Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA"

Transkriptio

1 Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA

2 SISÄLLYS 1 KÄSITTEET TUORSNIEMEN KOULUN IT-VISIO KOULUN IT-TAVOITE Tuorsniemen koulun it-tavoite TUORSNIEMEN KOULUN IT-KULTTUURIANALYYSI VALITUT STRATEGIAT TIIVISTELMÄ

3 1 KÄSITTEET It eli informaatioteknologia sisältää kaikki ne laitteet, välineet ja menetelmät, joilla tietoa etsitään, hallitaan ja käsitellään ja joita käytetään kommunikaatiossa sekä viestinnässä. It-visio tarkoittaa tässä sitä asioiden toivottua, strategian avulla saavutettavissa olevaa tilaa, jossa koulun it-opetus ja laitteisto saavuttavat optimoiduimman mahdollisen käyttöasteensa ja sitä vastaavan hyödyn. It-tavoite on täsmennetty kuva visiosta, eli konkreettisesti näkyvä tulos halutusta kehityksestä, tässä tapauksessa oppilaiden oppimisesta ja kehittymisestä tavoitteiden mukaisesti. It-kulttuurimittaus kertoo sen, miten asioiden tila on tällä hetkellä suhteessa tavoitteisiin ja visioihin. Kulttuurianalyysin pohjalta harkitaan konkreettiset menetelmät saavuttaa tavoitteet. It-strategialla tarkoitetaan niitä toimintamalleja ja harkittuja menetelmiä, joiden avulla kehitetään oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa ja opiskelussa. 3

4 2 TUORSNIEMEN KOULUN IT-VISIO Tuorsniemen koulun it-visio, johon koulun tietostrategia pohjautuu on seuraava: Oppilas perehtyy tietotekniikan, sähköisen tiedonhankinnan ja viestinnän perusteisiin sekä perustaitoihin, ja pystyy täten hyödyntämään näitä taitoja luontevasti ollessaan vuorovaikutuksessa jokapäiväisen ympäristönsä kanssa. 3 KOULUN IT-TAVOITE 3.1 Tuorsniemen koulun it-tavoite Tuorsniemen koulun, Porin koulutoimen yleistavoitteista johdetut it-opetuksen tavoitteet sekä tietotekniset valmiudet ja opetettavat taidot niveltyvät Porin koulutoimen tietostrategiassa (2008) asetettavien tavoitteiden mukaisesti kullekin luokka-asteelle seuraavasti: 1-2 lk -tietokoneen käynnistäminen ja sulkeminen -hiiren ja näppäimistön peruskäyttö -oletustulostaminen -tallentaminen oletuskansioon -rauhallinen työskentely -salasanan käyttö ohjatusti -ohjelmien käyttö ja niiden sulkeminen -perustekstinkäsittely -selaimen alkeiskäyttö -www-osoitteen avaamien ja verkko-opetusmateriaalin käyttö (opit) 4

5 3-4 lk -tietokoneen ja oheislaitteiston nimistö ja käyttötarkoitus -hiiren ja näppäimistön käyttö varmentuu -tallentaminen, kansiorakenne -laite- ja verkkoympäristön turvallisuus -salasanalla itsenäisesti kirjautuminen -ohjelmaikkunoiden käyttö (kaksi ohjelmaa samanaikaisesti) -tekstin muokkaus, kuvan liittäminen -hakukoneiden käyttö ohjatusti -sähköpostin käyttö itsenäisesti 5-6 lk -hiiren käyttö hallussa (painikkeet, vierittäminen) -kopiointi, siirtäminen, poistaminen ja ryhmittely kansiorakenteessa ja tallennusvälineissä -tietoturva, yksityisyyden suoja ja tekijänoikeus -salasanan vaihto, suojaamien ja profiilin hallinta -ohjelmien yhteiskäyttö -esitysgrafiikkaohjelmien käyttö (esim.powerpoint) -hakuohjelmien itsenäinen käyttö -mediateekki- ja projektityökalujen käyttö 5

6 4 TUORSNIEMEN KOULUN IT-KULTTUURIANALYYSI Koulun it-kulttuurimittauksen (opettajien yhteinen aivoriihi) perusteella selvitettiin Tuorsniemen koulun it-asioiden oikea, ajankohtainen tila. Tätä status quo ta verrattiin koulun it-tavoitteisiin ja vertailun pohjalta koottiin Tuorsniemen koulun itkulttuurianalyysi, (missä ollaan, miten toimitaan käytännössä, mihin ollaan menossa ja mihin pitäisi olla menossa) Kulttuurianalyysin pohjalta päätettiin strategiat, eli harkitut toimenpiteet, jotta it-tavoitteet saavutettaisiin. Suoritetussa kulttuurimittauksessa havaittiin Tuorsniemen koulun kultturianalyysissa seuraavat piirteet: Hallinnon puolella on tarpeellista: Riittävän tietoturvan takaaminen Uusiin ohjelmiin perehdyttäminen Ajanmukaisen laitteiston saanti ja ylläpito Opetuksessa it-teknologian hyödyntämistä tukivat opettajien riittävä peruskäyttötaito sekä tietokoneluokkaan helppo pääsy (opetusryhmiä vähän). Opetuksen estävinä piirteinä koettiin koneiden ja yhteyksien ajoittainen pettäminen ja kun tukihenkilöä ei ole (ainakaan silloin saatavilla, kun sitä tarvitsisi!). Myös luokkakoneiden ja nettiyhteyksien puute omista luokkahuoneista rajoittavat koneiden käyttöä opiskeluun. Helmikuussa 2005 suoritetussa välitarkastelussa voidaan huomioida kahden ja puolenvuoden takaisessa tilanteessa parannusta koulun it-teknologian tilanteessa. Näitä parannuksia ovat: - koulun oma mikrotukihenkilö (1h viikossa tosin liian vähän tiukoissa tilanteissa!) - henkilökunnan teknologisen tieto/taito tason koheneminen koulutusten kautta (mm. Opit.koulutus ja keväällä 2005 alkava mediaope koulutus ) - Opetekissa puhelinsoiton päässä asiantuntevaa apua saatavissa - Koulun remontin yhteydessä luokkakoneiden määrän kasvu - Mediavaunu koulun käytössä osoittanut tarpeellisuutensa 6

7 5 VALITUT STRATEGIAT Sähköinen hallinto, hallinnon koulutus, hallinnon päivitys- sekä tukitarpeet Jotta hallinto pysyisi ajan tasalla niin taidoiltaan, tiedoiltaan kuin laitteistojen sekä ohjelmistojen päivityksessä, saadaan syksyllä 2005 uudet Primus-päivitykset. Laitteiston osalta käytetään edelleenkin Opetekin laitehuoltoa ja ylläpitoa omien pienten tukihenkilöresurssien vuoksi. Opetekin apu onkin osoittautunut tarkastelujaksolla tarpeelliseksi ja päteväksi. Oppiminen, eettinen ajattelu Opiskelussa korostetaan it-taitojen sekä tietojen (kts. it-tavoitteet luku 4.) lisäksi eettistä ajattelua. Tämä näkyy mm. oppilaiden ohjaamisessa koneen oikeaan käyttöön niin sisällöllisesti kuin laitteistollisestikin. Siis painottaen sitä, mitä netistä selaillaan, kuinka laitteistoa käsitellään ja että aina istunto lopetettaessa, on kone jätettävä aloitustilaan. Oppilaat eivät saa käyttää omia levykkeitään virusten leviämisten ehkäisemiseksi sekä tietoturvan takaamiseksi. It-tuki ja täydennyskoulutus Pidetään henkilöstön it-tuki- ja täydennyskoulutusta jatkuvasti yllä tarpeen mukaan. (kts. luku 4.) Koulutuksen on ensisijaisesti oltava maanläheistä, tarpeista lähtevää sekä koulua hyödyntävää. Tavoitteena on kaikkien koulun opettajien osalta opetushallituksen määrittelemä Ope.fi I taso jolloin taataan it-opetuksesta vastaavien perustaidot, ja jota kautta saavutetaan myös it-tavoitteet. Tällöin ei tarvita monimutkaisia opetusjärjestelyjä, vaan kukin opettaja voi oman opetuksensa apuna käyttää itteknologiaa. 7

8 Opetuksen laitteet ja ohjelmistot, tietoliikenne ja päivitykset Uusia ohjelmia olemme saaneet ja ne ovat olleet tarpeellisia (mm. Lexia päivitys ja Moppi-matikkaohjelma.) Sähköposti on toiminut oivallisesti ja verkon kaatuminen on vähentynyt. Uusien luokkakoneiden ja -yhteyksien myötä on varmemmin, helpommin ja tehokkaammin toteutettavissa it-teknologian käyttö osana jokapäiväistä opiskelua, koska ei tarvita siirtymiä ja etukäteisvarauksia. Lisäksi eriyttäminen eri oppiaineissa sujuu paremmin, kun ei tarvita erillistä valvontaa vaan kaikki tapahtuu opettajan valvovan silmän alla, jolloin myös tarvittaessa on apukin oppilaalle lähellä. Koulun omien verkkosivujen päivitystiheys on prosentuaalisesti mitattuna kiivastunut jopa useita kymmeniä prosentteja. 8

9 6 TIIVISTELMÄ Tuorsniemen koulun tietostrategia on osa Porin kaupungin koulutoimen tietostrategiaa ja noudattelee hallinnon ja opetuksen kannalta yhteisesti sovittuja asioita. Erityispiirteenä Tuorsniemen koulussa voidaan pitää koulun pienuutta, joka takaa opettajille ryhmineen joustavan pääsyn atk-luokkaan. Omien luokkakoneiden määrän ja laadun kasvaessa myös perusluokissa tapahtuva it-opetus ja muun opetuksen tukena käytettävä teknologia tulee lisääntymään ja syventymään. Opit-oppimisympäristön käyttöönoton myötä atk-luokan koneiden käyttöaste on entisestään lisääntynyt ja tullee näin ollen myös edelleen lisääntymään opettajien kouluttautumisen myötä. Opitin käyttäminen tulee tällöin laajenemaan useammille luokille. Koulun yhteisten tavoitteiden luominen, toteuttaminen ja ns. tilanneperiaatteen vaatimusten huomioonottaminen onnistuu koulussa hyvin. Onhan asialla pätevä ja ajan hermolla oleva henkilökunta. 9

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne syksyllä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) 15.4.2015 Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Turku Kasvatustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2011 Mäki Katriina

Lisätiedot

Meri-Porin lukion tietostrategia

Meri-Porin lukion tietostrategia Meri-Porin lukion tietostrategia Viimeisin muutos 20.5.2008 Meri-Porin lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian eli tietostrategian

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot