Rivenry Konsultointipalvelut tarjoaa uusia ajattelutapoja, innostavia toimintamalleja ja kokonaisnäkemystä asiakkaan tarpeisiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rivenry Konsultointipalvelut tarjoaa uusia ajattelutapoja, innostavia toimintamalleja ja kokonaisnäkemystä asiakkaan tarpeisiin."

Transkriptio

1 Rivenry Konsultointipalvelut (01/2012 alkaen voimassa) Rivenry Konsultointipalvelut tarjoaa uusia ajattelutapoja, innostavia toimintamalleja ja kokonaisnäkemystä asiakkaan tarpeisiin. Kehitä tehokkaita tapoja toimia Onnistu asiakaskontakteissa Paranna työilmapiiriä ja viihtyvyyttä Löydä resurssit ja osaaminen Virkistä johtamista

2 Kokonaisuudet Monikulttuuristen työyhteisöjen kehittäminen - Monikulttuurisen työyhteisön optimointi ja kehittäminen Monikulttuurinen työyhteisö ei aina toimi kitkatta. Välillä viestintä voi olla haastavaa, välillä työn teon tavat ja tottumukset vaihtelevat. Monikulttuurisuus on kuitenkin kaukana vaikeasta ongelmasta. Tiettyjä asioita kuitenkin vaaditaan, että työyhteisö alkaa toimimaan optimaalisella tasolla. Tehtävien jakaminen, osaamisen eriytyminen ja vastuut sekä velvollisuudet voidaan selvittää kaikille työyhteisön jäsenille optimoinnin avulla. Työn päämäärä, työssä viihtyminen ja työn reunaehdot kirkastuvat, kun työyhteisö pääsee tarkastelemaan toimintaansa optimoinnissa. Työyhteisön optimointi sopii erityisesti yrityksille, yhteisöille ja yksiköille, joissa on toimijoita erilaisista taustoista samanlaisissa (esim. linja-auton kuljettajat, rakennustyöntekijät, prosessityöntekijät, siivoojat, hoitohenkilöstö) tehtävissä. Monikulttuuriset työyhteisöt kaipaavat muiden työyhteisöjen tavoin aika ajoin kehittäviä toimia. Työtyytyväisyyden kartoittaminen, ongelmakohtien identifiointi ja korjaaminen sekä työtehtävien selventäminen mahdollistavat onnistuneen ja onnellisen työyhteisön. Monikulttuurisessa työyhteisössä kehittämisessä täytyy huomioida toimijoiden erilaiset käsitykset, jolloin voidaan luoda tilaa yrityksen tai yhteisön perusperiaatteille, joiden pohjalle työyhteisön pysyvä kehittyminen ja paraneminen perustuu. Valmistelevaan työhön kuuluvat esim.: Toimintokatsaus ja -analyysi, haasteiden ja kehityskohtien määrittäminen, työn laadun analysointi, työtyytyväisyysselvitys, viestinnän kartoittaminen jne. Toimenpiteisiin kuuluvat esim.: Optimitekijöiden määrittäminen ja käyttöönotto, tehtäväkentän tarkentaminen, työpäämäärien selvittäminen, koulutustilaisuudet, raportointi, seuranta jne. Hintaesimerkki: vähintään neljän viikon aikajaksolla (+seuranta) tapahtuva konsultointi alk euroa + alv. Sisältää mm. toimintokatsaus, yhteisöanalyysi, viestintäanalyysi, työosaamiskartoitus, tehtäväkartoitus, haluttaessa myös 3 tunnin koulutus (Monikulttuurinen työyhteisö I / Monikulttuurisen työyhteisön menestystekijät), työtyytyväisyysselvitys, infotilaisuudet, raportti, seuranta jne. jne. - kaikki konsultointimme ovat kokonaisvaltaisuuteen pyrkiviä!

3 Monikulttuuristen työyhteisöjen kehittäminen - Monikulttuurisuuden kohtaaminen Onko asiakas aina oikeassa - vai pitääkö asiakasta ohjata kohti oikeaa? Miten kehittää työyhteisöä kohti parempaa tulosta ja miellyttävämpää työntekoa? Kasvavassa määrin suomalaiset yritykset ja yhteisöt kohtaavat päivittäisessä toiminnassaa monikulttuurisia asiakkaita - niin yksityisiä kuin yritysasiakkaitakin. Asiakastilanteissa ja neuvotteluissa kohdataan erilaisia toimintatapoja, odotuksia ja edellytyksiä, jotka saattavat poiketa suurestikin totutusta toiminnasta. Parhaiten asiakkaan tarpeet ja toiveet saadaan selville kehittämällä ja vahvistamalla asiakaskontaktien hoitamista. Monikulttuurisen taustan asiakkaat (esim. maahanmuuttaja-asiakkaat) vaikuttavat kohtaamansa yrityksen imagoon ja yrityksestä saatavaan yleiskuvaan. Keskeistä on pitää mielessä asiakkaan lähtökohdat ja varmistaa, että yrityksestä löytyy riittävästi resursseja asiakkaan kanssa työskentelyyn. Konsultointi kehittää kykyä suoriutua kaikista kohtaamisista monikulttuuristen asiakkaiden kanssa parhaalla mahdollisella tavalla. Valmistelevaan työhön kuuluvat esim.: työn laadun analysointi, hyvien ja parannettavien käytäntöjen kartoittaminen, haasteiden ja ongelmien analysointi jne. Toimenpiteisiin kuuluvat esim.: toimintamallien kehitys, työnkuvan ja asiakasprofiilin selventäminen, kehittävä koulutus, raportointi, seuranta jne. Hintaesimerkki: vähintään kolmen viikon aikajaksolla (+seuranta) tapahtuva konsultointi alk euroa + alv. Sisältää mm. toimintokatsaus, ongelma-analyysi, tilannekartoitus, tehtäväkartoitus, väh. 3 tunnin koulutus (Monikulttuurisuuden kohtaaminen), osaamisselvitys, infotilaisuudet, raportti, seuranta jne. jne. - kaikki konsultointimme ovat kokonaisvaltaisuuteen pyrkiviä!

4 Työyhteisöjen muutos- ja kehittämisprojektit - Maahanmuuttajatyöntekijöiden resurssien, osaamisen ja työtehtävien kehittäminen Erilaisesta kulttuuripiiristä suomalaiseen yritykseen tai yhteisöön siirtyminen on prosessi, joka antaa mahdollisuuksia menestykseen, mutta edellyttää taustatekijöiden ymmärrystä. Viestinnän, työtehtävien, työkulttuurin ja yleensä työn tekemisen periaatteiden selventäminen antaa valmiudet hyvään työhön ja hyvään työyhteisöön. Erilaisten resurssien ja osaamisen selvittäminen mahdollistaa työtehtävien kehittämisen ja työn monipuolistamisen. Ongelmien ylittäminen ja vahvuuksien korostaminen antavat vahvan kasvupotentiaalin yritykselle tai yhteisölle. Maahanmuuttajatyöntekijöiden resurssien, osaamisen ja työtehtävien kehittäminen sopii erityisesti yrityksille, yhteisöille ja yksilöille, joissa työskentelee tai joihin aiotaan rekrytoida maahanmuuttajatyöntekijöitä erilaisiin työtehtäviin. Valmistelevaan työhön kuuluvat esim.: Tehtäväkentän analysointi, osaamis- ja resurssikartoitus, työn perustoimintojen selventäminen, koulutus jne. Toimenpiteisiin kuuluvat esim.: Osaamisen/resurssien perusteella tapahtuva tehtävä- ja rooliarviointi, työhön ohjaavat keskustelut, vastuiden ja velvollisuuksien selventäminen, työviihtyvyyden ja työhyvinvoinnin kontrolli, raportointi, seuranta jne. Hintaesimerkki: vähintään neljän viikon aikajaksolla (+seuranta) tapahtuva konsultointi alk euroa + alv. Sisältää mm. infotilaisuus, yritysanalyysi, tehtäväkentän kuvaaminen, osaamis/resurssikartoitus, työnohjauskeskustelut, kehityskeskustelut, raportti, seuranta jne. jne. - kaikki konsultointimme ovat kokonaisvaltaisuuteen pyrkiviä!

5 Osaamiskartoitukset ja toimivuuden parantaminen - Osaamiskartoitus ja toimivuussuunnitelma Yrityksissä ja yhteisöissä on paljon tietoa, taitoa ja osaamista, joka jakautuu kaikille työyhteisön tasoille. Osaaminen ja osaamisen käyttäminen on usein avain hyvinvoivaan, menestykselliseen toimintaan. Aina osaamisen löytäminen ja käyttäminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Esteinä voivat olla työilmapiiri, viestintä tai rakenteelliset seikat. Osaamisen esiintuominen ja sen tasapainottaminen toimivuussuunnitelmalla mahdollistavat tällaisten esteiden poistamisen. Osaamiskartoitus ja toimivuussuunnitelma sopii erityisesti yrityksille, yhteisöille ja yksiköille, jotka ovat kokeneet erilaisia rakenteellisia muutoksia (esim. yhdistymiset, yritysostot, voimakas rekrytointi jne.) ja kiinnostuneet työntekijöiden ja johdon kykyjen kehittämisestä. Valmistelevaan työhön kuuluvat esim.: Osaamisalueiden analysointi, toimintakentän kuvaaminen, toiminnan ongelmien, haasteiden ja vahvuuksien analysointi, viestinnän analysointi jne. Toimenpiteisiin kuuluvat esim.: Ydinosaamisen ja päämäärän vahvistaminen, toimivuussuunitelman käyttöönotto, osaamisen tasapainottaminen ja hyödyntäminen, raportointi, seuranta jne. Hintaesimerkki: vähintään kolmen viikon aikajaksolla (+seuranta) tapahtuva konsultointi alk euroa + alv. Sisältää mm. yritysanalyysi, työntekijäkartoitus, osaamiskartoitoitus, toimivuussuunnitelma, toimenpidesuunnitelma, raportti, seuranta jne. jne. - kaikki konsultointimme ovat kokonaisvaltaisuuteen pyrkiviä!

6 Perusarvot ja perusperiaatteet yrityksessä - Yrityksen perusarvojen etsintä ja käyttöönotto Yritykset ja yhteisöt muodostavat omia toimintaympäristöjään, joissa on omat päämääränsä, toimintatapansa ja toimintaa ohjaavat arvot. Perusarvojen tarkoitus on selventää koko organisaatiolle, mitä tehdään ja miksi tehdään kuten tehdään. Arvoiltaan järkähtämätön yritys on vahva yritys, jossa mm. uusien työntekijöiden/johtohenkilöiden perehdyttäminen on kitkatonta, brändi ja imago ovat selkeitä, päämäärätietoisuus tuo tulosta ja työyhteisö voi hyvin. Yritykset ja yhteisöt kuitenkin muuttuvat, kasvavat ja monipuolistuvat, jolloin perusarvojen selkeyttäminen aika ajoin on tae menestyksen jatkuvuudesta. Perusarvojen etsintä ja käyttöönotto sopii erityisesti yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat parantaa toimintakonseptiaan, kohentaa työhyvinvointia ja selkeyttää imagoon ja toimintaperiaatteitaan. Valmistelevaan työhön kuuluvat esim.: Arvokeskustelut hyötynäkökulmasta, tärkeät tekijät vs. triviaalit toiminnot, työhyvinvointi- ja päämääräkartoitus jne. Toimenpiteisiin kuuluvat esim.: Arvonäkymien tuominen toimintaan, perusperiaatteiden selventäminen ja käyttöönotto, toimintakonseptin uudelleentulkinta, raportointi, seuranta jne. Hintaesimerkki: vähintään kolmen viikon aikajaksolla (+seuranta) tapahtuva konsultointi alk.1900 euroa + alv. Sisältää mm. arvoanalyysi, yritysanalyysi, resurssikartoitus, ohjauskeskustelut, raportti, seuranta jne. jne. - kaikki konsultointimme ovat kokonaisvaltaisuuteen pyrkiviä!