Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte"

Transkriptio

1 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä perusnoutoalueilla. Kiinteistön haltija järjestää keräysastian ja kiinteistökohtaisen keräyspaikan. Biojätteet voi myös kompostoida kiinteistöllä. Tarjotaan / Ei tarjota Kiinteistöittäistä keräystä perusnoutoalueella pidetään palvelun tavoitetasona. Perusnoutoalueen ulkopuolella ei lähtökohtaisesti järjestetä kiinteistöittäistä keräystä. Tietyin edellytyksin (riittävä määrä kiinteistöjä ja tie soveltuu jäteauton liikennöitäväksi) kiinteistöittäinen keräily voidaan järjestää myös perusnoutoalueen ulkopuolella. Vapautuksia voidaan antaa vain asumiskelvottomille kiinteistöille. Kompostoinnista täytyy tehdä kompostointi-ilmoitus. b) Usean kiinteistön yhteinen keräysväline (kimppa) Lähikiinteistöt voivat käyttää yhteistä jäteastiaa. Voivat käyttää / Eivät voi käyttää Kiinteistöjä ei voida velvoittaa liittymään kimppa-astiaan. Kimpan voivat muodostaa kaksi tai useampaa lähikiinteistöä. Kesäasunnon ja vakituisen asunnon muodostamat kimpat määritellään koko alueella yhdenvertaisesti. On määritelty yhdenvertaisesti / Ei ole määritelty yhdenvertaisesti Kesäasukas voi muodostaa kimpan vakituisen asukkaan kanssa. Kesäasunto ja vakituinen asunto voi muodostaa kimpan Etelä- Karjalan alueella, mikäli välimatkalle ei sijoitu aluekeräyspistettä. Haja-asutusalueella sijaitseva julkinen laitos, jossa ei kompostoida biojätettä, voi muodostaa lähikiinteistön kanssa Lähikiinteistöjen kimpan osakkaat ja laskutustiedot ilmoitetaan kirjallisesti allekirjoituksella varmennettuna EKJH:lle. Tieto välitetään valvovalle viranomaiselle jätehuollon valvontaa varten. Laskutuksessa on mahdollista huomioida kimpan laskun jakaminen varmennetuille osakkaille.

2 2 / 9 biojätekimpan. c) Kuivajätteen alueellinen vastaanottopaikka (aluekeräyspiste) Alueille, joille ei järjestetä kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta (peruspalvelualueen ulkopuoliset alueet) on järjestetty kuivajätteen aluekeräyspisteitä toiminnallisesti hyviin paikkoihin. On järjestetty / Ei ole järjestetty. Keräyspisteet sijoitetaan kohtuullisesti saavutettaviksi normaalien asiointireittien varsille. Kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen kuuluvilla kiinteistöillä ei ole aluekeräyspisteiden käyttöoikeutta. Pisteitä on riittävästi ja niissä on sopivasti keräyskapasiteettia (sopivat tyhjennysvälit, roskaantumisen välttäminen). Vapaa-ajan asukkaita varten lisätään tarvittaessa kesäkäytössä olevia jätepisteitä. Pisteiden lukumäärä / käyttäjämäärä Pisteiden keräyskapasiteetti / käyttäjämäärä Kuivajätteen aluekeräyspistettä käyttävät kiinteistöt kompostoivat itse biojätteensä. Biojätettä ei vastaanoteta aluekeräyspisteissä, mutta biojätteiden vastaanotto voidaan järjestää erityisestä syystä miehitetyille jäteasemille. Vapautuksia voidaan antaa vain asumiskelvottomille kiinteistöille. Roskaantumishavainnot ja -ilmoitukset 2. Kuljetusreitit a) Keräys ja kuljetus perusnoutoalueella Käytetään perusnoutoalueen mukaisia yleisiä teitä täydennettyinä logistisesti ja toiminnallisesti riittävän hyväkuntoisilla yksityisteillä Perusnoutoalueen määrittely on tehty / ei ole tehty Perusnoutoalueella tarkoitetaan jätelautakunnan erikseen päättämiä kiinteistökohtaisen keräyksen kuljetusalueita, joilla jätteiden keräys- ja kuljetusolot ovat tavanomaiset. Edellytyksenä yksityistien liittämiselle perusnoutoalueeseen on tien kantavuus ja leveys, riittävä vakituinen asutus (vähintään kaksi vakituista asuttua taloutta kilometrille, pistotiellä kahdelle kilometrille), sekä riittävä kääntöpaikka jäteautolle tai läpiajettavuus.

3 3 / 9 b) Keräys ja kuljetus perusnoutoalueen ulkopuolella Poikettaessa perusnoutoalueen ulkopuolelle, peritään jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi jätetaksassa määritelty reittipoikkeamamaksu. Lisämaksu käytössä / Ei käytössä Perusnoutoalueen ulkopuolisilla alueilla suositellaan ensisijaisesti käyttämään alueellista keräyspistettä. Mikäli kiinteistölle ei päästä tien kunnon vuoksi tai tiellä ei ole riittävästi tyhjennyksiä (vähintään kaksi vakituista asuttua taloutta kilometrille, pistotiellä kahdelle kilometrille), ainoa vaihtoehto on käyttää alueellista keräyspistettä. 3. Lisäpalvelut a) Taksaan sisältyvät palvelut Lisäsäkit, jätehuoltomääräysten vastaiset astiat tyhjennetään taksan mukaista lisämaksua vastaan. Ohjaava hinnoittelu käytössä / Ei käytössä Lisäsäkeille on määritelty jätetaksaan oma hinta. Ylimääräiset tyhjennykset hinnoitellaan erikseen. Jätehuoltomääräysten vastaiset astiat hinnoitellaan erikseen. b) Erillisestä maksusta tarjottavat palvelut Vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöjen kuivajäteastiat pestään automaattisesti vähintään kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa. Mikäli kiinteistö sijaitsee pesuauton reitillä, voidaan astianpesu suorittaa myös paritaloille tai omakotitaloille vastaavasti. Tarjotaan / ei tarjota Jäteastioiden pesu suoritetaan automaattisesti vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöille ja pesuista laskutetaan taksan mukainen hinta. Taloyhtiö voi myös kieltäytyä pesupalvelusta. Vähimmäistason ylittävät palvelut tehdään lisämaksusta (esim. suurikokoisten jätteiden nouto) Tarjotaan / ei tarjota

4 4 / 9 4. Rekisterit ja laskutus a) kiinteistökohtainen keräys b) aluekeräyspisteasiakkaat Vakituiset asuinkiinteistöt ja vapaa-ajan asunnot ovat kattavasti asiakasrekisterissä. Laskutus on toimivaa. Jätehuoltoon liittyneiden kiinteistöjen liittymisprosentti Jätelautakunta hallinnoi asiakasrekisteriä, jota ylläpidetään jäteyhtiössä. Jätelautakunta hyväksyy jätelain mukaisesti jätetaksan, jonka mukaan jätemaksut määrätään. Jäteyhtiö hoitaa laskutuksen jätelautakunnan päätöksen mukaisesti. Miehitetyt jäteasema t 1. Jäteasemien lukumäärä Yksi / kunta On joka kunnassa / Ei ole 2. Aukioloaika Aukioloaika perustuu asukasmäärään seuraavasti (minimi): Aukioloaikoja suhteutetaan säännöllisesti myös kävijämääriin ja tarpeen mukaan aukioloaikoja lisätään. < as as. > as. 6 h/vko 10 h/vko 20 h/vko Aukioloajat / viikko Lauantai aukioloajat, kpl/vuosi Jokainen jäteasema on auki klo 16 jälkeen vähintään 1h/viikko sekä vähintään kahtena lauantaina / vuosi touko-syyskuun välisenä aikana. Kausivaihtelut huomioidaan jäteasemien aukioloajoissa siten, että kesällä tarjotaan tarvittaessa ylimääräisiä aukioloaikoja. Kesäaikana jäteasema on auki vähintään kerran viikossa klo 18 saakka. Toteutunut / ei toteutunut Kesäaukioloajat suhteessa talviaukioloaikoihin

5 5 / 9 3. Vastaanotettavat jätteet Miehitetyillä jäteasemilla otetaan vastaan vähintään seuraavat jätteet: - pienmetalli ja romumetalli - suurikokoiset jätteet - rakennusjätteet - puutarhajäte (voidaan osoittaa myös muu lähellä sijaitseva piste) - pakkauslasi - tuottajayhteisöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaiset jätteet (paperi, kartonki, SER) - energiajäte - asukkaiden vaaralliset jätteet - asbestin pienerät pakattuna 4. Henkilökunta Jätteiden vastaanottoon on riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä. Vastaanotettavat jätejakeet / asema tai muu helposti saavutettava vastaanottopiste Mikäli miehitetyllä jäteasemalla ei voida vastaanottaa jotain kyseistä jätejaetta, voidaan vastaanottopaikaksi osoittaa joku muu, vähintään yhtä helposti saavutettava vastaanottopiste esimerkiksi puutarhajätteille, vaarallisille jätteille tai tuottajayhteisöjen vastuulle kuuluville jätejakeille. Jäteasemilla ei oteta vastaan lääkejätteitä (vastaanotto apteekeissa ja mobiilikeräyksissä) eikä renkaita. Miehitetty asema voidaan hoitaa myös ostopalveluna. Vaaralliset jätteet: 1. Vastaanottopisteet a) Vastaanottopisteiden lukumäärä Vähintään 1 / kunta Lääkejätteiden vastaanotto sovitaan apteekkien kanssa Vastaanotto on joka kunnassa / ei ole. b) Aukioloaika Jätteitä vastaanotetaan miehitetyillä jäteasemilla, asemien aukioloaikoina. Vaarallisten jätteiden vastaanottoajat / vko Vaarallisia jätteitä vastaanotetaan vähintään kerran viikossa. Aukioloaikaan sisältyy lauantai tai klo 16 jälkeistä ilta-aukioloa, jolloin loma-asukkaiden tarpeet tulee huomioitua.

6 6 / 9 c) Täydentävät keräykset Järjestetään yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden, kuten esimerkiksi Ekokemin kanssa täydentämään vakituista vaarallisten jätteiden vastaanottoverkostoa. Järjestetään / ei järjestetä Täydentävien keräyspysäkkien, kpl / vuosi Hyötyjätteet: Lääkkeiden vastaanotto on ohjattu apteekkeihin. 1. Kiinteistökohtainen keräily (keräyspaperi, kartonki, pakkauslasi ja pienmetalli) Keräys järjestetään vähintään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Keräys järjestetty / ei järjestetty. Paperinkeräys on paperintuottajien vastuulla. Pakkausjätteiden (kartonki-, metalli- ja lasipakkaukset) siirtyessä tuottajayhteisöjen vastuulle (v.2016?), jätehuoltomääräysten mukainen kiinteistökohtainen keräys rahoitetaan joko astiakohtaisilla tyhjennysmaksuilla tai ekomaksuilla, mikäli tuottajat eivät suorita kiinteistökohtaista keräystä. 2. Ekopisteet a) kattavuus b) lajittelumahdollisuus strategian ja hyväksytyn suunnitelman mukaisesti - pakkauslasi - pienmetalli - kartonki - tuottajayhteisöjen järjestämät hyötyjätteet (paperi) Astiat harmonisoidaan koko toiminta-alueelle, että saadaan tyhjennykset ja hoito kustannustehokkaaksi. Käytetään ajanmukaisia ja yhdenmukaisia keräysvälineitä (mahdollisuuksien mukaan syväkeräyssäiliöitä). Keräysvälineissä ja niiden sijoittelussa huomioidaan kaupunkikuvalliset tekijät. Ekopisteiden hoidossa käytetään tarvittaessa yhteistyökumppaneita. c) sijainti Järjestetään kaupunginosiin ja kuntien taajamiin kauppojen pihoille ja yleisten asioimisreittien varrelle ja liikenteen Roskaantumisen estämiseksi käytetään tarvittaessa kameravalvontaa.

7 7 / 9 risteämiskohtiin. Tuottajayhteisöjen kanssa tehdään yhteistyötä niin, että pakkausjätehuolto toimii järjestämisvastuun siirtymisen jälkeenkin (riittävä määrä pisteitä kaikissa kunnissa). Niiden ekopisteiden ylläpito, mihin tuottajayhteisöt eivät osallistu, rahoitetaan ekomaksuilla. 3. Keräyspalvelut (metalli) Järjestetään vähintään kerran vuodessa kiertävä metalliromun keräys koko toimintaalueella. Keräyspysäkkien määrä / kunta Keräys järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisjätteet: 1. Puutarhajätteet Jokaisessa kunnassa on järjestetty pysyvä vastaanottopiste. Puutarhajätteiden vastaanottoa voidaan täydentää sesonkiaikoina keräyskierroksilla. Järjestetty / ei ole järjestetty, kpl/kunta Puutarhajätteiden vastaanotto järjestetään asumisessa syntyvän jätteen osalta. 2. Kannot Kukkuroinmäessä on vastaanotto 3. Ylijäämämaat Kukin kunta osoittaa alueellaan vastaanottopaikan asumisessa syntyville ylijäämämaille. Kunnat järjestävät omana toimintana, ei kuulu jäteyhtiön vastuulle. 4. Tuhkat Julkisten laitosten lämpökeskusten ym. tuhkat voidaan ottaa vastaan Kukkuroinmäen jätekeskuksessa tutkittuina ja hyväksyttyinä. Jätehuoltomääräyksissä säädetään asuinkiinteistöjen tuhkista.

8 8 / 9 5. Pilaantuneet maat (pienerät) Vastaanotto on järjestetty kaikilla miehitetyillä jäteasemalla esim. pienissä öljyvahingoissa syntyneille maille < 0,5 m3 Vastaanotetaan / ei vastaanoteta Tuoja antaa tiedot pilaantumislähteestä ja tavasta käsittelyä ja laskutusta varten. 6. Saostus- ja umpikaivolietteet, pienpuhdistamolietteet, maasuodattimien lietteet ja käymäläjätteet Jokaisella kunnalla on määritelty menetelmä käsittelyyn/ vastaanottopaikkaan. Käytössä on sopimusperusteinen jätteenkuljetus jätelautakunnan päätökseen perustuen. Jätehuoltomääräyksissä säädetään tyhjennystiheydestä sekä kirjanpidosta. 7. Eläinperäiset jätteet (ruokajäte) Ohjeistetaan erikoistapaukset, jos vaativat muuta kuin nykyisen kompostoinnin tai erityisjätekäsittelyn. Voidaan käsitellä / ei voida Kunnan vastuulla oleva ruokajäte voidaan käsitellä nykyisessä laitoksessa. 8. Terveydenhuollon ja muiden julkisten laitosten jätteet Kuntien vastuulla oleville terveydenhuollonjätteiden vastaanotto ja käsittely hoidetaan joko omana tai ostopalveluna. Tietosuojamateriaalille varmistetaan turvallinen hävitys. 9. Asbesti Otetaan vastaan Kukkuroinmäen jätekeskuksessa ohjeiden mukaan pakattuna. Pienten kuntien jäteasemilla otetaan vastaan asbestin pienerät (< 0,1m 3 ) Isommat asbestimäärät on toimitettava Kukkuroinmäen jätekeskukseen pakattuna. Ohjeiden vastaisesti toimitetuista asbestikuormista peritään lisämaksu sekä tarkastusmaksu.

9 9 / 9 pakattuna. 10. Kyllästettypuu Asumisessa syntyville pienerille on järjestetty tuottajayhteisön maksuton vastaanotto jokaisella jäteasemalla sekä Kukkuroinmäen jätekeskuksessa. On järjestetty / ei ole järjestetty, kpl Tiedotus ja neuvonta: 1. Tiedotus ja operatiivista toimintaa tukeva neuvonta 1 neuvoja/ asukasta kohden Asukkaat tuntevat kunnan vastuulla olevat jätteet, hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet. Asukkaat tunnistavat jätteiden ympäristövaikutukset. Huolehditaan tuottajayhteisöjen kanssa sovitusta neuvonnasta. Esim. tiedotteet, oppaat, kampanjat, messut, kesäasukkaat, kompostointi valistus, kuivakäymälätietous 2. Valistus Huomioidaan vieraskieliset ja maahan muuttajat ja loma-asukkaat. Valistusmateriaalia välitetään eri kielille käännettynä. 3. Jätteen synnynehkäisy Tuotetaan materiaalia ja järjestetään valistusta ja neuvontaa. Tuotettujen esitteiden ym. määrä Valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrä / vuosi

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Opas pienkiinteistöille Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS ON LAHDESSA JOKAISEN OIKEUS, MUTTA MYÖS VELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 Alkusanat Jätehuollon yhteistyösopimuksen mukaan jätehuollon johtoryhmä antaa maaliskuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden toiminnasta. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

2/2013 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite:

2/2013 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: VEHMAA KUNTATlEDOTE 2/2013 Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä Ma, ti, ke klo 9.00-15.00 Kotisivujen osoite: To klo 9.00-17.00 www.vehmaa.fi Pe klo 9.00-14.00 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 JO 11 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! Hämeen ympäristöpalkinto 2006 Ekokarelle 11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 Kuva: URPU-KAARINA YLI-LAURILA

Lisätiedot

Kierrätysalan sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Ulla Lehtinen

Kierrätysalan sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Ulla Lehtinen Kierrätysalan sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen Ulla Lehtinen SELVITYS SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUN KERÄILYSTÄ JA KÄSITTELIJÖISTÄ TURUN SEUDULLA Sytrim-projektin raportteja 1/2007 Tammikuu 2007

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10.

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10. JÄTEOPAS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA...3 2. KUIVAJÄTE (sekajäte)...4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI...5 4. PAPERI...6 5. KERÄYSKARTONKI...6 6. LASI...7 7. METALLI...8 8. SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot