Kelan rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa; ajankohtaista Kelassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelan rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa; ajankohtaista Kelassa"

Transkriptio

1 Kelan rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa; ajankohtaista Kelassa Jorma Kiuttu, dosentti Vakuutusalueen ylilääkäri Kelan Itä- ja Pohjois-Suomen aluekeskus 1

2 Kelan aiheita päivälle Kelan etuudet sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa Kelan kuntoutuksesta (ammatillisen kuntoutuksen lakimuutos ) Lääkekorvauksista Työkykyneuvonta Kelassa Kelan neuvontatyö Lääkärilausuntojen sähköistäminen Ulkomaalaisten terveydenhoito Suomessa ja suomalaisten terveydenhoito ulkomailla 2

3 Kelan toiminta-ajatus Elämässä mukana muutoksissa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. 3

4 Kelan tehtävien muuttuminen Kelan rooli yhteiskunnallisena toimijana korostuu -> mahdollisesti ainoa palvelujen tuottaja pienillä paikkakunnilla Kelalle uusia tehtäviä Asioiden ja tehtävien keskittäminen jatkuu Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisääntyy 4

5 Elämässä mukana muutoksissa tukena Raskaus, synnytys ja lastenhoito Sairaus, vamma, työkyvyttömyys Eläkkeet Työttömyys Kela Asevelvolliset ja veteraanit 5 Opiskelu Asuminen

6 Kelan hoitamia etuuksia Peruseläketurva Sairausvakuutus Kuntoutus ja sairauksien ehkäisy Vammaisetuudet Perhe-etuudet Työttömyysturva Asumistuet Opintotuki ja koulumatkatuki Sotilasavustus 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Työterveyshuoltotilastot

22 Työterveyshuoltotilastot

23 Työterveyshuoltotilastot

24

25 Kuntoutustilastot Kelan kuntoutus 2014 (1/2) Muutos- % % Muutos-% (reaalinen) Kuntoutus, milj. 313,3 291,5 7,5 21,3 Kuntoutujat ,3 24,1 /kuntoutuja/v ,8-2,3 Kunt.raha, milj. 91,4 83,5 9,5 42,4 Kunt.rahan saajat ,2-2,3 /kuntoutuja/v ,4 45,8

26 Kuntoutustilastot Kelan kuntoutus 2014 (2/2) Muutos-% v:sta 2013 Ammatillinen kuntoutus milj. 30,8 27,9 10,3 Kuntoutujat ,4 Vaikeav. lääk. kunt. milj. 155,9 148,3 5,1 Kuntoutujat ,9 Kuntoutuspsykoterapia milj. Kuntoutujat 37, , ,2 10,8 Harkinnanvarainen kunt. milj. 89,2 80,3 11,0 Kuntoutujat ,9

27 Kuntoutustilastot

28 Kuntoutustilastot

29 Kuntoutustilastot

30 Kuntoutustilastot

31 Kuntoutustilastot

32 Kuntoutustilastot

33 Kuntoutustilastot

34 Kuntoutustilastot

35 Kuntoutustilastot

36 Asiakaspalvelun kanavat 36

37

38 Lakiviidakko

39 Kelan ammatillisen kuntoutuksen muutoksia alkaen

40 Uusi palvelulinja: Ammatillinen kuntoutusselvitys alkaen Kuntoutustarveselvityksen ja kuntoutustutkimuksen yhdistäminen yhdeksi toimenpiteeksi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa alkaen > vuoden 2018 loppuun saakka. 40

41 Miksi muutoksia? Asiakkaiden haaste: MT-sairastavuuden kasvu, syrjäytymisen uhka, heikko työllisyystilanne. Asiakkaan omat voimavarat minimissä, joten tarvitaan helppo ja tehokas väylä saavuttaa muut ammatillisen kuntoutuksen palvelut. Kelan haaste: lähettävä taho ei tunnista kuntoutustarveselvitystä (KTS) ja kuntoutustutkimusta (KUTU), ne eivät saavuta ja vastaa asiakkaiden tarpeita, työkyvyn arviointi ja KTS/KUTU sekoitetaan. Asiakkaiden haastattelut vähentyneet, tarvitaan asiakasta tukeva ja kattava selvitys, jolla ammatillinen polku aukeaa. KKRL 7 ei aseta rajoituksia muutokselle; Kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittäviä tutkimuksia. Yhteiskunnallinen haaste: hallitusohjelmassa> huomio varhaisen vaiheen kuntoutustarpeen tunnistamiseen, kuntoutus on osa työhönpaluun prosessia, nuorten yhteiskuntatakuu, osatyökykyisten työllistymisen edistäminen, tk-eläkkeet. Kynnyksen madaltaminen ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisessä -> lainmuutos alkaen.

42 Tavoite Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida vuorovaikutuksessa kuntoutujan kanssa hänen työ- ja /tai opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja selvittää sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet sekä mahdollisuudet. Päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä. Ammatillinen kuntoutusselvitys tuottaa yksilöllisen ammatillisen kuntoutussuunnitelman kuntoutusvaihtoehtoineen.

43 Kuntoutuja 1/3 Ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan järjestää esim. silloin, kun Henkilön terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä on jo terveydenhuollossa arvioitu, mutta hänen kokonaistilanteensa monimuotoisuus vaatii laaja-alaista selvittelyä ja arviointia ammatillisen suunnitelman selventämiseksi Henkilön kokonaistilanne rajoittaa sopivan koulutus- tai ammattialan löytymistä ja tarvitaan selvittelyä opiskelusuunnitelman laatimiseksi (esim. koulutusasteiden välisessä siirtymävaiheessa olevat nuoret, näkö- ja kuulovammaiset asiakkaat)

44 Kuntoutuja 2/3 Ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan järjestää esim. silloin, kun Henkilön opinnot eivät etene ja/tai uhkaavat keskeytyä sairauden aiheuttamien vaikeuksien vuoksi (esim. opinnot keskeytyneet toistuvasti sairauden takia). Henkilö on palaamassa työhön työkyvyttömyyseläkkeeltä tai kuntoutustuelta tai pitkältä työttömyysjaksolta tai kun henkilön työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki on hylätty. Aiemmista terveyteen, opiskeluun tai työllistymiseen liittyvistä toimenpiteistä saatu tieto ei riitä ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen.

45 Kuntoutuja 3/3 Ammatillista kuntoutusselvitystä EI voida järjestää, jos henkilöllä on Akuutti päihdeongelma Akuutti psyykkinen tai somaattinen sairaus, jonka hoitoa ei ole vielä aloitettu tai hoito on sellaisessa vaiheessa, että henkilön on vaikea sitoutua kuntoutukseen Taustalla viimeisen vuoden aikana tehty laajamittainen työkyvyn arviointi ja/tai ammatillinen suunnitelma, jonka jokin muu taho on tehnyt Vanhuuseläke

46 Moniammatillinen työryhmä Moniammatilliseen työryhmään kuuluu 4 jäsentä, jotka ovat eri henkilöitä. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat : Lääkäri, jonka osuus alkuvaiheessa on vähintään 1 tunti ja jatkovaiheessa vähintään 2 tuntia Psykologi Sosiaalityöntekijä tai sosionomi (AMK) Työelämän asiantuntija Moniammatillisen työryhmän jäsenistä psykologi, sosiaalityöntekijä/sosionomi (AMK) tai työelämän asiantuntija toimii kuntoutujan omaohjaajana koko kuntoutusselvityksen ajan.

47 Erityistyöntekijät 1/2 Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen tulee osallistua seuraavista vähintään 2 ja enintään 4 erityistyöntekijää: Erikoislääkäri Neuropsykologi Fysioterapeutti tai työfysioterapeutti IT-ohjaaja Erityistyöntekijät eivät kuulu moniammatilliseen työryhmään.

48 Erityistyöntekijät 2/2 Näkövammaisten ammatilliseen kuntoutusselvitykseen tulee osallistua Näönkäytön ohjaaja Lisäksi näkövammaisten ammatilliseen kuntoutusselvitykseen tulee osallistua seuraavista vähintään 1 ja enintään 3 erityistyöntekijää: erikoislääkäri neuropsykologi fysioterapeutti tai työfysioterapeutti IT-ohjaaja Kuulovammaisten ammatilliseen kuntoutusselvitykseen tulee osallistua Kommunikaatio-ohjaaja Lisäksi kuulovammaisten ammatilliseen kuntoutusselvitykseen tulee osallistua seuraavista vähintään 1 ja enintään 3 erityistyöntekijää: erikoislääkäri neuropsykologi fysioterapeutti tai työfysioterapeutti IT-ohjaaja

49 Ammatillinen kuntoutusselvitys Kesto enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1-3 seurantapäivää. Kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti. Alkuvaihe 2-3 kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan yhtenä kokonaisuutena ja peräkkäisinä päivinä. Jatkovaihe enintään 9 kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan enintään 3 jaksossa. Seurantavaihe 1 3 seurantapäivää ja/tai 1 6 puhelinyhteydenottoa.

50 Ammatillisen kuntoutusselvityksen aloittaminen ja toteutuksen kesto Palveluntuottaja aloittaa ammatillisen kuntoutusselvityksen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 kk:n kuluessa kuntoutuspäätöksen ja siihen liittyvien asiakirjojen saapumisesta palveluntuottajalle. Ammatillisen kuntoutusselvityksen alku- ja jatkovaihe toteutetaan 4 kk:n kuluessa kuntoutusselvityksen aloittamisesta. Tähän ajanjaksoon ei kuitenkaan sisälly seurannan toteuttaminen.

51 Alkuvaiheen toteutus Alkuvaihe kestää 2-3 kuntoutuspäivää ja se toteutetaan yhtenä kokonaisuutena peräkkäisinä päivinä. Alkuvaiheen aikana selvitetään kuntoutujan kokonaistilanne ja sen perusteella arvioidaan mahdollisen lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen tarve. Kokonaistilanteen selvittämisellä tarkoitetaan: Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen arviointia Ammatillisen koulutus- ja työhistorian kartoitusta Ammatillisen kuntoutussuunnitelman tekemisen mahdollisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia.

52 Jatkovaiheen toteutus Jatkovaihe kestää enintään 9 kuntoutuspäivää, jotka voidaan toteuttaa 1-3 jaksossa suunnitelman mukaisesti. Jatkovaihe voidaan toteuttaa välittömästi alkuvaiheen päätyttyä tai myöhemmin, kuitenkin viimeistään 3 kk:n kuluessa selvityksen aloittamisesta. Jatkovaihe on tarkoitettu kuntoutujille, joiden ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen tarvitaan tarkempia ja laajempia selvittelyjä. Kuntoutusselvityksen pituus määräytyy kuntoutujan tarpeiden mukaan.

53 Jatkovaiheen päättäminen Ammatillisen kuntoutusselvityksen jatkovaihe päätetään ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen, johon kuntoutujan lisäksi osallistuu moniammatillinen työryhmä. Kuntoutusseloste, GAS-tavoitteen asettaminen lomake ja Kelan kuntoutusselvityksen seurantalomake toimitetaan Kelaan Yksilöllisessä loppukeskustelussa kuntoutuja ja omaohjaaja arvioivat yhdessä sen, mihin selvityksellä päästiin ja varmistetaan ammatillisen kuntoutussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus

54 P Pal veluiden tavoite palveluiden tavoitetta ja tarkoitusta selkiytettiin Työkokeilu 42 pv (sis. 2 seurantaa) Työhönvalmennus 120 pv (sis seurantaa) MTtyöhönvalmennus 240 pv (sis seurantaa) Löytää/varmistaa kuntoutujalle soveltuva työ-/koulutusala, jota kuntoutuja kokeilee pääsääntöisesti 1-3 ulkopuolisessa työpaikassa. Löytää kuntoutujan toiveita, osaamista ja taitoja vastaava sekä terveydentilaan soveltuva palkkatyö Löytää kuntoutujan toiveita, osaamista ja taitoja vastaava sekä terveydentilaan soveltuva palkkatyö Ammatillisten vaihtoehtojen arvioiminen Työn etsiminen Työn etsiminen Työn kokeilupaikan etsiminen Suunnitellun ammatti-/ koulutusalan soveltuvuuden varmistaminen Tuki työnhaku-/ työelämätaitojen vahvistamiseen Yksilöllinen tuki ja ohjaus työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen Työnantajalle tarjottava tuki kuntoutujan työllistämisessä ja työssä selviytymisen turvaamisessa Pitkäkestoinen yksilöllinen tuki ja ohjaus työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen Työnantajalle tarjottava tuki kuntoutujan työllistämisessä ja työssä selviytymisen turvaamisessa - Kuntoutujalle pyritään antamaan mahdollisuus kokeilla työtä ja kehittää taitojaan työpaikalla, aitojen työtehtävien parissa!

55 Esimerkkejä siitä, kenelle työkokeilu, työhönvalmennus ja MTtyöhönvalmennus sopivat? Työkokeilu esim. nuori asiakas, joka on ollut TEpalveluissa uravalmennuksessa ja jonka arvioidaan tarvitsevan kuntoutuksellista tukea soveltuvan alan valintaan aikuinen asiakas vaihtaa ammattialaa (ei TEL piirissä), eikä tiedä mikä ala hänelle soveltuisi Työhönvalmennus esim. nuori tai aikuinen asiakas tietää itselleen soveltuvan alan, mutta tarvitsee yksilöllistä tukea ja ohjausta työn etsintään ja työelämään siirtymiseen MTtyöhönvalmennus esim. nuori tai aikuinen asiakas tietää itselleen soveltuvan alan, mutta tarvitsee mielenterveyden häiriöiden erityistarpeet huomioivaa pitkäkestoista yksilöllistä tukea ja ohjausta työn etsintään ja työelämään siirtymiseen

56 Vammaistukilain muutos

57 Lain rakenteen yhtenäistäminen & erityiskustannusten vaikutus tuen myöntämiseen 16v VT:ssa - muutos Lähtöedellytyksenä toimintakyvyn heikentyminen sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan perus korotettu ylin olennainen haitta JA erityiskustannukset (perustuen määrän verran erityiskustannuksia) huomattava haitta säännöllinen vähintään viikoittain toistuva avun, ohjauksen tai valvonnan tarve henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella huomattavat erityiskustannukset (korotetun tuen määrän verran erityiskustannuksia) sokeus, liikuntakyvyttömyys, varhaiskuurous tai vaikea vammaisuus jokapäiväisen, aikaa vievän toisen henkilön avun tarve monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa säännöllinen ohjauksen ja valvonnan tarve huomattavassa määrin erittäin huomattavat erityiskustannukset (ylimmän tuen määrän verran erityiskustannuksia Kun perustuen edellytykset täyttyvät ja erityiskustannusten voidaan arvioida nousevan vähintään korotetun tuen määrään, tuki voidaan myöntää korotettuna

58 Lain rakenteen yhtenäistäminen & erityiskustannusten vaikutus tuen myöntämiseen hoitotuessa - muutos Lähtöedellytyksenä toimintakyvyn heikentyminen sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan perus sokeus tai liikuntakyvyttömyys säännöllinen vähintään viikoittain toistuva toisen henkilön avun tai ohjauksen ja valvonnan tarve henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella erityiskustannukset (perustuen määrän verran erityiskustannuksia) korotettu jokapäiväisen aikaa vievän toisen henkilön avun tarve monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa säännöllinen ohjauksen ja valvonnan tarve huomattavassa määrin huomattavat erityiskustannukset (korotetun tuen määrän verran erityiskustannuksia) ylin yhtämittainen hoidon ja valvonnan tarve erittäin huomattavat erityiskustannukset (ylimmän tuen määrän verran erityiskustannuksia Kun perustuen edellytykset täyttyvät ja erityiskustannusten voidaan arvioida nousevan vähintään korotetun tuen määrään, tuki voidaan myöntää korotettuna

59 Lain rakenteen yhtenäistäminen & erityiskustannusten vaikutus tuen myöntämiseen alle 16v VT:ssa - EI muutosta Lähtöedellytyksenä tavanomaista suuremman rasituksen ja sidonnaisuuden aiheutuminen sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään puolen vuoden ajan perus rasitus ja sidonnaisuus vähintään viikoittaista korotettu rasitus ja sidonnaisuus vaativaa tai päivittäin huomattavasti aikaa vievää ylin rasitus ja sidonnaisuus vaativaa ja ympärivuorokautista Kun perustuen edellytykset täyttyvät ja erityiskustannusten voidaan arvioida nousevan vähintään korotetun tuen määrään, tuki voidaan myöntää korotettuna

60 Lääkekorvausmuutokset vuonna 2014

61 Vuotuinen omavastuu eli lääkekatto Vuotuinen lääkekatto v on 612,62 euroa Jos kustannukset korvattavista lääkkeistä kalenterivuoden aikana ylittävät lääkekaton -> asiakkaalle jää maksettavaksi 1,50 euron lääkekohtainen omavastuu

62 62

63 Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta Kela-neuvonta ja työkykyneuvonta

64 Asiointi Kelassa Sähköisen asiointipalvelun käyttö, Puhelinpalvelu keskitetty yhteyskeskuksiin Ajanvarausmahdollisuus netissä Toimistoon tai puhelinpalveluun Tarvittaessa tulkin tilaaminen etukäteen Edelleen mahdollisuus toimistoasiointiin Palvelu infossa Vuoronumerolla asiakaspalvelupaikalla Erityistä tukea vaativien asiakkaiden palvelu on keskitetty Kela-neuvojille Työkykyneuvonta sairauspäiväraha-asiakkaalle

65 Kela-neuvonta Palvelu, jolla tuetaan erityistä tukea tarvitsevan sairaan ja vammaisen lapsen, nuoren ja aikuisen asioiden etenemistä Henkilökohtaiset Kela-neuvojat ottavat kokonaisvaltaisesti vastuuta asiakkaan neuvonnasta ja etuuksista, silloin kun perheen tilanne on sairauteen liittyen kuormittava eivätkä tavanomaiset palvelukanavat ole riittäviä. Varmistetaan, että asiakas saa itselleen ja perheelleen kuuluvat tuet ja palvelut oikea-aikaisesti

66 Kela-neuvonta Asiakkaat tulevat esim. hoitavan tahon, kuten sairaalan sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien lähettäminä Palvelujen tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa Tarpeelliset yhteistyökumppanit sovitaan asiakkaan kanssa. Kela-neuvoja huolehtii asiakkaan kanssa yhteydenpidosta asiakkaan, Kelan ja kumppanin välillä

67 Työkykyneuvonta Työkykyneuvonta on Kelan palvelu sairauspäivärahaa hakeneille ja kuntoutusta tarvitseville asiakkaille Työkykyneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen, jonka työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä ja jonka arvioidaan hyötyvän henkilökohtaisesta ohjauksesta ja kuntoutuksesta Neuvonnalla tehostetaan asiakkaan kuntoutustarpeen selvittämistä ja kuntoutukseen ohjaamista, jotta asiakas voisi mahdollisimman nopeasti ja joustavasti palata työhön tai siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle ilman katkoksia toimeentulossa

68 Työkykyneuvonta Kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne. Annetaan tietoa sairauspäivärahasta, osasairauspäivärahasta ja kuntoutuksesta sekä muista työhön paluuta tukevista toimista Keskustellaan tarvittaessa yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaan tilanteesta ja työhön paluuta tukevien toimenpiteiden tarpeesta ja toteutuksesta Yhteistyötahoja ovat esim. terveydenhuolto, TEtoimistot, oppilaitokset, työeläkelaitokset ja muut kuntoutuksen järjestäjät.

69 Aktiivinen ja tavoitteellinen yhteistyö kumppaneiden kanssa Työkykyneuvojat tekevät tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, työterveyshuoltojen, TEtoimistojen, työeläkevakuutuslaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa. Työkykyneuvonta on yhteistyötä myös Kelan sisällä. Työkykyneuvoja tekee yhteistyötä mm. sairauspäivärahan ja kuntoutusasioiden käsittelijöiden sekä asiantuntijalääkäreiden kanssa.

70 Työkyvyn tukiprosessi Sairauspäiväraha Työpaikka Työpaikan toimintakäytännöt työkyvyn ylläpitämiseksi Varhainen tuki Sairauspoissolojen seuranta Työnantaja- työntekijä keskustelu Työpaikka ja työterveyshuolto Työterveysneuvottelu Työn kuormituksen selvittelyt Sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittely

71 Käypä hoito suositus kuntoutukseen

72 Uusittavat sähköiset lomakkeet ohjaavat lääkäriä Kuntoutussuunnitelma D-todistus C-lausunto B-lausunto A-todistus Nopeuttavat päätöksen antamista. Mahdollistavat automaattipäätökset.

73 Lääkärinlausuntojen uudistaminen Lomakkeet ja niiden tietosisällöt uudistetaan Lomakkeet määritellään yhtenäiseen tekniseen muotoon, jotta niitä voidaan tallentaa ja siirtää potilastiedon arkistoon Lomakkeet sisältävät ohjeistuksen interaktiivisen lomakkeen toteutukseen Interaktiivisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. lomakkeelle suoraan potilastietojärjestelmästä muodostettavia tietoja, linkkien takaa avautuvia ohjeita ja lisätietoja, ponnahdusikkunoita

74 Hyötyjä asiakkaalle, lomakkeen täyttäjälle sekä Kelalle Uudistuksessa keskeistä järjestelmissä toimiminen (=rakenteisuus) Lausunto on helposti täytettävä Lausunto tukee automaattiratkaisuja Kelaan saadaan hyvin ja oikein täytettyjä lausuntoja Tarvitaan vähemmän lisäselvityspyyntöjä Ratkaisun tekemisessä syntyy vähemmän virheitä Saadaan nopeampi päätös asiakkaalle

75 Uudistamisen linjauksia Valmistelun läpinäkyvyys, asiakas- ja käyttäjälähtöisyys sekä moniammatillinen näkemys Terveydenhuollon toimijoiden sisäisiin prosesseihin ei ole tarkoitus vaikuttaa: Esim. moniammatillisuus, sanelumahdollisuus Uudistettuja pidempiä lausuntoja kuntoutussuunnitelma, C -lausunto, B- lausuntoja ei todennäköisesti tulla ottamaan painotuotteiksi

76 Uudistamisen linjauksia Osalla lausunnoista voidaan hakea useampia etuuksia Lausunnoissa on päädytty ratkaisuun, jossa lääkäri aloittaessaan lausunnon täyttämistä valitsee mitä etuutta ollaan hakemassa. Täytettävät kohdat aukeavat tämän mukaisesti. Kysymys on kuitenkin edelleen yhdestä lausunnosta. Jos lausunnon tulostaa, paperiversioon tulostuvat täytetyt kohdat.

77 Lausuntojen toiminnallisuus (interaktiivisuus) Liittymät potilastietojärjestelmiin Lomakkeissa on useita kohtia joihin tiedot voidaan tuottaa suoraan potilastietojärjestelmästä automaattisesti, lääkäri voi halutessaan muokata tietoja Ohjeet täyttäjälle Lomakkeella on lääkärille ohjeistusta / infoja ja linkkejä Kelan ohjeisiin Pakollisuudet ja ehdollisuudet Lomake avautuu täyttäjälle vain niiltä osin kuin on tarpeellista, joihinkin kysymyksistä pakko vastata

78 Uudistuksen merkittävimmät muutokset (yhteistä kaikille) Alkuperäinen aina arkistossa, tulostusasu ei enää aitouden merkki Kenttiä, joihin pakko ottaa kantaa Lomake ohjaa täyttäjää, tarjoaa kysymykset esim. iän mukaan Tila ei lopu kesken, merkkimääriä ei rajoitettu Rakenteisuus Rakenteinen muoto, joka mahdollistaa automaattipäätökset (monivalinta/kyllä-ei) Pyritty huomioimaan siinä määrin kuin mahdollista myös rakenteisuus, joka tukisi päätöksenteon tuki järjestelmää & ja noudattaa rakenteisen kirjaamisen opasta

79 Lääkärinlausuntojen sähköinen välittäminen Lääkärintodistus voidaan välittää sähköisesti suoraan Kelaan samalla kun todistus tallennetaan Potilastiedon arkistoon Tieto Kelaan välittämisestä kirjataan potilastietojärjestelmään samalla kun todistus kirjoitetaan, välittäminen vaatii asiakkaan luvan Hyödyt Todistus koneellisesti käsiteltävässä muodossa Jatkokäsittelyn manuaalityövaiheita jää pois, työajan säästö Mahdollistaa etuuskäsittelyn kehittämisen, automatisoinnin ja tukee sähköistä asiointia

80 Lääkärinlausuntojen sähköinen välittäminen Todistusten välityksen pilotit Lahdessa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä syksyllä 2014 Pilotissa lääkärintodistus A:n välittäminen Kelaan Piloteista hyvä palaute, välitys piloteissa jatkuu Kelan tavoitteena laajentaa todistusten välitystä Välitys tulossa lakisääteiseksi HE 345/2014 asiakastietolain muutoksesta annettu Todistusten välitys ja todistusten kyselypalvelu Kanta-palvelujen laajennuksena Välityksen laajentamista selvitetään lain toimeenpanon suunnittelussa Kelassa rakennetaan v aikana valmius vastaanottaa kaikkia lääkärinlausuntoja sähköisesti

81 Ajankohtaista (Laki asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (HE 345/2014) Asiakastietolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että: Siinä säädettäisiin mahdollisuudesta toimittaa terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus tai lausunto asiakirjassa osoitetulle vastaanottajalle terveydenhuollon Kanta-palveluihin rakennettavan viestinvälitys- ja kyselypalvelun avulla. Tällainen sähköinen luovutus edellyttäisi asiakkaan informoitua ja yksilöityä suostumusta, joka kirjattaisiin asiakirjaan.

82 Aikataulu ja hankkeen jatkotyöskentely Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (165/2012) Vaiheistusasetuksessa säädetään siitä, mitkä asiakirjat ja missä aikataulussa ne tulee tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun. Kelan lausunnot arkistoon pääosin 9/2016 Kantapalveluiden ja tietojärjestelmäntoimittajien tarpeiden vuoksi lomakkeiden on oltava testauskunnossa 2015» Lausuntojen sisältö ja tekniset määrittelyt (CDA R2) valmistuvat 2015.

83 Hankkeen tilanne 3/2015 Kelan lausunnot ja todistukset ovat sisältöosuuksien puolesta valmiita Sisällön yhteydessä on määritelty interaktiivisia ominaisuuksia (automatiikka, ohjeet, linkitykset pakottavuus), joita Kela toivoo rakenteisiin toteutettavan Potilastietoarkiston edellyttämät tekniset rakenteet valmistuvat pidempien lausuntojen osalta kevään aika. Toiminnallisesti hanke siirtyy nyt uuteen vaiheeseen Toisessa pääsuunnassa uudistettuja lomakkeita markkinoidaan lääkärikäyttäjille Toisella osa-alueella aloitetaan aktiivinen yhteydenpito järjestelmäntoimittajiin lomakkeiden järjestelmätoteutuksen tukemiseksi

84 Lääkärikunnan koulutus Kelan omien lääkärien ja ulkopuolisten lääkärien sekä muiden ammattiryhmien perehdytys uusien lomakkeiden sujuvaan käyttöönottoon Uusi toimintamalli ja ajattelutapa Sisältöjen muutosten hahmottaminen ja sisäistäminen Vaivattomuuden korostaminen Lomakkeen perusmoduulin erilaisuuden sietäminen

85 Käyttöönotto potilastietojärjestelmissä Lääkärinlausuntolomakkeet ovat interaktiivisina täytettävissä Kelan määrittelemällä tavalla potilastietojärjestelmissä ohjeistaa (ja edistää) lomakkeiden toteutusta potilastietojärjestelmiin (lomakkeen omistajan roolissa) Lääkärinlausuntolomakkeiden muutoksenhallintaprosessi on selkeästi kuvattuna ja kaikki toimijat tietävät, kuinka jatkossa toimitaan kuvata yhdessä muiden toimijoiden kanssa lomakkeen jakeluprosessi (sekä ylläpito- /päivitysprosessi)

86 Puhelinpalvelu yhteistyökumppaneille

87 Lääkärilinjat HYKS erityisvastuualue, Helsinki: KYS erityisvastuualue, Kuopio: OYS erityisvastuualue, Oulu: TAYS erityisvastuualue, Tampere: TYKS erityisvastuualue, Turku:

88 K I I T O S

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI VAIKEAVAMMAISTEN YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSJAKSON PALVELULINJA Lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja Voimassa

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Lihastautiliitto ry 2015 Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Palveluja ja tukitoimia aakkosjärjestyksessä Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuorten ammatillinen kuntoutus Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi 9.3.2012 Helsinki Päihdelääketieteen päivät Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke 1.3.

Lisätiedot

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas Sosiaalikompassi Sosiaalialan palveluopas 1 SOSIAALIKOMPASSI sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille ja heidän perheilleen ei aina ole helppo löytää. Kattavan

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas Sosiaalikompassi Sosiaalialan palveluopas Lihastautiliitto ry 2011 SOSIAALIKOMPASSI sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille ja heidän perheilleen ei aina

Lisätiedot

opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja

opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja sosiaaliturva Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 38 1. painos 2012 ISBN 978-952-9797-63-9 ISBN 978-952-9797-64-6 (pdf) Työryhmä: Lakimies Anu

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi Keski-Suomen TE-toimistouudistus Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi 1 Tavoitteena asiantuntevat ja asiakkaan palvelutarpeeseen pohjaavat palvelut Asiakas saa sekä tarvitsemansa erityisosaamisen että

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki Pieni palveluopas Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen järjestämisvelvollisuus 3 - Määrärahasidonnaiset

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot