ja järjestämisvaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 28/2015 Selvitys talous- ja velkaneuvonnan nykytilasta ja järjestämisvaihtoehdoista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot