2. Sosiaalinen tilinpito Titryssä Taustamateriaali Titryn sosiaaliset tulokset ja tulosten arviot Yhteenveto..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Sosiaalinen tilinpito Titryssä... 9 2.1. Taustamateriaali. 9. 3. Titryn sosiaaliset tulokset ja tulosten arviot... 11. 4. Yhteenveto.."

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. Titryn esittely Historia Hallinto Henkilöstö Sidosryhmät Visio, missio ja arvot Toiminta Suunnitteilla vuodelle Rahoitus Sosiaalinen tilinpito Titryssä Taustamateriaali Titryn sosiaaliset tulokset ja tulosten arviot Yhteenveto..: Kyselyissä esiintyneitä kommentteja Sosiaalisen tilinpidon tilintarkastuslausunto.. 22 Titryn sosiaalinen tilinpito toteutettiin yhdessä SYS projektin kanssa. SYS projektia rahoittavat ESR/ Pirkanmaan ELY keskus ja Tampereen kaupunkiseudun kunnat. 2

3 Johtajan tervehdys ja kiitokset Aloittaessamme syksyllä 2008 Titryn ensimmäisen sosiaalisen budjetin laadintaa, emme pahimmissa mielikuvissammekaan osanneet aavistaa, kuinka vaikea vuodesta 2009 tulisikaan. Tästä johtuen eivät kaikki budjetin odotukset täyttyneet tai eivät toteutuneet ollenkaan. Jouduimme heti alkuvuodesta massiivisiin lomautuksiin ja säästötoimiin, jotka johtuivat globaalista taantumasta. Lomautukset kestivät koko vuoden ja jatkuivat aina vuoden 2010 puolelle, jolloin jouduimme turvautumaan jopa irtisanomisiin. Myös toiminnan kehitystyö jäi hengissä pysymisen taistelun jalkoihin. Niinpä kehitystyö kohdistui pääasiallisesti markkinoinnin kehittämiseen. Kaikesta huolimatta budjettia pyrittiin toteuttamaan niiltä osin kuin se oli mahdollista. Erittäin suuret kiitokset Tampereen kaupungin SYS projektille ja erityisesti projektipäällikkö Merja Kerttulalle yhteistyöstä ja osallistumisesta sosiaalisen budjetin suunnitteluun ja sen toteutukseen. Ilman häntä, tämä mielenkiintoinen projekti olisi jäänyt toteutumatta. Kiitokset myös Syfolle, jonka konseptia käytimme toteutuksessa ja sosiaalialan opiskelija Marja Leena Marttilalle ja kaikille muille mukana olleille. Reijo Saarinen Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry johtaja LINKIT 3

4 1. Titryn esittely 1.1. Historia Huhtikuussa 1963 kokoontui tamperelaisia invalidiyhdistysten edustajia keskustelemaan vaikeavammaisten invalidien työllistämiskysymyksistä. Tämän kokouksen seurauksena kesäkuussa 1964 Tampereen Invalidien Työtuki ry merkittiin yhdistysrekisteriin kuuden perustajayhdistyksen toimesta ja alkoi varsinainen suojatyöpajatoiminta ja elinkeinoneuvonta. Aluksi vuokrattiin toimitiloja, joita edelleen vuokrattiin vajaatyökykyisille elinkeinon harjoittajille. Myös pienyritystoiminta aloitettiin, joka käsitti suojatyöpajan ulkopuolisten yrittäjien toiminnan avustamisen yrityksen perustamisessa ja töiden hankinnassa. Lisäksi kotityö sekä myynti ja asiamiestoiminta käynnistyi luvun loppupuolella sai alkunsa nykyisenlainen työkeskustoiminta käsityöosaston, koneompelun ja teroitus ja metallikorjaustöiden muodossa luvun alkupuoliskolla metallikoneistuksen alihankintatyö ja ompelimo lisääntyi tuntuvasti samalla, kun molempien osastojen konekannat kasvoivat huomattavasti. Vuoteen 1978 asti toimittiin useissa vuokratiloissa eri puolella Tamperetta, kunnes kyseisenä vuonna aloitettiin omien toimitilojen rakentaminen Tampereen Lielahteen, johon muutettiin Toimitiloja on sen jälkeen laajennettu kahteen kertaan ja nykyiset tilat ovat 2722m2. Tilat käsittävät pakkaus, ompelimo ja koneistusosastot, ruokalan keittiöineen sekä tarvittavat toimisto ja sosiaalitilat. Nykyinen nimi, Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry merkittiin yhdistysrekisteriin vuonna Toimintaa jo vuodesta

5 1.2. Hallinto Yhdistyksen ylimpänä elimenä on edustajisto, jossa on edustus kaikista 13 jäsenyhdistyksestä sekä Tampereen kaupungin ja työvoimahallinnon edustus. Yhdistystä johtaa hallitus puheenjohtajan johdolla ja siinä on jäsen kaikista kuudesta perustajajäsenyhdistyksestä ja neljästä myöhemmin liittyneestä jäsenyhdistyksestä. Lisäksi hallituksessa on jäsen Tampereen kaupungilta ja työvoimahallinnosta. Titryn jäsenyhdistykset: Perustajayhdistykset: liittynyt Polioinvalidit ry 1963 Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry 1963 Tampereen Hengitysyhdistys ry 1963 Tampereen Reumayhdistys ry 1963 Tampereen Seudun Invalidit ry 1963 Tampereen Sydänyhdistys ry 1963 Myöhemmin liittyneet: Tampereen Tapaturma ja Sairausinvalidit ry 1964 Tampereen Viittomakieliset ry 1966 Pirkanmaan Epilepsiayhdistys ry 1968 Tampereen Diabetesyhdistys ry 1972 Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry 1974 Sopimusvuori ry 1976 Tampereen seudun Näkövammaiset ry Henkilöstö Yhdistyksessä on yhdeksän toimihenkilöä; johtaja, kolme vastaavaa työnjohtajaa, kaksi työnjohtajaa, taloudenhoitaja, toimistosihteeri ja ruokalan emäntä. Työsuhteisia työntekijöitä oli vuoden 2009 aikana kaikkiaan 58 henkilöä. 5

6 1.4. Sidosryhmät Tärkeimmät sidosryhmät ovat Tampereen kaupunki, Tampereen te toimistot, Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (Typ) ja Tampereen kaupungin työvoiman palvelukeskus (Typa) Lisäksi sidosryhmiin kuuluvat Kriminaalihuoltoyhdistys ja joukko kolmannen sektorin toimijoita Visio, missio ja arvot Visio: Titry on yksikkö, joka tarjoaa ensisijaisesti pitkäaikaisia, todellisia, kuntoutukselliset näkökohdat huomioivia, työsuhteisia työpaikkoja osatyökykyisille ja vaikeasti työllistettäville sekä tekee suunnitelmallista yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, polutettaessa henkilöitä heidän elämänurallaan eteenpäin. Lisäksi sekä fyysiset että ohjaavan henkilöstön resurssit vastaavat toiminnan edellyttämiä vaatimuksia. Asiakasyrityksillemme toimitamme kilpailukykyisesti laadukkaita ja kokonaisedullisia tuotteita ja palveluja. Missio: Tarkoituksena on edistää osatyökykyisten ja muiden henkilökohtaisen työesteen takia vaikeasti työllistyvien työllistymisen ja muun ammatillisen kuntoutuksen yleisiä edellytyksiä. Arvot: Titryn arvot ohjaavat koko yhdistyksen toimintaa. Työntekijät: Otamme huomioon jokaisen työntekijän erilaisuuden ja huomioimme varsinkin heidän vammansa ja haittansa heidän työtehtävissään. Teemme kaiken voitavamme työviihtyvyyden eteen. Asiakkaat ja sidosryhmät: Teemme parhaamme asiakkaiden ja sidosryhmiemme tarpeiden toteuttamisessa. He ovat meille tärkeitä ja haluamme palvella heitä lisäarvoa tuottavasti. Asiakas ja työntekijätyytyväisyys: Pyrimme pitämään yllä korkeatasoista asiakas ja työntekijätyytyväisyyttä, johon kuuluu asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeiden ymmärtäminen ja niiden toteuttaminen hyväksytyllä ja laadukkaalla tavalla. Sitoutuminen: Haluamme sitoutua palvelemaan asiakkaitamme ja sidosryhmiämme pitkäkestoisella ja luotettavalla yhteistyöllä. Sitoutumista pidämme myös yhdistyksen sisäisessä toiminnassa erityisen tärkeänä. Tuloksellisuus: Tulosvastuullinen ajattelu kuuluu myös toimintamme lähtökohtiin. Laadukkaan palvelun ja yhteistyön kautta haluamme olla tekemässä yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa menestyvää liike ja yhteistoimintaa. Uudistuminen: Yhdistys ylläpitää ja kehittää osaamistaan sekä valmiuttaan reagoida asiakkaiden ja sidosryhmien muutoksiin ja muutostarpeisiin. Pidämme tärkeänä, että jokainen yhdistyksemme työntekijä 6

7 kehittyy omassa osaamisessaan ja toimii joustavasti asiakkaidemme ja sidosryhmiemme muuttuvassa toimintaympäristössä Toiminta Titry tarjoaa teollisia, työsuhteisia työpaikkoja osatyökykyisille ja vaikeasti työllistyville henkilöille metalli, ompelimo ja pakkausosastoilla. Lisäksi tarjoamme työkokeilu ja työharjoittelupaikkoja sekä tet paikkoja ja yhdyskuntapalvelupaikkoja. Metalliosastolla valmistamme koneistamalla koneenosia teknologiateollisuuden tarpeisiin. Metalliosastolla työskentelee henkilöä. Ompelimossa valmistamme työvaatteita terveydenhuoltoon, teollisuuteen ja palvelusektorille. Lisäksi teemme monipuolista tilausompelua. Ompelimon työntekijävahvuus on henkilöä. Pakkaamossa teemme pakkaamista, kirjapainojen jälkikäsittelytöitä, liimauksia, mallikarttoja, erilaisia kokoonpanoja, jne. Työntekijöitä pakkaamossa on henkilöä. Lielahdessa sijaitsee Titryn konepaja, työvaateompelimo ja palvelupakkaamo 7

8 1.7. Suunnitteilla vuodelle 2010 Pääasiallinen tavoite on saada kassavirta kääntymään positiiviseksi ja lomautetut takaisin töihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi joudumme kiristämään menoja ja panostamaan markkinointiin ja uusasiakashankintaan. Lisäksi teemme liiketoimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on vetää suuntaviivoja tulevaisuutta varten. Pyrkimyksenä on tulevaisuudessa panostaa palkkasuhteisen työn lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan lähellä vapaiden työmarkkinoiden rajapintaa. Lisäksi etsimme uutta toiminta alaa joko tuotannollisen tai palvelusektorin alueelta Rahoitus Titryn rahoitus koostuu pääasiassa valmistettavien tuotteiden myynnistä ja Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön kanssa tehdystä työllisyydenhoidon asiakasyhteistyöstä saadusta korvauksesta. Jonkin verran tuloja kertyy myös vuokratuotoista ja matalapalkkatuista. Työllistämiskorvauksia vuonna 2009 emme saaneet lainkaan, johtuen lähes koko vuoden kestäneistä lomautuksista. Asiakasyhteistyöstä saatu korvaus vuonna 2009 oli 45 % koko tulorahoituksesta, kun se edellisvuonna oli 28 %. Muutos johtui laman aiheuttamasta myynnin rajusta pudotuksesta. Ompelimon tuotantoon kuuluvat erilaiset mm. sairaalatekstiilit, ammattiasut ja suojavaatteet 8

9 2. Sosiaalinen tilinpito Titryssä Sosiaalinen tilinpito on menetelmä, jolla osoitetaan sosiaaliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tulokset ja vaikutukset. Titryn sosiaalisessa tilinpidossa on sovellettu Vastuunkantaja mallia. Sosiaalisella tilinpidolla saadaan näkyväksi sellaiset toiminnan tulokset, jotka eivät näy perinteisessä taloudellisessa tilinpidossa. Titryssä sosiaalinen tilinpito on otettu käyttöön, koska haluamme tietää sosiaaliset tuloksemme ja seurata niitä järjestelmällisesti sekä viestiä niistä sidosryhmillemme. Titryssä seurataan sosiaalisten tulosten kehitystä ja pyritään sen pohjalta parantamaan toimintaamme. Vuoden 2009 sosiaalinen tilinpito on Titryn historian ensimmäinen Taustamateriaali Sosiaalista tilinpitoa varten tehtiin henkilöstökysely, jonka vastausaika oli Kyseisellä ajanjaksolla Titryssä työskenteli kaikkiaan 31 työsuhteista henkilöä. Kysely jaettiin heille kaikille ja heistä kyselyyn vastasi 29 henkilöä eli vastausprosentti oli 93 %. Kysely jaettiin myös tammi ja helmikuussa Titryssä olleille työharjoittelijoille, kokeilijoille ja tet jaksolla olleille heidän lähtiessään pois Titrystä. Ko. henkilöitä oli 6 ja heistä kyselyyn vastasivat kaikki, joten vastausprosentti heidän osaltaan oli 100 %. Kyselyä ei kohdistettu lomautettuna oleviin. Henkilöstökyselyyn vastanneiden ikäjakauma alle 25 v v v 60 v ei ilmoittanut ikäryhmää 9

10 Työtyytyväisyyskysely järjestettiin syksyllä Kyseisenä ajankohtana Titryssä työskenteli 30 henkilöä, joille kaikille kysely jaettiin. Kyselyä ei jaettu lomautetuille. Työharjoittelijoita, kokeilijoita, yms. ei kyseisenä aikana Titryssä ollut. Kyselyn palautti 24 henkilöä, vastausprosentin ollessa 80 %. Työtyytyväisyyskyselyyn vastanneiden ikäjakauma alle 25 v v v 60 v ei ilmoittanut ikäryhmää Tammikuussa 2010 lähetimme kyselyn avainasiakkaillemme, selvittääksemme onnistumistamme asiakkaisiin nähden vuonna Tilinpidon mukaan kyselyä ei olisi tarvinnut lähettää kuin metalliosaston avainasiakkaille, mutta halusimme selvittää asiakastyytyväisyyden myös muiden kahden osaston osalta. Kyselyjä lähetimme joka osaston viidelle tärkeimmäksi katsomallemme asiakkaalle. Kyselyjä lähetettiin siis 15 kappaletta ja vastausprosentti oli 100 %. Syta analyysiä varten keräsimme taustamateriaalia työntekijöistämme kevään 2009 aikana. Analyysiin liittyvät talouden tunnusluvut perustuvat vuoden 2008 tietoihin, jota vuotta analyysi myös tarkastelee. Sidosryhmäkysely onnistumisestamme vuonna 2009 suoritimme sähköpostilla vasta keväällä Kysely kohdistettiin vain yhteen sidosryhmään, koska toiminta muiden sidosryhmien kanssa oli lähes tai täysin olematonta taantumasta ja sen seurauksista johtuen. 10

11 3. Titryn sosiaaliset tulokset ja tulosten arviointia Yksilön elämisen hallinnan ja työllistymisen tukija Työntekijöiden oman elämisen hallinta on parantunut Itsetunto. Työntekijät arvioivat itsetuntonsa parantuneen; heidän itsearvostuksensa ja pettymyksen sietokykynsä ovat parantuneet ja heidän on helpompi tehdä omaa elämää koskevia ratkaisuja itsenäisesti. Vastausten keskiarvo vähintään 3,5 asteikolla 1 5. Tulos: 2, Työntekijät arvioivat elämänlaatunsa parantuneen. Vastausten keskiarvo vähintään 3,0 asteikolla 1 5. Tulos: 2, Työntekijät kokevat työpaikan lisäävän turvallisuuden tunnettaan. Vastausten keskiarvo vähintään 3,0 asteikolla 1 5. Tulos: 2, Työntekijät arvioivat tulevaisuudensuunnitelmiensa selkiytyneen. Vastausten keskiarvo vähintään 3,0 asteikolla 1 5. Tulos: 2, Työntekijöiden työllisyysvalmiudet ovat parantuneet Työntekijät arvioivat työkykynsä parantuneen. Vastausten keskiarvo vähintään 3,5 asteikolla 1 5. Tulos: 2, Työntekijöistä 40 % pääsee Titryssä olon jälkeen työhön, koulutukseen tai muuhun työllisyysvalmiuksia parantavaan, esim. TYP:n suunnittelemaan toimenpiteeseen. Tulos: 67 % (n=6) Työntekijöiden mielestä esimies tukee jatkopoluttamista. Vastausten keskiarvo vähintään 3,0 asteikolla 1 5. Tulos: 1, Hyvä ratkaisu työntekijän jatkopolusta Tulos: Ei tulosta. Oma arvio tuloksista: Tulosten perusteella koko tililuokan osalta emme päässeet tavoitteeseen. Syynä tähän saattaa olla, että peräti 68 % vastaajista on ollut yli kaksi vuotta Titryssä ja heistäkin useat jopa yli 20 vuotta, jolloin 11

12 kysymyksiin vastatessaan, heillä on saattanut olla vaikeuksia arvioida tilannettaan ennen Titryyn tuloa. Myös ajankohta, johon kysely ajoittui ja kysymysten sisältö huomioiden, ei ollut ehkä paras mahdollinen, sillä juuri ennen kyselyn toteuttamista, oli toteutettu massiiviset lomautukset ja näin ollen työilmapiiri ei ollut ymmärrettävistä syistä parhaimmillaan. Työsuhteessa olevista vastaajista peräti kuusi henkilöä vastasi kaikkiin tai lähes kaikkiin kysymyksiin arvioksi 1. Tämä on 20 % työsuhteisista vastaajista. Vallinneesta tilanteesta johtuen, esimerkkiä jatkopolusta emme saaneet Lisäarvon tuottaja yhteiskunnalle TITRY tuottaa yhteiskunnalle lisäarvoa vaihtoehtokustannuksiin verrattuna Yhteiskunnan saama taloudellinen hyöty on suurempi verrattuna tilanteeseen, ettei organisaatiota olisi. Tulos: Lainaus Syta analyysin yhteenvedosta: Tampereen Invalidien työtuki Titry ry:n toimintaa analysoitaessa oman vaikeutensa muodostaa se, että toiminta on pitkään ollut vakiintunutta ja sosiaalisin perustein palkattujen kohdalla työsuhteet ovat olleet jo pitkään pysyviä. Tämä vaikeuttaa vaihtoehtoisen elämäntilanteen arviointia ja sitä kautta vaihtoehtokustannusten määrittämistä. Tästä syystä Titry ry:n kohdalla vaihtoehtokustannusten kohdalla on noudatettu erityistä varovaisuutta. Tästä varovaisuusarviosta huolimatta voidaan todeta, että sille lisäpanokselle mitä yhteiskunta on toimintaan osoittanut, se on saanut hyvän katteen. Jo pelkästään korkeammat nettotulot osoittavat sen, että sosiaalisin perustein palkatut ovat voineet tulla toimeen omilla tuloillaan, eivätkä siten ole tarvinneet tulonsiirtoja. Lisäksi TITRY ry:n tekemät ostot vapailta markkinoilta ovat merkittäviä a TITRY tarjoaa pitkäaikaisia työmahdollisuuksia osatyökykyisille ja vaikeasti työllistyville henkilöille Pitkäaikaisessa (yli 2 v) työsuhteessa on vähintään 50 henkilöä. Tulos: b Titry tarjoaa työelämälähtöisiä harjoittelumahdollisuuksia Työelämävalmennus, työkokeilu ja työharjoittelupaikat 15 henkilölle, jotka ohjautuvat työhallinnon kautta Tulos: Ei tuloksia. 12

13 TET harjoittelupaikat 2 5 opiskelijalle (ammattikoulun ompelupuolen erityisluokka, Ikata, TET ym.) Tulos: Ei tuloksia Yhdyskuntapalvelupaikat 5 henkilölle Tulos: Ei tuloksia Titry tuottaa lisäarvoa Tampereen kaupungille Kaupungin edustajien kokemus avustuksen ja tulosten suhteesta: haastateltavat kokevat Titryn työn merkittävänä tuottona kaupungin panostuksille Tulos: Lainaus kaupungin edustajan arviosta: Vuoden 2009 osalta ei. Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi yhdistys on ajautunut tilanteeseen, jossa työntekijöitä on lomautettu ja irtisanottu. Kaupungin tuki panostus tuotossuhteessa on liian korkea ja menee lähinnä infrastruktuurin ylläpitämiseen Aloitettu neuvottelut kaupungin kanssa rahoitusmahdollisuuksista Titryn välityömarkkinoiden roolin kasvattamiseksi Tulos: Tampereen kaupungin ja Titryn välinen palvelusopimus allekirjoitettiin ja siinä määriteltiin mm. yhteisen kehittämistoiminnan sisällöt ja niiden rahoitus. Valmistelevat neuvottelupäivät olivat 5.5. ja Yritysasiakkaat arvostavat Titryn työtä Yritysasiakkaat pitävät tärkeänä Titryn työtä vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistäjänä. Vastausten keskiarvo 3 asteikolla 1 4. Tulos: 3, Titryn yhteiskunnallinen työ vaikuttaa yritysasiakkaiden valintoihin Titryn yhteiskunnallisella työllä on ollut jonkin verran vaikutusta yritysten ostopäätöksiin. Vastausten keskiarvo 2 asteikolla 1 4 Tulos: 2,9 Oma arvio tuloksista: Titryn toiminnasta teetettiin Syta analyysi (Sosiaalisen yrityksen/yhteisön toiminnan analysointi) keväällä Analyysin teki T:mi Pro Cesin Tuomas Leinonen. Analyysissä tarkasteltiin Titryn toimintaa ajalla Tarkastelu on toteutettu yhteiskunnan näkökulmasta siten, että toteutunutta toimintaa on verrattu tilanteeseen, jossa toimintaa ei olisi ollut. Vaihtoehtolaskennassa on huomioitu seuraavat kustannustekijät; kaikkien henkilöiden pääasiallinen toimeentulo tarkasteluajanjaksolla, sosiaaliset tulonsiirrot ja sosiaalipalvelujen lisäkäyttö. 13

14 Analyysin yhteenvedossa todetaan, että vaihtoehtokustannusten laskennassa on noudatettu erityistä varovaisuutta, koska toiminta on ollut pitkään vakiintunutta ja sosiaalisin perustein palkattujen työsuhteet ovat olleet jo pitkään pysyviä. Tästä varovaisuudesta huolimatta voidaan todeta, että sille lisäpanokselle, mitä yhteiskunta on toimintaan osoittanut, se on saanut hyvän katteen. Jo pelkästään korkeammat nettotulot osoittavat sen, että sosiaalisin perustein palkatut ovat voineet tulla toimeen tuloillaan eivätkä siten ole tarvinneet tulonsiirtoja. Lisäksi Titryn tekemät ostot vapailta markkinoilta ovat merkittävät. Analyysissä ei ole huomioitu sitä, miten työllistyminen Titryyn on vaikuttanut työntekijöiden sosiaalisiin suhteisiin ja sitä kautta muuhun aktiivisuuteen. Pitkäaikaisessa, yli 2 vuotta, työsuhteessa oli 45 henkilöä, kun tavoite oli 50 henkilöä. Tämä johtuu siitä, että jo lähtötilanteessa indikaattoria määritettäessä on tapahtunut virhearvio eikä silloin huomattu, että kyseiseen tavoite on mahdoton saavuttaa. Myös mittausväline, työsopimukset, ei ollut hyvä ja luotettava, vaan määrä perustuu palkkahallinnosta tehtyyn atk ajoon olemassa olevien työsuhteiden alkamispäivästä. Uusia työelämälähtöisiä harjoittelupaikkoja emme pystyneet tarjoamaan laisinkaan lainsäädännöllisistä syistä, johtuen lähes koko vuoden kestäneistä lomautuksista. Samasta syystä johtuen, lisäarvon tuottaminen Tampereen kaupungille ei onnistunut. Tämä paljastaa Titryn toiminnan raadollisuuden markkinavoimien myllerryksessä. Yritysasiakkaille tehdyn kyselyn perusteella, yritykset pitävät vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Yhteiskunnallisella työllä tuntuisi olevan myös paljon merkitystä ostopäätöksiä tehtäessä. Ainoastaan metalliosastolle kohdistuneissa ostopäätöksissä sillä oli ainoastaan jonkin verran merkitystä. Tämä saattaa johtua siitä, että metallissa on asiakkaina kansainvälisiä yrityksiä ja heille useimmiten on tärkeää vai hinta, laatu ja toimitusvarmuus. 14

15 Hyvä yhteistyökumppani Titry on tavoitteellinen yhteistyökumppani Käydään työharjoittelu ja palkkatukijaksojen tavoitekeskustelut ko. henkilön, lähettäneen tahon ja Titryn kanssa aina Tulos: Ei tulosta Käydään työharjoittelu ja palkkatukijaksojen jälkeen loppukeskustelu ko. henkilön, lähettävän tahon ja Titryn kanssa aina kun mahdollista Tulos: Ei tulosta Titry tekee esityksen kehittämiskumppanuudesta TYP:n kanssa Tulos: Neuvottelu TYP: kanssa yhteistyön kehittämisestä Ei kumppanuussopimusta Titry on osaava yhteistyökumppani Sidosryhmien edustajien mielestä Titry on onnistunut hyvin heidän asettamissaan tavoitteissa Tulos: Lainaus kaupungin edustajan arviosta: Ei ole. Vuosi 2009 on ollut yhdistykselle taloudellisesti erittäin vaikea ja työntekijöitä on jouduttu vähentämään. Taloudelliset vaikeudet johtuvat mm. alihankintatöiden vähentymisestä. Kaupungin näkökulmasta yhdistys ei ole riittävässä määrin lähtenyt kehittämään toimintaansa mm. kaupungin kanssa vaan vaalii liikaa ns. itsenäistä rooliaan vajaakuntoisten työllistäjänä. Ilman uusia avauksia suhteessa yhteiseen kehittämiseen kaupunki joutunee arvioimaan uudelleen antamaansa tukea ja sitomaan sitä entistä enemmän työllistämistoimissa saavutettuihin todellisiin tuloksiin. Tuen vastikkeellisuutta tulee selkeästi lisätä. Tarkoitushan on toimintaa kehittää vähintään sopimusohjauksen tai palveluiden hankinnan suuntaan sillä tavalla, että voimme myös sopia konkreettisista tavoitteista, jotka ovat edellytyksenä siihen kohtuullisen suureen panostukseen, mitä kaupunki tekee Titryn suhteen Titry on hyvä yhteistyökumppani yritysasiakkailleen Kilpailukyky: Titryn tuotteet ovat kilpailukykyisiä; niiden laatu, toimitusvarmuus, toimitusnopeus ja hintakilpailukyky on hyvä. Neljän kysymyksen vastausten keskiarvo on 4 asteikolla 1 5. Tulos: 4, Asiakassuhteet: Titryn asiakassuhteita hoidetaan hyvin; henkilöstön joustavuus, tavoitettavuus, asiantuntemus ja yhteistyökyky ovat hyvällä tasolla. Neljän kysymyksen vastausten keskiarvo on 4 asteikolla 1 5 Tulos: 4,4 15

16 Titryn toiminta edistää yhdyskuntapalvelun onnistumista Kriminaalihuoltolaitoksen edustaja arvioi Titryn toimivan hyvin yhdyskuntapalvelupaikkana Tulos: Ei tulosta. Oma arvio tuloksista: Tavoitekeskusteluja ja loppukeskusteluja työharjoittelu ja palkkatukijaksoille lähettävien tahojen kanssa ei käyty, koska uusia ko. henkilöitä ei Titry voinut ottaa vastaan jo moneen kertaan esille tulleista syistä. Kehittämiskumppanuudesta keskusteltiin Typin toimialajohtaja Ilkka Rantasen kanssa. Pääasiallisena aiheena oli kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen Titryssä yhteistyössä Typin kanssa. Todettiin, että olemassa olevien kuntouttavan työtoiminnan palvelujen kilpailutus ei ole juuri tällä hetkellä ajankohtaista ja näin ollen mukaan pääseminen kesken sopimuskausien on mahdotonta. Rantanen kertoi, että todennäköisesti loppuvuonna tullaan avaamaan tarjouskilpailu yksilöllisestä kuntouttavasta työtoiminnasta, joka saattaisi sopia hyvin Titryn toimintaan. Tarjouskilpailu toteutui marraskuussa ja vastasimme tarjouspyyntöön joulukuussa. Päätös palveluntuottajista ratkeaa vasta alkuvuonna Sidosryhmien mielestä Titry epäonnistui heidän asettamissaan tavoitteissa. Sidosryhmillä oli tiedossa samat syyt epäonnistumiseen kuin Titrylläkin eli taantuman aiheuttamat ongelmat, vaikkakin näkökohtaerojakin on. Metallin asiakasyritysten mielestä Titryn tuotteiden laatu, toimitusvarmuus, hintakilpailukyky ja asiakassuhteiden hoitaminen ovat hyvällä mallilla. Sen sijaan toimitusnopeus on tyydyttävä. Toimitusnopeus on hyvin ymmärrettävää, johtuen työntekijöiden matalammasta joutuisuudesta vapaisiin markkinoihin verrattaessa. Yhdyskuntapalvelua emme pystyneet myöskään tarjoamaan olosuhteista johtuen. 16

17 Hyvä työnantaja ja työyhteisö Titryssä kaikilla työntekijöillä on hyvät työntekijätaidot Perehdytysohjelma on käyty läpi kaikkien työntekijöiden kanssa, myös vanhojen työntekijöiden. Tulos: Info työntekijöille Paikalla 55 % kaikista työntekijöistä, 31 henkilöä Työntekijät tietävät työtehtävänsä. Vastausten keskiarvo 4,0 asteikolla 1 5. Tulos: 4, Työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta työtehtäviinsä. Vastausten keskiarvo on vähintään 3,5 asteikolla 1 5. Tulos: 4, Työntekijät kokevat henkilökohtaisen työmääränsä sopivaksi. Vähintään 70 % työntekijöistä vastaa, että työmäärä on heille sopiva. Tulos: 95 % Titryssä työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi Työtekijät kokevat tulevansa töihin yleensä hyvällä mielellä. Vastausten keskiarvo 3,5 asteikolla 1 5. Tulos: 3, Työn merkityksellisyys: Työntekijät kokevat, että he saavat tehdä merkityksellistä työtä Titryssä; heidän taitojaan hyödynnetään, heidän työnsä on tärkeää ja sitä arvostetaan. Kolmen kysymyksen vastausten keskiarvo 3,7 asteikolla 1 5. Tulos: 4, Työntekijät kokevat, että omaan työhön pystyy vaikuttamaan. Vastausten keskiarvo 3,5 asteikolla 1 5. Tulos: 4, Titry on turvallinen työpaikka Turvallinen työpaikka: Työntekijät kokevat Titryn turvalliseksi työpaikaksi; heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, he uskaltavat kertoa mielipiteensä tarvittaessa ja heitä koskevat luottamukselliset asiat pysyvät salassa. Kolmen kysymyksen vastausten keskiarvo 3,7 asteikolla 1 5. Tulos: 3, Työntekijät eivät ole havainneet syrjintää tai kiusaamista Titryssä. 100 % vastaajista ei ole havainnut syrjintää tai kiusaamista. Tulos: 46 % 17

18 Työntekijöihin itseensä ei ole kohdistunut syrjintää tai kiusaamista. 100 % vastaa, ettei häneen ole kohdistunut syrjintää tai kiusaamista. Tulos: 83 % Perehdytysohjelma on ajan tasalla. Tulos: Ohjelma tehty keväällä Työpaikalla on aina läsnä vähintään yksi ensiapukoulutuksen saanut henkilö. Tulos: Kyllä, mutta ensiapupassit ovat vanhentuneet Työntekijät kokevat kommunikaation Titryssä sujuvaksi Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhönsä liittyvistä asioista. Vastausten keskiarvo 4,0 asteikolla 1 5. Tulos: 4, Työntekijät arvioivat, että vuorovaikutus on toimivaa esimiesten ja työntekijöiden välillä. Vastausten keskiarvo 3,5 asteikolla 1 5. Tulos: 4, Työntekijät kokevat, että esimiehiä voi lähestyä omien ongelmien kanssa. Vastausten keskiarvo 3,0 asteikolla 1 5. Tulos: 4, Palautteen antaminen ja saaminen: Työntekijät kokevat, että palautetta voi antaa ja saada Titryssä; sitä saa esimiehiltä riittävästi, se on rakentavaa ja sitä uskaltaa myös antaa esimiehille. Kolmen kysymyksen vastausten keskiarvo on 3,5 asteikolla 1 5. Tulos: 3, Titry tarjoaa työn ulkopuolisia virkistysmahdollisuuksia työntekijöilleen Yhteinen virkistyspäivä koko henkilökunnalle vähintään kerran vuodessa. Tulos: Pikkujoulu Titryn työtekijät voivat harrastaa monipuolisesti liikuntaa työnantajan tuella. Tulos: Titry on hankkinut Nääshallista sählyvuorot ja Tampereen Keilailuliitolta vakituiset keilailuvuorot työntekijöitä varten. Lisäksi voi muiden lajien harrastamiseen saada taloudellista tukea 30 eur/ henkilö/kausi. Oma arvio tuloksista: Joka osastolle tehtiin kevättalven aikana omat perehdyttämiskansiot. Kansioista ja niiden sisällöistä kerrottiin huhtikuussa pidetyssä informaatiotilaisuudessa ja lisäksi kansiot ovat kaikkien luettavissa työpaikalla. Uusia työntekijöitä eikä harjoittelijoita tai vastaavia tullut taloon koko vuoden aikana, joten kansioitakaan ei tällöin jaettu. 18

19 Työtyytyväisyyskyselyn tulokset yllättivät positiivisesti, sillä lähes kaikki tavoitetasot ylitettiin. Yllätystä lisäsi se, että kyselyä tehtäessä lomautukset olivat edelleen voimassa ja työntekijät varmasti tiedostivat työ ja taloustilanteen. Tilannetta todennäköisesti rauhoitti se, että työntekijät olivat tottuneet jo vallitsevaan tilanteeseen ja yt neuvottelujenkin osalta tilanne oli jo hiljentynyt. Kaiken kaikkiaan työntekijät olivat suhteellisen tyytyväisiä perehdytykseen ja ohjaukseen, työn mielekkyyteen, työpaikan turvallisuuteen, toimivaan kommunikaatioon sekä palautteen saamiseen ja antamiseen. Ainoa kohta, jossa ei päästy tavoitetasoon, joka oli peräti 100 %, oli syrjintää ja kisaamista käsittelevät kysymykset. Ensinnäkin, tavoitetaso oli asetettu epärealistiseksi, joskin se ei voi olla muuta kuin tavoiteltava taso. Toisekseen, kysymysten sanamuoto ei ehkä ollut paras mahdollinen, jolloin työntekijöiden ajatukset kysymyksien asettelijoiden kanssa eivät mennyt ihan yksiin. Ns. perinteistä kesätapahtumaa ei järjestetty, mutta yhteinen pikkujoulu vietettiin joulukuussa. Sählyvuorot oli perjantaisin Nääshallissa koko vuoden ajan ja niihin osallistui keskimäärin 6 10 työntekijää viikoittain. Keilavuorot Kaupin keilahallissa lopetettiin syyskauden osalta käyttäjien vähyyden takia. Titry antoi tukea myös omatoimiseen fyysistä kuntoa parantavaan tai ylläpitävään toimintaan. Titry tarjoaa työpaikan noin 50 osatyökykyiselle 19

20 4. Yhteenveto Vuonna 2008, kun aloitimme budjetin laadinnan vuodelle 2009 ja sen toteuttamista yhteistyössä SYSprojektin kanssa, emme olleet aivan varmoja, minkälainen projekti on edessämme. Tilanne oli kuin olisi sukeltanut tuntemattomaan veteen. Yleismaailmallinen taantuma aiheutti omat haasteensa ja ongelmansa budjetin toteuttamisessa. Kaikkia indikaattoreita emme pystyneet toteuttamaan ja tavoitteet jäivät näiltä osin saavuttamatta. Myös työmäärän suuruus tuli pienenä yllätyksenä. Mutta tämä kaikki kannatti. Saimme uudet työkalut asioiden ja tavoitteiden tarkasteluun ja välineen, jolla voimme esitellä toimintaamme ja siinä onnistumistamme ja myös epäonnistumistamme yhteistyökumppaneillemme ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Vähäisin ei tietenkään ole se, että nyt meillä on myös avain oman toiminnan kehittämiseen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja tulevat uudet budjetit on huomattavasti helpompi laatia ja toteuttaa. Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry, Reijo Saarinen Titry on ensimmäisiä tamperelaisia yhdistyksiä ja ensimmäinen SYS projektin asiakas, joka lähti sosiaalista tilinpitoa toteuttamaan. Yhdistys ja erityisesti johtaja Saarinen on sitkeästi vaikeista ajoista huolimatta vienyt prosessin läpi. Vaikka yhdistys on panostanut paljon, on se myös saanut paljon. Systematiikka palautteen keräämiseen työntekijöiltä, yhteistyökumppaneilta ja yritysasiakkailta on syntynyt, samoin niistä kertominen. Sosiaaliset tulokset antavat myös eväät toiminnan kehittämiseen siellä, missä on tarvetta. Projektin ja menetelmän laajemman käytön kannalta hyvä esimerkki. SYS projekti, Merja Kerttula 20

21 6. Kyselyissä esiintyneitä kommentteja Henkilöstökysely: Millaista tukea olen saanut? Jos en ole saanut tukea, millaista tarvitsisin? Ei tarvitse, kyllä pärjään. Muilta esimiehiltä. Neuvontaa palkka asiat, opastusta. En. Psykologisia juttuja. Keskustelua sosiaalialan ihmisen kanssa. Olen saanut monipuolista tukea. Ei mitään. Elämänlaatu on pudonnut aivan äärirajoille tulojen takia. Ei täällä työläisistä välitetä. Vuokraan jää miinukselle 65. Vuokra noussut joka vuosi. Asuntotukea. Olen saanut ihan tarpeen mukaisesti tukea. Olen saanut kaiken tarvitsemani tuen. Avainasiakaskysely, ruusut ja risut: Ystävällinen ja avulias henkilökunta. Joskus näkyvissä lievää huolimattomuutta., yli 20 vuoden ajalta tosin muistissa vain yksi isompi moka, jonka senkin korvasitte. Palveluaktiivisuus ja halukkuus on kiitettävää. Kiitos kuluneesta vuodesta ompelimolle. Ruusuja laadukkaasta työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Kiitos yhteistyöstä. Teidän kanssa on olut ilo tehdä töitä. Teillä on kohteliasta ja hymyilevää henkilökuntaa sekä miellyttävän siisti työympäristö. Kaikki on sujunut meiltä hyvin, toki aina pieniä kasvukipuja. Mutta ei kuitenkaan mitään, mitä emme ole saaneet selvitettyä. 21

22 22

23 23

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry:n toiminnan analysointi vuodelta 2008

Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry:n toiminnan analysointi vuodelta 2008 Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry:n toiminnan analysointi vuodelta 2008 SYTA-mallin mukaisesti esitettynä SYTA-malli Mallin mukaisesti tarkasteltuja organisaatioita tai organisaation osia Suomessa

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään. Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään. Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011 TYÖPANKIT Mukana neljä sosiaalista yritystä. Kolmella sosiaalinen omistajatausta

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Vantaan kaupunki Elina Patana 7.3.2016 Elinvoimaohjelman 2014-2016 painopisteet 1. Yrityspalveluiltaan ylivoimainen 2. Edelläkävijä

Lisätiedot

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 19.2.2010 Jaana Merenmies Ohjelma Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin merkitys ja hyödyt Sosiaalisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009, 2008 Yhteistyökumppanuus Jyvälän Setlementti ry 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Visiotyöryhmä Kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan kehittämisvisio (versio 20.11.2013) Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Tuettu päätöksenteko

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Uusix-verstaat Sosiaaliviraston ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan arviointityöpaikka

Uusix-verstaat Sosiaaliviraston ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan arviointityöpaikka Uusix-verstaat Sosiaaliviraston ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan arviointityöpaikka UUSIX-VERSTAAT ALOITTI TOIMINTANSA 9.12.1997 Kyläsaaressa, entisen jätteenpolttolaitoksen saneeratuissa tiloissa.

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Päämäärää kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein muuttamaan suuntaa. Paulo Coelho Tavoite

Lisätiedot

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuusseminaari 30.11.2017 Helsinki Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuus työelämässä 30.11.2017 Anne Korhonen Mitä mielikuvia tai ajatuksia tulee mieleen sanasta työhönvalmentaja?

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire Sosiaalinen yritys Case: PosiVire Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys Yhteiskunnallinen yritys hoitaa yhteiskunnallista tehtävää kannattavan liiketoiminnan avulla Ei tarkkaa määritelmää Suomessa tai

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Kristiina Leppänen 3.12.2014 Opinnäytetyö kevät 2014 Sosiaalialan

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk.

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk. AURA Kela käynnisti työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen 2007, tavoitteena oli tuolloin kehittää kuntoutusta työn ja työelämän muuttuneisiin tarpeisiin sekä edistää yhteistyötahojen entistä parempaa verkostoitumista

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa ICF On luettelo toimintakyvyn eri osa-alueista Antaa yhteisen kielen eri ammattilaisille Mahdollistaa tiedon välittämisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Mu$a mistä +etää nykyisen +lanteen ja mitä +laa? 13.5.2014 Econtact ó oikeita asioita oikein 1

Mu$a mistä +etää nykyisen +lanteen ja mitä +laa? 13.5.2014 Econtact ó oikeita asioita oikein 1 Mu$a mistä +etää nykyisen +lanteen ja mitä +laa? 13.5.2014 Econtact ó oikeita asioita oikein 1 TYÖHYVINVOINNIN ANALYSOINTI Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Menestyvät yritykset pitävät ihmisten

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot