Päivämäärä: Nimi: Työpiste: Työtehtävä: Ammatillinen koulutus: Muu koulutus: Muu osaaminen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivämäärä: Nimi: Työpiste: Työtehtävä: Ammatillinen koulutus: Muu koulutus: Muu osaaminen:"

Transkriptio

1 OSAAMISKARTOITUS Päivämäärä: Nimi: Työpiste: Työtehtävä: 1 Ammatillinen koulutus: Muu koulutus: Muu osaaminen: OMA OSAAMISESI Voitko hyödyntää osaamistasi nykyisessä tehtävässäsi? Haluaisitko hyödyntää osaamistasi nykyistä enemmän? Jos vastasit kyllä, niin miten? Aiheuttaako oman alasi toimintaympäristön muutos osaamisen haasteita sinulle ja työyhteisöllesi? Jos vastasit kyllä, niin millaista? Haluaisitko kehittää nykyistä osaamistasi? Jos vastasit kyllä, niin miten? Haluaisitko erikoistua johonkin? Jos vastasit kyllä, niin mihin? Millaista osaamista mielestäsi Kainuussa tarvitaan?

2 Mitkä ovat oman arviosi perusteella keskeiset osaamisesi vahvuudet? 2 RAKENNEMUUTOS Tarvitsetko tukea laitoksesta avopalveluihin siirryttäessä? Jos vastasit kyllä, niin millaista? Vaikuttaako tämä muutos työhösi? Jos vastasit kyllä, niin millaista? Olisitko kiinnostunut työnkierrosta? Olisitko kiinnostunut kokonaan uusista työtehtävistä? Jos, niin millaisista? Mitkä asiat ovat oman työsi helmiä? KOULUTUSTARVE: Minkälaista koulutusta mielestäsi tarvitaan vammaispalveluissa? Miten koulutus tulisi järjestää (rastita) a) lyhytkestoista koulutusta (koulutuspäiviä) b) pitkäkestoista c) tutkintoon johtava d) vain työajalla e) koulutus voi olla myös osittain omalla ajalla 0 = Osaamista ei tarvita 1 = Osaamista ei ole 2 = Perusosaaminen = Hlö pystyy tekemään. Toiminta ei ole kuitenkaan itsenäistä, vaan toiminnan tueksi tarvitaan esim. esimiehen tai muiden työntekijöiden apua. 3 = Edistynyt osaaminen = Hlö osaaminen on kehittyneempää /parempaa kuin perusosaajalla. Itsenäisessä selviytymisessä on kuitenkin edelleen kehitettävää. 4 = Hyvä osaaminen = Hlö pystyy itsenäiseen päätöksentekoon /osaa itsenäisesti. Hlö pystyy hoitamaan vastuualueensa itsenäisesti ja luotettavasti. 5 = Erinomainen osaaminen = Hlö pystyy itsenäisen toiminnan lisäksi avustamaan muuta hlökuntaa asiaan/asiakokonaisuuteen liittyvissä tehtävissä. 6 = Asiantuntemus = Hlö on asiakokonaisuuden osalta kehittäjän roolissa, Esim. hlön vastuulla on jonkin laajemman kokonaisuuden toiminta ja hlön tehtävänä on ja hän kykenee kehittämään toimintaa ja ohjaamaan muita.

3 3 1=osaamista ei ole tai sitä ei tarvita / 2=perusosaaminen / 3=Edistynyt osaaminen / 4=Hyvä osaaminen / 5=Erinomainen osaaminen / 6= Asiantuntemus AMMATILLINEN PERUSOSAAMINEN Hoitotyö osaaminen (koulutusta vastaavat hoitotoimenpiteet, terveydenhoito) Perustehtävän tiedostaminen ja sen mukaisesti toimiminen Yksilöllisen ja turvallisen lääkehoidon toteuttaminen sekä siihen liittyvän kirjaamisen Elintarvike hygieniaosaaminen Muu hygieniaosaaminen Sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaisesti toimiminen Organisaation ja työyhteisön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti toimiminen Työyhteisön ohjeiden mukaan toimiminen Oma ohjaajana/ -hoitajana toimiminen Vammaistyötä ohjaavien lakien tuntemus ja niiden mukainen toiminta Vammaistyön palvelujärjestelmän ja yhteiskunnallisten tukien tuntemus Asiakkaiden ja omaisten ohjaaminen hyödyntämään vammaistyön palvelujärjestelmää ja yhteiskunnallisia tukia Organisaation sisäisten julkaisujen ja tiedottamisen hyödyntäminen (uuden tiedon saaminen ja omaan yksikköön/ tehtävään liittyvän asian eteenpäin vieminen) Kyky toimia yhteistyössä muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa Kyky toimia yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa Kyky toimia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Kyky tunnistaa eri kulttuurien suhtautuminen vammaisuuteen Taito siirtää vammaisuuteen liittyviä myönteisiä asenteita ympäröivään yhteiskuntaan

4 1=osaamista ei ole tai sitä ei tarvita / 2=perusosaaminen / 3=Edistynyt osaaminen / 4=Hyvä osaaminen / 5=Erinomainen osaaminen / 6= Asiantuntemus Venäjän suullinen ja kirjallinen osaaminen Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät Toimintakyvyn arviointityökalujen käyttäminen (muun muassa keto, psyto tms.) Erilaisten kuntoutusmenetelmien tuntemus ja hyödyntäminen Ryhmän ohjaustaidot Uuden työntekijän perehdytys Opiskelijan ohjaus KEHITYSVAMMAOSAAMINEN Yleisimpien kehitysvammaisuuden muotojen tunnistaminen Asiakkaan toimintakyvyn hahmottaminen ja huomioiminen Toteuttaa asiakkaan minäkuvan vahvistamista, elämänhallinnan lisäävää ja elämyksiä antavaa toimintaa APUVÄLINEET Perusapuvälineiden käyttö (esim. nosturi) Toisten ohjaaminen apuvälineiden käyttöön Apuvälineiden tarpeen tunnistaminen Apuvälineiden hankintaan osallistuminen Viestintää tukevien materiaalien suunnitteleminen ja luominen MIELENTERVEYSOSAAMINEN Tunnistaa yleisimmät kehitysvammaisen asiakkaan mielialahäiriöt, niiden kehitysvammaan liittyvät piirteet ja ympäristön vaikutuksen niihin Tunnistaa mielenterveyden ongelmien vaikutukset asiakkaan käyttäytymiseen Asiakkaan sosiaalisten taitojen edistäminen AUTISMI- JA ASPERGEROSAAMINEN Autismi/ asperger osaamisen perusteet (käyttäytymispiirteet, kommunikointivaikeudet) Autistisen/asperger asiakkaan vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen tukeminen (yksilö-, pari- ja ryhmätasolla) Autismiin/aspergeriin liittyvien liitännäissairauksien tunnistaminen

5 HAASTAVA KÄYTTÄYTYMINEN Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen Haastavan käyttäytymisen tilanteesta selviäminen Haastavien tilanteiden käsittely työyhteisössä Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy Väkivaltaisen/ aggressiivisen käyttäytymisen syiden, persoonallisuuden piirteiden ja elämänhistorian merkitysten selvittäminen. 5 OMAN TYÖN SUUNNITTELU Asiakkaan vahvuuksien löytäminen ja tukeminen Asiakkaan aktivointi toimintaan Asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivan toiminnan suunnittelu Ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen Vastuunottaminen omasta/työryhmän työstä YHTEISTYÖ, VUOROVAIKUTUSTAIDOT Vuorovaikutustaidot asiakastyössä Vuorovaikutustaidot työyhteisössä Kyky toimia verkostoissa (esim. omaiset) Yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa Joustavuus TYÖN KEHITTÄMINEN Kehittämistarpeiden tunnistaminen Laatuajattelun hyödyntäminen Asiakaspalautteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen Yksikön toiminnan visioiminen ja ohjaaminen tulevaisuuteen Työn / työtapojen kehittäminen Työkyvystä huolehtiminen Muiden osaamisen hyödyntäminen Kyky tuoda näkökulmia ja ajatuksia esille työyhteisössä, kyky neuvotella ORGANISAATIO-OSAAMINEN Kuntayhtymän organisaation tuntemus Oman tehtävän tiedostaminen vammaispalvelujen organisaatiossa Moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen HENKILÖSTÖHALLINTO Työvuorosuunnittelu /Titania Töiden organisointi /jakaminen

6 Työhyvinvoinnin kehittäminen Työlainsäädännön tuntemus Kyky tehdä päätöksiä Kyky jakaa koulutusten sisältöä työyhteisössä Kyky antaa palautetta Kyky vastaanottaa palautetta Osaamisen/jaksamisen tunnistaminen 6 TIETOTEKNISET VALMIUDET Perusohjelmat (internet, sähköposti, word, Exel, Power point) Pro Consona asiakastietojärjestelmän tuntemus /kirjaaminen Tiedonhankinta Toisten ohjaaminen atk-asioissa TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuudesta huolehtiminen (työturvallisuusohjeet/määräykset, turvahälytin, toimintaohjeet) Pelastussuunnitelman tuntemus MUUT TAIDOT Musiikki Liikunta Taide Kädentaidot Muut taidot Taitojen hyödyntäminen MILLÄ TASOLLA SEURAAVIA ALLA MAINITTUJA VAATIVIA KEHITYSVAMMAIS- TEN PALVELUJA/TUKITOIMIA SINUN MIELESTÄSI TULISI TUOTTAA? Omassa Seuduittain/ kunnassa maakunnallisesti Valtakunnallisesti Kehitysvammapsykiatria Kehitysvammaisten päihdehoito Dementoituvat kehitysvammaiset Erittäin monitahoiset tilanteet Kriisitilanteet Uudet diagnoosit / diagnoosien varmistukset Nuoruuden nivelvaiheen haastavat tilanteet (esim. asperger) Monitahoiset lääkitysasiat Lapset Tilapäishoito

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa 19.11.2012 alkaen SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS...

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 11/2010 2 SISÄLLYS 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkintojen suorittaminen... 3 1.3 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN AMMATTITUTKINTO 2003 MÄÄRÄYS 28/011/2003 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 1842 2 (nid.) ISBN 952 13 1843 0 (pdf) 1 DNO 28/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Hyväksytty tutkintotiimissä 13.5.15 Hyväksytty työelämätiimissä 18.5.15 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 6/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:5 Määräykset ja ohjeet 2010:5 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa 1.8.2011 alkaen

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Leena Tervonen ja Minna Koponen LÄHIHOITAJAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET VARHAIS- KASVATUKSESSA Käsittelemme artikkelissamme varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS...

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Vanhustyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Vanhustyön koulutusohjelma Hyväksytty Vanhustyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys LUVUT 1-4.1 LÖYTYVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen ihmisen avustamista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMI Työn ja palveluiden kuvaus

OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMI Työn ja palveluiden kuvaus Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma Ohjaustoiminnan artenomit OTA ry OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMI Työn ja palveluiden kuvaus Työryhmä Arja Anttila Sinikka Kaurahalme Heli Kemppinen Minna

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Johtavien sosiaalityöntekijöiden osaamiskartoitus ja täydennyskoulutustarve -kysely pääkaupunkiseudulla

Johtavien sosiaalityöntekijöiden osaamiskartoitus ja täydennyskoulutustarve -kysely pääkaupunkiseudulla Johtavien sosiaalityöntekijöiden osaamiskartoitus ja täydennyskoulutustarve -kysely pääkaupunkiseudulla Johanna Metsälä, 2007 SOCCA Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Lastensuojelun kehittämisyksikkö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot