Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki."

Transkriptio

1 Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa; 2) hankkia, järjestää ja säilyttää tietoja, kirjallisia kuvauksia ja valokuvia sekä muuta kuvaaineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista sekä edistää sukututkimusta ja mahdollisuuksien mukaan koota ja tallettaa suvun muistoesineitä; 3) lujittaa sukuhengen ja sukunimen tuntoa suvun jäsenissä; sekä 4) mahdollisuuksien mukaan taloudellisestikin edistää lahjakkaiden suvun jäsenten pyrkimyksiä ja kehitystä. 3. Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Kososen sukuun kuuluva ja Kososista isän tai äidin puolelta polveutuva henkilö samoin kuin myös jokainen, joka on tai on ollut naimisissa mainittuun sukuun kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa. Nämä henkilöt katsotaan suvun jäseniksi. Yhdistyksen jäseneksi pääsemistä koskevan anomuksen ratkaisee johtokunta todettuaan anojan olevan suvun jäsenen. Jokaisen yhdistyksen jäsenen täydellinen nimi ja ammatti samoin kuin muutkin tarpeelliset tiedot hänestä merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa siinä järjestyksessä kuin yhdistyslaissa säädetään. 4. Erikoisesti ansioituneen jäsenensä yhdistys voi valita kunniajäsenekseen. Kunniajäsen valitaan sukuseuran esimiehen ja johtokunnan yhteisestä ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa. 5. Yhdistyksen jäsen on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan yhdistyksen hallitukselle perheessään tapahtuneista muutoksista, kuten syntymästä, avioliitosta ja muista merkkitapauksista sekä kuolemantapauksesta. 6. Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa. 7. Yhdistyksen hallituksessa toimii ja sen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja muut

2 jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä vähintään puolet muista jäsenistä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkin muun johtokunnan jäsenen kanssa. 8. Yhdistys voi valita siihen sopivaksi katsotun jäsenensä sukuseuran esimieheksi. Sukuseuran esimies, jonka vaali toimitetaan vuosikokouksessa, valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Sukuseuran esimiehellä on oikeus valvoa, että yhdistyksen asioita hoidetaan sen tarkoitustaevastaavalla tavalla, ja mikäli aihetta on, antaa neuvoja tai huomautuksia johtokunnalle. Sukuseuran esimiehellä on oikeus olla saapuvilla johtokunnan kokouksessa. Vuosikokouksessa tai muussa yhdistyksen kokouksessa sukuseuran esimies, mikäli hän on saapuvilla, avaa kokouksen ja johtaa siinä puhetta, jollei hän tahdo luopua mainitusta tehtävästä. 9. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun loppua annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle 10 :ssä mainittua tarkoitusta varten. 10. Toiminnantarkastajan on ennen helmikuun loppua annettava johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta. 11. Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunakin huhtikuun loppuun mennessä ja sen tarkemman ajan ja paikan määrää johtokunta. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) esitetään tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös; 2) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muusta toimenpiteestä, johon hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta; 3) päätetään jäsenmaksun suuruudesta; 4) päätetään johtokunnan jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä. 5) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jäsenet ja mahdolliset varajäsenet. 6) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa; 7) esitetään johtokunnan selostus suvun keskuudessa edellisen vuosikokouksen jälkeisenä aikana sattuneista tärkeimmistä tapauksista sekä niistä toimenpiteistä, joihin johtokunta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi on ryhtynyt; ja 8) käsitellään muita johtokunnan, sukuseuran esimiehen tai yhdistyksen jäsenen tekemiä

3 ehdotuksia. Yhdistyksen jäsenen vuosikokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat on esitettävä johtokunnalle 14 vuorokautta ennen kokousta. 12. Tarpeen vaatiessa yhdistyksen johtokunta voi joko omasta aloitteestaan tai sukuseuran esimiehen vaatimuksesta kutsua yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä pyytää. 13. Yhdistys kutsutaan koolle sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeillä. Kokouskutsu on julkaistava 7 vrk ennen kokousta ja on kokouskutsussa huomioitava yhdistyksen 14 :n määräykset. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan johtokunnan harkinnan mukaan joko kirjeellä, sähköpostilla tai yhdistyksen verkkosivuilla. 14. Suvun jäsenet kutsutaan tarpeen mukaan touko-elokuun aikana pidettävään sukukokoukseen tai yhdistyksen johtokunnan harkinnan mukaan useamminkin. Sukukokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta. Kokouksesta ilmoitetaan suvun jäsenille sanomalehdissä tai muilla johtokunnan tarpeelliseksi katsomilla tavoilla. Milloin sukuseuran esimies on valittu, avaa hän kokouksen ja toimii sen puheenjohtajana. Jos sukuseuran esimies on estynyt olemasta saapuvilla kokouksessa, toimii hänen sijastaan kokouksen avaajana ja puheenjohtajana yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja. Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) esitetään johtokunnan selostus tärkeimmistä suvun piirissä edellisen sukukokouksen jälkeisenä aikana sattuneista tapauksista; 2) keskustellaan niistä toimenpiteistä, joihin suvun keskuudessa sattuneet tapaukset ehkä antavat aihetta, kuten esimerkiksi suvun jäsenten avustamisesta yms., ja päätetään mitä evästyksiä yhdistyksen johtokunnalle ja kokoukselle siinä suhteessa on annettava; 3) esitetään selostus niistä tuloksista, joita yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi on saavutettu, ja mikäli mahdollista, tutustutaan niihin; ja 4) neuvotellaan ja keskustellaan muista sukuseuran esimiehen, yhdistyksen johtokunnan tai suvun jäsenten kokoukselle esittämistä asioista. 15. Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla tai muulla tavoin saadut varansa yhdistys käyttää omiin tarpeisiinsa ja yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Milloin testamentissa tai lahjoitusta tehtäessä on yhdistyksen tulevien varojen käytöstä annettu määräyksiä tai yhdistyksen kokous siitä päättää, noudatettakoon sellaisia määräyksiä tai päätöksiä. 16. Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, käytetään sen varat, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, johtokunnan harkinnan mukaan suvun heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien jäsenten avustamiseen. Arkisto on luovutettava Suomen Sukututkimusseuralle.

4 17. Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 18. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa, kun vähintään 2/3 paikalla olevista jäsenistä sitä kannattaa Säännöt hyväksytty sukuseuran perustavassa kokouksessa kesäkuun 11 p:nä 1949 ja sukuseuran ensimmäisessä sukukokouksessa heinäkuun 16 p:nä 1949 sekä vahvistettu oikeusministeriössä elokuun 14 p:nä 1950, jolloin seura on hyväksytty merkittäväksi yhdistysrekisteriin. Sääntöjen muutos, jossa on muutettu 1, 7, 13 ja 14 sekä lisätty 18. (uusi ) on hyväksytty pidetyssä sukukokouksessa ja pidetyssä seuran vuosikokouksessa. Sääntöjen muutos, jossa muutettu 7, 9, 10, 11, 13 ja 14, on hyväksytty pidetyssä seuran vuosikokouksessa.

5

6

7

8

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013.

Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013. 1 RADIOMEDIA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013. RADIOMEDIA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry.

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry SÄÄNNÖT TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pori. TARKOITUS JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt I Yhdistys 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pohjoinen Rotukissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot