TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA"

Transkriptio

1 TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

2 Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut strategiat 8. Tiivistelmä

3 1. Käsitemäärittelyt Strategiat tarkoittavat niitä harkittuja toimenpiteitä Toukarin koulussa, joilla visio ja asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja joilla voidaan vaikuttaa siihen, että vision suuntainen toiminta vahvistuu. Visio on näkemys siitä, minkälainen osuus informaatioteknologialla on koulumme jokapäiväisessä työssä tietyn ajan kuluttua. Kulttuurimittaus on kartoitus ja analyysi siitä, mikä informaatioteknologian tila kokonaisuudessaan on tällä hetkellä koulussamme. 2. Yleistä Esiopetus ja perusopetuksen luokat 1-6 Luokilla 1-6 oppilaiden motivoiminen tietotekniikkaan ei ole vaikeaa. Vastaanottokyky ja rohkeus takaavat sen, että suurin osa oppilaista sisäistää saamansa opit hyvinkin nopeasti. Tietotekniikasta ovat kiinnostuneita yhtä lailla pojat sekä tytöt. Ongelmana on se, että oppilaat mieltävät tietokoneet ennen kaikkea viihdyttäjinä ja pelikoneina, ei niinkään oppimista tukevina laitteina. Siksi koulussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tietotekniikan tarkoituksenmukaisen käytön opettamiseen. Esiopetus ja luokat 1-2 Oppilaat tutustuvat yhdessä opettajansa kanssa koulun laitteistoon ja alkuopetuksen valmiisiin opetusohjelmiin. Internetistä löytyy sopivia tehtäviä jo esi- ja alkuopetukseen.

4 Luokat 3-4 Valmiudet tietokoneen itsenäiseen käyttöön. Varmistetaan, että oppilas osaa avata ja sulkea tietokoneen oikeaoppisesti, löytää luokkatasolle sopivat opetusohjelmat työpöydältä ohjeen mukaisesti sekä oivaltaa ja muistaa vastuunsa yhteisen laitteiston kunnossa pysymisestä. Luokat 5-6 Voidaan toteuttaa jo laajojakin projektitöitä eri oppiaineissa tietotekniikkaa apuna käyttäen. Internettiä hyödynnetään projektien valmisteluissa. Syvennetään sähköpostin käyttötaitoa. Omien kotisivujen suunnittelu ja toteuttaminen vapaaehtoisesti. Tietotekniikan luokan käyttömahdollisuus tulisi jakaa tasan, tunti/viikko/opetusryhmä, painottaen kuitenkin kuudetta luokkaa.mikäli on tarpeen, opetusryhmiä tulisi voida vaihtaa niin, että kaikilla oppilailla olisi it- avusteisissa oppimistuokioissa hyvä tuki. Kukin koulu luo itselleen sopivan toiminta- aikataulun oman tieto-/taito-/laitetasonsa mukaan.

5 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 1-2 luokka Tietokoneen käynnistäminen ja sulkeminen Hiiren ja näppäimistön peruskäyttö Tulostaminen Tallentaminen ohjatusti Salasanan käyttäminen ohjatusti Ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen Tekstinkäsittely- ja piirrosohjelman alkeiskäyttö OPIT- ohjelman avaaminen ja käyttö OPIT- sähköpostin alkeiskäyttö 3-4 luokka Tietokoneen ja oheislaitteiston nimistö ja käyttötarkoitus Hiiren ja näppäimistön käyttö kehittyy- molemmat kädet Oheislaitteiden hallinta( tulostusvalinnat,skannerin ohjattu käyttö) Tallentaminen( tallennusvälineet) ja kansiorakenne( tallennus ja avaaminen) Laite -ja verkkoympäristön turvallisuus Salasanalla kirjautuminen itsenäisesti Kahden ohjelman yhteiskäyttö Hyötyohjelmien käytön hallinta ja itsenäinen käyttö mm. tekstinmuokkaus ja kuvan liittäminen tekstiin. Multimedia www-ympäristössä, hakukoneiden käyttäminen ohjatusti OPIT- ohjelman käyttö ja OPIT-sähköpostin itsenäinen käyttö Yhteistyötaidot; toisten opastaminen 5-6 luokka Hiiren käytön monipuolisuus ( painikkeet, vierittäminen) Kuvamateriaalin siirtäminen tietokoneelle ( digikamera) Kopiointi, siirtäminen, poistaminen ja ryhmitteleminen tallennusvälineissä ja kansiorakenteessa

6 Tietoturva, tekijänoikeus ja yksityisyyden suoja OPIT-ohjelman salasanan vaihtaminen, suojaaminen ja profiilin muokkaus ja hallinta Ohjelmien yhteiskäyttö Hakuohjelmien itsenäinen käyttö OPIT-oppimisympäristössä työskentely, mediateekki- ja projektityökalujen käyttö Verkkokyselyyn vastaaminen 4. Toukarin koulun it- visio Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia on luonteva osa jokapäiväistä koulutyötä perusopetuksen luokilla Toukarin koulun it- tavoite Koulullamme on opetusministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti verkotettu laitteisto ja ohjelmisto ja sen tietoturva on riittävästi varmistettu. Koulun käyttöjärjestelmä on yhdenmukainen kouluhallinnon käyttöjärjestelmän kanssa. Henkilöstöllä on koulutuksella varmistetut tiedot ja taidot, joita opettaja tarvitsee työssään auttaakseen oppilaitaan hyödyntämään tietotekniikkaa kouluoppimisessa. Oppilaat hallitsevat luokkatasonsa mukaisesti tietokoneen käytön vaatimukset. Koululle laaditaan perusopetuksen luokkatason mukaisesti portaittain etenevä ohjelma, jonka läpikäytyään oppilaalla on riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen hyödyntämään informaatioteknologiaa myöhemmässä oppimisessaan. Koulun ohjelmat ja laitteet on säännöllisesti päivitetty. 6.Toukarin koulun kulttuurimittaus Tavoitteena on luoda oppilaille tietokoneen käytön pohja asteittain luokilla 1-6, jotta heillä olisi käytössään riittävät oppimisen edellytykset siirtyessään seuraaviin kouluasteisiin. Laitteistot Kaikissa luokissa on pentiumtason tietokone varustettuna Windows käyttöjärjestelmällä. Internet- yhteys on käytössä kaikissa koulun koneissa luokilla on yhteinen tulostin, 5-6 luokalla on omansa.

7 Skanneri on hallintokoneen yhteydessä. Koulussa ei ole dataprojektoria. Opetusohjelmat Käytössä olevat muutamat opetusohjelmat ovat Windows-pohjaisia.Koulun määrärahat rajoittavat ohjelmistojen hankintaa. Oppiminen Koulun tietokoneopetus aloitetaan 1-2. luokilla tietokoneeseen ja sen käyttöön perehdyttämisestä erilaisten yksinkertaisten ohjelmien avulla periaatteena, että kone tulee tutuksi. Koska varsinaista it- oppiainetta ei ole, täytyy aika ottaa lähinnä äidinkielen tunneista luokkien it- opetus sisältää lähinnä näppäimistöharjoittelua, valmisohjelmien käyttöä, oman tekstin tuottamista kirjoitusohjelmalla ym. Periaatteena, että opitut taidot varmentuvat ja oppilaat pystyvät käyttämään konetta apuna oppimisessa luokkien it- opetus sisältää vähän vaativimpia asioita kuten fontit, kuvat, liitokset, sähköposti, internet, hakukoneet, powerpoint- ohjelman käyttöä ym. It- opetus on ollut aiemmin kerhomuotoista, mutta koneen käyttö on tullut osaksi jokapäiväistä koulutyötä mm. erilaisten ryhmätöiden valmistelemisessa. Kerhomuotoinen opetus edellyttäisi riittävää tuntiresurssia. Tekninen ja pedagoginen tuki Olemme käyttäneet apuna ongelmatilanteissa sekä koulutusviraston että Opetekin asiantuntijoiden apua, koska omat resurssit ovat rajalliset. Toivottavasti tukea on saatavilla jatkossakin. Hallinnon ulkoinen tukitoiminta Laite- tai ohjelmistovikojen ilmaantuessa on apua saatu koulutusvirastosta/opetekista. Virustorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti.

8 Opettajakunnan tietotekniikan täydennyskoulutus Täsmäkoulutus on vastannut opettajakunnan tarpeisiin ohjelmistojen, Windowsin, netin ym. osalta. Henkilökunta pyrkii pitämään riittävää tieto/taitotasoa jatkossakin yllä osallistumalla koulutukseen mahdollisuuksien mukaan. Hallintokäyttökoulutus Henkilökunta osallistuu koulutukseen mahdollisuuksien mukaan, tarvetta on. Tietoliikenne Nykyinen Opetekin kautta toimiva järjestelmä toimii hyvin, myös yhteydet virastoon ovat ajanmukaiset. Sähköinen hallinto ja tietoturva Hallinnon toimet ja yhteydenpito ovat muuttuneet lähinnä sähköiseen muotoon. Myös vanhempien yhteydenpito kouluun päin on osittain sähköpostin välityksellä tapahtuvaa. Tietoturva- asiat on hoidettu asianmukaisesti. Koulun kotisivujen uudistaminen on työn alla. Hallintokäyttö ja päivitys Hallinto-ohjelmien käyttöön ja päivitykseen ei ainakaan pienessä koulussa aika tahdo riittää, joten asiantuntija- apua tarvitaan. Pieniä kouluja kiertävä koulusihteeri on ollut suurena apuna tässä asiassa. Opetuskäyttö ja päivitys Koulun koneet ovat opetuskäytössä eri luokilla. Tuntikehyksen olessa pienen koulun kohdalla tiukka, kerhotunteja tietokoneopetuksessa ei ole voitu järjestää. Konekantaa on uudistettu jonkin verran, mutta edelleen ongelmia tuottaa koneiden vähäinen määrä. Koneiden päivitys on it- yhdysopettajan vastuulla. Apua on saatu tarvittaessa koulutusvirastosta ja Opetekista.

9 7. Valitut strategiat Hallinto Sähköinen hallinto Henkilökunnan tietojen, oppilaiden osoite-, numero-, ym. tietojen hallinnoinnissa käytetään Primus- ohjelmaa. Uutena on keväällä käyttöön otettu arvioinnin Vilma- ohjelma, tällä hetkellä 4-6. luokan numeroarvioinnissa, myöhemmin myös 1-3. luokkien sanallisessa arvioinnissa. Ohjelmistojen käytössä on apuna kiertävä koulusihteeri sekä koulutusviraston henkilökunta. Hallinnon koulutus Pääasiallisesti koulutuksesta huolehtii koulutusvirasto/opetek. Käytännön apuna on kiertävä koulusihteeri. Pienet koulut tekevät myös jonkin verran yhteistyötä asian tiimoilta. Hallinnon päivystystarve Koulutusvirastolla on henkilö, joka käy kouluilla tarvittaessa ja huolehtii sekä tarkastaa päivitykset kuntoon. Oppiminen Oppilaalle opetetaan tietokonetyöskentelyssä vastuuta. Hänen tulee ymmärtää, että koneella toimiminen on asiallista niin tietojen hakemisessa kuin tuottamisessakin. Varsinaisten koneiden käsittelyssä tulee muistaa, miten yhteisestä omaisuudesta huolehditaan. Varsinkin internetsivustojen osalta tulee pysyä niissä säännöissä, jotka on sovittu. Tuki It- tuki on jatkuva tuki viraston tai tukihenkilön kautta. Laitehuolto keskitetään Opetekiin.

10 Täydennyskoulutus Jatkuva koulutus on tarpeellista. Ohjelma kerrallaan opittavaksi. Koulutuksen tulisi palvella koulutettavan tarpeita. Laitteet Tavoitteena on, että koulussa on käytössä yksi tietokone/viisi oppilasta. Lisäksi olisi tärkeätä, että laitteet olisivat käytössä niin, että mahd. monen oppilaan perehdyttäminen samaan aikaan olisi mahdollista( vrt. tietokoneluokka). Tietoliikenne Nettiyhteys on ajan tasalla ja toimiva. Päivitys Hallinnon päivityksistä vastaa koulutusvirasto. 8.Tiivistelmä Toukarin koulun tietostrategia on osa Porin kaupungin koulutoimen tietostrategiaa ja koulussa noudatetaan hallinnon ja opetuksen kannalta yhteisesti sovittuja asioita. Koulu on 3- opettajainen koulu, jossa toimii kolme opetusryhmää jakautuen yhdysluokkiin 1-2, 3-4 ja 5-6. Koulun tietokonekantaa on viime vuosina uudistettu, mutta edelleen koneita on hieman liian vähän oppilasmäärään verrattuna. Oppituntimäärät ovat viime vuosina olleet lähes minimissä eikä esim. kerhotoimintaa ole voitu järjestää. Tietokoneopetukseen tarvittava aika otetaan muista tunneista ja henklökohtaista opetusta on järjestetty esim. välituntisin. Koulumme tietokoneopetuksessa edetään alaluokilta yläluokille mahdollisimman luontevasti vähitellen siten, että koulusta lähtevällä 6. luokkalaisella on riittävät tiedot ja taidot tietokoneen käytössä ja hänellä on hyvä pohja lähteä kehittämään tietojaan ja taitojaan.

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne syksyllä

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 OPETUKSEN PERUSTEET...3 2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT...4

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot