JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika klo 16:30-18:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 33 Suun terveydenhuollon jonojen hallinta- ja purkamissuunnitelma Joensuussa 5 34 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 9 35 Tiedoksiantoja 25

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Läsnä Keskisalo Pentti puheenjohtaja Bogdanoff Eero jäsen Heinonen Eila jäsen Hiltunen Liisa jäsen klo 16:30-17:26 Huovinen Tuija jäsen Kukkonen Pekka jäsen Kukkonen Seppo jäsen Paalanen Saara jäsen Pennanen Eija jäsen Tolkki Jaana jäsen Törmälä Anssi jäsen klo 16:33-18:27 Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja klo :58 Huikuri Satu tilaajajohtaja, esittelijä Lintumäki Päivi tilaajajohtaja, Outokumpu Päivinen Katriina tilaajajohtaja, Kontiolahti Virolainen Pertti kansliasihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laakkonen Ari johtava ylilääkäri klo 16:30-18:13 Hynynen Matti johtava hammaslääkäri klo 16:30-17:46 Poissa Kauppinen Markku kaupunginhallituksen puheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Allekirjoitukset Pentti Keskisalo puheenjohtaja Pertti Virolainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Eila Heinonen pöytäkirjan tarkastaja Eija Pennanen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Joensuun kaupungintalolla alkaen Pöytäkirjanpitäjä Pertti Virolainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SOTETIJ 31 Tilaajajohtajan päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta SOTETIJ 32 Tilaajajohtajan muutettu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eila Heinonen ja Eija Pennanen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Suun terveydenhuollon jonojen hallinta- ja purkamissuunnitelma Joensuussa 6269/06.03/2015, 6170/06.03/2015 STLTK Joensuussa suun kiireettömään hoidon jonoon ilmoittautuu kuukausittain keskimäärin 290 potilasta. Jonosta pystytään ottamaan hoidon piiriin samanaikaisesti vain keskimäärin 90 potilasta. Jonossa on tällä hetkellä 4026 potilasta, joista yli 180 pv jonottaneita on Hoitoon kutsutaan tällä hetkellä yli vuoden jonottaneita asiakkaita. Jonoon ilmoittautuneiden määrä on kasvanut vuodesta 2014 keskimäärin 76 potilaalla kuukausittain. Jonot ovat kasvaneet vuoden 2014 lopusta yli 1400 asiakkaalla ja 6 kuukautta jonottaneiden määrä vuoden 2013 maaliskuusta yli asiakkaalla. Valvontaviranomainen (AVI) on pyytänyt Joensuun kaupungilta selitystä jonotilanteen syistä ja selvitystä niistä toimenpiteistä, joihin Joensuussa ryhdytään hoitoon pääsyn saattamiseksi kansanterveyslain edellyttämälle tasolle uhkasakon uhalla. Joensuun 25 :stä hammaslääkärin virasta kuusi on ilman vakituista viranhaltijaa. Lisäksi erilaisilla työlainsäädännön ja -sopimusten mukaisilla virkavapailla on tämän vuoden ajan ollut kaikkiaan kolme hammaslääkäriä. Näiden lisäksi kolme hammaslääkäriä tekee osa-aikatyötä. Poissaolojen ja osa-aikatyön vuoksi kiireettömän hoidon jonoa ei ole pystytty purkamaan riittävällä vauhdilla. Loppuvuodeksi on palkattu kolme valmistuvaa hammaslääkäriä puoli vuotta kestävään laillistukseen vaadittavaan käytännön syventävään harjoitteluun. Hoitohenkilökunnan osalta toimet ovat täynnä, tosin niistä kuutta toimea hoitaa osa-aikainen työntekijä. Hammaslääkärin virkoja on ilmoitettu haettavaksi useita kertoja vuosien aikana, mutta niihin ei ole saatu hakijoita. Tämän vuoksi vuoden 2014 lopulla päätettiin hankkia ostopalveluhammaslääkäreitä jononpurkuun vuoden 2015 loppuun saakka. Suun terveydenhuollossa kokeiltiin myös asiakkaille annettavaa palveluseteliä, mutta sen tulokset eivät vastanneet odotuksia, palvelusetelin käyttö jäi vähäiseksi ja sen käytöstä luovuttiin v Vaikka ostopalveluja hankittiin nimenomaan jononpurkuun, on ostopalveluhammaslääkäreille jouduttu jonopotilaiden sijaan siirtämään poissaolevien ja irtisanoutuneiden hammaslääkäreiden kesken jääneet hoidot. Lisäksi ostopalveluhammaslääkäreitä on jouduttu käyttämään kiireellisen hoidon päivystysvuoroilla. Kun palvelun kysyntä on tänä vuonna samanaikaisesti muutoinkin lisääntynyt, jononpurkuun kohdistetut voimavarat ovat riittämättömät. Suun terveydenhuollon jonon purkamiseksi esitetään kahdenlaisia toimenpiteitä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Nopeasti toteutettavia toimenpiteet: Vaikka avoimien hammaslääkärin virkojen palkkamäärärahat tälle vuodelle onkin kohdistettu sopimuspohjaisille ja kilpailutetuille ostopalveluille, julistetaan hammaslääkärin virkoja jälleen avoimeksi. Jos hakijoita saadaan,

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto nämä neljä virkaa täytetään sopimuksen mukaan todennäköisimmin kuitenkin vasta vuoden 2016 alkupuolella. Jonon ottamisen periaatteita muutetaan. Jonoon ei jatkossa aseteta ketään ilman ennakkoseulontaa ja hoidon tarpeen arviota. Tämän arvion suorittavat suuhygienistit. Voimassa olevia ostopalvelusopimuksia hyödynnetään loppuvuoden ajan palkkaamalla kaksi hammaslääkäriä lisää. Outokummun hyvää hoitoon pääsytilannetta hyödynnetään esim. niiden joensuulaisjonottajien osalta, jotka käyvät Outokummussa työssä ja aikoja tarjotaan Outokummusta. Vuoden vaihteen jälkeen toteutettavat toimenpiteet: Jonojenpurku ostetaan ja kilpailutetaan uudestaan. Nykyisen jonon purkamiseen tarvitaan kuusi hammaslääkäri-hoitajatyöparia 6-8 kuukauden mittaiseen työssäolojaksoon. Ostopalvelut toteutetaan pääsääntöisesti virka-ajan ulkopuolisena työnä omissa toimitiloissa. Arvioitu kustannusvaikutus on n. 0,4 milj.. Kilpailutetaan vaihtoehtoisesti tai osana edellistä vaihtoehtoa kiireellisen hoidon toteutuksen jatkohoitoineen. Tällöin omien virkahammaslääkäreiden ajanvarauskirjoilta vapautuu 30 vastaanottoaikaa päivässä jonopotilaiden hoitoon. Samalla saadaan myös kiireellinen hoito järjestettyä lakisääteisessä laajuudessaan. Tällä hetkellä virka-ajan ulkopuolista kiireellistä hoitoa ei ole järjestetty arki-iltoina rajoitetusti viikonloppuisin ja arkipyhinä. Arvioitu kustannusvaikutus on 0,5 milj. euroa. Ryhdytään aktiivisesti rekrytoimaan myös ulkomaalaistaustaisia hammaslääkäreitä TE hallinnon koulutushankkeen kautta. Tämän hankkeen avulla esim. Ylä-Savon SOTE ky onnistui jonojen purkamisessa vastaavassa tilanteessa. On huomattava, että tämä vaihtoehto ei tuo nopeaa ratkaisua ongelmaan. Pidemmän aikavälin toimenpiteitä Ns. monihuone -toimintatavan käyttöön jokaiseen hoitolaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hammaslääkärillä on apunaan kolme suuhygienistiä, jolloin yhden hammaslääkärin hoitama tiimi pystyy hoitamaan 3 kertaa enemmän potilaita kuin nk. tavallisella vastaanotolla. Selvitetään suu kerralla kuntoon -mallin hyödynnettävyyttä. Malli on käytössä Jyväskylässä. Lyhyen aikavälin toimenpiteiden toteuttamiseksi suun terveydenhuoltoon tarvitaan lisärahoitusta jononpurkuun. Vakanssit ovat olleet useamman vuoden vajaana ja tilaukset on tehty niin, että kahteen vakanssiin ei ole tietoisesti budjetoitu määrärahaa rekrytoinnin vaikeudet huomioiden. Samalla on kuitenkin sovittu, että jos rekrytoinnit onnistuvat, niin tilausta muutetaan. Ostopalveluhammaslääkäreiden käyttö on kuitenkin kalliimpaa kuin virassa olevien hammaslääkäreiden, jonka vuoksi osavuosikatsauksessa jo esitetyt soten sisäiset määrärahasiirrot eivät ole riittävät, vaan jononpurkuun tarvitaan lisärahoitusta nettona euroa. Määrärahalisäys on huomioitu vuoden 2015 toisessa osavuosikatsauksessa. Valmistelijat: johtava hammaslääkäri Matti Hynynen, talousjohtaja Anne Kosonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus:

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää tilaajajaostolle 1. lisämäärärahan myöntämistä euroa netto, että jonojen purkamisen aloitus voidaan toteuttaa mahdollisimman pian. 2. että taloudelliset resurssit jonojen purkuun turvataan myös vuoden 2016 tilauksessa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SOTETIJ 33 Suun terveydenhuollon tilanne on ollut haasteellinen vaikean hammaslääkäritilanteen johdosta jo useamman vuoden ajan ja tilanne on heikentynyt edelleen vuoden 2015 aikana. Lyhyen sekä pidemmän aikavälin toimenpiteitä tarvitaan, jotta hoitoonpääsy voidaan turvata. Vuoden 2015 tilaus on ylittymässä, vaikka hammaslääkärivakanssit eivät ole olleet täytetty. Tähän on johtanut se, että vuoden 2015 tilauksessa ei ole määrärahavarausta kaikkien avoinna olevien hammaslääkäriresurssien hoitamiseen, toisaalta hoitoonpääsyn turvaamiseksi omia hammaslääkäreitä on korvattu ostopalveluilla. Jonotilanteen haasteellisuuden johdosta suun terveyden tilausta on tarpeen muuttaa vuoden 2015 osalta, jotta hammaslääkäriresurssi saadaan turvattua. Omien hammaslääkäreiden rekrytointia jatketaan tehostetusti, mutta rinnalla jouduttaneen käyttämään ostopalveluita. Vuoden 2016 tilaukseen sisällytettävät toimenpiteet ja kokonaisresurssin tarve arvioidaan yksityiskohtaisemmin talousarvion valmistelun yhteydessä. Jos omien hammaslääkäreiden rekrytoinnissa onnistutaan, ostopalveluiden tarve pienentynee esitetystä. Johtava ylilääkäri Ari Laakkonen sekä johtava hammaslääkäri Matti Hynynen esittelevät kokouksen alussa suun terveydenhuollon tilannetta. Tilaajajohtajan muutettupäätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää hyväksyä jononpurkuun esitetyn määrärahan vuoden 2015 tilausmuutoksen yhteydessä sekä että jonon purku turvataan suun terveyden vuoden 2016 tilauksen valmistelussa. Päätös: Pekka Kukkonen ehdotti, että lisämäärärahaa myönnetään tänä vuonna euroa. Kukkosen ehdotusta ei kannattanut kukaan, joten se raukesi. Näin ollen tilaajajohtajan muutettu päätösehdotus tuli tilaajajaoston päätökseksi Ari Laakkonen ja Matti Hynynen esittelivät suun terveydenhuollon tilannetta ja vastasivat tilaajajaoston jäsenten esittämiin kysymyksiin. Hynynen poistui

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto kokouksesta tämän jälkeen. Anssi Törmälä saapui kokoukseen ja Liisa Hiltunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/ /2015 SOTETIJ 34 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman heinäkuun tilanteeseen perustuvan osavuosikatsauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat kasvaneet 3 %:lla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Joensuun (pl. ymp.th) nettomenojen kasvu on korkeinta, 3,6 %. Kontiolahden kasvuprosentti oli 1,7 % ja Outokummun 0,2 %. Joensuun menojen kasvu ilman erikoissairaanhoitoa nousee vielä korkeammaksi, 5,6 %:iin. Myös Kontiolahdessa oman toiminnan menot kasvavat nopeammin, 2,4 %, samoin Outokummussa, jossa kasvu ilman erikoissairaanhoitoa oli 2,9 %. Joensuun osalta kustannusten kasvu on korkeaa käytännössä kaikilla tulosalueilla. Kontiolahden kasvu kohdistuu terveys- ja hoito- ja hoivapalveluihin. Outokummun osalta suurin kasvu kohdistuu hoito- ja hoivapalveluihin. Tilaajajaosto on edellyttänyt, että lautakunta esittää toimenpiteet, joita erityisesti Joensuun ja Kontiolahden tilauksissa pysyminen edellyttää. Toimenpiteitä on tehty ja tehdään, mutta esitetyt toimenpiteet eivät näytä riittävän estämään Joensuun tilauksen ylittymistä. Joensuun osalta osavuosikatsauksessa on esitetty 0,77 milj. euron lisämäärärahaa erityisesti vammaispalveluiden ja terveyspalveluiden ennakoitua suurempiin kuluihin. Tilauksen ylitys näissä palveluissa on yhteensä 1,9 milj. euroa, mutta osa ylityksistä saadaan katettua jonopäivistä sekä toimeentulotuesta saatavilla säästöillä. Kontiolahden ja Outokummun osalta on samassa yhteydessä esitetty eräitä sisäisiä siirtoja. Tarkemmat kuntakohtaiset analyysit on esitetty alla. Pykälän liitteenä on esitetty tilausten yhteenvedot, kehittämishankkeiden toteutuminen sekä terveysasemien vastaanottotoimintaa koskeva raportti. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuma oli heinäkuun lopussa 57,7 %, kasvua edelliseen vuoteen nähden 3,6 %. Lautakunta on esittänyt tilauksen muutosta 0,77 milj. eurolla. Lisäksi erikoissairaanhoiton toteutumaan liittyy merkittäviä riskejä talousarvion ylittymisestä. Terveyspalvelut Tammi- kesäkuu Vastaanottotoiminnan kehittäminen käynnistyi alkuvuodesta. Yhteydensaannissa terveyskeskuksiin on ollut haasteita, mutta vastausprosentit (tammi 40 %, helmi 55 %, maalis 53 %, huhti 53 %, touko 59 %, kesä 71 %) sekä lääkäriaikojen saatavuus ovat parantuneet alkuvuoden tasosta. Tilauksen

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ toteuttaminen on vaikeaa erityisesti hoitotarvikejakelun ja sairaankuljetuksen osalta. Hoitotarvikejakelun kustannuksia nostaa mm. avohoitopainotteisuuden lisääntyminen. Terveysneuvonnan osalta Kauppakadun, Siilaisen ja Marjalan neuvolat yhdistyivät keskustan neuvolaksi. Tilauksen asiakas- ja suoritemäärät toteutuvat ja asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta lääkäriresurssi on riittämätön asetuksen edellyttämiin tarkastuksiin. Suun terveydenhuollon haasteellinen hammaslääkäritilanne on heijastunut hoitoonpääsyyn. Alkuvuodesta on käytetty ostopalveluhammaslääkäreitä, mikä on näkynyt nettomenojen kasvuna edellisvuoteen nähden. Asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden, kiireettömän hoidon jono on kuitenkin kasvanut alkuvuoden puolella. Välinehuolto järjestetään Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana väliaikaistiloissa. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin ja eri toimintojen tavoitteellisuuteen on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota. Teknologian hyödyntämistä hoitosuhteissa pilotoidaan. Päihdepalveluiden toiminta on ollut avohoitopainoitteisempaa kuin edellisvuonna. Kuntoutuspalveluissa on seurattu työntekijäkohtaisia asiakasmääriä (käyntiä/päivä); käyntimäärät ovat melko matalalla tasolla. Tilaus toteutuu. Erikoissairaanhoiton oman toiminnan laskutus oli alkuvuonna edellisvuotta alemmalla tasolla, mutta kesäkuussa toteutuma ylitti edellisvuoden tason. Lisäksi ns. ohilaskutuksessa on selvä kasvu edellisvuoteen nähden ja erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n antaman ennusteen mukaan talousarvion. Jonotuspäiviä on kertynyt vain 14 kpl. Heinäkuu Vastaanottotoiminnan nettomenot ovat kasvaneet 5,2 %:lla edellisvuoteen nähden. Vastaanottotoiminnan asiakasmäärät ovat kuitenkin edellisvuotta matalammalla tasolla, terveysneuvonnassa asiakasmäärä on kasvanut. Vastaanottojen kehittämistyö näkyy yhteydensaannissa terveyskeskuksiin; heinäkuussa terveysasemien vastausprosentti oli Joensuun osalta 76 % ja lääkärin vastaanottoaikoja oli saatavilla aiempaa paremmin. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyötä on jatkettu ja Rantakylässä on aloittanut matalan kynnyksen akuutti fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontapalvelu. Siilaisen terveysasemalla otettiin heinäkuussa käyttöön vastaanottotilojen laajennus. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen mukaiset lääkärintarkastukset eivät kaikilta osin toteudu. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on pilotoitu sähköistä hyvinvointikarttaa, joka auttaa suuntaamaan resursseja niitä tarvitseville. Hoitotarvikejakelun sekä sairaankuljetuksen kustannukset ovat ylittymässä. Ylityksiä, 0,497 me, katetaan jonopäivistä saadulla säästöllä. Vastaanottotoiminnan sisältä ei ylitystä saada katettua. Suun terveydenhuollon haasteellinen tilanne on jatkunut ja hoitoon jonottaneiden määrä kasvanut. Lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteillä

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ pyritään saamaan jonotilanne hallintaan. Tilaukseen on esitetty lisättäväksi 0,3 milj. euroa, jolla hammaslääkäritilannetta voidaan turvata ostopalvelujen avulla loppuvuonna. Samanaikaisesti käynnistetään tehostettu hammaslääkärirekrytointi. Aikuispsykososiaalisten palveluiden osalta mielenterveyspalveluiden asiakasmäärät ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden, mutta nettomenoissa on kasvua. Asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 27 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, neljän potilaan kohdalla on päästy etenemään vielä kevyempään palveluun, yksi potilas on siirtynyt vastaanottotyöryhmään ja kaksi siirtynyt kuntoutuspoliklinikan sekä yksi aikuispsykiatrian poliklinikan asiakkaaksi. Kesä-heinäkuun aikana kaksi asiakasta siirtyi asumispalveluista kotikuntoutuksen asiakkaiksi. Asumispalveluiden menoissa ei kuitenkaan näy laskua, koska tehostettuun palveluasumiseen on siirtynyt sairaalahoidossa olleita asiakkaita. Päihdepalveluissa laitoshoidon hoitopäivät ovat edelleen edellisvuotta matalammalla tasolla, avohuollon asiakasmäärä on sen sijaan noussut. Kuntoutuksen tilaus toteutuu kokonaisuutena. Käyntimäärät terapiapalveluissa 1-3,2 käyntiä/työntekijä/päivä. Fysioterapian käynnit ovat hieman korkeammalla tasolla. Erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n arvion mukaan sopimuksen 2,9 milj. eurolla. Erityisesti ns. ohilaskutukseen kohdistuu merkittävät ylityspaineet. PKSSK:n oman, erikoisalakohtaisen toiminnan laskutuksen kasvu edellisvuoteen nähden on vain 0,05 %, mutta sopimus on edellisvuoden toteutumaa pienempi, mikä aiheuttaa ylityspainetta myös tälle puolelle. Hoitoontulleiden potilaiden määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden. Jonotuspäiviä on kertynyt 14. Jonopäivien talousarviovarauksesta (0,7 me) valtaosa (0,6 me) esitetään siirrettäväksi terveyspalvelujen ylitysten katteeksi. Hoito- ja hoiva Tammi-kesäkuu Omaishoidon tuen saajien määrä on kasvanut alkuvuoden aikana ja määrärahat ovat käytännössä sidotu. Ruutukaavan ja lähiympäristön omaishoitajille on tarjottu lyhytaikaiskotiapua sekä lisäksi hyvinvointi- ja terveystapaamisia. Omaishoitajien terveystarkastusten toteuttamissuunnitelma valmistui. Kotihoidon asiakasmäärät olivat alkuvuodesta kasvussa. Välittömän työajankehitys oli alkuvuonna seuraava: helmikuu 59,4 %, maaliskuu 54,9 %, huhtikuu 53,3 % ja toukokuu 55,4 % (tavoite 60 %). Vaarat-Pyhäselkä sairaanhoitajapilotointi toteutettiin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu. Kuntouttavaan päivätoimintaan laadittiin toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista. Senioripihaan muuton myötä palveluohjauksessa, päiväkuntoutuksessa sekä ikäneuvolan toiminnassa on etsitty uusia toimintamalleja. Ikäneuvolassa aloitettu kuntoutustarpeen arviointifysioterapeutin avovastaantot ja seniorisaleille koulutettu vapaaehtoisia vertaisohjaajia. IkäOte hankkeessa valmisteltu lääkeautomaatin kokeilua.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet korkeat. Siilaisen ja Kotilahden muutot toteutettiin onnistuneesti maaliskuun alussa. Akuuttihoitopäiviä on kertynyt ennakoitua enemmän, vastaavasti pitkäaikaishoitopäiviä vähemmän. Tehostettuun palveluasumiseen odottavien määrä pieneneni Senioripihan yksikön valmistumisen myötä ja on ollut sen jälkeen henkilön tasolla. Yksityisen palveluasumisen ostoja on vähennetty tilauksen mukaan suunnitelmallisesti helmikuun 398 ostopalvelupaikan tasosta. Heinäkuu Hoidon ja hoivan nettomenot ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden 4,3 %. Kustannusten kasvu on pienentynyt alkuvuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Tilaus kuitenkin kokonaisuutena toteutunee. Omaishoidon tuen piirissä oli heinäkuun lopussa 348 henkilöä, joista 154 (44 %) yli 75-vuotiaita. Omaishoitajille järjestetty palveluohjaajien "avoimien ovien" päiviä. Omaishoidon tukeen varattu määräraha näyttää riittävän pitkälle loppuvuoteen vaihtuvuuden johdosta. Omaishoitajien terveystarkastukset on aloitettu ikäneuvolan terveydenhoitajan toimesta. Kotihoitopalveluissa on tilauksen ylittymisen uhka erityisesti tulojen alittumisen ja henkilöstökulujen ylittymisen johdosta. Välitön työaika on lisääntynyt ja oli tammi-heinäkuussa keskimäärin 54,8 %, aluettain vaihteluväli oli 54,9-60,6 %. Suunnitelma välittömän työajan saattamiseksi 60 %:iin loppuvuodesta on tehty ja toimenpiteet käynnistetty. Kotiutukset on pystytty järjestämään siten, ettei asiakkaiden ole tarvinnut odottaa kotihoitoon pääsyä. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentämistä on jatkettu suunnitelmallisesti ja maalis-heinäkuun aikana on jätetty täyttämättä 33 vapautunutta paikkaa. Tehostettua palveluasumista ostettiin heinäkuun lopussa yhteensä 367 asiakkaalle. Omissa yksiköissä oli asukaspaikkoja 237. Tehostettuun palveluasumiseen jonotti 52 asiakasta, joista sairaaloissa 43 ja lyhytaikaispaikoilla 9. Lisäksi omassa kodissa odottavia oli 10. Tk-sairaaloiden tilaus toteutunee. Täyttöasteet ovat edellen korkealla tasolla ja jonopäivät pystytty pitämään hallinassa. Siilaisen lean-projektissa omaksuttua ajattelumallia jalkautetaan muihin tk-sairaaloihin. Kotiutukseen on lisätty lisäresurssia hoitotyöstä, mikä on yhdessä pilottifysioterapeuttien kotikäyntien kanssa mahdollistaneet entistä onnistuneemmat kotiutukset. Sosiaalipalvelut Tammi-kesäkuu Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: sekä menot että asiakasmäärä ovat kokonaisuutena edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Asumisen tukipiste sai hankerahoituksen vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan edelleen. Sosiaalisen asumisen osalta painopistettä pyritään siirtämään tehostetusta asumisesta kevyempiin palveluihin.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelposia. Avohuoltoon kohdistuu edelleen kova paine, vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ollut laskussa. Avohuollon kustannukset ovatkin kasvussa johtuen mm. avohuollon tukitoimina tehdyistä sijoituksista. Jälkihuollon asiakasmäärä on kasvanut. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksena. Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa. Vammaispalveluihin siirrettiin aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa maaliskuun tilausmuutoksessa. Vammaispalveluiden kustannusten kasvu on ollut nopeaa ja tilauksen toteutuminen on haasteellista. Merkittävimmät riskit kohdistuvat vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun ja palveluasumiseen sekä kehitysvammaisten asumispalveluihin ostoihin. Vammaispalveluissa on tehty alkuvuonna useita selvityksiä, mm. selvitetty henkilökohtaisen avun järjestämistä osin omana toimintana ja tarkasteltu asiakaskohtaisia kustannuksia. Kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa, mutta muutokset eivät ole nopeita. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäishoidon kokeilu aloitettiin tammikuussa. Tilauksen ylitysuhka n. 1 milj. euroa. Heinäkuu Toimeentulotuen kustannukset ovat säilyneet selvästi edellisvuotta matalammalla tasolla. Säästyvää määrärahaa, 0,6 milj. euroa, esitetään siirrettäväksi sosiaalipalveluiden muille toiminnoille, erityisesti vammaispalveuihin. Sosiaalisen asumisen tilaus näyttää ylittyvän lisääntyvän kysynnän johdosta. Asumispalveluiden kilpailutusta valmistellaan tavoitteena keventää palvelurakennetta. Kuntouttavaa työtoimintaa on alettu segmentoida asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Vammaispalveluiden tilauksen ylitykseksi on arvoitu 1,1 milj. euroa. Vaikeavammaisten palveluissa ylitys on runsas 0,35 milj. euroa, joka kohdistuu erityisesti henkilökohtaisen apuun. Asiakasmäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 36 asiakkaalla. Asiakaskohtaisissa kustannuksissa on myös nousua mm. palvelutarpeen kasvun myötä. Henkilökohtainen apu on valittu lean-kohteeksi, kehittämistyö alkaa elokuussa. Lisäksi ylityspainetta kohdistuu sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Kehitysvammaisten palveluissa ylityspaine kohdistuu asumisen palveluihin, jossa asiakasmäärä on kasvanut sekä laitoshoidon purun että uusien asiakkaiden myötä. Alkuperäinen tilaus oli myös asiakasmäärään nähden liian pieni. Laitoshoidossa on 1.8. alkaen pysyvässä asumisessa 7 asiakasta. Laitoshoidon tilaus jää alle arvioidun ja määrärahaa on mahdollista siirtää asumispalveluihin. Nuorten, vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintaryhmä aloitti Uimaharjussa 1.8. Perhepalveluissa painopisteen siirtoa varhaiseen tukeen on jatkettu. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on edellisvuoden tasolla. Lastensuojeluasioiden käsittelyajoissa on selvä parannus. Hallinto- ja talouspalvelut

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hallinto- ja talouspalvelut toteutuvat tilauksen mukaisesti. Tilausmuutoksessa esitetty sisäinen määrärahasiirto. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Sosiaali- ja terveyslautakunnan toinen osavuosikatsaus kattaa ajan Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteuma 7/2015 on kasvanut n. 1,7 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden. Kontiolahdella oman toiminnan menojen kasvu on ohittanut erikoissairaanhoidon menojen kasvun, verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ESH on suurempi vain 7/2015 0,8 %. Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilauksen ylityspaineet kohdistuvat erityisesti terveys, - hoito- ja hoivapalveluiden osa-alueille. Kasvavat paineet kohdistuvat avoterveydenhoidon kasvaviin kuluihin mm. hoitotarvikekulujen käytön kasvuna. Osavuosiraportin mukaan on tehty soten sisäisiä budjettisiirtoja, joten lisämäärärahaesityksiä ei kohdenneta tilaukseen. Terveyspalvelut Tammi-kesäkuu Vastaanotto: Vastaanoton kustannukset pysyvät talousarviossa. Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku -hanke kehittämistyötä jatkettu ja iltavastaanottoa on pidetty kerran viikossa, molemmilla asemilla. Lääkäritilanne on jatkunut hyvänä. Puheluissa vastausprosentti oli 67 %. Avohoidon asiakasmäärä ei ole toteutunut odotetusti. Sairaankuljetuksen, lääkekulujen sekä laboratorio- ja röntgentutkimuskulut ja hoitotarvikkeiden kulut ovat ylittymässä. Kustannusten nousu johtuu asiakkaiden avohoitopainotteisuudesta, mutta vastaavasti se heijastuu laitoshoidon kustannuksien alentumisena. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toteutunut talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Kontiolahden kouluterveydenhuollossa riittämätön terveydenhoitajaresurssi heijastuu koululaisten ennalta ehkäiseviin seurantatapaamisiin, joita ei ehditä riittävästi toteuttamaan. Suun terveys: Suun terveys pysyy budjetissa, eikä ylitys paineita ole näkymissä, päinvastoin budjetin odotettaan alittuvan ennusteen mukaan n euroa. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on täytetty sekä ostopalveluhammaslääkäreillä että hammaslääketieteen opiskelijoilla. Palvelun käyttäjien määrä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta on laskenut reilulla sadalla henkilöllä. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on Kontiolahdella täytetty kahdella ostopalveluhammaslääkärillä Aikuispsykososiaalinen: Asumispalveluiden talousarvio pysyy asetetussa tilauksessa. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja kokonaismäärä on vähentynyt yhdellä henkilöllä huhtikuusta toukokuuhun, vuosi tasolla asumispalveluiden kokonaiskäyttö on laskenut neljällä (4) henkilöllä. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kuntoutus: Kustannukset pysyvät budjetissa eikä muutoksia aikaisempaa ole havaittavissa. Kontiolahdella kaikki terapiapalvelut toteutetaan ostopalveluina. Suunnitteilla on siirtyminen omaan terapiapalveluiden käyttöön. Asiakasmäärä tulee reilusti ylittämään ennustetun. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt jo yli suunnitellusti. Kuntoutuskäyntejä on ollut 3,2 käyntiä/ fysioterapeutti työpäivän aikana. Keskustelu terapiapalveluiden ostopalveluista ja toiminnan suuntaaminen omaan terapiapalveluiden on aloitettu tuottajan kanssa. Heinäkuu Vastaanotto: Kontiolahden terveysasemalla HyväPotku hankkeella on saatu hyviä tuloksia aikaan mm. puhelinpalvelussa. Hoitajien määrä Lehmon terveysasemalla ei vastaa tarvetta, mikä näkyy suoritetavoitteiden alittumisena. Lehmossa puhelimeen vastausprosentti on noussut tiukasta hoitajamiehityksestä huolimatta ja lääkäriaikojen saatavuus on vähentänyt asiakkaiden uudelleen soittamisen tarvetta. Avohoidossa asiakasmäärä on toteutunut odotetusti. Käyntimaksutulojen arvioidaan jäävän tavoitteesta n euroa. Käyntimaksujen vähäisyys Lehmossa johtunee osaksi alueen ikärakenteesta, koska lapsilta ei peritä käyntimaksua ja myös hoitajien konsultointi lääkäriltä vähentää käyntejä lääkärillä. Sairaalan lääkärin työ osastolla on merkittävästi lisääntynyt. Hoidon avopainotteisuudesta johtuen kustannuspainetta on sekä terveysasemien lääkekuluissa että hoitotarvikkeissa, budjetin arvioidaan ylittyvän n euroa, myös hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu (tot.73,3 %) on ylittymässä n eurolla, joihin on tehty määrärahalisäys. Ko. kustannukset ovat vastaavasti pois avohoitoa kalliimmasta laitoshoidosta. Kaikki vakinaiset lääkärinvirat (9) ovat olleet täynnä, joten täyttöaste 100 %. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Ennaltaehkäisevään valistus ja neuvontatyöhön ei jää aikaa määräaikaisten tarkastusten ohella. HPV-rokotuksissa on edetty suunnitelman mukaisesti, kaikki rokotukset ovat aikataulussa ja rokotukset jatkuvat syksyllä. Lastenneuvolassa käyntitavoitteisiin on arvioitu myös laajojen tarkastusten vanhempien käyntejä. Laajat tarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti Suun terveys: hammashoidon ennustetaan ylittävän kustannuksensa nykyisellä kustannusrakenteellaan n euroa. Perusteluina kustannuksiin ylityksiin on ostopalveluiden käyttö. Kiireettömän hoidon jonoon ilmoittautuu n. 47 potilasta. Lakisääteinen suun terveydenhoito on toteutunut. Kontiolahden kunnan viidestä hammaslääkäreiden viroista kolmessa ei ole vakituista viranhaltijaa. Aikuispsykososiaalinen: Toteuma avohoidon asiakkaista oli 7/2015, 294 ja käyntimäärä 993 (7/ /1104), palveluasumisessa oli 17 asiakasta (7/ ) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (7/2014 8). Asumispalveluiden asiakkaita on sekä tuetussa asumisessa 10 asiakasta, palveluasumisessa 3 ja tehostetussa palveluasumisessa 4 sekä perhehoidossa 2 asiakasta. Heinäkuun aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista 271 ja perhehoidosta 60. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja kokonaismäärä on laskenut vuoden alusta yhdellä henkilöllä, vuosi tasolla asumispalveluiden

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ kokonaiskäyttö on laskenut kolmella (3) henkilöllä. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 39 eri asiakasta ja 235 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kahdeksan (8) asiakasta (180 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa viistoista (15) asiakasta (80 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluissa oli muutama asiakkuus. Kuntoutus: Kuntoutuksen tilauksessa ei aikaisempaan nähden ole juurikaan muutoksia tapahtunut. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä, vaikka kuntoutuksen asiakasmäärät ovat yli suunnitellun. Kustannukset puhe- ja toimintaterapiassa ennustetaan menevän yli. Erikoissairaanhoito Heinäkuu ESH: Yhteispäivystyksen kulut ovat euroa ( tot. 57,6 %), laskutus kattaa 6½ kk. Arvion mukaan yhteispäivystyksen kustannukset tulevat ylittymään noin euroa. Ennusteen mukaan on koko erikoissairaanhoito ylittymässä n. 0,3 milj. euroa. Hoiva ja hoito Tammi-kesäkuu Omaishoito: Toukokuun lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 55, heistä 21 on yli 75-vuotiaita (38 %). Toukokuun lopussa käsiteltiin viisi uutta hakemusta, ja seuraavaan harkintakokoukseen on tulossa useita hakemuksia lisää. Vapautuvaa määrärahaa odottaa yhdeksän henkilöä. Omaishoidon määrärahaa saaneiden vaihtuvuus on tasaantunut, siksi uudet hakijat joutuvat jonottamaan. Seurakunta ja kunta järjestivät yhdessä omaishoitajille virkistyspäivän, johon osallistui hyvin omaishoitajia. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystapaamiset on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa. Tarkastukset alkavat viimeistään syksyllä. Kotihoito: Kotihoito toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi- toukokuulta on 50,4 %. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi 60 %:n pyritään mm. toimintaprosessien kehittämisellä. Asumispalvelut: Asumispalveluiden talousarvio toteutuu arvion perusteella suunnitellusti. Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Asumispalveluun odottaa 10 asiakasta. Tk-sairaala: Terveyskeskus-sairaalan talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti, mutta hoitopäivätoteumassa on alitusuhkaa. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli %. Kontiolahdella on hoidettu paljon joensuulaisia alkuvuoden aikana. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaa. Kontiolahden sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, pitkäaikaishoidon

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kontiolahden hoidon ja hoivan tulosalueella laaditaan kevään aikana ikäihmisten strategia, jonka yhteydessä selvitetään tulevaisuuden hoidon ja hoivan tarpeet sekä huomioidaan samalla kiinteistötarpeet. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja järjestetty erilaisia tilaisuuksia asian hyväksi. Heinäkuu Omaishoito: Omaishoidon tuen piirissä oli heinäkuun lopussa yhteensä 54 tuensaajaa. Heistä 21 on yli 75 vuotiasta. Omaishoidettavat ovat jo kiitettävästi löytäneet vapaiden järjestämispaikaksi Vanhan Pappilan perhehoitokodin. Omaishoidontukeen varattu määrärahaan ei ole paineita ylittymiseksi. Jonossa on heinäkuun lopussa 10 myöntämisperusteet täyttävää omaishoidontuen hakijaa. Kotihoito: Kotihoitopalveluiden talousarvio on ylittymässä toimintakulujen osalta. Siihen vaikuttaa ostopalveluiden ylittyminen. Paineita myös henkilöstökulujen osalta on olemassa. Vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden kaikkien kotihoitoalueiden välittömän asiakastyöajan keskiarvo on 50,1. Heinäkuussa välitön asiakastyöaika oli 54 %. Kotihoidon asiakkaita oli heinäkuussa 124, joista säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 98. Rava arvo on heinäkuussa 2,41. Kotihoidon henkilökunnalla on järjestetty koulutusta koskien uutta tilastointia ja kirjaamista sekä työnjakoa Mediatriin. Osaamistaso näkyy mm. välittömän työajan kasvuna asiakaskäynneillä. Vuodeosastolle on järjestetty kotiuttamisesta koulutusta sekä valittu kotiuttamisyhdyshenkilöt. Palveluohjauskäyntejä on tehty huhtikuu heinäkuu välillä 71, joista palvelujen aloittamiseen johti 34 käyntiä. Palveluseteliasiakkuuksia on ollut tänä vuonna 8. Setelin osuus kotihoidosta on 8,8 %. Asumispalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion mukaan ylittymässä. Omissa hoivayksiköissä aloitettiin vuoden 2015 aikana lääkkeiden koneellinen annosjakelu apteekista. Yksityisissä ostopalvelupaikoissa oli heinäkuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, tehostettuun asumispalveluun odottaa 11 asiakasta. Tk- sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella talouden osalta tilauksen mukaisesti. Hoitopäivätoteuma jää alle talousarvion, joten laitoshoidon maksut eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 100,4 %. Kontiolahden sairaalan hoitopäivätoteuma alittuu, joten talousarvio ennustetta muutetaan. Kontiolahden sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia potilaita (1045 hoitopäivää heinäkuun 2015 loppuun mennessä), ennustetta joensuulaisten hoitopäivien osalta muutetaan. Outokumpulaisia hoidettiin 7/2015 loppuun mennessä Kontiolahden sairaalassa 12 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 57 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei Kontiolahteen ole muodostunut. Kontiolahden sairaalasta on sairaanhoitaja suorittanut vaativan ergonomiakorttikoulutuksen alkukesästä, joka edesauttaa kuntouttavan hoitotyön vahvistamista jokapäiväisessä hoitotyössä. Kotiuttamisen kehittämiseksi on kevään ja alkukesän kanssa tehty tiivistä yhteistyötä palveluohjauksen kanssa. Sosiaalipalvelut

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tammi-kesäkuu Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuen pysyminen talousarviossa on haastavaa. Toimeentulotuen lajeista erityisesti ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty arvioitua enemmän. Ehkäisevä tuki on toimeentulotuen lajeista kaikkein kertaluonteisimmin myönnettävä ja yksittäiset tilanteet heilauttavat kokonaistilannetta. Tilanne voi vielä muuttua loppuvuonna. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on edelleen kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakkaita ei edelleenkään ole useita, mutta yksittäiset kustannukset aiheuttavat talousarvioon paineita siinä pysymisessä. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden menokehitys on ollut ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden menokehitys on ollut näin ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat kasvaneet vuodesta Aikuissosiaalityössä kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellinen kehittämistyö on tuottanut tulosta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kasvoivat ja alku vuoden aikaan eri ryhmissä kävijöitä oli 51 henkilöä. Aktivointitoimenpiteiden ja mm. kuntouttavan työtoiminnan hyvä taso pienentää passiivityömarkkinatuenlaskua. Kuntouttavassa työtoiminnassa on asiakkaita ollut erittäin hyvin. Alkuvuonna asiakkaista alle 25 -vuotiaita on ollut 9 ja yli 25 -vuotiaita 53. Vammaispalvelut: Kontiolahden vammaispalveluiden talousarvio on ylittymässä 17,7 %. Suurin ylityspaine on vaikeavammaisten palveluasuminen, joissa viiden kuukauden menot ovat 63,3 %. Henkilökohtaisen avun osalta on järjestämistapaa muutettu koko alkuvuosi taloudellisempaan suuntaan. Suurimmat positiiviset muutokset näkyvät palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna järjestetyssä mallissa, jossa 50 % asiakkaista siirtyi työnantajamalliin ja alkusyksystä tapahtuu myös siirtoa edullisemmalle palveluntuottajalle. Myös muita henkilökohtaisen avun palveluissa olevia siirtyy koko ajan joko työnantajamalliin tai edullisemmalle palveluntuottajalle. Kehitysvammapalveluissa talousarvio pysyy talousarviossa. Kontiolahden palvelutarpeet tulevina vuosina kasvavat vaikeasti kehitysvammaisten palvelutarpeissa ja suunnitteilla on tehostaa omaa palvelutoimintaa ympärivuorokautisella asumispalvelulla. Vammaispalveluissa kasvu on ollut siis nousujohdannainen koko alkuvuoden ajan, johtuen palveluiden lisääntyneestä tarpeesta vaikeavammaisten asumispalveluissa että henkilökohtaisen avun tarpeen lisääntymisenä. Henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen vaikutti talouden kehitykseen epäsuotuisasti. Kehitysvammahuollossa avohuollon kustannukset ovat kasvaneet, vaikka asiakasmäärä on sama. Kustannuksia nostaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvu. Lisäksi kehitysvammaisia asiakkaita on siirtynyt ostopalveluihin, joissa hoitopäivän hinta on arvioitua suurempi. Omaa työ- ja päivätoimintaa on kehitetty, mikä mahdollistui tilojen laajenemisen myötä Työtanhualla. Myös NUPA-päivätoimintaryhmän myötä on vähennetty PKSSK:n päivätoiminnan ostopalvelua. Perhepalvelut: Perhepalveluiden tilaus pysyy talousarviossa. Kotipalvelua ja perhetyötä on kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan, mikä on Kontiolahdella ollut jo käytössä aikaisemmin. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen ehkäisevän työn

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ asiakkaiksi. Perheiden apuna käytettävien tukihenkilöiden ja -perheiden heikko saatavuus on haasteena. Avohuollon sosiaalityössä asiakasmäärät ovat tasaantuneet. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on ollut vähemmän kuin vuosi sitten. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän perhehoitoon sekä laitoksiin. Ammatillisiin perhekoteihin on puolestaan sijoitettu aiempaa harvempia lapsia/nuoria. Kontiolahdessa oli toukokuun lopussa yhteensä 13 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut Heinäkuu Aikuissosiaalityö: Toimeentulotukimenot ovat olleet pienoisessa nousussa ja nousua on ollut toimeentulotuen kaikissa tukilajeissa. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on pääsääntöisesti saatu pidettyä lakisääteisessä 7 arkipäivässä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärässä on tapahtunut selvä nousu ja sen myötä menot ovat jo ylittäneet koko vuodelle budjetoidun määrän. Kuntouttava työtoiminta jatkuu hyvällä tasolla ja työntekijät ovat kehittämismyönteisiä. Yhteistyö soten työntekijöiden ja kunnan työllistämisestä vastaavien kanssa toimii hyvin. Vammaispalvelu: Vammaispalvelun osalta suurimmat ylityspaineet ovat edelleen palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun palvelussa asiakkuuksia on siirtynyt koko vuoden ajan ostopalvelusta työnantajamalliin ja tämä muutos jatkuu myös syksyn aikana. Henkilökohtaisen avun asiakkaita oli 7/2014 yhteensä 42, asiakasmäärä on kasvanut 12:lla asiakkaalla vuodessa, mutta nettokustannus asiakasta kohden on laskenut euroa (7/2014 nettokustannus oli euroa/asiakas ja 7/2015 vastaava nettokustannus on euroa/asiakas). Henkilökohtaisen avun talousarvion ylityspaine on saatu hallintaan. Tämä tulee näkymään loppuvuonna myös vaikeavammaisten palveluasumisen ostopalvelussa, jossa palveluasuminen on järjestetty kotiin henkilökohtaisella avulla 24/7: asiakkuuksia on siirtynyt toukokuusta lukien työnantajamalliin ja ostopalvelu päättyy tässä palvelun järjestämistavassa kokonaan 9/2015. Heinäkuussa-14 palveluasumisen ostopalvelun nettokustannus on ollut 280 euroa/asiakas, heinäkuussa 2015 vastaava nettokustannus on ollut 439 euroa/asiakas. Palveluasumisen talousarvio ylittyy vuonna 2015, mutta laskennallista ennustetta vähemmän. Palveluasumisen ostopalveluun on tullut uutta palvelutarvetta kesäkuun aikana. Asunnon muutostöiden osalta on tiedossa talousarvion ylitys uusien palvelutarpeiden vuoksi. Kokonaisuutena vammaispalveluasiakkaiden määrä on kasvanut 35 asiakkaalla talousarvio 2015 ennusteesta. Kehitysvammahuollossa asiakasmäärä on myös kasvanut 7 % alkuvuodesta. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n perhehoitoa on käytetty enemmän kuin lyhytaikaista laitoshoitoa. Lisäksi PKSSK:n kuntoutusosaston lyhytaikainen käyttö on kasvanut arvioitua enemmän. Vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten palvelutarve on uusien asiakkuuksien myötä viime vuosien ajan kasvanut lisäten kustannuksia. Perhepalvelut: Lastensuojelun asiakasmäärissä ei ole tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Kodin ulkopuolelle on sijoitettuna yhteensä 17 lasta, Lastensuojeluilmoituksista on koko alkuvuonna heinäkuun loppuun saakka ratkaistu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa 90,4 %. Käsittelyaika on pysynyt koko ajan samansuuntaisena. Lastensuojelutarpeen selvityksistä alkuvuonna 74 % on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa. Kesäkuussa 2015 vireillä olleista

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ lastensuojelutarpeen selvityksistä kaikki on pystytty saamaan valmiiksi määräaikojen puitteessa. Varhaisessa tuessa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ollut hyvää. Kotipalvelun ja perhetyön tarpeeseen on pystytty vastaamaan hyvin omalla resurssilla. Hallinto- ja talouspalvelut Tammi-elokuu Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyy talousarviossa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma heinäkuun lopussa oli 54,8 %. Muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,2 % kasvu. Sote-lautakunta on heikentänyt ennustettaan keväästä ja ennustaa, että kokonaisuutena talous toteutuu tilauksen mukaisena. Tämä ei kuitenkaan pitäne paikkaansa, koska heinäkuun toteuman mukaan erikoissairaanhoito näyttää alittuvan 0,5 milj. euroa ja ns. oman toiminnan Outokummun kaupunki eli tilaaja edellyttää toteutuvan tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelut Tammi - kesäkuu Muutosta terveyspalveluihin tuli vuoden vaihteessa, kun Outokummun iltapäivystys kolmen kunnan päivystysrinkinä päättyi ja iltapäivystys siirtyi Tikkamäelle. Muutos lisäsi resursseja päiväpäivystykseen, mm. hoitajien työpanosta, ja näin tehokas päiväaikainen toiminta vähentää potilasvirtaa Tikkamäelle. Tilauksessa oli varauduttu uutena palveluna suolistosyöpäseulonnat, mutta tämä ei mahdollistu syöpäjärjestön kapasiteetin riittämättömyyden takia vielä vuonna Asiakaspalautteen mukaan jonkin verran ongelmia on ollut lääkäriaikojen saamisessa, mikä johtuu henkilöstön vuosilomista. Tosiasiassa tämän tyyppinen palaute apulaisylilääkärin mukaan on aiempaa vähäisempää. Terveydenhoitajien asiakasmäärät ovat pienemmät kuin yta-alueen muissa kunnissa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintoja ollaan tehostamassa. Nykytilanne ja hoitoprosessit on kartoitettu. Kevään kuluessa prosesseja tehostetaan mm. päällekkäisyyksiä poistamalla ja Vaskikammarin toiminnan tehostamisella. Kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottamisesta on kuluvan kevään aikana tulossa tarkempi selvitys koko yta-alueen näkökulmasta. Tavoitteena olisi omien terapeuttien saaminen korvaamaan ostopalveluja. Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee jonottamatta. Kulut tällä vastuualueella ovat kasvaneet 11 % ja tuotot pienentyneet 10 %. Muutetussakin tilauksessa kuitenkin arvioidaan pysyvän.

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Erikoissairaanhoidossa suurimmista menoeristä kirurgian ja sisätautien kasvu oli miinus-merkkinen. Aikuispsykiatrian menoissa on ollut kasvua. Päivystysmenot ovat edellisen vuoden tasolla. Terveysasemalla on käynnistynyt Hyvä Potku hanke. Hyvä lääkäritilanne jatkuu. Puheluiden vastaus-% :iin edellytettiin kiinnitettävän huomioita. Mielenterveyspalveluissa kehitetään edelleen avohuollon palveluja ja ensisijaisesti pyritään tarjoamaan kotiin annettavia palveluja. Erikoissairaanhoidon kulujen kehitys oli alkuvuotena merkittävästi pienempi edellisen vuodeen vastaaviin aikoihin nähden. Heinäkuu Terveyspalveluissa ei ole merkittävää muutosta alkuvuoteen nähden. Puheluiden vastaus-% on kohonnut ja oli heinäkuussa 78 %. Lääkärien 5,5 virasta vakinaisesti on täytetty 4 virkaa ja yhtä virkaa hoitaa sijainen. Terapiapalvelut ovat ostopalvelujen varassa. Tuottajalle on useaan kertaan viestitetty omien terapeuttien palkkaamisesta, joihin määrärahavaraus on ostopalveluissa. Asia ei ole juurikaan edennyt. Erikoissairaanhoidon alitusennuste on noin 0,5 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut Tammi - kesäkuu Omaishoidossa on ollut omaishoidontuen saajaa. Omaishoitajille suunnattuja hyvinvointi- ja terveystapaamisia on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa Kotihoidossa käynnistettiin yöhoito. Medimobiili otettiin käyttöön helmikuussa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on ollut laskeva. Kotihoidon välittömään asiakastyöhön on kiinnitetty huomiota. Keskiarvo tammi-toukokuulta 50,75 %. Kotihoidon yötyön aloittaminen Heikinhelmessä on sitonut resursseja ja vaikuttaa välittömään asiakastyöhön. Huhtikuun aikana on Outokumpuun hyväksytty ensimmäinen palvelusetelituottaja tukipalveluihin. Heikinhelmen asumisyksikön kaavavalitukset ovat päättyneet ja yksikön toimintaa päästään kehittämään. Outokummun tk-sairaalassa ja myös Iltaruskossa on hoidettu joensuulaisia Joensuun sairaaloiden muuttojen vuoksi. Tilauksen mukaisesti Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana Outokummun tk-sairaalassa. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean -ajattelumallia jalkautetaan

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ myös Outokumpuun. Tk-sairaalan kuormitus on alkuvuonna ollut 105,5 %. Laitospaikkojen vähentämisen suunnitelma on valmistunut ja sitä ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat suunnittelun alla. Heinäkuu Omaishoidon piirissä oli heinäkuun lopussa 37 henkilöä. Määräraha riittää, eikä jonoa ole. Kotihoidon välitön työaika heinäkuun lopussa oli 51,2 %. Yksityisissä asumispalveluissa oli heinäkuun lopussa 23 asiakasta ja paikkaa odottaa 13 asiakasta. Asumispalvelujen paikkaa odottavien määrä on lisääntynyt alkuvuoteen nähden. Sosiaalipalvelut Tammi kesäkuu Aikuissosiaalityössä toimeentulotukimenot ovat lievässä kasvussa. Työllistämistoiminnan piirissä on 25 % enemmän asiakkaita edelliseen vuoteen nähden. Sosiaalisen asumisen kustannukset ovat nousseet 47 % per asiakasperhe. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty vuoden alusta osaksi ehkäisevää lastensuojelutyötä. Asiakkaat ovat olleet vuonna 2014 lastensuojelun asiakkuudessa, joten lastensuojeluasiakkuuksien määrä on näennäisesti laskenut. Outokummussa yhteistyötä on tehty ennaltaehkäisevästi jo ennenkin, joten toimintatapoihin tämä ei tuo juurikaan uutta. Lastensuojelussa oli alkuvuotena menossa seesteinen vaihe. Sekä avohuollon asiakasmäärä että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alhaisemmalla tasolla. Lastensuojelun sijoituksista kolme päättyi aivan viime vuoden lopulla ja osa nuorista on siirtynyt jälkihuoltoon. Vuonna 2015 täysi-ikäiseksi tulee 6 kodin ulkopuolelle sijoitettua nuorta. Lapsiperhepalveluja kehitetään edelleen ja siihen on palkattu määräaikainen kehittäjä 7 kk:n työpanoksella. Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeeseen on varattu euron uusi määräraha, joka esitetään lisättäväksi perhepalveluihin tilauksen muutoksessa. Lapsiperhepalvelujen kehittämishanke tulee juuri nyt hyvään saumaan. Tavoitteenahan on, ettei uusia sijoituksia ei olisi jatkossa tarvetta tehdä. Vammaispalvelujen kulut ovat kasvaneet 7 % edelliseen vuoteen nähden. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset ovat kasvussa. Kehitysvammaisten palveluissa entistä hoidollisempia on ostopalveluissa. Pysyvässä laitoshoidossa ei outokumpulaisia kehitysvammaisia. Vammaispalvelujen osalta tuottaja on raportoinut talousarvion ylityspaineista. Tuottajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilauksen ylittymisen estämiseksi.

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 1/2011 Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja Lue lisää sivulta 12. Sisältö: Palvelut ovat tärkeimmät, sivu 2 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot