Elintarviketeollisuuden parhaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarviketeollisuuden parhaat"

Transkriptio

1 Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailu TIEDOTUSLEHTI 2007 Elintarviketeollisuuden parhaat Turvallisuuskilpailun tulokset Kilpailun voittaja: Apetit Pakaste Oy, Pudasjärven tehdas

2 Johtoryhmän puheenjohtaja Erkki Heinonen: Moni sai työturvallisuusherätyksen Elintarviketeollisuuden työympäristö parani merkittävästi työturvallisuuskilpailun avulla. Moni yritys koki suorastaan työsuojeluherätyksen, arvioi Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Erkki Heinonen. Vuosina toteutetun turvallisuuskilpailun tavoitteena oli vauhdittaa elintarviketeollisuuden työpaikkojen työympäristön, turvallisuuden, viihtyvyyden ja tuottavuuden kehittymistä huipputasolle. Yritykset eivät lähteneet kilpailuun mukaan kilpailunumero rinnassa voittaakseen vaan kehittämismielessä. Niillä oli aidosti intoa oman toiminnan kehittämiseen. Työturvallisuus haluttiin osaksi jokapäiväistä työtä ja ammattitaitoa kaikilla organisaatiotasoilla, korostaa kilpailun johtoryhmän puheenjohtajana toiminut Heinonen. Hyvä työympäristö ja työturvallisuusosaava, ammattitaitoinen henkilöstö ovat Heinosen mukaan yksi tärkeä kilpailu- ja imagotekijä elintarviketeollisuudelle. Kilpailu käynnistyi osanottajien päivän koulutuksella, jossa opastettiin työolojen itsearviointiin ja työympäristön kehittämiseen Elmeri + -menetelmän avulla. Myös tähän menetelmään koulutuksen saaneet työsuojelupiirien tarkastajat arvioivat kilpailuun osallistuvien työpaikat. Nämä yhteneväiset arvioinnit olivat kilpailun tulosten pohjana. Mittarit ja tulosyhteenvedot laati 3T Ratkaisut Oy. Työympäristö parani Työsuojelun taso parani kilpailuun osallistuvissa yrityksissä merkittävästi. Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailun Kilpailun johtoryhmän puheenjohtaja Erkki Heinonen. ensimmäinen kilpailukierros osoitti, että työpaikkojen välillä oli melkoisia eroja. Parannettavaa löytyi kuitenkin kaikilta työpaikoilta. Myös työtapaturma- ja sairauspoissaolojen määrässä oli suuria eroja, Heinonen toteaa. Työsuojelupiirien arviointien perusteella parhaassa työpaikassa työympäristön Elmeri + -indeksi oli 87 % ja heikoimmassa vain 55 %. Toinen kierros osoitti, että parhaassa työpaikassa työympäristön Elmeri + -indeksi oli jo 95 % ja heikoimmassa 63 %. Eniten parannustoimia Heinosen mukaan tarvitaan edelleen lattioiden ja kulkuteiden järjestyksessä. Se ei kahden kilpailuvuoden aikana parantunut juuri lainkaan. Kilpailu loppuu Elmeri jää Elintarvikealojen työoloissa on työturvallisuuskilpailun jälkeen edelleen paljon kehitettävää. Elintarvikealoilla on eniten sairauspoissaoloja kaikista toimialoista. Työtapaturmien määrä ja taajuus ovat olleet laskussa elintarvikealoilla vuodesta 1997, mutta siitä huolimatta siellä sattuu keskimääräistä useammin työpaikkatapaturmia koko teollisuuteen verrattuna. Esimerkiksi kilpailuyrityksissä sattui vuonna 2006 yhdeksän työtapaturmaa sataa työntekijää kohden, Heinonen laskee. Kilpailun ensimmäiselle kierrokselle osallistui 25 yritystä ja toiselle 27 yritystä, jotka jakaantuivat neljään sarjaan: lihateollisuus, juoma- ja meijeriteollisuus, leipomot sekä muu elintarviketeollisuus. Kilpailu osoittaa, että parhaiten työolot ovat nyt Elmeri + -indeksin mukaan muussa elintarviketeollisuudessa ja leipomoissa. Heinonen lähettää kiitoksen kaikille mukana olleille yrityksille, järjestöille, työsuojeluhallinnolle, rahoittajille ja kilpailun asiantuntijoille. Vaikka kilpailu nyt loppuu, työolojen kehittäminen jatkuu ja Elmeri + on tullut elintarviketeollisuuteen jäädäkseen. Turvallisuuskulttuurin muutos on käynnistynyt, Heinonen uskoo. Matti Hiltula nostaa sulatejuustoharkkoa Valio Oy:n Vantaan tehtaalla. 2

3 Apetit Pakaste Oy Pudasjärven tehdas: Työturvallisuudesta tuli osa päivittäistä toimintaa Kilpailu herätti innostusta. Työturvallisuus on nyt kiinteä osa päivittäistä työntekoamme, toteaa tyytyväisenä Apetit Pakaste Oy:n Pudasjärven tehtaan tuotantopäällikkö Urpo Illikainen. Työturvallisuus pyritään ottamaan Apetitin Pudasjärven tehtaalla nyt huomioon kaikessa toiminnassa. Tavoitteena meillä on nyt yksiselitteisesti nolla tapaturmaa. Tehtaan johto vastaa työturvallisuusasioista, joita käsitellään säännöllisesti viikkopalavereissa. Työsuojelutoimikunta vie erilaisia kehittämishankkeita eteenpäin hyvässä hengessä, Illikainen kiittelee. Pudasjärvellä on Illikaisen mukaan nyt opittu, että työturvallisuuteen kannattaa panostaa ja pyrkiä torjumaan kaikki työtapaturmat ja ammattitaudit hyvissä ajoin ennakolta. Tämä on sekä yrityksen että sen henkilöstön kannalta erittäin järkevää toimintaa. Kaikki me siitä hyödymme, Illikainen vakuuttaa. Apetit Pakaste Oy:n Pudasjärvellä sijaitseva tehdas on saanut alkunsa rieskojen ja leipäjuustojen valmistuksesta. Nykyisin siellä tehdään valmiita pakastepizzoja ja pizzapohjia. Tehdas työllistää 27 henkilöä. Tuotanto toimii kahdessa vuorossa. Pizzoja ja pizzapohjia valmistuu noin päivässä. Kilpailu innosti ja avasi silmiä Kilpailun moottorina Apetitin Pudasjärven tehtaalla toimi työsuojelutoimikunta, jonka kokouksissa yhdessä suunniteltiin erilaisia kehittämishankkeita ja parannustoimenpiteitä. Parin vuoden aikana työsuojelutoimintamme on saanut ihan uutta puhtia ja sisältöä. Nyt työntekijät ovat oppineet jo vaatimaan parannuksia ja ottavat helposti hihasta kiinni, kertoo tyytyväisen oloisena työsuojeluvaltuutettu Jari Pohjolainen. Monet käytännön korjaustoimet tulivat kilpailun aikana juuri Pohjolaisen kontolle, joka työskentelee pizzatehtaan kunnossapitomiehenä. Elmeri-menetelmä osoittautui helpoksi ja hyväksi Kyösti Hökkä täyttää raaka-ainealtaita Apetit Pakaste Oy:n Pudasjärven pizzatehtaalla. työkaluksi. Se paljasti hyvin, missä korjattavaa on. Puutumme niihin nyt mahdollisimman nopeasti. Tehtaalla on parin viime vuoden aikana toteutettu pitkä lista erilaisia parannustoimenpiteitä: on tehty tarkat riskikartoitukset, työohjeita on selkeytetty, koneilla on korvattu raskasta ihmistyötä, järjestystä ja siisteyttä on parannettu, on otettu käyttöön uusia henkilökohtaisia suojavälineitä, on rakennettu erilaisia suojarakenteita, on tehty uusia merkintöjä, liukas lattia on pinnoitettu uudestaan, pölynpoistoon on rakennettu suodattimia, kohdepoistoa on tehostettu, uusien työntekijöiden perehdyttämistä on parannettu ja linjastotyössä on otettu käyttöön työkierto. Ja minun työpajanikin on nyt ihan eri näköinen kuin ennen, Pohjolainen naurahtaa. Nykyisin tehtaan henkilökunta tekee myös runsaasti työolojen kehittämiseen tähtääviä aloitteita ja läheltä piti -ilmoituksia, kun on nähty, että ne johtavat parannuksiin. Pienessä tehtaassa tieto kulkee myös hyvin kaikille. Työsuojeluasioista on ryhdytty puhumaan jopa kahvitunneilla. Pientä ystävällistä nokkapokkaa on koko ajan, paljastaa varatyösuojeluvaltuutettu Sirkka Alatalo. Työturvallisuus kuntoon henkinen hyvinvointi haasteena Apetit Pakaste Oy Pudasjärven tehtaalla on kolmen viime vuoden aikana sattunut yhteensä kuusi työtapaturmaa, kaksi kunakin vuonna. Parempaan suuntaan on koko ajan menty. Fyysinen työympäristö alkaa olla kunnossa. Haasteet ovatkin jatkossa työhyvinvoinnin puolella ja miten esimerkiksi kiireen aiheuttamia työpaineita kyetään hallitsemaan, varatyösuojeluvaltuutettu Senja Pihlaja toteaa. Elmeri + -indeksi oli tehtaalla työturvallisuuskilpailun alkaessa 71 % ja kilpailun päättyessä 94 %. Apetit Pakaste Oy Pudasjärven tehtaan työsuojelun ydinryhmä: työsuojeluvaltuutettu Jari Pohjolainen (ylhäällä vasemmalla), työsuojelupäällikkö Urpo Illikainen, varatyösuojeluvaltuutettu Senja Pihlaja (alhaalla vasemmalla) ja varatyösuojeluvaltuutettu Sirkka Alatalo.

4 Valio Oy: Kaikki tapaturmat voidaan torjua Meillä työturvallisuus on nykyisin selkeästi linjajohdon vastuulla. Tämä näkyy myös tapaturmatilastoissa, kertoo Valio Oy:n turvallisuuspäällikkö Seppo Morander. Valion turvallisuusjohtamisen periaatteet perustuvat nykyiseen nolla tapaturmaa -ajatteluun ja hyvään turvallisuusasioiden hallintaan. Olemme omaksuneet työturvallisuuteen liittyvien asioiden jatkuvan parantamisen. Työturvallisuuskilpailu oli osa tätä toimintaa. Halusimme selvittää, olemmeko työolojen kehittämisessä oikealla tiellä, Morander toteaa. Valiolta kilpailussa oli mukana neljä tuotantolaitosta: Vantaan, Seinäjoen ja Lapinlahden tehtaat sekä Riihimäen meijeri. Kilpailu avasi kyllä silmiä. Elmeri + -menetelmä paljasti armotta, missä oli kehitettävää. Hyvä turvallisuus tukee Moranderin mukaan myös koko yritystoiminnan ja tuotteiden korkeaa laatua. Työnteon turvallisuus on myös tärkeä osa terveyttä ja hyvinvointia. Vuonna 2007 Valiolla on työturvallisuuden painopistealueiksi päätetty turvallisuusasenteiden parantaminen ja kaatumis- ja liukastumistapaturmien vähentäminen. Tapaturmissa merkittävä pudotus Kolmen viime vuoden aikana Valion kaikilla työpaikoilla on tapahtunut varsin merkittävä työtapaturmien määrän sekä taajuuden väheneminen. Vuonna 2004 meillä sattui yhteensä 447 työtapaturma- ja ammattitautitapausta. Vuonna 2006 niitä sattui vain 336. Samaan aikaan työpaikalla sattuneiden tapaturmien taajuus putosi tasolta 58 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden tasolle 48, Morander vertaa. Merkittävänä Morander pitää myös sitä, että työtapaturmien aiheuttamien poissaolopäivien määrä on pudonnut kolmessa vuodessa lähes 40 prosenttia. Riitta Idström nostaa sulatejuustotankoja kuljetustelineeseen Valio Oy:n Vantaan tehtaalla. Valiolla kaikki sattuneet onnettomuudet, poikkeavat tilanteet sekä läheltä piti- että vaaratilanteet raportoidaan ja tutkitaan. Vantaan tehdas esimerkkinä Valion Vantaalla sijaitseva juustotehdas on hyvä esimerkki työolojen jatkuvasta parantamisesta. Olemme saaneet monin eri toimin työtapaturmien määrän kääntymään alaspäin. Olemme myös päässeet uusien koneiden ansiosta eroon rasittavasta ja pakkotahtisesta käsin työskentelystä, kertoo tehtaan työsuojelupäällikkönä toimiva kehitysvastaava Jorma Sarasmo. Vantaan tehtaalla on kiinnitetty erityistä huomiota koneturvallisuuteen sekä järjestykseen ja siisteyteen. Elmeri-menetelmän avulla löysimme parannuskohteet. Lista poikkeamista ja puutteista pantiin nopeasti kuntoon. Työturvallisuuskilpailu herätti tehtaalla myös kiinnostuksen jatkuvaan ja pitkäjänteisempään työolojen kehittämiseen. Kyllä täällä on tehty muutaman viime vuoden aikana paljon asioita, jotta työnteko olisi terveellistä ja turvallista. Nyt työsuojeluasioista on tullut tärkeä asia ja osa itse kunkin työntekoa, kertoo toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, ryhmävalmentaja Pauliina Annola. Sarasmon ja Annolan mukaan Valion Vantaan tehtaalla ei työturvallisuuskilpailun aikana tehty mitään erillisiä ihmetemppuja, vaan pikemminkin liitettiin turvallisuusasiat kiinteäksi osaksi kaikkea päivittäistä toimintaa. Nykyisin työturvallisuutta ei enää ajatella minään erillisenä asiana. Voi myös sanoa, että me käymme täällä koko ajan omaa kilpailua entistä paremmista työoloista, jotta voimme kaikki lähteä joka päivä työstä terveenä kotiin, Sarasmo ja Annola toteavat yksissä suin. Valio Oy:n Vantaan tehtaan toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Pauliina Annola, Valio Oy:n turvallisuuspäällikkö Seppo Morander ja Vantaan tehtaan työsuojelupäällikkö Jorma Sarasmo uskovat työturvallisuuden jatkuvaan parannustoimintaan.

5 Saarioisten Lihanjalostus Oy: Elmerillä parannuksia työympäristöön Ensimmäinen Elmeri-mittaus hätkähdytti ja avasi silmät, tunnustaa Saarioisten Lihanjalostus Oy:n tuotantopäällikkö Heimo Viitamäki. Elmeri + -indeksi paljasti Saarioisten väelle armotta, että lihatehtaan työympäristöstä löytyi jopa yllättävän paljon erilaisia pieniä puutteita. Indeksi osoitti ensimmäisen kierroksen jälkeen alle 60 prosentin lukemaa ja vikalista venyi aika pitkäksi. Tämä pani kyllä miettimään, Viitamäki kertoo parin vuoden takaisia tuntemuksiaan. Saarioisten Lihanjalostus Oy valmistaa erilaisia kuluttajapakattuja lihatuotteita ja puolivalmisteita. Vuosituotanto on 18 miljoonaa kiloa lihaa. Päivittäin teurastamon ja lihanjalostuksen läpi kulkee keskimäärin 450 sikaa ja 125 nautaa. Tehdas työllistää Jyväskylässä noin 250 henkilöä. Paljon uudistuksia Parin viime vuoden aikana lihatehtaassa suoritettiin runsaasti erilaisia työympäristön parannustoimenpiteitä. Pyrimme siihen, että kaikki havaitut viat ja puutteet korjattaisiin mahdollisimman nopeasti. Työturvallisuuden täytyy olla jatkuvien parannusten tekoa, linjaa työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Marko Hakulinen. Esimiehillä on nyt päävastuu siitä, että Elemeri-mittausten ja viikkotarkastusten paljastamat viat ja puutteet korjataan mahdollisimman nopeasti. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on suunnitella, valvoa ja avustaa. Kahden vuoden aikana muun muassa rakensimme suojakaiteita, uusimme lattian pinnoitteita, rakensimme melusuojia, paransimme valaistusta, lisäsimme pölynpoistoa, kohensimme eri tavoin järjestystä ja siisteyttä, hankimme työkaluille säilytystiloja ja telineitä. Teimme paljon pieniä tekoja, joilla oli suuri vaikutus, kertoo toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Yrjö Kaastinen, joka toimii kunnossapidon työnjohtajana. Tomi Shemeikka sahaa sian ruhoa Saarioisten Lihanjalostus Oy:n tehtaalla Jyväskylässä. Keväällä 2007 Saarioisten Lihanjalostus Oy:n Elmeri+ -indeksi oli noussut jo lukuun 80 prosenttia. Päivittäistä toimintaa Työturvallisuustoiminta on nyt jalkautettu mahdollisimman lähelle päivittäistä työntekoa. Esimerkiksi henkilönsuojaimia, kuten metallisia turvakäsineitä, turvaesiliinoja, kuulonsuojaimia, kypäriä, turvakenkiä ja suojavaatteita käytetään tehtaalla kiitettävästi. Teurastuksessa ja lihanleikkauksessa työtä tehdään koko päivä Saarioisten Lihanjalostus Oy:n työturvallisuuden ydinryhmä: työsuojeluvaltuutettu Marko Hakulinen (kuvassa vasemmalla), toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Yrjö Kaastinen ja työsuojelupäällikkö Heimo Viitamäki. terävillä puukoilla, mutta hyvien suojavälineiden ansiosta työtapaturmia ei ole tässä työvaiheessa enää juurikaan sattunut, Hakulinen toteaa. Paljon rahaa vaativat hankkeet, kuten massantekokutterin uusiminen ja melunsuojaus, vaativat yrityksen toimitusjohtajan ja johtoryhmän käsittelyn. Jatkossa suurimpina haasteina meillä ovat edelleen melu ja työergonomia, joihin olemme nyt tarttumassa yhdessä työterveyshuollon kanssa. Haluamme raskaista nostoista mahdollisimman paljon eroon. Kiinnitämme erityistä huomiota myös oikeisiin työtapoihin, Viitamäki ja Hakulinen kertovat. Parin vuoden kuluttua valmistuva uusi teurastamo tuo omalta osaltaan parannusta työoloihin, etenkin järjestykseen ja siisteyteen. Uuden teurastamon suunnittelussa on pyritty työturvallisuusasiat ottamaan jo mahdollisimman hyvin huomioon. Lihapalat ja pihvit asetellaan tehtaalla muovisiin kuluttajapakkauksiin.

6 LU Suomi Oy: Työtapaturmia ei hyväksytä Meillä tavoitteeksi on asetettu nolla tapaturmaa. Olemme siihen tiukasti sitoutuneet, toteaa LU Suomi Oy:n tehtaanjohtaja Jouni Sarre. Ritva Tiilikainen hoitaa vohvelisahaa LU Suomi Oy:n keksitehtaalla Vantaalla. Kahden viime vuoden aikana LU Suomessa on ryhdytty panostamaan voimakkaasti työturvallisuuteen. Ilman hyvää työturvallisuustasoa ei nykymaailmassa voi enää taloudellisesti menestyä. Meillä sattuu edelleen aivan liian paljon työtapaturmia, vaikka kehitys on nyt kääntynyt parempaan suuntaan aikaisempiin vuosiin verrattuna, Sarre korostaa. LU Suomi pyrkii siihen, että työturvallisuudesta huolehtiminen olisi tehtaalla jatkuva ja olennainen osa päivittäistä työntekoa. Ranskalaiseen Danone-konserniin kuuluva LU Suomi Oy on maamme suurin keksitehdas. Yrityksen palveluksessa on noin 220 henkilöä. Jatkuvia parannuksia työoloihin LU Suomi Oy:n työturvallisuuden ohjausryhmää vetää yrityksen toimitusjohtaja Jukka Lång. Vastuu työturvallisuudesta on meillä nykyisin selkeästi linjajohdolla. Heidän on huolehdittava siitä, että työtä voidaan tehdä terveellisesti ja turvallisesti. Tapaturmia ei saa hyväksyä. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat myös ehkäistävissä, Sarre korostaa. Nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttaminen edellyttää Sarren mielestä erityisesti johdon ja esimiesten, mutta myös jokaisen työntekijän vastuullisuutta paitsi omasta, myös työtovereiden turvallisuudesta. LU Suomi Oy:n työturvallisuuden kehittäjät: tuotannon kehityspäällikkö Mikko Vasamo (kuvassa vasemmalla), työsuojeluvaltuutettu Sebastian Nyberg, työsuojelupäällikkö Pirjo Mäenpää ja tehtaanjohtaja Jouni Sarre. Tällä hetkellä LU Suomessa panostetaan erityisesti turvallisuusasenteisiin. Henkilöstön kanssa on sovittu turvallisuuden kahdeksasta perussäännöstä. Turvallisuuskoulutusta on merkittävästi lisätty. Suurin osa työntekijöistä on saanut työturvallisuuskorttikoulutuksen. Kun asenteet ovat kohdallaan, muuttuu käyttäytyminenkin entistä turvallisemmaksi, uskoo LU Suomen työsuojelupäällikkö, linjaesimies Pirjo Mäenpää. Koulutetut pilotit tekevät nykyisin yhdessä säännöllisiä turvallisuuskierroksia tehtaalla. Kokouksissa työturvallisuusasiat ovat myös esillä. Sattuneet työtapaturmat ja läheltä piti -tapaukset raportoidaan kaikille. Myös henkilöstö on päässyt ilahduttavan hyvin mukaan uudenlaiseen turvallisuuden kehitystoimintaan. Olemme esimerkiksi panostaneet henkilökohtaisiin suojaimiin. Testaamme niitä täällä koko ajan, jotta löydämme parhaat, kertoo työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Sebastian Nyberg. Kilpailusta uutta puhtia Panostukset työturvallisuuteen ovat alkaneet tuottaa näkyvää tulosta. Vuonna 2006 tehtaassa sattui yhteensä 20 työtapaturmaa, ja alkuvuonna 2007 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vain kaksi. Myös elintarviketeollisuuden työturvallisuuskilpailun aikana tehdyt Elmeri-mittaukset osoittavat, että työympäristömme on nyt aikaisempaa turvallisempi. Vuoden 2005 syksyllä Elmeri-indeksi oli vain 68 % ja nyt keväällä 2007 jo 86 %, kertoo tuotannon kehityspäällikkö Mikko Vasamo. Kilpailu toimi osaltaan hyvänä herättäjänä ja silmien aukaisijana. Se myös innosti tekemään monia korjaustoimenpiteitä Elmeri-menetelmän paljastamiin puutteisiin ja poikkeamiin. Vasamon mukaan kilpailu sitoutti LU Suomen henkilöstön erilaisiin kehityshankkeisiin, joiden moottorina työsuojelutoimikunta toimii. Kehitystä on selvästi tapahtunut, mutta mielestäni todellinen työ on nyt vasta alkanut, jotta nolla tapaturma-tavoite saavutetaan. Tämä vaatii jatkuvia ponnisteluja meiltä kaikilta, Nyberg korostaa.

7 Oy Gustav Paulig Ab: Työturvallisuus esimiesten vastuulla Meillä vastuu työturvallisuudesta on nykyisin selkeästi linjajohdon esimiesten vastuulla, korostaa Oy Gustav Paulig Ab:n tuotantojohtaja Juhani Nurminen. Työturvallisuus on liitetty Pauligilla kaikkeen päivittäiseen toimintaan, joka kahvitehtaan eri osastoilla tapahtuu. Meillä työturvallisuus on tärkeä osa laatua, joka ulottuu pavusta kuppiin, Nurminen toteaa. Nurmisen mukaan Pauligilla yrityksen ylin johto sekä koko henkilöstö ovat nykyisin hyvin sitoutuneita työsuojeluasioiden edistämiseen. Suurempia investointeja kaipaavat työturvallisuusasiat käsitellään yrityksen johtoryhmässä. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on yhteisvoimin valmistella ja koordinoida asioita sekä seurata työolojen kehitystä, kertoo toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, suunnittelija Kari Kuusela. Paulig on johtava kahvialan yritys. Se työllistää kahvitehtaassaan Helsingin Vuosaaressa noin 200 ihmistä. Kilpailusta vertailutietoa Oy Gustav Paulig Ab lähti mukaan elintarvikealan turvallisuuskilpailuun saadakseen tietää, onko se omissa työsuojeluasioissaan oikealla tiellä. Lähdimme kilpailuun mukaan suuremmin valmistautumatta. Halusimme katsoa totuutta suoraan silmiin, Nurminen toteaa. Työympäristön tasoa Pauligillakin selvitettiin Elmeri + -indeksin avulla. Se avasi silmiä ja paljasti, mitkä asiat oli hoidettu oikein ja mitkä väärin. Mutta kyllä kilpailu sittenkin vahvisti, että monen vuoden pitkäjänteinen ja tavoitteellinen työskentely on tuottanut hyvää tulosta, kertoo työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Juha Sulisalo. Pauligin työsuojelun ydinvaikuttajat: työsuojelupäällikkö Juhani Nurminen (kuvassa vasemmalla), työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Juha Sulisalo ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Kari Kuusela. Teresa Tumelius kiinnittää tarrapaperia Oy Gustav Paulig Ab:n kahvitehtaassa Helsingin Vuosaaressa. Sulisalon mukaan kilpailun aikana tehtiin monia pieniä asioita erityisesti siisteyden ja järjestyksen parantamiseksi. Paljon huomiota on myös kiinnitetty työnteon ergonomiaan. Työpaikkojen siisteydessä on hyvästä kehityksestä huolimatta kuitenkin edelleen haasteita ja parannettavaa. Emme saa jäädä lepäämään laakereilla, vaan työturvallisuudessa tarvitaan jatkuvasti valvontaa ja huolenpitoa. Kilpailun aikana Pauligin Elmeri + -indeksi nousi 83 prosentista 88 prosenttiin. Vuonna 2006 Vuosaaren tehtaassa sattui neljä työpaikkatapaturmaa. Hieno asia on, että vähitellen meillä on oivallettu, että jokaisella on myös oma vastuu omasta turvallisuudestaan ja työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä, Sulisalo toteaa. Osaksi bonuspalkkaa Tällä hetkellä työturvallisuusasioiden hoito vaikuttaa myös pauligilaisten bonuspalkan suuruuteen. Työsuojeluvaltuutetut Sulisalo ja Kuusela pitävät työturvallisuustason perusteella määräytyvää bonuspalkan osaa hyvänä asiana. Se kannustaa ja sitouttaa mukavasti henkilöstöä. Kun työturvallisuudesta pidetään hyvää huolta, se näkyy myös palkkapussissa. Tällä hetkellä Oy Gustav Paulig Ab:n työsuojeluihmisiä työllistää uuden kahvipaahtimon rakentaminen. Erilaiset työturvallisuusasiat pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Jatkossa myös mietimme, pitäisikö bonuspalkka määräytyä jopa osastokohtaisesti meidän oloihimme sovelletun Elmeri-indeksin avulla, tuotantojohtaja Nurminen kaavailee. 7

8 Kilpailu paransi merkittävästi työympäristöä Työympäristöjen laatu parani selvästi elintarviketeollisuuden kilpailutyöpaikoilla. Muutos oli vahva kaikissa sarjoissa. Keskimäärin Elmeri + -indeksi nousi yli kymmenen prosenttiyksikköä. Tämä merkitsee, että lähes 40 % alussa todetuista puutteista korjaantui kilpailun aikana. Kilpailuun osallistui vuosina yhteensä 30 työpaikkaa. Niissä oli henkilöstöä noin 5100 henkeä vuonna Lähtötilanteessa keväällä 2006 osanottajien Elmeri + -indeksi oli 72,8 %, kun se vuotta myöhemmin oli noussut jo 83,3 %:iin. Eniten indeksiä paransivat kilpailun aikana leipomot, 69 %:sta 83 %:iin. Työympäristön osatekijöistä parhaalla tolalla ovat valaistus, lämpöolot, jäteastiat ja ilman puhtaus. Nämä kaikki olivat yli 90 prosenttisesti kunnossa. Eniten kilpailun aikana kohenivat meluasiat, koneiden hallintalaitteet, konesuojaus, kulkuteiden rakenne, poistumistiet ja työpiste-ergonomia. Eniten parannusta kaipaa edelleen lattioiden ja kulkuteiden järjestys, joka ei juurikaan parantunut kilpailun aikana. Yli kolmasosa havainnoiduista lattiapinnoista ei täyttänyt kriteereitä. Myös fyysinen rasitus koheni vain hieman, toistotyö tai raskas käsin tapahtuva nosto vaivaavat noin kolmasosaa alan työntekijöistä. Vaikka meluasiat kohenivatkin kilpailun aikana, kolmasosassa työpisteistä melutaso edelleen ylitti 85 db(a). Työtapaturmia ja sairaspoissaoloja seurattiin vuosilta 2005 ja Tapaturmien määrä pieneni jonkin verran, yhdestätoista yhdeksään tapaukseen sataa työntekijää kohti. Samalla kuitenkin tapaturmasta aiheutuneiden poissaolotuntien määrä pysyi ennallaan, noin kymmenessä tunnissa työntekijää kohti. Sairauden vuoksi menetettiin noin 150 tuntia vuodessa työntekijää kohti kumpanakin vuonna. Toimihenkilöillä sairastunteja oli keskimäärin noin 50 vuodessa. Parhaiten elintarviketeollisuudessa oli keväällä 2007 hoidettu valaistus, lämpöolot ja jäteastiat. Eniten kilpailun aikana paranivat meluntorjunta, koneiden hallintalaitteet, kulkuteiden rakenteet, poistumisteiden kunto ja konesuojaus. Keväällä 2007 Elmeri + -indeksi oli korkein muussa elintarviketeollisuudessa. Indeksi oli kilpailun aikana parantunut eniten leipomoissa. Myönteistä kehitystä oli tapahtunut kaikilla elintarviketeollisuuden eri aloilla. Teksti: Kari Rissa ja Heikki Laitinen Valokuvat: Kari Rissa Ulkoasu ja taitto: Jorma Pulkkanen/Pen&Pen Oy Paino: Paintek Pihlajamäki Oy Kilpailun tulokset Pääpalkinto Apetit Pakaste Oy, Pudasjärven tehdas Kilpailun paras konserni Valio Oy 1. palkinto työympäristön kehittämisestä Saarioisten Lihanjalostus Oy työympäristön kehittämisestä LU Suomi Oy Tasoltaan parhaat kussakin sarjassa 2007 Lihateollisuuden sarjassa Voittaja HK Ruokatalo Oy, Euran tuotantolaitos HK Ruokatalo Oy, Turun tuotantolaitos Juoma- ja meijeriteollisuuden sarjassa Voittaja Valio Oy Vantaan tehdas Valio Oy Seinäjoen tehdas Leipomoiden sarjassa Voittaja Apetit Pakaste Oy, Pudasjärven tehdas Baco Oy Sarjassa muu elintarviketeollisuus Voittaja Aromtech Oy Oy Gustav Paulig Ab Työturvallisuuskeskus, Lönnrotinkatu 4 B, Helsinki p. (09) ,

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2008

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2008 Raportti 1 (7) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2008 Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu. Tavoitteena oli nopeuttaa

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden parhaat

Elintarviketeollisuuden parhaat Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailu TIEDOTUSLEHTI 1/2006 Elintarviketeollisuuden parhaat Turvallisuuskilpailun 1. kierros Sämpyläleipomo Baco Oy: Puutteet korjataan heti - Tavoitteena meillä on

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailu 2005 2007

Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailu 2005 2007 Raportti 1 (8) Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailu 2005 2007 1 Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu Teknologiateollisuudessa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Lähtökohdat Turvallisuustaso alhainen muuhun teollisuuteen verrattuna Tarpeettomia onnettomuus- ja sairauskustannuksia

Lisätiedot

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2012

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2012 Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2012 Lähtökohdat Turvallisuustaso alhainen muuhun teollisuuteen verrattuna Tarpeettomia onnettomuus- ja sairauskustannuksia

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009 Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros 2009 Puheenvuoron sisältö Seurantakierroksen organisoinnista Työympäristön vahvuudet ja heikkoudet 2009 Haastamme kilpailun 2002-2005 vaikutukset 2009

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Turvallisuusviikot 2013

Turvallisuusviikot 2013 Turvallisuusviikot 2013 Aluejohtaja Matti Kaakinen (keskellä) vaihtamassa työturvallisuuskuulumisia vastaava mestari Kari Mehtiön sekä työsuojeluvaltuutettu Toomas Huttorinin kanssa. Työturvallisuusasioissa

Lisätiedot

Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia Uudenmaan alueellinen työturvallisuuskilpailu Pidempiä työuria työsuojelulla Osana Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 hanketta Yhteistyö eri osapuolten

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Tervettä

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa TuTa tutkimus- ja kehitysohjelma 2007-20092009 -seminaarin avaus Leo Suomaa Tikkurila 1.10.2009 10 Tuottavuus ja työturvallisuus kehittyvät käsi kädessä (Laitinen & kumpp.) 2 2009 LSuo Palkansaajien kuolemaan

Lisätiedot

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa.

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Ratuke-seminaari 28.10.2008 Timo U. Korhonen Toimitusjohtaja NCC Rakennus Oy NCC kaikkialla Pohjoismaissa Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto [Tekijän nimi ja osasto] 3.5.2017 1 Työsuojeluvalvonnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Keijo Päivärinta [Tekijän nimi ja osasto] 28.4.2017 1 Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Saadaksemme paremmat

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Vuoden 2014 kilpailu ja vuoden 2013 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Vuoden 2014 kilpailu ja vuoden 2013 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen Vuoden 2014 kilpailu ja vuoden 2013 tuloksia Turvallisesti 2000 luvulla työturvallisuuskilpailu 2014 Uudellamaalla Esittely ja säännöt Uudenmaan alueellinen työturvallisuuskilpailu Pidempiä työuria työsuojelulla

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA. Abloy Oy Joensuun tehdas

TIEDOSTA TURVAA. Abloy Oy Joensuun tehdas 28.4.2017 TIEDOSTA TURVAA Abloy Oy Joensuun tehdas TURVALLISEN ELÄMÄN RAKENTAJA ABLOY-lukitusratkaisut suojaavat ihmisiä, omaisuutta ja liiketoimintoja lähes kaikkialla maailmassa. VASTUULLISUUS Ympäristön

Lisätiedot

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari 19.5.2015 Käytännön työkaluja turvallisuustyöhön: Miten pääsen tapaturmataajuudessa

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 1.3.2016 Etera Ohjelma 09.00 Seminaarin avaus Aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry 09.15 ETERAn puheenvuoro Toimitusjohtaja Stefan

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2014 Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Työsuojelupäivät 25. 26.9.2014 POHTO Oulu Kari Häkkinen 25.9.2014 Sisältö Työtapaturmakehitys teollisuudessa Viimeaikaiseen tapaturmakehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12. Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.2017 Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisellä ennaltaehkäistään

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet Palkinto 2005 Johdanto Työturvallisuus kohti maailman kärkeä työtapaturmaohjelma 2001-2005 on valtioneuvoston hyväksymä hanke, jolla halutaan nostaa suomalainen työturvallisuus maailman kärkeen kaikkien

Lisätiedot

Työkaari kantaa. - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke. KOME-seminaari 2017 Juha Pesola, Teollisuusliitto ry Kirsi Mäkelä, Teknologiateollisuus ry

Työkaari kantaa. - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke. KOME-seminaari 2017 Juha Pesola, Teollisuusliitto ry Kirsi Mäkelä, Teknologiateollisuus ry Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke KOME-seminaari 2017 Juha Pesola, Teollisuusliitto ry Kirsi Mäkelä, Teknologiateollisuus ry www.työkaari.fi #Työkaarikantaa facebook.com/tyokaarikantaa/

Lisätiedot

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2.

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Turvallisuus ensin Hätäuloskäynti Suojavarusteet 112 Kokoontumispaikka Hälytys Sandvikin tavoitteena on, että sen toiminta ei aiheuta

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 21.1.2009 Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat syksyllä 2008 yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 1

Kunnat turvallisiksi 1 Kunnat turvallisiksi 1 2014 Esimiehet ja työturvallisuus Työturvallisuutta on johdettava Turvallisuuden johtaminen tärkeä osa esimiestyötä Ylin johto vastaa työturvallisuudesta Turvallisuusjohtamisessa

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖSUOJELUKYSELY 2015. Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma

TYÖSUOJELUKYSELY 2015. Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma TYÖSUOJELUKYSELY Työturvallisuus parantunut, mutta melu edelleen työpaikkojen suurin työsuojeluongelma KESKEISET TULOKSET MELU ON EDELLEEN TYÖPAIKKOJEN SUURIN TYÖSUOJELUONGELMA. Yli puolella työpaikoista

Lisätiedot

Työturvallisuus jokaisen vastuu

Työturvallisuus jokaisen vastuu Torstai 20.9.2007 Tampere-talo Työturvallisuus jokaisen vastuu Avaus puheenvuoro RaTuKe hanke pj. Tästä lähdimme liikkeelle: RATUKE on työtapaturmaohjelman sovellus rakennusalalle toimii yhteistyössä valtakunnallisen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ Johtaminen hyvään henkilöstöllä turvallinen olla, tapaturmia nolla TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ 22.10.2011 Eerika Tausa Osastonhoitaja, TtM Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuspäivä 28.4.2017 Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuskeskus tiedon viestijänä #työturvallisuuspäivä #tiedostaturvaa Työturvallisuuskeskus 1 2.5.2017 Seminaarin ohjelma 8.30

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

2/05. Tulisija tuo tunnelmaa. Koti kuntoon. Valoa kattoikkunasta. Rakentajan, remontoijan ja sisustajan tietopaketti

2/05. Tulisija tuo tunnelmaa. Koti kuntoon. Valoa kattoikkunasta. Rakentajan, remontoijan ja sisustajan tietopaketti Rakentajan, remontoijan ja sisustajan tietopaketti Koti kuntoon Tulisija tuo tunnelmaa 2/05 Valoa kattoikkunasta Osallistu lukijatutkimukseen, voita palkinto. Tässä lehdessä mm. pihan viherkasveista V

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Parasta valmista ruokaa kotiin, töihin, matkalle. TYÖHYVINVOINNINJOHTAMISJÄRJESTELMÄ / Maarit Örn

Parasta valmista ruokaa kotiin, töihin, matkalle. TYÖHYVINVOINNINJOHTAMISJÄRJESTELMÄ / Maarit Örn TYÖHYVINVOINNINJOHTAMISJÄRJESTELMÄ / Maarit Örn 2. joulukuuta 2013 Parasta valmista ruokaa kotiin, töihin, matkalle TYÖHYVINVOINNINJOHTAMISJÄRJESTELMÄ / Maarit Örn Finncatering Oy Perustettu 24.3.1972

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Vuoden 2016 Uudenmaan turvallisuuskilpailu. Maa- ja vesirakentaminen. Työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Vuoden 2016 Uudenmaan turvallisuuskilpailu. Maa- ja vesirakentaminen. Työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto Vuoden 2016 Uudenmaan turvallisuuskilpailu Maa- ja vesirakentaminen Työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.3.2017 VUODEN 2017 INFRAN KILPAILUT/KAMPANJAT Uudenmaan kilpailu

Lisätiedot

Parempaa työtä yhdessä toimimalla

Parempaa työtä yhdessä toimimalla Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Parempaa työtä yhdessä toimimalla Work goes happy, Helsinki, Wanha Satama 9.3.2017 Rauno Hanhela Toimitusjohtaja, FT Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen työturvallisuus Ovatko työssäoppimisen alkuperäiset

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA?

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? Mika Vallius, Safety Manager UPM Plywood Oy, Joensuun vaneritehdas Nolla tapaturmaa foorumin ohjausryhmän jäsen Tiedosta turvaa Muuttaako tieto toimintaa? 2 UPM

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa Hyvinvointia työstä TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA 1.11.2017 Vaasa Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, Turvallisuusratkaisut puh. 030 474 8620, mika.liuhamo@ttl.fi

Lisätiedot

Mitä on jokaisen vastuu?

Mitä on jokaisen vastuu? Mitä on jokaisen vastuu? - mitä me olemme tehneet 1 Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen (RaTuKe) Tampere-talo 20.9.2007 Juha Hetemäki Skanska Oy Skanska Latin America Öljyteollisuuden turvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

Tulevaisuus tarjottimella. Elintarviketeollisuus / Liha-ala esittäytyy

Tulevaisuus tarjottimella. Elintarviketeollisuus / Liha-ala esittäytyy Tulevaisuus tarjottimella Elintarviketeollisuus / Liha-ala esittäytyy Elintarviketeollisuus Valmistaa laajaa valikoimaa raaka-aineista ruoanlaittoa helpottaviin ja käyttövalmiisiin tuotteisiin Myy tuotteitaan

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Kiviainespäivät Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI

Kiviainespäivät Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI Kiviainespäivät 18.-19.1.2018 Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI Sisältö Kiviainesalan turvallisuuskilpailu ja havaintoja historiasta sekä nykytilasta Kiviainesalan turvallisuuskilpailu

Lisätiedot

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake NOSACQ-FI-08 Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake Kyselylomakkeen tarkoitus on kartoittaa sinun käsityksesi työturvallisuudesta tällä työpaikalla. Vastauksiasi käsitellään tietokoneella ja

Lisätiedot