Kuntauudistukset menestyksen edellytyksinä. Salo Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntauudistukset menestyksen edellytyksinä. Salo 11.3.2008 Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT"

Transkriptio

1 Kuntauudistukset menestyksen edellytyksinä Salo Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT

2 Kuntafuusiot mahdollisuutena Kuntaliitos tuottaa yhteistoimintaa laajemmat mahdollisuudet edistää kuntalaisten hyvinvointia ja seudun kilpailukykyä. On kuitenkin muistettava, että kuntaliitos tuo vain mahdollisuuksia, joita on kyettävä hyödyntämään tehokkaasti. Mitä nämä mahdollisuudet ovat? Miten pystymme ne hyödyntämään?

3 Isompi kunta on vahvempi toimija muutosmyllerryksessä Demografinen muutos Globaalitalous Talous Palvelut KUNTALAINEN Aluerakenne EU/valtion säätely

4 KUNTIEN STRATEGINEN YHDISTYMINEN 2007 MUUTOS- TARPEEN YMMÄR- TÄMINEN SELVITYSVAIHE Muutostarpeen arviointi ja sen pohjalta johdetut tavoitteet Yhteisen tahtotilan synnyttäminen UUDEN KUNNAN STRATEGIA VALMISTELUVAIHE JA TOTEUTUSVAIHE Kuntalaisten tarpeet lähtökohtana Kuntalaisten tulevaisuuden palvelutarpeita vastaavat palveluprosessit ja niihin soveltuva organisaatio Kuntalaisten osallisuus ja palvelujen käyttäjien mahdollisuus vaikuttaa Yhteiset voimavarat vahvuuksina: elinkeino- ja maapolitikka Uuden kunnan yhteiset voimavarojat suunnataan kunnan tulevaisuuden turvaamiseksi Johtaminen Vahva poliittinen ohjaus ja toimiva johtamisjärjestelmä Henkilöstö uuden kunnan tärkein voimavara Tarvittavat uudelleenjärjestelyt, hyvinvointi ja kehittyminen

5 Kuntafuusio mahdolliset vaikutukset niin kunta- kuin paikallistalouteen Kunta palvelujen järjestäjänä Palvelurakenteet, -verkot ja prosessit Kuntien menot kuntalaisten palvelut Kuntien tulot kuntalaisten verot Kunta paikallistaloutena Kuntalaisten elämisen edellytykset Elinkeinoelämän mahdollisuudet Imago Identiteetti Lähde: P. Meklin, 2008

6 Menojen kasvun hillinnän mahdollisuuksia Hierarkiakustannusten alentaminen (hallintokustannukset) Johtamisjärjestelmän selkiyttämismahdollisuuksia Kapasiteetin tehokas käyttö Tukipalvelujen tehokas käyttö Henkilöstöresurssien ennakointi ja osaamisen vahvistaminen Palveluketjujen saumattomuus Monitoimijainen palvelutuotanto, vaihtoehtoisten tuotantotapojen taitava käyttö. Kansalaisten omavastuun vahvistaminen

7 KLASSINEN MUUTOSKÄYRÄ Tehokkuus Aika

8 Hyvä imago ja sen vaikutukset paikallistalouteen Kaupunkien ja kuntien imagotyötä ei voi luoda yksittäisten mainoskampanjoiden varaan eikä tyhjän päälle. Imagotyön on perustuttava faktoille ja konkreettisille teoille. Imagotyön painopisteitä ovat elinkeinot, asuminen ja ympäristö. Tavallisen arjet asiat, kuten asuminen ja palvelut, luovat ja muokkaavat kaupungin imagoa. Perustekijöitä ei saa unohtaa, kun kaupunki haluaa toteuttaa syvällistä kehittämistyötä. (Topi Antti Äikäs)

9 Johto ja henkilöstö syvällinen kulttuurinen muutos Toimintakulttuureiden yhtenäistäminen: johtaminen, hallinto ja työyhteisöt Uutta johtamis- ja kehittämiskulttuuria luodaan ennakoidusti ja suunnitellusti Luottamushenkilöjohdon roolit ja toimintakäytännöt Ylimmän ammatillisen johdon roolit joryn merkitys Lähiesimiehet työyhteisönsä muutosjohtajia, johdon tehtävänä on luoda edellytykset hyvälle lähiesimiestyölle Henkilöstö Henkilöstöpoliittiset periaatteet Koulutus tehtäviin ja uuteen yhteisöön Yhteiset työryhmät hitsaavat yhteen, tutustuminen ja yhteisten periaatteiden määrittely, siirtymäriittien merkitys. Erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioonottaminen Huolehdittava, että luottamusta, dialogisuutta ja läsnäolevaa johtamista yhteentörmäyksien käsittelemiseksi Henkilöstön velvoitteet ja alaistaidot

10 Avoimen ja vuorovaikutuksellisen muutosviestinnän merkitys ydinasia fuusioissa Liitosten yhteydessä tiedon ja keskustelun tarve kasvaa: kuntaliitoksiin kytkeytyy monenlaisia tunteita. Muutoksen johtamiseen kohdistuu voimakkaita odotuksia tiedonkulun avoimuudesta ja vuorovaikutuksellisuudesta. Yleisesti ottaen tiedottamista kritisoidaan aina, mutta kritiikki kohdistuu usein väärin: kyse voi olla enemmänkin vuorovaikutuksen puutteesta kuin varsinaisen tiedon jakamisen ongelmista. Viestinnän kaoottisuus, sattumanvaraisuus ja vuorovaikutuksen puute hidastavat voimakkaasti työyhteisön sopeutumista muutokseen. Mikäli työyhteisöllä on riittävästi tietoa saatavilla, työyhteisö voi ottaa uudistuksen varsin nopeastikin haltuun ja toimii sen tavoitteiden mukaisesti

11 Muutokseen sopeutumisesta siinä onnistumiseen Muutokseen sopeutumista organisaation eri tasoilla voidaan tukea vuorovaikutteisella viestinnällä ja johtamisella: Osallistumismahdollisuudet ja keskustelu auttavat ymmärtämään muutoksen perusteluja ja sitoutumaan sen tavoitteisiin, Kuitenkin on huomioitava, että vastustuksellekin on annettava sijansa ja varauduttava, että sopeutuminen voi viedä oletettua pidemmän ajan. Muutos ei todellisuudessa ole uhka: voimakkaimpia muutoksia kokeneet henkilöt tuntevat todennäköisemmin muutoksen tasaannuttua tyytyväisyyttä ja onnistumista: Muutoksesta selviytyminen lisää uskoa omaan pärjäämiseen, Muutokset ovat voineet tuoda myös kaivattua vaihtelua ja uusia haasteita työhön, Keskeisessä osassa on kuitenkin lähiesimiehen kanssa syntynyt yhteisymmärrys ja psykologiset sopimukset

12 Lopuksi: Kokeneen muutosjohtajan viestejä Ensimmäiset toimenpiteet antavat suunnan, mitä yhdistyminen käytännössä merkitsee. Kuntalaisten ja henkilöstön luottamus on ansaittava tekojen kautta. Hyväkään viestintä ei korvaa tekoja. Tarvitaan realismia odotuksiin, johtajuutta muutoksiin

13 TUKEA KUNTIEN MUUTOKSEEN NEUVONTAPALVELUT VERKOSTOTUKI KOULUTUS JA KONSULTOINTI TIETOA KUNNAT.NETISSÄ SÄHKÖISET UUTISKIRJEET Työvälineitä Paras-uudistajille, Valtuusto vaikuttaa, LakiInfo, Visionääri tietoa kuntakehityksestä ja tutkimuksesta jne. TUTKIMUKSET JA OPPAAT KIITOS MIELENKIINNOSTA!

14