Duodecim Lääkärikouluttajan kesäkoulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Duodecim Lääkärikouluttajan kesäkoulu 17.-18.6.2010"

Transkriptio

1 Duodecim Lääkärikouluttajan kesäkoulu kesäkuuta 2010 Kristiina Fromholtz-Mäki

2 Agenda Perjantai Organisaation johtamisesta ja sen kehittämisestä, Kristiina Fromholz-Mäki Tauko Esimerkki suomalaisesta kansainvälisestä yrityksestä Työpajatyöskentelyä organisaation johtamisesta ja sen kehittämisestä Lounas Työpajatyöskentelyä koulutuksen suunnittelusta ja vaikuttavuudesta Meet the experts: kysymyksiä päivän asiantuntijoille 2

3 Jakso 1 Organisaation johtamisesta ja kehittämisestä 3

4 Tiimit Tehtävät YKSILÖT Organisaation kehittämismalli nämä elementit on tärkeää tiedostaa organisaation kehittämistä suunniteltaessa ja johdettaessa Motivaatio Sitoutuminen Asenne Taidot Proaktiivisuus Kehittämis-strategiat Merkitys Tavoitteet Systemaattiset prosessit Suoritustaso ORGANiSAATIO Vuorovaikutus Yhteistyö Henkilösuhteet Tiimipalaverit Pelisäännöt Päätöksenteko Ongelmanratkaisu Ristiriitojen käsittely Rakenne Työilmapiiri Kehittymisen tukeminen Palkitseminen Kultttuuri 4

5 Muutos lisää johtamisen kompleksisuutta: Muutos käsitteenä Muutosta tutkittu toisen maailmansodan jälkeen runsaasti Muutos ilmiönä on herättänyt keskustelua Muutosten määrä ja vauhti Muutosten läpivienti, tavoitteiden saavuttaminen Ihmisten selviytyminen Ihmisten oma aktiivinen / passiivinen rooli muutoksissa Kurt Lewis vaiheittainen, ennustettava, hallittava muutos 1980/1990 Emerging change vaiheittainen, mutta vaiheet menevät osittain päällekkäin, ja suunnittelu selkiytyy muutoksen aikana 2000 Continuous bumpy change -> Muutokset ovat Nopeita Vaikeasti ennustettavia Jatkuvia Useita menossa yhtä aikaa 5

6 Muutoksen läpivienti organisaatiossa Tutkimustuloksia Organisaatiot muuttuvat muutosjohtamisen kautta kahdella tavalla pääasiassa: Muutokset ovat reagointia kriisiytyvään tilanteeseen ja/tai jatkuvaa adaptoitumista ulkoiseen ja sisäiseen tilanteeseen Yritysten muutoskyvykkyys on parantunut vuosien varrella Yksilön selviytyminen: kyky oppia - muutoksiin voi oppia selviytymään Muutostavat Drastic change nopea, laajasti vaikuttava muutos Reagointia havahduttaessa muuttuneeseen ympäristötilanteeseen Usein tapahtuu ylimmän johdon aloitteesta Usein nopea, ja aiheuttaa paljon kipua organisaatiossa Adaptoituminen Jatkuvasti muuttuneeseen ympäristöön Joustava, jatkuva kehittäminen ja sen aiheuttama muutos Tuottaa pidemmällä aikavälillä kestävän (usein myös suuren) muutoksen organisaation toimintatavassa 6

7 Esimerkki suuresta kansainvälisestä yhtiöstä:todellinen muutos on vaikea saavuttaa Muutoshyödyt Tiedon ja asenteiden muutokset Mahdollisuus Käyttäytymisen muutokset Aika 7

8 Muutostunteet vaihtelevat sekä keston että vahvuuden mukaan yksilöllisesti samassakin muutostilanteessa Aktiivisuus Pettymys, viha Hyväksyminen Tunnereaktio Purnaaminen Lamaantuminen Kieltäminen Testaus Passivisuus Toivottomuus Aika Dr. Elisabeth Kubler-Ross:

9 Miten ihmiset reagoivat muutoksiin ja selviävät muutoksista? - Toimintatavan muutoksen vaihemalli 3. Valmistautuminen Pystymmekö muutokseen? Miten muut tekevät? 3. Valmistautuminen 4. Toiminta 4. Toiminta Yrityksiä ja kokeiluja 2. Harkinta Muutostarve on herännyt 2. Harkinta 5. Ylläpito 5. Ylläpito Uudet käytännöt, Takapakkien hallinta 1. Esivaihe Tarvetta muutokseen ei ole 9

10 Miten tiimi saadaan onnistumaan? Tiimi on työryhmä tai yksikkö, jolla on yhteinen tavoite, ja jonka jäsenet kehittävät vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja hyvän yhteistyön yhteisten tavotteiden toteuttamiseksi. Tiimityö on tietoinen ja tavoitteellinen pyrkimys yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Se edellyttää hyvää informaation ja ideoitten jakamista, selkiytettyä päätöksentekoa, tiimin johtajuuden ja yhteisen vastuun tunnistamista sekä erilaisten ja useiden roolien hoitamista tiimissä. Tavoite Struktuuri Roolit Vastuut Valtuudet Pelisäännöt Päätöksenteko Laatu Luottamus Tiimihenki Motivaatio Osaaminen 10

11 Tärkeää on kyky johtaa tiimit tulokselliseen 3-4 vaiheeseen Tulokset Muotoutu minen Suoriutuminen Tiimiytyminen Kiistelyvaihe TEAM DEVELOPMENT Muotoutuminen Kiistelyvaihe Tiimiytyminen Suoriutuminen Tiimin alku KEHITYSTEHTÄVÄT Tiimin tavoitteen määrittely, lisäksi Roolit, vastuut, perussäännöt Erilaisia käsityksiä, ristiriitoja, konflikteja KEHITYSTEHTÄVÄT Avoin keskustelu, rehellisyys, ongelmanratkaisu, win-win ratkaisut Toiminnan selkiytyminen Luottamus lisääntyy Mittarit paikoilleen Faktapohjainen päätöksenteko Avoin vuorovaikutus ja tiedonkulku Sitoutuminen Mittareiden todeliinen käyttö Jatkuva kehitys 11

12 Exit Tiimin johtajuus ja päätöksenteko muuttuu tiimin kehitysvaiheitten mukaan TE - tiimin esimies Muotoutu minen Kiistelyvaihe Tiimiytyminen Huipputii minä suoriutuminen Jäsen TEAM DEVELOPMENT Tiimin jäsenten valinta, Tiimin tavoitteet Toimintatavan, pelisääntöjen päätöksenteon määrittäminen Tiimityön edistäminen: vuorovaikutuksen laatu, yhteistyö, toisten arvostus ja kunnioittaminen, auttaminen TE TE J TE J TE TE J TE J TE J * Tiimin esimies suunnittelee ja koordinoi toimintoja, ja jäsentää ja johdattelee keskustelua, ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa tiimissä 12

13 Johtajuus on ryhmäpsykologinen ilmiö, se ilmenee kaikissa tavoitteellisissa, myös ei-formaaleissa ryhmissä. Johtamisen vaikuttavuus on tilannesidonnaista ja vastavuoroista eri tilanteet ja ihmiset vaativat erilaista käyttäytymistä Ihmiset muodostavat psykologisen systeemin, johon vaikuttaa sekä johtamisen käytännöt, mutta myös yksilöiden kokemukset odotukset ja oletukset Johtajuus= psykologinen rajafunktio : Johtajuuden tehtävä on selkiyttää sisäisiä ja ulkoisia fokusalueita -> parantaa sisäistä kiinteyttä ja -> edesauttaa suhteita muihin tiimeihin 13

14 Arjen kompleksisuus ja haasteellisuus: johtajan monet roolit Vuorovaikutus, luottamus, - Kuuntelija, tuki Neuvottelija, ongelmien ja ristiriitojen ratkaisija Tiedottaja Osaamisen kehittäjä, sparraaja Tavoitteiden asettaja, päätösten ja toiminnan organisoija. Omat ja muiden työt. Suhteessa työntekijöihin Asiakastyytyväisyys; asiakasarvo Visio, strategia, liiketoiminta tulos, kannattavuus Vastuu työhyvinvoinnista, motivaatiosta, työilmapiiristä, osaamisesta Johtoryhmässä 14

15 Ihmisten ja asioiden johtamisen tehokkuus Center for Creative Leadership julkisti katsauksen kansainvälisiin 250 johtamistutkimuksiin perustuen vuonna Lisäksi tekivät katsaukseen perustuen oman tutkimuksen, jossa mukana 480 johtajaa. Tulosten perusteella seuraavat alueet erottelivat menestyneet johtajat: 1. Ihmisten ja asioiden johtaminen 1. Suunnan selkiyttäminen 2. Innostaminen ja motivointi 3. Valinnat 4. Valmentaminen 2. Vuorovaikutusuhteiden hoitaminen 3. Tietopohja ja osaaminen 4. Menestyksen tavoitteleminen 5. Ulkoisten sidosryhmäsuhteiden hoitaminen 15

16 Managerial and Leadership Effectiveness is based on capabilities, personality, experiences and role flexibility (in a global context) Center for Creative Leadership, 2005 Openness Extraversion Agreeableness Conscientiousness Neurotisism ( negat.) Personality Cosmopolitanism Experience Cultural heterogeneity Organizational Cohort Homogeneity Informational Roles: Monitor and Spokesperson Interpersonal roles: Leader and Liason Action roles: Decision maker, Innovator, Negotiator Managerial Roles Managerial capabilities Global complexity Managerial effectiveness Learning: Self-development; perspective taking, Cultural adaptability Resilience: manage time and stress Business knowledge: International BK; Insightful Managing &Leading (setting direction, inspiring and motivating, selection, coaching) Interpersonal relationships Knowledge and initiative Success orientation External relationships 16

17 Level 5 leadership malli todennettiin laajaan ja perusteelliseen tutkimukseen perustuen ja kuvaa kasvuprossessin kohti pitkäjänteistä menestystä luovaa johtajuutta Jim Collins, 2001, in Harvard Business Review Level 5: Leadership Builds enduring greatness through a paradoxical combination of personal humility plus professional will Level 4: Effective leader Stimulates the team to high performance standards Level 3: Competent (project) manager Organizes people and resources toward the effective and efficient pursuit of objectives Level 2: Contributing team member Contributes to the achievement of team objectives, works effectively with others in a team setting Level 1: Highly capable people Makes productive contributions through talent, knowledge, skills and good working habits 17

18 Muutosjohtamisen keinot ovat samat kuin hyvässä esimiestyössä yleensä, johtamistilanne vain on haastavampi! Johtamisen positiivisen vaikuttavuuden kehä: Suunnittele, tiedota, sitouta, toteuta ja seuraa Kehittyminen Arvot toimintaa ohjaavina Toteuta ja viesti: Asiakasodotusten selkiytys Motivaatio Sitoutuminen Arvostetuksi tuleminen Yhteyden kokemus Vuorovaikutussuhteet Luottamus Kysymykset Aktiivinen kuuntelu Yksikön toiminnan suunta ja tavoitteet Rakenne, toiminta-malli, aikataulut, mittarit ja pelisäännöt Roolit ja tehtävät Toiminnan johtaminen, seuranta ja palaute Yksilö- ja tiimitavoitteet, kannustus ja palkitseminen Kehittäminen Tiedotus ja avoin kommunikointi 18

19 Esimerkkejä keskeisistä johtamis-kompetensseista Muutoksen läpivienti Pystyy toimimaan epävarmassa tilanteessa ja saa tavoitellut tulokset aikaiseksi Pystyy vaikuttamaan tilanteen kannalta olennaisiin asioihin ja ihmisiin Auttaa toisia ymmärtämään muutostilanteen tavoitteet ja syyt Toimii aktiivisesti muutoksen roolimallina Strateginen johtaminen Ymmärtää syvällisesti organisaation toiminnan ja toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet Kykenee soveltamaan kaikkea olemassa olevaa tietoa luodakseen selkeän suunnan tulevaisuuden liiketoiminnalle Havaitsee ajoissa riskit ja ongelmat, joilla on merkittävä vaikutus liiketoimintamenestykseen tai asiakasuskollisuuteen 19

20 Esimerkkejä keskeisistä johtamis-kompetensseista Tiimien johtaminen ja verkostoissa toimiminen Yhteistyön rakentaminen Toisten kunnioittaminen Osallistaminen Tavoitteiden, roolien ja vastuiden selkeys Kysyminen ja aktiivinen kuuntelu Ongelmien ja ristiriitojen ratkaisu Neuvottelutaidot Tiimin kehittäminen Verkostojen kehittäminen Toiminnan johtaminen Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen Yksiköiden tavoitteiden linjaus strategian kanssa Selkeät toimintasuunnitelmat Ajankäytön ja resurssien hallinta Oikea-aikaiset päätökset Laadun johtaminen Virheiden ennakointi ja nopea korjaus 20

21 Esimerkkejä keskeisistä johtamis-kompetensseista Ihmisten johtaminen ja innostaminen Eettiset toimintaperiaatteet Osaa kertoa ymmärrettävästi vaikeista ja kompleksista asioista Mukauttaa toimintatapaansa tilanteitten ja yksilöitten mukaisesti Kahdenkeskiset keskustelut Kannustaa ja valmentaa ihmisiä kehittymään On helposti lähestyttävä Itsen johtaminen Motivoituu itsenäisesti ja löytää energiaa tehdäkseen valmiiksi sen, mitä sovittu Luo ja ylläpitää vastavuoroisia hyviä ihmissuhteita On tyytyväinen elämäänsä ja osaa pitää myös hauskaa Hakee ja kysyy palautetta ja oppii siitä 21

22 Henkilökohtainen kehittyminen johtajana - kehittymismahdollisuuksien kartta VAIKUTUS KEHITTYMISEEN 10 % 20 % % Koulutukset Workshopit Lukumateriaali Videot Roolimalli - mestari-kisälli suhde Palaute Coaching Mentorointi Roolissa kehittyminen Työtehtävien vaihto / työkierto Tiedonsiirto / tietoisuus Kulttuuriympäristö Taidon / käyttäytymismallin kopiointi 360 palaute Psykologiset menetelmät Insight and SWOT omasta tyylistä Projekti Task force Väliaikainen Vastuun lisääntyminen Laajennettu tehtävä Uudet tilanteet Ongelman selvittäminen Staff to line Line to staff Koulutuspohjainen Suhteisiin perustuva Kokemuspohjainen Norman Walker, 2004 in Strategic HR Review 22

23 Innostaminen, motivointi, vaikuttaminen coaching Nykyajan työelämä - Miten auttaa itseä ja muita jaksamaan ja motivoitumaan? 23

24 Perustavanlaatuisia muutoksia työelämässä 1990-luvun puolivälistä lähtien Organisaatiotason muutokset Globaali keskinäinen riippuvuus IT / kommunikaatioteknologia Teollistumisen vaiheesta informaatioyhteiskuntaan Uudet strategiat ( fuusiot, yritysostot ja rakenneuudistukset). Työehtosopimusten joustot Työntekijämarkkinoiden jakantuminen ydin osaajiin ja muihin Ulkoistaminen ja alihankinta verkottuva organisaatiot, organisaatioiden monimuotoisuus Yritysten / yksiköitten lopettamiset Psykologisen Sopimuksen Tutkimus kasvaa Yksilötason muutokset Työvoiman vähentäminen Työn epävarmuvuus Joustavat työmuodot Määräaikaisten ja kiinteiden työsopimusten lisääntyminen Hajanaisten, poikki-funktionaalisten työurien lisääntyminen Työmarkkinalähtöinen uudelleen kouluttautuminen, jonka pyrkimyksenä työllistymisen turvaaminen 24

25 Neljä eri tyyppistä psykologista sopimusta Rousseau (2004) määritteli neljä eri tyyppistä käsitettä, jotka eroavat työsuhteen keston ja suoritusvaatimusten mukaan Transactional vaihdanta-sopimus lyhytkestoisia, erityistilanteita, ja hyöty on usein rahallinen Vastuualueet ovat kapea-alaisia Työntekijät etsivät muita työllistymismahdollisuuksia, erityisesti, jos osaa sopimuksesta ei täytetä Relational suhdepainotteinen sopimus Pitkä-aikainen työsuhde, jossa ei yleensä ole suoriutumiseen liittyvää palkitsemista Vastavuoroinen, molempia tyydyttävä suhde, jossa on taloudellisia että sosio-emotionaalisia elementtejä Sitoutuminen on enemmän työnantajaan kuin työtehtävään Psykologisen sopimuksen täyttymätttömys tuottaa vahvan reaktion, mutta he yrittävät korjata tilannnetta ennenkuin esimerkiksi päättävät lähteä Balanced tasapainoitettu sopimus Aikajänne on avoin, vastavuoroinen suhde, jossa suhteen uudelleen neuvottelun mahdollisuus Työnantaja kehittää työntekijää, mutta ehdolla, että työntekijät ovat joustavia myös lähtemään, jos esim. taloudellinen tilanne muuttuu Transitional contracts Ei ole tyypilinen psykologinen sopimustilanne Esim. tilanteissa, joissa todellista vastavuoroisuutta ei ole ( harjoittelija) 25

26 Tutkimustulos psykologisen sopimuksen murtumisesta Factor 1: Itsenäisyys ja kontrolli Vapaus olla luova Työntekijän oman itsemääräämisen aste työssä Päätöksentekoon osallistuminen Laajenevat vastuut ja valtuudet Uuden oppimismahdollisuus Riittävät resurssit Hyvät työvälineet Factor 2: Palkitseminen Joustavat työajat Työn jatkuvuus / turvallisuus Kilpailukykyinen palkkaus Työturvallisuus Factor 3: Työhön liittyvät edut Työterveyshuolto Eläke-edut Lomat Koulutusedut Factor 4: Kehittymismahdollisuudet Jatkuva ammattillinen kehittyminen Mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun Uraohjaus ja mentorointi Perehdytys Results: Itsenäisyys ja kontrolli Negatiiviset tunteet + Työtyytyväisyys - Organisaatiokansalaisuus - Palkitseminen Negatiiviset tunteet + Kehittymismahdollisuudet Negatiiviset tunteet + Työtyytyväisyys - Journal of Business and Psychology, Vol. 16, No. 2, Winter 2001 ( 2001) BROKEN PROMISES: EQUITY SENSITIVITY AS A MODERATOR BETWEEn PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND EMPLOYEE ATTITUDES AND BEHAVIOR 26

27 Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot korostuvat Vaikuttamisen tehokkuus perustuu luottamukseen Konfiktoituvien asioiden ennalta tunnistaminen ja nopea ratkaisu 27

28 Luottamuksen kehittyminen Luottamuksen arvoinen Luottamus Sitoutuminen Osaaminen Hyväntahtoisuus Oikeudenmukaisuus Valmius/herkkyys luottaa: persoonallisuus, kokemukset, kulttuuri Riskin ottaminen Suoriutuminen Yhteisöllisyys Vastavuoroisuus 28

29 Tunne on välittävänä tekijänä psykologisen sopimuksen muutoksessa ja vaikuttaa asenteisiin työtä kohtaan ja yksilölliseen tehokkuuteen. AET (Weiss & Cropanzano,1996) Negatiivinen työpaikan tapahtuma -> usein välitön negatiivinen tunnereaktio Tunnereaktiot eivät ole rationaalisia tai objektiivisia (LeDoux, 1995) -> tunnereaktion seurauksena henkilön subjektiivinen käsitys määrittelee koetun (negatiivisen tai positiivisen) merkityksen, vaikuttaen -> ajatusten sisältöön ja ajattelun prosessiin - valikoivuus, mitä kuullaan, mihin reagoidaan ja miten tulkitaan ->tunteiden adekvaatti prosessointi vähensi negatiivisten tunteiden merkitystä ja vaikutusta. 29

30 Perustunteita on vain muutama. Negatiivisten tunteiden tunnistaminen on tärkeä, koska ne vähentävät motivaatiota ja täten hidastavat toimintaa Ilo, innostunus Hämmästys Mielenkiinto, luottamus Epävarmuus, pelko, huoli Kiukku, ärtymys, turhautuminen Suru, masennus Inho Häpeä Vastenmielisyys 30

31 Positiivisen vs negatiivisen vuorovaikutuskehän tunnistaminen ja siihen vaikuttaminen Energiaa syövä negatiivinen kierre: Negatiiviset silmälasit väärentävät viestejä Energiaa lisäävä positiivinen kierre: TILANNE Kireys, Yhteistyöhaluttomuus Riittämättömyys, Syyllisyys Positiivisempi viestien tulkinta: pienetkin asiat ilahduttavat Vääristyneet tulkinnat sekä odotuksiin että toisten kommentteihin liittyen TILANNE Realistinen kuva toisten odotuksista ja työyhteisön mahdollisuuksista Hyväksyntä Rentous Yhteistyöhalukkuus Ilo 31

32 Vaikuttaminen Vaikuttamisen tehokkuuden askelmat: 1) Selkiytä ( aktiivinen kuuntelu) vastapuolen odotukset 2) Määrittele yhteiset tavoitteet ja hyödyt 3a) Jos jotain tehdään yhdessä, selvennä toimintaan liittyvät kysymykset: aikataulu, vastuut ja roolit, budjetti, päätöksenteko, seuranta 3b) Jos vaikuttaminen perustuu osaamisen esittämiseen, rakenna esityksesi selkeästi vastapuolen odotuksista lähtien 32

33 Konfliktiportaat ja ratkaisut Ratkaisu: Pysy asiassa, ratko ongelmaa 1 porras: erimielisyyttä siitä, mitä sanottu/tehty Ratkaisu: Aikuinen käyttöön, kysy mitä toinen odottaa 2 porras: toinen kokee, että erimielisyys toisen vika, syyttäminen /puolustautuminen Ratkaisu: Pysy asiassa. Älä puhu aiemmista tilanteista. Kysy, kysy.. 3 porras: muita ongelmia mukaan. Konflikti kasvaa. Ratkaisu: yritä yhteyttä: kerro minulle näkemyksesi, vaikka olemmekin eri mieltä 4 porras: suuri ongelma, osapuolet eivät usko ratkaisuun Ratkaisu: Älä juorua. Päätä olla se, joka tekee sovinnon. 5 porras: pahan puhuminen, jotta saadaan liittolaisia Ratkaisu: Lopeta kiusaaminen. Tämä ei käy Voimmeko tavata ja jutella.. 6 porras: terrorisointi / kiusaaminen Ratkaisu: Yritä löytää alkuperäinen syy ja pelastaa tilanne. 7 porras: Tiet eroavat 33

34 Skeemamoodit ovat minän eri puolia ja niihin liittyviä selviytymiskeinoja. Moodit voivat vaihtua hyvin nopeastikin. Moodien ymmärtäminen voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin pienten vuorovaikutustilanteitten suurta merkittävyyttä. Aikuinen: Vanhempi: Tyytyväinen lapsi: Kapinoiva/ vihainen lapsi Haavoittuva lapsi Impulsiivinen/ kuriton lapsi Lapsi Aikuinen Vanhempi Kysyy Neuvottelee Ottaa vastuun Selkiyttää Sopii MINÄ-viestit: Mitä ajattelet? Mitä mieltä olet? Miltä Sinusta tuntuu? Mitä toivot? Mitä haluat? Rankaiseva/ Kriittinen vanhempi + Luo rakennetta - Kriittinen Vaativa vanhempi + Valtuuttaa vastuun - Vaatii paljon Ylihuolehtiva vanhempi + Ymmärys, tuki, kannustus -Ylihuolehtiminen 34

35 Esimies coachina ja sparraajana 35

36 Mitä coaching on ja ei ole Coaching on - Tavoite-keskeinen - Tulevaisuuteen tähtäävä - Usein määrä-aikainen - Luottaa coachattavan kykyyn vaikuttaa tilanteeseensa - Tarkoituksena - Selkiyttää omia tavoitteita - Tulla tietoisemmaksi myös aiemmin vähemmän tietoisista mahdollisuuksista - Määritellä, miten tavoitteen aikoo saavuttaa - Auttaa lähtemään liikkeelle Coaching ei ole - Konkreettisia neuvoja/ osaamista antavaa (konsultointi) - Kompetenssien suoraa kehittämistä ( koulutus) - Laaja-alaisemmin tilanteen pohtimista ( työnohjaus) - Pitkäaikainen syvä analyysi (psykoterapia) 36

37 Valmentava esimiestyö 1) Auttaa määrittelemään tilanteen / pitkä-aikaisemman tavoitteen / ratkaisua odottavan ongelmatilanteen 2) Perustuu luottamuksellisen suhteen rakentumiseen 3) Kysymykset ja aktiivinen kuuntelu olennaista 4) Tukee oppimisprosessia 1) Syventää tietoisuutta 2) Määrittelee tavoitteita/ongelmia 3) Pyrkii ratkaisuun / etenemiseen 4) Lisää vastuullisuutta omien tavoitteiden saavuttamisessa 37

38 Lyhyetkin keskustelutilanteet voidaan parhaiten hyödyntää viemällä keskustelua coaching idean mukaisesti T A I T O Tavoitteet mitä haluat saavuttaa? Odotukset, mitä sinulta odotetaan, mitä odotat itse Analyysi missä olet nyt? Ideat mitä voisit tehdä paremmin, eri tavalla? Toimenpiteet mitkä ne ovat? Seuraavat äksönit? Onnistumisen takaaminen mikä / kuka auttaa Sinua onnistumaan? 38

39 LÄMMIN KIITOS!! 39

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 06.11.2014

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 06.11.2014 Hyvinvointia työstä 06.11.2014 Sampsa Puttonen & 1 Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Ihmiset ja osaaminen menestymisen kivijalka Energiaa tuloksentekoon 06.11.2014 2 Konteksti Tuottavuus

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteisön itseluottamus - Miten sitä valmennetaan?

Yhteisön itseluottamus - Miten sitä valmennetaan? Yhteisön itseluottamus - Miten sitä valmennetaan? 6.11.2012 Ilona Rauhala Marjo-Riitta Ristikangas Organisaation pääoman lajit Psykologinen pääoma Sosiaalinen pääoma Inhimillinen pääoma Taloudellinen pääoma

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015 Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen UUSIA URAKEHITYSMALLEJA! Sama tehtävä eri toimialalla Sama toimiala, mutta eri tehtävä Nousujohteisen tai tasaisen työn sijaan

Lisätiedot

LUOTTAMUS TIETOTYÖSSÄ JA TIEDON TUOTTAMISESSA

LUOTTAMUS TIETOTYÖSSÄ JA TIEDON TUOTTAMISESSA WHERE RESEARCH COMES TO LIFE LUOTTAMUS TIETOTYÖSSÄ JA TIEDON TUOTTAMISESSA Tilastokeskus Helsinki 21.5.2008 Professori Kirsimarja Blomqvist Kauppatieteiden tiedekunta Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Valmentava johtajuuskulttuuri todeksi. HR Next Practice Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas 6.9.2011

Valmentava johtajuuskulttuuri todeksi. HR Next Practice Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas 6.9.2011 Valmentava johtajuuskulttuuri todeksi HR Next Practice Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas 6.9.2011 BoMentis on valmentavan johtamisen kylväjä, joka luo organisaatioihin hyvä johtamisen ja yhteistyön

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Aiheeseen liittyviä käsitteitä Toimintakyky, toimijuus, kuntoutuminen, toimintavajeet, toimintaedellytykset

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ. Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy

ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ. Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy Lahden kaupunki, Houkutteleva rekrytointi Seudullinen esimiesvalmennus 20.10.2011 1 3 MIKÄ ORGANISAATIOSSA

Lisätiedot

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017 Eveliina Salonen INTUITIO Ja TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa INTUITIO JA TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Shopista: https://shop.almatalent.fi Copyright 2017 Talentum

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff Our Purpose Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff SANOFI LYHYESTI Toimintaa 100 maassa Suomessa noin 90 työntekijää Yli 110 000 työntekijää MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE JA MIKSI? Engagement

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

CxO Webinaari Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka

CxO Webinaari Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka CxO Webinaari 31.3.2017 Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka Mitä tarkoittaa mentoroiva johtaja? Toni Hinkka: Mentorin Käsikirja (201X) Mentorointi on menetelmä,

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Karl-Magnus Spiik 1 JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Tämän mittarin avulla johtoryhmä voi seurata ja kehittää suunnitelmallisesti työskentelyään. Täydellisyyttä tai ehdottomia totuuksia ei etsitä, koska sellaisia

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers)

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) MITÄ HYVÄ SMART TAVOITE EDELLYTTÄÄ ÄÄ? Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) Tarpeet Fysiologiset Psykologiset Sosiaaliset

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Minä muutoksessa ja muutos minussa Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti Kunnanjohtaja 15.4.2015 Pirkko-Liisa Vesterinen 15.4.2015 1 1. Minä muutoksessa Mikä

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

IPT 2. Hankinnan suunnittelu työpaja Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt

IPT 2. Hankinnan suunnittelu työpaja Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 8.-9.6.2017 Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt Aiemmasta IPT-työpajasta Tarjoajan vähimmäisvaatimukset ja valintakriteerit? Tilaajan tavoitteet

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Esimiehen koutsaus ja valmennus

Esimiehen koutsaus ja valmennus Esimiehen koutsaus ja valmennus Tallinna 20.5.2016 YTM, työnohjaaja, coach Liisa Kallio Esityksen sisältö 1. Oma taustani 2. Mitä Coaching on 3. ICF ydintaidot A. Coaching työskentelyn perusta B. Suhteen

Lisätiedot

Osaava esimies 360 DEMO

Osaava esimies 360 DEMO Osaava esimies 3 DEMO Arvion saaja: Osaava Esimies 9.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Osaava esimies 3 DEMO Sivu 1 / 9 OSAAVA ESIMIES Esimiestoiminta vaikuttaa kaikkeen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Käytännön keinoja Kokkolassa 1 Muutoksen hallinnan keinoja Kehittämiskohdekohtaiset toimenpiteet Muutosjohtamisen malli Koulutukset esimiehille Miten toimia

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ KUNTAUUDISTUKSISSA

HENKILÖSTÖ KUNTAUUDISTUKSISSA Kuntarakennefoorumi 7.5.2013, Kuntaliitto HENKILÖSTÖ KUNTAUUDISTUKSISSA - Henkilöstöjohtaminen kuntien muutostilanteissa HTT Hanna Vakkala Yliopisto-opettaja Yhteiskuntatieteiden tiedekunta hanna.vakkala@ulapland.fi

Lisätiedot

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 3.4.2014 Tampere Päivi Kupila Mentorointikokemuksia Yritysmaailma Tehtävien ja osaamisen siirto Tehtävien

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK Muutosjohtaminen Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK 20.9.2017 1. Muutoksen välttämättömyyden oivaltaminen Muutosprosessi lähtee liikkeelle vasta, kun oivalletaan, että nykytilan mukaisesti

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Minkälainen on huomisen osaaja?

Minkälainen on huomisen osaaja? Minkälainen on huomisen osaaja? Kaisa Vikkula Ekonomipäivä 30.11.2006 Elämme keskellä murrosta Muutoksen vauhdittajat Globalisaatio ja säätelyn purkaminen Informaatio- ja viestintäteknologian nousu Seuraukset

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Tarjoajien arviointi neuvotteluissa. PsT Jari Salo Juuriharja Consulting Group Oy

Tarjoajien arviointi neuvotteluissa. PsT Jari Salo Juuriharja Consulting Group Oy Tarjoajien arviointi neuvotteluissa PsT Jari Salo Juuriharja Consulting Group Oy jari.salo@juuriharja.fi 050-5871302 Onnistumisen toimintakulttuuri Aito yhteistyö Vahva luottamus IPT:n onnistumisen edellytykset?

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

VIP 26.9.2013 Tampere Työpaja 14.30-16. katariina ponteva suunnittelu oy MUUNTAJA

VIP 26.9.2013 Tampere Työpaja 14.30-16. katariina ponteva suunnittelu oy MUUNTAJA VIP 26.9.2013 Tampere Työpaja 14.30-16 katariina ponteva suunnittelu oy MUUNTAJA Makua muutokseen Miten kaikki saadaan mukaan muutokseen? Kenen tehtävä on viestiä muutoksesta? Mitkä ovat pahimmat muutosmokat

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

ESIMIESTEN KOULUTUS 2017

ESIMIESTEN KOULUTUS 2017 ESIMIESTEN KOULUTUS 2017 Miksi tulet esimieskoulutukseen? Ammattillisen identiteetin kasvua ja kehitystä.avainasioita ovat itsetuntemus, luovuus ja uudistuminen. Työyhteisön toiminnan tunnistaminen ja

Lisätiedot

VIP 26.9.2013 Tampere työpaja 12.30-14. katariina ponteva suunnittelu oy MUUNTAJA

VIP 26.9.2013 Tampere työpaja 12.30-14. katariina ponteva suunnittelu oy MUUNTAJA VIP 26.9.2013 Tampere työpaja 12.30-14 katariina ponteva suunnittelu oy MUUNTAJA Makua muutokseen Miten kaikki saadaan mukaan muutokseen? Kenen tehtävä on viestiä muutoksesta? Mitkä ovat pahimmat muutosmokat

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

Tarjoajien arviointi neuvotteluissa

Tarjoajien arviointi neuvotteluissa Tarjoajien arviointi neuvotteluissa Gustavelund 8.5.2014 PsT Jari Salo Juuriharja Consulting Group Oy jari.salo@juuriharja.fi 050-5871302 Onnistumisen toimintakulttuuri Aito yhteistyö Vahva luottamus IPT:n

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Palaute voi koukuttaa oppiva johtaja, oppiva organisaatio

Palaute voi koukuttaa oppiva johtaja, oppiva organisaatio Palaute voi koukuttaa oppiva johtaja, oppiva organisaatio Juuriharja Consulting Group Oy 25.3.2015 Erika Heiskanen erika.heiskanen@juuriharja.fi +358 40 7466798 Kuka on ohjaimissa? Miksi Afrikka on ikuinen

Lisätiedot

Henkinen johtaminen Pomon päivä

Henkinen johtaminen Pomon päivä 13.10.16 Henkinen johtaminen Pomon päivä 12.10.2016 Elina Juntunen, TT, YTK elina.juntunen@helsinki.fi Spirtus (lat.), henki, hengitys. elämää ylläpitävä voima, elinvoima. 1 13.10.16 Työelämän spirit Merkityksellisyys

Lisätiedot

Näkökulmia kuntoutumiseen. Jari Koskisuu 2007

Näkökulmia kuntoutumiseen. Jari Koskisuu 2007 Näkökulmia kuntoutumiseen Jari Koskisuu 2007 Mielenterveyskuntoutuksen tehtävistä Kehittää kuntoutumisvalmiutta Tukea kuntoutumistavoitteiden saavuttamisessa Tukea yksilöllisen kuntoutumisen prosessin

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

Kehityskeskustelu yksilön työtä tukevana strategiakäytäntönä

Kehityskeskustelu yksilön työtä tukevana strategiakäytäntönä STRADA - Strategia ja yksilö-seminaari 12.4.2005 Kehityskeskustelu yksilön työtä tukevana strategiakäytäntönä Anneli Valpola, Olorin Oy www.kehityskeskustelu.fi Onnistu kehityskeskustelussa, WSOY 2002

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Lisätiedot

Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön

Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteiden

Lisätiedot

Työkykyjohtamisen opintopolku Lähipäivä 1 Työkykyjohtaminen johtoryhmän vastuulla 6.2.2014

Työkykyjohtamisen opintopolku Lähipäivä 1 Työkykyjohtaminen johtoryhmän vastuulla 6.2.2014 Työkykyjohtamisen opintopolku Lähipäivä 1 Työkykyjohtaminen johtoryhmän vastuulla 6.2.2014 OPINTOPOLKU 2014 LIITY OPINTOPOLKU LINKEDIN RYHMÄÄN! Mukana jo 467 ihmistä! LIITY OPINTOPOLKU LINKEDIN RYHMÄÄN!

Lisätiedot