Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet"

Transkriptio

1 Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Arviointityökalu oppilaitosverkostojen välisiä vertaiskäyntejä varten Vertaisarviointikäynneillä käytettävä luokitus 1.Toteutuu hyvin 2. Toteutuu kohtuullisesti - vaatii kehittämistä 3. Ei toteudu vaatii kehittämistä Lisäksi arvioidaan kehittämistarve: Miten kehitetään, milloin? 1

2 Vertaiskäyntien arviointien osa-alueet 1 Alueelliset tietostrategiat 2 Opetussuunnitelmat ja niiden kehittäminen 3 Verkoston tukitoimet (ekoulutoimen hallinto) 4 Verkkopedagogisen ja tietoteknisen osaamisen lisääminen ja kouluttautuminen 5 Sisällöntuotanto ja sen arviointi 6 Opiskelumahdollisuuksien avaaminen ja aktivointi 7 Yrittäjyys 8 Oppilaitosverkoston toimivuuden arviointi 1 Alueelliset tietostrategiat Oppilaitosverkostossa on perehdytty yhteisesti alueellisiin tietostrategia-asiakirjoihin Oppilaitosverkosto on laatinut oman tietostrategiansa Tietostrategiassa on otettu huomioon verkkopedagogiset painotukset 2

3 2 Opetussuunnitelmat ja niiden kehittäminen Oppilaitosverkostossa tehdään yhteistyötä lukion opetussuunnitelmien kehittämisessä (aineryhmät) Oppilaitosverkostossa tehdään yhteistyötä ammatillisen oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittämisessä Oppilaitosverkostossa tarkastellaan yhteisesti lukion ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia verkkoopetustoiminnan kehittämiseksi Lukioilla on yhteisesti laadittu opetussuunnitelma aikuisten lukioopetusta varten Lukioilla on yhteistyötä/työnjakoa aikuisten lukio-opintojen järjestämisessä 3 Verkoston tukitoimet (ekoulutoimen hallinto) Sopimukset, rahoitus ja verkoston johtaminen Koulutuksen järjestäjät ovat tehneet sopimuksen yhteisistä tavoitteista Sopimuksen sisältö kattaa kaikki keskeiset osa-alueet Koulutuksen järjestäjät ovat sopineet rahoituksesta Kurssien hinnoittelusta on sovittu yhteisesti Oppilaitosten johto toimii yhteistyössä verkko-opetuksen organisoinnissa Oppilaitosverkoston rehtoreilla on toimiva yhteinen suunnittelujärjestelmä Oppilaitosverkoston rehtorit ovat osallistuneet muutosprosessikoulutukseen Oppilaitosverkostolle on nimetty vastuuhenkilö(t) johtamaan ja koordinoimaan toimintaa Verkoston vastuuhenkilöiden tehtäväkuvat ja vastuut on määritelty 3

4 3 Verkoston tukitoimet (jatkoa) Koulutusportaali Alueellinen koulutusportaali on toiminnassa Alueellisen koulutusportaalin kehittäminen on käynnistetty Alueellinen koulutusportaali käsittää yhteisen verkkokurssitarjottimen Alueellinen koulutusportaali käsittää alueen oppilaitosten yhteisen, muille avoimen opetustarjonnan Koulutusportaalin verkko-opintotarjotin noudattaa OPH:n opintoluokitusta ja tiedonsiirron rajapintamallia Alueellisen koulutusportaalin tarjonnan laatua arvioidaan säännöllisesti 3 Verkoston tukitoimet (jatkoa) Laitteistot ja järjestelmät Oppilaitosten verkko-opetuslaitteistojen hankintasuunnitelmat on tehty Kaikilla oppilaitoksilla on videoneuvottelulaitteet Kaikilla oppilaitoksilla on muu riittävä laitteisto verkko-opetuksen järjestämiseen Kaikilla oppilaitoksilla on oppimisalusta opetuskäytössä Verkostossa on varauduttu uusien, innovatiivisten välineiden hankintaan ja käyttöönottamiseen Oppilaitosverkostolla on käytössä yhteinen/ yhteensopiva (sähköinen) opiskelijahallintojärjestelmä Oppilaitosverkostolla on yhteisesti sovitut työjärjestysratkaisut Oppilaitosverkostolla on yhteistyötä kirjasto- ja tietopalveluissa 4

5 3 Verkoston tukitoimet (jatkoa) Opinto-ohjaus Oppilaitosverkostolla on yhteinen alueellinen opintoohjausjärjestelmä Opinto-ohjausta järjestetään verkkovälitteisesti Oppilaitosverkostossa yhteisesti sovitut työjärjestysratkaisut mahdollistavat valintojen tekemisen muista oppilaitoksista 3 Verkoston tukitoimet (jatkoa) Opettajille suunnattu tuki Opettajankoulutusta verkkopedagogiikkaan järjestetään oplverkostossa yhteisesti Opettajilla on koko oppilaitosverkoston kattavaa aineryhmäyhteistyötä Oppilaitosverkostolle on koulutettu teknisiä/tvt-tukihenkilöitä opetushenkilöstön tueksi Oppilaitosverkostolle on koulutettu verkkopedagogisia tukihenkilöitä Verkoston opettajien saatavilla on nopeasti toimivat tekniset tukipalvelut Tukihenkilöiden toiminta on koordinoitua esim. yhteistyöryhmässä Tukitoimet on integroitu muiden koulutusasteiden oppilaitosten kanssa Verkoston opettajien saatavilla on nopeasti toimivat verkkopedagogiset tukipalvelut 5

6 4 Verkkopedagogisen ja tietoteknisen osaamisen lisääminen ja kouluttautuminen Opetushenkilöstön osallistuminen verkkopedagogiseen koulutukseen on lisääntynyt/on riittävää Oppilaitosverkoston opettajilla on riittävät tietekniset taidot Opettajien verkko-opiskelun ohjaustaidot ovat riittävät Opinto-ohjaajien osallistuminen verkossa tapahtuvaan ohjaukseen perehdyttävään koulutukseen on riittävää 5 Sisällöntuotanto ja sen arviointi Opettajat laativat verkko-opiskelumateriaalia yhteistyössä muiden opl-verkoston oppilaitosten kanssa Opettajat käyttävät muiden laatimaa verkkoopetusmateriaalia Oppilaitosverkostossa käytettävää verkkoopetusmateriaalia arvioidaan verkoston yhteistyönä Opl-verkostossa käytettävä verkko-opetusmateriaali on laadukasta 6

7 6 Opiskelumahdollisuuksien avaaminen ja aktivointi Nuoret Opiskelijat tuntevat verkkokurssitarjonnan Lukion opiskelijat käyttävät muiden oppilaitosten verkkokursseja aktiivisesti Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat käyttävät muiden oppilaitosten verkkokursseja aktiivisesti Oppilaitosverkostossa on mahdollista suorittaa kahden tutkinnon opintoja Verkkokurssiopintojen hyväksilukeminen on toimivaa 6 Opiskelumahdollisuuksien avaaminen ja aktivointi (jatkoa) Aikuiset Oppilaitosverkostolla on yhteinen suunnitelma aikuisten aktivoimiseksi koulutukseen Oppilaitosverkostolla on yhteinen tiedotus- ja markkinointisuunnitelma verkoston koulutusportaalin esittelemiseksi alueen aikuisväestölle Oppilaitosverkoston yhteistyönä tarjotaan alueen aikuisväestölle aktiivisesti lukion verkko-opiskelumahdollisuuksia Oppilaitosverkoston yhteistyönä tarjotaan alueen aikuisväestölle aktiivisesti ammatillisia verkko-opiskelumahdollisuuksia Oppilaitosverkoston yhteistyönä tarjotaan alueen aikuisväestölle ATK-ajokortin suorittamista Aikuisten opiskelumahdollisuudet ovat alueen väestön tiedossa Alueen aikuisväestön osallistuminen etäopiskeluun on lisääntynyt Oppilaitosverkostolla on suunnitelma etälukiotoiminnan vakiinnuttamiseksi alueella Etälukiotoiminta alueella on vakiintunut 7

8 7 Yrittäjyys Oppilaitosverkostolla on yhteinen konkretisoitu suunnitelma yhteistyön kehittämiseksi alueen yritysten kanssa Yritykset toimivat aktiivisesti yrittäjyyttä koskevan koulutuksen toteutuksessa oppilaitosten kanssa Yrittäjyyteen perehdyttäviä verkkokursseja tarjotaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille aktiivisesti Oppilaitosverkostossa on käynnistetty yrittäjyyteen perehdyttävä koulutus opettajille Etäopintoina suoritettavia kursseja tarjotaan yritysten työntekijöille Oppilaitosten muita verkkokursseja tarjotaan aktiivisesti yritysten ja niiden työntekijöiden käyttöön Yritysten työntekijöiden osallistuminen verkko-opintoihin on lisääntynyt 8 Oppilaitosverkoston toimivuuden arviointi Kaikki oppilaitosverkoston oppilaitokset osallistuvat aktiivisesti verkoston toimintaan verkko-opetuksen kehittämisessä Oppilaitosverkostossa ei ole ns. vapaamatkustajia. Lukioilla on keskinäistä yhteistyötä verkko-opetuksessa Pienet lukiot ovat aktiivisesti kehittämässä verkko-opetusta Ammatillisilla oppilaitoksilla on keskinäistä yhteistyötä verkkoopetuksessa Lukioilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla on yhteistyötä verkkoopetuksessa Alueellinen yhteistyö on lisännyt koulutuspalvelujen saatavuutta alueella Oppilaitosverkoston toimivuutta arvioidaan yhteisesti säännöllisesti 8

9 8 Oppilaitosverkoston toimivuuden arviointi (jatkoa) Verkko-opetusjärjestelyjen toimivuutta arvioidaan opl-verkostossa yhteisesti ja säännöllisesti Verkko-opetusjärjestelyt opl-verkostossa ovat laadukkaita Oppilaitosverkostossa kiinnitetään huomiota luottamuksen rakentamiseen oppilaitosten ja henkilöstöjen välillä Oppilaitosverkoston oppilaitokset tuntevat luottamusta toisiinsa Oppilaitosverkoston oppilaitosten välillä ei ole yhteistyötä haittaavaa keskinäistä kilpailua Oppilaitosten opettajille on järjestetty yhteisiä verkostotapaamisia Oppilaitosten johdon yhteistyö verkostoasioissa on toimivaa 9

verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa

verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot kehittämishankkeen arviointi Marika Koramo OPETUSHALLITUS Taitto: Ateljee Heijastus ISBN 978-952-13-3224-1 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Opetuksen TVT -strategia

Opetuksen TVT -strategia Opetuksen TVT -strategia Asiakasnäkökulma Verkko-opetustarjonta parantaa opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin valintoihin ja tukee opintojen henkilökohtaistamista. Verkkoopetus vähentää

Lisätiedot

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN lukiokoulutuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 8/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011 ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010 Tammikuu 2011 Sisältö 1.0. ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA... 3 1.1. ISOverstaan arviointiryhmän kokoonpano ja osallistuminen työskentelyyn

Lisätiedot

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2007 1 FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 1 TAUSTAA 2 1.1 VISIO 2 1.2 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Sisällys 1. Hyvän ohjauksen kriteerien tehtävä... 3 2. Hyvän ohjauksen kriteerien käyttö

Lisätiedot

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO Hyväksytty koulutuslautakunnassa 7.10.2004, 123 Muutokset käsitelty toisen asteen koulutuksen johtokunnassa

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, kunnossapitoasentaja

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Espoon kaupunki Suomenkielinen koulutuskeskus Espoonlahden lukio Versio 14 / ESLU 24.5.2013 10:08 / POS ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot