Yhteisöviestinnän johtaminen 2. teema: Yhteisöviestinnän organisointi ja järjestelyt. Viestintävalmiudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisöviestinnän johtaminen 2. teema: Yhteisöviestinnän organisointi ja järjestelyt. Viestintävalmiudet"

Transkriptio

1 Yhteisöviestinnän johtaminen 2. teema: Yhteisöviestinnän organisointi ja järjestelyt. Viestintävalmiudet Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Luennot Yksilötehtävät Ryhmätyö vko luento verkossa ensimmäinen luento Ennaltapohdinta: mikä ryhmäteema kiinnostaisi? 1. luennon oppimispäiväkirja Toimintamallin esittely luennolla, ryhmäytyminen vko luento verkossa toinen luento vko luento verkossa kolmas luento 2. luennon oppimispäiväkirja Ryhmän tehtävän hahmottelu: oppimistavoite, sisällöt, työnjako, toimintamuodot bscw:een mennessä 3. luennon oppimispäiväkirja tiedonkeruuta vko luento verkossa neljäs luento vko ei luentoa 4. luennon oppimispäiväkirja Vertaisarvioinnin kohde nimetty Toivomuksesi 5. luennon erityisteemoista mennessä osoitteeseen tiedonkeruuta, analyysia Ryhmäraportin laadintaa vko luento verkossa viides luento vko luento verkossa viimeinen luento vko 10 vko 13: tulokset luennon oppimispäiväkirja klo mennessä: ryhmäraportti bscw:een 6. luennon oppimispäiväkirja koko oppimispäiväkirja osoitteeseen 1

2 Edellisen kerran lisäaineistoja How to operationalize/measure tipping? 2

3 open Civic publicity Open-access mass media publicity Crossing from internal to external Open-access Internet publicity Limited civic publicity Internal publicity Limited-access mass media publicity Crossing from closed to open Interest group publicity Closed-network publicity Expert publicity closed direct Border control mediated Crossing from mediated to direct Diversity of issues Diversity of issues Bifurcationpoints! The more issues, the more interconnectedness, e.g., links between issues & actors Span of attention/ span of control 4 issues! 3

4 Toinen teema: Yhteisöviestinnän organisointi ja järjestelyt. Viestintävalmiudet Viestinnän tarkoituksenmukainen organisointi Viestintävastuiden määrittely Viestinnän voimavara-analyysi Viestinnän ihmisten yhteydet strategiseen johtoon ulkopuolisiin kumppaneihin ja muihin tärkeisiin tahoihin ProCom (Suomen Tiedottajien Liitto): Yhteisön viestintä luvulla -asiakirja Yhteisöviestintä on työyhteisön viestintätoiminto eli funktio, jossa viestinnän keinoin tuetaan työyhteisön strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista Viestintäyksikkö on organisaation strategisen tason asiantuntija- ja palveluelin. Se johtaa, konsultoi, koordinoi ja toteuttaa viestintää 4

5 Viestinnän järjestelyt (ProCom) Viestinnän järjestelyissä on otettava huomioon yhteisön erityispiirteet Lähtökohta: ei ole olemassa yhtä ainoaa, oikeaa tapaa viestiä viestinnän järjestelyjä pohdittaessa on siten otettava huomioon yhteisön erityispiirteet ja viestinnän puitteet Soviteanalyysi Ympäristötekijät Rakennetekijät Ohjaustekijät Yksilö- ja ryhmätekijät Muut tekijät Viestinnän järjestelyt Viestinnän toimivuus 5

6 Ympäristötekijät: - työ- ja arvoympäristö (Rhenman) -vaikutettavissa olevat ympäristötekijät ja rajoitteet - tärkeimmät julkisuuden kentät - keinoja: segmentointi Rakennetekijät: - organisaatiotasot - rinnakkaisten yksiköiden määrä -maantieteellinen hajautuneisuus - verkostokumppanuudet - virtuaalityö 6

7 Ohjaustekijät: - käytettävissä olevat liikkeenjohdon menetelmät - esimiesten henkilökohtaiset johtamisominaisuudet Yksilö- ja ryhmätekijät: - Yksilötason osaaminen ja kokemus - suhdetekijät 7

8 Muut voimavarat: - tekniset - taloudelliset - infrastruktuuri Viestinnän järjestelyt, kanavat ja säännöt: - mitä vaatimuksia ympäristö- ja puitetekijät asettavat viestinnälle? - face-to-face -viestintä, verkkoviestintä ja painettu viestintä 8

9 Viestinnän toimivuuden arviointi: 1 aseta mitattavissa olevat tavoitteet 2 määrittele ne tulemat, joita halutaan mitata 3 määrittele halutut vaikutukset 4 linkitä viestinnän tavoitteet yleisiin liikkeenjohdollisiin tavoitteisiin Perusmallit ja kehitysvaiheet Viestintäfunktion kehityspolku o.t.o. eli oman toimen ohessa Yksinäinen susi Viestintäyksikkö Asiantuntijat yhteen: viestintä, markkinointi, IT, HR Tiimi- tai muu verkostomalli Ulkoisten palvelujen käyttäminen Organisatorinen asema Tekninen taso: siellä jossain Taktinen taso: vallan ovenpielessä tai ovensuussa Strateginen taso: päättäjien pöydässä 9

10 Viestinnän vastuut (ProCom) Ylin johto vastaa viestinnästä, kuten kaikesta muustakin toiminnasta Yhteisöviestinnän strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on viestintävastuu delegoitava viestintäjohtajalle tai vastaavalle johtoryhmän jäsenelle Käytännössä jokainen työyhteisön osa toteuttaa viestintää omalla vastuualueellaan yhteistyössä viestintähenkilöstön kanssa. Tämä edellyttää, että viestintävastuut täsmennetään viestinnän suunnittelu on osa työyhteisön strategista prosessia ja viestinnän johtamisesta ja koordinoinnista huolehditaan Kokonaisviestinnän näkökulma edellyttää toimivaa integrointia ja koordinointia 10

11 Viestintäjohtajan tehtävät (Procom) Viestinnästä vastaava on viestinnän suunnittelun ja toteutuksen ammattilainen sekä sisäinen konsultti: johtaa, koordinoi ja konsultoi muita viestinnän kysymyksissä tuntee ulkoiset viestintä- ja tutkimuspalvelut ja osaa hyödyntää näitä omaa riittävät taidot viestintäyksikön ja - hankkeiden johtamiseen hallitsee kokonaisviestinnän eri osa-alueet Työssään häntä ohjaavat yhteisön toimintaa säätelevien lakien ja sopimusten lisäksi Suomen Tiedottajien Liiton hyväksymät eettiset säännöt Viestintävastaavan ammattikuvasta 5 eurooppalaista ammattiroolia negotiator -> stakeholder relatios brand officer -> profile, reputation management policy advisor -> member of top management team internal communicator -> HR, human resources press agent -> media relations Hanna Salmisen väitöskirjan käsikirjoitus 2011 Beurer-Züllig, Fieseler&Meckel: On the State of the Communication Profession in Europe (2009) 11

12 Uusi Åbergin viestintäpizza, uusin maustein Henkilölähiverkot eli läheisverkostot Tulosviestintä markkikinointi, kumppa- nuus- verkot ulk. tiedotus, yhteystoiminta ja luotaus sisäinen operatiivinen työviestintä työhön sis. tiedotus, yhteystoiminta ja luotaus perehdytys työyhteisöön perehdytys Viestintäjohtajan vastuut: suora vastuu viestinnästä VASTAA Tulosviestintä markkikinointi, kumppa- tuote/ palveluprofiili, brandi, näiden tutkimus yritys/johtajaprofiili, maine, näiden tutkimus nuus- verkot tuote/ palveluprofiili, brandi, näiden tutkimus yritys/johtajaprofiili, maine, näiden tutkimus Puskaradio ulk. tiedotus, yhteystoiminta ja luotaus sisäinen operatiivinen työviestintä työhön sis. tiedotus, yhteystoiminta ja luotaus perehdytys työyhteisöön perehdytys 12

13 Viestintäjohtajan vastuut: osallistuminen koordinointiin KOORDINOI Tulosviestintä markkikinointi, kumppa- nuus- verkot ulk. tiedotus, yhteystoiminta ja luotaus sisäinen operatiivinen työviestintä työhön sis. tiedotus, yhteystoiminta ja luotaus perehdytys työyhteisöön perehdytys Viestintäjohtajan vastuut: sisäinen konsultti, opastaja Tulosviestintä markkikinointi, kumppa- tuote/ palveluprofiili, brandi, näiden tutkimus yritys/johtajaprofiili, maine, näiden tutkimus nuus- verkot tuote/ palveluprofiili, brandi, näiden tutkimus yritys/johtajaprofiili, maine, näiden tutkimus ulk. tiedotus, yhteystoiminta ja luotaus sisäinen operatiivinen työviestintä työhön sis. tiedotus, yhteystoiminta ja luotaus perehdytys työyhteisöön perehdytys OPASTAA 13

14 Muita haasteellisia alueita Viestinnän ihmisten yhteydet Strategiseen johtoon miten luoda palvelumalli, jossa eri alueiden viestinnän osaajat voivat tarjota asiantuntemuksensa koko organisaation käyttöön? ulkopuolisiin kumppaneihin ja muihin toiminnan kannalta tärkeisiin tahoihin miten luoda malli, joka toimii aidon kumppanuuden pohjalta? Viestintävalmiudet Valmiudet mihin? sisällöt toiminta eri julkisuuden areenoilla Esimiesten viestintävalmiudet Avainhenkilöiden viestintävalmiudet Viestinnän ammattilaisten viestintävalmiudet Henkilöstön oma-aloitteisuus, aktiivisuus; vuorovaikutteisuuden mahdollistavat areenat Viestinnän osaamisen kehittäminen 14

15 Viestinnän osaamisen kehittäminen yhteistyö HR:n (henkilöstöyksikön) kanssa jatkumo: ei vain koulutusta vaan monenlaista kehittävää viestintää: koulutus, työnkierto, benchmarking ja hyvien käytäntöjen siirto, casekuvaukset, intran ja/tai henkilöstölehden käyttö VISAn esiin nostamat arvioinnin kohteet: onko viestinnän koulutustarpeita arvioitu ja osaamisen kehittämiseen laadittu suunnitelmat onko organisaatiossa pitkäjänteinen, koko henkilöstön koulutustarpeet kattava viestinnän koulutussuunnitelma onko viestintäkoulutus liitetty tulosneuvotteluihin tai toiminta- ja taloussuunnitelmiin onko kriisiviestinnän koulutustarve kartoitettu ja kriisiviestintää harjoiteltu Esimiesten viestintävalmiudet Ilman viestintää ei voi johtaa! esimiehen viestinnän kalupakissa kannettavia viestinnän teorioita ja malleja, omaa kokemusta (hiljaista tietotaitoa) ja tietoa erityisaiheita: (ks kotisivultani johtamis- ja asiantuntijaviestinnän erikoisluentosarjan verkkoaineistot), mm delegoiva viestintä koordinoiva viestintä vuorovaikutteiset viestintätilanteet motivointi, sitoutuneisuus luovuuden ja synergian kirvoitus palautteen antaminen ikävien asioiden viestiminen verkkojohtamisen haasteet 15

16 Avainhenkilöiden viestintävalmiudet ketkä ovat avainhenkilöitä? keulakuvat erityisaiheiden asiantuntijat on myös vastuukysymys: kuka organisaatiossa saa viestiä? tärkeää etenkin asiantuntijajulkisuuden kannalta asiantuntijaviestintää, jolloin fokuksessa mm ymmärrettävyys kiinnostavuus viestimien käytön hallinta viestintä ja vaikuttaminen Viestinnän ammattilaisten viestintävalmiudet yleinen ymmärrys viestinnän mahdollisuuksista sisällöt keinot vaikutukset eettiset kysymykset erikoistuminen koordinoiva viestintä ja hankeviestintä tämän päivän haasteita monimediakirjoittaminen hypertekstuaalisuus ajan tasalla pysyminen teknisen kehityksen osalta 16

17 Henkilöstön omaaloitteisuus, aktiivisuus henkilöstö ei ole passiivinen viestinnän objekti, vaan aktiivinen subjekti. Jokainen on maineen suurlähettiläs (Pekka Aula) nykyisellä viestintäteknologialla voidaan jopa edellyttää oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta vuorovaikutteisuus periaatteena ja asenteena ja vuorovaikutuksen mahdollistavat areenat siirtyminen lineaarisesta, lähettäjäkeskeisestä prosessimallista ( pack and deliver ) on hidas prosessi, liittyy yleiseen johtamiskulttuuriin ja perinteisiin 17

ominaista: organisoidut puitteet tavoitteellisuus teknisten viestinten käyttö P1 Johdatus viestintään sivuaineopiskelijoille

ominaista: organisoidut puitteet tavoitteellisuus teknisten viestinten käyttö P1 Johdatus viestintään sivuaineopiskelijoille Johdatus viestintään, teema 2: Organisaatioviestintä P1 Johdatus viestintään sivuaineopiskelijoille professori Leif Åberg kevät 2010 Organisaatioviestintä ominaista: organisoidut puitteet tavoitteellisuus

Lisätiedot

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ Kati Halttunen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä. opettaja Pasi Lankinen (huone 2.118) pasi.lankinen@metropolia.fi

Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä. opettaja Pasi Lankinen (huone 2.118) pasi.lankinen@metropolia.fi Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä opettaja Pasi Lankinen (huone 2.118) pasi.lankinen@metropolia.fi Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Ennakkovaatimus: Tekniikan suomi ja viestintä suoritettu

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

Kirkon viestinnän työtehtävät ja vaatimustasot

Kirkon viestinnän työtehtävät ja vaatimustasot Kirkon viestinnän työtehtävät ja vaatimustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry Akavan Erityisalat ry Kirkon viestinnän työtehtävät ja vaatimustasot

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA. Yritys: Lohjan Lasihelmi

MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA. Yritys: Lohjan Lasihelmi MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Yritys: Lohjan Lasihelmi Satu Lindholm Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 6 1.1 Opinnäytetyön

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ. Case: Päijät-Hämeen Osuuspankki

SISÄINEN VIESTINTÄ. Case: Päijät-Hämeen Osuuspankki SISÄINEN VIESTINTÄ Case: Päijät-Hämeen Osuuspankki LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Elokuu 2007 Jenni Rötkö Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Ulla Mäkinen Opinnäytetyön nimi Henkilöstöjohtaminen

Lisätiedot

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors Hannu Nieminen, Salli Hakala, Hannele Huhtala, Leif Aberg, Thomas Slatis and Johanna Tarviainen VISA - valtionhallinnon viestinnän seurantaja arviointijärjestelmä, osa I Report Original citation: Nieminen,

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

JOHDATUS ORGANISAATION SISÄISEEN VIESTINTÄÄN VÄLINEET VIESTINVIEJINÄ

JOHDATUS ORGANISAATION SISÄISEEN VIESTINTÄÄN VÄLINEET VIESTINVIEJINÄ JOHDATUS ORGANISAATION SISÄISEEN VIESTINTÄÄN VÄLINEET VIESTINVIEJINÄ Marjo-Riikka Tuominen Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

Lisätiedot

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista Minna Mustonen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors Hannu Nieminen, Salli Hakala, Hannele Huhtala, Leif Aberg, Thomas Slatis, and Johanna Tarviainen VISA - valtionhallinnon viestinnän seurantaja arviointijärjestelmä, osa 2 Report Original citation: Nieminen,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE LUONNOS 5.2.2014 Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut 2014 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat 1.2 Viestinnän periaatteet 1.3 Perusviestit

Lisätiedot