Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa"

Transkriptio

1 Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

2 Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia luotettavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja koordinoi valtion tilastotointa ja kehittää sitä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa

3 Tilastokeskuksen organisaatio PJ Marjo Bruun Pääjohtaja ja esikunta Tuotannon kehittäminen Tiedonhankinta Hallinto Väestö- ja elinolotilastot Talous- ja ympäristötilastot Tietotekniikka Tietopalvelu ja viestintä Yritystilastot

4 Henkilöstö Henkilöstömäärä yhteensä josta määräaikaisia, % 5 6 Naisten osuus, % Keski-ikä, vuotta Palveluksessaolovuodet keskimäärin Korkeakoulututkinnon suorittaneita, % 55 56

5 Ydinosaamisen tunnistaminen Millaista osaamista tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa? TK-osaaminen Osaamisen suunnittelu ja seuranta Mitä osaamista on riittävästi? Missä pitäisi kehittyä? Osaamiskartoitukset Tavoite- ja kehityskeskustelut Osaamisen ylläpito ja kehittäminen Millaisin keinoin osaamistarpeisiin vastataan? Rekrytointi Perehdyttäminen Koulutus ja valmennus Urasuunnittelu

6 Yleisiä periaatteita urasuunnittelusta Urasuunnitelman voi tehdä missä tahansa työuran vaiheessa Urasuunnittelu on tarkoitettu kaikille Helposti hyödynnettävät materiaalit urasuunnitelman itsenäiseen tekemiseen Urasuunnitteluun on ohjeistettu malli työntekijän oma aktiivisuus tärkeää, päävastuu oman urasuunnitelman tekemisestä esimies tukee ja on keskustelukumppanina, tuo esiin työnantajan näkökulman ja tarpeet HR ylläpitää urasuunnittelun materiaaleja ja on tarvittaessa mukana myös prosessissa

7 Urasuunnittelu Tilastokeskuksessa Urasuunnittelussa työntekijä ja esimies sovittavat yhteen työntekijän ja Tilastokeskuksen osaamistarpeita ja -tavoitteita. Työnantaja Millaista osaamista henkilöstölläni pitää olla, jotta saavutamme asetetut tavoitteet? OSAAMINEN Työntekijä Miten pärjään työssäni, miten se kiinnostaa ja motivoi minua?

8 Tehtävät Tilastokeskuksessa Urasuunnittelulla tuetaan liikkuvuutta Tehtäväalueen sisällä vaativampiin tehtäviin sisällöltään erilaisiin, samantasoisiin tehtäviin Tehtäalueiden välillä vaativampiin tehtäviin sisällöltään erilaisiin, samantasoisiin tehtäviin

9 Urasuunnittelun prosessi - Millaisella aikataululla lähden toteuttamaan urasuunnitelmaani? - Milloin ja kenen kanssa arvioin urasuunnitelmaani? - Millaista tukea tarvitsen esimieheltäni tai HR:ltä? - Millaisia riskejä urasuunnitelmani toteuttamiseen liittyy? 4. Valmis urasuunnitelma, sen toteuttaminen ja seuraaminen - Millä keinoilla voin kehittää itseäni kohti asettamiani uratavoitteita? - Mitä kehittyminen käytännössä vaatii esimerkiksi töidesi ja ajankäyttösi kannalta? - Minkälaisia taloudellisia realiteetteja kehittymiseeni liittyy? - Mistä saan tukea tai apua kehittymiselleni? 1. Urani tähän saakka, osaamiseni ja vahvuuteni Urasuunnitelman työstäminen Yhteiset keskustelut työntekijän ja esimiehen kesken 3. Uralla kehittymisen keinoni - Mitä jo osaan ja mitkä ovat vahvuuteni työssäni? - Mitä osaamisen ituja minulla on? - Mitä sellaista osaamista minulla on, jota en nyt hyödynnä työssäni? - Mitkä asiat ovat minua erityisesti innostaneet? - Mitkä kokemukset ovat olleet minulle erityisen tärkeitä ja arvokkaita? 2. Omat tavoitteeni suhteessa TK:n tavoitteisiin - Millaista osaamista TK:ssa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? - Minkälaisia työuralla etenemisen mahdollisuuksia on? - Liittyvätkö etenemismahdollisuudet asiantuntijatehtävien laajentamiseen/ syvenemiseen, johtamisuraan vai esimerkiksi projektijohtamis- ja kehittämistehtäviin?

10 Osaamiskartoitus: tietoa osaamisesta ja keinoista osaamisen kehittämiseksi Mitä osaamista nyt? TK Tulosyksiköt Vastuualueet Yksilöt Koulutus Työssä oppiminen Rekrytointi Mitä osaamista tulevaisuudessa? TK Tulosyksiköt Vastuualueet Yksilöt Millaisin keinoin kohti tavoitetta?

11 Osaamiskartoituksen hyödyistä Yksilötasolla tietoa omasta osaamisesta ja kehittymistarpeista tuottaa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman Vastuualue- ja tulosyksikkötasolla henkilöstön vahvuudet ja osaamiskapeikot toimenpiteet osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi (esim. rekrytointi, koulutus, osaamisen jakaminen) Organisaatiotasolla nykyinen henkilöstörakenne suhteessa tavoiteltavaan osaaminen eri henkilöstöryhmissä (esim. ikä, tehtävänimike) osaamisen paikantaminen

12 Osaaminen mitä voidaan arvioida?

13 Osaamiskartoitus mitä TK:ssa arvioidaan? 1. Valtionhallinnon yhteinen osaaminen (esim. projektiosaaminen, viestintä) 2. Tilastotuotannon osaaminen (esim. tiedonhankinta, datan muokkaus, analyysi, julkaisu ja jakelu) 3. Tilastojen ja niiden ilmiöalueen tuntemus (esim. yritykset, väestö) 4. Järjestelmäosaaminen (esim. SAS EG, SQL, Muuttujaeditori) 5. Tilastotietojärjestelmäosaaminen (esim. Herttua, YTY) 6. Palvelu- ja tuoteosaaminen (esim. tilastotietokannat, toimeksiannot) 7. Kielitaito

14 Miten osaamista arvioidaan? Työntekijä arvioi itse ennen kehityskeskustelua Kehityskeskustelussa yhdessä, esimies viime kädessä päättää

15 Osaamisen arviointi numeerisesti 0 = Tarvittava osaaminen, jota ei vielä ole 1 = Aloittelijan osaaminen; henkilö osaa tehdä osaamisalueeseen liittyviä päivittäisiä tehtäviä ohjeiden mukaan. Tarvitsee ohjausta ja tukea työssään. 2 = Perusosaaminen; henkilöllä on osaamisalueen tehtävistä yleiskuva. Hän osaa perusteet ja hallitsee useimmat osaamisalueeseen liittyvät tehtävät ilman ohjausta. 3 = Hyvä osaaminen; henkilö osaa työskennellä osaamisalueen tehtävissä itsenäisesti. Henkilö osaa soveltaa tietämystään monipuolisesti haasteellisissakin työtilanteissa. 4 = Erittäin hyvä osaaminen; henkilön osaaminen on monipuolista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista. Henkilö hahmottaa oman osaamisensa ja työpanoksen merkityksen kokonaisuuteen ja osaa kehittää osaamisalueeseen liittyviä toimintatapoja omaa tehtäväänsä laajemmin. 5 = Huippuosaaminen; henkilön osaaminen on syvällistä sekä kansallisesti tai/ja kansainvälisesti tunnustettua ja arvostettua. Henkilö hallitsee kokonaisuuden, suunnittelee ja kehittää osaamisalueen toimintoja koko Tilastokeskuksen näkökulmasta.

16 Esimerkkejä TK-tuloksista ehr-fi-järjestelmä

17 Tilastotuotannon osaaminen henkilöstön jakaantuminen osaamistasoihin tällä hetkellä Ei osaamista, mutta tarpeen Tarvitsee ohjausta/ tukea Hallitsee perusteet, vähän ohjausta/tukea Itsenäinen, hallitsee haasteet, kehittää Syvällinen hallinta, kehittää koko TK:n näkökulmasta Osaamisalue Ei vast. 4. Tiedon hankinta 4.1 Suora tiedonkeruu 2 % 7 % 16 % 39 % 1 % 35 % 4.2 Rekisteritiedonkeruu 4 % 15 % 16 % 50 % 1 % 14 % 5. Datan muokkaus 5.1 Automaattinen käsittely ja korjaus 3 % 10 % 26 % 26 % 1 % 34 % 5.2 Manuaalinen käsittely ja korjaus 1 % 6 % 18 % 47 % 2 % 26 % 5.3 Aineiston menetelmällinen täydent. 6 % 16 % 17 % 23 % 38 %

18 Järjestelmäosaaminen heikoimmat osaamisalueet: nykytila 0-1, tavoite > 2 Osaamisalue Hlöstön lkm Muuttujaeditori > 40 Kuutioiden käyttäminen (SAS EG) > 40 SAS EG > 30 SQL-kyselykieli > 30 SAS makro-ohjelmointi > 20 SAS Base > 20 0 = Tarvittava osaaminen, jota ei vielä ole 1 = Aloittelijan osaaminen: osaa järjestelmän perusteet ja pyytää tarvittaessa apua 2 = Perusosaaminen 3 = Hyvä osaaminen: osaa käyttää järjestelmää sujuvasti, monipuolisesti ja itsenäisesti

19 Yhteenveto kehittymistarpeista (henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista) Sisäinen ja ulkoinen koulutus, lkm > 15 Tilastoitavat ilmiöt Järjestelmät Yritykset 30 SAS EG 35 Tilastotuotanto Kuutioiden käyttäminen (SAS EG) 30 Tulosten analysointi 18 SQL-kyselykieli 28 Tuotantojärjestelmän rakentaminen 16 SAS Base 26 Yhteinen osaaminen Muuttujaeditori 18 Projektiosaaminen 16 SAS makro-ohjelmointi 16

20 Kiitos! Koulutuspäällikkö Tilastokeskus, Hallinto , https://twitter.com/tilastokeskus

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Eeva Liisa Toivonoja, Erkki Westerlund, Tuovi Päiviö- Leppänen, Marja Koski, Matti Piispanen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 63/2008 gg Eeva Liisa

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Arviointimallin rakenne... 4 1.3 Arviointikehikko...

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 Yleisten kirjastojen arviointimalli:... 1 Johtaminen ja henkilöstö... 1 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 2011 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011-2015 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Työyhteisön monikulttuurisuustaitojen. kehitystarvekartoitus. Koulutuksesta työelämään yhtäläiset mahdollisuudet maahanmuuttajille -projekti

Työyhteisön monikulttuurisuustaitojen. kehitystarvekartoitus. Koulutuksesta työelämään yhtäläiset mahdollisuudet maahanmuuttajille -projekti ?? Työyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehitystarvekartoitus? 2 Ohjeita esimiehelle ja kartoituksen tekniselle toteuttajalle Sisältö 1. Yleistä mikä kehitystarvekartoitus on? 3 2. Yleistä kyselyn rakenne

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot