Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista"

Transkriptio

1 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä

2 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla 2 Taustaa: Uuden terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille Laki kuitenkin mahdollistaa ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtämisen kunnilta sairaanhoitopiireille jo alkaen. Käytännössä katsoen sairaanhoitopiirien vaihtoehdot ensihoitopalvelun järjestämiseen ovat: 1. Sairaanhoitopiirin oma 2. Ensihoitopalvelun hankkiminen yhteistoimintasopimuksilla pelastuslaitoksilta tai 3. Palveluiden hankinta yksityisiltä sairaankuljetusyrityksiltä tai muilta toimijoilta hankintalain mukaisten tarjouskilpailujen kautta. Useat sairaanhoitopiirit ovat aloittaneet lakimuutokseen valmistautumisen ja ensihoitopalveluiden tuotannon suunnittelun. Saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirit ovat myös nostamassa useita sairaankuljetusyksiköitä välittömän lähtövalmiuden yksiköihin ja nostamassa yksiköiden tasoa hoitotason yksiköiksi. Harva sairaanhoitopiiri on kuitenkaan arvioinut suunniteltujen muutosten taloudellisia vaikutuksia tai työvoiman riittävyyttä. Suomen Sairaankuljetusliitto teettää selvityksen Nordic Healthcare Group Oy:llä tätä aukkoa paikkaamaan. Selvitystyön tarkoitus: Selvitystyön tarkoituksena on selvittää ensihoitopalvelun eri tapojen taloudellisia vaikutuksia sekä työvoiman riittävyyttä. Selvityksen tavoitteena on saada vastaukset erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä ovat eri järjestämistapojen vaikutukset ensihoitopalveluiden kustannuksiin? 2. Miten koulutettu työvoima riittää? Tuloksia arvioidaan sairaanhoitopiireittäin

3 Ensihoitopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kustannusvertailu Erot kustannuksissa yksityisen ja julkisen tuottajan kesken vaihtelevat 25%-34%:n välillä Skenaario 1: Konservatiivinen arvio Kustannuskomponentti Painotus Ero Henkilöstö 63 % 40 % Autot ja kalusto 15 % -4 % Hallinto ja tilat 16 % 0 % Aineet ja tarvikkeet 3 % 0 % Muut 2 % 0 % Ero kokonaiskustannuksissa 25 % Skenaario 2: Keskimääräinen arvio Kustannuskomponentti Painotus Ero Henkilöstö 63 % 45 % Autot ja kalusto 15 % -4 % Hallinto ja tilat 16 % 10 % Aineet ja tarvikkeet 3 % 0 % Muut 2 % 0 % Ero kokonaiskustannuksissa 29 % Käyttämällä pienimpiä eroja kustannuskomponenteissa kustannusten kokonaiseroksi muodostuu 25% yksityisen tuotannon hyväksi Eroksi henkilöstökustannuksissa on oletettu 40% yksityisen hyväksi ja eroksi auto-ja kalustokustannuksissa on oletettu 4% julkisen hyväksi. Keskimääräisillä eroilla kustannuskomponenteissa kustannusten kokonaiseroksi muodostuu 29% Eroksi henkilöstökustannuksissa on oletettu 45%, autoissa ja kalustossa -4% ja eroksi hallinnossa ja tiloissa 10%. 3 Skenaario 3: Maksimiarvio Kustannuskomponentti Painotus Ero Henkilöstö 63 % 50 % Autot ja kalusto 15 % -4 % Hallinto ja tilat 16 % 20 % Aineet ja tarvikkeet 3 % 0 % Muut 2 % 0 % Ero kokonaiskustannuksissa 34 % Käyttämällä maksimieroja kustannusten kokonaiseroksi muodostuu 34% yksityisen hyväksi Eroksi henkilöstökustannuksissa on oletettu 50%, autoissa ja kalustossa -4% ja hallinnossa ja tiloissa 20% Lähteet: KVTES, SKTES, KEVA, lainsäädäntö, haastattelut

4 Työvoiman tarjonta Sairaankuljettajien työvoiman ennuste on laskettu lähtötilanteen, koulutuksen ja työelämästä poistuvien määrän perusteella Nykyisestä työvoimasta ei tarkkoja tietoja: arviolta Suomen ensihoitajaliitossa 3645 jäsentä. Ikäluokkien v. koko liitossa noin 120 jäsentä Työelämästä poistuu vuosittain arviolta 2,2 % työvoimasta (KEVA: Lääkintävahtimestarit ja sairaankuljettajat) Ennusteen mukaan työvoiman tarjonta tulee kasvamaan noin 5 % vuoteen 2016 mennessä Huomionarvoista on myös, että kaikki valmistuneet ensihoitajat eivät suuntaudu sairaankuljetukseen, vaan heistä jopa puolet sijoittuu muihin tehtäviin. Tätä ei näissä laskelmissa ole huomioitu, vaan kaikkien valmistuneiden ensihoitajien on oletettu siirtyvän alan työvoimaksi Ensihoitaja AMK koulutus ennuste Sairaankuljettajien määrä (ennuste) Aloituspaikat Aloittaneet Tutkinnon suorittaneet yhteensä Lähde: Opetusministeriö Lähde: OM, Tilastokeskus, KEVA 1 2 3

5 Työvoiman kysyntä ja tarjonta Ensihoidon työvoiman tarve on laskettu lähtötilanteen ja uusien toimintamallien tuoman lisätarpeen perusteella Nykyisestä työvoimasta ei tarkkoja tietoja: tarve arviolta (mukana sairaanhoitajat) Sairaanhoitopiirien alustavien suunnitelmien perusteella henkilökuntaa tarvitaan lisää keskimäärin 26,5 % nykytilanteeseen verrattuna (vaihteluväli piireittäin 1-76 %) Ennusteessa on oletettu uuden toimintamallin olevan täydessä käytössä vuonna 2013 Ennusteen mukaan vuonna 2013 työvoimavaje on työntekijää kun huomioidaan nykyinen koulutus- ja eläköitymistahti 5500 Ensihoitajien kysyntä (ennuste) % 27 % 32 % tarjonta 5 Vaje min. 800 ensihoitajaa / sairaankuljettajaa

6 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Etelä-Pohjanmaa 6 Piirissä arvioitu jen lisäämistarve ja siitä aiheutuva kustannusten nousu Piirin oman arvion mukaan yksiköt lisääntyvät 9 % ja kustannukset 35 % (10 M 13,5 Hoitotaso 24h/7 11 6, h+15 min valmius 7, min valmius 4,5 16, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 76 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 9 % 65 % 55 % 19 % Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee etenkin hoitotason yksiköiden lisäyksen takia 65 % ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 55 % (9,2 M 14,3 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousee 19 % (9,2 M 11,0. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 3,2 M

7 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Etelä-Savo 7 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 27 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 18 % 30 % 33 % 3 % Sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä kesken, palvelutasopäätös tehdään näillä näkymin syksyn 2011 aikana. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 11 ä, joista 6 on hoitotasolla ja 5 välittömässä Oletettavaa on, että yksiköiden välittömän lähtövalmiuden osuus kasvaa ja yksiköiden määrä kasvaa maltillisesti. Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee etenkin hoitotason yksiköiden lisäyksen takia 30% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 33% (4,8 M 6,5 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousee 3 % (4,8 M 5,0. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 1,5 M

8 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Etelä-Karjala 8 Sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä kesken, mutta on kaavailtu jen määrän pysyvän ennallaan, mutta valmiusaikojen odotetaan kasvavan. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 15 ä, joista 9 on hoitotasolla ja 7 välittömässä Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 53 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 0 % 5 % 16 % -11 % Oletettavaa on, että yksiköiden välittömän lähtövalmiuden osuus kasvaa ja yksiköiden määrä joko pysyy ennallaan tai kasvaa maltillisesti. Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee välittömän valmiuden määrän lisäyksen takia 5% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 16% (6,4 M 7,4 Yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi 11 % (6,4 M 5,7. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 1,7 M

9 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: HUS 9 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 52 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 3 % 3 % 17 % -10 % Sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä kesken, ja vastuu suunnitelmista on sairaanhoitoalueilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 61 ä, joista 47 on hoitotasolla ja 53 välittömässä Ensihoidon järjestämistapaan ei odoteta muutoksia, eli oletettavaa on että yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat rinnakkain. Yksikköjen määrän odotetaan kuitenkin kasvavan maltillisesti. Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee välittömän valmiuden määrän lisäyksen takia 3% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 17% (33,2M 38,8 Yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi 10 % (33,2 M 29,9. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 8,9 M

10 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Itä-Savo 10 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 17 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 17 % 34 % 36 % 5 % Sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmien mukaan vuoteen 2013 mennessä perustason yksiköt muuttuvat hoitotason yksiköiksi. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 6 ä, joista 1 on hoitotasolla ja 3 välittömässä lähtövalmiudessa 24/7. Hoitotason yksiköiden määrä tulee kasvamaan radikaalisti ja samalla myös välittömän valmiuden yksiköiden määrään on odotettavissa pieniä lisäyksiä. Yksikkökohtaisen analyysin mukaan henkilöstön tarve nousee välittömän valmiuden määrän lisäyksen takia 34% (43 57 työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 36% Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain 5 %. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 0,8 M

11 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Kainuu 11 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 20 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 7 % 8 % 12 % -14 % Kainuussa ensihoidon järjestäminen kävi läpi suuren murroksen jo 2009, minkä vuoksi terveydenhuoltolain muutos ei tuo alueelle juurikaan muutoksia. Sairaanhoitopiirin alustavissa suunnitelmissa yksiköiden määrään tai valmiusaikoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta tavoitteena on muuttaa perustason yksiköitä ajan myötä hoitotason yksiköiksi. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 15 ä, joista 5 on hoitotasolla ja 2 välittömässä Suuria muutoksia ei ole odotettavissa, mutta yksiköiden nosto hoitotasolle tulee jokseenkin nostamaan kustannuksia. lisäyksen takia 8% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 12% Yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi 14 %. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 1,4 M

12 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Kanta-Häme 12 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 23 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 23 % 38 % 42 % 10 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 13 ä, joista kaikki ovat hoitotasolla ja näistä 5 on välittömässä NHG:n haastattelutietojen mukaan yksiköiden määrään ja valmiusaikoihin on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 38% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 42% 7,9M :oon. Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 10 %. Ero julkiseen on on säästöä vuositasolla 1,8 M

13 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Keski-Pohjanmaa 13 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 82 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 18 % 58 % 79 % 38 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Vuoteen 2013 asti alueella toiminta jatkuu nykyisten sopimusten pohjalta. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 11 ä, joista 3 on hoitotasolla. 1 on välittömässä NHG:n haastattelutietojen mukaan hoitotason yksiköiden määrään on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 58% (59 93 työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 79% (3,2 M 5,7 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 38 %. Ero julkiseen on on vuositasolla 1,3 M säästöä.

14 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Keski-Suomi 14 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 50 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan -6 % 1 % 11 % -14 % Keski-Suomen alueella ensihoitopalvelut siirtyvät Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksen alaisuuteen. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 34 ä, joista 13 on hoitotasolla. 15 ä on välittömässä Sairaanhoitopiiri kaavailee merkittäviä muutoksia ensihoitopalveluiden järjestämiseen alueella. Vaikka jen määrän on suunniteltu pienenevän, lähtövalmiuksien nosto lisää henkilöstön tarvetta. lisäyksen takia prosentin ( työntekijää) Mikäli toiminta järjestettäisiin uudessa muodossaan puhtaasti julkisena na, kustannukset nousisivat 11% (14,6 M 16,2 Vastaavasti yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi 14 %. Ero julkiseen on on vuositasolla 3,7 M säästöä.

15 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Kymenlaakso 15 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 43 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 21 % 26 % 37 % 6 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 14 ä, joista 5 on hoitotasolla. 8 ä on välittömässä Haastattelujen mukaan hoitotason yksiköiden määrään tulee lisäyksiä. Kaikki yksiköt on suunniteltu korotettavan hoitotasolle. Haastattelujen mukaan kuntatalouden kustannukset tulevat kasvamaan n. 20%. lisäyksen takia 26% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 37% (6,7 M 9,2 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain 6 % (6,7 M 7,1. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,1 M säästöä.

16 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Lappi 16 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 70 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 9 % 34 % 48 % 14 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 23 ä, joista 4 on hoitotasolla. 5 ä on välittömässä Sairaanhoitopiirin erityisenä haasteena ovat pitkät välimatkat, mikä näkyy suurena yksiköiden määränä väestöön suhteutettuna ja korkeina kustannuksina. NHG:n haastattelutietojen mukaan hoitotason yksiköiden määrään on tulossa selkeitä lisäyksiä. lisäyksen takia 34% ( työntekijää) Kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 48% (7,6 M 11,2 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain 14 % (7,6 M 8,6. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,6 M säästöä.

17 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Länsi-Pohja 17 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 82 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 18 % 36 % 60 % 23 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 11 ä, joista 6 on hoitotasolla. 4 ä on välittömässä NHG:n arvion mukaan yksiköiden määrään ja valmiustasoihin on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 36% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 60% (4,0 M 6,5 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain 23 % (4,0 M 5,0. Ero julkiseen on on vuositasolla 1,5 M.

18 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Pirkanmaa 18 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 61 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 6 % 16 % 31 % 1 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Sairaanhoitopiirin päätökset tapahtunevat vuoden 2012 aikana. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 36 ä, joista 17 on hoitotasolla. 7 ä on välittömässä NHG:n arvion mukaan yksiköiden määrään ja valmiustasoihin on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 16% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 31% (12,6 M 16,4 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi vain prosentin verran nykyisestä. Ero julkiseen on on vuositasolla 3,8 M.

19 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Pohjois-Karjala 19 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 27 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 18 % 30 % 33 % 3 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat hyvässä vaiheessa, ja palvelutasopäätös ajalle on jo tehty. Kuntayhtymä päätti järjestää ensihoitopalvelun yhteistyössä Pohjois- Karjalan pelastuslaitoksen kanssa niiden kuntien alueella, joissa toimintaa hoito pelastuslaitos vuonna Vuonna 2013 kuntayhtymä ottaa vastuun palveluiden järjestämisestä koko kuntayhtymän alueella ja toiminnan hoitaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 22 ä, joista 1 on hoitotasolla. 10 ä on välittömässä Sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on lisätä yksiköiden määrää ja lähtövalmiutta piirin alueella. lisäyksen takia 30% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 33% (9,7M 12,9 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 3 % (9,7 M 10,0. Ero julkiseen on vuositasolla 3,0 M.

20 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Pohjois-Savo 20 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 48 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 13 % 20 % 30 % 0 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmien mukaan Pohjois-Savon ensihoitopalvelut järjestetään entistä kattavimpana koko maakunnan alueella alkaen. Maakunta jaetaan kolmeen ensihoidon toiminta-alueeseen, joiden kenttäjohtajat valvovat ja johtavat ympärivuorokautisesti ambulanssien saatavuutta alueellaan. Lisäksi jatkossa ambulanssien lähtövalmiutta parannetaan huomattavasti. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 31 ä, joista 7 on hoitotasolla. 10 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ja etenkin valmiustasoihin on tulossa huomattavia lisäyksiä. lisäyksen takia 20% ( työntekijää) Kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 30% (12,3 M 15,9 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi alle prosentin verran nykyisestä (12,3 M 12,3. Ero julkiseen on on vuositasolla 3,6 M.

21 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Pohjois-Pohjanmaa 21 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 85 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 4 % 24 % 46 % 12 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Palvelutasopäätöksen valmistelu on aloitettu ja se valmistunee loppusyksystä Piirin alueella toimii tällä hetkellä 53 ä, joista 10 on hoitotasolla. 8 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ei ole tulossa oleellisia lisäyksiä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrään on tulossa lisäyksiä. lisäyksen takia 24% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 46% (15,7 M 22,9 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 12% nykyisestä (15,7 M 17,7. Ero julkiseen on on vuositasolla 5,2 M.

22 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Päijät-Häme 22 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 53 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 11 % 27 % 41 % 9 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 19 ä, joista 17 on hoitotasolla. 9 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ei ole tulossa oleellisia lisäyksiä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrä on kasvamassa ja yksiköiden sijoitukseen on kaavailtu muutoksia. lisäyksen takia 27% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 41% (8,1 M 11,4 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 9% nykyisestä (8,1 M 8,8. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,6 M.

23 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Satakunta 23 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 71 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 4 % 14 % 29 % 0 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat vielä kesken, eikä virallisia päätöksiä ole saatavilla. Asiaa käsitellään yhtymähallituksessa elokuun lopussa Piirin alueella toimii tällä hetkellä 24 ä, joista 16 on hoitotasolla. 8 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ei ole tulossa merkittäviä lisäyksiä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrän arvioidaan kasvavan. lisäyksen takia 14% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 29% (9,1 M 11,8 Yksityisellä tuotannolla kustannus pysyisi suunnilleen enstisellään. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,7 M.

24 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Vaasa 24 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 17 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan 11 % 34 % 36 % 5 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat pitkällä ja suunnitelmissa on, että alueen pelastuslaitosten kanssa tehdään sopimukset ensihoitopalvelun järjestämisestä. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 18 ä, joista 6 on hoitotasolla. 4 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrään ei ole tulossa merkittäviä lisäyksiä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrä on kasvamassa. lisäyksen takia 34% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 36% (7,1 M 9,7 Yksityisellä tuotannolla kustannus nousisi 5% nykyisestä (7,1 M 7,5. Ero julkiseen on on vuositasolla 2,2 M.

25 Kustannus- ja henkilöstöanalyysi: Varsinais-Suomi 25 Hoitotaso 24h/ h+15 min valmius 7, min valmius 4, Yhteensä Yksityisen tuotannon osuus 62 % 0 % 100 % Muutos nykytilaan -8 % 15 % 28 % -1 % Sairaanhoitopiirin suunnitelmat ensihoidon järjestämisestä ovat pitkällä ja suunnitelmissa on, että ensihoitopalvelu tullaan alueella järjestämään yksityisen ja julkisen tuotannon sekamallilla. Piirin alueella toimii tällä hetkellä 37 ä, joista 20 on hoitotasolla. 15 ä on välittömässä NHG:n tietojen mukaan yksiköiden määrä on vähenemässä, mutta välittömässä valmiudessa olevien yksiköiden määrä on kasvamassa. lisäyksen takia 15% ( työntekijää) Tämän perusteella kustannukset nousevat uudessa mallissa julkisella tuotannolla 28% (15,8 M 20,3 Yksityisellä tuotannolla kustannus laskisi n. prosentin verran nykyisestä. Ero julkiseen on on vuositasolla 4,6 M.

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelu Lapin maakunnassa

Sote-uudistuksen valmistelu Lapin maakunnassa Sote-uudistuksen valmistelu Lapin maakunnassa Sote-muutosjohtajan aluekierros Rovaniemi 1 ALUEELLISEN VALMISTELUN TILANNE LAPIN MAAKUNNASSA Syttöjä 1. Lapin Sote-Savotta-hankkeen/Lapin liiton kunnilta

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih.

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih. POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta! AKL 2.2011 Pohjois-Pohjanmaa asukkaita 395 000 pinta-ala 37 400 km2 asukastih. 11 as/km2 AKL 2.2011 1 Pohjois- Pohjanmaa 34 kuntaa (+Vaalan kunta Kainuusta liiton jäsen)

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Kuntatalouden näkymät. Kokkola / Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.4.2012 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö

Kuntatalouden näkymät. Kokkola / Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.4.2012 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Kuntatalouden näkymät Kokkola / Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.4.212 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 25 211 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Maakuntauudistuksen organisointi 26.9.2016 2 SOTE-uudistuksen organisointi 26.9.2016 3 26.9.2016 4 Maakuntauudistuksen laajuus 26.9.2016 5 26.9.2016 6 Hankkeen organisointi 26.9.2016

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Tilaisuuden avaus Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus, Marja Karvonen 16.9. 2013 1 1990 1991 1992 1993 1994 199 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 4.3.2016 6.3.2016 1 Miksi sote -uudistus: tavoitteet Julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen VM arvio 3

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä?

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Sessio 10 Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa Terveydenhuollon Atk-päivät Lahden messukeskus 24. - 25.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumi 26.9.2013 Technopolis, Itä-Suomen yliopisto Mikrokatu 1 Kuopio Timo Keistinen, lääkintöneuvos

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös LUONNOS 19.10.2011 Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Esitys palvelutasopäätökseksi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoitopalvelusta 2012-2013 22.11.2011 Eva Salomaa,

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT

YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Ylioppilastutkintolautakunta 14.12.2010 2 Tutkinnon rakenteesta Lukiokoulutuksen päätteeksi toimeenpantavaan ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet ..015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 015 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3337 39 1 % 5,5 % työvoimasta Vastavalmistuneet 1 1 %, % 1kk

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN ALUEELLLINEN KILPAILUKYKY VERRATTUNA MUIHIN MAAKUNTIIN

KANTA-HÄMEEN ALUEELLLINEN KILPAILUKYKY VERRATTUNA MUIHIN MAAKUNTIIN KANTA-HÄMEEN ALUEELLLINEN KILPAILUKYKY VERRATTUNA MUIHIN MAAKUNTIIN 1995-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro 5.9.2013 Mitä on alueellinen kilpailukyky? Kilpailukyvylle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää.

Lisätiedot

Kysymykset. 2. Voitte perustella edellistä vastaustanne.

Kysymykset. 2. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Kysymykset 1. Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Onko nykyinen maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden muodostamiselle? Kyllä

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2013 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys lokakuussa 2013 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot