Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely"

Transkriptio

1 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

2 I Tekijä Antti Säynäslahti Työn nimi Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Tutkinto Kauppatieteiden maisterin tutkinto Koulutusohjelma Yritysjuridiikka Työn ohjaaja(t) Matti Rudanko Hyväksymisvuosi 2012 Sivumäärä V + 87 s. Kieli Suomi Tiivistelmä Tämän pro gradu tutkielman tavoitteena on tarkastella asuntokaupan erilaisia laatuvirheitä ja mitkä ovat olleet niiden yleisimmät seuraamukset hovioikeuden ratkaisuissa 2000-luvulla. Kohderyhmänä ovat käytetyt asunnot. Tutkielman lähteinä on käytetty Suomen eri hovioikeuksien ratkaisuja 2000-luvulta ja lisäksi mukana on kuluttajanvalituslautakunnan, käräjäoikeuden sekä korkeimman oikeuden päätöksiä. Asioita on peilattu muun muassa asuntokauppalakiin, asunto-osakeyhtiölakiin sekä maakaareen. Kun käytetyn asunnon kaupassa ilmenee virheitä, asunto ei ole sellainen kuin sen piti olla ja siten asunnossa on virhe. Vaikka asunnossa olisi puutteita ja vikoja tai peräti rakennusteknisiä virheitä, niin asuntokauppalain mukaan asunnossa ei välttämättä ole virhettä. Virheen arvioinnissa käytetään käsitteitä: vähäinen, vaikutuksellinen, merkittävä tai olennainen virhe. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että hinnanalennus on virheen yleisin seuraamus ja sen vuoksi siitä on myös enemmän ratkaisuja kuin muista seuraamuksista. Tutkimusaineiston tapauksissa yli puolessa oli päädytty hinnanalennustuomioon. Sen määrä muodostuu lähtökohtaisesti virheen korjauskustannuksista. Yhtenä selkeänä yhdistävänä tekijänä voidaan sanoa, että jos kohteessa on useampia virheitä, arvioidaan oikeuskäytännössä niiden olennaisuutta yhtenä kokonaisuutena. Kauan purkamiseen laatuvirheiden vuoksi, on tutkielman 132 hovioikeustapauksen joukosta päädytty 20 kertaa. Purkukynnyksen ylittyminen edellyttää yleensä, että ostaja vaatii yli 40 prosentin hinnanalennusta kauppahintaan nähden. Tutkimuksen perusteella ostajalla voi olla oikeus myös vahingonkorvaukseen, jos asunto ei vastaa sovittua. Huolimattomuus on avainsana, kun puhutaan myyjän korvausvastuun perusteista. Pelkkään vahingonkorvaukseen päädytään harvoin ja yleensä se onkin hinnanalennuksen lisänä. Ensimmäisessä luvussa tutustutaan tutkielman taustaan sekä rajataan tutkimusongelma. Toisessa luvussa käsitellään asuntokauppalakia ja tarkastellaan milloin se on voimassa sekä mihin sitä voidaan soveltaa. Tämän jälkeen määritellään asunto-osakeyhtiö, huoneisto ja milloin asuntoa voidaan kutsua käytetyksi. Kolmannessa luvussa tutustutaan asunnon erilaisiin laatuvirheisiin. Edellä mainitut virheet jaetaan yleiseen virheeseen, taloudelliseen virheeseen sekä oikeudelliseen virheeseen. Tutkielmassa pureudutaan muun muassa seuraaviin virheisiin: sopimuksen vastaisuus, tiedonantovirhe, pinta-alavirhe, tiedonantovirheen suhde salaiseen virheeseen, salainen virhe, salainen taloudellinen virhe sekä välitysliikkeen vastuu. Neljäs luku pitää sisällään virheen seuraamukset: maksusta pidättäytyminen, hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Viidennessä luvussa on yhteenveto tutkielman tärkeistä asioista sekä jatkotutkimusaiheet. Avainsanat asuntokauppa, virheet, hovioikeus, asuntokauppalaki

3 II Sisällysluettelo LYHENNELUETTELO 1 Johdanto Tutkielman taustaa Tutkielman kohde ja rajaukset Asuntokauppalaki Asuntokauppalain synty Asuntokappalain soveltaminen Lain ajallinen soveltaminen Lain asian soveltaminen Laki käytetystä asunnosta Osaomistusasuntojen sääntely Lain soveltamisala ja määritteet Asunto-osakeyhtiön määrittely Osakehuoneiston määrittely Laatuvirheet Virheiden jaottelu Jaottelu yleisesti Jaottelun kritisointi Sopimuksen vastaisuus Case: sopimuksen vastaisuus Vastuunrajoituslausekkeet Yhteenveto sopimuksen vastaisuudesta Tiedonantovirhe Myyjän tiedonantovelvollisuus Tiedonantovirheeseen liittyviä ratkaisuja Case: tiedonantovirhe Myyjän omatekemät korjaukset ja rakennustyöt Case: myyjän omatekemät korjaukset ja rakennustyöt Tehdyt kuntotarkastukset, muut selvitykset ja oikeudenkäynnit Case: tehdyt kuntotarkastukset, muut selvitykset ja oikeudenkäynnit Pinta-alavirheet... 29

4 III Case: pinta-alavirhe Asuntokaupan taloudellinen virhe Case: asuntokaupan taloudellinen virhe Tiedonantovirheen ja salaisen virheen suhde Case: tiedonantovirheen ja salaisen virheen suhde Yhteenveto tiedonantovirheestä Salainen virhe Merkittävyyskynnyksen ylittyminen Case: Merkittävyyskynnyksen ylittyminen Merkittävyyskynnyksen alittuminen Case: Merkittävyyskynnyksen alittuminen Salainen taloudellinen virhe Case: salainen taloudellinen virhe Yhteenveto salaisesta virheestä Muut virheisiin liittyvät ratkaisut Case: muut virheisiin liittyvät ratkaisut Virheen ajankohdan määräävyys Case: virheen ajankohdan määräävyys (esimerkissä kiinteistökauppa) Kunnossapitovastuunjaon merkitys virhevastuulle asuntokaupassa Case: Kunnossapitovastuunjaon merkitys virhevastuulle asuntokaupassa Kiinteistönvälitysliikkeen vastuut Soveltamisala Ajallinen soveltaminen Case: kiinteistönvälitysliikkeen vastuut Virheen seuraamukset Maksusta pidättäytyminen Hinnanalennus Hinnanalennus ja sen suhde muiden virheiden seuraamuksiin Hinnanalennusmäärän määrittäminen ja sen perusteleminen CASE: perustellaan hinnanalennuksen määrä; korjauskustannukset CASE: perustellaan hinnanalennuksen määrä; tasonparannus CASE: perustellaan hinnanalennuksen määrä; muita perusteluja Yhteenveto hinnanalennuksesta... 57

5 IV 4.3 Kaupan purkaminen Yleistä Olennaisuuskynnyksen ylittyminen Case: olennaisuuskynnyksen ylittyminen Olennaisuuskynnys on alittunut Case: Olennaisuuskynnys on alittunut Kaupan purun mahdollisuus asuntokaupassa Case: kaupan purun mahdollisuus asuntokaupassa Ongelmat virheen olennaisuuden arvioinnissa Kaupan purkuun liittyvät asiat Case: asumishyödyn korvaaminen myyjälle Yhteenveto kaupan purusta Vahingonkorvaus Yleistä Case: vahingonkorvaus Tuottamusedellytys Case: tuottamusedellytys Vahingonkorvaus ja sillä tuomittuja eriä Case: vahingonkorvaus ja sillä tuomittuja eriä Vahingonkorvauksen sovitteleminen Case: vahingonkorvauksen sovitteleminen (esimerkissä kiinteistökauppa) Yhteenveto vahingonkorvauksesta Yhteenveto LÄHTEET Kirjallisuuslähteet Virallislähteet Oikeuskäytäntö... 86

6 V LYHENNELUETTELO AOYL Asunto-osakeyhtiölaki AsKL Asuntokauppalaki HE Hallituksen esitys HO Hovioikeus KKO Korkein oikeus KSL Kuluttajansuojalaki KVL Kuluttajavalituslautakunta LKVV Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä LM Lakimies -julkaisu LKK Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä MK Maakaari N. Noin OM Oikeusministeriö VAOYL Vanha asunto-osakeyhtiölaki

7 1 1 JOHDANTO Taloussanomat uutisoi , että aluehallintovirasto on ottanut tutkittavakseen vanhan helsinkiläismiehen asunnon myynnin, jossa heidän mukaansa on tapahtunut virhe. Tapauksessa välittäjä oli laittanut asunnon myyntiin ja myynyt sen samana päivänä ennen ensimmäistäkään näyttöä pyyntihintaan. Muitakin ostajaehdokkaita olisi ollut, mutta välittäjä totesi asunnon olevan jo myyty, eikä ottanut enää pyyntihinnan ylittäviä tarjouksia vastaan. Omistajalle välittäjä ei kertonut, että hän oli myynyt asunnon. Kun asunnon omistaja sai muutama päivä myöhemmin tietää tarjouksista, jotka olivat yli pyyntihinnan, hän halusi lyödä kaupat lukkoon. Vasta tässä vaiheessa välittäjä kertoi, että hän oli jo myynyt asunnon muutamaa päivää aiemmin alempaan hintaan, eikä parempia tarjouksia enää ole otettu vastaan. Taloussanomien tietojen mukaan hintapyyntö oli alle paikallisen hintatason. 1 Vastaavia tapauksia, joissa asuntokauppalakia tarvitaan apuun epäonnistuneen asuntokaupan vuoksi, tulee jatkuvasti, sillä Suomessa myydään vuosittain asuntoa. Suurin osa näistä asunto-osakkeiden kaupoista eli noin 70 prosenttia on käytettyjä asuntoja ja siksi tässä tutkielmassa keskitytäänkin juuri käytettyjen asuntojen laatuvirheperusteisiin sekä hovioikeuden ratkaisuihin niiden erilaisissa riitojen ratkomistapauksissa. Merkittävää suomalaisessa asumisessa on myös omistusasuntojen suuri määrä ja verrattuna muihin Euroopan maihin se onkin keskiarvoa ylempi. 2 Suomessa omistusasuntojen määrä koko asuntokannasta on noin 70 prosenttia. Vuosittain uusia asuntoja tuotetaan 1 3 prosenttia, joten valtaosa on käytetyn asunnon kauppaa. Kotitalouksien velkapääoman kasvu ja samanaikainen asuntojen hintojen nousu ovat kasvattaneet kiinnostusta asunto-osakkeiden kaupan häiriöihin ja myös lainsäädäntöön. 3 Merkityksellisen tutkielman aiheesta tekee myös se, että Suomessa asuntojen omistaminen muodostaa valtaosan kansalaisten varallisuudesta. Tarkemmin ottaen noin 1 Kokko, taloussanomat, Nevala 2011, alkusanat. 3 Keskitalo 2004, s.11.

8 2 kaksi kolmasosaa eli asunnon ostamisella ja myymisellä on todella merkittävä vaikutus ihmisten varallisuuteen sekä elämisen laatuun. Asunnon osto on kaiken lisäksi yleensä yksityishenkilön suurin ostos elämänsä aikana, joka ei ainakaan pienennä oston merkitystä. 4 Tässä tutkielmassa tutustutaan asuntokaupan yleisimpiin virheisiin ja kaupan eri tahojen vastuisiin ja velvollisuuksiin. Erityisesti kosteus- ja homevauriot ovat saaneet julkisuutta viime vuosina, kun rakennuksia jopa suljetaan erilaisten vikojen vuoksi. Asuntokauppoihin kohdistuvat riidat ovat monitahoisia sekä vaikeita ja niiden korvausvaatimukset voivat kivuta kymmeniin tuhansiin euroihin. Tässä työssä käsiteltävät käytetyt asunnot ovat juuri niitä, missä häiriötilanteita esiintyy eniten. Syynä tähän voi olla muun muassa se, että käytetyn asunnon kaupan osapuolet ovat useimmiten maallikoita, eikä heillä ole lakitietämystä, eikä oikeuskäytäntötuntemusta Tutkielman taustaa Tutkielman pääasiallisena taustana ovat 132 hovioikeuden ratkaisua asunto- ja kiinteistökauppojen riitatapauksista, jotka koskevat käytetyn asunnon kauppaa. Taustamateriaalin jutuista 20 on päätynyt kaupan purkuun, 75 hinnan alennukseen, 4 vahingonkorvaukseen ja 33 tapauksessa kanne on hylätty. Lisäksi työn eri vaiheissa on käyty lyhyesti läpi muutamaa kuluttajanvalituslautakunnan, käräjäoikeuden sekä korkeimman oikeuden tapausta. Tässä tutkielmassa ei käsitellä uuden asunnon kauppaa. Myöskään kiinteistöihin liittyviä riitatapauksia ei pääsääntöisesti käsitellä, ellei se auta hahmottamaan kokonaisuuden kannalta olennaisia asioita ja niinpä muutamassa tapauksessa, joissa ei ollut asunto-osakkeiden kaupan riidoista käytettävissä yhtään esimerkkiä, on käytetty kiinteistökauppoihin liittyviä riitojen ratkaisuesimerkkejä. Hovioikeuden ratkaisut tässä tutkielmassa koskevat laatuvirheitä ja ne ovat suurimmaksi osaksi vuosilta Ratkaisut ovat lähtökohtaisesti erittäin laajoja ja siksi tässä työssä niistä on käytetty vain tiivistelmiä asioiden olennaisista kohdista. Kauppa- ja muut hinnat on muutettu euromääräisiksi euron tarkkuudella. 4 Keskitalo 2004, s Keskitalo 2004, s

9 3 Suomessa asunto-osakkeiden kaupoista noin kaksi kolmasosaa tehdään kiinteistönvälittäjän avustuksella, joten työssä on käsitelty myös heidän osuutta asuntokauppojen virheistä Tutkielman kohde ja rajaukset Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää asunto-osakeyhtiömuotoisen asunnon kauppaan liittyvät laatuvirheiden perusteet sekä niistä aiheutuvat seuraamukset kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tutkielman tulisi antaa lukijalleen vastaus seuraaviin kysymyksiin: milloin asunnossa eli kaupan kohteessa on virhe, mikä on oikea ja kohtuullinen seuraamus virheestä, milloin ylitetään kaupan purun kynnys ja mikä merkitys on kuntotarkastuksella. Mukana ovat myös asuntokaupan asiakirjojen merkitys virheiden arvostelulle. Tutkielma rajautuu asuntokauppalain vaikutuksiin vain asunto-osakeyhtiömuotoisissa kauppatapauksissa eikä tutkielmassa käsitellä kiinteistöihin liittyviä riitatilanteita kuin pintapuolisesti. Mikäli tutkielman kannalta on olennaista ja sen on katsottu selventävän asiaa kokonaisuuden kannalta, on työssä käyty läpi myös kiinteistöjen kauppaan liittyviä esimerkkitapauksia hovioikeuden riidan ratkaisukäytännöistä. Tutkimuskysymyksenä on: Mitä asioita asuntokauppalain puitteissa voi ja tulee tehdä, jos asuntokaupassa on tehty virhe ja mihin asuntokauppalaki velvoittaa niin ostajaa, myyjää kuin kiinteistönvälittäjää? Lisäksi halutaan tietää asuntokaupan yleisimmät virheet ja niistä koituvat vastuut. Nyt käsillä olevassa ensimmäisessä luvussa esittelen tutkielman taustaa sekä asian ajankohtaisuutta. Tässä luvussa rajaan myös tutkimuksen aiheen ja esittelen keskeisimmät käsitteet. Toisessa luvussa käyn läpi asuntokauppalakia yleisellä tasolla sekä kerron tarkemmin missä tilanteissa kyseinen laki on käytössä Suomessa. 6 Edita 2001, s. 13.

10 4 Kolmannessa luvussa pureudutaan tarkemmin laatuvirheperusteisiin eli asuntokaupan virheen erilaisiin muotoihin ja olennaisiin asioihin. Luvussa neljä käyn läpi virheen seuraamuksia joita ovat maksusta pidättäytyminen, hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Viidennessä luvussa vedän yhteen tutkimuksen tärkeimmät asiat ja pyrin kiteyttämään vastauksen asetettuun tutkimuskysymykseen sekä käyn läpi mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä. Työn lopusta eli kuudennesta luvusta löytyvät tutkielman lähteet.

11 5 2 ASUNTOKAUPPALAKI Nykyinen asuntokauppalaki otettiin käyttöön Tämä on asunto-osakkeiden kauppaa sääntelevä erityislaki, jonka keskeisimpiä tavoitteita on kuluttajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaaminen rakennusvaiheessa. Virhevastuuta koskevien säännösten mukaan saaminen asuntokauppaan oli myös tärkeä asia. Voidaankin siis todeta, että asunnonostaja saa nykyään ainakin yhtä hyvän kuluttajansuojan kuin kaikkien muiden kuluttajasuojalain alla olevat kulutushyödykkeiden ostajat. 7 Kiinteistönvälittäjän toimintaa lukuun ottamatta lakiin on koottu kaikki asuntoosakkeiden kauppaan liittyvät keskeiset säännökset. Kiinteistönvälittäjän toimintaa ja vastuuta koskevat säännökset on siten sisällytetty kuluttajasuojan kiinteistönvälityksestä laadittuun lakiin. Tällä tavalla on aikaansaatu yhtenäinen ja laaja kokonaisuus. 8 Lakina asuntokauppalaki on hyvin laaja. Se käsittää 8 lukua ja kaikkiaan 115 pykälää. Jokaiselle luvulle on omat soveltamissäännökset, millä tarkoitetaan sitä, että aluksi varmistetaan, että kyseiseen asiaan sovelletaan asuntokauppalakia ja vasta sen jälkeen tutkitaan lähemmin mikä asuntokauppalain (AsKL) luku otetaan tapauksessa sovellettavaksi. Uuden ja käytetyn asunnon kaupoista on sekä kohteen että osapuoliasetelman vuoksi huomattavia eroja ja siitä syystä molemmille on omat luvut asuntokauppalaissa. Useimmiten elinkeinonharjoittaja eli alan ammattilainen on myyjänä uuden asunnon kaupassa, kun taas ostajana on yleensä kuluttaja ja juurikin siitä syystä kuluttajasuojalle on suurempi tarve nimenomaan uuden asunnon kaupassa. Käytetyn asunnon kaupassa yleensä sekä myyjä että ostaja ovat yksityishenkilöitä ja tarve kuluttajasuojalle ei ole yhtä suuri kuin uuden asunnon kaupassa. Myös lain säännöksissä on otettu huomioon tämä asia. 9 7 Listoheimo 1997, s Listoheimo 1997, s Listoheimo 1997, s. 524.

12 6 Asuntokauppalaki (AsKL) on jaettu kahdeksaan eri osakokonaisuutta koskevaan osaan: Yleiset säännökset (I osa), Ostajan suojaaminen rakennusvaiheessa (II osa), Varausmaksu, käsiraha sekä vakiokorvaus (III osa), Uuden asunnon kauppa (IV osa), Muut säännökset asunnon ensimmäisen myyjän ja laitetoimittajan vastuusta (V osa), Käytetyn asunnon kauppa (VI osa), Erinäiset säännökset (VII osa), Voimaan tulo (VIII osa). 10 Tässä työssä käsittelen pääasiassa osaa VI eli käytetyn asunnon kauppaan liittyvää lainsäädäntöä. 2.1 Asuntokauppalain synty Ennen 1995 voimaan astunutta asuntokauppalakia ei asunto-osakkeiden kaupassa ollut erityissäädöksiä, vaan niiden kaupan käyntiin sovellettiin sääntöjä irtaimen tavaran kaupasta. Ennen kuin asuntokauppalaista oli vielä kenelläkään tietoa, asiaa sääteli kauppalaki. Se korvasi alkaen vanhan kauppakaaren 1.luvun, jossa oli säännökset irtaimen tavaran kaupasta. 11 Edellä mainitut lain säännökset olivat voimassa vuodesta 1734 lähtien yli 250 vuotta. 12 Suomessa tuohon aikaan käytössä ollut kauppaoikeus eli kauppakaari muodostui hyvin pitkälti muiden Skandinavian maiden oikeusperiaatteiden pohjalta siihen asti, kunnes tuli voimaan kauppalakia. 13 Tästä esimerkkinä voidaan todeta, että oikeus hinnanalennukseen muodostui ennen lain säännöstä Suomessa oikeuskäytännön varassa. 14 Ruotsin kauppalaki otettiin niin voimakkaasti käyttöön Suomessa, että voidaan sanoa sen olleen melkein tavanomaisen oikeuden luonteisesti käytössä maassamme. Suomessa opetettiin oikeus- ja kauppatieteellisiä tutkintoja opiskeleville Ruotsin kauppalakia, koska sitä pidettiin niin suomalaisia oikeusperiaatteita noudattelevina AsKL 11 Keskitalo, s Sevón-Wilhelmsson-Koskelo 1987, esipuhe. 13 Godenhielm 1975, s Sisula-Tulokas 1992, s Aaltonen 1978, s. 24. Routamo 1990, s. 4

13 7 Kauppakaarta alettiin uudistaa vuonna 1961, jolloin asetettiin komitea sen alulle saattamiseksi. Pohjoismaissa tehtiin yhteistyötä, kun kauppakaarta uudistettiin Suomessa, sillä muutkin pohjoismaat uudistivat omia lakejaan samaan aikaan. Kun kauppalaki uudistettiin, oli sen pohjana pohjoismaisen kauppalakityöryhmän ehdotus vaikkakin samaan lakeja valmisteltiin myös jokaisessa maassa erikseen. Lopullinen laki oli yhdistelmä näistä. Oikeusturvatoimikunnan mietinnöissä katsottiin myös tarpeelliseksi saada asuntokauppaan oma erityislaki. 16 Vuonna 1991 oikeusministeriön työryhmän tehtäväksi tuli laatia hallituksen esitys koskien asuntokauppaa sen lainsäädäntöä. Oikeusministeriön virkamiestyönä viilattiin loppuun työryhmän esityksen pohjalta esitys uudeksi asunkauppaa sääteleväksi laiksi se vahvistettiin uudeksi asuntokauppaa sääteleväksi laiksi eli asuntokauppalaiksi ja se otettiin käyttöön Samassa yhteydessä kuluttajavalituslautakunnan toimintaa laajennettiin koskemaan myös kuluttajien välistä kauppaa käytettyjen asuntojen osalta Asuntokappalain soveltaminen Lain ajallinen soveltaminen Asuntokauppalakia sovelletaan ainoastaan sen voimaan tulon jälkeen tehtyihin kauppoihin. Samoin ostajan oikeus vedota ensimmäisen myyjän tai laitetoimittajan virheeseen on ostajalla rajoitettu tämän edellä mainitun ajankohdan jälkeen tapahtuneisiin kauppoihin. Ensisijaisesti kaupantekohetki on se, kun sopimus tehdään. Sopimus katsotaan tehdyn silloin, kun se on allekirjoituksella vahvistettu tai jollain muulla tavalla hyväksytty. Jos asunto-osakkeen kauppa on tehty ennen asuntokauppalain voimaan astumista, 16 Routamo 1996, s Keskitalo 2003, s

14 8 sovelletaan siihen kauppalakia. Huomioitavaa lisäksi on, ettei kuluttajavalituslautakunta ole toimivaltainen tällaisissa kaupoissa. 18 Lain luvut kolme, neljä ja kuusi ovat säännöksiä, joita ei sovelleta tehtyihin sopimuksiin, jotka on tehty ennen voimaan tullutta lakia. 19 Asuntokauppalailla ei säännellä kiinteistökauppaa vaan siihen on oma lakinsa: maakaari. Lakia ei myöskään sovelleta toisen maalla olevan rakennuksen kauppaan Lain asian soveltaminen Asunto-osakkeet ja muiden asuinhuoneistojen kauppaan sovelletaan asuntokauppalakia. 21 Asuntokauppalakia sovelletaan myös, kun muun muassa suojataan ostajan oikeudellista ja taloudellista asemaa asunnon rakennusvaiheessa. Vapaaajanasunnon kauppaan sovelletaan myös asuntokauppalakia, mikäli siihen ei sovelleta kiinteään kauppaan sovellettavia lakeja eli asumiskäytön luonteella ei täten ole väliä asuntokauppalain soveltamisen kannalta. Myös asuntojen vaihtoon sovelletaan asuntokauppalain säännöksiä. 22 Asuntokauppalakia ei silti sovelleta asunto-osakkeiden kauppaan, jos osakkeet oikeuttavat vain autotallin tai liikehuoneiston hallitsemiseen. Silloin kaupassa käytetään lakina kauppalakia. Tästä voidaan kuitenkin poiketa ja päätyä käyttämään koko kaupassa asuntokauppalakia mikäli autotallin, liikehuoneiston tai muun asuntoosakeyhtiön omistamien tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat osa asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppaa Saarnilehto 2001, s.333. Simonen 2000, s AsKL:n voimaantulosäännös (uudistus). Neljännen luvun soveltamisesta on poikkeus 4:3a, joka tulee sovellettavaksi vain mikäli rakennuslupa on myönnetty lain voimaantulon jälkeen. 20 Nevala 2011, s HE 14/1994, s AsKL 1:1. HE 14/1994, s. 37, HE 14/1994, s

15 9 Asuntokauppalakia ei sovelleta myöskään kiinteistökauppoihin eikä asuinrakennuksen kauppaan, jos se on toisen maalla. Maakaari sääntelee kiinteän kaupan tilannetta, jossa on kyseessä rakennuksen kauppa ja sen osana on vuokraoikeus toisen maahan. 24 Asuntokauppalakia ei käytetä, jos on kyse taloelementtien toimitussopimuksista, aikaosuusasuntojen kaupasta, perintöosuuden luovuttamista koskevista asunto-osakkeen tai asunto-osuuden saannoista, asumisoikeusasunnoista annetussa laissa tarkoitetuista asumisoikeuden luovutuksista tai jos kyseessä on tietynlainen yhteisöosuuden kauppa, joka tuottaa huoneenvuokralain tarkoittaman vuokrasuhteen. 25 Asuntokauppalaissa säännellyt kaupat on jaettu kolmeen ryhmään: rakennusvaiheen asunto, valmis asunto ja käytetty asunto. Ryhmittelyyn vaikuttaa myyjän ja ostajan välinen suhde, mutta lähtökohtaisesti se perustuu asunnon tyyppiin. Eri asuntotyypeille onkin lainsäädännössä yhteisiä säännöksi. Niistä voidaan mainita esimerkiksi asuntokauppalain 3 luku, joka käsittelee ostotarjouksia ja varausmaksuja koskevia säännöksiä sekä säännökset luvuissa 5 ja Laki käytetystä asunnosta Tässä tutkielmassa keskitytään asuntokauppalain 6 lukuun, jota sovelletaan, kun asunto myydään käytettynä. Käytetyn asunnon kauppaa ei ole asuntokauppalaissa tai sen esitöissä nimenomaisesti määritelty. Jos asunto on myyty ainakin kerran aiemmin, voidaan puhua, että kyseessä on käytetyn asunnon kauppa. 27 Käytetyn asunnon kaupasta puhutaankin silloin, kun asunto-osakkeen kauppa ei ole uuden asunnon kauppaa, koska asuntokauppalaissa ei ole suoraan kerrottu milloin asunto on käytetty ja samaan aikaan asunto-osakkeen kauppaan käytetään asuntokauppalakia. 28 Laissa käytetyllä asunnolla tarkoitetaan, että asunnossa on siis ihan aidosti asuttu MK 4:4. Kartio 2001, s AsKL 1:1.2. OM 2003:10, s Nevala 2011, s Listoheimo 1997, s AsKL 4:1. 29 Nevala 2011, s. 13.

16 10 Kirjassaan Matti Kasso määrittelee jo ennen lain uudistusta kuudennen luvun tapaisesti käytetyn asunnon ja se kuuluu seuraavasti: Käytetty asunto on kyseessä silloin, kun asunto myydään käytettynä tai kun muu kuin elinkeinonharjoittaja, esimerkiksi kuluttaja, myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa rakentamisen jälkeen. 30 Asunto voi olla käytetty asuntokauppalain mukaan vaikka se olisi uusi ja käyttämätön, jos myyjänä on joku muu kuin asuntokaupan elinkeinonharjoittaja tai perustajaosakas. Niin voi tapahtua esimerkiksi, jos ostaja on kuluttaja ja hän ostaa asunnon rakentamisvaiheessa tai valmiina uuden asunnon. Tämän jälkeen hän myy sen eteenpäin käyttämättä asuntoa. Kuten mainittua niin asunto on käyttämätön, mutta silti käytettäväksi tulee asuntokauppalain kuudes luku, koska myyjänä on toiminut muu kuin elinkeinonharjoittaja tai perustajaosakas. Toisin sanoen uutta asuntoa myydään silloin, kun asuntoa ei ole käytetty ja sen myyjän toimii perustajaosakas tai elinkeinonharjoittaja ja tässä tilanteessa tulee sovellettavaksi uuden asunnon kaupan säännökset. Käytetyn asunnon kauppa eli AsKL:n kuudetta lukua käytetäänkin aina, kun kyseessä ei ole uusi asunto ja siihen tarkoitettu AsKL:n neljäs luku ei tule käyttöön. 31 Käytetyn asunnon kauppana voidaan pitää lakiuudistuksen mukaan myös sellaista asunto-osakkeen kauppaa, jossa asunnon valmistuttua perustajaosakas vuokraa asunnon ja myy sen myöhemmin vuokralaiselle tai jollekin kolmannelle osapuolelle. Tämän tyyppisissä kaupoissa virhevastuu määräytyy uuden asunnon kauppa -lain ja sen neljännen luvun mukaan Kasso 2001, s HE 14/1994, s Nevala 2011, s OM 2003:10, s , 38.

17 Osaomistusasuntojen sääntely Osaomistusasunnot aiheuttivat ongelmia ennen vuoden 2004 mukanaan tuomaa lakiuudistusta, koska aiemmin asuntokauppalaissa ollut varsinaisesti mitään siitä. Tämä asumismuoto on jonkinlainen välimalli asumisoikeusasunnon ja omistusasunnon välissä. Sellaisina voidaan pitää muun muassa SATO:n osaomistusmallia ja YIT:n Alfaasunto rahoitusmallia. Kirjassaan Siiskonen on muun muassa todennut, että edellä mainitut asuntojen rahoitusmuodot pitäisi sisällyttää asuntokauppalain alle. 33 Hallintahan perustuu osaomistusasunnoissa kauppa- ja huoneenvuokraussopimukseen. 34 Tilanne on selkiytynyt lakiuudistuksen jälkeen ja lakiin onkin lisätty säännös osaomistusasuntojen säännöksistä: Asuntokauppalain 1:5 :ssä sovelletaan säännöksiä seuraavasti. Jollei muuta määrätä, koskee edellä oleva laki liittyen asuntoihin ja osakkeisiin myös osaomistusasuntoja ja osakeosuutta. 35 Lainuudistuksen yhteydessä on suunniteltu laajentaa lain soveltamisala kattamaan myös osaomistusasuntoja ja osaomistusyhteisöjä. Lakiin otetun määritelmän mukaan osaomistusasunnolla tarkoitetaan: asuinhuoneistoja, jonka hallintaa oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien omistusoikeus on jaettu perustajaosakkaan tai muun elinkeinoharjoittajan ja asunnon ja asunnon hallintaoikeuden saajan kesken ja jonka hallinta lisäksi perustuu vuokra- tai muun sopimuksen tekemiseen. 36 Omistusyhteisö tarkoittaa asuntoyhteisöä, jossa osaomistusasuntojen osuus asuinhuoneistojen lukumäärästä on yli 50 prosenttia Siiskonen 1999, s Keskitalo 2004, s AsKL 5: AsKL 1:2 :n kuudes kohta. 37 OM 2003:10, s. 10.

18 Lain soveltamisala ja määritteet Asuntokauppalain 1. luku käsittelee asuntokauppalain säännöksiä yleisestä soveltamisalasta. Ensimmäisessä luvussa käsitellään keskeiset määritelmät lain soveltamiseen liittyen. Asuntokauppalain 1:1 :ssa tarkoitetaan: asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamista rakentamisvaiheessa sekä eräitä muita näiden asuntojen ja asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita. Laki koskee soveltuvin osin myös asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien vaihtoa (AsKL 1:1 ). Asuntokauppalain soveltamiseen asumiskäytön luonteella ei ole merkitystä. Sitä käytetään sekä loma-asunnon että vakituisen asumisen käyttöön tarkoitetun huoneiston kauppaan Asunto-osakeyhtiön määrittely Asunto-osakeyhtiön tunnusmerkeistä säädetään AOYL 1 luvun 2 :n 1 momentissa. Jotta yhtiö ylipäätään voidaan rekisteröidä asunto-osakeyhtiönä ja että siihen voidaan soveltaa asunto-osakeyhtiölakia, yhtiön tulee täyttää nämä tunnusmerkit. 39 Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapintaalasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiön jokainen osake tuottaa yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä Nevala 2011, s Ks. Kuhanen et.al. 2010, s. 52.) 40 HE 24/2009 vp 1 luku 2, s. 303.

19 13 Säännöksessä määrätään, että asunto-osakeyhtiön tulee olla osakeyhtiömuotoinen. Lisäksi yhtiön yhtiöjärjestyksen tulee olla maininta, että sen tarkoituksena on omistaa ja hallita rakennusta tai sen osaa. Edellä mainituilla säännöksillä estetään sellaisen yhtiön perustaminen, jossa vain vuokraoikeuden perusteella yhtiö hallitsisi rakennusta tai sen osaa. Vaikka maapohja kuuluisikin jonkun muun omistukseen, voi yhtiö omistaa rakennuksen sen päällä eli rakennus, jonka yhtiö omistaa, ei tarvitse olla kiinteää omaisuutta. Tavallista onkin rakennuttaa asunto-osakeyhtiön omistukseen rakennus, joka on kunnalta vuokratulla maalla. Yhtiön omistamassa rakennuksessa vähintään puolet huoneistoista on oltava asuinkäytössä. Tämä ei kuitenkaan estä sitä ettei yhtiö voisi esimerkiksi vuokrasopimuksen nojalla hallita muitakin rakennuksia. Lisäksi asunto-osakeyhtiön määritelmään kuuluu myös se, että yhtiön tulee omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa. VAOYL:sta poiketen nykyään voidaan perustaa asunto-osakeyhtiö silloinkin, kun sen omistamassa rakennuksessa on vain yksi ainut huoneisto. Muutos tehtiin sen vuoksi, että VAOYL:n aikana muodostettiin asuntoosakeyhtiö jakamalla keinotekoisesti omakotitalon yksi huoneisto kahteen osaan taikka merkitsemällä autotalli tai varasto erilliseksi huoneistoksi. Edellä mainittuja toimia on joskus tehty, koska asunto-osakeyhtiömuotoisten osakkeiden myynnistä maksettava varainsiirtovero on pienempi kuin kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Asuntoosakeyhtiömuodon etuna omakotitalon myyntiin nähden on se, että osakkeiden siirtoeli myyntitilanteessa varainsiirtovero on asunto-osakeyhtiömuotoisen asunnon osalta verotettu kevyemmin kuin kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Asuntoosakeyhtiönmuodon varainsiirtovero on 1,6 % kun kiinteistön varainsiirtovero on 4 % Osakehuoneiston määrittely Asuntokauppalain määritelmän mukaan: asuntoja ovat sekä asunto-osakkeet että muut asuntoyhteisön osuudet. Yleisin asuntokaupan kohde on asunto-osake. Asuntoosakkeella tarkoitetaan sekä asunto-osakeyhtiön osakkeita että muun osakeyhtiön (kiinteistöosakeyhtiö) osakkeita silloin, kun ne oikeuttavat asunnon hallintaan (AsKL 1:3 ). Asunto-osakkeen kauppa on arvopaperikauppaa. Arvopaperi on asunto- 41 Säynäslahti 2011, s. 9.

20 14 osakeyhtiön useimmiten paperimuotoinen osakekirja, joka oikeuttaa hallitsemaan tiettyä yhtiön omistamaa huoneisto sekä huoneistoon mahdollisesti liittyviä tiloja ja alueita. 42 Yleensä asunnosta puhuttaessa tarkoitetaan vain asuinkäyttöön tarkoitettua huoneistoa, mutta kun puhutaan asunnon kaupasta, tarkoitetaan sillä asunto-osakkeen kauppaa. Sen lisäksi, että kaupan myötä hallintaoikeus asunto-osakeyhtiön yhtiönjärjestyksessä määrittelemään huoneistoon siirtyy uudelle omistajalle, saa hän oikeuksia myös liittyen yhtiön hallitsemiin tiloihin. 43 Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee huoneiston hallinnan lisäksi oikeuden hallita myös osakehuoneistoon kuuluvaa parveketta. 44 Seuraavilla määritteillä tarkoitetaan samaa asiaa eli asunto-osakeyhtiön osakehuoneistolla sekä asuntokauppalain mukaisella asunto-osakkeella. Huoneiston hallintaoikeudella tarkoitetaan omistusoikeutta Nevala 2011, s AsKL 1:2. Siiskonen 1999, s HE 24/2009 vp 1 luku 3, s Nevala 2011, s. 19.

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään?

2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään? ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPA 14.9.2011 - - (1) Miten laissa rajoitetaan vastuunrajoitusehtojen käyttöä (a) kiinteistönkaupassa ja (b) asuntokaupassa? (10 p) (2) Mitä eroa on hinnanalennuksella ja vahingonkorvauksella

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys 1 ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys Huhtikuu 2015 Tapio Nevala Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Laki kiinteistöjen

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies RAKENNUTTAJA JA VAKUUKSIEN ASETTAMINEN Tutustu tähän ohjeeseen, jos aiot myydä uuden asunnon hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muita yhteisöosuuksia

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Voimaan 1.1.2013 (HE 125/2012) Muutoksia sovelletaan 1.3.2013 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 2. osasto Korsholmanpuistikko 43, PL 251 PÄÄTÖS 15/10275 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 Yhteinen käsittely: Dnro:t L13/4814 - L 13/4828 L 13/48/16 L 13/4817 L 13/4818 L 13/4819

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

VIISI HUONETTA JA KEITTIÖN HALLINTAAN OIKEUTTAVAT KIINTEISTÖYHTIÖN OSAKKEET SAUVOSSA

VIISI HUONETTA JA KEITTIÖN HALLINTAAN OIKEUTTAVAT KIINTEISTÖYHTIÖN OSAKKEET SAUVOSSA MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 21.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tartto 23.11.2006 VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä vastaavaa virolaista lainsäädäntöä hallinnon

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2776/05.11.05/2013 14.7.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus Xxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxxxxxx oli jättänyt tarjouksen rivitalokaksiosta 20.8.2013.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala Asuntokauppalaki Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2011 2., uudistettu painos Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Tapio Nevala Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad

Lisätiedot

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p.

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p. KYSYMYS 1 a) Toimeksiantosopimus on oltava kirjallinen tai sähköinen asiakirja, joka on tehty niin, ettei sen ehtoja saa muutettua yksipuolisesti. Välittäjä ei voi vedota ehtoon, joka ei ole sopimuksessa.

Lisätiedot

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset 1 (7.10.2005/795) Lain soveltamisala. Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA I TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Joel Kokko KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797 SISÄLLYS N:o Sivu 795 Laki asuntokauppalain muuttamisesta... 3973 796 Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus

Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus Taloyhtiö 2015-tapahtuma 15.4.2015 Kaisu Terkki Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto Turun hovioikeus 3.3.2014 nro 308 - hallintaanotto/häätö Osakehuoneisto

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

OSAKKEENOMISTAJAN MUUTOSTYÖT huoneistossa ja piha-alueilla

OSAKKEENOMISTAJAN MUUTOSTYÖT huoneistossa ja piha-alueilla OSAKKEENOMISTAJAN MUUTOSTYÖT huoneistossa ja piha-alueilla FinnBuild 27.9.2008 Essi Rikalainen Varatuomari, AIT Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 1(5) KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta (jäljempänä kunta) PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 0131905-6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa /

Lisätiedot

Margit Järvensivu YLEISIMMÄT VIRHETILANTEET KÄYTETYN ASUNTO- OSAKKEEN JA ASUMISKÄYTTÖÖN TARKOITETUN KIINTEISTÖN KAUPASSA

Margit Järvensivu YLEISIMMÄT VIRHETILANTEET KÄYTETYN ASUNTO- OSAKKEEN JA ASUMISKÄYTTÖÖN TARKOITETUN KIINTEISTÖN KAUPASSA Margit Järvensivu YLEISIMMÄT VIRHETILANTEET KÄYTETYN ASUNTO- OSAKKEEN JA ASUMISKÄYTTÖÖN TARKOITETUN KIINTEISTÖN KAUPASSA Liiketalouden koulutusohjelma Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2014 YLEISIMMÄT

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella.

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella. Esisopimuksen kohdan "Esisopimuksen perusteella tapahtuvat maksut" perusteella maksettu kauppahinnan osasuoritus 30.000 euroa ja varsinaisen kaupan solmimisen yhteydessa maksettava 280.000 euroa muodostavat

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LKV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LKV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 a) Yhtiö ei ole velvollinen osallistumaan korjauskustannuksiin rakenteiden kuivatusta enempää. Yhtiö vastaa tilan saattamisesta alkuperäiseen tasoon, luvatta tehtyjen muutostöiden aiheuttama

Lisätiedot

Rakennusten ja rakennelmien kerrosala (k-m 2 ) /huoneistoalat (htm 2 ) ja rakentamisvuodet:

Rakennusten ja rakennelmien kerrosala (k-m 2 ) /huoneistoalat (htm 2 ) ja rakentamisvuodet: Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Noin 3380 m 2 suuruisella alueella, joka on osa Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan tontista 853-16-7-2

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Näytesivut. 3.1 Asunnon vastaanotto ja tarkastaminen. 3.1.1 Ostajan velvollisuus tarkastaa kohde

Näytesivut. 3.1 Asunnon vastaanotto ja tarkastaminen. 3.1.1 Ostajan velvollisuus tarkastaa kohde 3 Uuden asunnon virhe 3.1 Asunnon vastaanotto ja tarkastaminen 3.1.1 Ostajan velvollisuus tarkastaa kohde Ostajalla on velvollisuus tarkastaa kaupan kohde kauppaa tehtäessä. Useimmiten uuden asunnon kaupassa

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa.

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa. KAUPPAKIRJA 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Hlö-tunnus Myöhemmin: 'Myyjä'. Erkki Estola Isokatu 14 85800 Haapajärvi Ostaja Haapajärven kaupunki Y-tunnus 0209756-3 Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Myöhemmin: 'Ostaja'.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

OSAPUOLTEN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVEL- VOLLISUUS ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA

OSAPUOLTEN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVEL- VOLLISUUS ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA OSAPUOLTEN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVEL- VOLLISUUS ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA Iiris Ylinampa, 0247193 Pro Gradu -tutkielma Esineoikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Turku Runosmäki Majoitusmestarinkatu 3 A 6, 20360 Turku Runosmäen kaupunginosa

Turku Runosmäki Majoitusmestarinkatu 3 A 6, 20360 Turku Runosmäen kaupunginosa MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 24.09.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 203 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 203 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

( Myyjä ) ( Ostaja )

( Myyjä ) ( Ostaja ) 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet WH2005/NIAM III East (Asset Oy) Y-tunnus 2080130-7 Korkeavuorenkatu 45, PL 940 00101 Helsinki ( Myyjä ) ja Hyrynsalmen kunta Y-tunnus 0185075-2 PL 5 89401 Hyrynsalmi

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8)

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Kaupan kohde käsittää seuraavat kaupungin omistamat rakennukset kiinteistöihin liittyvine laitteineen (liite

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Magic

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A Myyjä: Vesilahden kunta (y-tunnus: 0157711-9) Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: KAUPAN KOHDE: KAUPPAHINTA: Liisa Kristiina Kuusela (090745-536B) Tapolantie 10 37470 Vesilahti Noin

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI Lausunto 1 (5) 28.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 11.08.2015 STM046:00/2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI kiittää mahdollisuudesta saada

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 205 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 205 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI

TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI Kuvat: YHA kuvapankki/pentti Hokkanen TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI Opas ostajalle ja myyjälle kiinteistön kunnon arviointiin ja turvallisempaan kaupantekoon A. Johdanto Kuva: YHA kuvapankki/pentti Hokkanen

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä Kaupunginhallitus 435 20.10.2014 Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä 1097/00.04.02.01/2014 KH 435 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat: 1 (5) KAUPPAKIRJA (Luonnos) Kiinteistön osto perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Lisätiedot

Xxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus

Xxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2431/05.11.05/2014 18.2.2015 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus Xxxxx asiamiehenään Xxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ ASIASSA SAADUT SELVITYKSET Teimme kaupan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI OSTAJA Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Y-tunnus 2683399-1 Eteläesplanadi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot