Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12."

Transkriptio

1 Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi

2 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kuntoutuspsykoterapia Harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen Muu ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus Lisäksi Kela maksaa kuntoutusrahaa/nuoren kuntoutusrahaa 2

3 3 Kuntoutustilastot

4 Kelan ja työeläkelaitosten välinen työnjako ammatillisessa kuntoutuksessa Työikäisten tärkeimmät kuntouttajat ammatillisen kuntoutuksen osalta ovat Kela ja työeläkelaitokset. Työeläkelaitoksilla on päävastuu niiden henkilöiden ammatillisesta kuntoutuksesta, jotka ovat työelämässä tai jotka ovat olleet työelämässä eikä heidän yhteytensä työelämään ole lopullisesti katkennut. Kela vastaa erityisesti nuorten ja työelämään vakiintumattomien työikäisten ammatillisesta kuntouttamisesta ja ryhmämuotoisesta kuntoutustoiminnasta. 4

5 Kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytykset mitä asiakkaan kohdalla arvioidaan? Arvioidaan: Työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä suhteessa nykyhetkeen ja lähivuosiin ottaen huomioon; henkilön diagnosoitu sairaus, vika tai vamma henkilön kokonaistilanne; fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, elämäntilanne, taloudelliset ja sosiaaliset seikat, asumisolosuhteet, koulutus, ammatti, aikaisempi toiminta ja ikä sekä muut vastaavat tekijät. Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta suhteessa kokonaistilanteen tekijöihin ottaen huomioon mm.: onko haettu kuntoutus sellainen, joka johtaa todennäköisesti hakijan terveydentilaan sopivassa työssä jatkamiseen, työhön palaamiseen tai työelämään siirtymiseen 5

6 Ammatillinen kuntoutusselvitys

7 Uusi palvelulinja: Ammatillinen kuntoutusselvitys alkaen Kuntoutustarveselvityksen ja kuntoutustutkimuksen yhdistäminen yhdeksi toimenpiteeksi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa alkaen > vuoden 2018 loppuun saakka. 7

8 Miksi muutoksia? Asiakkaiden haaste: MT-sairastavuuden kasvu, syrjäytymisen uhka, heikko työllisyystilanne. Asiakkaan omat voimavarat minimissä, joten tarvitaan helppo ja tehokas väylä saavuttaa muut ammatillisen kuntoutuksen palvelut. Kelan haaste: lähettävä taho ei tunnista kuntoutustarveselvitystä (KTS) ja kuntoutustutkimusta (KUTU), ne eivät saavuta ja vastaa asiakkaiden tarpeita, työkyvyn arviointi ja KTS/KUTU sekoitetaan. Asiakkaiden haastattelut vähentyneet, tarvitaan asiakasta tukeva ja kattava selvitys, jolla ammatillinen polku aukeaa. KKRL 7 ei aseta rajoituksia muutokselle; Kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittäviä tutkimuksia. Yhteiskunnallinen haaste: hallitusohjelmassa> huomio varhaisen vaiheen kuntoutustarpeen tunnistamiseen, kuntoutus on osa työhönpaluun prosessia, nuorten yhteiskuntatakuu, osatyökykyisten työllistymisen edistäminen, tkeläkkeet. Kynnyksen madaltaminen ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisessä -> lainmuutos alkaen. 8

9 Keskeisimmät muutokset aikaisempiin toimenpiteisiin KTS, KUTU 1/3 Ammatillinen kuntoutusselvitys alkaen Yksi toimenpide, sisältää selvitys- ja arviointijakson. Asiakas saa kerralla kattavan palvelun. Toimenpiteen uusi nimi: Ammatillinen kuntoutusselvitys. Kuvaa paremmin toimenpiteen sisältöä ja tarkoitusta. Palveluntuottaja informoi asiakasta alkuvaiheessa Kesto kuntoutuspäivää Henkilöstön määrä pienempi ; Moniammatillinen työryhmä/ erityistyöntekijät 9 Kuntoutustarveselvitys ja Kuntoutustutkimus erillistä toimenpidettä: KTS ja KUTU. Haetaan erikseen. Voi kuitenkin toteutua peräkkäisinä toimenpiteinä, mutta vaatii silloin välivaiheessa selvittelyjä. Hyviä toimenpiteitä, mutta Kuntoutustutkimus -nimi yhdistettiin virheellisesti työkyvyn arviointiin. Kela haastattelee / informoi asiakasta KTS: enintään 3 tutkimuspäivää; KUTU 12 päivää + erityisistä syistä jatko 3 pv Henkilöstön määrä ; vrt. muut erityistyöntekijät kuntoutujan tarpeen mukaan

10 Keskeisimmät muutokset aikaisempiin toimenpiteisiin KTS, KUTU 2/3 Ammatillinen kuntoutusselvitys alkaen Prosessin aloitus: palveluntuottaja aloittaa toteutuksen mahd. pian, kuitenkin viim. 2 kk:n kuluessa päätöksen saapumisesta Kuntoutustarveselvitys ja Kuntoutustutkimus Kuntoutustarveselvitys aloitetaan viim. 4 vkon kuluessa päätöksen saapumisesta. Kuntoutustutkimus aloitetaan 4 vkon kuluessa päätöksen saapumisesta. Toteutus 4 kk:n sisällä kuntoutusselvityksen aloittamisesta (ei sisällä seurantaa) Kuntoutustutkimus toteutetaan 3 kk:n aikana. Alkuvaiheen lopussa palveluntuottaja arvioi prosessin jatkon tarpeen ja tekee siitä suunnitelman kuntoutujan kanssa. Ei tarvitse tässä vaiheessa ilmoittaa jatkosta Kelaan eikä lähettää palautetta. 10 Kuntoutustarveselvityksestä laaditaan kuntoutusseloste, joka lähetetään Kelaan. Jos palveluntuottaja on katsonut kuntoutustutkimuksen tarpeelliseksi KTS:n jälkeen, siitä on pitänyt neuvotella Kelan kanssa ja esittää sille perustelut ja suunnitelma.

11 Keskeisimmät muutokset aikaisempiin toimenpiteisiin KTS, KUTU 3/3 Ammatillinen kuntoutusselvitys alkaen Verkostotyö tapaamisena tai video- tai puhelinneuvotteluna. Kuntoutustarveselvitys ja Kuntoutustutkimus Voidaan käyttää sekä seurantapäiviä että puhelinyhteydenottoja joko rinnakkain tai erikseen. Seurantapäivät tai seurantakäynnit palveluntuottajan yksikössä Mittausmenetelmiä karsittu AKVA tuloksellisuuden raportointi alkaen. 11

12 Tavoite Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida vuorovaikutuksessa kuntoutujan kanssa hänen työ- ja /tai opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja selvittää sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet sekä mahdollisuudet. Päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä. Ammatillinen kuntoutusselvitys tuottaa yksilöllisen ammatillisen kuntoutussuunnitelman kuntoutusvaihtoehtoineen. 12

13 Kuntoutuja 1/3 Ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan järjestää esim. silloin, kun Henkilön terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä on jo terveydenhuollossa arvioitu, mutta hänen kokonaistilanteensa monimuotoisuus vaatii laaja-alaista selvittelyä ja arviointia ammatillisen suunnitelman selventämiseksi Henkilön kokonaistilanne rajoittaa sopivan koulutus- tai ammattialan löytymistä ja tarvitaan selvittelyä opiskelusuunnitelman laatimiseksi 13

14 Kuntoutuja 2/3 Ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan järjestää esim. silloin, kun Henkilön opinnot eivät etene ja/tai uhkaavat keskeytyä sairauden aiheuttamien vaikeuksien vuoksi (esim. opinnot keskeytyneet toistuvasti sairauden takia). Henkilö on palaamassa työhön työkyvyttömyyseläkkeeltä tai kuntoutustuelta tai pitkältä työttömyysjaksolta tai kun henkilön työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki on hylätty. Aiemmista terveyteen, opiskeluun tai työllistymiseen liittyvistä toimenpiteistä saatu tieto ei riitä ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen. 14

15 Kuntoutuja 3/3 Ammatillista kuntoutusselvitystä EI voida järjestää, jos henkilöllä on Akuutti päihdeongelma Akuutti psyykkinen tai somaattinen sairaus, jonka hoitoa ei ole vielä aloitettu tai hoito on sellaisessa vaiheessa, että henkilön on vaikea sitoutua kuntoutukseen Taustalla viimeisen vuoden aikana tehty laajamittainen työkyvyn arviointi ja/tai ammatillinen suunnitelma, jonka jokin muu taho on tehnyt Vanhuuseläke 15

16 Ammatillinen kuntoutusselvitys Kesto enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1-3 seurantapäivää. Kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti. Alkuvaihe 2-3 kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan yhtenä kokonaisuutena ja peräkkäisinä päivinä. Jatkovaihe enintään 9 kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan enintään 3 jaksossa. Seurantavaihe 1 3 seurantapäivää ja/tai 1 6 puhelinyhteydenottoa. 16

17 Ammatillisen kuntoutusselvityksen aloittaminen ja toteutuksen kesto Palveluntuottaja aloittaa ammatillisen kuntoutusselvityksen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 kk:n kuluessa kuntoutuspäätöksen ja siihen liittyvien asiakirjojen saapumisesta palveluntuottajalle. Ammatillisen kuntoutusselvityksen alku- ja jatkovaihe toteutetaan 4 kk:n kuluessa kuntoutusselvityksen aloittamisesta. Tähän ajanjaksoon ei kuitenkaan sisälly seurannan toteuttaminen. 17

18 Jatkovaiheen toteutus 1/2 Jatkovaihe kestää enintään 9 kuntoutuspäivää, jotka voidaan toteuttaa 1-3 jaksossa suunnitelman mukaisesti. Jatkovaihe voidaan toteuttaa välittömästi alkuvaiheen päätyttyä tai myöhemmin, kuitenkin viimeistään 3 kk:n kuluessa selvityksen aloittamisesta. Jatkovaihe on tarkoitettu kuntoutujille, joiden ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen tarvitaan tarkempia ja laajempia selvittelyjä. Kuntoutusselvityksen pituus määräytyy kuntoutujan tarpeiden mukaan. 18

19 Seurantavaiheen toteutus Seuranta toteutetaan jatkovaiheen jälkeen 8 kk:n kuluessa kuntoutujan tarpeiden mukaan Seurantapäivinä palveluntuottajan avoyksikössä Palveluntuottajan tekeminä puhelinyhteydenottoina kuntoutujalle Seurantapäiviä (1 tai enintään kolme) ja puhelinyhteydenottoja (enintään 6) voidaan käyttää rinnakkain tai erikseen seurantavaiheessa. Seurantavaiheen aikana kuntoutuja ja palveluntuottaja yhdessä varmistavat, että ammatillinen kuntoutussuunnitelma on lähtenyt tai lähtee liikkeelle ja kuntoutuja saa tukea ammatilliseen etenemiseensä. 19

20 Työkokeilu, työhönvalmennus ja MT-työhönvalmennus

21 Työkokeilu, työhönvalmennus ja MTtyöhönvalmennus jälkeen Mikä muuttuu? Muun muassa - Palveluiden tavoite ja tarkoitus selvenevät Työkokeilussa asiakas varmistaa alan kokeilemalla työtä 1-3 ulkopuolisessa työpaikassa, työhönvalmennuksessa/ MT-työhönvalmennuksessa asiakas saa yksilöllistä tukea työn tekoon sekä työelämään siirtymiseen ja työllistyy jatkossa tavoitteena ulkopuolinen työpaikka enemmän tukea työpaikan etsimiseen sekä yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen liittyen työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen enemmän tukea työnantajalle asiakkaan työllistämisessä ja työssä selviytymisen turvaamisessa - palveluilla selkeämpi rakenne - henkilöstö kevenee - palveluiden sisältöä kuvataan standardissa tarkemmin jatkossa mm. omaohjaajan rooli työelämän asiantuntijana korostuu - työkokeilussa ja työhönvalmennuksessa ei enää edellytetä palveluntuottajalla olevan omia työkokeilu/työhönvalmennustiloja - suoraan työpaikalle järjestettävä työkokeilu ja työhönvalmennus poistuvat Kelan palveluista tämän jälkeen kaikki asiakkaat ohjataan työkokeiluun/työhönvalmennukseen palveluntuottajan kautta 21

22 Palveluiden tavoite palveluiden tavoitetta ja tarkoitusta selkiytettiin Työkokeilu 42 pv (sis. 2 seurantaa) Työhönvalmennus 120 pv (sis seurantaa) MTtyöhönvalmennus 240 pv (sis seurantaa) Löytää/varmistaa kuntoutujalle soveltuva työ-/koulutusala, jota kuntoutuja kokeilee pääsääntöisesti 1-3 ulkopuolisessa työpaikassa. Löytää kuntoutujan toiveita, osaamista ja taitoja vastaava sekä terveydentilaan soveltuva palkkatyö Löytää kuntoutujan toiveita, osaamista ja taitoja vastaava sekä terveydentilaan soveltuva palkkatyö Ammatillisten vaihtoehtojen arvioiminen Työn etsiminen Työn etsiminen Työn kokeilupaikan etsiminen Suunnitellun ammatti-/ koulutusalan soveltuvuuden varmistaminen Tuki työnhaku-/ työelämätaitojen vahvistamiseen Yksilöllinen tuki ja ohjaus työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen Työnantajalle tarjottava tuki kuntoutujan työllistämisessä ja työssä selviytymisen turvaamisessa Pitkäkestoinen yksilöllinen tuki ja ohjaus työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen Työnantajalle tarjottava tuki kuntoutujan työllistämisessä ja työssä selviytymisen turvaamisessa - Kuntoutujalle pyritään antamaan mahdollisuus kokeilla työtä ja kehittää taitojaan työpaikalla, aitojen työtehtävien parissa! 22

23 Työkokeilu, Rakenne, enintään 42 pv 1 kk Alkuvaihe, 1-5 pv Varmistetaan kuntoutujan ammatilliset vaihtoehdot, vahvistetaan työnhaku- ja työelämätaitoja, etsitään työn kokeilupaikka Työn kokeiluvaihe, pv Kuntoutuja kokeilee työtä aidossa työympäristössä ja saa varmistuksen alan soveltuvuudesta. Toteutetaan ensisijaisesti 1-3 ulkopuolisessa työpaikassa. Perustellusta syystä voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan palveluntuottajan tiloissa. 2 vk Päätösvaihe, 1 pv Tavoitteena on laatia kuntoutujalle ammatillisen kuntoutuksen jatkosuunnitelma. 3 kk ja 6kk Seurantavaihe, 2 seurantaa (3kk ja 6kk kuluessa päätösvaiheesta) Tavoitteena on varmistaa ammatillisen kuntoutuksen jatkosuunnitelman toteutuminen ja selvittää mahdollisia jatkosuunnitelman toteutumiseen liittyviä haasteita. Toteutetaan 8 kk:n kuluessa työkokeilun alkamisesta 23

24 Miten työhönvalmennus ja MT-työhönvalmennus eroavat toisistaan? MT-työhönvalmennukseen valittavilla psyykkinen sairaus heikentää aina työkykyä. Psyykkisen sairauden lisäksi voi olla muitakin sairauksia. MTtyöhönvalmennukseen valittavalla kuntoutujalla tulee olla aina hoitosuhde terveydenhuoltoon ja ensi sijassa psykiatriseen yksikköön. Työhönvalmennukseen valittavilla ensisijainen sairaus ei ole aina psyykkinen. MT-työhönvalmennuksessa huomioidaan erityisesti mielenterveyden häiriöiden erityistarpeet. MTtyöhönvalmennus on pidempi kestoinen verrattuna työhönvalmennukseen, jotta kuntoutuja saa erityisen pitkäkestoista tukea yksilöllistä tukea ja ohjausta työelämään pääsemiseksi Työhönvalmennuksen ja MTtyöhönvalmennuksen eroina ovat mm. MT-työhönvalmennukseen liittyy aina palveluntuottajan tekemä ennakkohaastattelu ja kuntoutujan tutustuminen kuntoutuspaikkaan ennen päätöksen tekoa, työkokeilussa tätä ei ole MT-työhönvalmennuksessa on kuntoutustyöryhmä, työhönvalmennuksessa ei MT-työhönvalmennuksessa on majoitusta, työhönvalmennuksessa ei Henkilöstössä on eroja 24

25 Työhönvalmennus, Rakenne, enintään 120 pv Alkuvaihe, 1-5 pv Tehdään tarpeellista verkostotyötä, etsitään työpaikka ja tarpeen mukaan vahvistetaan kuntoutujan työnhaku- ja työelämätaitoja 1 kk Työhön valmennuksen vaihe, pv, joista max. 55 pv palveluntuottajan työkokeilutiloissa Kuntoutuja saa yksilöllistä tukea ja ohjausta työskennellessään aidossa työympäristössä, ensisijaisesti ulkopuolisessa työpaikassa. Tukea myös työnantajalle kuntoutujan työllistämisessä ja työssä selviytymisen turvaamisessa 2 vk Päätösvaihe, 1 pv Laaditaan ammatillinen jatkosuunnitelma 3kk/ 6kk Seurantavaihe, 1-10 seurantaa, pakollinen ensimmäinen seuranta 3 kk:n kuluttua päätösvaiheesta, seurantavaihe tulee toteuttaa 6 kk:n kuluessa päätösvaiheen päättymisestä Tuetaan kuntoutujaa pysymään ja selviytymään mahdollisessa opiskelu- tai työpaikassa. Tukea myös työnantajalle. Ammatillisen jatkosuunnitelman toteuttamiseen liittyvien haasteiden selvittely. Alkuvaihe, työhön valmennuksen vaihe ja päätösvaihe tulee toteuttaa 12 kk:n kuluessa työhönvalmennuksen aloittamisesta. Seurantavaihe tulee toteuttaa 6 kk:n kuluessa päätösvaiheen päättymisestä 25

26 MT-työhönvalmennus, Rakenne, enintään 240 pv Alkuvaihe, 1-10 pv 1 vk Tehdään tarpeellista verkostotyötä, etsitään työpaikka ja tarpeen mukaan vahvistetaan kuntoutujan työnhaku- ja työelämätaitoja Työhön valmennuksen vaihe, pv, joista max. 120 pv palveluntuottajan työkokeilutiloissa 2 vk Kuntoutuja saa yksilöllistä tukea ja ohjausta työskennellessään aidossa työympäristössä, ensisijaisesti ulkopuolisessa työpaikassa. Tukea myös työnantajalle kuntoutujan työllistämisessä ja työssä selviytymisen turvaamisessa Päätösvaihe, 1-5 pv Laaditaan ammatillinen jatkosuunnitelma 3 kk/ 6kk Seurantavaihe, 3-20 seurantaa, ensimmäinen seuranta viim. 3 kk päätösvaiheesta, seurantavaihe tulee toteuttaa 6 kk:n kuluessa päätösvaiheen päättymisestä Tuetaan kuntoutujaa pysymään ja selviytymään mahdollisessa opiskelu- tai työpaikassa. Tukea myös työnantajalle. Ammatillisen jatkosuunnitelman toteuttamiseen liittyvien haasteiden selvittely. 26 Alkuvaihe, työhön valmennuksen vaihe ja päätösvaihe tulee toteuttaa 24 kk:n kuluessa MT-työhönvalmennuksen aloittamisesta. Seurantavaihe tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 6 kk:n kuluessa päätösvaiheen päättymisestä

27 Esimerkkejä siitä, kenelle työkokeilu, työhönvalmennus ja MT-työhönvalmennus sopivat? Työkokeilu esim. nuori asiakas, joka on ollut TE-palveluissa uravalmennuksessa ja jonka arvioidaan tarvitsevan kuntoutuksellista tukea soveltuvan alan valintaan aikuinen asiakas vaihtaa ammattialaa (ei TEL piirissä), eikä tiedä mikä ala hänelle soveltuisi Työhönvalmennus esim. nuori tai aikuinen asiakas tietää itselleen soveltuvan alan, mutta tarvitsee yksilöllistä tukea ja ohjausta työn etsintään ja työelämään siirtymiseen MTtyöhönvalmennus esim. nuori tai aikuinen asiakas tietää itselleen soveltuvan alan, mutta tarvitsee mielenterveyden häiriöiden erityistarpeet huomioivaa pitkäkestoista yksilöllistä tukea ja ohjausta työn etsintään ja työelämään siirtymiseen 27

28 28 K I I T OS, K Y SY MY K SI Ä, K OMMENT T EJ A?

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön asiakastyötoimikunnan seminaari 11.9.2014 Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela /Terveysosasto/Kuntoutusryhmä

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuorten ammatillinen kuntoutus Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi 9.3.2012 Helsinki Päihdelääketieteen päivät Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke 1.3.

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄLY:n koulutustilaisuus 2.5.2013 Kyösti Haukipuro Ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue 1 Esityksen sisältö Työkyvyn arviointi eri tilanteissa Kuntoutusraha ja päihdekuntoutus

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI VAIKEAVAMMAISTEN YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSJAKSON PALVELULINJA Lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja Voimassa

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi Keski-Suomen TE-toimistouudistus Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi 1 Tavoitteena asiantuntevat ja asiakkaan palvelutarpeeseen pohjaavat palvelut Asiakas saa sekä tarvitsemansa erityisosaamisen että

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto

Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Miten Kela tukee nuoria kuntoutuspalvelujen avulla? 9.3.2015 Kuntoutuspäivät Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela/Terveysosasto Toimintakykyä Sopeutumista sairauteen ja vammaan Kelan kuntoutus tukee nuoren

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

Kuntoutustietoa yrittäjille

Kuntoutustietoa yrittäjille Kuntoutustietoa yrittäjille Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hanke 18.11.2011 TIIVISTELMÄ Kuntoutus Kuntoutus voidaan määritellä ihmisen tai ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka tavoitteena

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos 17.9.2014 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä Mikä muuttui 1.1.2014? 6 : suurimmat

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 28.03.2012 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Yleistä hankkeesta Kela jatkaa

Lisätiedot