Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä"

Transkriptio

1 Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa Korpelainen, toiminnanjohtaja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

2 Terveydenhuoltolaki: Velvoite yhteistyöhön Terveydenhuoltolaki 12 Ehdotus sosiaalihuoltolaiksi 7 * Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan on nimettävä hyvinvoinnin edistämisen koordinoimiseksi tarpeelliset vastuutahot eri toimialoilta. Kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten ja järjestöjen kanssa. *STM:n raportteja ja muistioita 2012: 21, 169 2

3 Velvoite raportointiin Terveydenhuoltolaki 12 Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Ehdotus sosiaalihuoltolaiksi 9 Hyvinvoinnin edistämisen vastuutahon on raportoitava kunnanvaltuustolle asukkaiden hyvinvoinnista vuosittain hyvissä ajoin ennen seuraavaa kalenterivuotta koskevan talousarvion laatimista. Lisäksi valtuustolle on valmisteltava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on raportoinnin perusteella tarkistettava hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita ja niitä tukevia toimenpiteitä. Raportoinnin tulokset on huomioitava talousarviota laadittaessa. 3

4 Velvoite tiedolla johtamiseen Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on strategisessa suunnittelussaan: asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia Ehdotus sosiaalihuoltolaiksi 7 Kunnan on strategisessa suunnittelussaan: asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet huomioiden erilaiset väestöryhmäkohtaiset suunnitelmat. 4

5 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoitumismalli kunnassa Terveempi Pohjois-Suomi 2-hankkeen sovellus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2010, 15) mallista

6 Sähköinen hyvinvointikertomus MITEN ASIAT OVAT? Mikä on väestön hyvinvoinnin ja palvelujen tila indikaattoritiedon valossa? Virkamiesten kokoama ja tulkitsema hyvinvointitieto: kansallisesti sovitut indikaattorit ja muu täydentävä tieto. Poliittisten päättäjien sitoutuminen kehittämiskohteisiin, tarvittaviin lisäresursseihin, kehittämistyöhön, hankkeisiin. MITEN NIIDEN TULISI OLLA? Mitä kehittämistarpeita hyvinvoinnin ja palvelujen tilasta nousee ja mitä tavoitteita asetetaan? Väestön terveys ja hyvinvointi MITEN SIIHEN PÄÄSTÄÄN? Mitkä ovat hallintokuntien toimenpide-ehdotukset tavoitteisiin pääsemiseksi? Hallintokuntien toimenpiteiden suunnittelu ja niihin sitoutuminen. Timo Renfors

7 Sähköinen hyvinvointikertomus Kuusi indikaattoripakettia elämänkaariajattelun mukaisesti Jokaisessa indikaattoripaketissa mahdollisuus lisäindikaattoreihin Kattavat 10 hyvinvoinnin ulottuvuutta (teemat) Kunta voi lisätä omia indikaattoreitaan

8 YHTEINEN TIETO - johtamisen kivijalka: strategiatyössä, talouden ja toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (talousarvio/ arviointikertomus) Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen B. Elämänlaatu C. Henkinen hyvinvointi D. Terveys & toimintakyky E. Turvallisuus F. Opiskelu & työ G. Tasa-arvo & oikeudenmukaisuus H. Asuminen & ympäristö I. Toimeentulo J. Kuntalaisten palvelut 1. Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima 2. Kaikki ikäryhmät 3. Lapset, varhaisnuoret & lapsiperheet 4. Nuoret ja nuoret aikuiset 5. Työikäiset 6. Ikäihmiset

9 Miten ihmisen ääni kuuluu hyvinvointikertomustyössä?

10 Miten kuntalaisen ääni kuuluisi nykyistä paremmin hyvinvointikertomustyössä?

11 Kiitos!

12 1. HYVINVOINTIJOHTAMINEN KUNNASSASI Arvioi seuraavien periaatteiden toteutumista kunnassasi tällä hetkellä: Voit halutessasi kirjoittaa tyhjään tekstikenttään perustelun rastittamallesi arvosanalle. Perustelun voi kirjoittaa vasta arvosanan rastittamisen jälkeen.

13 5. Millaiseksi arvioit seuraavien tahojen suorat osallistumismahdollisuudet kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen suunnitteluun?