JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika klo 16:30-18:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 33 Suun terveydenhuollon jonojen hallinta- ja purkamissuunnitelma Joensuussa 5 34 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 9 35 Tiedoksiantoja 25

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Läsnä Keskisalo Pentti puheenjohtaja Bogdanoff Eero jäsen Heinonen Eila jäsen Hiltunen Liisa jäsen klo 16:30-17:26 Huovinen Tuija jäsen Kukkonen Pekka jäsen Kukkonen Seppo jäsen Paalanen Saara jäsen Pennanen Eija jäsen Tolkki Jaana jäsen Törmälä Anssi jäsen klo 16:33-18:27 Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja klo :58 Huikuri Satu tilaajajohtaja, esittelijä Lintumäki Päivi tilaajajohtaja, Outokumpu Päivinen Katriina tilaajajohtaja, Kontiolahti Virolainen Pertti kansliasihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laakkonen Ari johtava ylilääkäri klo 16:30-18:13 Hynynen Matti johtava hammaslääkäri klo 16:30-17:46 Poissa Kauppinen Markku kaupunginhallituksen puheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Allekirjoitukset Pentti Keskisalo puheenjohtaja Pertti Virolainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Eila Heinonen pöytäkirjan tarkastaja Eija Pennanen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Joensuun kaupungintalolla alkaen Pöytäkirjanpitäjä Pertti Virolainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SOTETIJ 31 Tilaajajohtajan päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta SOTETIJ 32 Tilaajajohtajan muutettu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eila Heinonen ja Eija Pennanen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Suun terveydenhuollon jonojen hallinta- ja purkamissuunnitelma Joensuussa 6269/06.03/2015, 6170/06.03/2015 STLTK Joensuussa suun kiireettömään hoidon jonoon ilmoittautuu kuukausittain keskimäärin 290 potilasta. Jonosta pystytään ottamaan hoidon piiriin samanaikaisesti vain keskimäärin 90 potilasta. Jonossa on tällä hetkellä 4026 potilasta, joista yli 180 pv jonottaneita on Hoitoon kutsutaan tällä hetkellä yli vuoden jonottaneita asiakkaita. Jonoon ilmoittautuneiden määrä on kasvanut vuodesta 2014 keskimäärin 76 potilaalla kuukausittain. Jonot ovat kasvaneet vuoden 2014 lopusta yli 1400 asiakkaalla ja 6 kuukautta jonottaneiden määrä vuoden 2013 maaliskuusta yli asiakkaalla. Valvontaviranomainen (AVI) on pyytänyt Joensuun kaupungilta selitystä jonotilanteen syistä ja selvitystä niistä toimenpiteistä, joihin Joensuussa ryhdytään hoitoon pääsyn saattamiseksi kansanterveyslain edellyttämälle tasolle uhkasakon uhalla. Joensuun 25 :stä hammaslääkärin virasta kuusi on ilman vakituista viranhaltijaa. Lisäksi erilaisilla työlainsäädännön ja -sopimusten mukaisilla virkavapailla on tämän vuoden ajan ollut kaikkiaan kolme hammaslääkäriä. Näiden lisäksi kolme hammaslääkäriä tekee osa-aikatyötä. Poissaolojen ja osa-aikatyön vuoksi kiireettömän hoidon jonoa ei ole pystytty purkamaan riittävällä vauhdilla. Loppuvuodeksi on palkattu kolme valmistuvaa hammaslääkäriä puoli vuotta kestävään laillistukseen vaadittavaan käytännön syventävään harjoitteluun. Hoitohenkilökunnan osalta toimet ovat täynnä, tosin niistä kuutta toimea hoitaa osa-aikainen työntekijä. Hammaslääkärin virkoja on ilmoitettu haettavaksi useita kertoja vuosien aikana, mutta niihin ei ole saatu hakijoita. Tämän vuoksi vuoden 2014 lopulla päätettiin hankkia ostopalveluhammaslääkäreitä jononpurkuun vuoden 2015 loppuun saakka. Suun terveydenhuollossa kokeiltiin myös asiakkaille annettavaa palveluseteliä, mutta sen tulokset eivät vastanneet odotuksia, palvelusetelin käyttö jäi vähäiseksi ja sen käytöstä luovuttiin v Vaikka ostopalveluja hankittiin nimenomaan jononpurkuun, on ostopalveluhammaslääkäreille jouduttu jonopotilaiden sijaan siirtämään poissaolevien ja irtisanoutuneiden hammaslääkäreiden kesken jääneet hoidot. Lisäksi ostopalveluhammaslääkäreitä on jouduttu käyttämään kiireellisen hoidon päivystysvuoroilla. Kun palvelun kysyntä on tänä vuonna samanaikaisesti muutoinkin lisääntynyt, jononpurkuun kohdistetut voimavarat ovat riittämättömät. Suun terveydenhuollon jonon purkamiseksi esitetään kahdenlaisia toimenpiteitä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Nopeasti toteutettavia toimenpiteet: Vaikka avoimien hammaslääkärin virkojen palkkamäärärahat tälle vuodelle onkin kohdistettu sopimuspohjaisille ja kilpailutetuille ostopalveluille, julistetaan hammaslääkärin virkoja jälleen avoimeksi. Jos hakijoita saadaan,

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto nämä neljä virkaa täytetään sopimuksen mukaan todennäköisimmin kuitenkin vasta vuoden 2016 alkupuolella. Jonon ottamisen periaatteita muutetaan. Jonoon ei jatkossa aseteta ketään ilman ennakkoseulontaa ja hoidon tarpeen arviota. Tämän arvion suorittavat suuhygienistit. Voimassa olevia ostopalvelusopimuksia hyödynnetään loppuvuoden ajan palkkaamalla kaksi hammaslääkäriä lisää. Outokummun hyvää hoitoon pääsytilannetta hyödynnetään esim. niiden joensuulaisjonottajien osalta, jotka käyvät Outokummussa työssä ja aikoja tarjotaan Outokummusta. Vuoden vaihteen jälkeen toteutettavat toimenpiteet: Jonojenpurku ostetaan ja kilpailutetaan uudestaan. Nykyisen jonon purkamiseen tarvitaan kuusi hammaslääkäri-hoitajatyöparia 6-8 kuukauden mittaiseen työssäolojaksoon. Ostopalvelut toteutetaan pääsääntöisesti virka-ajan ulkopuolisena työnä omissa toimitiloissa. Arvioitu kustannusvaikutus on n. 0,4 milj.. Kilpailutetaan vaihtoehtoisesti tai osana edellistä vaihtoehtoa kiireellisen hoidon toteutuksen jatkohoitoineen. Tällöin omien virkahammaslääkäreiden ajanvarauskirjoilta vapautuu 30 vastaanottoaikaa päivässä jonopotilaiden hoitoon. Samalla saadaan myös kiireellinen hoito järjestettyä lakisääteisessä laajuudessaan. Tällä hetkellä virka-ajan ulkopuolista kiireellistä hoitoa ei ole järjestetty arki-iltoina rajoitetusti viikonloppuisin ja arkipyhinä. Arvioitu kustannusvaikutus on 0,5 milj. euroa. Ryhdytään aktiivisesti rekrytoimaan myös ulkomaalaistaustaisia hammaslääkäreitä TE hallinnon koulutushankkeen kautta. Tämän hankkeen avulla esim. Ylä-Savon SOTE ky onnistui jonojen purkamisessa vastaavassa tilanteessa. On huomattava, että tämä vaihtoehto ei tuo nopeaa ratkaisua ongelmaan. Pidemmän aikavälin toimenpiteitä Ns. monihuone -toimintatavan käyttöön jokaiseen hoitolaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hammaslääkärillä on apunaan kolme suuhygienistiä, jolloin yhden hammaslääkärin hoitama tiimi pystyy hoitamaan 3 kertaa enemmän potilaita kuin nk. tavallisella vastaanotolla. Selvitetään suu kerralla kuntoon -mallin hyödynnettävyyttä. Malli on käytössä Jyväskylässä. Lyhyen aikavälin toimenpiteiden toteuttamiseksi suun terveydenhuoltoon tarvitaan lisärahoitusta jononpurkuun. Vakanssit ovat olleet useamman vuoden vajaana ja tilaukset on tehty niin, että kahteen vakanssiin ei ole tietoisesti budjetoitu määrärahaa rekrytoinnin vaikeudet huomioiden. Samalla on kuitenkin sovittu, että jos rekrytoinnit onnistuvat, niin tilausta muutetaan. Ostopalveluhammaslääkäreiden käyttö on kuitenkin kalliimpaa kuin virassa olevien hammaslääkäreiden, jonka vuoksi osavuosikatsauksessa jo esitetyt soten sisäiset määrärahasiirrot eivät ole riittävät, vaan jononpurkuun tarvitaan lisärahoitusta nettona euroa. Määrärahalisäys on huomioitu vuoden 2015 toisessa osavuosikatsauksessa. Valmistelijat: johtava hammaslääkäri Matti Hynynen, talousjohtaja Anne Kosonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus:

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää tilaajajaostolle 1. lisämäärärahan myöntämistä euroa netto, että jonojen purkamisen aloitus voidaan toteuttaa mahdollisimman pian. 2. että taloudelliset resurssit jonojen purkuun turvataan myös vuoden 2016 tilauksessa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SOTETIJ 33 Suun terveydenhuollon tilanne on ollut haasteellinen vaikean hammaslääkäritilanteen johdosta jo useamman vuoden ajan ja tilanne on heikentynyt edelleen vuoden 2015 aikana. Lyhyen sekä pidemmän aikavälin toimenpiteitä tarvitaan, jotta hoitoonpääsy voidaan turvata. Vuoden 2015 tilaus on ylittymässä, vaikka hammaslääkärivakanssit eivät ole olleet täytetty. Tähän on johtanut se, että vuoden 2015 tilauksessa ei ole määrärahavarausta kaikkien avoinna olevien hammaslääkäriresurssien hoitamiseen, toisaalta hoitoonpääsyn turvaamiseksi omia hammaslääkäreitä on korvattu ostopalveluilla. Jonotilanteen haasteellisuuden johdosta suun terveyden tilausta on tarpeen muuttaa vuoden 2015 osalta, jotta hammaslääkäriresurssi saadaan turvattua. Omien hammaslääkäreiden rekrytointia jatketaan tehostetusti, mutta rinnalla jouduttaneen käyttämään ostopalveluita. Vuoden 2016 tilaukseen sisällytettävät toimenpiteet ja kokonaisresurssin tarve arvioidaan yksityiskohtaisemmin talousarvion valmistelun yhteydessä. Jos omien hammaslääkäreiden rekrytoinnissa onnistutaan, ostopalveluiden tarve pienentynee esitetystä. Johtava ylilääkäri Ari Laakkonen sekä johtava hammaslääkäri Matti Hynynen esittelevät kokouksen alussa suun terveydenhuollon tilannetta. Tilaajajohtajan muutettupäätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää hyväksyä jononpurkuun esitetyn määrärahan vuoden 2015 tilausmuutoksen yhteydessä sekä että jonon purku turvataan suun terveyden vuoden 2016 tilauksen valmistelussa. Päätös: Pekka Kukkonen ehdotti, että lisämäärärahaa myönnetään tänä vuonna euroa. Kukkosen ehdotusta ei kannattanut kukaan, joten se raukesi. Näin ollen tilaajajohtajan muutettu päätösehdotus tuli tilaajajaoston päätökseksi Ari Laakkonen ja Matti Hynynen esittelivät suun terveydenhuollon tilannetta ja vastasivat tilaajajaoston jäsenten esittämiin kysymyksiin. Hynynen poistui

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto kokouksesta tämän jälkeen. Anssi Törmälä saapui kokoukseen ja Liisa Hiltunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/ /2015 SOTETIJ 34 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman heinäkuun tilanteeseen perustuvan osavuosikatsauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat kasvaneet 3 %:lla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Joensuun (pl. ymp.th) nettomenojen kasvu on korkeinta, 3,6 %. Kontiolahden kasvuprosentti oli 1,7 % ja Outokummun 0,2 %. Joensuun menojen kasvu ilman erikoissairaanhoitoa nousee vielä korkeammaksi, 5,6 %:iin. Myös Kontiolahdessa oman toiminnan menot kasvavat nopeammin, 2,4 %, samoin Outokummussa, jossa kasvu ilman erikoissairaanhoitoa oli 2,9 %. Joensuun osalta kustannusten kasvu on korkeaa käytännössä kaikilla tulosalueilla. Kontiolahden kasvu kohdistuu terveys- ja hoito- ja hoivapalveluihin. Outokummun osalta suurin kasvu kohdistuu hoito- ja hoivapalveluihin. Tilaajajaosto on edellyttänyt, että lautakunta esittää toimenpiteet, joita erityisesti Joensuun ja Kontiolahden tilauksissa pysyminen edellyttää. Toimenpiteitä on tehty ja tehdään, mutta esitetyt toimenpiteet eivät näytä riittävän estämään Joensuun tilauksen ylittymistä. Joensuun osalta osavuosikatsauksessa on esitetty 0,77 milj. euron lisämäärärahaa erityisesti vammaispalveluiden ja terveyspalveluiden ennakoitua suurempiin kuluihin. Tilauksen ylitys näissä palveluissa on yhteensä 1,9 milj. euroa, mutta osa ylityksistä saadaan katettua jonopäivistä sekä toimeentulotuesta saatavilla säästöillä. Kontiolahden ja Outokummun osalta on samassa yhteydessä esitetty eräitä sisäisiä siirtoja. Tarkemmat kuntakohtaiset analyysit on esitetty alla. Pykälän liitteenä on esitetty tilausten yhteenvedot, kehittämishankkeiden toteutuminen sekä terveysasemien vastaanottotoimintaa koskeva raportti. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuma oli heinäkuun lopussa 57,7 %, kasvua edelliseen vuoteen nähden 3,6 %. Lautakunta on esittänyt tilauksen muutosta 0,77 milj. eurolla. Lisäksi erikoissairaanhoiton toteutumaan liittyy merkittäviä riskejä talousarvion ylittymisestä. Terveyspalvelut Tammi- kesäkuu Vastaanottotoiminnan kehittäminen käynnistyi alkuvuodesta. Yhteydensaannissa terveyskeskuksiin on ollut haasteita, mutta vastausprosentit (tammi 40 %, helmi 55 %, maalis 53 %, huhti 53 %, touko 59 %, kesä 71 %) sekä lääkäriaikojen saatavuus ovat parantuneet alkuvuoden tasosta. Tilauksen

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ toteuttaminen on vaikeaa erityisesti hoitotarvikejakelun ja sairaankuljetuksen osalta. Hoitotarvikejakelun kustannuksia nostaa mm. avohoitopainotteisuuden lisääntyminen. Terveysneuvonnan osalta Kauppakadun, Siilaisen ja Marjalan neuvolat yhdistyivät keskustan neuvolaksi. Tilauksen asiakas- ja suoritemäärät toteutuvat ja asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta lääkäriresurssi on riittämätön asetuksen edellyttämiin tarkastuksiin. Suun terveydenhuollon haasteellinen hammaslääkäritilanne on heijastunut hoitoonpääsyyn. Alkuvuodesta on käytetty ostopalveluhammaslääkäreitä, mikä on näkynyt nettomenojen kasvuna edellisvuoteen nähden. Asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden, kiireettömän hoidon jono on kuitenkin kasvanut alkuvuoden puolella. Välinehuolto järjestetään Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana väliaikaistiloissa. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin ja eri toimintojen tavoitteellisuuteen on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota. Teknologian hyödyntämistä hoitosuhteissa pilotoidaan. Päihdepalveluiden toiminta on ollut avohoitopainoitteisempaa kuin edellisvuonna. Kuntoutuspalveluissa on seurattu työntekijäkohtaisia asiakasmääriä (käyntiä/päivä); käyntimäärät ovat melko matalalla tasolla. Tilaus toteutuu. Erikoissairaanhoiton oman toiminnan laskutus oli alkuvuonna edellisvuotta alemmalla tasolla, mutta kesäkuussa toteutuma ylitti edellisvuoden tason. Lisäksi ns. ohilaskutuksessa on selvä kasvu edellisvuoteen nähden ja erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n antaman ennusteen mukaan talousarvion. Jonotuspäiviä on kertynyt vain 14 kpl. Heinäkuu Vastaanottotoiminnan nettomenot ovat kasvaneet 5,2 %:lla edellisvuoteen nähden. Vastaanottotoiminnan asiakasmäärät ovat kuitenkin edellisvuotta matalammalla tasolla, terveysneuvonnassa asiakasmäärä on kasvanut. Vastaanottojen kehittämistyö näkyy yhteydensaannissa terveyskeskuksiin; heinäkuussa terveysasemien vastausprosentti oli Joensuun osalta 76 % ja lääkärin vastaanottoaikoja oli saatavilla aiempaa paremmin. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyötä on jatkettu ja Rantakylässä on aloittanut matalan kynnyksen akuutti fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontapalvelu. Siilaisen terveysasemalla otettiin heinäkuussa käyttöön vastaanottotilojen laajennus. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen mukaiset lääkärintarkastukset eivät kaikilta osin toteudu. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on pilotoitu sähköistä hyvinvointikarttaa, joka auttaa suuntaamaan resursseja niitä tarvitseville. Hoitotarvikejakelun sekä sairaankuljetuksen kustannukset ovat ylittymässä. Ylityksiä, 0,497 me, katetaan jonopäivistä saadulla säästöllä. Vastaanottotoiminnan sisältä ei ylitystä saada katettua. Suun terveydenhuollon haasteellinen tilanne on jatkunut ja hoitoon jonottaneiden määrä kasvanut. Lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteillä

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ pyritään saamaan jonotilanne hallintaan. Tilaukseen on esitetty lisättäväksi 0,3 milj. euroa, jolla hammaslääkäritilannetta voidaan turvata ostopalvelujen avulla loppuvuonna. Samanaikaisesti käynnistetään tehostettu hammaslääkärirekrytointi. Aikuispsykososiaalisten palveluiden osalta mielenterveyspalveluiden asiakasmäärät ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden, mutta nettomenoissa on kasvua. Asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 27 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, neljän potilaan kohdalla on päästy etenemään vielä kevyempään palveluun, yksi potilas on siirtynyt vastaanottotyöryhmään ja kaksi siirtynyt kuntoutuspoliklinikan sekä yksi aikuispsykiatrian poliklinikan asiakkaaksi. Kesä-heinäkuun aikana kaksi asiakasta siirtyi asumispalveluista kotikuntoutuksen asiakkaiksi. Asumispalveluiden menoissa ei kuitenkaan näy laskua, koska tehostettuun palveluasumiseen on siirtynyt sairaalahoidossa olleita asiakkaita. Päihdepalveluissa laitoshoidon hoitopäivät ovat edelleen edellisvuotta matalammalla tasolla, avohuollon asiakasmäärä on sen sijaan noussut. Kuntoutuksen tilaus toteutuu kokonaisuutena. Käyntimäärät terapiapalveluissa 1-3,2 käyntiä/työntekijä/päivä. Fysioterapian käynnit ovat hieman korkeammalla tasolla. Erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n arvion mukaan sopimuksen 2,9 milj. eurolla. Erityisesti ns. ohilaskutukseen kohdistuu merkittävät ylityspaineet. PKSSK:n oman, erikoisalakohtaisen toiminnan laskutuksen kasvu edellisvuoteen nähden on vain 0,05 %, mutta sopimus on edellisvuoden toteutumaa pienempi, mikä aiheuttaa ylityspainetta myös tälle puolelle. Hoitoontulleiden potilaiden määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden. Jonotuspäiviä on kertynyt 14. Jonopäivien talousarviovarauksesta (0,7 me) valtaosa (0,6 me) esitetään siirrettäväksi terveyspalvelujen ylitysten katteeksi. Hoito- ja hoiva Tammi-kesäkuu Omaishoidon tuen saajien määrä on kasvanut alkuvuoden aikana ja määrärahat ovat käytännössä sidotu. Ruutukaavan ja lähiympäristön omaishoitajille on tarjottu lyhytaikaiskotiapua sekä lisäksi hyvinvointi- ja terveystapaamisia. Omaishoitajien terveystarkastusten toteuttamissuunnitelma valmistui. Kotihoidon asiakasmäärät olivat alkuvuodesta kasvussa. Välittömän työajankehitys oli alkuvuonna seuraava: helmikuu 59,4 %, maaliskuu 54,9 %, huhtikuu 53,3 % ja toukokuu 55,4 % (tavoite 60 %). Vaarat-Pyhäselkä sairaanhoitajapilotointi toteutettiin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu. Kuntouttavaan päivätoimintaan laadittiin toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista. Senioripihaan muuton myötä palveluohjauksessa, päiväkuntoutuksessa sekä ikäneuvolan toiminnassa on etsitty uusia toimintamalleja. Ikäneuvolassa aloitettu kuntoutustarpeen arviointifysioterapeutin avovastaantot ja seniorisaleille koulutettu vapaaehtoisia vertaisohjaajia. IkäOte hankkeessa valmisteltu lääkeautomaatin kokeilua.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet korkeat. Siilaisen ja Kotilahden muutot toteutettiin onnistuneesti maaliskuun alussa. Akuuttihoitopäiviä on kertynyt ennakoitua enemmän, vastaavasti pitkäaikaishoitopäiviä vähemmän. Tehostettuun palveluasumiseen odottavien määrä pieneneni Senioripihan yksikön valmistumisen myötä ja on ollut sen jälkeen henkilön tasolla. Yksityisen palveluasumisen ostoja on vähennetty tilauksen mukaan suunnitelmallisesti helmikuun 398 ostopalvelupaikan tasosta. Heinäkuu Hoidon ja hoivan nettomenot ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden 4,3 %. Kustannusten kasvu on pienentynyt alkuvuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Tilaus kuitenkin kokonaisuutena toteutunee. Omaishoidon tuen piirissä oli heinäkuun lopussa 348 henkilöä, joista 154 (44 %) yli 75-vuotiaita. Omaishoitajille järjestetty palveluohjaajien "avoimien ovien" päiviä. Omaishoidon tukeen varattu määräraha näyttää riittävän pitkälle loppuvuoteen vaihtuvuuden johdosta. Omaishoitajien terveystarkastukset on aloitettu ikäneuvolan terveydenhoitajan toimesta. Kotihoitopalveluissa on tilauksen ylittymisen uhka erityisesti tulojen alittumisen ja henkilöstökulujen ylittymisen johdosta. Välitön työaika on lisääntynyt ja oli tammi-heinäkuussa keskimäärin 54,8 %, aluettain vaihteluväli oli 54,9-60,6 %. Suunnitelma välittömän työajan saattamiseksi 60 %:iin loppuvuodesta on tehty ja toimenpiteet käynnistetty. Kotiutukset on pystytty järjestämään siten, ettei asiakkaiden ole tarvinnut odottaa kotihoitoon pääsyä. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentämistä on jatkettu suunnitelmallisesti ja maalis-heinäkuun aikana on jätetty täyttämättä 33 vapautunutta paikkaa. Tehostettua palveluasumista ostettiin heinäkuun lopussa yhteensä 367 asiakkaalle. Omissa yksiköissä oli asukaspaikkoja 237. Tehostettuun palveluasumiseen jonotti 52 asiakasta, joista sairaaloissa 43 ja lyhytaikaispaikoilla 9. Lisäksi omassa kodissa odottavia oli 10. Tk-sairaaloiden tilaus toteutunee. Täyttöasteet ovat edellen korkealla tasolla ja jonopäivät pystytty pitämään hallinassa. Siilaisen lean-projektissa omaksuttua ajattelumallia jalkautetaan muihin tk-sairaaloihin. Kotiutukseen on lisätty lisäresurssia hoitotyöstä, mikä on yhdessä pilottifysioterapeuttien kotikäyntien kanssa mahdollistaneet entistä onnistuneemmat kotiutukset. Sosiaalipalvelut Tammi-kesäkuu Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: sekä menot että asiakasmäärä ovat kokonaisuutena edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Asumisen tukipiste sai hankerahoituksen vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan edelleen. Sosiaalisen asumisen osalta painopistettä pyritään siirtämään tehostetusta asumisesta kevyempiin palveluihin.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelposia. Avohuoltoon kohdistuu edelleen kova paine, vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ollut laskussa. Avohuollon kustannukset ovatkin kasvussa johtuen mm. avohuollon tukitoimina tehdyistä sijoituksista. Jälkihuollon asiakasmäärä on kasvanut. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksena. Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa. Vammaispalveluihin siirrettiin aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa maaliskuun tilausmuutoksessa. Vammaispalveluiden kustannusten kasvu on ollut nopeaa ja tilauksen toteutuminen on haasteellista. Merkittävimmät riskit kohdistuvat vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun ja palveluasumiseen sekä kehitysvammaisten asumispalveluihin ostoihin. Vammaispalveluissa on tehty alkuvuonna useita selvityksiä, mm. selvitetty henkilökohtaisen avun järjestämistä osin omana toimintana ja tarkasteltu asiakaskohtaisia kustannuksia. Kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa, mutta muutokset eivät ole nopeita. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäishoidon kokeilu aloitettiin tammikuussa. Tilauksen ylitysuhka n. 1 milj. euroa. Heinäkuu Toimeentulotuen kustannukset ovat säilyneet selvästi edellisvuotta matalammalla tasolla. Säästyvää määrärahaa, 0,6 milj. euroa, esitetään siirrettäväksi sosiaalipalveluiden muille toiminnoille, erityisesti vammaispalveuihin. Sosiaalisen asumisen tilaus näyttää ylittyvän lisääntyvän kysynnän johdosta. Asumispalveluiden kilpailutusta valmistellaan tavoitteena keventää palvelurakennetta. Kuntouttavaa työtoimintaa on alettu segmentoida asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Vammaispalveluiden tilauksen ylitykseksi on arvoitu 1,1 milj. euroa. Vaikeavammaisten palveluissa ylitys on runsas 0,35 milj. euroa, joka kohdistuu erityisesti henkilökohtaisen apuun. Asiakasmäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 36 asiakkaalla. Asiakaskohtaisissa kustannuksissa on myös nousua mm. palvelutarpeen kasvun myötä. Henkilökohtainen apu on valittu lean-kohteeksi, kehittämistyö alkaa elokuussa. Lisäksi ylityspainetta kohdistuu sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Kehitysvammaisten palveluissa ylityspaine kohdistuu asumisen palveluihin, jossa asiakasmäärä on kasvanut sekä laitoshoidon purun että uusien asiakkaiden myötä. Alkuperäinen tilaus oli myös asiakasmäärään nähden liian pieni. Laitoshoidossa on 1.8. alkaen pysyvässä asumisessa 7 asiakasta. Laitoshoidon tilaus jää alle arvioidun ja määrärahaa on mahdollista siirtää asumispalveluihin. Nuorten, vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintaryhmä aloitti Uimaharjussa 1.8. Perhepalveluissa painopisteen siirtoa varhaiseen tukeen on jatkettu. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on edellisvuoden tasolla. Lastensuojeluasioiden käsittelyajoissa on selvä parannus. Hallinto- ja talouspalvelut

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hallinto- ja talouspalvelut toteutuvat tilauksen mukaisesti. Tilausmuutoksessa esitetty sisäinen määrärahasiirto. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Sosiaali- ja terveyslautakunnan toinen osavuosikatsaus kattaa ajan Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteuma 7/2015 on kasvanut n. 1,7 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden. Kontiolahdella oman toiminnan menojen kasvu on ohittanut erikoissairaanhoidon menojen kasvun, verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ESH on suurempi vain 7/2015 0,8 %. Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilauksen ylityspaineet kohdistuvat erityisesti terveys, - hoito- ja hoivapalveluiden osa-alueille. Kasvavat paineet kohdistuvat avoterveydenhoidon kasvaviin kuluihin mm. hoitotarvikekulujen käytön kasvuna. Osavuosiraportin mukaan on tehty soten sisäisiä budjettisiirtoja, joten lisämäärärahaesityksiä ei kohdenneta tilaukseen. Terveyspalvelut Tammi-kesäkuu Vastaanotto: Vastaanoton kustannukset pysyvät talousarviossa. Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku -hanke kehittämistyötä jatkettu ja iltavastaanottoa on pidetty kerran viikossa, molemmilla asemilla. Lääkäritilanne on jatkunut hyvänä. Puheluissa vastausprosentti oli 67 %. Avohoidon asiakasmäärä ei ole toteutunut odotetusti. Sairaankuljetuksen, lääkekulujen sekä laboratorio- ja röntgentutkimuskulut ja hoitotarvikkeiden kulut ovat ylittymässä. Kustannusten nousu johtuu asiakkaiden avohoitopainotteisuudesta, mutta vastaavasti se heijastuu laitoshoidon kustannuksien alentumisena. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toteutunut talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Kontiolahden kouluterveydenhuollossa riittämätön terveydenhoitajaresurssi heijastuu koululaisten ennalta ehkäiseviin seurantatapaamisiin, joita ei ehditä riittävästi toteuttamaan. Suun terveys: Suun terveys pysyy budjetissa, eikä ylitys paineita ole näkymissä, päinvastoin budjetin odotettaan alittuvan ennusteen mukaan n euroa. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on täytetty sekä ostopalveluhammaslääkäreillä että hammaslääketieteen opiskelijoilla. Palvelun käyttäjien määrä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta on laskenut reilulla sadalla henkilöllä. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on Kontiolahdella täytetty kahdella ostopalveluhammaslääkärillä Aikuispsykososiaalinen: Asumispalveluiden talousarvio pysyy asetetussa tilauksessa. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja kokonaismäärä on vähentynyt yhdellä henkilöllä huhtikuusta toukokuuhun, vuosi tasolla asumispalveluiden kokonaiskäyttö on laskenut neljällä (4) henkilöllä. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kuntoutus: Kustannukset pysyvät budjetissa eikä muutoksia aikaisempaa ole havaittavissa. Kontiolahdella kaikki terapiapalvelut toteutetaan ostopalveluina. Suunnitteilla on siirtyminen omaan terapiapalveluiden käyttöön. Asiakasmäärä tulee reilusti ylittämään ennustetun. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt jo yli suunnitellusti. Kuntoutuskäyntejä on ollut 3,2 käyntiä/ fysioterapeutti työpäivän aikana. Keskustelu terapiapalveluiden ostopalveluista ja toiminnan suuntaaminen omaan terapiapalveluiden on aloitettu tuottajan kanssa. Heinäkuu Vastaanotto: Kontiolahden terveysasemalla HyväPotku hankkeella on saatu hyviä tuloksia aikaan mm. puhelinpalvelussa. Hoitajien määrä Lehmon terveysasemalla ei vastaa tarvetta, mikä näkyy suoritetavoitteiden alittumisena. Lehmossa puhelimeen vastausprosentti on noussut tiukasta hoitajamiehityksestä huolimatta ja lääkäriaikojen saatavuus on vähentänyt asiakkaiden uudelleen soittamisen tarvetta. Avohoidossa asiakasmäärä on toteutunut odotetusti. Käyntimaksutulojen arvioidaan jäävän tavoitteesta n euroa. Käyntimaksujen vähäisyys Lehmossa johtunee osaksi alueen ikärakenteesta, koska lapsilta ei peritä käyntimaksua ja myös hoitajien konsultointi lääkäriltä vähentää käyntejä lääkärillä. Sairaalan lääkärin työ osastolla on merkittävästi lisääntynyt. Hoidon avopainotteisuudesta johtuen kustannuspainetta on sekä terveysasemien lääkekuluissa että hoitotarvikkeissa, budjetin arvioidaan ylittyvän n euroa, myös hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu (tot.73,3 %) on ylittymässä n eurolla, joihin on tehty määrärahalisäys. Ko. kustannukset ovat vastaavasti pois avohoitoa kalliimmasta laitoshoidosta. Kaikki vakinaiset lääkärinvirat (9) ovat olleet täynnä, joten täyttöaste 100 %. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Ennaltaehkäisevään valistus ja neuvontatyöhön ei jää aikaa määräaikaisten tarkastusten ohella. HPV-rokotuksissa on edetty suunnitelman mukaisesti, kaikki rokotukset ovat aikataulussa ja rokotukset jatkuvat syksyllä. Lastenneuvolassa käyntitavoitteisiin on arvioitu myös laajojen tarkastusten vanhempien käyntejä. Laajat tarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti Suun terveys: hammashoidon ennustetaan ylittävän kustannuksensa nykyisellä kustannusrakenteellaan n euroa. Perusteluina kustannuksiin ylityksiin on ostopalveluiden käyttö. Kiireettömän hoidon jonoon ilmoittautuu n. 47 potilasta. Lakisääteinen suun terveydenhoito on toteutunut. Kontiolahden kunnan viidestä hammaslääkäreiden viroista kolmessa ei ole vakituista viranhaltijaa. Aikuispsykososiaalinen: Toteuma avohoidon asiakkaista oli 7/2015, 294 ja käyntimäärä 993 (7/ /1104), palveluasumisessa oli 17 asiakasta (7/ ) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (7/2014 8). Asumispalveluiden asiakkaita on sekä tuetussa asumisessa 10 asiakasta, palveluasumisessa 3 ja tehostetussa palveluasumisessa 4 sekä perhehoidossa 2 asiakasta. Heinäkuun aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista 271 ja perhehoidosta 60. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja kokonaismäärä on laskenut vuoden alusta yhdellä henkilöllä, vuosi tasolla asumispalveluiden

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ kokonaiskäyttö on laskenut kolmella (3) henkilöllä. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 39 eri asiakasta ja 235 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kahdeksan (8) asiakasta (180 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa viistoista (15) asiakasta (80 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluissa oli muutama asiakkuus. Kuntoutus: Kuntoutuksen tilauksessa ei aikaisempaan nähden ole juurikaan muutoksia tapahtunut. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä, vaikka kuntoutuksen asiakasmäärät ovat yli suunnitellun. Kustannukset puhe- ja toimintaterapiassa ennustetaan menevän yli. Erikoissairaanhoito Heinäkuu ESH: Yhteispäivystyksen kulut ovat euroa ( tot. 57,6 %), laskutus kattaa 6½ kk. Arvion mukaan yhteispäivystyksen kustannukset tulevat ylittymään noin euroa. Ennusteen mukaan on koko erikoissairaanhoito ylittymässä n. 0,3 milj. euroa. Hoiva ja hoito Tammi-kesäkuu Omaishoito: Toukokuun lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 55, heistä 21 on yli 75-vuotiaita (38 %). Toukokuun lopussa käsiteltiin viisi uutta hakemusta, ja seuraavaan harkintakokoukseen on tulossa useita hakemuksia lisää. Vapautuvaa määrärahaa odottaa yhdeksän henkilöä. Omaishoidon määrärahaa saaneiden vaihtuvuus on tasaantunut, siksi uudet hakijat joutuvat jonottamaan. Seurakunta ja kunta järjestivät yhdessä omaishoitajille virkistyspäivän, johon osallistui hyvin omaishoitajia. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystapaamiset on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa. Tarkastukset alkavat viimeistään syksyllä. Kotihoito: Kotihoito toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi- toukokuulta on 50,4 %. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi 60 %:n pyritään mm. toimintaprosessien kehittämisellä. Asumispalvelut: Asumispalveluiden talousarvio toteutuu arvion perusteella suunnitellusti. Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Asumispalveluun odottaa 10 asiakasta. Tk-sairaala: Terveyskeskus-sairaalan talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti, mutta hoitopäivätoteumassa on alitusuhkaa. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli %. Kontiolahdella on hoidettu paljon joensuulaisia alkuvuoden aikana. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaa. Kontiolahden sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, pitkäaikaishoidon

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kontiolahden hoidon ja hoivan tulosalueella laaditaan kevään aikana ikäihmisten strategia, jonka yhteydessä selvitetään tulevaisuuden hoidon ja hoivan tarpeet sekä huomioidaan samalla kiinteistötarpeet. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja järjestetty erilaisia tilaisuuksia asian hyväksi. Heinäkuu Omaishoito: Omaishoidon tuen piirissä oli heinäkuun lopussa yhteensä 54 tuensaajaa. Heistä 21 on yli 75 vuotiasta. Omaishoidettavat ovat jo kiitettävästi löytäneet vapaiden järjestämispaikaksi Vanhan Pappilan perhehoitokodin. Omaishoidontukeen varattu määrärahaan ei ole paineita ylittymiseksi. Jonossa on heinäkuun lopussa 10 myöntämisperusteet täyttävää omaishoidontuen hakijaa. Kotihoito: Kotihoitopalveluiden talousarvio on ylittymässä toimintakulujen osalta. Siihen vaikuttaa ostopalveluiden ylittyminen. Paineita myös henkilöstökulujen osalta on olemassa. Vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden kaikkien kotihoitoalueiden välittömän asiakastyöajan keskiarvo on 50,1. Heinäkuussa välitön asiakastyöaika oli 54 %. Kotihoidon asiakkaita oli heinäkuussa 124, joista säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 98. Rava arvo on heinäkuussa 2,41. Kotihoidon henkilökunnalla on järjestetty koulutusta koskien uutta tilastointia ja kirjaamista sekä työnjakoa Mediatriin. Osaamistaso näkyy mm. välittömän työajan kasvuna asiakaskäynneillä. Vuodeosastolle on järjestetty kotiuttamisesta koulutusta sekä valittu kotiuttamisyhdyshenkilöt. Palveluohjauskäyntejä on tehty huhtikuu heinäkuu välillä 71, joista palvelujen aloittamiseen johti 34 käyntiä. Palveluseteliasiakkuuksia on ollut tänä vuonna 8. Setelin osuus kotihoidosta on 8,8 %. Asumispalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion mukaan ylittymässä. Omissa hoivayksiköissä aloitettiin vuoden 2015 aikana lääkkeiden koneellinen annosjakelu apteekista. Yksityisissä ostopalvelupaikoissa oli heinäkuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, tehostettuun asumispalveluun odottaa 11 asiakasta. Tk- sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella talouden osalta tilauksen mukaisesti. Hoitopäivätoteuma jää alle talousarvion, joten laitoshoidon maksut eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 100,4 %. Kontiolahden sairaalan hoitopäivätoteuma alittuu, joten talousarvio ennustetta muutetaan. Kontiolahden sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia potilaita (1045 hoitopäivää heinäkuun 2015 loppuun mennessä), ennustetta joensuulaisten hoitopäivien osalta muutetaan. Outokumpulaisia hoidettiin 7/2015 loppuun mennessä Kontiolahden sairaalassa 12 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 57 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei Kontiolahteen ole muodostunut. Kontiolahden sairaalasta on sairaanhoitaja suorittanut vaativan ergonomiakorttikoulutuksen alkukesästä, joka edesauttaa kuntouttavan hoitotyön vahvistamista jokapäiväisessä hoitotyössä. Kotiuttamisen kehittämiseksi on kevään ja alkukesän kanssa tehty tiivistä yhteistyötä palveluohjauksen kanssa. Sosiaalipalvelut

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tammi-kesäkuu Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuen pysyminen talousarviossa on haastavaa. Toimeentulotuen lajeista erityisesti ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty arvioitua enemmän. Ehkäisevä tuki on toimeentulotuen lajeista kaikkein kertaluonteisimmin myönnettävä ja yksittäiset tilanteet heilauttavat kokonaistilannetta. Tilanne voi vielä muuttua loppuvuonna. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on edelleen kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakkaita ei edelleenkään ole useita, mutta yksittäiset kustannukset aiheuttavat talousarvioon paineita siinä pysymisessä. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden menokehitys on ollut ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden menokehitys on ollut näin ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat kasvaneet vuodesta Aikuissosiaalityössä kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellinen kehittämistyö on tuottanut tulosta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kasvoivat ja alku vuoden aikaan eri ryhmissä kävijöitä oli 51 henkilöä. Aktivointitoimenpiteiden ja mm. kuntouttavan työtoiminnan hyvä taso pienentää passiivityömarkkinatuenlaskua. Kuntouttavassa työtoiminnassa on asiakkaita ollut erittäin hyvin. Alkuvuonna asiakkaista alle 25 -vuotiaita on ollut 9 ja yli 25 -vuotiaita 53. Vammaispalvelut: Kontiolahden vammaispalveluiden talousarvio on ylittymässä 17,7 %. Suurin ylityspaine on vaikeavammaisten palveluasuminen, joissa viiden kuukauden menot ovat 63,3 %. Henkilökohtaisen avun osalta on järjestämistapaa muutettu koko alkuvuosi taloudellisempaan suuntaan. Suurimmat positiiviset muutokset näkyvät palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna järjestetyssä mallissa, jossa 50 % asiakkaista siirtyi työnantajamalliin ja alkusyksystä tapahtuu myös siirtoa edullisemmalle palveluntuottajalle. Myös muita henkilökohtaisen avun palveluissa olevia siirtyy koko ajan joko työnantajamalliin tai edullisemmalle palveluntuottajalle. Kehitysvammapalveluissa talousarvio pysyy talousarviossa. Kontiolahden palvelutarpeet tulevina vuosina kasvavat vaikeasti kehitysvammaisten palvelutarpeissa ja suunnitteilla on tehostaa omaa palvelutoimintaa ympärivuorokautisella asumispalvelulla. Vammaispalveluissa kasvu on ollut siis nousujohdannainen koko alkuvuoden ajan, johtuen palveluiden lisääntyneestä tarpeesta vaikeavammaisten asumispalveluissa että henkilökohtaisen avun tarpeen lisääntymisenä. Henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen vaikutti talouden kehitykseen epäsuotuisasti. Kehitysvammahuollossa avohuollon kustannukset ovat kasvaneet, vaikka asiakasmäärä on sama. Kustannuksia nostaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvu. Lisäksi kehitysvammaisia asiakkaita on siirtynyt ostopalveluihin, joissa hoitopäivän hinta on arvioitua suurempi. Omaa työ- ja päivätoimintaa on kehitetty, mikä mahdollistui tilojen laajenemisen myötä Työtanhualla. Myös NUPA-päivätoimintaryhmän myötä on vähennetty PKSSK:n päivätoiminnan ostopalvelua. Perhepalvelut: Perhepalveluiden tilaus pysyy talousarviossa. Kotipalvelua ja perhetyötä on kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan, mikä on Kontiolahdella ollut jo käytössä aikaisemmin. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen ehkäisevän työn

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ asiakkaiksi. Perheiden apuna käytettävien tukihenkilöiden ja -perheiden heikko saatavuus on haasteena. Avohuollon sosiaalityössä asiakasmäärät ovat tasaantuneet. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on ollut vähemmän kuin vuosi sitten. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän perhehoitoon sekä laitoksiin. Ammatillisiin perhekoteihin on puolestaan sijoitettu aiempaa harvempia lapsia/nuoria. Kontiolahdessa oli toukokuun lopussa yhteensä 13 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut Heinäkuu Aikuissosiaalityö: Toimeentulotukimenot ovat olleet pienoisessa nousussa ja nousua on ollut toimeentulotuen kaikissa tukilajeissa. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on pääsääntöisesti saatu pidettyä lakisääteisessä 7 arkipäivässä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärässä on tapahtunut selvä nousu ja sen myötä menot ovat jo ylittäneet koko vuodelle budjetoidun määrän. Kuntouttava työtoiminta jatkuu hyvällä tasolla ja työntekijät ovat kehittämismyönteisiä. Yhteistyö soten työntekijöiden ja kunnan työllistämisestä vastaavien kanssa toimii hyvin. Vammaispalvelu: Vammaispalvelun osalta suurimmat ylityspaineet ovat edelleen palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun palvelussa asiakkuuksia on siirtynyt koko vuoden ajan ostopalvelusta työnantajamalliin ja tämä muutos jatkuu myös syksyn aikana. Henkilökohtaisen avun asiakkaita oli 7/2014 yhteensä 42, asiakasmäärä on kasvanut 12:lla asiakkaalla vuodessa, mutta nettokustannus asiakasta kohden on laskenut euroa (7/2014 nettokustannus oli euroa/asiakas ja 7/2015 vastaava nettokustannus on euroa/asiakas). Henkilökohtaisen avun talousarvion ylityspaine on saatu hallintaan. Tämä tulee näkymään loppuvuonna myös vaikeavammaisten palveluasumisen ostopalvelussa, jossa palveluasuminen on järjestetty kotiin henkilökohtaisella avulla 24/7: asiakkuuksia on siirtynyt toukokuusta lukien työnantajamalliin ja ostopalvelu päättyy tässä palvelun järjestämistavassa kokonaan 9/2015. Heinäkuussa-14 palveluasumisen ostopalvelun nettokustannus on ollut 280 euroa/asiakas, heinäkuussa 2015 vastaava nettokustannus on ollut 439 euroa/asiakas. Palveluasumisen talousarvio ylittyy vuonna 2015, mutta laskennallista ennustetta vähemmän. Palveluasumisen ostopalveluun on tullut uutta palvelutarvetta kesäkuun aikana. Asunnon muutostöiden osalta on tiedossa talousarvion ylitys uusien palvelutarpeiden vuoksi. Kokonaisuutena vammaispalveluasiakkaiden määrä on kasvanut 35 asiakkaalla talousarvio 2015 ennusteesta. Kehitysvammahuollossa asiakasmäärä on myös kasvanut 7 % alkuvuodesta. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n perhehoitoa on käytetty enemmän kuin lyhytaikaista laitoshoitoa. Lisäksi PKSSK:n kuntoutusosaston lyhytaikainen käyttö on kasvanut arvioitua enemmän. Vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten palvelutarve on uusien asiakkuuksien myötä viime vuosien ajan kasvanut lisäten kustannuksia. Perhepalvelut: Lastensuojelun asiakasmäärissä ei ole tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Kodin ulkopuolelle on sijoitettuna yhteensä 17 lasta, Lastensuojeluilmoituksista on koko alkuvuonna heinäkuun loppuun saakka ratkaistu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa 90,4 %. Käsittelyaika on pysynyt koko ajan samansuuntaisena. Lastensuojelutarpeen selvityksistä alkuvuonna 74 % on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa. Kesäkuussa 2015 vireillä olleista

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ lastensuojelutarpeen selvityksistä kaikki on pystytty saamaan valmiiksi määräaikojen puitteessa. Varhaisessa tuessa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ollut hyvää. Kotipalvelun ja perhetyön tarpeeseen on pystytty vastaamaan hyvin omalla resurssilla. Hallinto- ja talouspalvelut Tammi-elokuu Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyy talousarviossa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma heinäkuun lopussa oli 54,8 %. Muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,2 % kasvu. Sote-lautakunta on heikentänyt ennustettaan keväästä ja ennustaa, että kokonaisuutena talous toteutuu tilauksen mukaisena. Tämä ei kuitenkaan pitäne paikkaansa, koska heinäkuun toteuman mukaan erikoissairaanhoito näyttää alittuvan 0,5 milj. euroa ja ns. oman toiminnan Outokummun kaupunki eli tilaaja edellyttää toteutuvan tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelut Tammi - kesäkuu Muutosta terveyspalveluihin tuli vuoden vaihteessa, kun Outokummun iltapäivystys kolmen kunnan päivystysrinkinä päättyi ja iltapäivystys siirtyi Tikkamäelle. Muutos lisäsi resursseja päiväpäivystykseen, mm. hoitajien työpanosta, ja näin tehokas päiväaikainen toiminta vähentää potilasvirtaa Tikkamäelle. Tilauksessa oli varauduttu uutena palveluna suolistosyöpäseulonnat, mutta tämä ei mahdollistu syöpäjärjestön kapasiteetin riittämättömyyden takia vielä vuonna Asiakaspalautteen mukaan jonkin verran ongelmia on ollut lääkäriaikojen saamisessa, mikä johtuu henkilöstön vuosilomista. Tosiasiassa tämän tyyppinen palaute apulaisylilääkärin mukaan on aiempaa vähäisempää. Terveydenhoitajien asiakasmäärät ovat pienemmät kuin yta-alueen muissa kunnissa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintoja ollaan tehostamassa. Nykytilanne ja hoitoprosessit on kartoitettu. Kevään kuluessa prosesseja tehostetaan mm. päällekkäisyyksiä poistamalla ja Vaskikammarin toiminnan tehostamisella. Kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottamisesta on kuluvan kevään aikana tulossa tarkempi selvitys koko yta-alueen näkökulmasta. Tavoitteena olisi omien terapeuttien saaminen korvaamaan ostopalveluja. Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee jonottamatta. Kulut tällä vastuualueella ovat kasvaneet 11 % ja tuotot pienentyneet 10 %. Muutetussakin tilauksessa kuitenkin arvioidaan pysyvän.

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Erikoissairaanhoidossa suurimmista menoeristä kirurgian ja sisätautien kasvu oli miinus-merkkinen. Aikuispsykiatrian menoissa on ollut kasvua. Päivystysmenot ovat edellisen vuoden tasolla. Terveysasemalla on käynnistynyt Hyvä Potku hanke. Hyvä lääkäritilanne jatkuu. Puheluiden vastaus-% :iin edellytettiin kiinnitettävän huomioita. Mielenterveyspalveluissa kehitetään edelleen avohuollon palveluja ja ensisijaisesti pyritään tarjoamaan kotiin annettavia palveluja. Erikoissairaanhoidon kulujen kehitys oli alkuvuotena merkittävästi pienempi edellisen vuodeen vastaaviin aikoihin nähden. Heinäkuu Terveyspalveluissa ei ole merkittävää muutosta alkuvuoteen nähden. Puheluiden vastaus-% on kohonnut ja oli heinäkuussa 78 %. Lääkärien 5,5 virasta vakinaisesti on täytetty 4 virkaa ja yhtä virkaa hoitaa sijainen. Terapiapalvelut ovat ostopalvelujen varassa. Tuottajalle on useaan kertaan viestitetty omien terapeuttien palkkaamisesta, joihin määrärahavaraus on ostopalveluissa. Asia ei ole juurikaan edennyt. Erikoissairaanhoidon alitusennuste on noin 0,5 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut Tammi - kesäkuu Omaishoidossa on ollut omaishoidontuen saajaa. Omaishoitajille suunnattuja hyvinvointi- ja terveystapaamisia on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa Kotihoidossa käynnistettiin yöhoito. Medimobiili otettiin käyttöön helmikuussa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on ollut laskeva. Kotihoidon välittömään asiakastyöhön on kiinnitetty huomiota. Keskiarvo tammi-toukokuulta 50,75 %. Kotihoidon yötyön aloittaminen Heikinhelmessä on sitonut resursseja ja vaikuttaa välittömään asiakastyöhön. Huhtikuun aikana on Outokumpuun hyväksytty ensimmäinen palvelusetelituottaja tukipalveluihin. Heikinhelmen asumisyksikön kaavavalitukset ovat päättyneet ja yksikön toimintaa päästään kehittämään. Outokummun tk-sairaalassa ja myös Iltaruskossa on hoidettu joensuulaisia Joensuun sairaaloiden muuttojen vuoksi. Tilauksen mukaisesti Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana Outokummun tk-sairaalassa. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean -ajattelumallia jalkautetaan

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ myös Outokumpuun. Tk-sairaalan kuormitus on alkuvuonna ollut 105,5 %. Laitospaikkojen vähentämisen suunnitelma on valmistunut ja sitä ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat suunnittelun alla. Heinäkuu Omaishoidon piirissä oli heinäkuun lopussa 37 henkilöä. Määräraha riittää, eikä jonoa ole. Kotihoidon välitön työaika heinäkuun lopussa oli 51,2 %. Yksityisissä asumispalveluissa oli heinäkuun lopussa 23 asiakasta ja paikkaa odottaa 13 asiakasta. Asumispalvelujen paikkaa odottavien määrä on lisääntynyt alkuvuoteen nähden. Sosiaalipalvelut Tammi kesäkuu Aikuissosiaalityössä toimeentulotukimenot ovat lievässä kasvussa. Työllistämistoiminnan piirissä on 25 % enemmän asiakkaita edelliseen vuoteen nähden. Sosiaalisen asumisen kustannukset ovat nousseet 47 % per asiakasperhe. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty vuoden alusta osaksi ehkäisevää lastensuojelutyötä. Asiakkaat ovat olleet vuonna 2014 lastensuojelun asiakkuudessa, joten lastensuojeluasiakkuuksien määrä on näennäisesti laskenut. Outokummussa yhteistyötä on tehty ennaltaehkäisevästi jo ennenkin, joten toimintatapoihin tämä ei tuo juurikaan uutta. Lastensuojelussa oli alkuvuotena menossa seesteinen vaihe. Sekä avohuollon asiakasmäärä että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alhaisemmalla tasolla. Lastensuojelun sijoituksista kolme päättyi aivan viime vuoden lopulla ja osa nuorista on siirtynyt jälkihuoltoon. Vuonna 2015 täysi-ikäiseksi tulee 6 kodin ulkopuolelle sijoitettua nuorta. Lapsiperhepalveluja kehitetään edelleen ja siihen on palkattu määräaikainen kehittäjä 7 kk:n työpanoksella. Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeeseen on varattu euron uusi määräraha, joka esitetään lisättäväksi perhepalveluihin tilauksen muutoksessa. Lapsiperhepalvelujen kehittämishanke tulee juuri nyt hyvään saumaan. Tavoitteenahan on, ettei uusia sijoituksia ei olisi jatkossa tarvetta tehdä. Vammaispalvelujen kulut ovat kasvaneet 7 % edelliseen vuoteen nähden. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset ovat kasvussa. Kehitysvammaisten palveluissa entistä hoidollisempia on ostopalveluissa. Pysyvässä laitoshoidossa ei outokumpulaisia kehitysvammaisia. Vammaispalvelujen osalta tuottaja on raportoinut talousarvion ylityspaineista. Tuottajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilauksen ylittymisen estämiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 15 22.04.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen 5621/02.02.02/2015 SOTETIJ 15 Talousarviomääräysten mukaan tilausten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 38 Tiedoksiantoja 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 38 Tiedoksiantoja 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 16.09.2015 klo 16:30-17:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 36 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 17.03.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen 8 25.03.2015 tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle 2015 277/02.02.02/2013

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 21 27.05.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02.02/2015 SOTETIJ 21 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuukausiraportti 8/2015

Kuukausiraportti 8/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 8/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 Poikkeamaraportit ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille, löydettävissä kaupungin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 22.04.2015 klo 16:30-18:36 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.9.2015 66 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus on laadittu ajalta tammi-elokuu 2015. Osavuosikatsauksessa esitellään

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.7.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Sivu 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 69 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Sivu 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 69 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 17.12.2014 klo 16:30-17:17 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 68 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 39 16.09.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02.02/2015 SOTETIJ 39 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi Terveyslautakunta 36 28.04.2015 Kaupunginhallitus 197 11.05.2015 Kaupunginhallitus 242 08.06.2015 Terveyslautakunta 66 22.09.2015 Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot