Tervetuloa Johdettu muutos työpajaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Johdettu muutos työpajaan!"

Transkriptio

1 Tervetuloa Johdettu muutos työpajaan! Mari Mattsson henkilöstön kehittämispäällikkö, valmennuskonsultti Rastor Oy HENRY Foorumi Miksi muutoksia pitäisi johtaa? Vain noin neljännes projekteista onnistuu tavoitteiden mukaisesti Noin puolet menevät yli budjetin ja/tai aikataulun, mutta valmistuvat lopulta Noin neljännes projekteista epäonnistuu tai ei tule koskaan valmiiksi (lähde: *Standish Report 1998) * The Standish Group International, Inc. on riippumaton yhdysvaltalainen tutkimusyritys joka tuottaa teknisen alan tutkimusta. Lähteenä käytetyssä tutkimuksessa oli mukana teknisen alan projektia (http://www.standishgroup.com) Copyright Rastor Oy 2 1

2 Epäonnistumisen riski? Riski voi olla suuri ilman suunnitelmallista muutoksen johtamista Yleisimmät muutoksen epäonnistumiseen johtavat syyt Muut syyt 32% Johdon käyttäytyminen ei tue muutosta 29% Riittämättömät resurssit (aika, taidot, raha) 16% Best Practices in Change Management, ProSci, Työntekijät pelkäävät tai vastustavat muutosta 23% Yli puolet epäonnistumisista selittyy henkilöstön toiminnalla! Copyright Rastor Oy 3 HR:n roolit organisaation kilpailukyvyn rakentamisessa strateginen fokus prosessit strategian toimeenpano HR-infrastruktuuri ja hallinto muutoksen johtaminen ja hallinta osaamisen ja sitoutumisen kehittäminen ihmiset operatiivinen fokus Copyright Rastor Oy (muokattu lähteestä: Ulrich/Human Resource Champions) 4 2

3 Mitä muutososaaminen on organisaation tasolla? Kyky selviytyä suunnitelluista muutoksista budjetissa ja aikataulussa, sekä reagoida odottamattomiin muutoksiin tarpeen tullen nopeasti ja toimintakyvyn säilyttäen. Copyright Rastor Oy 5 ja mihin se perustuu? muutosprosessin ja muutoksen dynamiikan ymmärtämiseen hyvään muutosjohtamiseen ja rakenteelliseen tukeen muutosroolien tunnistamiseen inhimillisten ajattelu- ja käyttäytymismallien tiedostamiseen kaikilla organisaatiotasoilla. Copyright Rastor Oy 6 3

4 Kumpi oli ensin, muutosvastaisuus vai huono muutoksen johtaminen? (Muutosvastuullisen omantunnonkysymys) Muutoksen määrittely: kolme tärkeää kysymystä Nykytila Siirtymävaihe Tavoitetila MIKSI? MITEN? MITÄ? Copyright Rastor Oy 8 4

5 Näkyykö koko kuva? kuinka monta muutosta on menossa, kuinka ne kilpailevat resursseista? resurssien rajallisuus voi ilmetä vastustuksena toteutusvastuullisen perusosaamista on taito nähdä muutos osana isompaa kokonaisuutta (integrointi) Copyright Rastor Oy 9 Olet joko osa ratkaisua tai osa ongelmaa (Organisaatiomuutoksen kylmä totuus) 5

6 Inhimillisen muutoksen lähtökohdat Muutos on valintatilanne: muutoksen kohteena oleva ihminen joutuu tekemään päätöksen olenko mukana vai en? Muutosvastarinta ei ole häiriötila, vaan normaalitila muutoksessa Muutoksen kohteita ovat kaikki jotka ovat mukana muutoksessa, myös projektista vastaava itse Copyright Rastor Oy 11 Muutoksen avainroolit sponsorit: näillä oltava valmiudet ymmärtää muutosprosessia ja tukea sitä muutosagentit: suunnittelu- ja toteutusvastuu kohdehenkilöt: kaikki ne jotka joutuvat muuttamaan omaa toimintaansa roolit tunnistetaan ja määritetään muutoksen valmisteluvaiheessa vahvan sponsoroinnin merkitys Onnistuneissa muutoksissa tärkein edistävä tekijä on ollut vahva, näkyvä ja tehokas johdon tuki. (Best Practices in Change Management Report, 2003) Copyright Rastor Oy 12 6

7 Kriittiset inhimilliset tekijät organisaatiokulttuuri: arvot ja uskomukset, kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt organisaation muutoshistoria: olemme oppineet, että muutosta johdetaan joko hyvin tai huonosti suora vaikutus seuraavien muutosten onnistumisen edellytyksiin Copyright Rastor Oy 13 Hitain tie on usein nopein tie (Ikujiro Nonaka) 7

8 Suunnitelmallisen muutosjohtamisen edut Kun muutoksen rakenteet ja piirteet tunnistetaan, niitä on mahdollista hallita Mahdollista muutosvastarintaa voidaan arvioida (lähteet, tyyppi ja voimakkuus) ja hyödyntää tätä tietoa muutoksen suunnittelussa Tuloksena muutoksen nopeuttaminen, muutosvastarinnan vähentyminen ja muutosahdistuksen minimointi Copyright Rastor Oy 15 Muutoksen tukijärjestelmät Suunnitellaan tukemaan kohdehenkilöä muutoksessa ja auttamaan siirtymävaiheen yli OPPIMINEN: avaintoimijoiden koulutus ja ohjaus KOMMUNIKAATIO: muutoksen eri vaiheissa (alkuvaihe kriittinen!) PALKITSEMINEN: toimiva ja kannustava järjestelmä joka huomioi pienetkin edistysaskeleet Copyright Rastor Oy 16 8

9 Riskien ja kustannusten arviointi Organisaation kulttuuri ja aikaisemmat muutoskokemukset: riskitekijöitä vai muutosta tukevia tekijöitä? Muutosvastarinnan määrä, laatu ja kohteet? Muutososaaminen organisaatiossa? Strateginen tuki? Yksinkertainen riskitason arviointi: Muutoskysely Copyright Rastor Oy 17 Organisaatiokulttuurin arviointityökalu ( OKA ) maailman eniten käytetty ja perusteellisesti tutkittu menetelmä organisaatiokulttuurin arviointiin (Human Synergistics) luotettavaa tietoa organisaation tai sen eri osien käyttäytymisnormistosta yksinkertaisen kyselylomakkeen avulla kulttuurin muutostarpeen arviointiin apuna organisaatiokulttuurin kehittämisessä muutosponnistusten onnistumisen arviointiin ja seurantaan Copyright Rastor Oy 18 9

10 HR:n rooli? Varmista johdon valmiudet muutoksen tukemiseen sponsoriosaamisen kehittäminen Muutoksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien taidot ja työkalut kuntoon! Kaikille perusymmärrys: yksilön valta ja vastuu Ennakointi: Siperiakin opettaa, mutta valmennus tulee halvemmaksi Muutosten integrointi kokonaisuuteen Varmista (kaksisuuntainen) viestintä! Copyright Rastor Oy 19 Johdettu muutos Johdettu muutos on järjestelmällinen toimintatapa, jossa hyödynnetään muutokseen liittyviä tietoja, työkaluja ja resursseja Valmennus perustuu ohjattuun workshoptyöskentelyyn Menetelmällä luodaan organisaatiolle muutoksen johtamisen prosessimalli edistää perusstrategian toteuttamista kehittää organisaation omaa osaamista auttaa organisaatiota myös tulevissa muutoksissa Copyright Rastor Oy 20 10

11 Johdettu muutos miksi? Toimintamalli lisää henkilöstön sitoutuneisuutta: Muutoksen motivointi yksilön näkökulmasta Henkilökohtaisen ratkaisun tekeminen: olenko mukana? Tunnistaa ja tunnustaa yksilön tarpeet muutoksessa Vähemmän muutoksesta johtuvaa henkilöstövaihtuvuutta Ajan ja kustannusten säästö: toimintamalli Auttaa tunnistamaan vastarinnan lähteet ja syyt Hyödyntää riskien arvioinnin ja hallinnan työkaluja muutoksessa Vahvistaa muutosagentin roolia ja auttaa tätä työssään Lisää menestymisen mahdollisuuksia jatkossa Ennakoiva lähestymistapa muutoksiin Organisaation oman muutososaamisen vahvistaminen Onnistunut muutos lisää myös tulevien muutosten onnistumismahdollisuusksia Copyright Rastor Oy 21 Johdettu muutos workshop: kenelle ja miten? kohderyhmänä muutoksesta vastaavat henkilöt: johtajat, esimiehet, HR-ammattilaiset, projektipäälliköt sekä kokonaiset muutostiimit toteutusmahdollisuudet: - avoin workshop (yksittäisiä osallistujia) - yrityskohtainen toteutus Copyright Rastor Oy 22 11

12 Hallitsetteko muutoksen? Muutoksen johtaminen on yksi tärkeimmistä strategisista osaamisvaatimuksista nykyaikaisissa organisaatioissa. Organisaatio voi kehittää muutosjohtamisesta itselleen ydinkompetenssin, jota rakennetaan tavoitteellisesti. Kun muutoksen ymmärtämisestä tulee osa organisaatiokulttuuria, organisaatio pysyy toimintakykyisenä myös nopeissa toimintaympäristön muutoksissa. Muutos ei ole sanoja vaan tekoja. Se syntyy vasta kun organisaation jäsenet muuttavat tapoja joilla he ajattelevat ja toimivat. Muutososaamista ei voi siirtää, sen pitää rakentua organisaation sisälle aivan kuten muunkin strategisen osaamisen. Muutos on haaste muutoksen johtaminen on taito, jonka voi oppia! Rastor auttaa asiakkaitaan muutososaamisen rakentamisessa, workshop-muotoisen muutosvalmennuksen ja konsultoinnin keinoin. Copyright Rastor Oy 23 Rastor kumppanina muutoksen johtamisessa Näkemyksemme: Muutososaamista ei voi siirtää, sen pitää rakentua organisaation sisälle aivan kuten muunkin strategisen osaamisen. Tehtävämme: Rastor auttaa asiakkaitaan muutososaamisen rakentamisessa, workshop-muotoisen muutosvalmennuksen ja konsultoinnin keinoin. Luomme lisäarvoa: Valmentamalla asiakasyritystemme muutoksista vastaavia ihmisiä käyttämään Johdettu muutos mallia, joka on käytännöllinen, ihmiskeskeinen ja systemaattinen prosessimalli muutosten johtamiseen. Konsultoimalla asiakkaitamme Johdettu muutos mallin käytössä ja muutosten toimeenpanossa. Copyright Rastor Oy 24 12

MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN.

MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN. MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN. 5% organisaatioiden muutoshankkeista onnistuu! Muutos tulee Miten minun käy? Miksi

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

Erinomaiset Esimiehet. menestyksen salaisuus. Profiles International Finland Oy Sinikalliontie 9 02630 Espoo puh: 0207 589 659

Erinomaiset Esimiehet. menestyksen salaisuus. Profiles International Finland Oy Sinikalliontie 9 02630 Espoo puh: 0207 589 659 Erinomaiset Esimiehet menestyksen salaisuus Profiles International Finland Oy Sinikalliontie 9 02630 Espoo puh: 0207 589 659 Sisällys Alkusanat.......................................... 3 Prosessi...........................................

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUKSEN IMPLEMENTOINNIN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Upm-Kymmene Oyj

TÄRKEIMMÄT TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUKSEN IMPLEMENTOINNIN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Upm-Kymmene Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TÄRKEIMMÄT TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUKSEN IMPLEMENTOINNIN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Upm-Kymmene Oyj Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle Roope Hauhio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 18.5.2015 Tekijä(t) Roope Hauhio Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISTEN KÄSITYKSIÄ MUUTOSVIESTINNÄSTÄ YT-NEUVOTTELUPROSESSIN AIKANA

VIESTINNÄN AMMATTILAISTEN KÄSITYKSIÄ MUUTOSVIESTINNÄSTÄ YT-NEUVOTTELUPROSESSIN AIKANA VIESTINNÄN AMMATTILAISTEN KÄSITYKSIÄ MUUTOSVIESTINNÄSTÄ YT-NEUVOTTELUPROSESSIN AIKANA Riikka Rytilahti Pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta Eija Saari Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta edellytettyjä ominaisuuksia muutosjohtajana Satu Pakkanen

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

MUUTOKSEN JOHTAMINEN

MUUTOKSEN JOHTAMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN Case Kopijyvä Oy Anja Vänskä Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, ylempi AMK Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Perheyrityksen muutosprosessi. Viestinnän toteutus ja kehittäminen

Perheyrityksen muutosprosessi. Viestinnän toteutus ja kehittäminen Perheyrityksen muutosprosessi Viestinnän toteutus ja kehittäminen Oskari Villanen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Esimiestyön haasteet muuttuvassa

Lisätiedot

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

AJANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN OSANA ORGANISAATION KEHITYSTÄ

AJANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN OSANA ORGANISAATION KEHITYSTÄ AJANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN OSANA ORGANISAATION KEHITYSTÄ Case: Tiimari Oyj LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Syksy 2006 Lotta Honkanen Jaana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset Laskentatoimi, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Toukokuu

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaajat: Helena Forsman ja Marjo Lamminen Annika

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ Case Avitus Tiia Rautiala-Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu-, ravitsemis- ja talousala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU PUOLUSTUSVOIMIEN ORGANISAATIOKULTTUURIN VAIKUTUS- TEKIJÖITÄ MUUTOSJOHTAMISEEN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU PUOLUSTUSVOIMIEN ORGANISAATIOKULTTUURIN VAIKUTUS- TEKIJÖITÄ MUUTOSJOHTAMISEEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU PUOLUSTUSVOIMIEN ORGANISAATIOKULTTUURIN VAIKUTUS- TEKIJÖITÄ MUUTOSJOHTAMISEEN Kandidaatintutkielma Kadetti Jani Heiska Kadettikurssi 96 Rajavartiolinja Huhtikuu 2012 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

VERKOSTOURAKOINNIN YHTIÖITTÄMISEN LII- KETOIMINTAVAIKUTUKSET

VERKOSTOURAKOINNIN YHTIÖITTÄMISEN LII- KETOIMINTAVAIKUTUKSET Keijo Mäkeläinen VERKOSTOURAKOINNIN YHTIÖITTÄMISEN LII- KETOIMINTAVAIKUTUKSET Diplomityö AIHE HYVÄKSYTTY SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTONEUVOSTON KOKOUKSESSA 9.12.2009 TARKASTAJA: PROF. PERTTI JÄRVENTAUSTA II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtaminen Johanna Huomo IT-PALVELUNHALLINNAN PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN IMPLEMEN- TOINTI Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Kirsimarja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Tero Thil ASIAKASKOKEMUKSEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMISEEN Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila Professori

Lisätiedot