Hyvä%sopimuskäytäntö% % Liha3alan%foorumi%%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä%sopimuskäytäntö% % Liha3alan%foorumi%%"

Transkriptio

1 Hyvä%sopimuskäytäntö% % Liha3alan%foorumi%%! Jyväskylä%Paviljonki% % Asianajaja,%ekonomi,%agrologi%Mikko%Hakola% 1

2 Tuotantosopimukset%/%eläinten%kauppa% %Sopimusten%normipohja%!Kauppalaki!!ei!ole!pako-avaa!oikeu-a!!Irtaimen!kauppa!!!Sopimusoikeuden!yleiset!periaa-eet!mm.!!Vapaus!velvoi-autua,!sopimukset!sitovat!!Vapaus!valita!sopimuskumppani!!Vapaus!sopia!sisällöstä!!Purkamisvapaus!<=>!vahingonkorvaus! 2

3 Tuotantosopimukset%/%eläinten%kauppa% %Sopimusten%normipohja%!Laki!varallisuusoikeudellisista!oikeustoimista!!Tarjoukseen!annetaan!hyväksyvä!vastaus!!Sopimus!voi!olla!sullinen!/!kirjallinen!!Voidaan!sopia,!e-ä!vain!kirjallinen!sitoo!!Sopimuksen!pätemä-ömyys!!!Pakko,!kunnianvastaisuus!ja!arvo-omuus!!Kohtuu-omat!sopimusehdot!!!Koko!sisältö,!osapuolten!asema,!olosuhteet!ym.! 3

4 Sopimusten%normipohja%! Normien%soveltamisjärjestys%!Pako-ava!lainsäädäntö!!Sopimusehdot!!Osapuolten!vakiintunut!käytäntö!!Alalla!vallitseva!kauppatapa!!Tahdonvaltainen!lainsäädäntö! 4

5 LojaliteeIvaaJmus% Velvollisuus!o-aa!huomioon!vastapuolen!etuja!!Korostuvat!erityisesI!kestosopimuksissa!!Kun!sopimuksessa!on!yhteisen!hankkeen!piirteitä!!Odotuksena!on!kumppanin!intressien! huomioiminen!!hyvän!tavan!mukaisesi!huomioimisen!aste!on! tavanomaista!korkeammalla!!samassa!asemassa!olevia!sopimuskumppaneita! olisi!hyvä!kohdella!tasavertaisesi! 5

6 Useat%lihanjalostajat%edellyMävät%yhteistyöltä?% Sitoudutaan!vain!yhteen!lihanjalostajaan! Välityseläimiä!toimitetaan!vain!sopimustuo-ajille! Vastuunrajoitus!K!ei!vastata!välillisistä!vahingoista! Varataan!oikeus!yksipuolisesI!muu-aa!hintoja!! Oma!hinnasto! Ei!takuuhintaa! Sopimusrikkomuksista!korvausvastuu!lihanjalostajalle! Sopimusrikkomuksista!muita!seuraamuksia! 6

7 Kaikilla%lihanjalostajilla%ei%ole%Jukkoja%sopimuksia% Sitoutumista!yhteen!lihanjalostajaan!ei!edellytetä! Maksetaan!keskimääräistä!korkeampaa!hintaa! Minimihinta!lihalle! Korostetaan!sitä,!e-ä!koko!ketjun!tulee!toimia! kanna-avasi! Perusteluina!! Halutaan!antaa!tuo-ajille!vapau-a!toimia! Halutaan!tuotannon!jatkuvan!Suomessa! 7

8 Useat%tuoMajat%ovat%korostaneet% Tuo-ajan!tulee!pystyä!toimimaan!kanna-avasI! 1)!Oikeus!vapaasI!valita,!kenelle!eläimensä!myy! riippuma-a,!mistä!hankkinut!eläimet,!ja! saada!eläimistään!markkinahinta! 2)!Sopimustuo-ajalla!olisi!aina!takuuhinta! Eläinvälityksen!ei!tarvitse!olla!korostetusI! lihanjalostajien!toimintaa! Tuo-ajilla!on!käytännössä!vähän!liikkumaIlaa! 8

9 Tiukat%tuoMajasopimukset% %mihin%niillä%pyritään?% Sopimuksista!voidaan!havaita!tavoi-eita!(mm.)! 1)!Turvata!raakaKaineen!edullisuus! Oikeus!määrätä!hinta!yksin!!ei!oikeu-a!myydä!muille! 2)!Turvata!raakaKaineen!määrä! Sopimus!koskee!kaikkea!lihatuotantoa! VahvasI!mukana!eläinvälityksessä! Välityseläinten!rahoitus!ja!omistuksen!pidätys! Pitkät!sopimukset!ja!sopimusrikkomusten!sankIot!! 3)!Turvata!raakaKaineen!laatu! 9

10 LihanhankintaorganisaaJot% Voisiko!lihanhankinta!kuulua!osuuskunnille?! Koko!Suomi!olisi!kaikilla!osuuskunnilla!hankintaK alueena! Velvollisuus!hakea!eläimet!mistä!päin!Suomea! tahansa,!jos!olisi!osuuskunnan!jäsen! Lihanhankinta!ei!olisi!sido-u!tuotantosopimuksiin! Tilakoko!ja!paikka!eivät!vaiku-aisi!hintaan! Voisivatko!osuuskunIen!jäsenet!tällöin!paremmin! vaiku-aa!lihan!hintaan?!! 10

11 PelikenMä%ja%sen%vaikutus%hintaan?%!Asiakas!on!kuningas!!rahoi-aa!ketjun!!Mitä!ostaa!ja!paljonko!käy-ää!rahaa!!Kauppa!on!keski-yny-ä!Suomessa!!Myy,!mitä!ostetaan!!Kilpailu-aa!lihataloja!!ostaa!halpaeriä!ulkoa!!Lihatalot!ovat!kaupan!alihankkijoita!!Yri-ävät!laadulla!saada!parempaa!hintaa!!Siirtävät!kilpailun!paine-a!tuo-ajille!!Tuo-ajat!ovat!alihankkijan!alihankkijoita!!Kärsivät!kilpailun!paineet!nahoissaan! % % 11

12 KoJmaisen%tuotannon%turvaaminen%!Tuotannon!säilyminen!Suomessa!edelly-ää!!Järkevää!korvausta!tuo-ajan!työlle!ja!yritysriskille!!ValIovallan!tulee!olla!mukana:!perintöverot!ym.!!KoImainen!tuotanto!on!myös!poliiWsesI!tärkeä!!Lihanjalostajat!tarvitsevat!koImaista!tuotantoa!!Edelly-ää!rii-ävää!hintaa!tuotetusta!lihasta!!Asiakkaat!haluavat!laadukasta!ja!kohtuuhintaista!lihaa!!Ostavat!suomalaista,!kun!hinta!on!kohdallaan!ja! tuoteietous!osataan!oikein!myydä!!myös!kaupan!tulee!tehdä!tulosta!pitkällä!aikavälillä% % 12

13 Kiitoksia%tarkkaavaisuudesta!% 13

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Henrik Jensen Pihvikarjankasva4ajien lii4o ry

Henrik Jensen Pihvikarjankasva4ajien lii4o ry 12.3.2012 Henrik Jensen Pihvikarjankasva4ajien lii4o ry PIHVIKARJA MAISEMAN HOITAJANA Pihvikarjan merkitys perinnebiotooppien hoitajana kasvaa, lypsylehmien merkitys vähenee Luonnonlaitumet soveltuvat

Lisätiedot

Kaupunkirakentaminen piristämään Suomen talou8a. Kaupunkipolitiikan tiekartta II 22.4.2016

Kaupunkirakentaminen piristämään Suomen talou8a. Kaupunkipolitiikan tiekartta II 22.4.2016 Kaupunkirakentaminen piristämään Suomen talou8a Kaupunkipolitiikan tiekartta II 22.4.2016 Tiivistetys< tärkeimmät ajatukset Kaupungistuminen jatkuu Suomessa vielä vuosikymmeniä. Suurimmat kaupungit saavat

Lisätiedot

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 Museokor:n tavoi@eet Kannustaa ihmisiä vierailemaan museoissa en:stä useammin Ø Lisätä museoiden kävijöitä ja monipuolistaa kävijöiden museoelämyksiä

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

Poistokalastushanke: Kokemuksia pilo5sta + järjestelmä ja rahoitus jatkossa

Poistokalastushanke: Kokemuksia pilo5sta + järjestelmä ja rahoitus jatkossa Poistokalastushanke: Kokemuksia pilo5sta + järjestelmä ja rahoitus jatkossa KEHRÄ- projek5n 5edotus- ja koulutusristeily Viking Amorella 9.2.2011 Jari Setälä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 1 Vedenlaatu

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! @Hiedanranta #kiertotalous @EthicaFinland TERVETULOA! Hiedanrannan ero9autumistekijät kiertotalouden edelläkävijänä 11.4.2017 Klo 13:00 Tervetuloa! Reijo Väliharju 13:10 Ketä on

Lisätiedot

Start- upista kanna-avaksi yritykseksi

Start- upista kanna-avaksi yritykseksi Start- upista kanna-avaksi yritykseksi Reijo Syrjäläinen Gorilla Ventures Oy Lesson # 1 Product to Market Fit!!! Technology Adoption Life-Cycle Tornado Main Street Early Market " THE CHASM Bowling Alley

Lisätiedot

Fennia Railin toiminnan käynnistyminen ja tavoi2eet Logis5ikka- foorumi 12.3.2015 Seinäjoki. Kimmo Rahkamo, Fennia Rail Oy

Fennia Railin toiminnan käynnistyminen ja tavoi2eet Logis5ikka- foorumi 12.3.2015 Seinäjoki. Kimmo Rahkamo, Fennia Rail Oy Fennia Railin toiminnan käynnistyminen ja tavoi2eet Logis5ikka- foorumi 12.3.2015 Seinäjoki Kimmo Rahkamo, Fennia Rail Oy Fennia Rail lyhyes6 Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rauta6eoperaa8ori Suomen

Lisätiedot

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 Museokor:n tavoi@eet Kannustaa ihmisiä vierailemaan museoissa en:stä useammin Ø Lisätä museoiden kävijöitä ja monipuolistaa kävijöiden museoelämyksiä

Lisätiedot

ASUNTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISKOHTEITA KOSKEVA TUTKIMUS. Katsaus haasta(eluihin

ASUNTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISKOHTEITA KOSKEVA TUTKIMUS. Katsaus haasta(eluihin ASUNTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISKOHTEITA KOSKEVA TUTKIMUS Katsaus haasta(eluihin Haasta(eluteemat Osa 1. Pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen ja asuntojen korkea hintataso TEEMA 1: PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNTOTUOTANTO

Lisätiedot

Ollaan yhdessä innova/ivisia!

Ollaan yhdessä innova/ivisia! Ollaan yhdessä innova/ivisia! TelePresence- videoneuvo7elu kenelle tahansa, missä tahansa, milloin vain www.scansatel.fi PetabiG / kuukaudessa Onlinevideoliikenne 52% CAGR* 25,000 20,000 15,000 10,000

Lisätiedot

TTK, IH,, arkiet0. Into Heikkila/RST 1 (12) 34/88 Geo. KUUSAMON JUO SUON JA SIVAKKAHARJUN AU-ESIINTYMI N SUUNTAA-ANTAVA KANNATTAVUUS SKELiMA

TTK, IH,, arkiet0. Into Heikkila/RST 1 (12) 34/88 Geo. KUUSAMON JUO SUON JA SIVAKKAHARJUN AU-ESIINTYMI N SUUNTAA-ANTAVA KANNATTAVUUS SKELiMA no Heikkila/RST 1 (12) 34/88 Geo u KUUSAMON JUO SUON JA SVAKKAHARJUN AU-ESNTYM N SUUNTAA-ANTAVA KANNATTAVUUS SKELiMA JAKELU OK/M. Palviaine OKME/M. Keola KTT Johoryhmii, 1 TTK, H,, arkie0 YHTEENVETO JA

Lisätiedot

LASINEN LAPSUUS- elämää päihdeperheessä ja mitä voisimme tehdä Lapsi päihdeperheessä seminaari Helsinki 8.5.2006

LASINEN LAPSUUS- elämää päihdeperheessä ja mitä voisimme tehdä Lapsi päihdeperheessä seminaari Helsinki 8.5.2006 Valt. lis. Teuvo Peltoniemi Tiedotuspäällikkö, A-klinikkasäätiö President, Encare Network LASINEN LAPSUUS- elämää päihdeperheessä ja mitä voisimme tehdä Lapsi päihdeperheessä seminaari Helsinki 8.5.2006

Lisätiedot

Puupohjaisten biomateriaalien tulevaisuuden käyttäjät. Trendianalyytikko Kati Hienonen

Puupohjaisten biomateriaalien tulevaisuuden käyttäjät. Trendianalyytikko Kati Hienonen Puupohjaisten biomateriaalien tulevaisuuden käyttäjät Trendianalyytikko Kati Hienonen Toteutus Osana Aalto-yliopiston Design meets biomaterialskurssikokonaisuu6a lumipallotekniikalla toteute6uun laadulliseen

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Siun sotessa tehdään uusi malli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuo6amisesta ja organisoinnista Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella. Toiminta alkaa 1.1.2017.

Lisätiedot

YE4 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi. Luento : Metsätalous

YE4 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi. Luento : Metsätalous YE4 Luonnonvaraalousieeen jakokurssi Lueno 1.12.2010: Mesäalous Jenni Mieinen 11/29/2010 1 Mesäluenno Tasaikäisen mesikön pääehakkuuiän rakaiseminen: Maksimaalisen kesävän uoon kieroaikamalli Mesänkorko

Lisätiedot

VNS 7/2016 vp Val.oneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

VNS 7/2016 vp Val.oneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Eduskunnan talousvaliokunta asiantun.jakuuleminen VNS 7/2016 vp Val.oneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Heikki Vauhkonen Lähienergialiiton hallituksen jäsen,

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Reserviläisliitto ry Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Piiri- info mikä se on? Ajankohtaiset asiat (lii=o, maanpuolustus, lainsäädäntö) Kaksisuuntainen keskustelu Paikalla liiton puheenjohtajiston ja toimiston

Lisätiedot

NPV. Laskukaavojen sparrauspaketti tenttiä varten (päivitetty ) Nettonykyarvo (NPV) - kirjan sivu 927

NPV. Laskukaavojen sparrauspaketti tenttiä varten (päivitetty ) Nettonykyarvo (NPV) - kirjan sivu 927 Laskukaavojen sparrauspakei eniä varen (päiviey 16.11.2016) Neonykyarvo (NPV) - kirjan sivu 927 Invesoinnin uoo ja pääoman uoo (ROI ja ROA) s. 926 Asiakkaan elinkaariarvo (CLV) s. 931 Hinnoielu s. 666

Lisätiedot

Tilikauden 2016 tuloskatsaus. Welcome

Tilikauden 2016 tuloskatsaus. Welcome Tilikauden 2016 tuloskatsaus Welcome 17.2.2017 Afarakin kokonaissuoritus vuonna 2016 korostaa Yh4ön vahvaa perustaa. Yh4ö saavu9 posi4ivisen toiminnallisen tuloksen haastavasta toimintaympäristöstä huolima>a.

Lisätiedot

Tuotteistus ja kaupallistaminen. Seppo Pannula

Tuotteistus ja kaupallistaminen. Seppo Pannula Tuotteistus ja kaupallistaminen Seppo Pannula Kaupallistaminen Uuden tuo0een tai palvelun markkinoille viemisen suunni0elua ja toteutusta Tuoteidean muokkaamista ostohalua synny0äväksi tuo0eeksi tai palveluksi

Lisätiedot

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen 21.4.2015 Seppo Pannula Kaupallistaminen Uuden tuo0een tai palvelun markkinoille viemisen suunni0elua ja toteutusta Tuoteidean muokkaamista ostohalua synny0äväksi

Lisätiedot

Tunnelivaihtoehto on paras

Tunnelivaihtoehto on paras Juoksuleikkej Variokylss 9 2011 Keh I:n ja Ivyln riseys: Tunnelivaihoeho on paras Keh I:n ja Ivyln eriasoliiyms on laadiu kolme vaihoehoisa suunnielmaa: sila, unneli ja yhdiselm. Yleissuunnielman viimeiselemiseksi

Lisätiedot

2. Analysoi laulun Olis jossakin maa teemaa ja laulun keinoja välittää viestinsä. 3. Analysoi Rebekan laulun kuvallisuutta.

2. Analysoi laulun Olis jossakin maa teemaa ja laulun keinoja välittää viestinsä. 3. Analysoi Rebekan laulun kuvallisuutta. TEKSTITAITOTEHTÄVÄT 1. Ohessa on Keskisuomalainen-lehdessä ilmestynyt vastine Homouden kauhistus herättää kysymyksiä. Mikäli teksti näkyy huonosti näillä sivuilla, se on mahdollista löytää myös osoitteesta

Lisätiedot

CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun

CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun hyödyntäminen Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella Kolmenkulman alueella. TUU 31.3.201 Loppurapor> Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys

Lisätiedot

Sairastumisen taloudelliset seuraamukset 1

Sairastumisen taloudelliset seuraamukset 1 1 [D:\Kuopio2013yökykySairasuminen.doc] Vesa Kanniainen, Kansanalousieeen professori Helsingin yliopiso Sairasumisen aloudellise seuraamukse 1 ämän esielmän laaijasa: Rajoiukse: Perehyneisyys erveydenhuoloalaan:

Lisätiedot

MALLINNUS 3. Voiko järjestöillä olla liiketoimintaa? Esimerkkejä ja kokemuksia. Juha Leviäkangas

MALLINNUS 3. Voiko järjestöillä olla liiketoimintaa? Esimerkkejä ja kokemuksia. Juha Leviäkangas MALLINNUS 3 Voiko järjestöillä olla liiketoimintaa? Esimerkkejä ja kokemuksia Juha Leviäkangas 1 CHANGE CAN HAPPEN 9.11.2015 www.saaboblipalvelu.fi 2 Silta yli synkän virran? Ongelman ratkaisu ei tuota

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009 LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODESI 2009 FI FI PÄÄLUOA VOL1 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUO OSA PARTA A. YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS 1 Liie PARTA-2 YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan yheisöjen

Lisätiedot

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde Öljyn hinnan ja Yhdysvalojen dollarin riippuvuussuhde Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Talousieeiden laios Tampereen yliopiso Toukokuu 2010 Jari Hännikäinen TIIVISTLMÄ Tampereen yliopiso Talousieeiden

Lisätiedot

Iskän. pojat. Anna Sillanpää Kuvat Jouni Harala

Iskän. pojat. Anna Sillanpää Kuvat Jouni Harala 22 Iskän pojat Nyrkkeilijä Jussi Koivulalla oli lapsena kaksi toivetta: että vanhemmat lopettaisivat ryyppäämisen ja vaikka eivät lopettaisikaan, hän saisi elää heidän kanssaan. Millainen isä pikku-jussista

Lisätiedot

Tässä kertauksena SOA ja palvelu.

Tässä kertauksena SOA ja palvelu. 1 2 Tässä kertauksena SOA ja palvelu. Eri lähteet esi9ävät erilaisia vaa:muksia SOA- järjestelmän osasille eli palveluille. Yleisimpiä ja tärkeimpiä ovat autonomisuus, löyhä sidonta, toteutusriippumaton

Lisätiedot

B1 AGILITYTUOMARIN OHJE

B1 AGILITYTUOMARIN OHJE B1 Hyväksy)y Suomen Agilityliiton hallituksen kokouksessa 25.8.2008. Hyväksy)y Kennelliitossa 9.12.2008. Voimassa 1.6.2009 alkaen. AGILITYTUOMARI 1 YLEISTÄ Agilitytuomarin tulee olla FCI:n tunnustaman

Lisätiedot

LAUNEEN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- OPAS 30.10.09

LAUNEEN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- OPAS 30.10.09 LAUNEEN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- OPAS 30.10.09 Rehtorin tervehdys 10.10.2009 Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilaille on annettava riittävät valmiudet toimia erilaissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä

Lisätiedot

ebook KUINKA TEHDÄ RAHAA CHATILLA

ebook KUINKA TEHDÄ RAHAA CHATILLA ebook KUINKA TEHDÄ RAHAA CHATILLA Sisällysluettelo: 1 Missä ja milloin? 1.1 Myyntiprosessin vaiheet 1.2 Markkinoinnin tukena 1.3. Tekniset ongelmakohdat 2 Tulosten mittaaminen KPI:t 2.1 Tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

HUHTALA & KIVINIEMI p. 040 089 5367, 040 506 6023

HUHTALA & KIVINIEMI p. 040 089 5367, 040 506 6023 Alavieska 19.12.2012 vko 51 Puolueeon paikallislehi Ylivieska Nivala Sievi Hyvää joulua ja onnellisa uua vuoa oivoo Kallion Seudun henkilökuna Jamava-korjaamo palvelee oisaiseksi pelkäsään yksiäin soviuina

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Kanniainen, Vesa Working

Lisätiedot

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka:

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka: MOPOILIJAN OPAS MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen Piirrokset: Marianne Valotie Ulkoasu: Kuvittelua Ky Painopaikka:

Lisätiedot

KOTI JA ASUMINEN. Kaukolämpö on luotettava ratkaisu

KOTI JA ASUMINEN. Kaukolämpö on luotettava ratkaisu Tma KOTI JA ASUMINEN Tman löydä myös lhdn vrkkopalvlusa: www.sokamolhi.fi Kaukolämpö on luoava rakaisu Huol haluiin siirää syrjään. Siksi päädyiin kaukolämpöön, jossa hyödynnään jo olmassa olva lämpöparijärjslmä.

Lisätiedot

Yhteistoimin parempaa kilpailukykyä, tulosta ja hyvinvointia yrityksissä

Yhteistoimin parempaa kilpailukykyä, tulosta ja hyvinvointia yrityksissä Yhteistoimin parempaa kilpailukykyä, tulos ja hyvinvointia yrityksissä Liiojen yhteiset tilaisuudet yhteistoiminnas ja paikallises sopimises Info syksy 2012 1 Sisältö 1. Talouden näkymät 2. Yhteiset voieet

Lisätiedot

Miten valistus voi vaikuttaa?

Miten valistus voi vaikuttaa? Miten valistus voi vaikuttaa? Tapaustutkimus Lasten seurassa -ohjelmasta Matti Piispa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2010 julkaiseman Suomi juo -tutkimuksen (Mäkelä & al. 2010) mukaan lähes

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnroinkau 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: hp://www.ela.fi/ Keskuseluaiheia

Lisätiedot

ANSIOTULOTUEN VAIKUTUS TYÖN TARJONTAAN

ANSIOTULOTUEN VAIKUTUS TYÖN TARJONTAAN TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios ANSIOTULOTUEN VAIKUTUS TYÖN TARJONTAAN Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Elokuu 2009 Ohaaa: Jari Vainiomäki Olli Kärkkäinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso Talousieeiden

Lisätiedot

KOTI JA ASUMINEN. Kaukolämpö on luotettava ratkaisu

KOTI JA ASUMINEN. Kaukolämpö on luotettava ratkaisu Tma KOTI JA ASUMINEN Tman löydä myös lhdn vrkkopalvlusa: www.ylakainuu.fi Kaukolämpö on luoava rakaisu Huol haluiin siirää syrjään. Siksi päädyiin kaukolämpöön, jossa hyödynnään jo olmassa olva lämpöparijärjslmä.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2016 KAARON KONEPAJAN KATSAUS LAPIJOEN KONEPAJAN KATSAUS HENKILÖESITTELY ASIAKASARTIKKELI: WÄRTSILÄ

VUOSIKATSAUS 2016 KAARON KONEPAJAN KATSAUS LAPIJOEN KONEPAJAN KATSAUS HENKILÖESITTELY ASIAKASARTIKKELI: WÄRTSILÄ VUOSIKATSAUS 2016 KAARON KONEPAJAN KATSAUS LAPIJOEN KONEPAJAN KATSAUS HENKILÖESITTELY ASIAKASARTIKKELI: WÄRTSILÄ 1 VUOSIKATSAUS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Aslemetals Oy lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4

Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuo4seen matkailuun Etelä-

Lisätiedot

Matti Piispa TYÖPAPERI. Alkoholi, vanhemmuus, vastuullisuus Yhteenvetoarvio Lasten seurassa -ohjelmasta 2009 2012

Matti Piispa TYÖPAPERI. Alkoholi, vanhemmuus, vastuullisuus Yhteenvetoarvio Lasten seurassa -ohjelmasta 2009 2012 Matti Piispa TYÖPAPERI Alkoholi, vanhemmuus, vastuullisuus -ohjelmasta 2009 2012 4 2013 Matti Piispa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu: Helena Aavavesi ISBN 978-952-245-827-8 (painettu)

Lisätiedot

Marika Luoto. Esiselvitys kanta-asiakasjärjestelmän kehittämiseksi

Marika Luoto. Esiselvitys kanta-asiakasjärjestelmän kehittämiseksi Marika Luoto Esiselvitys kanta-asiakasjärjestelmän kehittämiseksi Opinnäytetyö Syksy 2011 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS. Suomen Sahayrittäjät ry. Kevään sahaustyöt ovat alkaneet ja on hyvä kerrata missä lanteissa lujuuslaji elu ja CEmerkintä.

PÄÄKIRJOITUS. Suomen Sahayrittäjät ry. Kevään sahaustyöt ovat alkaneet ja on hyvä kerrata missä lanteissa lujuuslaji elu ja CEmerkintä. 1/2016 1 PÄÄKIRJOITUS Kevään sahaustyöt ovat alkaneet ja on hyvä kerrata missä lanteissa lujuuslajielu ja CEmerkintä ovat pakollisia. Lujuuslajielu Lujuuslajiteltu puutavara on lujuuslajittelukurssin käyneen

Lisätiedot

KAIKKI SAMASSA. VENEESSÄ Kirjoituksia suomalaisesta hyvinvointipolitiikasta

KAIKKI SAMASSA. VENEESSÄ Kirjoituksia suomalaisesta hyvinvointipolitiikasta KAIKKI SAMASSA VENEESSÄ Kirjoituksia suomalaisesta hyvinvointipolitiikasta KAIKKI SAMASSA VENEESSÄ Kirjoituksia suomalaisesta hyvinvointipolitiikasta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Hakaniemenranta

Lisätiedot

NUORTEN AJATUKSIA ALKOHOLISTA KESKUSTELUPALSTOILLA

NUORTEN AJATUKSIA ALKOHOLISTA KESKUSTELUPALSTOILLA Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Sairaanhoitaja 2013 Maria Markkanen, Annu-Maija Nummisto & Mila-Mari Nummisto NUORTEN AJATUKSIA ALKOHOLISTA KESKUSTELUPALSTOILLA Oisko jollakin jotain järkevääki asiaa? -Nimetön

Lisätiedot

Kestävän tietotekniikan palveleva erikoismyymälä ja laitehuolto

Kestävän tietotekniikan palveleva erikoismyymälä ja laitehuolto fuksiopus 2014 Kestävän tietotekniikan palveleva erikoismyymälä ja laitehuolto Käytetyt ja uudet yritystietokoneet Oheislaitteet ja tarvikkeet Huolto- ja tukipalvelut Meiltä saat apua ja opastusta tietotekniikan

Lisätiedot

FUKSIOPUS 2011 TEKSUUTIMET ERIKOISNUMERO SELVIYTYMISOPAS AKATEEMISEN URASI ALKUMETREILLÄ 75,0 55,0 29,0 20,0 60 8,5

FUKSIOPUS 2011 TEKSUUTIMET ERIKOISNUMERO SELVIYTYMISOPAS AKATEEMISEN URASI ALKUMETREILLÄ 75,0 55,0 29,0 20,0 60 8,5 FUKSIOPUS 2011 TEKSUUTIMET ERIKOISNUMERO 75,0 55,0 15 29,0 20,0 60 120 8,5 SELVIYTYMISOPAS AKATEEMISEN URASI ALKUMETREILLÄ SISÄLMYS FUKSIOHJAAJAN TERVEISET 4 Tervetuloa Oulun Yliopistoon! 6 OTY:n esittely

Lisätiedot

Fuksiohjaajan tervehdys

Fuksiohjaajan tervehdys Fuksiopus 2015 Fuksiohjaajan tervehdys Onneksi olkoon opiskelupaikastasi! Aloitat tekniikan opinnot Oulun yliopistossa monen muun fuksin, eli ensimmäisen vuoden opiskelijan kanssa. Tekniikan opiskelut

Lisätiedot

FUKSIOPUS. Oulun Teekkariyhdistys ry

FUKSIOPUS. Oulun Teekkariyhdistys ry FUKSIOPUS 2004 Oulun Teekkariyhdistys ry Sisällysluettelo 2 OTY esittäytyy 3 Fuksijaoksen tervehdys 4 Puheenjohtajan palsta 5 Tiedekunta esittäytyy - Eero Wallin 6 Arvonimi Teekkari 7 Teekkariperinteet

Lisätiedot

Hallituskatu 1. www.nightravintolat.com

Hallituskatu 1. www.nightravintolat.com 1 Hallituskatu 1 2 www.nightravintolat.com SISÄLLYSLUETTELO FUKSIJAOKSEN TERVEHDYS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4 OTY:N PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS >>>>>>>>>>>>>>>> 5 TIEDEKUNNAN TERVEHDYS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lisätiedot

Oulun Teekkariyhdistys ry

Oulun Teekkariyhdistys ry FUXIOPUS 2002 Oulun Teekkariyhdistys ry Sisällysluettelo 3 Oma pienryhmäni 4 Fuksijaoksen tervehdys 5 OTYn pj:n tervehdys 6 TTK - Eero Wallin 7 Tupsut esittäytyvät 7 Ulkomaille 8 Phuksisanasto 12 Teekkarilakki

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 3/2011

päihdetyön erikoislehti 3/2011 päihdetyön erikoislehti 3/2011 Sikiöaikainen alkoholialtistus ja moraalikäsitykset Itseilmaisua kesäkurssilla Tuustaipaleella Lapsi sai äänen verkossa Käyttäjäyhdistys Ruotsissa: Älä omi ääntämme ASIAKASLÄHTÖINEN

Lisätiedot

tulevaisuutta maaseudulla

tulevaisuutta maaseudulla tulevaisuutta maaseudulla Vesuri ryhmä ry. 1 Uusi Kylä - Tulevaisuutta maaseudulla Uusi Kylä - Tulevaisuutta maaseudulla 2 3 Uusi Kylä - Tulevaisuutta maaseudulla Uusi Kylä - Tulevaisuutta maaseudulla

Lisätiedot

Rantakylässä ei kuole tylsyyteen 6

Rantakylässä ei kuole tylsyyteen 6 Optimi ry:n virallinen äänenkannattaja 4. vsk nro 1 helmikuu 2006 Rantakylässä ei kuole tylsyyteen 6 Kalle on mies, josta tykätään 12 Oletko kiltti kärrymies? 22 :Pääkirjoitus: Pienet nautinnot On ollut

Lisätiedot

KäKriäinen 3/2010 ääni!

KäKriäinen 3/2010 ääni! Käkriäinen 3/2010 Ääni! Sisällys Pääkirjoitus: Pari sanaa äänestä ja äänettömyydestäkin...3 Haastattelu: Yksinäisyyden pisteen yli...4 Arvio: Etäisyydellä ei ole väliä...8 Kolumni: Kasetti, tule takaisin!...10

Lisätiedot

KAHDEN PÄIVÄN MATKA IHMIS- HIRVIÖSTÄ IHMIS- RAUNIOKSI

KAHDEN PÄIVÄN MATKA IHMIS- HIRVIÖSTÄ IHMIS- RAUNIOKSI l m w ii å g 23 l 2 KAHDEN PÄIVÄN MATKA IHMIS- HIRVIÖSTÄ IHMIS- RAUNIOKSI nm 0 7 i +? Mitä halusit kun viimeksi halusit?? Tekijät: Hullut vapautuneet minkit (Pipsa Purtilopoukama, Kaija Kuvankaunis, Taru

Lisätiedot

R U U T I S E T. R U U T I S E T Rakennusinsinöörikillan virallinen kiltalehti

R U U T I S E T. R U U T I S E T Rakennusinsinöörikillan virallinen kiltalehti R U U T I S E T R U U T I S E T Rakennusinsinöörikillan virallinen kiltalehti 4/99 26.11.1999 RAUHALLISTA JOULUA Ropon excu HBN -kuvia BaltIK-xq Piparkakkutalo sivut 4-5 sivu 7 sivut 8-9 sivu 12 sivu 2

Lisätiedot

31. joulukuuta. Hyvää uutta vuotta! 18:18 Lisää kommentti Pysyvä linkki Lisää se blogiin. HellDone

31. joulukuuta. Hyvää uutta vuotta! 18:18 Lisää kommentti Pysyvä linkki Lisää se blogiin. HellDone 31. joulukuuta Hyvää uutta vuotta! 18:18 Lisää kommentti Pysyvä linkki Lisää se blogiin HellDone Vuodenvaihteen juhlallisuudet aloitettiin vahvoilla äijäkitarisoilla. Teemaan sopivasti Kake kokkasi uudella

Lisätiedot