Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista."

Transkriptio

1 Herttuan koulun tietostrategia Johdanto Porin Herttuan koulu on erityiskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille E1 PK9. Koulumme toimii fyysisesti kahdessa rakennuksessa samassa pihapiirissä. Toisessa rakennuksessa toimitaan yhdessä Herralahden koulun kanssa. Informaatioteknologian hyödyntäminen koetaan koulussamme tärkeäksi osa-alueeksi osana erityisopetusta. Tietokoneavusteinen opetus tuo merkittävää lisäarvoa oppimisvaikeuksista kärsiville tai vammaisille lapsille heidän arkipäivän oppimisessaan. Miellämme tietokoneavusteisen opetuksen olevan koulussamme jatkumon, joka alkaa esiopetuksesta kulkien läpi koko kouluajan oppilaan yhtenä työvälineenä evästäen hänet nykyaikaiseen yhteiskuntaan. IT eli informaatioteknologia käsittää kaikki ne laitteet, välineet ja menetelmät, joilla tietoa haetaan, hallitaan sekä käsitellään viestinnässä. Näiden taitojen hallinta on tarpeen, jotta erityistuen tarpeessa olevilla oppilaille on mahdollisuus osallistua tasaveroisina jäseninä yhteiskunnan toimintaan. Herttuan visio Päämääränä on yhtenäinen sekä toimiva tieto- ja viestintäteknologia, joka olisi luonteva osa jokapäiväistä kouluopetusta perusopetuksen erityisluokilla esi1-9. Visio edellyttää, että koululla on käytettävissä ajanmukaiset laitteet, ohjelmat sekä päivitykset, asiantuntevia kouluttajia sekä ohjaus- ja tukihenkilöitä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukemiseen. Herttuan IT -tavoitteet Herttuan koulun tietostrategian tavoitteena on lisätä ja kehittää tietotekniikan käyttöä opetuksessa pedagogisesti järkevällä ja tuloksellisella tavalla. Tavoitteena on, että myös opettajien käyttötaidot kehittyvät vastaamaan aikaan sidottuja vaatimuksia. Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. A) Hallinnon tavoitteet ja strategiat: Herttuan koulun hallinnon tavoitteet ovat yhteneväiset koululaitoksen tietostrategian hallinnolle tehtyihin tavoitteisiin.

2 Sähköinen hallinnointi Informaatioteknologia tukee ja toteuttaa päivittäistä toimintaa eli päätöksentekoa, valmistelua, suunnittelua ja johtamista. On tärkeää, että palveluista on saatavilla oikeaa tietoa oikeaan aikaan ja oikeasisältöisenä. Tarvittavan tiedon on myös löydyttävä nopeasti ja helposti. Herttuan koulun Intranet verkkoa pyritään kehittämään verkossa olevaan lomake -tietokantaa kaikkien hyödynnettäväksi verkossa (koulun omat lomakkeet, koulutoimen sähköiset asiakirjat). Samoin -- koulun sisäiset muistiot sekä tiedotteet pyritään välittämään sähköisinä versioina verkon kautta joka edellyttää, että koulussa on toimiva yhteys viraston ja koulun välillä yhteiset hallinto-ohjelmat verkossa yhtenäinen asiakirjatuotanto ja -hallinta hallintaverkon turvallisuuskysymykset Hallinnon koulutus Tavoitteena on, että koulun henkilökunta käyttää koulun ATK laitteistoja, ohjelmistoja ja verkkoyhteyksiä monipuolisesti työssään ja mielekkäällä tavalla opetuksessaan sekä osallistuvat tietotekniikan opetuskäytön kehittämiseen koulussamme. Opettajien tietoteknisiä osaamisalueita: Alaluokkien opettajat Sähköinen materiaalin tuotto Wordilla OPIT- perusjakso OPIT- syventävä jakso Tietoa verkosta hakukoneiden avulla Tietoturvan perusteet Palvelimen käyttö Primus-kouluhallintojärjestelmä (Wilma) USB-tikun käyttö (Hojks)

3 Lexia ja Moppi -ohjelmat Yläluokilla tietotekniikka opettavat opettajat Alaluokkien opettajien taidot Tietojen ja taitojen päivitystä opetusteknologiakeskuksen koulutusohjelmakalenterin valikoimasta Opettajien taitoja pyritään kehittämään käytännön tarpeita vastaavalla koulutuksella niin opetusteknologiakeskuksen tarjoamilla kursseilla kuin koulun omien IT -tukihenkilöiden valmennuksella. Lisäksi on tarpeen, keskustella erityiskoulujen IT henkilöiden yhteisestä toiminnasta. Hallinnon päivitys Hallintopäivityksissä tulee ensisijaisesti noudattaa Porin koulutoimen yleistä uudistusaikataulua. Niin varmistetaan ettei ohjelmistokanta liiaksi hajaannu ja synny yhteensopivuusongelmia. Ulkoinen tuki Virallisten hallinnon internet- ja intranet-sivustojen sekä koulujen verkottamisesta vastaa Porin kaupungin opetusteknologiakeskus. Lisäksi koulun IT -vastaavat ovat osallistuneet mahdollisuuksien mukaan niin eri solujen oppilaskoneiden, ATK -luokan kuin opettajainhuoneiden koneiden ylläpitoon. B) Opetuksen tavoitteet ja strategiat: TVT- strateginen opetussuunnitelma Opetetaan ja varmistetaan tietotekniikan perustiedot ja taidot kaikille. Koululle laaditaan oma opetussuunnitelma, joka etenee portaittain. Sen perustana on Porin kaupungin koulutoimen tietostrategian portaattavoitteisto. Koulussa tavoitteena on tietokoneen hyödyntäminen eri oppiaineissa. Tietokoneen perushallintataitojen lisäksi Opit ympäristöä ja kehitysvammaliiton Tikas-ohjelmaa hyödynnetään oppilaan taitoja vastaavalla tavalla Opetuksessa otetaan huomioon erityisoppilaiden tarpeet. Oppilaiden osaamisen taso/oppiminen kirjataan oppilaan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan.

4 Luokka-asteisia tavoitteita: E1-P2 - Koneen käynnistys ja sammuttaminen - Hiiren käyttö - Opetusohjelmien käyttö - Piirrosohjelman avaus ja piirtäminen - Kirjoitusohjelman avaus ja sanojen / lauseiden kirjoittaminen - Tallentaminen omaan kansioon - Tulostus - Netin turvallinen käyttö P3-4 - Em. asioiden varmistaminen - ATK-luokan sääntöjen rikkeetön noudattaminen - Tietokoneen pääosien nimet ja käyttötarkoitus - Opetusohjelmien itsenäinen käyttö - Näppäimistön käyttö - Tekstin kirjoittaminen - Tekstin käsittelyn perusteet: fontit rivivälit - Valmiin kuvan liittäminen - Tiedonhaku ja viestintä tietoverkoissa: Netin turvallinen ja asiallinen käyttö Tiedonhaun alkeet P5-6 - Em. asioiden kertaus ja varmistaminen - Tekstinkäsittely: leikkaa liitä kopioi - Tiedonhaku ja viestintä tietoverkoissa: Netin turvallinen käyttö Tiedon hakeminen verkosta Verkoista saatavan tiedon luotettavuuden arviointi Oma sähköpostitunnus ja sähköpostin käyttö - Tietokoneen vastuullinen käyttö - Atk-luokan sääntöjen rikkeetön noudattaminen - Oma-aloitteisuus P7-9 - Em. asioiden varmistaminen - Tekstinkäsittely: kappaletasaus

5 luettelomerkit ja numerointi lisämerkit WordArt - Taulukoiden luominen ja muokkaus - Tallentaminen muistitikulle - Omien kansioiden luominen ja poistaminen - Muistitikun käyttäminen Laitteisto ja ohjelmastrategiaa Laitteisto Koulussa on verkkoyhteys ja tulostus, jotka toimivat lähes ongelmitta fyysisesti. Palvelin on win pohjainen sijaiten ATK-luokassa, jossa on lisäksi 10 oppilaskonetta ja yksi opettajalle, sekä dataprojektori. ATK-luokka on uusittu 2003, välitöntä uusimisen tarvetta oppilaiden koneiden suhteen ei ole. Opettajan käytössä oleva kone sen sijaan pitäisi uusia ja varustaa ohjelmistolla, joka mahdollistaa oppilaiden tuntikäyttäytymisen seuraamisen. Yläkoulun puolella, sinisen solun viidessä luokassa otettiin syksyllä 2007 käyttöön Linux-serveri. Ajatuksia vastaavanlaisen sijoittamisesta muihin soluihin ei ole. Verkossa olevien laitteiden käyttöjärjestelmä on lähes kaikissa luokissa win Jokaisessa luokassa on yksi verkossa oleva Pentium tasoinen laite, sekä lisäksi vanhempaa kalustoa, joka ei ole verkossa. Määrällisesti laitteita on riittävästi. Ongelmana on ohjelmistojen erilaisuus, sekä laitteiden ikä ja kunto, eritoten näytöt alkavat olla tiensä päässä. Opettajien ATK-käyttäytymistä helpottaisi yhdenmukainen perusohjelmisto luokkatasolla. Palvelimen win2000 ei täysin tue Open Office tuotesarjaa. Kaiken kaikkiaan koulussa 27 luokkahuonetta, joissa annetaan luokkkamuotoista opetusta. Muissa kuin ATK-luokassa käytössä olevista laitteista 70% on lahjoituksia. Viimeisimmät koulun ostamat keskusyksiköt ja näytöt ovat vuodelta Laitteisto/ohjelmistostrategia Luokissa oleva laitekanta ohjelmineen on uusimisen tarpeessa. Erityiskoulussa perusteltua on luokkakohtainen dataprojektori ja dokumenttikamera, jolloin varmasti voidaan kaikkien oppilaiden kanssa puhua samasta kuvasta. Luokkakäytössä olevat koneet pitää varustaa yhdenmukaisella ohjelmistolla. Oppimis-ohjelmistohankintojen/ -päivitysten kärjessä on Lexia. Moppiohjelman päivitys on myös ajankohtainen, se eriyttävää matematiikan opiskelua monipuolisesti.

6 Laitteistohankintojen/uusintojen kärjessä ovat opettajienhuoneissa olevat koneet sekä ATK- luokan kone. Ne on piakkoin uusittava, jotta koulussa olisi ajanmukainen laitteet ja ohjelmat edes strategisesti tärkeissä paikoissa. Huoneessa xxx oleva HOJKS- tiedostojen tallentamiseen tarkoitettu keskusyksikkö varustetaan siirrettävällä ulkoisella kiintolevyllä varmuuskopioinnin helpottamiseksi. Myöhemmin siirryttäneen HOJKStiedostojen tallentamiseen kaupungin palvelimelle. Laitteiston huoltaminen koulutasolla on resurssien annettujen puitteissa hyvin pienimuotoista ja pohjaa enemmänkin ohjelmatason ja tallentamisen ohjaamiseen ja neuvomiseen kuin laitteidenvarsinaiseen huoltamiseen. Varsinaiset huoltotoimenpiteet tehdään opetusteknologiakeskuksen kautta. Toimenpidelistalla ensimmäisellä sijalla - Ohjelmiston ja koneiden ajanmukaistaminen aloitetaan win 2000 käyttöjärjestelmän päivittämisellä. Apuna opetusteknologiakeskus. - Kevään 2008 aikana laaditaan uusi luokkakohtainen tilasto luokkien käytössä olevista koneista - Open Office pyritään korvaamaan windows paketeilla, yhdenmukaisuuden ja asiakirjaongelmien avautumisen vuoksi. - Koulun sisäisessä käytössä olevat atk-pohjaiset täytettävät lomakkeet tarkistetaan, tallennusmuodoksi.rtf

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TVT-VISIO Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo sisällysluettelo_... 2 1 Johdanto......... 2.. Kenintlmisknnmet..... 4 3. T' t -ja viestintäteknine

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot