Jätetaksa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Jätetaksa alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus

2 Sisällysluettelo YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA -MAKSUISTA Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätehuoltoviranomainen ja jäteyhtiö Soveltamisalue ja -ala Jätemaksun suorittamisvelvollisuus Taksan rakenne... 3 PERUSMAKSU Perusmaksun perusteet ja määräytyminen Perusmaksun muodostuminen... 3 KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT Jäteastioiden tyhjennysmaksut Maksut lisäpalveluista Aluekeräyspistemaksut JÄTEASEMAT Jäteasemien vastaanottomaksut VOIMAANTULO Voimaantulo ja voimassa olo... 12

3 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA -MAKSUISTA 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 2 Jätehuoltoviranomainen ja jäteyhtiö Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti Savo-Pielisen jätelautakunta (jäljempänä jätelautakunta). Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien jäteyhtiö, Jätekukko Oy (jäljempänä jäteyhtiö). Jäteyhtiö toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella eli kaikki yhtiön kustannukset katetaan jätemaksuilla. Yhtiö ei jaa osinkoa. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle. 3 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Nämä kunnat ovat myös Jätekukko Oy:n osakaskuntia. Kunnat ovat seuraavat: Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo ja Vesanto. Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 :n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen, pl. sako- ja umpikaivolietteeseen (lietteiden käsittelylle on oma taksa). Näitä jätteitä ovat seuraavat: - vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte - sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte - valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte (pl. vaarallinen jäte) - liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. kohdissa tarkoitetun jätteen kanssa (pl. vaarallinen jäte). Jätelain 33 :n mukainen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa ei sisälly tähän taksaan, vaan on tästä erillinen.

4 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 :n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu määrätään kaikille niille asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen haltijoille, joiden kiinteistö on käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen. Jätelautakunta voi jätelain 81 :n mukaisesti kohtuullistaa jätemaksua, mikäli jätetaksan mukaista maksua on pidettävä kohtuuttoman suurena. Maksun kohtuullistaminen on harkinnanvaraisesti mahdollista, mikäli asuinkiinteistöä ei voida luotettavasti selvitettyjen syiden vuoksi ollenkaan käyttää, eikä jätehuoltopalveluja ole tarvetta tänä ajanjaksona tarjota. Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta jätelain 82 :n mukaisesti muistutus 14 päivän kuluessa laskun saamisesta jätelautakunnalle. Lasku on lain 83 :n mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä. 5 Taksan rakenne Taksa on rakenteeltaan kaksiosainen eli kiinteistöjen jätemaksut muodostuvat perusmaksusta ja järjestetyn jätteenkuljetuksen maksusta. Lisäksi taksassa on määritelty erikseen pienkuormien vastaanottohinnat jäteasemilla. PERUSMAKSU 6 Perusmaksun perusteet ja määräytyminen Jätelain mukaan jätemaksu, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta jäteyhtiölle aiheutuvat kustannukset. Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksut tulevat kaikille kiinteistöille, joilla on yksi tai useampia asuinhuoneistoja (riippumatta siitä, mitä muita tiloja kiinteistöllä on) sekä kaikille vapaa-ajan asunnoille. Perusmaksun maksuvelvollisuus on sillä, joka on hallinnut kiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä. Perusmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä rakennuksen käyttötarkoitus on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä (vakituinen tai vapaa-ajan asuminen). Asiakkaan on ilmoitettava käyttötarkoituksen muutoksista jätelautakunnalle tai jäteyhtiölle, jotta tieto voidaan merkitä jätehuollon asiakasrekisteriin. 7 Perusmaksun muodostuminen Perusmaksu koostuu seuraavista osista: 1) perusosa, 2) jätelautakuntaosa ja 3) kuntaosa. Perusosalla jäteyhtiö kattaa yleisestä jätehuollon palveluverkoston ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Sillä katetaan seuraavia jätehuoltopalveluja, jotka ovat kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen käytössä:

5 vaarallisten jätteiden jätehuolto, ekopisteverkosto, jäteasemien infra (rakenteet ja ylläpito) sekä jäteneuvonta ja valistus. Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja hyötyjätteiden keräys (ekopisteverkosto sekä veloitukseton metallin ja lasin keräys) ovat veloituksetta ainoastaan kotitalouksien käytössä. Julkiselta hallinto- ja palvelutoiminnalta, yrityksiltä ja yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta peritään erikseen maksut, joilla katetaan palvelun tuottaminen. Jäteaseman infran osalta perusosassa otetaan huomioon vain kotitalouksien käyttämä osuus palvelujen tuottamisessa, koska palveluja käyttävät myös yritykset. Jätelautakuntaosalla katetaan yhteisen jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan ja sen toimiston kustannukset. Jätelautakunnan alaisuudessa huolehditaan jätelain ja jätehuoltomääräysten toteutumisen seurannasta, käsitellään asiakkaiden hakemukset jätehuoltomääräyksiin ja jätemaksuihin liittyen ja huolehditaan muista jätelain mukaisista viranomaistehtävistä. Kuntaosalla peruskunnat kattavat jätehuollon järjestämistehtävistä niille vielä aiheutuvia kustannuksia (käytännössä vanhojen kaatopaikkojen jälkihoitoa). Kuntaosa on käytössä vain osassa kuntia ja se vaihtelee kunnittain. Jäteyhtiö tilittää kuntaosat kunnille. Taulukko 1. Perusmaksut kunnittain Perusmaksu (alv 24 %)/vuosi Asuinhuoneisto, biojäte sekajätteisiin Asuinhuoneisto, biojäte lajitellaan * Vapaaajanasunto Juankoski, Kaavi, Konnevesi, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Tuusniemi, Valtimo 36,64 18,65 11,46 Juuka 38,53 20,53 12,40 Kuopio 39,87 21,87 13,07 Lieksa 37,83 19,84 12,05 Nurmes 47,55 29,56 16,91 Siilinjärvi 40,51 22,52 13,39 Suonenjoki 39,49 21,50 12,88 Tervo 40,36 22,37 13,32 Vesanto 37,68 19,69 11,98 * edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia, josta on tehty kompostointi-ilmoitus yhtiölle vähintään kuukautta ennen laskutusta

6 KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT 8 Jäteastioiden tyhjennysmaksut Tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian tyhjennyksestä. Jäteastioiden tyhjennysmaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä. Jäteastioiden tyhjennyshinnat muodostuvat kuljetus- ja käsittelyosasta. Koko jätelautakunnan toimialueella on sama käsittelyosa. Käsittelyosassa on huomioitu kunkin astiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilaavuuspaino. Käsittelyosa määritetään siten, että jäteyhtiö pystyy kattamaan toimintakustannuksensa ja tulevat investointinsa. Käsittelyosa sisältää myös valtiolle maksettavan jäteveron. Jätelautakunnan alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli jäteyhtiö on kilpailuttanut jätekuljetukset keskitetysti. Kuljetusosa määritetään alueittain siten, että sekajätteen osalta on kolme aluetta: Kuopio, Siilinjärvi ja muut kunnat. Hyödynnettävän jätteen osalta on kaksi hinta-aluetta: Kuopio ja muut kunnat. Kuljetusosa perustuu keskitetyn kilpailutuksen urakkahintoihin. Koska kilpailutuksen perusteella Kuopion ja osin Siilinjärven kuljetukset ovat muita kuntia halvempia, on niissä voimassa osin eri taksa. Muualla käytössä on yksi yhteinen taksa. Kiinteistön käyttöön toimitetun jäteastian ( litraa) hankinta- ja toimituskustannukset sisältyvät jäteastian tyhjennyshintaan, kun kyseessä on jätehuoltoon liittyvälle kiinteistölle toimitettava uusi jäteastia tai lisäjäteastia säännölliseen tyhjennykseen taikka tyhjennyksessä rikkoutuneen jäteastian tilalle tuotava jäteastia. Muutoin astian toimituksesta peritään lisämaksu. Tyhjennysmaksua ei peritä, jos keräilyväline on jäteyhtiön tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt kokonaan tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa normaalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tai kimpassa yhteyshenkilön tulee ilmoittaa laiminlyönnistä jäteyhtiölle jäteastian tyhjennysvälin, kuitenkin enintään neljän viikon kuluessa. Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota seuraavia: - keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella kyseiseen astiaan laittaa; - yksityistie tai kiinteistön pihatie jäteastialle on niin huonokuntoinen, ettei sitä ole turvallista ajaa jäteautolla; - tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennykset estäviä kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä; - jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä - jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä tai - kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi. Mikäli tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, määrätään kiinteistölle maksut kaikkien jäteastioiden osalta niin kuin tyhjennykset olisi tehty.

7 Taulukko 2. Jäteastioiden tyhjennysmaksut Kuopio Sekajäte Kuljetus Käsittely yht. (alv 0 %) yht. (alv 24 %) irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) 12,94 7,50 20,44 25,35 lisäsäkki alle 200 l 2,24 1,50 3,74 4,64 astia 140 l 2,24 1,05 3,29 4,08 astia 240 l 2,24 1,80 4,04 5,01 astia 360 l 2,24 2,70 4,94 6,13 astia 660 l 2,24 4,62 6,86 8,51 astia 660 l, seuraavat 1,77 4,62 6,39 7,93 astia l 2,26 6,20 8,46 10,49 pikakontti 4 m 3 14,94 36,00 50,94 63,17 pikakontti 6 m 3 17,14 54,00 71,14 88,21 pikakontti 8 m 3 21,97 72,00 93,97 116,52 syväkeräys 0,3 m 3 29,86 2,70 32,56 40,37 syväkeräys 0,5 m 3 29,86 4,50 34,36 42,61 syväkeräys 0,8 m 3 29,86 7,20 37,06 45,95 syväkeräys 1,3 m 3 29,86 11,70 41,56 51,53 syväkeräys 3,0 m 3 34,35 27,00 61,35 76,07 syväkeräys 5,0 m 3 37,33 45,00 82,33 102,09 Hyödynnettävä jäte Kuljetus Käsittely yht. (alv 0 %) yht. (alv 24 %) Biojäte astia max 240 l 4,00 2,98 6,98 8,66 irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) 15,00 37,20 52,20 64,73 Pahvi rullakko 4,48 0,00 4,48 5,55 pikakontti 23,96 0,00 23,96 29,71 irtopahvi m 3 (min. 0,3 m 3 ) 7,80 0,00 7,80 9,67 Kartonki astia max 800 l 4,48 0,00 4,48 5,55 pikakontti 23,96 0,00 23,96 29,71 Lasi asuinkiinteistöt* 0,00 0,00 0,00 0,00 irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) 6,27 0,00 6,27 7,77 astia max 360 l 6,27 0,00 6,27 7,77 Metalli asuinkiinteistöt* 0,00 0,00 0,00 0,00 irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) 6,27 0,00 6,27 7,77 astia max 660 l 6,27 0,00 6,27 7,77 * edellyttää sopimista yhtiön kanssa (vaatimuksena soveltuvuus keräyslogistiikkaan, riittävä kertymä ja jätekatos) Keräysvälineen koon poiketessa taulukossa esitetyistä, hinta määräytyy seuraavin perustein: - jos keräysväline on yli 10 % hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa - aina vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta

8 Taulukko 3. Jäteastioiden tyhjennysmaksut Siilinjärvi Sekajäte Kuljetus Käsittely yht. (alv 0 %) yht. (alv 24 %) irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 15,31 7,50 22,81 28,28 lisäsäkki alle 200 l 2,74 1,50 4,24 5,26 astia 140 l 2,74 1,05 3,79 4,70 astia 240 l 2,74 1,80 4,54 5,63 astia 360 l 2,74 2,70 5,44 6,75 astia 660 l 2,74 4,62 7,36 9,13 astia 660 l, seuraavat 2,18 4,62 6,80 8,43 astia l 2,98 6,20 9,18 11,38 pikakontti 4 m 3 16,88 36,00 52,88 65,57 pikakontti 6 m 3 19,31 54,00 73,31 90,90 pikakontti 8 m 3 21,95 72,00 93,95 116,50 syväkeräys 1,3 m 3 32,54 11,70 44,24 54,86 syväkeräys 3,0 m 3 32,54 27,00 59,54 73,83 syväkeräys 5,0 m 3 32,54 45,00 77,54 96,15 Hyödynnettävä jäte Kuljetus Käsittely yht. (alv 0 %) yht. (alv 24 %) Biojäte astia max 240 l 5,33 2,98 8,31 10,30 irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) 15,00 37,20 52,20 64,73 Pahvi rullakko 6,01 0,00 6,01 7,45 pikakontti 29,44 0,00 29,44 36,51 irtopahvi m 3 (min. 0,3 m 3 ) 11,59 0,00 11,59 14,37 Kartonki astia max 800 l 6,01 0,00 6,01 7,45 pikakontti 29,44 0,00 29,44 36,51 Lasi asuinkiinteistöt* 0,00 0,00 0,00 0,00 irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) 7,74 0,00 7,74 9,60 astia max 360 l 7,74 0,00 7,74 9,60 Metalli asuinkiinteistöt* 0,00 0,00 0,00 0,00 irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) 7,74 0,00 7,74 9,60 astia max 660 l 7,74 0,00 7,74 9,60 * edellyttää sopimista yhtiön kanssa (vaatimuksena soveltuvuus keräyslogistiikkaan, riittävä kertymä ja jätekatos) Keräysvälineen koon poiketessa taulukossa esitetyistä, hinta määräytyy seuraavin perustein: - jos keräysväline on yli 10 % hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa - aina vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta

9 Taulukko 3. Jäteastioiden tyhjennysmaksut toimialueen kunnat poislukien Kuopio ja Siilinjärvi Sekajäte Kuljetus Käsittely yht. (alv 0 %) (alv 24 %) irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 15,31 7,50 22,81 28,28 lisäsäkki alle 200 l 3,44 1,50 4,94 6,13 astia 140 l 3,44 1,05 4,49 5,57 astia 240 l 3,44 1,80 5,24 6,50 astia 360 l 3,44 2,70 6,14 7,61 astia 660 l 3,44 4,62 8,06 9,99 astia 660 l, seuraavat 2,76 4,62 7,38 9,15 astia l 3,73 6,20 9,93 12,31 pikakontti 4 m3 16,88 36,00 52,88 65,57 pikakontti 6 m3 19,31 54,00 73,31 90,90 pikakontti 8 m3 21,95 72,00 93,95 116,50 syväkeräys 1,3 m3 32,54 11,70 44,24 54,86 syväkeräys 3,0 m3 35,64 27,00 62,64 77,67 syväkeräys 5,0 m3 72,73 45,00 117,73 145,99 Hyödynnettävä jäte Kuljetus Käsittely yht. (alv 0 %) yht. (alv 24 %) Biojäte astia max 240 l 5,33 2,98 8,31 10,30 biopussi max 20 l (Lieksa) 4,11 0,37 4,48 5,56 irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 15,00 37,20 52,20 64,73 Pahvi rullakko 6,01 0,00 6,01 7,45 pikakontti 29,44 0,00 29,44 36,51 irtopahvi m 3 ( min. 0,3 m 3 ) 11,59 0,00 11,59 14,37 Kartonki astia max 800 l 6,01 0,00 6,01 7,45 pikakontti 29,44 0,00 29,44 36,51 Lasi asuinkiinteistöt* 0,00 0,00 0,00 0,00 irtosäkki, irtojäte (kuutioveloitus) 7,74 0,00 7,74 9,60 astia max 360 l 7,74 0,00 7,74 9,60 Metalli asuinkiinteistöt* 0,00 0,00 0,00 0,00 irtosäkki, irtojäte (kuutioveloitus) 7,74 0,00 7,74 9,60 astia max 660 l 7,74 0,00 7,74 9,60 * edellyttää sopimista yhtiön kanssa (vaatimuksena soveltuvuus keräyslogistiikkaan, riittävä kertymä ja jätekatos) Keräysvälineen koon poiketessa taulukossa esitetyistä, hinta määräytyy seuraavin perustein: - jos keräysväline on yli 10 % hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa - aina vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta

10 9 Maksut lisäpalveluista Jäteastian tyhjennysmaksujen lisäksi määrätään lisämaksu mm. tilanteissa, joissa keräyspaikasta aiheutuu jäteyhtiölle lisäkustannuksia taikka asiakas on tilannut lisäpalvelun. Taulukko 5. Lisämaksut (alv 0 %) (alv 24 %) Säkin asennus, /säkki 1,10 1,36 Lisämaksu siitä, että biojäteastiaan asennetaan suojasäkki (sis. säkin ja asennuksen). Lisämaksu siitä, että sekajäteastiaan (max 240 l) asennetaan suojasäkki (sis. säkin ja asennuksen). Reittipoikkeamamaksu, /alkava 500 metriä 0,55 0,68 Lisämaksu siitä, että jäteautolla ajetaan jätelautakunnan määrittämän perusnoutoalueen ulkopuoliselle alueelle, matka mitataan yhteen suuntaan Noutomaksu, /alkava 500 metriä 0,55 0,68 Lisämaksu siitä, että jäteautolla ajetaan jätehuoltomääräyksistä poikkeavaan keräyspaikkaan, kuten omakotitalon pihaan (pihatie), matka mitataan yhteen suuntaan Siirtomaksu, /alkava 10 metriä 1,10 1,36 Lisämaksu siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai -säkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon yli 10 metriä, jos siirto on mahdollista tehdä. Astian pesu, /astia 11,29 13,99 Lisämaksu siitä, että jäteastia pestään tilauksesta pesureitin yhteydessä (sisältää pesun ja ylimääräisen tyhjennyksen). Pesureitin yhteydessä pestään veloituksetta biojäteastiat kahdesti vuodessa ja vähintään kerran viikossa tyhjennyksessä olevat 660 litran sekajäteastiat kerran vuodessa. Tuntiveloitus, /tunti 82,09 101,79 Lisämaksu siitä, että yleisestä keräyspisteestä siivotaan siihen kuulumatonta jätettä (käytetty aika laskutetaan viiden minuutin tarkkuudella), lisäksi jäte laskutetaan erikseen. Maksu määrätään sille, joka on tuonut jätettä pisteeseen. Lisämaksu siitä, että tilaus ei sovi ajoreitille, vaan se ajetaan erillisenä kuljetuksena (käytetty aika laskutetaan viiden minuutin tarkkuudella). Tuntiveloituksen lauantailisä 100 % ja sunnuntailisä 200 %. Jätehuoltomääräyksistä poikkeava keräysväline tai keräyspaikka, /tyhjennys 4,63 5,74 Lisämaksu, jos keräysväline tai keräyspaikka poikkeaa jätehuoltomääräyksistä mm. pyörätön jäteastia, ylipainava jäteastia, puutteellinen jäteauton kääntöpaikka, sarjoittamaton jätehuoltoavain, puuttuva jätekatos (jos määräykset edellyttävät katoksen) Hukkanouto, /käyntikerta Lisämaksu siitä, että keräysvälineen tyhjennys on estynyt (auto edessä, portti lukossa, tien kunto jne). Tyhjennystä käydään taajamassa yrittämässä kaksi kertaa. Jos jäteastia ei ole asiakasrekisterin mukaisilla tyhjennyskerroilla keräyspaikalla, määrätään normaali tyhjennysmaksu. jäteastiat alle 800 l 2,78 3,45 pikakontit ja syväkeräykset 8,67 10,75 Tilauskuljetusmaksu, /tilaus Lisämaksu epäsäännöllisistä, soiton perusteella tapahtuvista tyhjennyksistä (ei peritä yksittäisistä lisätilauksista säännöllisessä tyhjennyksessä oleville keräysvälineille, jos lisätilaus sopii suoraan ajoreiteille) jäteastiat alle 800 l 2,78 3,45 pikakontit ja syväkeräys 8,67 10,75

11 10 Jäteastian toimitus /tilaus Lisämaksu jäteastian viennistä Kuopio 21,25 26,35 Siilinjärvi 26,56 32,93 Muut kunnat 33,00 40,92 Lisämaksua ei peritä järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvien, säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jäteastioiden osalta, paitsi pyynnöstä tehdyn astian vaihdon yhteydessä ja jos astia joudutaan vaihtamaan siksi, että sen rikkoutuminen on aiheutunut muusta kuin jäteyhtiön toiminnasta. Jos jäteastian rikkoutuminen on toistuvaa tai tahallista, jäteyhtiö perii myös jäteastian hankintakustannukset. Noutokukko, /käyntikerta Isokokoisten jäte-esineiden noutopalvelu. Noutaa yksittäisiä isoja jäte-esineitä, jotka eivät mahdu kokonsa vuoksi omaan jäteastiaan. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi runkopatja, jääkaappi, pesukone, kirjahylly (purettuna osioihin), polkupyörä ja iso taulutelevisio. Palvelu toimii kahden noutomiehen voimin. Asiakkaan tulee olla paikalla sovittuna ajankohtana ja tavaroiden tulee olla siirtovalmiina ja purettuna osiin. Tavaroiden noutoja tehdään ennalta suunniteltuina viikonpäivinä, tiettyinä kellonaikoina alueittain. Toiminta-alue Kuopio, Pieksämäki, Siilinjärvi ja Suonenjoki. Noudon hinta, (määrä 0-3 m3 ) 56,45 70,00 Lisäkuutiot 12,10 15,00 Hukkanoutomaksu, mikäli asiakas ei ole paikalla 12,10 15,00 Rakentajan roskis, /tyhjennys Rakentajille ja remontoijille kiinteistökohtainen sekajätteiden keräyspalvelu rakentamisen ajaksi. Rakentajan roskis on tarkoitettu sellaisille jätteille, jotka eivät sovellu hyödynnettäviksi ja jotka eivät ole vaarallisia jätteitä. Palvelu pitää sisällään tilavuudeltaan 660 litraisen vuokra-astian, johon voi laittaa esimerkiksi muovia ja styroxia. Roskis saa painaa täytenä enintään 80 kg, joten se ei sovellu raskaiden rakennusjätteiden, kuten betoni- tai tiilimurskeen tai metalliromun keräykseen. Astiavuokra sisältyy jäteastian tyhjennyshintaan, mutta astian toimitus veloitetaan taksan mukaisesti. Myös astian ulkopuolella olevista ylimääräisistä säkeistä ja irtoroskista veloitetaan taksan mukaisesti Kuopio 9,65 11,97 Siilinjärvi 10,36 12,85 Muut kunnat 11,26 13,96 10 Aluekeräyspistemaksut Aluekeräyspisteet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä sekajätteen keräyspisteitä, joita voivat käyttää vain vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Maksulla katetaan keräyspisteiden perustamisesta ja ylläpidosta sekä jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Aluekeräyspistemaksu on asuntokohtainen ja se laskutetaan yhtenä eränä ennen pisteen käyttöoikeuden alkamista tai noin kahden kuukauden kuluessa käyttöoikeuden alettua. Maksu määräytyy sen mukaan, mikä on asunnon käyttötarkoitus maksuunpanovuoden ensimmäisenä päivänä. Asunnosta, jossa ei ole vakituista asukasta, peritään vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksu. Mikäli vapaa-ajan asunto tarvitsee jätehuoltoa myös talviajalle ( ), kiinteistön haltijalta peritään ympärivuoden käytettävän vapaaajan asunnon maksu. Mikäli kiinteistö liittyy aluekeräyspisteen käyttäjäksi kesken vuoden, laskutetaan aluekeräyspistemaksu ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Jos kuitenkin aluekeräyspisteen käyttöoikeus alkaa kuukauden 1.päivä, peritään käyttömaksu sen kuukauden alusta alkaen. Mikäli aluekeräyspisteen käyttäjäksi ilmoitettu kiinteistö siirtyy käyttämään omaa tai kimppa-astiaa taikka kiinteistö todetaan asianmukaisten selvitysten perusteella käyttökelvottomaksi, palautetaan aluekeräyspistemaksu ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen.

12 Taulukko 6. Maksut aluekeräyspisteen käytöstä 11 (alv 0 %) (alv 24 %) ympärivuoden käytettävä vakituinen asunto 97,85 121,33 ympärivuoden käytettävä vapaa-ajan asunto 63,74 79,04 kesäajan ( ) käytettävä vapaa-ajan asunto 30,26 37,52 JÄTEASEMAT 11 Jäteasemien vastaanottomaksut Jäteasemat ovat jäteyhtiön ylläpitämiä sellaisten jätteiden vastaanottopaikkoja, joita ei voida laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi. Veloituksetta jäteasemilla otetaan vastaan kodin vaaralliset jätteet, metalliromut, puujäte ja sähköromut. Pienkuormamaksu peritään kuormista, joissa on energiajätettä ja loppujätettä. Pienkuormamaksuilla katetaan jätteiden edelleen kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset. Taulukko 7. Maksut jäteasemien vastaanotosta Kuopion jätekeskus, Pikkukukko (alv 0 %) (alv 24 %) * Pienkuorma enintään 3 m 3 tai 300 kg 15,77 19,55 * Pienkuorma enintään 1 m 3 tai 100 kg 7,90 9,80 Paikalliset jäteasemat * Pienkuorma enintään 3 m 3 tai 300 kg 19,68 24,40 * Pienkuorma enintään 1 m 3 tai 100 kg 9,88 12,25

13 VOIMAANTULO Voimaantulo ja voimassa olo Tämä jätetaksa tulee voimaan Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan jätelautakunnan edellisen jätetaksan.

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn toteutus 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä 3.1

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012 Aika ja paikka: 1.2.2012 klo 17.00 18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo 17.20 18.30 Vihti Seppo Immonen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot