Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista"

Transkriptio

1 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä

2 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla 2 Taustaa: Uuden terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille Laki kuitenkin mahdollistaa ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtämisen kunnilta sairaanhoitopiireille jo alkaen. Käytännössä katsoen sairaanhoitopiirien vaihtoehdot ensihoitopalvelun järjestämiseen ovat: 1. Sairaanhoitopiirin oma 2. Ensihoitopalvelun hankkiminen yhteistoimintasopimuksilla pelastuslaitoksilta tai 3. Palveluiden hankinta yksityisiltä sairaankuljetusyrityksiltä tai muilta toimijoilta hankintalain mukaisten tarjouskilpailujen kautta. Useat sairaanhoitopiirit ovat aloittaneet lakimuutokseen valmistautumisen ja ensihoitopalveluiden tuotannon suunnittelun. Saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirit ovat myös nostamassa useita sairaankuljetusyksiköitä välittömän lähtövalmiuden yksiköihin ja nostamassa yksiköiden tasoa hoitotason yksiköiksi. Harva sairaanhoitopiiri on kuitenkaan arvioinut suunniteltujen muutosten taloudellisia vaikutuksia tai työvoiman riittävyyttä. Suomen Sairaankuljetusliitto teettää selvityksen Nordic Healthcare Group Oy:llä tätä aukkoa paikkaamaan. Selvitystyön tarkoitus: Selvitystyön tarkoituksena on selvittää ensihoitopalvelun eri tapojen taloudellisia vaikutuksia sekä työvoiman riittävyyttä. Selvityksen tavoitteena on saada vastaukset erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä ovat eri järjestämistapojen vaikutukset ensihoitopalveluiden kustannuksiin? 2. Miten koulutettu työvoima riittää? Tuloksia arvioidaan sairaanhoitopiireittäin

3 Ensihoitopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kustannusvertailu Erot kustannuksissa yksityisen ja julkisen tuottajan kesken vaihtelevat 25%-34%:n välillä Skenaario 1: Konservatiivinen arvio Kustannuskomponentti Painotus Ero Henkilöstö 63 % 40 % Autot ja kalusto 15 % -4 % Hallinto ja tilat 16 % 0 % Aineet ja tarvikkeet 3 % 0 % Muut 2 % 0 % Ero kokonaiskustannuksissa 25 % Skenaario 2: Keskimääräinen arvio Kustannuskomponentti Painotus Ero Henkilöstö 63 % 45 % Autot ja kalusto 15 % -4 % Hallinto ja tilat 16 % 10 % Aineet ja tarvikkeet 3 % 0 % Muut 2 % 0 % Ero kokonaiskustannuksissa 29 % Käyttämällä pienimpiä eroja kustannuskomponenteissa kustannusten kokonaiseroksi muodostuu 25% yksityisen tuotannon hyväksi Eroksi henkilöstökustannuksissa on oletettu 40% yksityisen hyväksi ja eroksi auto-ja kalustokustannuksissa on oletettu 4% julkisen hyväksi. Keskimääräisillä eroilla kustannuskomponenteissa kustannusten kokonaiseroksi muodostuu 29% Eroksi henkilöstökustannuksissa on oletettu 45%, autoissa ja kalustossa -4% ja eroksi hallinnossa ja tiloissa 10%. 3 Skenaario 3: Maksimiarvio Kustannuskomponentti Painotus Ero Henkilöstö 63 % 50 % Autot ja kalusto 15 % -4 % Hallinto ja tilat 16 % 20 % Aineet ja tarvikkeet 3 % 0 % Muut 2 % 0 % Ero kokonaiskustannuksissa 34 % Käyttämällä maksimieroja kustannusten kokonaiseroksi muodostuu 34% yksityisen hyväksi Eroksi henkilöstökustannuksissa on oletettu 50%, autoissa ja kalustossa -4% ja hallinnossa ja tiloissa 20% Lähteet: KVTES, SKTES, KEVA, lainsäädäntö, haastattelut

4 Työvoiman tarjonta Sairaankuljettajien työvoiman ennuste on laskettu lähtötilanteen, koulutuksen ja työelämästä poistuvien määrän perusteella Nykyisestä työvoimasta ei tarkkoja tietoja: arviolta Suomen ensihoitajaliitossa 3645 jäsentä. Ikäluokkien v. koko liitossa noin 120 jäsentä Työelämästä poistuu vuosittain arviolta 2,2 % työvoimasta (KEVA: Lääkintävahtimestarit ja sairaankuljettajat) Ennusteen mukaan työvoiman tarjonta tulee kasvamaan noin 5 % vuoteen 2016 mennessä Huomionarvoista on myös, että kaikki valmistuneet ensihoitajat eivät suuntaudu sairaankuljetukseen, vaan heistä jopa puolet sijoittuu muihin tehtäviin. Tätä ei näissä laskelmissa ole huomioitu, vaan kaikkien valmistuneiden ensihoitajien on oletettu siirtyvän alan työvoimaksi Ensihoitaja AMK koulutus ennuste Sairaankuljettajien määrä (ennuste) Aloituspaikat Aloittaneet Tutkinnon suorittaneet yhteensä Lähde: Opetusministeriö Lähde: OM, Tilastokeskus, KEVA 1 2 3

5 Työvoiman kysyntä ja tarjonta Ensihoidon työvoiman tarve on laskettu lähtötilanteen ja uusien toimintamallien tuoman lisätarpeen perusteella Nykyisestä työvoimasta ei tarkkoja tietoja: tarve arviolta (mukana sairaanhoitajat) Sairaanhoitopiirien alustavien suunnitelmien perusteella henkilökuntaa tarvitaan lisää keskimäärin 26,5 % nykytilanteeseen verrattuna (vaihteluväli piireittäin 1-76 %) Ennusteessa on oletettu uuden toimintamallin olevan täydessä käytössä vuonna 2013 Ennusteen mukaan vuonna 2013 työvoimavaje on työntekijää kun huomioidaan nykyinen koulutus- ja eläköitymistahti 5500 Ensihoitajien kysyntä (ennuste) % 27 % 32 % tarjonta 5 Vaje min. 800 ensihoitajaa / sairaankuljettajaa

6 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Etelä-Pohjanmaa 6 Piirissä arvioitu jen lisäämistarve ja siitä aiheutuva kustannusten nousu Piirin oman arvion mukaan yksiköt lisääntyvät 9 % ja kustannukset 35 % (10 M 13,5 Hoitotaso 24h/7 11 6, h+15 min valmius 7, min valmius 4,5 16, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 76 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 9 % 65 % 55 % 19 % Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee etenkin hoitotason yksiköiden lisäyksen takia 65 % ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 55 % (9,2 M 14,3 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousee 19 % (9,2 M 11,0. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 3,2 M

7 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Etelä-Savo 7 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 27 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 18 % 30 % 33 % 3 % Sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä kesken, palvelutasopäätös tehdään näillä näkymin syksyn 2011 aikana. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 11 ä, joista 6 on hoitotasolla ja 5 välittömässä Oletettavaa on, että yksiköiden välittömän lähtövalmiuden osuus kasvaa ja yksiköiden määrä kasvaa maltillisesti. Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee etenkin hoitotason yksiköiden lisäyksen takia 30% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 33% (4,8 M 6,5 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousee 3 % (4,8 M 5,0. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 1,5 M

8 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Etelä-Karjala 8 Sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä kesken, mutta on kaavailtu jen määrän pysyvän ennallaan, mutta valmiusaikojen odotetaan kasvavan. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 15 ä, joista 9 on hoitotasolla ja 7 välittömässä Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 53 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 0 % 5 % 16 % -11 % Oletettavaa on, että yksiköiden välittömän lähtövalmiuden osuus kasvaa ja yksiköiden määrä joko pysyy ennallaan tai kasvaa maltillisesti. Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee välittömän valmiuden määrän lisäyksen takia 5% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 16% (6,4 M 7,4 Yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi 11 % (6,4 M 5,7. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 1,7 M

9 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: HUS 9 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 52 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 3 % 3 % 17 % -10 % Sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä kesken, ja vastuu suunnitelmista on sairaanhoitoalueilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 61 ä, joista 47 on hoitotasolla ja 53 välittömässä Ensihoidon järjestämistapaan ei odoteta muutoksia, eli oletettavaa on että yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat rinnakkain. Yksikköjen määrän odotetaan kuitenkin kasvavan maltillisesti. Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee välittömän valmiuden määrän lisäyksen takia 3% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 17% (33,2M 38,8 Yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi 10 % (33,2 M 29,9. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 8,9 M

10 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Itä-Savo 10 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 17 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 17 % 34 % 36 % 5 % Sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmien mukaan vuoteen 2013 mennessä perustason yksiköt muuttuvat hoitotason yksiköiksi. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 6 ä, joista 1 on hoitotasolla ja 3 välittömässä lähtövalmiudessa 24/7. Hoitotason yksiköiden määrä tulee kasvamaan radikaalisti ja samalla myös välittömän valmiuden yksiköiden määrään on odotettavissa pieniä lisäyksiä. Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee välittömän valmiuden määrän lisäyksen takia 34% (43 57 työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 36% Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain 5 %. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 0,8 M

11 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Kainuu 11 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 20 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 7 % 8 % 12 % -14 % Kainuussa ensihoidon järjestäminen kävi läpi suuren murroksen jo 2009, minkä vuoksi terveydenhuoltolain muutos ei tuo alueelle juurikaan muutoksia. Sairaanhoitopiirin alustavissa suunnitelmissa yksiköiden määrään tai valmiusaikoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta tavoitteena on muuttaa perustason yksiköitä ajan myötä hoitotason yksiköiksi. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 15 ä, joista 5 on hoitotasolla ja 2 välittömässä Suuria muutoksia ei ole odotettavissa, mutta yksiköiden nosto hoitotasolle tulee jokseenkin nostamaan kustannuksia. lisäyksen takia 8% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 12% Yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi 14 %. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 1,4 M

12 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Kanta-Häme 12 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 23 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 23 % 38 % 42 % 10 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 13 ä, joista kaikki ovat hoitotasolla ja näistä 5 on välittömässä NHG:n haastattelutietojen mukaan yksiköiden määrään ja valmiusaikoihin on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 38% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 42% 7,9M :oon. Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 10 %. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 1,8 M

13 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Keski-Pohjanmaa 13 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 82 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 18 % 58 % 79 % 38 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Vuoteen 2013 asti alueella toiminta jatkuu nykyisten sopimusten pohjalta. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 11 ä, joista 3 on hoitotasolla. 1 on välittömässä NHG:n haastattelutietojen mukaan hoitotason yksiköiden määrään on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 58% (59 93 työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 79% (3,2 M 5,7 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 38 %. Ero julkiseen on on vuositasolla 1,3 M säästöä.

14 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Keski-Suomi 14 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 50 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan -6 % 1 % 11 % -14 % Keski-Suomen alueella ensihoitopalvelut siirtyvät Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksen alaisuuteen. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 34 ä, joista 13 on hoitotasolla. 15 ä on välittömässä Sairaanhoitopiiri kaavailee merkittäviä muutoksia ensihoitopalveluiden järjestämiseen alueella. Vaikka jen määrän on suunniteltu pienenevän, lähtövalmiuksien nosto lisää henkilöstön tarvetta. lisäyksen takia prosentin ( työntekijää) Mikäli toiminta järjestettäisiin uudessa muodossaan puhtaasti julkisena na, kustannukset nousisivat 11% (14,6 M 16,2 Vastaavasti yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi 14 %. Ero julkiseen on on vuositasolla 3,7 M säästöä.

15 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Kymenlaakso 15 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 43 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 21 % 26 % 37 % 6 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 14 ä, joista 5 on hoitotasolla. 8 ä on välittömässä Haastattelujen mukaan hoitotason yksiköiden määrään tulee lisäyksiä. Kaikki yksiköt on suunniteltu korotettavan hoitotasolle. Haastattelujen mukaan kuntatalouden kustannukset tulevat kasvamaan n. 20%. lisäyksen takia 26% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 37% (6,7 M 9,2 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain 6 % (6,7 M 7,1. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,1 M säästöä.

16 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Lappi 16 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 70 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 9 % 34 % 48 % 14 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 23 ä, joista 4 on hoitotasolla. 5 ä on välittömässä Sairaanhoitopiirin erityisenä haasteena ovat pitkät välimatkat, mikä näkyy suurena yksiköiden määränä väestöön suhteutettuna ja korkeina kustannuksina. NHG:n haastattelutietojen mukaan hoitotason yksiköiden määrään on tulossa selkeitä lisäyksiä. lisäyksen takia 34% ( työntekijää) Kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 48% (7,6 M 11,2 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain 14 % (7,6 M 8,6. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,6 M säästöä.

17 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Länsi-Pohja 17 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 82 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 18 % 36 % 60 % 23 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 11 ä, joista 6 on hoitotasolla. 4 ä on välittömässä NHG:n arvion mukaan yksiköiden määrään ja valmiustasoihin on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 36% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 60% (4,0 M 6,5 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain 23 % (4,0 M 5,0. Ero julkiseen on on vuositasolla 1,5 M.

18 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Pirkanmaa 18 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 61 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 6 % 16 % 31 % 1 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Sairaanhoitopiirin päätökset tapahtunevat vuoden 2012 aikana. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 36 ä, joista 17 on hoitotasolla. 7 ä on välittömässä NHG:n arvion mukaan yksiköiden määrään ja valmiustasoihin on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 16% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 31% (12,6 M 16,4 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain prosentin verran nykyisestä. Ero julkiseen on on vuositasolla 3,8 M.

19 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Pohjois-Karjala 19 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 27 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 18 % 30 % 33 % 3 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat hyvässä vaiheessa, ja palvelutasopäätös ajalle on jo tehty. Kuntayhtymä päätti järjestää ensihoitopalvelun yhteistyössä Pohjois- Karjalan pelastuslaitoksen kanssa niiden kuntien alueella, joissa toimintaa hoito pelastuslaitos vuonna Vuonna 2013 kuntayhtymä ottaa vastuun palveluiden järjestämisestä koko kuntayhtymän alueella ja toiminnan hoitaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 22 ä, joista 1 on hoitotasolla. 10 ä on välittömässä Sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on lisätä yksiköiden määrää ja lähtövalmiutta piirin alueella. lisäyksen takia 30% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 33% (9,7M 12,9 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 3 % (9,7 M 10,0. Ero julkiseen on vuositasolla 3,0 M.

20 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Pohjois-Savo 20 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 48 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 13 % 20 % 30 % 0 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmien mukaan Pohjois-Savon ensihoitopalvelut järjestetään entistä kattavimpana koko maakunnan alueella alkaen. Maakunta jaetaan kolmeen ensihoidon toiminta-alueeseen, joiden kenttäjohtajat valvovat ja johtavat ympärivuorokautisesti ambulanssien saatavuutta alueellaan. Lisäksi jatkossa ambulanssien lähtövalmiutta parannetaan huomattavasti. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 31 ä, joista 7 on hoitotasolla. 10 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ja etenkin valmiustasoihin on tulossa huomattavia lisäyksiä. lisäyksen takia 20% ( työntekijää) Kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 30% (12,3 M 15,9 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi alle prosentin verran nykyisestä (12,3 M 12,3. Ero julkiseen on on vuositasolla 3,6 M.

21 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Pohjois-Pohjanmaa 21 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 85 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 4 % 24 % 46 % 12 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Palvelutasopäätöksen valmistelu on aloitettu ja se valmistunee loppusyksystä Piirin alueella toimii tällä hetkellä 53 ä, joista 10 on hoitotasolla. 8 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ei ole tulossa oleellisia lisäyksiä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrään on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 24% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 46% (15,7 M 22,9 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 12% nykyisestä (15,7 M 17,7. Ero julkiseen on on vuositasolla 5,2 M.

22 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Päijät-Häme 22 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 53 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 11 % 27 % 41 % 9 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 19 ä, joista 17 on hoitotasolla. 9 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ei ole tulossa oleellisia lisäyksiä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrä on kasvamassa ja yksiköiden sijoitukseen on kaavailtu muutoksia. lisäyksen takia 27% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 41% (8,1 M 11,4 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 9% nykyisestä (8,1 M 8,8. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,6 M.

23 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Satakunta 23 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 71 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 4 % 14 % 29 % 0 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Asiaa käsitellään yhtymähallituksessa elokuun lopussa Piirin alueella toimii tällä hetkellä 24 ä, joista 16 on hoitotasolla. 8 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ei ole tulossa merkittäviä lisäyksiä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrän arvioidaan kasvavan. lisäyksen takia 14% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 29% (9,1 M 11,8 Yksityisellä tuotannolla kustannus pysyisi suunnilleen enstisellään. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,7 M.

24 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Vaasa 24 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 17 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 11 % 34 % 36 % 5 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat pitkällä ja suunnitelmissa on, että alueen pelastuslaitosten kanssa tehdään sopimukset ensihoitopalvelun järjestämisestä. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 18 ä, joista 6 on hoitotasolla. 4 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ei ole tulossa merkittäviä lisäyksiä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrä on kasvamassa. lisäyksen takia 34% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 36% (7,1 M 9,7 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 5% nykyisestä (7,1 M 7,5. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,2 M.

25 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Varsinais-Suomi 25 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 62 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan -8 % 15 % 28 % -1 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat pitkällä ja suunnitelmissa on, että ensihoitopalvelu tullaan alueella järjestämään yksityisen ja julkisen tuotannon sekamallilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 37 ä, joista 20 on hoitotasolla. 15 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrä on vähenemässä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrä on kasvamassa. lisäyksen takia 15% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 28% (15,8 M 20,3 Yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi n. prosentin verran nykyisestä. Ero julkiseen on on vuositasolla 4,6 M.

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 17.8.2011

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 17.8.2011 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 17.8.2011 Sisältö 2 Selvitystyön lähtökohdat Käytetyn aineiston kuvaus Nykytila-analyysi ensihoitopalveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta

Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta LAUSUNTO 1 (5) Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta Lausunnon lähtökohdat Uuden terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Sisältö 1 Yhteenveto 2 Toimeksiannon toteutus ja rajaukset 3 Ensihoidon tuotanto ja toimintaympäristö 4 Toiminnan yksikkö- ja tuotantokustannusten

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano, pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 20.12.2013 Sisäasiainministeriön esitys

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014 Alueet rakentuvat

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta 19.9.2014 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Hankintalainsäädännön uudistaminen Hankintalain uudistaminen - aikataulu

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Budjetin menolinjauksia Vaalikauden sopeutustoimet yht. (veronkiristykset

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tuoreimmat tiedot sote-laista

Tuoreimmat tiedot sote-laista Tuoreimmat tiedot sote-laista Sote-lakiluonnoksen uusin tekstiversio puuttuu vielä, tullee julkisuuteen tällä viikolla Muutoksia 18.8.14 lausuntokierrokselle lähetettyyn on tulossa, niistä saatiin ennakkotietoa

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.-4.2.2011 Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon tutkijan

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntatalouden näkymät. Kokkola / Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.4.2012 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö

Kuntatalouden näkymät. Kokkola / Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.4.2012 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Kuntatalouden näkymät Kokkola / Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.4.212 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 25 211 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA YLEISKATSAUS eterveys on täällä nyt Terveys/hyvinvointiteknologian hurja kasvu (Suomi on kärkimaita) Netin käyttö on arkipäivää, myös ikäihmisillä : Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman aluevaikutukset kommenttipuheenvuoro

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman aluevaikutukset kommenttipuheenvuoro Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman aluevaikutukset kommenttipuheenvuoro Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Rakennepoliittinen ohjelma/budjettiriihi

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin

Lisätiedot

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Toteuttajat Suomen Lääkäriliitto, Kuntoutussäätiö ja Avire-yhtiöt Vastausaika 19.-28.3.2013 Vastauksia 2 226

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT 9.5.2011 Etelä-Savon maakuntaliitto Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 10.5.2011 Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia, strategiset

Lisätiedot

Rikokset joulunaikana

Rikokset joulunaikana Ilmoitustyyppi: Rikos Tutkiva yksikkö: Poliisi Poliisin tietoon tulleet rikokset (poiminta rikosryhmittelyistä) joulun aikana (23.-27.12.) 23.-27.12.2002 23.-27.12.2003 23.-27.12.2004 23.-27.12.2005 23.-27.12.2006

Lisätiedot

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteet Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteiden sisältö 19 maakuntaa, 15 ELY-keskusaluetta ja koko maa Maakuntatasolla noin 1500 muuttujaa Ennusteaikajänne 5 vuotta: vuoden 2011 ennusteet

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

PERA. Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArvio (PERA) hankkeen nykytila. Työturvallisuusseminaari, Espoo 15.4.2015

PERA. Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArvio (PERA) hankkeen nykytila. Työturvallisuusseminaari, Espoo 15.4.2015 PERA Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArvio (PERA) hankkeen nykytila Työturvallisuusseminaari, Espoo 15.4.2015 Ohjelmistosuunnittelija Teemu Mykkänen Hankekoordinaattori Maija Puranen 21.4.2015 1 PERA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista. Hämeen maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp).

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp). Dnro 86/03/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp). Tarja Myllärinen, Johtaja, sosiaali- ja terveys

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Aluebarometri 2013/TEM julkaisut/vvi

Aluebarometri 2013/TEM julkaisut/vvi 1 Aluebarometri 2013 julkistus 13.12.2012 Aluebarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa teettämä verkkokysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa. Aluebarometri mittaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET TAUSTAA Lokakuun 2009 alusta poliisi yhdenmukaisti ja kiristi ylinopeuksien puuttumiskynnystä Rikesakko 8 km/h ylinopeudesta Huomautus

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät 12.3.2008 1 Esityksen logiikka Suomen Yrittäjien toiminnan tavoite: Paremmat

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus, Marja Karvonen 16.9. 2013 1 1990 1991 1992 1993 1994 199 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot