Hallitus Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013"

Transkriptio

1 Hallitus Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/ /2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa-palveluihin, joista Kansalliseen Potilastiedon arkistoon (earkisto) liittyminen ja arkiston käyttöönotto on toinen kokonaisvaihe. Lain mukaan earkisto kokonaisuuden ensimmäisen tietosisältökokonaisuuden (toisen osavaiheen ensimmäinen ja toinen osavaihe) tulee olla käyttöönotettu julkisessa terveydenhuollossa syyskuuhun 2014 mennessä. Ensimmäisessä kokonaisvaiheessa toteutettiin sähköisen lääkemääräyksen (eresepti) ja tähän liittyvien kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto. Eksotessa eresepti otettiin käyttöön tammikuussa Potilastiedon arkiston käyttöönotto tuo mukanaan yhtenäisen valtakunnallisen toimintamallin potilastiedon käsittelyyn ja mahdollistaa tietojen saatavuuden yli organisaatiorajojen. Osana arkistointipalvelua ylläpidetään valtakunnallista potilastietojen tiedonhallintapalvelua. Tiedonhallintapalveluun merkitään potilaan antama suostumus tietojen luovutukseen ja mahdolliset luovutuskiellot, sekä suostumuksen ja luovutuskieltojen peruutukset. Lisäksi palveluun tallennetaan tieto siitä, että potilasta on informoitu valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista. Ensimmäisen vaiheen tuloksena on toteutettu useita vaatimuksia, jotka ovat hyödynnettävissä KanTa-palveluiden kokonaisuutta ajatellen. Tietosisällöt ensimmäisessä vaiheessa 2014: erikoisala- ja palvelukohtaiset, ammatilliset näkymät sekä hoitotyön yhteenveto perusterveydenhuollon näkymät laboratorion pyynnöt ja tulokset radiologian pyynnöt ja lausunnot riskitiedot, lääkitys, rokotus, diagnoosit, toimenpiteet suostumukset/kiellot, tietojen luovutukset Potilas näkee Omien tietojen katselusta (ekatselu/omakanta) omat potilastietonsa sekä voi antaa suostumuksen tai kiellon potilastietojen luovut tamiseen.

2 Potilastietojen arkistosta luovutettujen tietojen käyttöä seurataan lokivalvonnan avulla terveydenhuollon organisaatioissa, samoin kuin organisaation omien tietojen käyttöä. Tulevaisuudessa earkiston käyttöönotto jatkuu kansallisesti uusilla osavaiheilla. Tulevat käyttöönotot tuodaan erikseen hallitukselle esittelyyn, riippuen tulevien vaiheiden kustannusarvioista. Tiivistäen tulevat vaiheet tulevat sisältämään seuraavia asiakokonaisuuksia: Osavaihe 3-4: Terveys- ja hoitosuunnitelmat, tahdonilmaisut, lähete- ja hoitopalaute jne. Osavaihe 4-5: Todistukset, lausunnot, suun terveydenhuollon asiakirjat jne. Tarkoitus ja tavoitteet Projektin tarkoituksena on toteuttaa valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon liittymiseen vaadittavat toimenpiteet ja liittyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin osalta, sekä ottaa käyttöön sähköinen potilastiedon arkistopalvelu Eksoten kaikissa toimintayksiköissä. Käyttöönotto tapahtuu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen asettaman liittymisaikataulun puitteissa. Käyttöönotossa terveydenhuollon toimintayksikköön jalkautetaan valtakunnallisesti yhdenmukaiset toimintamallit. Effica Vuosijulkaisuversio 2013 käyttöönotossa tammikuussa 2014 otetaan käyttöön Effican versio, joka sisältää earkiston vaatimat toiminnallisuudet, toteutetaan earkiston vaatimusten mukainen palvelinuudistus sekä varmistetaan tuotantokannan valmius tietohuoltoselvityksellä ja sen vaatimilla toimenpiteillä. Tehtäväkokonaisuudet ja aikataulu Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Aikataulu Hallinnolliset päätökset Asettamispäätös 12/ /2014 Projektisuunnitelma Toimitussopimus Projektin hallinnointi Ohjausryhmän kokoukset Projektiryhmän kokoukset Koordinointi ja resursointi Talousseuranta Raportointi 11/ /2014

3 Auditointi Auditointivaatimusten läpikäynti Auditointivaatimusten edellyttämien toimenpiteiden määrittely ja toteutus 01/ /2014 mennessä Viestintä Varmenteiden hankinta/tarkistus SOTE-organisaatiorekisteri n tarkistus ja rekisterinpitäjä-rekisterin perustaminen Arkistonhallinnan käytännöt Teknisen ympäristön toteutus Potilastietojärjestelmän päivitys Erillisjärjestelmien päivitys Toimintamallit ja niiden jalkautus Henkilöstön koulutus Kantapalvelusopimukset ja käyttöönottokoe Projektiin liittyvä viestintä Viestintäsuunnitelman teko Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen Tarvittavien varmenteiden tarkistus ja tarvittavat hankinnat Toimintayksikön ja suorituspaikkojen OID-koodien tarkistus ajan tasalle Koodien päivitykset järjestelmään ja THL koodistopalveluun earkisto rekisterinpitäjä-rekisterin laatiminen ja toimittaminen THL:lle Rekisterin muutoshallintaprosessin käyttöönottaminen Tehtäväluokitukset TOS/eAMS laatiminen Tuotantoympäristön tekninen toteutus ja tekninen testaus Liittymät Koulukannan päivitys ja taustat Tuotantokannan valmistelu ja päivitys Laboratorioliittymä Radiologian liittymä Kansallisten toimintamallien tarkentaminen paikalliseen toimintaympäristöön Pää- ja tukikäyttäjien koulutus Koulutuksen suunnittelu Tietoturvaan ja suojaan liittyvä koulutus Sovelluskoulutus Toimintamallien koulutus Liittymishakemus KanTa-palveluihin Käyttöönottokoe 01 11/ / /2014 mennessä 01-02/ / / / / / / / / /2014

4 Käyttöönotto Tuotantokäytön ylläpito ja tuki Projektin päättäminen earkiston ja sovelluksen käyttöönottosuunnitelman mukaiset tehtävät Tuotantokäytön aloitus Tuotantokäytön sovellus- ja tekninen tuki Tuotantokäytön tuen suunnitelma Kriisiviestintä prosessin kuvaus Loppuraportti Ylläpitoon siirto 09/ / /2014 Eksote hankkii earkistoon liittymistä koskevan käyttöönottoprojektin sekä projektin jälkeisen jatkuvan tukipalvelut Medi-IT Oy:ltä. Potilastietojärjestelmään (terveyseffica) tarvittavat lisähankinnat Tieto Healthcare & Welfare Oy:lta tehdään myös Medi-IT Oy:n kautta. Käyttöönoton suorien kustannuksien (ostopalvelut) on arvioitu Eksoten osalta muodostuvan seuraavasti: Kertaluonteiset kustannukset: terveyseffica earkisto käyttöoikeus: terveyseffica earkisto 1.vuoden vuosimaksu: earkisto harjoitusympäristö: Laboratorio-liittymä: Röntgen-liittymä: Tiedon käyttöönottoprojektin työt: Medi-IT:n käyttöönottoprojektin työt: YHTEENSÄ: Jatkuvat (vuosittaiset) kustannukset: terveyseffica earkisto vuosimaksu: earkisto harjoitusympäristö: YHTEENSÄ: Ohjelmistohankintojen osalta hinnat ovat kiinteitä hintoja (fixed price). Toimittajien töiden osalta noudatetaan toteumapohjaista (time & material) hinnoittelua. Esitettyjen ulkoisten kustannuksien lisäksi Eksotelle muodostuu kustannuksia mm. oman projektihenkilöstön työajasta kuten myös ammattihenkilöstön koulutuksiin kohdennettavasta ajasta.

5 Eksoten vuoden 2014 talousarvioesityksen investointeihin on earkisto kokonaisuuden käyttöönottoon varattu Hankinnan ylitys katetaan karsimalla muita investointeja, jotta kokonaisinvestoinnit säilyvät esitetyssä raamissa. Tarvittaessa myös Medi-IT:ltä käyttötalousbudjettiin merkittyä pienempiä kehitystöitä/hankintoja karsitaan. Asiantuntijana kokouksessa kuullaan tarvittaessa Eksoten tietohallintojohtajaa. Tj Hallitus päättää hankkia earkistoon liittymistä koskevan käyttöönottoprojektin, hankinnan arvo enintään euroa sekä projektin jälkeisen jatkuvan tukipalvelun, vuosikustannus euroa, Medi-IT Oy:ltä. Hallitus valtuuttaa tietohallintojohtajan valmistelemaan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan asiaan liittyvät projekti- ja palvelusopimukset. Hallitus Hyväksyttiin. Merkittiin, että puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen ei ottanut esteellisinä osaa asian käsittelyyn ja hän poistui kokouksesta klo asian käsittelyn ajaksi. (Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.) Hallituksen I varapuheenjohtaja Katri Pulli toimi puheenjohtajana tässä asiassa. Valmistelija/lisätiedot: Toni Suihko, tietohallintojohtaja, p Tiedoksi Tietohallintojohtaja Toni Suihko Projektipäällikkö Veli-Pekka Helvola Toimitusjohtaja Timo Koivu (Medi-IT Oy)

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS)

Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) Hallitus 48 25.02.2015 Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) 204/07.03.02/2015 EKSTPHAL 48 Tausta Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Riitta Konttinen 21.5.2013 Riitta Konttinen 1 Esityksen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Tietosuojan tikapuut miten pikkuveli valvoo sinua

Tietosuojan tikapuut miten pikkuveli valvoo sinua Tietosuojan tikapuut miten pikkuveli valvoo sinua Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere 12. 13.5.2015 Helena Eronen kehittämispäällikkö, tietosuojavastaava PSSHP/Tietohallinto Esityksen sisältö Miksi pikkuveli

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Potilas-ja asiakastieto hoidon ja hoivan tukena Satakunnassa. Kuntainfo 25.2.2015 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö

Potilas-ja asiakastieto hoidon ja hoivan tukena Satakunnassa. Kuntainfo 25.2.2015 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Potilas-ja asiakastieto hoidon ja hoivan tukena Satakunnassa Kuntainfo 25.2.2015 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Esityksen sisältö Potilasjärjestelmäuusinta Satakunnan sairaanhoitopiirissä Käytännön

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2014 1H/2015 Juha Riekkinen 17.3.2014 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot