Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden perustutkinto, merkonomi"

Transkriptio

1 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto p Faunatar Johanna Valo

2 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Ohjelma ja aikataulu 1. Avauspäivä, lokakuu 2015 Koulutuksen tavoitteet, sisältö, hyödyt ja toimintamalli Oma puheenvuoro / Faunatar Myyjän Swot, (swot tehdään alussa ja lopussa) Tutkinto; prosessi ja mitä osaamista tutkinnossa vaaditaan Verkko-oppimisympäristöön tutustuminen 2. Erikoiskauppa toimialana, marraskuu 2015 Lemmikkieläinkauppa osana erikoiskauppaa Toimialan tulevaisuuden näkymät, alan liikevaihdon kehitys ja toimialatietous numeroina Yritystoiminta, yrittäjyys toimialalla, sisäinen yrittäjyys Erilaiset liiketoimintamallit, franchising - yritystoiminta Oman työskentelyn merkitys yrityksen menestystekijänä Myynnin kannattavuus, budjetointi ja talouden seuranta tammikuu, helmikuu 2016 Hinnoittelu, alet Varaston kiertonopeus, hävikki Kannattavuusajattelu, tehokas toiminta omassa liikkeessä Myyntityön tuloksellisuuden ja kannattavuuden seuranta Tuloslaskelman tulkitseminen Talouden peruskäsitteet: myyntikate, liikevaihto, alv, muuttuvat ja kiinteät kulut Oman työn tuloksellisuus -> miten jokainen voi omalla työllään vaikuttaa kannattavuuteen?

3 Ohjelma ja aikataulu 5. Markkinointi ja markkinointiviestintä, 2016 maaliskuu Markkinoinnin peruskäsitteet Ostokäyttäytymisen perusteet lemmikkieläinja tarvikekaupassa, segmentointi Markkinoinnin kilpailukeinot; tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä Oma rooli markkinoinnissa Ketjujen, maahantuojien ja valmistajien kampanjoiden toteuttaminen myymälässä Miten tuloksia seurataan ja analysoidaan? Sosiaalisen median hyödyntäminen Asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot, huhtikuu 2016 ja toukokuu 2016 Erilaiset asiakastarpeet ja eri asiakastyypit (DISC) Vuorovaikutustaidot asiakaskohtaamisissa kulttuurit kohtaavat Erilaisten asiakkaiden palveluodotukset Mikä on palvelun laatu asiakkaan näkökulmasta ja miten se syntyy? Palvelun laatu toiminnan lähtökohtana, työnantajien odotukset ja laatukriteerit Miten voin myyjänä vaikuttaa palvelun laatuun? Viestintätaitojen merkitys osana ammattitaitoa, viestintä asiakastyössä ja työyhteisössä Onnistuneen vuorovaikutuksen edellytyksiä: mm. myötäelämisen ihmeet, positiivisen suhtautumisen syntyminen, aidon kanssakäymisen tunnelma, yhteisöllisyyden tunne, stressin, statuksen, motivaation ilmiöt Työn imu luo voimavaroja, mm. erilaisuuden sietäminen, tilanneherkkyys ja tilannejousto

4 Ohjelma ja aikataulu 8. Presentation and selling skills syyskuu 2016 Esiintymis- ja myyntitaidot in English Asiakaspalvelu- ja myyntitilanteiden harjoittelua 9. Visuaalinen myymälämarkkinointi marraskuu 2016 Visuaalinen myyntityö myymälän merkitys myyntiprosessissa Visuaalinen ilme ja toimintaohjeet toimialalla Esillepano Sesonkisuunnittelu 10. Myyntitaito tammikuu 2017 Valmistautuminen Myyntiprosessi mitä ostajan aivoissa tapahtuu Hyödyt esiin asiakkaalle Lisämyynnin mahdollisuus, entistä räätälöidymmät ratkaisut Aktiivisen myyntityön merkitys, asiakkaan sitouttaminen 11. Kuluttajansuoja ja reklamaatiot helmikuu 2017 Kuluttajansuoja, ostajan oikeudet ja myyjän velvollisuudet Virhevastuu Markkinoinnin lainsäädäntö terveydenhuollon lainsäädäntö Reklamaatiot: Reklamoiva asiakas onni vai rasite? Eettiset käytännöt Kuluttajariitalautakunnan toiminta, caseja 12. Työhyvinvointi ja valmistautuminen arviointikeskusteluun, maaliskuu 2017 Työhyvinvointi ja työvireyden ylläpitäminen Tehokkaan toiminnan elementit Palaute- ja vuorovaikutustaidot Valmistautuminen arviointikeskusteluun Koulutuksen yhteenveto

5