LUOTTAMUS TIETOTYÖSSÄ JA TIEDON TUOTTAMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTAMUS TIETOTYÖSSÄ JA TIEDON TUOTTAMISESSA"

Transkriptio

1 WHERE RESEARCH COMES TO LIFE LUOTTAMUS TIETOTYÖSSÄ JA TIEDON TUOTTAMISESSA Tilastokeskus Helsinki Professori Kirsimarja Blomqvist Kauppatieteiden tiedekunta Lappeenrannan teknillinen yliopisto

2 LUOTTAMUKSEN MERKITYKSEN KASVU Tiedon rooli merkittävänä kilpailutekijänä Aineeton pääoma ja palvelut Pyrkimys erikoistumiseen Verkostoituminen Virtuaalisuus, teknologiavälitteisyys & kytkeytyneisyys MITÄ SUUREMPI RISKI JA VÄHÄISEMPI KONTROLLI, SITÄ SUUREMPI TARVE LUOTTAMUKSELLE. Kirsimarja Blomqvist

3 MIKSI LUOTTAMUS ON KRIITTINEN TEKIJÄ? YHTEISTYÖ SITOUTUMINEN KOMMUNIKAATIO LUOTTAMUS LUOTTAMUS MAHDOLLISTAA RISKIN OTTAMISEN JA SITOUTUMISEN, SEKÄ LISÄÄ KOMMUNIKAATION JA YHTEISTYÖN TEHOKKUUTTA JA TULOKSELLISUUTTA Kirsimarja Blomqvist

4 LUOTTAMUKSEN FUNKTIOT LUOTTAMUKSEN PUUTE Heikko kommunikaatio Väärinkäsityksiä Kärpäsistä härkäsiä Opportunistista käyttäytymistä Kitka, vero Heikko sitoutuminen Yhteistyön epäonnistuminen vs. LUOTTAMUKSEN HYÖDYT Tehokas kommunikaatio Yhteinen näkemys Rakentava ristiriitojen ratkaisu Johtamisen työkalu Öljy, vähentää kompleksisuutta Joustavuus ja sitoutuminen Oppiminen ja innovaatiot LUOTTAMUS VÄHENTÄÄ TRANSAKTIOKUSTANNUKSIA JA NOSTAA TRANSAKTIOHYÖTYJÄ Kirsimarja Blomqvist

5 LUOTTAMUKSEN SOVELLUSALUEITA TYÖ- JA LIIKE-ELÄMÄSSÄ Esimiestyö Asiantuntijatyö ja konsultointi Myyntityö, erityisesti palvelut ja teknologia Tiimityö IT-projektit Muutosjohtaminen Verkostoyhteistyö, ulkoistaminen, strategiset kumppanuudet T&K toiminta ja innovaatiojohtaminen Kirsimarja Blomqvist

6 TIETOTYÖ Korkea koulutustaso Idiosynkraattisia palveluita Informaatioasymmetria Laadun subjektiivinen arviointi Vuorovaikutuksen suuri osuus: kommunikaatio ja ongelmanratkaisukyky Itsenäisyys & riippuvuus Luottamus Alvesson (2004) ym.

7 LUOTTAMUS JA TIEDON LUOMINEN & SIIRTÄMINEN aika, luottamus ja tila laaja ja yrittäjämäinen osallistuminen yhteistyö tiedon luominen & siirto tuotteiden ja palveluiden innovaatiot kaupalliset sovellukset Miles et al. (2000)

8 MITÄ LUOTTAMUS ON? Halukkuutta olla haavoittuvainen (Mayer et al. 1998) Odotus toisen osapuolen kompetenssista ja hyväntahtoisuudesta (Blomqvist, 1997) Odotus toisen osapuolen kyvykkyydestä, hyväntahtoisuudesta ja identiteetistä (Blomqvist, 2002) Luottamus on merkityksellinen silloin, kun epätäydellinen informaatio Kompleksisuus Epävarmuus riippuvuus riski

9 MITEN LUOTETTAVUUTTA ARVIOIDAAN? INDIKAATTORIT Substanssiosaaminen Yhteistyökyvykkyys kyvykkyys Positiiviset aikomukset Kiinnostus ja huolenpito Arvostus ja moraali goodwill LUOTTAMUS Selkeät arvot, suunta ja valinnat Realistinen kuva omasta osaamisesta identiteetti YKSILÖN JA ORGANISAATION LUOTETTAVUUS TULEE NÄKYVÄKSI KOMMUNIKAATION & KÄYTTÄYTYMISEN KAUTTA Kirsimarja Blomqvist

10 ORGANISAATION EI-HENKILÖITYVÄ LUOTTAMUS Luottamus organisaation visioon, strategiaan, kykyyn tuottaa kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, sekä reiluihin ja toimiviin prosesseihin, esim. HR eri asia kuin henkilöiden välinen luottamus täydentää perinteistä ihmisten välistä luottamusta yhteys organisaation innovatiivisuuteen (Ellonen et al. 2005)

11 LUOTTAMUKSEN KOHTEITA JA NIIDEN VUOROVAIKUTUS EI-HENKILÖITYVÄ LUOTTAMUS YHTEISKUNTAAN EI-HENKILÖITYVÄ LUOTTAMUS SYSTEEMEIHIN EI-HENKILÖITYVÄ LUOTTAMUS ORGANISAATIOON YLEISTETTY LUOTTAMUS MUIHIN IHMISIIN SPESIFI LUOTTAMUS MUIHIN IHMISIIN ITSELUOTTAMUS Kirsimarja Blomqvist

12 ORGANISATORISEEN LUOTTAMUKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ HENKILÖITYVÄ LUOTTAMUS - ESIMIESTYÖSSÄ EI- HENKILÖITYVÄ LUOTTAMUS - STRATEGIA-, HRD & LAATUTYÖSSÄ Yksilö, ja ryhmä & organisaatio Yksilön tukeminen ja auttaminen Tehtävien luotettava hoitaminen Päätösten selittäminen Jaetut arvot Avoin kommunikaatio Oikeudenmukaisuus Johdonmukainen toiminta Maine Sopimukset ja säännöt Rakenteet Prosessit Teknologiat Strategia Toiminta-ajatus Kyvykkyydet Blomqvist (2008)

13 LUOTTAMUKSEN KEHITTYMINEN Kehittyy hitaasti vähittäisten investointien myötä Herkkä Rikkoontunutta luottamusta on vaikea korjata Uudessa suhteessa luottamus ensin ehdollista x t = 0 epäluottamus ehdollinen luottamus luottamus Luottamuksen määrä vaihtelee suhteen kuluessa Kirsimarja Blomqvist

14 LUOTTAMUS SYNNYTTÄÄ LUOTTAMUSTA A käyttäytyy luottavaisesti B kunnioittaa A:n luottamusta A luottaa B:hen Molemminpuolinen luottamus Kirsimarja Blomqvist

15 SAMANKALTAISUUS LUO LUOTTAMUSTA Sosiaalinen/ tyypin mukainen yhteensopivuus Yhteisymmärrys Realistiset odotukset Mahdollisuus ennustaa toisen toimintaa Kirsimarja Blomqvist

16 NOPEA & HENKILÖITYVÄ LUOTTAMUS ERILAISTEN TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ KIINNOSTAVA HENKILÖ YMMÄRRYS 2 SOPEUTUMINEN 4 PINTATASO 1 JÄÄNMURTAMINEN SYNKRONOINTI 3 KOKEILU 5 SUHDE t Suhteen kehittyminen KIINNOSTAVA ASIA OPPIMINEN SITOUTUMINEN Blomqvist (2005)

17 MUUTTUVA LUOTTAMUKSEN ROOLI JA LUONNE Ihmisten välinen luottamus Fyysinen ympäristö Perinteinen, hitaasti kehittyvä Luottavaisuus Passiivinen Ihmiset vs. instituutiot Virtuaalinen ympäristö Moderni, nopea Analyyttisyys Aktiivinen KOHTI KOKONAISVALTAISEMPAA LUOTTAMUSTEORIAA & ORGANISAATIOIDEN KÄYTÄNTÖJÄ Blomqvist (2008)

18 LUOTTAMUS VAIKEASTI JÄLJITELTÄVÄN JA PITKÄAIKAISEN KILPAILUEDUN LÄHTEENÄ? KIITOS!

19 TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUS & OPETUS Luottamus ja Sosiaalinen pääoma Yhteisöt, Tiimit, verkostot ja organisaatiot Oppiminen, Innovaatiot ja uudistymiskyky Tietopohjaiset sosiaaliset prosessit, arvon luominen ja tuloksellisuus Virtuaalisuus ja teknologinen muutos Tietopääoma, Kompetenssit ja kyvykkyydet Tiedon luominen ja jakaminen

20 TECHNOLOGY BUSINESS RESEARCH CENTER () Kumulatiivisesti yli 5 M Eur rahoitusta > 50 projektia Tutkimushankkeissa yrityksiä, TEKES, EU ja SA projektitutkijaa/ 85 LTY tutkijaa tri-opiskelijaa 19 väitöskirjaa professoria Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö Akateeminen tutkimus & osaamisen siirtäminen Yliopiston korkein työtyytyväisyys

21 TUTKIMUKSEN JA KÄYTÄNNÖN VUOROVAIKUTUS SOVELTAVA TUTKIMUS TUTKIMUSTIEDON SIIRTO TIETEELLINEN PERUSTUTKIMUS ORGANISAATION OSAAMINEN

22 MAKES RESEARCH COME TO LIFE

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä?

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä? 1 Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla Professori Kirsimarja Blomqvist Kauppatieteiden osasto ja Technology Business Research Center Lappeenrannan teknillinen yliopisto Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

Johtamistutkimuksen nykysuuntia

Johtamistutkimuksen nykysuuntia Johtamistutkimuksen nykysuuntia Johtamistutkimuksen uudet suunnat Karismaattinen johtaminen Muutosjohtaminen Eettinen johtaminen Uusi johtajuus - Empowerment - Jaettu johtajuus - Syväjohtaminen Sukupuolinäkökulma

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Odotuksesi

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Click to edit Master title style Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Kulttuuri on se, missä me toimimme. Voidakseen kehittää toimintaa, varmistaa sen laatu tai muuten edistää

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen, muutos ja henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen johtaminen, muutos ja henkilöstötilinpäätös Henkilöstövoimavarojen johtaminen, muutos ja henkilöstötilinpäätös Antti Syväjärvi Lapin yliopisto YTK antti.syvajarvi@ulapland.fi Sisältö 1. HRM ja sen tausta 2. Muutos ja muutosjohtaminen 3. Henkilöstötilinpäätös

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Työn ohjaaja / tarkastaja: Professori Pia Heilmann 2. tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Työn ohjaaja / tarkastaja: Professori Pia Heilmann 2. tarkastaja: Professori Timo Pihkala Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Marja-Helena Tonteri PÄIJÄTHÄMÄLÄISTEN NUORTEN YRITTÄJIEN MENESTYSTEKIJÄT Työn ohjaaja / tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-209-3 (painettu) ISBN 978-952-213-290-1 (pdf)

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-209-3 (painettu) ISBN 978-952-213-290-1 (pdf) Sinikka Mikola (toim.) Kuntien ohjelmajohtaminen Näkemyksiä ja arvioita Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-209-3 (painettu) ISBN 978-952-213-290-1 (pdf) Sinikka Mikola (toim.) KANSIKUVA Comma Image PIIRROSKUVAT

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2008

Projektitoiminta 1/2008 Projektitoiminta 1/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 KOULUTUS JA OPPIMINEN 10 Innovaatioyliopisto voi mullistaa projektihallinnon koulutuksen 44 Projektijohtamisen huippuosaaminen

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot