päihdetyön erikoislehti 3/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "päihdetyön erikoislehti 3/2011"

Transkriptio

1 päihdetyön erikoislehti 3/2011 Sikiöaikainen alkoholialtistus ja moraalikäsitykset Itseilmaisua kesäkurssilla Tuustaipaleella Lapsi sai äänen verkossa Käyttäjäyhdistys Ruotsissa: Älä omi ääntämme ASIAKASLÄHTÖINEN KUNTOUTUS

2 sisältö 3/ Pääkirjoitus: Lääkettä sosiaalisiin ongelmiin? OLAVI KAUKONEN Lyhyesti Mikä tekee päihdekuntoutuksesta asiakaslähtöistä? MINNA MATTILA-AALTO Anna luovuuden viedä, et voi kulkea harhaan HENNA LINDGREN Sikiöaikainen alkoholialtistus ja moraalikäsitykset SUSAN ERIKSSON Lapsi sai äänen verkossa JANNE TAKALA Kolumni: Pelottaa JUKKA HEINONEN Työ & tekijä: Tyytyväinen mies AULI SAUKKONEN Tutkittua: Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta TUULI PITKÄNEN & TEEMU KASKELA Striibailua ja tekstailua AULI SAUKKONEN Älä käytä ääntämme AULI SAUKKONEN Keskustelua: Lyhyt vastaus vastineeseen PEKKA SAARNIO Kolumni: Kyllä taksi tietää JUSSI SIMPURA Kirja-arvio: Sosiaaliturvaa uudistamassa JUKKA HEINONEN Kirja-arvio: Pirteä kuvaus kuntoutumisesta PEKKA PAKARINEN Henkireikä: Miten voi rentoutua, jos ei synny sorsaksi? MARKKU SOIKKELI KANNEN KUVA: RODEO/GUALTIERO Tiimi Päihdetyön erikoislehti, x 47. vuosikerta Ilmestyy viisi kertaa vuodessa, ISSN x Julkaisija A-klinikkasäätiö, Paasivuorenkatu 2 A, Helsinki, p. (09) , fax (09) x Päätoimittaja Olavi Kaukonen, x Toimitussihteeri Auli Saukkonen, x Ulkoasu Kaija Savola x Toimitusneuvosto Pirkko Hakkarainen, Pekka Heinälä, Marja Holmila, Ulla Järvi, Olavi Kaukonen, Satu Lipponen, Katriina Pajupuro, Ilpo Salonen, Tapani Sarvanti (pj.), Kaija Seppä, Tuukka Tammi, Teemu Tiensuu x Tilaukset & osoitteenmuutokset A-klinikkasäätiön keskustoimisto, p. (09) , tilaushinta 25 euroa/vuosi x Ilmoitukset Auli Saukkonen, 2 x Painopaikka Esa Print 2011

3 OLAVI KAUKONEN pääkirjoitus LÄÄKETTÄ SOSIAALISIIN ONGELMIIN? T iimi-lehdessä on käyty kuluneen kevään mittaan tervetullutta keskustelua korvaushoidon vaikuttavuudesta. Keskustelu on koskenut vain yhtä tutkimusta, joten se on keskittynyt ehkä tarpeettoman paljon tutkimusasetelmaan liittyviin kysymyksiin ja ratkaisuihin. Joitakin keskeisiä asioita on jäänyt katveeseen tai ainakin vähälle huomiolle. On hyvä muistaa, että opioidikorvaushoitojen vaikuttavuutta on tutkittu länsimaissa erittäin paljon jo noin 50 vuoden ajan. Kokonaisuutena voidaan todeta, että lääkekorvaushoidot ovat hyvin suunniteltuina ja toteutettuina tuloksellisia, ne säästävät ihmishenkiä ja vähentävät sosiaalisia ongelmia, kuten rikollisuutta joskaan eivät poista niitä. Eri tahoilla tehdystä tutkimuksesta voidaan vetää myös se yleinen johtopäätös, että psykososiaalinen tuki ja apu lievittävät erilaisia sosiaalisia ongelmia ja näin lisäävät korvaushoidon yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Erityisen merkittävää on, että hyvin toteutetut korvaushoitojärjestelyt yhdistettynä tehokkaasti organisoituun sosiaaliseen tukeen ja apuun vähentävät sosiaalisia ongelmia myös väestötasolla. Hyvin toteutetun päihdekuntoutuksen yhteiskunnalliset vaikutukset eivät rajoitu vain pieneen ongelmaisten ryhmään. Opioidiriippuvaisia henkilöitä kannattaa siis hoitaa. Yksittäiset tutkimukset tai meta-analyyttiset katsaukset eivät kuitenkaan kerro juuri mitään siitä, mikä voisi olla asiakkaille riittävä ja hyvin toteutettu psykososiaalinen tuki. Tulisiko se järjestää samassa kontaktissa vai eriytetysti lääkkeen jaon kanssa? Kovin heikosti on saatavissa myös luotettavaa tietoa siitä, miten lääkekorvaushoito toimii henkilöillä, joiden päihdeongelmat johtuvat vain osittain opioidiriippuvuudesta. Suomalaisen huumeidenkäyttäjän monipäihteisyyttä ja -ongelmaisuutta on usein yksittäistapauksissa tai hoito-ohjelman tasolla vaikea ristiriidoitta sijoittaa tähän tuloksellisuustutkimuksen kenttään. Tutkimus kertoo aina menneestä ajasta ja jollakin tavoin vakioidusta tilanteesta. Tilanne näyttää vaikeammin tulkittavalta silloin, kun palvelupolitiikka muuttuu nopeasti. Suomessa korvaushoitokäytännöt vaihtelevat kunnittain erittäin paljon. Tähän tuskastuneena sosiaalija terveysministeriö on päättänyt, että korvaushoidot kuuluvat terveydenhuollon hoitotakuun piiriin. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira päätti lyhentää hoidon jonottamisen enimmäisaikaa. Toimenpiteet tulisi aloittaa kolmen kuukauden kuluessa aikaisemman puolen vuoden sijasta. Nämä sinänsä asiakaslähtöiset ja hyväntahtoiset hallinnolliset päätökset ovat tuottaneet myös ei-toivottuja seurauksia. Opioidiriippuvaisia asiakkaita on kaikista päihdehuollon palveluita tarvitsevista vain murto-osa, mutta kunnan on käytännössä toteutettava ainakin lääkehoidot. Joissakin kaupungeissa tämä on merkinnyt yhtäältä sitä, että korvaushoito on kaventunut pelkäksi lääkkeen jaoksi ja toisaalta sitä, että sosiaalinen päihdetyö on leikkautunut resurssien uusjaon myötä olemattomaksi. Tehokkaan näyttöön perustuvan hoidon priorisointi ja lainkuuliainen toiminta näyttää vallitsevassa kuntatodellisuudessa johtavan helposti erittäin ongelmalliseen päihdepalvelujärjestelmän kokonaiskehitykseen ja paradoksaalista kyllä korkeisiin yhteiskunnallisiin kustannuksiin. x Kommentoi: fi/tiimi 3

4 lyhyesti VAK:sta tuli virallisesti VAK Vapaan alkoholistihuollon kannatusyhdistys ry on nyt myös virallisesti VAK ry. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut yhdistyksen uuden nimen. Kun VAK perustettiin vuonna 1948, nimellä haluttiin korostaa vapaaehtoisuutta aikana, jolloin päihdehuolto oli pääosin valvonta- ja pakkopainotteista. Vuosien kuluessa pitkä nimi lyheni arkikäytössä Vakiksi ja yhdistys päätti virallistaa sen. Vaikka yhdistyksen nimi muuttuu, toiminta ei muutu. Perusajatuksiamme on koko olemassaolomme ajan ollut vapaaehtoisuus, lääkkeettömyys ja yhteisöllisyys, sanoo VAK ry:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Kailio. VAK ry:n uutena toiminnanjohtajana on aloittanut YTT Arja Ruisniemi. Hän jatkaa edelleen myös Kankaanpään A-kodin johtajana. Vertti Kiukas SOSTE:n toiminnanjohtajaksi Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavan SOS- TE Suomen sosiaali ja terveys ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu FM Vertti Kiukas. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä erityisavustajan toimesta eduskunnasta. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Elämäntapaliiton toiminnanjohtajana. MediaFinlandian voitto Lasiselle lapsuudelle Lasinen lapsuus -toiminnan uudet julisteet ovat voittaneet MediaFinlandia kilpailun. Siihen osallistuivat kaikki A-lehtien ja Image Kustannuksen printtimedioissa vuonna 2010 julkaistut ilmoitukset. Lasinen lapsuus on koskettava kokonaisuus. Dramaattinen, hyvä kuvitus ei kaipaa tuekseen otsikkoa, mutta pakottaa lukemaan tekstin. Mainok- Alkoholin matkustajatuonti kasvoi THL ja Valvira paheksuvat alkoholielinkeinojärjestöjen tiedottamista. Järjestöjen tiedotteen mukaan alkoholijuomien matkustajatuonti kasvoi tammi-huhtikuussa 2011 lähes 10 prosenttia. Tietoja matkustajatuonnista vuodesta 2005 alkaen keränneen TNS Gallupin mukaan matkustajatuonti kasvoi kuitenkin vajaat 7 prosenttia, huomattavat THL ja Valvira. Väestöryhmien väliset sosioekonomiset terveyserot jatkavat kasvuaan huolimatta monista eroja kaventamaan pyrkivistä hankkeista. Erillisillä hankkeilla on ollut vaikea vähentää kansalaisten välistä eriarvoa, jota viime vuosina harjoitettu yhteiskuntapolitiikka on samaan aikaan lisännyt. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta katsauksesta Kapeneeko kuilu? Suomessa erityisesti erot Elinkeinojärjestöt katsovat myös, että kasvava matkustajatuonti vie kotimaisen panimoteollisuuden ahtaalle ja siirtää alkoholinkulutusta ravintoloista matkustajatuontiin. Kuitenkin alkoholin anniskelumyynti on tammi-helmikuussa 2011 kasvanut 3,7 prosenttia ja alkoholin vähittäismyynti päivittäistavarakaupoissa 7,4 prosenttia, THL ja Valvira muistuttavat. Terveyserot eivät kavennu hankkein tuloryhmien välisissä elinajanodotteissa ovat kasvaneet nopeasti. Ero ylimmän ja alimman tuloviidenneksen elinajanodotteessa oli vuonna 2007 miehillä 12,5 vuotta ja naisilla 6,8 vuotta. Vuonna 2000 ero oli miehillä 9,9 vuotta ja naisilla 4,9 vuotta. Tuulia Rotko ym.: Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus terveyserojen kaventamiseen Suomessa THL, Raportti 8/2011. set herättävät ja pistävät miettimään omaa alkoholin käyttöä. Vaikeaan aiheeseen on hienosti luotu uusi näkökulma, perusteli kilpailun tuomaristo. Lasinen lapsuus -julistesarjan on tehnyt mainostoimisto Euro RSCG Helsinki. Julisteita ideoi luova johtaja Marko Vuorensola ja julistekuvista vastasi AD Joonas Paloheimo. Reilu-merkki järjestöjen palveluntuottajille Järjestöpohjaiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat ovat saaneet uuden edunvalvontafoorumin, Reilu Palvelu ry:n. Yhdistyksen on perustanut 11 valtakunnallista sosiaalija terveysalan palveluja tuottavaa järjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa järjestöpohjaisten sotepalveluntuottajien asemaa kuntien kilpailutuksissa ja turbulenteilla markkinoilla ylipäätään. Yhdistys lanseeraa Reilu-palvelumerkin, jolla järjestöpohjaiset toimijat pyrkivät erottautumaan markkinoilla. Merkkiä voi hakea käyttöönsä syksystä alkaen.

5 HUUMETYÖNTEKIJÄT PALKITSIVAT KISKON KLINIKAN Vuodesta 1986 toiminut Kalliolan Kiskon klinikka on saanut tämän vuoden Hepolle kenkää -palkinnon. Palkinto luovutettiin Huumetyöläisten neuvottelupäivillä. Sen myöntävät päiviä järjestävät A- klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Diakoniaopisto ja Kalliolan setlementti. Palkintoperusteluissa nostetaan esiin Kiskon klinikalla tehtävä työ vaikeasti huumeriippuvaisten ihmisten parissa. Klinikalla kehitetty hoitomalli, Kiskon yhteisöhoito, on kyennyt vastaamaan vaikeista ongelmista kärsivien huumeidenkäyttäjien tarpeisiin tarjoten heille päihteettömän ja rikoksettoman elämän työkaluja sekä terapeuttista tukea muutoksen saavuttamiseksi. Perusteluissa huomioidaan myös, kuinka Kiskon Palkitut kiskolaiset kuvassa vasemmalta Mai Peltoniemi, Marja-Liisa Puonti, Aleksi Heinonen, Hannele Rannikko ja Liisa Kallio. Kiskon työryhmän jäsenistä kuvasta puuttuvat Benny Uhlenius, Liisa Suomela ja Miia Vesalainen. klinikka on hyödyntänyt kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukea osana huumehoitoa. Kiskon klinikan toiminnan kautta Suomeen on syntynyt kokonainen toipumiskulttuuria kannatteleva hoidon läpikäyneiden toipuvien huumeriippu- AULI SAUKKONEN vaisten yhteisö, eräänlainen kiskolaisten heimo, joka toimii merkittävänä tukipilarina hoidollisesta yhteisöstä yhteiskunnalliseen osallisuuteen siirtyville toipuville käyttäjille, summataan palkinnon perusteluissa. Päivitettyä tietoa alkoholinkäytön sikiövaurioista Kehitysvammaliitto on julkaissut kirjan, jossa raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurauksia tarkastellaan lääketieteen, neuropsykologian, yhteiskuntatieteiden ja elämäkerrallisten tarinoiden näkökulmasta. Kirja sisältää päivitettyä tietoa diagnooseista, lasten kuntoutuksesta ja perheiden asemasta. Kirjassa ääneen pääsevät niin asiantuntijat kuin asianosaiset itse: alkoholia raskauden aikana juonut äiti ja alkoholista vaurioitunut nuori. Suvi Vaarla (toim.): Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Kehitysvammaliitto Kannabiksen kotikasvatus yleistynyt Noin joka kymmenes suomalainen tuntee henkilökohtaisesti kannabiksen kasvattajan, kertoo THL:n tutkimus. Arviolta suomalaista on joskus kasvattanut kannabista ja aktiivikasvattajiakin on tuhansia. Suomalaiset kotikasvattajat ovat tyypillisesti niin kutsuttuja ideologisia kannabiksen viljelijöitä, joilla sato menee pääosin omaan kulutukseen sekä käyttöön ystävien ja tuttavien kanssa. Tärkeitä kasvatuksen motiiveja ovat saatavuus, laatu ja edullinen hinta. Tutkimuksen tehneet tutkijat arvelevat, että kannabiksen kotimainen viljely haastaa tuonnin ja salakuljetuksen ehkäisemiseen perustuvan huumepolitiikan. Pekka Hakkarainen, Jussi Perälä & Leena Metso: Kukkaa pukkaa kannabiksen kotikasvatus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2/2011. PÄIHDETIEDOTUSSEMINAARI GÖTEBORGISSA Perinteinen päihdetiedotusseminaari pidetään tänä vuonna Göteborgissa. Ajankohta on Ajankohtaista tietoa päihteistä ja pelaamisesta tarjoavan seminaarin järjestää A-klinikkasäätiö yhteistyökumppaneineen. Se on suunnattu toimittajille, tiedottajille ja tutkijoille. Hakuaika seminaariin päättyy Mahdollisia peruutuspaikkoja voi hakea 5.8. saakka. Lisätietoa seminaarista ja hakulomake:

6 Mikä tekee päihdekuntoutuksesta ASIAKASLÄHTÖISTÄ? Päihdekuntoutuksessa kysymys luottamuksesta on keskeinen. Asiakaslähtöisesti toimivan ammattilaisen pitäisi pysähtyä kuuntelemaan sitä, mihin kukin kuntoutuja voi kokea luottavansa. MINNA MATTILA-AALTO x RODEO/GUALTIERO

7 Asiakaslähtöisyys kuuluu palvelujen kehittämisen avainsanoihin. Asiakkaan näkökulmaa on pyritty saamaan mukaan muun muassa lisäämällä asiakkaan osallistumista palveluprosessien suunnitteluun ja siihen liittyvään päätöksentekoon sekä kehittämällä erilaisia palautekäytäntöjä. Myös ammattilaisten velvoitteita kuulla asiakasta ja tiedottaa asiakkaalle hänen oikeuksistaan palveluihin on vahvistettu. Silti asiakkaat esittävät ankaraa kritiikkiä siitä, miten heidät otetaan huomioon. Vuonna 2009 julkaistu väitöstutkimukseni tarjoaa näkökulmaa asiakaslähtöisyyteen vaikeista päihdeongelmista kuntoutuneiden ihmisten lähtökohdista. Tutkimukseen osallistui raskaan sarjan käyttäjiä, joilla oli takanaan keskimäärin 15 vuoden päihdehistoria ja noin 7 vuotta päihteetöntä elämää. Lisäksi haastattelin kymmeniä maallikkoja ja ammattilaisia. Tutkimushenkilöt olivat nimenneet nämä henkilöiksi, jotka olivat erityisesti tukeneet heidän kuntoutumistaan. Seuraavassa esitän tutkimustuloksiini nojaavia päätelmiä siitä, minkä asioiden varaan päihdekuntoutuksen asiakaslähtöisyyden tulisi perustua. Eräänlai sta asiakaspalautetta tämäkin! Luottamus hajoaa pohjakokemuksessa Päihdehuollossa puhutaan AA-mytologiaan nojaten pohjasta, jota pidetään päihdeongelman ratkeamisen kannalta oleellisena. Pohjan selitetään olevan päihdeongelmaisen omaan olemassaoloon liittyvä syvä voimattomuus, uskonnollinen kriisi ja muutokselle altistava tila. Entisten rappiokäyttäjien kertomuksissa pohjakokemukset liittyvät luottamuksen hajoamiseen. Päihdeongelman syvetessä käyttäjän muita kohtaan kokema luottamus vähenee ja lopulta häviää kokonaan. Ainoa taho, johon päihdeongelmainen kohdistaa luottamustaan viimeiseen asti, on hän itse. Pohjassa käyttäjä kuitenkin havahtuu siihen, että hän ei olekaan oman luottamuksensa arvoinen. Ihmisen hätä on pohjaton. Käyttäjä ryhtyy perkaamaan muistoistaan niitä auttamisyrityksiä, jotka vaikuttavat hänestä edes jotenkin luotettavilta. Hän etsii vastausta kysymykseen, kuka todennäköisimmin voisi täyttää luottamustyhjiön ja helpottaa akuuttia hätää. Käyttäjälle kertyneistä kokemuksista riippuu, mitä tahoja hän pitää riittävän luotettavina ja minkälaisen tuen piiriin hän hakeutuu. Jopa vuosia aiemmin kertyneet kokemukset vaikuttavat siihen, mistä käyttäjä hakee apua. Yksikin päihdeongelmaisessa luottamusta aiemmin herättänyt hoitokontakti voi johtaa siihen, että hän hakeutuu hädässään hoidon piiriin. Siksi ammattilaisen pitäisi panostaa jokaisen asiakkaan jokaiseen kohtaamiseen. Toivottomia tapauksia ei ole. Tälle väitteelle tukea tarjoavat jopa 30 vuotta kestäneestä päihteiden armottomasta sekakäytöstä kuntoutuneet ihmiset. Spontaania toipumista ei ole Jokainen pohjasta pois pyrkivä hakee apua hätäänsä jostakin. Päihdeongelmista toipuminen ei tapahdu koskaan omin päin tai itsestään. Se rakentuu aina jonkinlaisen sosiaalisen tuen varaan. Se, että asiakas on syystä tai toisesta tullut käännytetyksi pois avun piiristä, johon hän on joskus pyrkinyt, vaikuttaa vakavasti siihen, mistä hän kokee voivansa ottaa vastaan apua. Ratkaisevaa on, että päihdeongelmainen löytää sellaisen tahon, johon hän voi itse luottaa. Asiakkaat punnitsevat tarjolla olevia palveluja ja kuntoutusmenetelmiä sen perusteella, voivatko he löytää luotettavia perusteluja niiden toimivuudelle. Pitkään päihdeongelman kanssa painiskelleet ihmiset suhtautuvat esimerkiksi 12 askeleen ohjelmaan varauksella, jos he vakaasti uskovat siihen, että sen oppeja seuraten voi seota. Mielen sairastuminen on kenelle tahansa kova juttu. Varma tapa menettää asiakkaan luottamus on vaatia häntä osallistumaan sellaiseen toimintaan, joka on asiakkaan kokemusten perusteella epäluotettavaa tai peräti vaarantaa hänen kuntoutumismahdollisuutensa. Pakonkaltainen osallistaminen tutkittuun tietoon vetoamalla tai asiakkaan sivistäminen kuntoutumismenetelmien saloista ei auta. Todennäköisemmin se vain voimistaa asiakkaan epäluottamusta päihdehuollon asiantuntemusta kohtaan. Samaistumisen mahdollisuus tärkeää Pitkään jatkuneen päihteidenkäytön katkaisemisen hetkellä käyttäjä on äärimmäisen peloissaan, vaikka kovalla ulkokuorella saatetaan viestiä aivan muuta. Kuten eräs haastattelemani käyttäjä kertoi:... Harvat työntekijätkään tajusi sitä, mikä hätä mulla oli. Nämä ammattilaiset ilman omaa kokemusta ei oikeasti tajua, mitä tämä on. Asiakkaan pelot voivat ammattilaisnäkökulmasta tarkasteltuna vaikuttaa mitättömiltä, asiattomilta ja asiantuntemattomilta. Siitä huolimatta ne on otettava vakavasti ja niihin on paneuduttava kaikella kunni oituksella, sillä ne ovat asiakkaalle totisinta totta ja suuntaavat voimakkaasti hänen toimintaansa. Asiakkaan luottamuksen rakentumisen kannalta elävät esimerkit ovat kullan arvoisia. Erilaisista kuntoutusmenetelmistä hyötyneiden vertaisten tapaaminen on äärimmäisen tärkeää, koska he tarjo avat käsin kosketeltavan esimerkin siitä, että toipuminen on mahdollista. Kuka tahansa viikonlopputissuttelusta toipuva ihminen ei kuitenkaan käy malliksi pitkään ja raskaasti päihteitä käyttäneelle ihmiselle. Kuten urheilussa, kuntoutuksessakin kunkin asiakkaan tulisi päästä

8 Asiakkaan pelot on otettava vakavasti. ottelemaan omassa sarjassaan, josta hän voi löytää toipuvia ihmisiä saavutettavissa olevan tuntuisen etumatkan päästä. Toisaalta asiakkaan pitää löytää myös ryhmä, jossa hän voi itse saada arvostusta osakseen esimerkillisenä etenijänä. Kuntoutumisen käynnistymisen kannalta ratkaisevaa näyttää olevan se, että asiakas pääsee osallistumaan sellaisen ryhmän toimintaan, jossa hänelle syntyy päihteidenkäyttäjän kokemusmaailmassa harvinainen arvokkaaksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus. Tämä havahduttaa päihdeongelmaisen ja synnyttää halun samaistua ja olla osa juuri tätä porukkaa. Se, mihin kukin on valmis samaistumaan, riippuu jokaisen omasta historiasta ja arvostuksista. Siitä huolimatta, että ihminen on veteraanisarjan rappiokäyttäjä, hän ei välttämättä halua samaistua päihdesairaiden ja addiktien ryhmään ei ainakaan loppuiäkseen. Sääntöjen tuettava kuntoutumisen mielekkyyttä Kuntoutuksen osallistumissäännöt muokataan päihdehuollon käytännöissä. Säännöt perustuvat lähinnä ammatillisiin käsityksiin siitä, mikä on hyväksi päihdeongelmaiselle. Ne muodostavat vahvan tukirakenteen sille, että kaoottisessa tilanteessa elävälle ihmiselle voisi syntyä riittävän vakaat olosuhteet tehdä valintoja sen suhteen, miten elää ja toimia. Ammattilaiset yrittävät yhdessä vertaisten toipujien kanssa tehdä kaikkensa, että asiakkaan raittius säilyy. Asiakkaalle osoitetuilla osallistumisvelvoitteilla pyritään rakentamaan rutiineja ja ihmissuhteita, jotka tukevat toipumista. Kuntoutumisen alun raittiuden rakentamiseen tarkoitetuilla, asiakkaan ulkopuolelta tulevilla säännöillä ei kuitenkaan pötkitä kovin pitkälle. Kun asiakas alkaa luottaa päihteettömyytensä, ulkoa tulevien sääntöjen noudattaminen ei riitä motivoimaan häntä. Koska päihdeongelmaisilla ei ole mitään lähtökohtaista luottamusta sen enempää ammattilaisten asettamiin sääntöihin, heidän kykyynsä auttaa kuin tarjolla oleviin menetelmiin, asiakkaalla ei välttämättä ole erityistä hinkua seurata ammattilaisten antamia ohjeita. Mikäli asiakas suuntautuu päihdehuollon ammatillisten ja vertaissuhteiden ulkopuolelle tai joutuu kuntoutusjärjestelmän pakoista johtuen siirtymään sinne, asiakkaan kyky luottaa nousee uudelleen akuutiksi kysymykseksi. Juuri siksi ammattilaisten on todella pysähdyttävä kuuntelemaan sitä, mihin kukin kuntoutuja voi kokea luottavansa. Ammattilaisen tehtävä on tarjota asiakkaalle mahdollisuuksia ilmaista käsityksensä siitä, mihin hän luottaa ja mitä hän ajattelee itsensä ja muiden kyvystä kantaa kuntoutumiseensa liittyvää vastuuta ilman, että asiakas joutuu näiden asioiden ilmaisemisen seurauksena kuntoutukseen motivoitumattomien, sitoutumattomien tai vastahankaisten listalle. Mikäli näin ei ole, asiakas saattaa yrittää sitkeästi osallistua hänestä mielettömältä tuntuvaan tai jopa toimintaan, jonka kokee uhkaavan kuivilla olemistaan. On syytä muistaa, että jopa aivan perinteiset päihdehuollon menetelmät voivat ylittää jonkun asiakkaan sietokyvyn ja murentaa hänen toimintakykyään. Joku saattaa turhautua täydellisesti niiden parissa. Molemmille heistä syntyy mielekäs syy heittää kirves kaivoon. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus tuoda peliin omia näkemyksiään ja näin jäsentää omia päämääriään. Tällä keinoin kuntoutusta voidaan tietoisesti suunnata sellaiseen toimintaan, jonka asiakas mieltää olevan itselleen hyväksi. Testaamalla asiakkaan käsitysten toimivuutta jatkuvasti käytännössä turvallisissa olosuhteissa voidaan vakuuttua siitä, mikä toimii ja mikä ei. Asiakaslähtöisyys lähtee ammattilaisista Päihdekuntoutuminen on pitkä projekti. Raitistumisen jälkeen asiakas ryhtyy etsimään tapaa olla mukana sellaista, joka sopii hänen omaan ymmärrykseensä. Hän pohtii, kuka ja millainen hän oikeastaan on ja minkälaisten arvostusten varaan hän voi rakentaa kestävää päihteetöntä elämää. Alkaa ankara omanlaisen elämäntavan etsimisen vaihe. Rakentaessaan elämälleen uutta suuntaa ja mieltä asiakas kurottautuu kohti keskivertoisia elämäntyylejä ja samanaikaisesti kamppailee sen puolesta, että hänen raittiutensa säilyy. Mitä äärimmäisempää päihdeongelmainen elämä on ollut ja mitä pitempään sitä on jatkunut, sen vaativampaa ja hitaampaa näiden asioiden kunnollinen ratkaiseminen on. Jotta päihdekuntoutus todella olisi asiakaslähtöistä, ammattilaisten tulisi auttaa asiakkaita muun muassa sen punnitsemisessa, miten hänelle tarjotut tulkinnat päihdeongelmasta ja tavoista ratkaista sitä istuvat asiakkaan omiin tulkintoihin. Tämä edellyttää sitä, että ammattilainen itse tunnistaa omat tulkintansa päihdeongelmasta ja käsityksensä siitä, miten päihdeongelmaa ratkaistaan. x LÄHDE: Minna Mattila-Aalto: Kuntoutusosallisuuden diagnoosi. Tutkimus entisten rappiokäyttäjien kuntoutumisen muodoista, mekanismeista ja mahdollisuuksista. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 81/2009. Minna Mattila-Aalto työskentelee erikoistutkijana Suomen sovittelufoorumi ry:ssä.

9 Kurssilla ohjelmassa oli kuvataideterapeuttista työskentelyä ja erilaisia kädentaitoja. Osallistujat perehtyivät muun muassa huovuttamiseen. Anna luovuuden viedä, et voi kulkea harhaan Taiteesta tukea -kurssilla pohdittiin oman elämän tarinaa, pyrkimyksiä ja tavoitteita. Teksti & kuvat: HENNA LINDGREN x Rentouttavan kuvataideterapian yksilötyöskentelystä ja avoimista ryhmistä oli saatu Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa vuosien saatossa niin hyviä kokemuksia, että ajatus tiiviimmän jakson järjestämisestä alkoi vähitellen muotoutua. Syntyi kolmen päivän Taiteesta tukea -kurssi. Kurssi oli suunnattu päihdeongelmaisille, jotka olivat kiinnostuneita hyödyntämään taiteen ja luovan toiminnan keinoja päihteettömyytensä tueksi ja halusivat tukea omaan jaksamiseensa. Kurssi järjestettiin Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa tietoisesti juhannuksen alusviikolla. Sen jatkoksi osallistujille tarjottiin mahdollisuutta jäädä kuntoutumiskeskukseen vieraaksi viettämään juhannusta. Kaikki kurssilaiset tarttuivat tilaisuuteen. Kurssia markkinoitiin kuntayhtymän alueen sosiaalitoimille ja yhteistyökumppaneille. Kurssille hakeuduttiin A-klinikan tai sosiaalitoimen kautta. Kiinnostus itseilmaisuun ja vaihtoehtoinen tapa käsitellä omaa elämäänsä oli kaikille kurssilaisille vahva motivoija tulla mukaan. Kurssilaisten ryhmäytymisharjoitteeksi olin varannut tarinan, jonka henkilöt kurssilaiset saivat laittaa vastuujärjestykseen. Sen jälkeen ryhmän tuli muodostaa yksimielinen vastuujärjestys tarinan henkilöistä. Järjestystä pohdittiin pitkään lähtökohtana niin tunteet kuin oikeudenmukaisuus. Rentouttava kuvataideterapiatyöskentely alkoi tarinalla auringon voimasta, joka toimi siltana polariteettikuvan tekemiselle. Maalaustyöskentely oli impulsiivista, nopeaa ja fyysistä. Polariteettityöskentelyssä tehdään töitä hyvän ja pahan kanssa ja etsitään toimivia ratkaisuja vastakohtien kautta. Syn-

10 Työskennellessä tekniikka siirtyi taka-alalle ja unohtui. tyneet työt olivat esittävän ja ei-esittävän välimaastossa ja kertoivat yksilön sisäisestä kamppailusta ja pyrkimyksistä. Jokainen aamu alkoi yhteisellä ulkoilulla. Sen aikana käsiteltiin ihmisyyteen liittyviä teemoja idealähteenä Rhonda Byrnen kirja Salaisuus. Ryhmä pohti ihmisyyttä laajalla perspektiivillä. Oli antoisaa ajatella, että kannattaa ajatella, mitä ajattelee. Kädentaitojen harjoitteena ryhmäläiset huovuttivat itselleen voimaesineen. Verkkaisen alun jälkeen työskentely sai vauhtia ja tekemisestä innostuttiin. Sitten suunnistimme Mäntyharjulle Taidekeskus Salmelaan. Tutustuminen nuorten taiteilijoiden kuvataidekilpailutöihin inspiroi ryhmäämme. Kaiken tekemisen ja meiningin ohessa pysähtyminen ja hiljentyminen taideteosten äärelle tuotti mielelle lepoa ja rauhoittumista. Tarinahetkessämme pohdittiin, huomaammeko onnemme vai kävelemmekö sen ohi. Se sai ryhmäläiset miettimään, missä vaiheessa tarinaa he itse ovat omassa elämässään. Rentoutumishetkemme vietimme Tervajärven rannalla katsellen ohilipuvia harsomaisia pilviä ja kuunnellen lintujen laulua. Raukea hyvä olo ja kiitollinen mieli toimivat hyvänä pohjana miettiä omia voimavaroja kirjallisen tehtävän muodossa. Kurssin aikana kerrottujen tarinoiden myötä todellisuus ja satu sekoittuvat: tarinoista ja saduista tarttui jotain arjen todellisuuteen. Iltapäivällä retkeilimme mökkimaisemiin Iso-Sämpiäjärven rannalle. Aikamatkailimme NLP:n keinoin, kuuntelimme laulelmamusiikkia ja mietimme, millainen musiikki meitä voimauttaa. Eräs ryhmäläisistä kertoi tarinaa elämänkulustaan taitellen samanaikaisesti paperiarkkia. Mitä elämästä jäi lopulta jäljelle, oli risti, jonka hän aukaisi taittelemastaan paperista. Tarinaa oli koskettava kuunnella ja lopputuloksen näkeminen hätkähdytti. Kuvataideterapiatyöskentelyssä lähetettiin terveisiä ja osoitettiin kiitollisuutta itseä elämässä tukeneelle ihmiselle valmistamalla paperista eräänlainen tervehdyskukkanen. Kun ajatuslangat kirpoavat käsistä maalatessa ja maailma vie, ei voi kulkea harhaan. Mahdollista on, että löytyy jotakin uutta, ehkä jotain todellisempaa ilon lähde. Lopputuloksissa näkyivät maalausprosessissa kulkenut intuitio ja muistojen merkitys. Osallistujien palaute kurssista oli hyvin positiivinen. Palautteissa kerrottiin, että kurssin sisällöt ja keskustelut olivat auttaneet löytämään uusia ajattelu- ja toimintatapoja, tulemaan paremmin toimeen omien tunteiden kanssa ja löytämään toivoa tulevaisuudesta. Kun mietittiin, miten kurssia voisi parantaa, esiin nousi kesto: kurssin tulisi olla pidempi ja aiheiden käsittelylle pitäisi varata enemmän aikaa. Kuvataideterapiassa pyrittiin kohti toista tietoisuuden siltaa. Taiteellisessa flow-tilassa alitajunta syötti informaatiota vauhdilla, jota olisi ollut reaaliaikaisesti mahdotonta tallentaa kirjoittamalla tai edes puhumalla. Työskennellessä tekniikka siirtyi takaalalle eräänlaiseksi peräsimeksi ja unohtui. Miksi tämä alitajunnan tarjoama materiaali on tarpeellista konkretisoida maalaamalla? Koska silloin tunteet ovat aidoimmillaan ja ihmisten on tärkeää saada olla vuorovaikutuksessa aitojen tunteidensa kanssa. x NLP master coach Henna Lindgren työskentelee Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa ja toimi kurssinohjaajana Taiteesta tukea -kurssilla. 10

11 PÄIVI KARJALAINEN FASD HAASTAA AMMATILLISUUDEN PALVELUISSA Sikiöaikainen alkoholialtistus ja moraalikäsitykset Kun sosiaali- ja terveydenhuollossa työskennellään sikiöaikana alkoholille altistuneiden lasten ja heidän vanhempiensa kanssa, läsnä on usein eettisiä ristiriitoja. SUSAN ERIKSSON x Olen tutkinut sikiöaikaisen alkoholivaurion saaneiden lasten palvelujärjestelmää lapsiin kohdistuvien asenteiden näkökulmasta. Tutkimus on tehty osana Kehitysvammaliitossa toteutettavaa projektia ( ), jossa kehitetään alkoholivaurion saaneiden lasten ja nuorten palveluja. Tutkimuksen aineiston muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten ja sijaisvanhempien haastattelut kolmessa suomalaisessa kunnassa. Tutkimusta varten haastateltiin sijaisvanhempien lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, muun muassa erikoislääkäreitä, lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, erityislastentarhanopettajia, päihdekuntoutuksen perhetyöntekijöitä ja neuvolaterveydenhoitajia. Haastattelujen valossa on käynyt ilmi, että moraaliset seikat vaikuttavat useilla tavoilla lapsen RODEO/TUOMAS MARTTILA asemaan palvelujärjestelmässä ja heidän omissa 11

12 elinympäristöissään. Moraalikäsitykset eivät kuitenkaan liity vain käsityksiin sosiaalisesti tuomittavista ilmiöistä, vaan niiden avulla myös pyritään toimimaan eettisesti oikein palvelujärjestelmän ammattikäytännöissä. Kuitenkin raskaudenaikaista alkoholinkäytön ilmiötä ja lapsen asemaa koskevat moraalikäsitykset voivat vaihdella paljon ammattilaisten keskuudessa. Sikiöaikana saatua alkoholivauriota koskevat merkitykset ovat ristiriitaisia ja ne sisältävät monenlaisia jännitteitä. Diagnoosista enemmän haittaa kuin hyötyä? Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa kehittyvälle sikiölle vaurioita. FASD:lla (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) viitataan näiden häiriöiden kirjoon. Häiriöt voivat vaihdella lievistä oppimishäiriöistä kasvojen epämuodostumiin ja vakaviin kehitysvammoihin. FASD:n eli häiriöiden kirjon diagnooseilla voidaan ainoastaan kuvata alkoholialtistusta, mutta se ei kuvaa vielä häiriön luonnetta yksittäisellä lapsella. Yleensä lapsi diagnosoidaan erikoisterveydenhuollossa erikseen sen häiriön mukaan, joka hänelle on aiheutunut. Ylivilkkaus tai muu vastaava käyttäytymishäiriö tulee neurologisissa tutkimuksissa diagnosoiduksi esimerkiksi ADHD-oireyhtymäksi. Koska vanhemman raskaudenaikainen alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa lapselle vakavia biologiseen kehittymiseen ja elämänkulkuun vaikuttavia häiriöitä, moraalisesti tuomitsevia näkemyksiä tuotiin esiin sekä ammattilaisten että sijaisvanhempien haastattelupuheissa. Vaikka lapsen koetaan olevan tilansa uhri, kuitenkin myös lapseen itseensä saatetaan kohdistaa kielteisiä asenteita johtuen vanhempien liiallisesta alkoholinkäytöstä. Monet näistä lapsista ovat huostaanotettuja, sillä heidän biologisilla vanhemmillaan ei ole ollut halua tai mahdollisuutta huolehtia itse lapsestaan. Huostaanotolla voi olla lapselle kielteisiä seurauksia esimerkiksi asuinympäristössä sen vuoksi, että lapsen biologisilla vanhemmilla on tiedetty olevan päihdeongelmia. Asenteet ilmenevät esimerkiksi syrjimisenä tai sosiaalisena eristämisenä. Haastateltujen sijaisvanhempien mukaan kielteiset asenteet liittyvät juuri huostaanottoon. Sen aiheuttaman sosiaalisen leiman vuoksi lapsella ajatellaan olevan esimerkiksi huonoja käyttäytymistaipumuksia. Monet ammattilaiset pitävät sikiöaikaista alkoholialtistusta kuvaavaa diagnoosia leimaavana. Monet ammattilaiset pitävät myös sikiöaikaista alkoholialtistusta kuvaavaa diagnoosia leimaavana lapsen ja hänen perheensä elämässä. Kaikki tutkimuksen piiriin haastatelluista ammattilaisista eivät siis pidä sitä välttämättä lapselle hyödyllisenä diagnoosina, sillä se ei sinänsä kuvaa, millä alueella lapsella on tuen tarvetta. Jotkut ammattilaiset näkevät häiriöiden kirjoon kuuluvat diagnoosit sosiaalisen leimaavuutensa takia hyvin haitallisiksi lapselle ja hänen myöhemmälle elämänkululleen. Alkoholialtistuksen häiriöiden kirjon diagnoosi voi vaikuttaa siihen, miten lasta kohdellaan esimerkiksi päiväkodissa. Diagnoosin saaneella lapsella oletetaan olevan hyvin huonot elinolosuhteet perheessään. Koska itse diagnoosikin on siten luonteeltaan leimaava, lapsi voi joutua kärsimään vanhempiensa päihteidenkäytöstä myös sosiaalisesti. Kielteisiä tunteita säädellään Omien vanhempien tärkeyttä lapsen elämässä painotettiin useissa ammattilaisten haastatteluissa. Silti monen sijaisvanhemman haastattelun valossa biologiset vanhemmat nähtiin sijaisperheiden elämään kohdistuvaksi uhaksi. Lapsi saattaa pelätä päihteitä käyttävää vanhempaansa, jolloin tapaamiset eivät suju toivotulla tavalla. Lapsen peloista huolimatta monet biologiset vanhemmat pitävät kiinni tapaamisoikeuksistaan eivätkä halua muuttaa tapaamisjärjestelyä, vaikka se ei olisi sijaisvanhemman ja sosiaalityöntekijän käsityksen mukaan lapsen edun mukaista. Vaikka lapsi rakastaisi biologista vanhempaansa, hänen läsnäolonsa lapsen elämässä voidaan kokea uhkaavan turvallisuutta ja sekoittavan järjestystä. Lapsen kasvuolosuhteet ennen huostaanottoa ovat yleensä olleet erittäin huonot ja lasta on voitu pahoinpidellä ja laiminlyödä. Esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö tuli mainituksi muutamassa haastattelussa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset puhuivat vihan tunteistaan, kun he joutuvat kohtaamaan kärsineitä lapsia ja heidän vanhempiaan, jotka ovat aiheuttaneet lapsille näin monentasoista kärsimystä. Kuitenkin vihan tunteet halutaan pitää erillään työtilanteista ja asiakaskohtaamisista, koska se koetaan ammatillisesti eettiseksi. Kun työskennellään niiden asiakkaiden kanssa, joilla on vaikeita sosiaalisia ongelmia, tunnetyön merkitys nousi hyvin keskeiseksi. Tunnetyöllä viitataan omien ja asiakkaiden tunteiden käsittelyyn ja säätelyyn asiakaskohtaamisissa. Tunnetyön avulla siis säädellään vihaa, joka nousee kohdattaessa lasten laiminlyöntiä. Ihmistyön ammatillisuuteen kuuluu toimia siten, että asiakkaat tuntevat tulevansa hyvin kohdelluiksi riippumatta esimerkiksi päihdeongelmasta tai lapsen kaltoin kohtelusta. Asiakkaiden yhdenvertainen asema palvelukäytännöissä on määritelty muun muassa jo kymme- 12

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 5/2011

päihdetyön erikoislehti 5/2011 päihdetyön erikoislehti 5/2011 Terapeuttinen järkeily huumehoitojen taustalla Lähisuhde- ja perheväkivalta ja ongelmapelaaminen Iankaikkisia totuuksia alkoholista Korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 2/2013. Hyvä katkaisuhoito. Asiakkaiden mielipiteitä. Korvaushoidon tuloksellisuus. Asiakastyöhön oppia simuloimalla

Päihdetyön erikoislehti 2/2013. Hyvä katkaisuhoito. Asiakkaiden mielipiteitä. Korvaushoidon tuloksellisuus. Asiakastyöhön oppia simuloimalla Hyvä katkaisuhoito Asiakkaiden mielipiteitä Päihdetyön erikoislehti 2/2013 Korvaushoidon tuloksellisuus Asiakastyöhön oppia simuloimalla 2/2013 Päihdetyön erikoislehti Eine Isotalo Äidin työssä 6 16 Tiimi

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

KOKEMUKSEN POLITIIKKAA. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä

KOKEMUKSEN POLITIIKKAA. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Janika Lindström & Kimmo Kumlander (toim.) KOKEMUKSEN POLITIIKKAA Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä Laurea Julkaisut

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2012

päihdetyön erikoislehti 4/2012 päihdetyön erikoislehti 4/2012 Huumehaittojen vähentäminen kenen asialla ja mitä seuraavaksi? Asumisen tuki vaatii uudenlaista osaamista Riippuvuuden arvoituksen jäljillä Korvaushoidossa moni nainen on

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Päihteet ja ajokortti hoitoa vai ilmiantoja?

Päihteet ja ajokortti hoitoa vai ilmiantoja? Keskustelua korvaushoidosta Huumeet verolle innovatiivista huumepolitiikkaa Mistä terveysneuvonnassa puhutaan? Varhaista vuorovaikutusta tutkimassa Yalessa PÄIHDEALAN ERIKOISLEHTI 1 2005 Päihteet ja ajokortti

Lisätiedot

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevia haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Raportin tähän osaan on nostettu esiin erilaisia arkielämän asioita, joiden kanssa Järvenpäässä

Lisätiedot

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Susanna Oksanen Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Tutkimus Huoltaja-/Sosiaaliturva-lehden välittämästä alkoholiperheen kuvasta vuosina

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot