Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi toimialaluokitus TOL 2008"

Transkriptio

1 Uusi toimialaluokitus TOL Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan noin kerran 10vuodessa ja päivitetään noin joka viides vuosi EU-jäsenmaiden toimialaluokitus (NACE) seuraa tätä Kansalliset luokitukset myös (mm. TOL) Kilpailevia periaatteita: Jatkuvuus, relevanttius, vertailukelpoisuus Taustalla vaikuttaa uusi pohjoisamerikkalainen toimialaluokitus (NAICS, käytössä USA, CAN, MEX)

2 Uudistetun toimialaluokituksen käyttöön otto EU asetus (NACE Rev.2): vuositilastoissa vuotta 2008 koskien vuonna 2009 (tai myöhemmin) kk- ja 1/4-vuositilastoissa vuoden 2009 alusta poikkeus: kansantalouden tilinpito 2011; maksutaseen ja palvelujen ulkomaankaupan siirtymäajankohta vielä avoin Uudistetun toimialaluokituksen käyttöön otto, jtk. TOL 2008 korvaa vielä käytössä olevan TOL 2002:n TOLin1-4-num.tasot identtiset EU:n toimialaluokituksen NACE Rev.2 kanssa joka identtinen YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.4 kanssa 1-2- num.tasolla TOLin kansallinen osa on 5-numerotaso; ei vertailukelpoinen muiden kansallisten versioiden kanssa

3 Kansallinen luokitus = + Rakenne eli nimikkeistö (koodi ja nimike): su, ru, en + Luokkakuvaukset: su, ru Englanninkielellä vain NACEssa (1-4 num. taso) + Luokitusavaimet (muunnosavaimet), kahdensuuntaiset: 2-4 numerotasoille (karkeita) 5-numerotason avain tarkin, myös tähtiversio + Metodinen johdanto-osa Sisältyy pääjulkaisuun Mikä muuttuu? Kaikki koodit ja nimikkeistä suurin osa Luokitusperiaatteet osin: heijastuvat luokituksen rakenteeseen Uusia ja uudelleen muotoiltuja pääluokkia Uusia 2-numerotason luokkia, lisäys noin 30 Hajoamisia ja siirtymisiä 3- ja 4-numerotasoilla Uusia 4-numerotason luokkia noin 100, pääosa palvelutoimialoilla Kaikesta huolimatta: suuri osa luokista ennallaan!

4 Uusia pääluokkia ja luokitusperiaatteita Informaation tuottaminen ja jakelu koottu yhteen uudeksi pääluokaksi Jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito sekä kierrätys yhdistetty vesi-, viemäri- ja jätevesihuoltoon, omaksi pääluokaksi Liike-elämän palveluista muodostettu kolme uutta pääluokkaa Tukipalvelut omiin 2-numerotason luokkiin ao. pääluokan loppuun Useita toimialoja tukevat (business-to-business palvelut) uusiin pääluokkiin Korjaus, huolto ja asennus erotettu teollisesta valmistamisesta omaksi 2- numerotason luokaksi TOL 2002 TOL 2008 J RAHOITUSTOIMINTA K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA K KIINTEISTÖ-, VUOKRAUS- JA TUTKIMUSPALVELUT; LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA L JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS M KOULUTUS P KOULUTUS N TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT O MUUT YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVELUT R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS S MUU PALVELUTOIMINTA P TYÖNANTAJAKOTITALOUDET T KOTITALOUKSIEN TOIMINTA TYÖNANTAJINA; KOTITALOUKSIEN ERIYTTÄMÄTÖN TOIMINTA TAVAROIDEN JA PALVELUJEN TUOTTAMISEKSI OMAAN KÄYTTÖÖN Q KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA ULKOMAISET EDUSTUSTOT U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA X TOIMIALA TUNTEMATON X TOIMIALA TUNTEMATON Yht 17 ja X Yht 21 ja X

5 TOL 2002 TOL 2008 A MAATALOUS, RIISTATALOUS JA METSÄTALOUS A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS B KALATALOUS C KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA D TEOLLISUUS (osia siirtynyt muille toimialoille) C TEOLLISUUS E SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO D SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO, JÄÄHDYTYSLIIKETOIMINTA E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO, KIERRÄTYS F RAKENTAMINEN F RAKENTAMINEN G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN ESINEIDEN JA KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA I KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE H KULJETUS JA VARASTOINTI J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ Julkisen sektorin yksiköt puuttuvat. Luvut vain suuntaa antavia TOL 2002 luokka TOL 2008 luokka Siirtymä % A Siirtymä % A: x prosenttia ao. rivin TOL 2002 luokan henkilöstöstä menee ao. rivin TOL 2008 luokkaan Siirtymä % B: x prosenttia ao. rivin TOL 2008 luokan henkilöstöstä tulee ao. rivin TOL 2002 luokasta Siirtymä % B TOL 2008 henk määrä 1000 D Teollisuus C Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanap E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanap F Rakentaminen F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineide Siirtymät TOL > TOL 2008 (yritystaso) G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne H Kuljetus ja varastointi J Rahoitustoiminta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut J Informaatio ja viestintä O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut J Informaatio ja viestintä K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut L Kiinteistöalan toiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta M Koulutus P Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Q Terveys- ja sosiaalipalvelut O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut R Taiteet, viihde ja virkistys O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut S Muu palvelutoiminta

6 Palveluista Internet-sivut: ulkoisten käyttäjien keskeisin palveluympäristö Käsikirjat valmistuvat syksyllä 2008: pääjulkaisu ja hakemisto Painettu versio ja nettiversio ToimialaEkspertti-sovellus nettiin Luokitusmateriaalia e-tiedostoina tilauksesta Muutosvirtatietoja TOL > TOL 2008 vuodenvaihteessa 2008/2009 www-sivuille (päivitetystä yritysrekisteristä, kaikki siirtymät %-tietoina) Tilastokeskuksen tavoite: Käyttäjien palvelu säilyy hyvänä läpi koko siirtymäprosessin Uuteen luokitukseen siirrytään mahdollisimman samanaikaisesti kaikissa tilastoissa (ei missään tilastossa vuoden 2008 aikana) Aikasarjojen jatkuvuutta tuetaan vuosi 2008 nivel vuotena vanhalla ja uudella TOLlilla sarjojen taaksepäin laskenta ja julkaiseminen Siirtyminen tapahtuu yhdenmukaisesti Käytetään yritysrekisteriä uuden luokituksen lähteenä Muutos hoidetaan kunkin tilaston kaikissa tuotteissa / palveluissa yhdenmukaisesti ja samanaikaisesti Muutos hoidetaan kussakin tuotteessa / palvelussa yhdenmukaisesti Käyttäjiä tuetaan käyttämään sekaisin kahta toimialaluokitusta

7 Luokitusinformaatiota Tilastokeskuksen infosivut: Siirtymätietoa: TOL 2008 sivut: Eurostat: Operaatio 2008 sivut RAMON-luokituspalvelin LC YK:n tilastoviraston luokitussivut: ttp://unstats.un.org/unsd/class/default.asp

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

Toimialaluokitus TOI 2002

Toimialaluokitus TOI 2002 Tilastokeskus K äsikirjoja 4 Toimialaluokitus TOI 2002 Tilastokeskus Käsikirjoja 4 Statistikcentralen Handböcker Statistics Finland Handbooks Toimialaluokitus TOL 2002 Helsinki 2002 Tiedustelut: R iitta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011 käytössä 30.6.2010 alkaen 15.3.2011 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 1.1 TAULUKKO 1: LUOTTOJEN JAKAANTUMINEN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN... 3 1.2 TAULUKKO 2:

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Siikajoki Raahe Pyhäjoki Toimintaympäristön muutokset Raahen selvitysalue 14.8.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat yhteensä työnantajasektorin mukaan

Lisätiedot

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen Työpaikat 2012 1 Dialuettelo Dia 5 Tampereen työpaikat 1990 2012 Dia 6 Väestö, työllinen työvoima ja työpaikat 1990-2012 Dia 7 Tampereen työpaikat toimialoittain 2012 Dia 8 Tampereen työpaikat työanantajasektorin

Lisätiedot

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11.214 Toimialaskenaariot Millaisia haasteita Suomella on 22-luvulla? Ikääntyminen Kasvupotentiaali Kestävyysvaje

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2014 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Uusia yrityksiä entistä vähemmän Suomessa Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 10,3 prosenttia vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2000 2009 2009 2008 2007 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo,

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 ROTIS SEMISANS PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and changes in the support 1999 2008 TILASTOTIETOA TAITEESTA

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2012 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2011, 4. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,2 prosenttia loka joulukuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

1. Minkälaista biomassatietoa yrityksessänne käytetään nykyisin? * Pelto. Lanta. Metsä. Suo (sis. Turve) Yhdyskuntajäte.

1. Minkälaista biomassatietoa yrityksessänne käytetään nykyisin? * Pelto. Lanta. Metsä. Suo (sis. Turve) Yhdyskuntajäte. Biomassa-atlas kokoaa tiedot Suomen biomassoista Tietoa biomassojen saatavuudesta, määrästä ja sijainnista tarvitaan biomassojen käytön suunnitteluun sekä energiapolitiikan linjaamiseen. Biomassoja koskevaa

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2008 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun lopettaneiden yritysten määrä jatkaa nousuaan Aloittaneiden yritysten määrä laski, lähes kolme prosenttia

Lisätiedot

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Yritykset 214 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Teollisuuden voitot romahtivat vuonna Teollisuuden (toimialat B ja C) liikevaihto oli 136,8 miljardia euroa vuonna. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi

Lisätiedot