Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8 Visio Porin Lyseon lukio hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa ja hallinnossa luontevasti ja tarpeen mukaan. 1

2 Tavoitteet Opetushallitus lähtee siitä, että opiskelijalla tulisi olla oikeus antaa näyttö osaamisestaan sillä kirjoittamistekniikalla, joka on hänelle sopivin: käsin tai koneella. Näin ollen kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus saada riittävät tiedot ja taidot tietokoneen ja tarvittavien ohjelmistojen käyttöön. Porin kaupungin tietostrategiassa todetaan, että koska tietotekniikan kurssit ovat lukioissa koulukohtaisia soveltavia kursseja, TVT-taitoja voidaan sisällyttää myös muihin lukion kursseihin. Porin Lyseon lukion tavoitteet Opiskelijat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikan (TVT) itsenäisen käytön uusmedialukutaidon omaksuminen tiedonhankinnan monipuolistaminen Opiskelijoilla on ajan tasalla olevat valmiudet monipuoliseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön osana oppimisprosessia. Syvennetään opiskelijoiden taitoja ja tuetaan harrastuneisuutta Kehitetään verkko-oppimista ja virtuaalikoulua Otetaan huomioon tietoturva Tietoturvajärjestelmät ovat ajan tasalla Opiskelijat ja muut käyttäjät tuntevat tietoturvan Laitteistot ja ohjelmistot ovat ajan tasalla Henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan (TVT) osaaminen on riittävä Kehitetään hallintoa, informaatiota ja opinto-ohjausta informaatioteknologiapohjaisena Kulttuurimittaus Kulttuurimittauksessa käytettiin apuna kyselyä, joka suoritettiin opettajakunnalle helmikuussa

3 Laitteistot laitteistot ovat kohtuullisesti ajan tasalla hallinto toimii pori.fi verkossa ja muut koneet omassa toimivassa sisäverkossa, joka on kytketty pori.cedunet.fi verkkoon yhteistyö hankinnoissa toimii samassa kiinteistössä olevien koulujen kanssa jokaisessa luokassa on ainakin yksi verkossa oleva tietokone, dokumenttikamera ja dataprojektori opettajien työtilassa on tietokoneita uusi kopiokone mahdollistaa monipuolisen tulostuksen tietotekniikan luokassa on 12 Windows-järjestelmän konetta aineenopettajien käytössä olevassa mediateekissa on riittävästi linux koneita. liian vanhoja koneita ja muita laitteita on käytössä, erityistä on DVD-asemien puute opettajien työtilassa ei ole tietokoneita riittävästi verkon ja palvelimen kaikkia mahdollisuuksia ei osata käyttää opo-tilojen yhteydessä ei ole oppilaiden käytössä olevaa konetta/koneita vanhan salin laitteisto toimii huonosti joissakin luokissa esim. 209 olevien koneiden määrä on riittämätön Ohjelmistot Kaikissa koneissa on Office-paketit tai Open Office kuvankäsittelyohjelmana on PaintShopPro opettajien työtilassa Windows-järjestelmän koneiden lisäksi on yksi Linux-järjestelmän kone opettajien työtilassa ovat myös Adoben kuvan- ja tekstinkäsittelyohjelmistot käytössä on eri versioita Windowsista ja Office-paketeista kuvankäsittelyohjelmia koneissa liian vähän hyvien opetusohjelmien puute julkaisuohjelman puute, nettilehden tekeminen hankalaa Dokeos- tai muun oppimisalustan käyttö vähäistä Linuxin käyttöönoton epäselvyys Oppiminen halua kehittämiseen on olemassa kyselyn perusteella Internetin käyttö jakautuu seuraavasti: päivittäin viikottain har vemmin 18 % 27 % opettajat käyttävät lisääntyvässä määrin kaikkia 55 % tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia opetuksessaan mahdollisuus mediateekin käyttöön opetuksessa oppilailla on mahdollisuus tietokoneiden ja verkon omaehtoiseen käyttöön 3

4 verkko- ja virtuaaliopetukseen on kokeiluhalukkuutta koulun omassa tarjonnassa 4 tietotekniikan valinnaiskurssia, lisäksi on ollut ostokursseja sekä ammattiopistolta että yliopistokeskuksesta. Ostokursseja ei tällä hetkellä ole. opettajien taidot ovat vaihtelevat. Osaamistaso (asteikko 0-3) kyselyn perusteella on 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 peruskäyttö opetuskäyttö verkko-opetus erityisosaaminen seuraavanlainen: suurten opetusryhmien aiheuttamat hankaluudet opetuskäyttö on epätasaista ei yhtenäisten perustaitojen varmistamismahdollisuuksia verkko-opetuksen ominaisuudet omaksutaan hitaasti, sopivaa koulutusta vaikea saada opetussuunnitelmissa TVT-taitojen huomioon ottaminen puutteellista Täydennyskoulutus, päivitys perusteiden koulutushalukkuus kyselyn perusteella on seuraavanlainen: 4,5 4 powerpoint kuvat net t isivut 3,5 3 2,5 2 excel ainekohtainen ei kiinost 1,5 1 järjest elmä 0,5 0 lisäksi koulutushalukkuutta esiintyy seuraavissa aiheissa: virtuaalikoulua koskevat koulutukset, oppimisalustojen käyttö, fysiikan mittaustarve, verkkopedagogiikka, äänitiedostojen käytön koulutukset, tilannekeskustelut eri kielillä, tiedonhakukoulutus informaatikkojen kanssa, Linuxin käyttö esiintyy kiinnostusta opiskelijoiden ohjaukseen virtuaalikoulussa jonkin verran osallistuttu koulutukseen esim. aineenopettajaliittojen järjestämiin lisäkoulutusta tarvitaan, mutta koulutusajankohdat hankalia koulutus omalla koululla puuttuu laitteistot/ohjelmistot vaihtuvat, koulutustarve ei lopu päivitysten suunnitelmallisuus on puutteellista 4

5 Tekninen ja pedagoginen tuki Opetekin mikrotukipalvelut tietotekniikan opettajan tukityö mikrotuki riittämätöntä Hallinnon, informaation tuottamisen ja opinto-ohjauksen kehittäminen informaatioteknologiapohjaisena laitteet ja verkot kohtalaisessa kunnossa sekä koulussa että virastossa Wilman käyttö helppoa, koulutustarve vähäinen asenteet kunnossa samanlaiset pohjat kaikilla koulun www-sivut koulukeskuksen sisällä kaikki koulumuodot samassa hallintoverkossa osaamisen taso vaihtelee koulun www-sivut vanhentuneet suunnitelmallinen päivitys puuttuu ei yhtenäisiä lomakepohjia yhteensopivuusongelmia viraston suuntaan koulujen välinen yhteistyö koulukeskuksessa riittämätöntä Hallinnon koulutus, päivitys ja ulkoinen tuki sihteerien tarvekoulutus on tehty koulutusta järjestetään ohjelmistojen päivityksessä esiintyy yhteishankintaa laitteet kunnossa rehtorien koulutustarpeen kartoitus tekemättä asiakirjamallit opinto-ohjaajien koulutus riittämätöntä uusien ohjelmien testaus puutteellista ohjelmien tukipalvelut maksullisia Opetekillä on liian vähän resursseja antaa tukea Wilmaan poissaolot näkyviin, huoltajien sivut, tentti-ilmoittautuminen Wilman tulosteet vaativat hienosäätöä 5

6 Strategiat Tähän strategiaan on kirjattu pääsääntöisesti toimenpiteitä, joita ei ole mainittu kaupungin koulutoimen strategiassa. Toimenpiteet on esitetty kulttuurimittauksessa tehdyn jaon pohjalta. Strategiaa täydennetään ajoittain. Laitteistot Porin Lyseon lukio toimii samassa kiinteistössä Porin Lyseon koulun ja Aikuislukion kanssa ja pyrkii käyttämään osittain samoja laitteita yleisen verkon osalta. Hallintoverkossa jokaisella koululla on käytössään pääsääntöisesti omat laitteet. Luokkatilat varustetaan mahdollisimman ajanmukaisilla laitteistoilla kunkin luokan käyttöasteen ja käyttötavan mukaisessa järjestyksessä. Luokat varustetaan konemäärältään eritasoisiksi tarpeen mukaan. Konehankinnat tehdään yhteishankintana kaupungin kautta. Lukion suurista opetusryhmistä ja laajoista oppisisällöistä johtuen tärkeinä opetusvälineinä tietokoneiden lisäksi pidetään dataprojektoria ja dokumenttikameraa. Näitä uudistetaan resurssien mukaan. Vanhan salin mediavalmiutta kehitetään. Verkkoyhteydet hoidetaan Opetekin kautta. Hallinto toimii pori.fi verkossa ja yleisellä verkolla on Windows2000-palvelin ja virustorjuntaohjelmistot. Linux palvelin asennetaan mediateekin oppilaskoneita varten. Palvelimet pidetään ajanmukaisina ja niiden tietoturva ja virustorjunta pidetään ajanmukaisena. Ohjelmistot Käyttöjärjestelmänä koneissa on joko Windows tai Linux ja perusohjelmistona Office-paketti (Open Office). Tällä hetkellä koneissa on Windows-2000 ja Office tai uusimmissa Windows-XP ja Office Paljon yhteiskäytössä olevissa koneissa olisi oltava samat versiot. Lisäksi vanhimmista koneista puuttuvat DVDasemat ja hyvät multimediaominaisuudet, jotka pitää ajanmukaistaa. Erikoisluokissa oleva käyttöjärjestelmä on oltava yhteensopiva käytettävän oppiaineen ohjelmistojen tai muiden vaatimusten kanssa. Laitteiston järkevään sijoitteluun paneudutaan jatkuvasti. Eri oppiaineryhmät suunnittelevat luokkien ohjelmistojen päivitystarpeen. 6

7 Oppiminen Täydennyskoulutus Peruskoulussa hankittu tieto- ja viestintäteknisten laitteiden peruskäyttö mahdollistaa tietokoneiden käytön opetuksen apuvälineenä. Ne oppilaat, joiden perustaidot ovat puutteelliset, saavuttavat ensimmäisen vuoden aikana tarvittavan taitotason eri oppiaineiden avulla tai tietotekniikan kursseilla. Uusmedialukutaito pitää välittää kaikille oppilaille heidän kykyjensä mukaan, koska se varmistaa tasa-arvoisen oppimisen. Mahdollistetaan oppimista tukevien, uutta teknologiaa hyödyntävien ja aktivoivien opetus/opiskelumenetelmien vaiheittainen käyttöönotto. Selvitetään verkkoon laadittujen kurssien tekijäinoikeudet, jotka on oltava ensisijaisesti opettajilla. Lisätään verkkopedagogiikan, virtuaalikoulun ja verkon käyttöä myös itsenäisten suoritusten ohjauksessa. Oppilaita tulee opettaa hyödyntämään verkon ominaisuuksia, tietoturvaa ja mahdollisuuksia tiedon hankkimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus omalla ajallaan verkon ja tulostimen käyttöön. Mediateekki varataan pääosin eri oppiaineiden käyttöön ja opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn. Mediateekin käytön tehostamiseksi tietokoneiden määrää lisätään ja asennetaan käyttöjärjestelmäksi Linux. Lukiossa järjestetään hyvin erilaisia kursseja käyttäen hyväksi erilaisia työtapoja ja yhteistyötahoja. Strategian seurantaryhmä valvoo toteutuneita strategioita ja suunnittelee uutta. Koulutetaan opettajakunta haluamallaan tavalla. Täsmäkoulutukseen osallistumisen lisäksi osallistutaan muihinkin informaatioteknologiaa, virtuaalikoulua yms. käsitteleviin koulutuksiin. Osallistutaan eri oppiaineiden verkkopedagogiikkaa ja virtuaalikoulua käsittelevään koulutukseen. Tekninen ja pedagoginen tuki Koulu käyttää Opetekin mikrotukipalveluja ja tietotekniikan opettajan tukityötä laitteistojen ja verkon hoidossa ja opastuksessa. Mikrotukihenkilöresurssien parantamiseksi Porin kaupungin tulee lisätä Opetekissa toimivien mikrotukihenkilöiden määrää. Uusinta tutkittua tietoa ja opetusmateriaalia hankitaan kouluun, jotta opettajien olisi helpompi lähteä kehittämään omia verkkopedagogisia sovelluksia. 7

8 Informaation tuottamisen ja opinto-ohjauksen kehittäminen Koulun verkkosivut uudistetaan yhtenäiseksi kaupungin määräysten mukaisesti. Niillä on oltava koulun perustietojen lisäksi on mm. opinto-opas, lukuvuositiedote, arviointiraportti, tarjotin ja pääosa tulostettavista lomakepohjista esim. uusintakuulustelut ja yo-ilmoittautuminen. Wilman käyttöä monipuolistetaan. Hallinnon kehittäminen Verkon kautta suoritettavia toimenpiteitä tulee olla mm. tiedottaminen, yhteistyö eri koulujen välillä ja yhteydet viranhaltijoihin. Lisäksi selvitetään mahdollisuus siirtää poissaolojen syöttö tapahtuvaksi Wilman avulla. Hallinnon koulutus, päivitys ja ulkoinen tuki Selvitetään koulutustarve. Päivitetään menetelmät siten, että tiedonsiirrot eri viranomaisten välillä toimivat selkeästi ja hallinto-ohjelmien tiedot ovat asianmukaisia ja helposti saatavilla. Mikrotukea tarvitaan lisää. Tiivistelmä: Lyseon lukiossa tieto- ja viestintätekniikan käyttö on mahdollistunut melko uuden laitteiston myötä. Verkkopedagogiset mahdollisuudet, laitteistot ja ohjelmistot ovat lisääntyneet ja muuttuneet jatkuvasti. Näiden hyödyntämisessä ollaan edetty hitaasti mutta jatkuvasti. Yhteistyötä muiden samassa koulukeskuksessa toimivien oppilaitoksien kanssa ylläpidetään edelleen. Jatkuva kouluttautuminen, tieto- ja viestintätekniikan päivittäinen käyttö ja mahdollisuuksien arviointi sekä uusien laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ylläpitää jatkuvaa kehitystä. Toisaalta laitteistojen järkevän käytön suunnitteluun, mikrotuen tarpeen arviointiin, oppimistason kartoitukseen ja tietoturvaan tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota. 8

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO... 4 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TAVOITTEET... 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati Toukokuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio ja tavoitteet 3 Informaatioteknologian

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 1 Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008 Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 2.1 Mikä on tieto ja viestintätekniikan

Lisätiedot

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Osaaminen

Lisätiedot

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät Väinölän koulun tietostrategia 2008 LIITTEET: - Koulutoimen TVT-opetussuunnitelma (LIITE 1) - Koulutoimen TVT portaat; perusopetuksen sisältöjen kuvaus (LIITE 2) - Investointisuunnitelma (LIITE 3) - Tilat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Meri-Porin lukion tietostrategia

Meri-Porin lukion tietostrategia Meri-Porin lukion tietostrategia Viimeisin muutos 20.5.2008 Meri-Porin lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian eli tietostrategian

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Kehittämiskohteet...4

Lisätiedot

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Herttuan koulun tietostrategia Johdanto Porin Herttuan koulu on erityiskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille E1 PK9. Koulumme toimii fyysisesti kahdessa rakennuksessa samassa pihapiirissä. Toisessa

Lisätiedot

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille 2011-2012 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot... 5 2.1. 0.-2. -luokkien taitotasot...

Lisätiedot

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 Sisällys SISÄLLYS... 2 TAUSTAA... 3 LÄHTÖTILANNE... 4 TAITOTASO...4 Henkilökunta...4 Oppilaat...4 LAITTEISTO...7 Tietokonelaitteet...7

Lisätiedot

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ...3 1.1 Tietostrategian päivittäminen...4 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2)...4 2. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 2004-2006 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietostrategia...2 1.1 Tietotekniikan käytön tavoitteet...2 1.2 Oppilaiden tasavertaisuus...3

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot