Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 STM, TTL Johtamisen kehittämisverkosto, Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa Johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa JOHTAVAT Professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopisto/kuopion kampus Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos/sosiaalihallintotiede

2 Sisältö Esityksen tausta Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisen monialaisuus JOHTAVAT tutkimusprojekti Joitain tutkimustuloksia; työverkostot ja johtajan saama tuki Millä osaamisella johdetaan ja mihin johtamisosaaminen voisi nojata? Vuokko Niiranen

3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamiseen kohdistuu ristikkäisiä odotuksia - kuntatason sosiaali- ja terveyspalvelut eri tasoisten tavoitteiden kohteena Institutionaalinen taso Valtakunnallisen sosiaalija terveyspolitiikan väline ja valtakunnallisen ohjauksen kohde Osa demokraattisen järjestelmän kokonaisuutta Toiminnallisen ja poliittisen ohjauksen kohde paikallisesti Organisaatiotaso Toiminnan toteuttamisen organisaatio (hajautettujen organisaatioiden erilaisuus!) Professioiden työyhteisö - moniammatillisuus ja monialaisuus Hankkeiden ja projektien toteuttaja - toteuttamisen monet verkostot ja organisaatiot Vuokko Niiranen

4 Johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa JOHTAVAT tutkimusprojekti Sosiaali- ja terveyspalvelujen strategisen, lähi- ja keskijohdon johtamistyön tutkimus: johtajan työn moniulotteisuus, rekrytointi, verkostot ja työvälineet, henkilöstövoimavarojen johtaminen, johtajien keskinäissuhteet, johtamisosaaminen ja johtamisviestintä Rahoittajat: Tekes, Suomen Kuntaliitto, Itä-Suomen yliopisto ja tutkimuskunnat Verkkosivut: Loppuraportti : Vuokko Niiranen, Johanna Lammintakanen, Mervi Kerkkänen & Minna Joensuu (toim.) Johtajana muutoksissa. Kuntaliitto, ACTA-sarja. Tulossa 2013 Aihe jatkuu Tieto, osaaminen ja verkostot sosiaali- ja terveysjohdon tukena TOVER - hanke: Koulutus- ja tutkimustiedon välittäminen; rahoittaja Työsuojelurahasto: mukana valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan sekä työelämän verkostoja Vuokko Niiranen

5 Johtaminen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa JOHTAVAT Ylin johto ja erillisjohtajat Poliittinen johto Kollegat Strateginen johto Vertaisverkostot Kollegat Keskijohto Vertaisverkostot Kollegat Lähijohto Lähijohto Vuokko Niiranen Vertaisverkostot Työntekijät 5

6 Mitä työvälineitä johtaja käyttää? (N=204, JOHTAVAT tutkimusprojektin tuloksia) Käytän säännöllisesti tai toisinaan Kehityskeskustelut Lait ja viralliset ohjeet Oman toimialan johtoryhmä Organisaation visio ja strategia Työhyvinvointikyselyt Systemaattinen asiakaspalaute Aineeton palkitseminen Perehdytysohjelmat Organisaation johtoryhmä Tuloksellisuusmittaristo (esim. BSC) En käytä juuri lainkaan Johtamisosaamisen mittaristot (esim. 360) Aineellinen palkitseminen Mentorointi Laatujärjestelmä Vuokko Niiranen

7 Johtajien työverkostot 1 ( JOHTAVAT tutkimusprojektin haastattelututkimusten tuloksia) Strategisen tason johtajien verkostot ovat laajoja Strategisen tason toimintaverkostoja Noudattavat kuntarakenteiden uudistuksia ja ympäristöyhteistyötä Kunnan uudistamisaktiivisuus näkyy käydyissä johtamiskoulutuksissa ja oman johtamisosaamisen kuvauksessa Vertaisryhmien merkitys keskeistä Kaksoisroolit; yhtä aikaa strategisen tason johtaja ja kuuluu myös keskijohtoon Vuokko Niiranen

8 Johtajien työverkostot - 2 ( JOHTAVAT tutkimusprojektin haastattelututkimusten tuloksia) Keskijohdon verkostot kohdistuvat omaan toimialaan tai palvelualueeseen Johtamiskoulutus on omaa urapolkua tukevaa Verkostot ja oma johtajatiimi johtamistyön tukena Verkostoja on sekä oman organisaation sisällä että sen ulkopuolella Kaksoisroolit; esim. sekä keskijohtoon kuluvana että lähijohtajana huom: keskijohdon käsitteen määrittelyn vaikeus - monet organisaatiouudistukset muokkaavat jatkuvasti johtajan organisatorista asemaa Vuokko Niiranen

9 Johtajien työverkostot 3 ( JOHTAVAT tuloksia) Lähijohtajien johtamisverkostot niukempia kuin strategisen tason tai keskijohdon verkostot Ammatillisen työn asiakasrajapinta ja sen verkostot korostuvat Johtamiskoulutusta oman johtamisosaamisen tukena niukemmin Johtajana oleminen pääosin selvää - toisinaan odotukset ovat hyvin ristiriitaisia - siirtyminen asiantuntijasta asiantuntijoiden johtajaksi! Kaksoisroolit; esim. sekä asiakastyössä että lähijohtajana Vuokko Niiranen

10 Mistä johtaja saa tukea johtamistyöhönsä? /1 1. Työntekijät ja oma työyhteisö Työntekijöiden kyky strategiseen toimijuuteen, vastuullisuus, luottamus 2.Kollegat, oman toimialan lähijohtajat Oma lähitiimi, oma johtoryhmä. Kollegat muissa organisaatioissa, muissa kunnissa tai yrityksissä. Myös lisääntyvä kilpailu toimialojen kesken! 3.Oma johtaja: kyllä ja toisinaan ei Keskustelukumppani, peili, jakaa tietoa ja vastuuta, avaa ovia ja mahdollistaa verkostoja. Vuokko Niiranen

11 Mistä johtaja saa tukea johtamistyöhönsä? /2 4. Luottamushenkilöjohto, erityisesti oma poliittinen toimielin (vaihtelevasti) Poliittisen johdon tuki erityisesti laaja-alaista johtamistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjohtajien työssä 5. Ulkopuolinen tuki ja koulutukset Mentorointi, coaching, alueelliset, kansalliset tai kansainväliset verkostot. Omat johtamiskoulutukset; etäisyyttä johtamisen pulmatilanteessa ja mahdollisuus nähdä omaa työtä kokonaisuutena tai toisin silmin Vuokko Niiranen

12 Organisaation yhteiskunnallinen perustehtävä linjaa johtajan työtä: antaa liikkumavaraa tai rajoittaa sitä Tiedon käyttö ja tiedolla johtaminen ovat yhä tärkeämpiä Strategisuus ja responsiivisuus ovat läsnä yhtä aikaa ne tuovat usein ristikkäisiä odotuksia Millä osaamisella johdetaan? -johtamisosaamisella? -substanssiosaamisella? -pedagogisella osaamisella? -kehittäjäosaamisella? -Vai? Vuokko Niiranen

13 Kootusti: JOHTAVAT -tutkimus nosti esille sosiaali- ja terveydenhuollon eri tason johtajien johtamisosaamisesta ja sen kehittämismahdollisuuksista -Johtamistyötä arvostetaan vaihtelevasti, - johtamiselle ei aina ole aikaa ja/tai tilaa -Uudet organisaatiorakenteet edellyttävät kykyjä monialaiseen johtamiseen vrt. aikaisempi ja nykyinen professiolähtöisyys -Johtamisosaamisen uudistamista edellyttävät myös monialaiset uudet organisaatiot kunnissa, monikulttuurisuus työyhteisöissä ja uuden sukupolven johtaja- ja työelämäkäsitykset -Jatkuvampi ja systemaattinen johtamiskoulutus -Vertaisverkostojen tärkeys -Urapolkuajattelu kaipaa jäntevöittämistä Vuokko Niiranen

14 Lopuksi Johtamistyöhön motivoituinuneita henkilöitä kannattaisi rohkaista vahvistamaan johtamistyön asiantuntijuuttaan ja siinä kehittymistä. Päivi Sutinen 2012, Vuokko Niiranen

15 Iloa ja onnistumista työhönne! Kiitos!

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 3 2012 Luottamushenkilö Väinö Guttorm, Utsjoki Anneli Pohjola: Myös sosiaalinen kestävyys voi loppua Päätöksenteko omaishoidon tuesta Prameat

Lisätiedot

Kieli muokkaa vuorovaikutusta ja valtarakenteita

Kieli muokkaa vuorovaikutusta ja valtarakenteita 1 Toimiva ja tuloksellinen lastensuojelu - valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinna 1.10 201. Vuokko Niiranen, professori, sosiaalihallintotiede, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA OULU 2008 D 968 ACTA Helena Heikka UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, TERVEYSHALLINTOTIEDE,

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA 31 Kai Reikko, Kari Salonen & Ilkka Uusitalo PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Lähijohtajuus sosiaali- ja terveysalalla TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi 1 2012 Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen tutkimusklubien avulla opiskelijaohjausta kehittämisverkoston

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Tapaustutkimus Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sosiaalityöstä Helka Haukkala Pro gradu-tutkielma Kevät 2013 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ

OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ Nurminoro Seija Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot