MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN."

Transkriptio

1 MUUTOS ON KUIN RAKETTI. SE VAATII VALTAISAN ENERGIAN LÄPÄISTÄKSEEN ILMAKEHÄN. LÄPÄISYN JÄLKEEN SITÄ EI PIDÄTTELE MIKÄÄN.

2 5% organisaatioiden muutoshankkeista onnistuu!

3 Muutos tulee Miten minun käy? Miksi tämä muutos on tehtävä? Mihin olemme organisaationa menossa? Avainkysymys: Miten hyvin organisaatio huomioi nämä työntekijän kysymykset Tiedottamisessa Muutoksen valmistelussa

4 Miten minun käy? Hyvin? Huonosti? Todellisesta lopputuloksesta riippumatta epävarmuus yleensä negatiivinen kokemus Avainkysymyksiä: Miten käsittelet epävarmuutta henkilökohtaisesti Miten sitä käsitellään organisaatiotasolla

5 Miksi tämä muutos on tehtävä? Ovatko perimmäiset syyt selvillä? Ovatko ne perusteltuja ja kaikkien tiedossa? Avainkysymyksiä: Perustuuko reaktioni olettamuksiin vai tarkistettuihin tosiasioihin? Miten tiedotus on hoidettu?

6 Mihin olemme organisaationa menossa? Avainkysymyksiä: Lähteekö muutos organisaation sisältä vai johtuuko ulkomaailman vaatimuksista tai siellä tapahtuvista muutoksista? Ymmärrämmekö käsilläolevan muutoksen luonteen syvällisesti? Olemmeko yhdessä pohtineet sitä?

7 Muutoskysymyksiä:

8 Mitä pinnan alla liikkuu? Miten saada työntekijät motivoitumaan muutosta kohti? Ihmiset erilaisia, toimivat ja kokevat muutoksen eri tahdissa Muutosjohtaminen = tunteiden ja ajatusten johtaminen

9 Harkitseva Ihmisten erilaisuus Asiakeskeinen Harkitseva / asiakeskeinen Harkitseva/ ihmiskeskeinen Intuitiivinen/ asiakeskeinen Intuitiivinen/ ihmiskeskeinen Intuitiivinen Ihmiskeskeinen

10 Sitoutuminen muutokseen Esimiehen tehtävät muutoksen eri vaiheissa 8. OMISTAUTUMINEN Johda esimerkillä ja auta löytämään selkeä rooli muuttuneessa tilanteessa 2. VASTUSTAMINEN Kuuntele, kestä kritiikkiä, hyödynnä sitä ja ihmisten aktiivisuutta Näkyvissä Piilossa 3. LUOPUMINEN Anna aikaa oppia, valmenna ja kouluta 5. HYVÄKSYMINEN 7. YHTEISTYÖ Seuraa, palkitse anna palautetta 6. TEKEMINEN Kannusta yksilötyöstä yhteistyöhön Anna aikaa oppia, valmenna ja kouluta 1. SABOTOINTI Jalkaudu, jaa faktaa, katkaise huhuilta siivet, keskustele 4 NEUTRAALIUS Tue ihmisiä, ota heidät mukaan ja anna tavoitteita Sallinen, Arikoski 2007

11 Harkitseva Erilaiset johtamistyylit erilaisille ihmisille Asiakeskeinen Delegoiva (Ohjaava) Ohjaava (Delegoiva) Intuitiivinen Osallistuva (Myyvä) Myyvä (Osallistuva) Ihmiskeskeinen

12 Muutosvastarinta Muutosvastarinta ei ole väistämätöntä. Pikemminkin ihmiset ovat haluttomia edistämään huonosti suunniteltuja ja johdettuja muutosprosesseja. Kyvyt käyttöön eväitä esimiestyöhön Kilian Bennebroek Gravenhurst

13 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

14 Suunnitelmallisen muutosjohtamisen edut Kun muutoksen rakenteet ja piirteet tunnistetaan, niitä on mahdollista hallita Mahdollista muutosvastarintaa voidaan arvioida (lähteet, tyyppi ja voimakkuus) ja hyödyntää tätä tietoa muutoksen suunnittelussa Tuloksena muutoksen nopeuttaminen, muutosvastarinnan vähentyminen ja muutosahdistuksen minimointi

15 Suunnittele, ennakoi - organisaation muutosvalmius - muutosresurssit - ohjausryhmän osaaminen, valmiudet ja yhteistyökyky - organisaation johdon tuki - muutosagenttien/sisäisten valmentajien toiminta - muutosviestintä - valmennus ja koulutus - muutoksen toteuttaminen, aikataulu, vastuut, seuranta - muutosvastarinnan aiheet, lähteet ja käsittely - muutoksen juurruttaminen

16 Muutoksen avainhenkilöt, muutosagentit, sisäiset valmentajat - Ketkä ovat muutoksen avaintoimijat? Onko heidät otettu mukaan muutoksen suunnitteluun alusta alkaen? - Ketkä ovat organisaatiosi epäviralliset vaikuttajat? Miten he suhtautuvat muutokseen? - Ymmärtävätkö muutosagentit roolinsa ja vastuunsa, ovatko he valmiita kommunikoimaan muutoksen keskeiset tavoitteet? - Onko muutosagentteja kaikista henkilöstöryhmistä, joita muutos koskee? - Oletko valmentanut muutosagentit kertomaan, mitä muutos tarkoittaa henkilöstölle?

17 Viesti, tiedota, keskustele - Tiedottamisen oikea-aikaisuus, selkeys ja yksinkertaisuus on olennaista - Tiedottamisen tulee olla jatkuvaa ja kulkea samaan tahtiin muutoksen etenemisen kanssa - Aito dialogi välttämätöntä - Tiedottamisessa tulee kiinnittää huomiota tunteisiin ja muutosasenteisiin - Uuden toimintatavan juurruttaminen organisaation kulttuuriin vaatii jatkuvaa tiedottamiseen, kouluttamiseen ja tukemiseen panostamista

18 Ajanhallinta muutoksessa Onnistunut muutos vaatii aikaa. Aikaa tarvitaan sekä suunnitteluun, käytännön järjestelyihin ja tiedottamiseen, mutta myös uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin sopeutumiseen. Kiirehtiminen muutoksen toteutusvaiheessa aiheuttaa ongelmia uusien toimintatapojen juurruttamisessa organisaation arkeen.

19 Hitain tie on usein nopein tie (Ikujiro Nonaka)

20 Muutoksen kahdeksan askelta Perusajatus John P. Kotter Leading Change 1. Osoita, että asia on tärkeä ja kiireinen - analysoi tilanne ja vaikuttavat tekijät hyvin - tavoite: keskustelu mahdollisuuksista, ongelmista ja muutostarpeesta = yhteinen ymmärrys 2. Perusta ohjausryhmä - luottamusta herättävä ja vaikutusvaltaa omaava ryhmä - tavoite: yhtenäinen viesti ja esimerkki

21 3. Luo visio ja strategia - visio on puoleensavetävä mielikuva, joka ohjaa toimintaa - strategia on suunnitelma vision saavuttamiseksi - osallista henkilöstö vision ja strategian luomiseen ja muutoksen toteuttamiseen - tavoite: yhteinen ymmärrys mihin olemme menossa 4. Muutoksen ja vision kommunikointi - käytä kaikkia kanavia ja kommunikoi paljon - tavoite: samansisältöinen muutosta vahvistava viesti 5. Motivoi ja tue ihmisiä toimimaan - selkeät tavoitteet, aikataulut, mittarit sekä rakenteet ja roolit - tavoite: kannustava esimiestyö, kuuntelu ja jatkuva palaute

22 6. Varmista nopeat tulokset / energisoivat välitulokset - varmista, että edistysaskeleet ja voitot näkyvät - huomaa saavutukset, palkitse niiden mahdollistajat - tavoite: luottamus ja energia 7. Vahvista saavutetut hyödyt ja painota muutosprosessin jatkumista älä anna periksi - vahvista muuttuneet tavat toimia (prosessit, systeemit, byrokratia ) - kiinnitä huomiota onnistumisiin epäonnistumisten sijaan - tavoite: vahvista ja kartoita uusia mahdollisuuksia

23 8. Ankkuroi uudet tavat kulttuuriin - osoita uuden tavan toimia ja parempien tulosten syy-seuraus-suhdetta - jatka johtamisen ja ihmisten kehittämistä - tavoite: jatkuva kehittyminen KAIKKI VAIHEET ON KÄYTÄVÄ LÄPI HUOLELLA JA JÄRJESTYKSESSÄ. OIKAISTA EI VOI. John P. Kotter

24 Miksi muutos ei onnistu yleisimmät virheet 1. Ei luoda riittävän vahvaa tunnetta muutoksen välttämättömyydestä ja kiireellisyydestä, ei ymmärretä muutosvastarinnan määrää eikä muutokset toteuttamisen vaatimaa aikaa 2. Yrityksen johtoa ei saada aktiivisesti ja näkyvästi tukemaan muutosta 3. Muutoshankkeen ohjausryhmä ei ole riittävän vahva tai ohjausryhmä ei pysty hyvään tiimityöskentelyyn 4. Aliarvioidaan vision merkitys vahva visio auttaa ohjaamaan, sitouttamaan ja inspiroimaan työntekijät 5. Jatkuvan ja selkeän viestinnän merkitystä ei ymmärretä. Teot ovat vahvin tapa kommunikoida.

25 6. Annetaan esteiden (henkilöstön asenteiden, muutosta estävien organisaation rakenteiden, muutosvastaisten esimiesten) tulla muutoksen tielle 7. Ei saada aikaan lyhyen aikavaälin tuloksia. Lyhyen aikavälin tulokset määritellään muutosohjelmaan ja niiden saavuttaminen huomioidaan ja niistä palkitaan 8. Julistetaan muutos toteutetuksi liian aikaisin. Ennen kuin muutos on juurtunut syvälle organisaatioon, uudet toimintatavat ovat herkkiä unohtumaan 9. Muutosta ei ankkuroida tiukasti organisaation toimintakulttuuriin. Kunnes uudet toimintatavat ovat juurtuneet sosiaalisiin normeihin ja yhteisiin arvoihin, ne ovat alttiita taantumiselle heti, kun muutoksen aikaansaamisen paine helpottaa

26

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ. Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy

ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ. Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy Lahden kaupunki, Houkutteleva rekrytointi Seudullinen esimiesvalmennus 20.10.2011 1 3 MIKÄ ORGANISAATIOSSA

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot