TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati"

Transkriptio

1 TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati Toukokuu 2008

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio ja tavoitteet 3 Informaatioteknologian hyödyntämisen nykytila 3 Nykyinen toimintakulttuuri 4 Strategiat... 5 Hallinto... 5 Sähköisen hallinnon strategia... 5 Koulutuksen strategia... 5 Päivitysstrategia... 5 Ulkoisen tuen strategia... 5 Opetus... 5 Laitteistostrategia... 5 Ohjelmistostrategia... 6 Tietoliikennestrategia... 6 Tietoyhteiskuntataidot... 7 Oppimisstrategia... 7 Täydennyskoulutuksen strategia... 7 Päivitysstrategia... 8 Tekninen ja pedagoginen tuki

3 JOHDANTO Tämä strategia korvaa koulussamme aiemmin käytössä olleen version. Tässä versiossa on otettu huomioon Porin kaupungin koululaitoksen tietostrategia-työryhmän tänä keväänä kuntatasolla laatima asiakirja. Lukioon tulevalla opiskelijalla pitäisi jo olla riittävät TVT- tiedot ja taidot, mutta perustaitoja voi hioa ja syventää erilaisilla TVT- kursseilla sekä eri oppiaineiden kursseilla. Opettajilla alkaa olla perustaidot hallinnassa. Luokat ovat pääosin hyvin varustettuja monipuolisen TVT-tekniikan pedagogisen käytön mahdollistamiseksi oppitunneilla. Koulua hallinnoidaan sähköisesti. Keväällä 2008 opiskelijat ovat ensi kertaa tehneet seuraavan lukuvuoden kurssivalintansa sähköisesti Wilmassa. VISIO JA TAVOITTEET Informaatioteknologia on luonteva osa oppimistapahtumaa. Lähes kaikki lukion käytössä olevat luokat ovat teknisesti riittävästi ja ajanmukaisesti varustettuja. Henkilökunta on koulutettua ja saa tarvittaessa lisäkoulutusta. Opiskelijat käyttävät tarpeen mukaan informaatioteknologiaa osana opiskeluaan. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMISEN NYKYTILA Toimintaa edistää se, että opettajat ovat koulussamme kartuttaneet huomattavasti tietoyhteiskuntataitojaan, laitekanta on hyvin kattava ja Internet-yhteydet toimivat joka luokasta. Myös opiskelijoiden kirjastoluokassa on mahdollisuus laitteiden käyttöön. Useat opettajat ovat jo kokeilleet kurssien pitämistä joko kokonaan tai osittain virtuaalisesti eri oppimisalustoilla. Lukiomme koneet ovat melko ajanmukaisia. Asennus, ylläpito ja huolto ovat ATK:sta vastaavan opettajan sekä opetusteknologiakeskuksen vastuulla. Opettajilla ja opiskelijoilla on käytössään Cedunet -verkkoympäristö. Hallintoverkko ja oppilasverkko ovat erillisiä. Lukiossamme on valinnaisia ATK-kursseja. Opiskelijoiden perustiedot ovat melko hyvät. Jotkut opiskelijat ovat todella harrastuneita. Toimintaa estää se, että tukihenkilöresurssi on opetus- ja hallintokäyttöä ajatellen riittämätön. Jokainen opettaja lukiossamme varmasti käyttäisi TVT-tekniikkaa vielä enemmän, jos joka luokassa olisi riittävä tekninen varustus sekä tarpeeksi oppilaskoneita. 3

4 Opettajat voisivat rohkeammin houkutella opiskelijoita vuorovaikutteiseen opetukseen teettämällä tehtäviä alustoilla, joissa se on muiden ryhmäläisten näkyvissä kommentteja varten. Näin saataisiin chat tyyppinen, opiskelijalle tuttu tapa myös opetuskäyttöön. Laitekanta vanhenee hyvin nopeasti. NYKYINEN TOIMINTAKULTTUURI Hallinnon tasolla koulutusvirasto ja koulut pystyvät siirtämään tietoja sähköisesti ja turvatusti verkossa. Opetuksen tasolla lukiomme on melko hyvin varustettu: lähes kaikissa luokissa on ainakin yksi verkkoyhteyksillä varustettu tietokone sekä dokumenttikamera ja videotykki. Joissakin luokissa on useampia oppilaskoneita. Opiskelijakirjastossa koneet ovat aina opiskelijoiden käytössä. Lukiolla on myös kannettavia tietokoneita opettajien käytössä. Tietokoneista voidaan tulostaa sekä opettajan tietokoneen tulostimelle että opettajainhuoneen monistuskoneelle. Lukion tietokoneiden käyttöjärjestelmät ovat joko Windows 2000 tai XP. Perustoiminto-ohjelmana on Microsoft Office. Linux- ja Open Office -valmiuksia on jo joillakin opettajilla. Näiden ilmaisten käyttöjärjestelmien ja ohjelmien käyttöönotto voitaneen toteuttaa tulevaisuudessa, sillä ensi talvena on paljon asiaan liittyviä kursseja Opetusteknologiakeskuksessa. Lukiossamme on toteutettu italian ja saksan verkkokursseja. Italiaa on näin voitu opiskella koko Satakunnan alueella. Saksaa ovat opiskelleet oman lukion opiskelijat. Maantieteessä opiskellaan paikantamista verkossa. Terveystietoon on tulossa ensi lukuvuodeksi verkkokurssi. Fysiikassa hyödynnetään verkko-opetusta. Opettajat hyödyntävät TVT-tekniikkaa myös teettämällä erilaisia kursseihin liittyviä tehtäviä verkossa tai verkon avulla. Tällöin tulevat käytännössä esille mm. lähdekrittisyys ja tekijänoikeudet. 4

5 STRATEGIAT HALLINTO 1. Sähköisen hallinnon strategia Koulutoimen hallinnon sekä koulujen toiminta samassa verkossa varmistetaan riittävällä tietoturvatasolla. Tietokoneet suojataan verkko- ja konekohtaisilla tietoturva-asennuksilla sekä virustorjuntaohjelmilla. Riittävä tietoturva varmistetaan hallintoverkon salauksen kehittämisellä ja jo aiemmin mainituilla virustorjuntaohjelmilla. Asiaton liikenne koulun verkon ja palvelimen välillä on estetty. Ylimääräisten ohjelmien lataaminen koneelle on estetty. 2. Koulutuksen strategia Lukiossamme työskentelevät henkilöt ovat saaneet tarvittavan tietoteknisen koulutuksen ja osaavat käyttää niitä ohjelmistoja, joita tarvitsevat työtehtävänsä suorittamisessa. Henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus saada lisäkoulutusta työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa sekä saada täydennyskoulutusta uusien ohjelmistojen ja laitteiden käyttöönoton yhteydessä. 3. Päivitysstrategia Hallinnossa on käytössä kolmentyyppisiä ohjelmia: selaimella käytettäviä, erillisellä clientsovelluksella käytettäviä hallinto-ohjelmia sekä yksittäisellä koneella toimivia sovelluksia. Yhteensopivuussyistä lukion hallinnon on seurattava Porin kaupungin tietohallinto-osaston päivityksiä käyttöjärjestelmien, virustorjunnan ja hallinto-ohjelmien osalta. Tavoitteena olisi nostaa ohjelmien taso Windows XP ja Microsoft Office 2003 tasolle. 4. Ulkoisen tuen strategia Hallinnon ohjelmisto- ja laitetukitarvetta varten kehitetään nykyistä, jo toimivaa, organisaatiota. Eri ohjelmistojen ja laitteistojen vastuuhenkilöitä tarkennetaan, jotta koko hallinnon henkilöstöllä on tiedossa, mihin ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Tukea tarjotaan niin vertaistukena kuin tukena koulutoimesta ja opetusteknologiakeskuksesta. Ulkoisen tuen tarvetta pyritään vähentämään kouluttamalla käyttäjät oikeisiin toimintatapoihin. 5

6 OPETUS 1. Laitteistostrategia Kouluilla käytössä oleva opetusverkko pidetään täysin erillään hallintoverkosta. Opetusteknologiakeskus huolehtii opetusverkon toiminnasta niin sisäverkon kuin ulkoistenkin yhteyksien osalta. Opetusverkossa olevien laitteiden uusimista jatketaan ja vauhditetaan, jotta oppilaiden käytössä ovat ajanmukaiset työvälineet. Opetusteknologiakeskus vastaa verkossa olevien laitteiden huoltamisesta. Kehitetään ja jatketaan Linux-käyttöjärjestelmän käyttöä sekä kerätään siitä kokemuksia. Luokkien laitteisto Tietokoneita kouluissa tulisi olla määrällisesti niin, että jokaista viittä oppilasta kohden olisi yksi oppilaskäytössä oleva tietokone. Lukioon tulisi hankkia riittävä määrä kannettavia tietokoneita, jotta niillä voi työskennellä koko opetusryhmä samanaikaisesti missä tahansa luokassa. Luokassa tulee olla riittävät oheislaitteet ja opettajan koneen kuvannäyttömahdollisuus dataprojektorilla. Tavoitteena on, että jokaisessa luokassa on vähintään yksi verkossa oleva tietokone, jossa on myös tulostusmahdollisuus sekä dataprojektori ja dokumenttikamera. Osaa lukion luokkahuoneista aletaan varustaa siten, että monimuotoinen verkko-opiskelu on jatkossa mahdollista. Tämä edellyttää useampia tietokoneita ja verkkomateriaalin tuottamiseen tarvittavaa tekniikkaa. Linux-koneiden määrää lisätään lukion kirjastossa. 2. Ohjelmistostrategia Koulujen opetuskäytössä olevaa ohjelmistokantaa tulisi voida yhdenmukaistaa. Ongelmana on kuitenkin eri vuosina toteutuneet hankinnat, jolloin myös ohjelmistoversiot poikkeavat toisistaan paljon. Kaikki uudet ohjelmistot eivät edes toimi vanhimmissa käytössä olevissa tietokoneissa. Perusohjelmistoina lukion tietokoneissa on Windows ja XP -käyttöjärjestelmiä. Ohjelmistovastuu Perusvastuun koulujen laitteiden käyttöjärjestelmä- ja Office- ohjelmien asennuksesta kantaa Opetusteknologiakeskus. Se asentaa em. ohjelmistot kouluille toimitettaviin koneisiin ja saattaa ne verkkoasennuksien osalta toimintakuntoon. Keskuksen huoltoyksikkö tekee myös koulujen käyttöjärjestelmämuutokset ja konekohtaista päivitystyötä. Opetusteknologiakeskuksen panos tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä lukion tasolla on merkittävä. Lukion tietotekniikan vastuuopettaja tai tietokonelaitteistosta vastaava opettaja huolehtivat, että tietokoneissa on käytettävissä ajanmukaiset ohjelmistot sekä toiminnan kannalta tärkeät selainten lisäosat. Hän vastaa yleensä myös laitteiden huollattamisesta ja muutosasennusten teettämisestä opetusteknologiakeskuksessa. Tietotekniikan vastuuopettajalle maksetaan lukioissa resurssitunneista. Ohjelmistojen hankinta Lukion opetusohjelmiston hankinta on jatkuvaa toimintaa ja sen tulee myös olla vuosittain budjetoitua. Hankinnassa käytetään apuna aineenopettajaa ja koulun TVT-ryhmän tai TVTopettajan asiantuntemusta. Koulutoimi huolehtii omalta osaltaan, että opiskelijoilla on yhdenmukaiset mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa. 6

7 3. Tietoliikennestrategia Tietoliikenne lukion kannalta tarkasteltuna tarkoittaa niitä yhteyksiä, joiden kautta opiskelijat ja opettajat voivat toimia tietoverkoissa. Kokonaisuutena kyse on koulurakennuksen lähiverkotuksesta, paikallisesta verkkoyhteydestä Cedunetin palvelimistoon ja siitä edelleen palveluntarjoajan kautta Internetiin. Cedunet ja Internet-yhteydet Lukion yhteydet toimivat Cedunetin oman välityspalvelimen kautta, mikä mahdollistaa haluttujen Internet-sivujen suodattamisen pois liikenteestä. Cedunetin omat palvelimet avaavat lukioille monenlaisia mahdollisuuksia. Opiskelijoiden ja opettajien käytössä ovat tehokas sähköposti, mahdollisuus julkaista omat kotisivut ja verkko-opetusta tukemassa Dokeos- ja Moodle - oppimisympäristöt. 4. Tietoyhteiskuntataidot Lukiomme pyrkii turvaamaan oppilaidensa hyvän sijoittumisen tulevaan osaamis- ja vuorovaikutusyhteiskuntaan suomalla kaikille opiskelijoilleen tasavertaiset edellytykset tutustua informaatioteknologian uusiin mahdollisuuksiin. Kun informaatioteknologiaa käytetään oppimisen tukena, korostetaan myös kasvatuksellisia näkökohtia, kuten tietoverkkojen asiallista käyttöä sekä sosiaalisia, eettisiä ja esteettisiä periaatteita. Opettajien on kyettävä ohjaamaan opiskelijaa tietoyhteiskuntataitojen omaksumisessa. Opettajien taidoista huolehditaan tietoteknisen täsmäkoulutuksen avulla. 5. Oppimisstrategia Opiskelijat ovat melko motivoituneita käyttämään tietotekniikkaa. Ongelmana on se, että opiskelijat mieltävät tietokoneet ennen kaikkea viihdyttäjinä ja pelikoneina, ei niinkään oppimista tukevina laitteina. Lisäksi tieto- ja viestintätekniikan käyttöä leimaavat yleiset kulutustottumukset, kaupallisuus ja lyhytjänteisyys. Siksi on kiinnitettävä erityistä huomiota tietotekniikan tarkoituksenmukaisen käytön opettamiseen. Opettajat voivat keskenään sopia teknologian käytön organisoinnista ja opetusjärjestelyistä sekä luokkatilojen vaihdoksista. 6. Täydennyskoulutuksen strategia Lukiossa tietotekniikan kurssit ovat koulukohtaisia soveltavia kursseja. TVT-taidot voivat sisältyä myös muihin lukion kursseihin. Lukiokoulutuksessa tavoitettavat TVT-taidot ovat: ulkoasultaan lukiotasoisen tutkielman tuottaminen (muotoiltu teksti, muokatut kuvat, taulukot, kaaviot) monimuotoisen erityisgrafiikan käyttäminen Internet-lähteiden oikea käyttö 7

8 lähdekriittisyys tietoturvan ja tekijänoikeuksien perusteiden tunteminen median monipuolinen ja analyyttinen tulkitseminen tietoteknisten laitteiden hyötyjen, haittojen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen tarpeellisten koulun hallinnon ohjelmien tunteminen etä- ja virtuaaliopetuksessa sekä verkkokursseilla tarvittavien kommunikointitaitojen hallitseminen Täydennyskoulutus Opettajakunnan tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen eli TVT-koulutuksen tavoitteena on antaa: opettajakunnalle riittävät valmiudet, jotta se kykenee hyödyntämään nykyaikaista tieto ja viestintätekniikkaa oppimistapahtuman tukena. riittävää laitekäyttö- ja ohjelmistokoulutusta, jotta tietokoneesta, verkkoympäristöstä ja muista digitaalisista laitteistoista ja järjestelmistä voi tulla luonnollinen osa oppimista ja koulun arkipäivää. tarvittavat valmiudet, jotta opettajakunta kykenee käyttämään tietoverkon palveluita ja muuta mediatekniikkaa tehokkaasti painottaen pedagogisia valmiuksia eri kouluasteilla ja oppiaineissa. Koulutus Porissa -Opetusteknologiakeskus Porissa Opetusteknologiakeskus suunnittelee ja järjestää opettajien täsmäkoulutusta, joka on mitoitettu vastaamaan Opetushallituksen OPE.FI:n koulutusjatkumoa ja Opetusministeriön tietostrategialinjauksia. Koulutuksen tavoitteena on antaa oppilaitoksen henkilöstölle valmiudet uudistaa koulunsa pedagogisia käytäntöjä hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Koulutuksia järjestetään Opetusteknologiakeskuksen ATK-luokassa ja tarpeen vaatiessa myös kouluilla. Koulujen on myös mahdollista tilata koululle räätälöityä koulutusta, jossa keskitytään koulun toivomaan teemaan. 7. Päivitysstrategia Opetuksen päivitysstrategian päämäärä on, että kouluilla olisi opetuskäytössä mahdollisimman ajanmukaiset laitteet ja niihin yhteensopivat ohjelmistot, paras hinta-laatusuhde huomioiden. Päivitysongelmia tuottaa erittäin nopea laite- ja käyttöjärjestelmän uusiutumisvauhti, jossa koulutoimi ei kykene taloudellisista syistä pysymään mukana. Lisävaikeutta tuottaa myös Microsoftin lisenssipolitiikka. Sen vuoksi lukiossamme on osittain jo siirrytty Linuxin käyttöön. Laitteistojen ja ohjelmien päivityksestä ja uusimisesta vastaavat ATK-opettaja ja Opetusteknologiakeskus. Jokainen opettaja on vastuussa oman osaamisensa päivittämisestä. 8

9 8. Tekninen ja pedagoginen tuki Palvelu koulun suuntaan Cedunetin web-palvelimella on varattu kotisivutilaa jokaiselle koululle. Koulu voi toteuttaa koulun kotisivut haluamallaan tavalla ja Opetusteknologiakeskus auttaa sivujen laatimisessa ja ylläpidossa mikäli koulu tarvitsee apua. Sivujen osoite on muotoa Koululla on myös mahdollisuus saada käyttöönsä sähköpostiosoite, joka on muotoa Tähän tulevat postit voidaan edelleen ohjata esim. rehtorille. Myös henkilöstön ja opiskelijoiden on mahdollista saada käyttöönsä sähköposti. Käyttäjätunnus sisältää: - oman sähköpostiosoitteen muodossa opiskelija henkilöstö - mahdollisuuden oman kotisivun laatimiseen Opettajien tukeminen Lukion opettajilla on edelleen usein tarve tekniseen ja pedagogiseen tukeen. Oman lukion tietotekniikan vastuuopettaja auttaa oman lukion opettajia monissa ongelmissa. Omalta osaltaan Opetusteknologiakeskus pyrkii minimoimaan tätä tarvetta järjestämällä kattavaa OPE.FI -tasoista tietotekniikkakoulutusta ja on tarjonnut koko Internetin olemassaolon ajan eritasoisia tietoteknisiä kursseja. 9

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille 2011-2012 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot... 5 2.1. 0.-2. -luokkien taitotasot...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

Meri-Porin lukion tietostrategia

Meri-Porin lukion tietostrategia Meri-Porin lukion tietostrategia Viimeisin muutos 20.5.2008 Meri-Porin lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian eli tietostrategian

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

Opettajien täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Opetusalan koulutuskeskus OPEKON, Helsingin

Opettajien täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Opetusalan koulutuskeskus OPEKON, Helsingin 6LSRR,QVWLWXXWWL±6LEER,QVWLWXWHW.HKLWWlPLVVXXQQLWHOPDYXRVLOOH± 7LLYLVWHOPl Oppiminen on kulttuuristen välineiden käyttämistä. Kolme tärkeintä kulttuurista välinettä ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli sekä

Lisätiedot

OPETUKSEN KEHITTÄMINEN ICT:N AVULLA. Kehittämisohjelma 2010

OPETUKSEN KEHITTÄMINEN ICT:N AVULLA. Kehittämisohjelma 2010 OPETUKSEN KEHITTÄMINEN ICT:N AVULLA Kehittämisohjelma 2010 OPETUKSEN KEHITTÄMINEN ICT:N AVULLA 2 1. JOHDANTO Turun opetussektori on rakenteellisessa muutostilassa. Kaupunginhallitus päätti 14.12.2009,

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

Tilannekatsaus kevät 2015

Tilannekatsaus kevät 2015 Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2012-2016 SIVISTYSTOIMIALA 5. toukokuuta 2015 Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma Vaasan kaupungin sivistystoimi Suunnitelman Rakenteen laadinta tarkistus 30.5.2013 Vaasan kaupungin sivistystoimen TVT-ryhmän

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot