M-real. Vuositulos 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M-real. Vuositulos 2008"

Transkriptio

1 M-real Vuositulos 28

2 Merkittävintä vuonna 28 Onnistuneet kartongin ja päällystettyjen papereiden hinnankorotukset Menestyksekkäiden sisäisten tulosparannustoimien ansiosta suurin osa ankarasta kustannusinflaatiosta saatiin katettua Epäedulliset valuuttakurssit ja laskenut sellusuhdanne heikensivät tulosta Graphic Papers liiketoiminnan myynti Sappille 75 miljoonalla eurolla päätöksen vuoden lopussa. Divestoinnit vuonna 28 yhteensä yli 9 miljoonaa euroa Paperiliiketoiminnan strateginen tarkastelu jatkuu Päällystettyn standardihienopaperin tuotanto suunnitellaan lopetettavan Halleinissa ja Gohrsmühlessä huhtikuussa 29 2

3 Avainluvut- vuosineljännekset Liikevaihto Q 28 4Q 28 Sijoitetun pääoman tuotto * 5 % -5 -,5 3Q 28 4Q , Liiketulos, ilman kertaluonteisia 2 3 3Q 28 4Q Tulos ennen veroja, ilman kertaluonteisia 25 3Q 28 4Q Liiketulos 5-8 3Q 28 4Q Tulos ennen veroja Q 28 4Q *sekä jatkuvista että lopetetuista toiminnoista 3

4 Avainluvut- koko vuosi Liikevaihto Liiketulos, ilman kertaluonteisia Liiketulos Sijoitetun pääoman tuotto * 6 % 5 Tulos ennen veroja, ilman kertaluonteisia 5 Tulos ennen veroja ,8-1, *sekä jatkuvista että lopetetuista toiminnoista 4

5 Tase ja kassavirta- avainluvut* 4Q8 3Q8 Diff Diff. Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, M (sisältää käyttöpääoman muutoksen) Investoinnit, M Omaisuuden myynnit ja muut, M Nettoinvestoinnit, M Nettorahavirrat investointien jälkeen, M Nettovelkaisuusaste kauden lopussa, % Kovenanttivelkaisuusaste kauden lopussa, % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 3,8 32,5-1,7 3,8 34,4-4 Kovenanttiomavaraisuusaste kauden lopussa, % , 4, -4 Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle,,6 -,6 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 28 ei makseta osinkoa. * Kassavirtaluvut sisältävät myös Lopetetut toiminnot 5

6 Consumer Packaging toteutti onnistuneesti hinnankorotukset vuonna 28 Kannattavuutta heikensivät kustannusinflaatio, alhaisempi sellutulos sekä vahva euro 12 1 Liikevaihto Kannattavuutta paransivat kustannussäästötoimenpiteet sekä hinnankorotukset 8 Kysyntä heikkeni vuoden 28 lopulla osaksi asiakkaiden varastojen alentamisen takia - Kysyntä elpyy 1Q 29:n aikana mutta jää viime vuoden alkua heikommaksi Vuonna 28 toteutetut lähes 1 %:n hinnankorotukset parantavat hintatasoa vuonna Liiketulos, ilman kertaluinteisia Selkeä tarve uusille hinnankorotuksille kattamaan viime vuosien kustannusinflaatiota

7 Office Papers hyötyy viimeaikaisista kapasiteetin leikkauksista. Kysyntänäkymä on epäselvä Liikevaihto Tulosta heikensi lähinnä kalliin puuraaka-aineen ja tuotannonrajoitusten takia alentunut sellutulos Kannattavuutta paransi sisäiset kustannussäästötoimenpiteet Markkinahinnat paineen alla mutta hintataso pysyi vakaana Kysyntä heiklentynyt päämarkkinoilla Kysynnän arvioidaan elpyvän 1Q 29:lla mutta jäävän viime vuoden alkua heikommaksi Noin puolen miljoonan tonnin kapasiteetin leikkaukset Euroopassa M-realin ja International Paperin toimesta Uusia hinnankorotuksia tarvitaan kannattavuuden parantamiseksi Mahdollisuudet lähiaikoina vaikuttavat heikoilta Liiketulos, ilman kertaluinteisia

8 Other Papersin ydin on erikoispapereissa Liikevaihto Other Papers liiketoiminta-alue keskittyy M-real Zandersin (Gohrsmühle ja Reflex) erikoispapereihin 8 - Halleinin ja Gohrsmühlen päällystetyn standardihienopaperin tuotano suunnitellaan lopetettavan huhtikuun 29 lopussa Erikoispaperin kannattavuus standardilajeja paremmalla tasolla ja kysyntänäkymä vakaampi - Hallein ja Gohrsmühle suurimmat tappiontekijät viime vuosina Kannattavuutta paransivat kustannussäästötoimenpiteet, Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen ja päällystetyn paperin hinnan nousu 2 Liiketulos, ilman kertaluinteisia Kannattavuutta heikensivät puu- ja energiakustannusten nousu, vahva euro ja alhaisempi sellutulos

9 Market Pulp and Energy-toimiala hyötyy Uruguayn sellutehtaan menestyksestä Suhteellinen kannattavuus heikkeni nousseiden puuraakaainekustannusten sekä tuotannonrajoitusten takia - Huolimatta Uruguayn sellutehtaan käynnistymisesta absoluuttinen tulos jäi vaatimattomaksi Liikevaihto Sellun hinnassa laskupainetta, sellun tuottajien varastotasot pysyneet korkeina - Toteutetut ja ilmoitetut kapasiteetin sulkemiset parantavat tilannetta Sellu hinta lähtee nopeaan nousuun sellusuhdanteen parantuessa - Positiivistä kehitystä mahdollisesti jo loppuvuodesta Liiketulos, ilman kertaluinteisia

10 Paperin ja kartonkin tuottaminen on hyvää liiketoimintaa tulevaisuudessa Globaalin kysynnän uskotaan kasvavan tulevaisuudessakin Kartongin kysyntä kasvaa ns. kypsilläkin markkinoilla Paperin ja kartongin kysyntäkehitys Teollisuus on asteittain konsolidoitumassa ja ns. kypsillä markkinoilla sulkemassa ylikapasiteettia Liketoimintaympäristö palautuu normaaliksi useiden vaikeiden vuosien jälkeen Heikompi euro Kustannusinflaation normalisoituminen Yleistalouden noususuhdanne Source: Pöyry 1

11 Vuosi 29 on vaikea talouden syvän laskusuhdanteen takia. Omat toimet tilanteen parantamiseksi käynnistetty Halleinin ja Gohrsmühlen päällystetyn standardihienopaperin tuotannon lopettaminen työn alla Suurimmat tappion tekijät viime vuosina Uusi 8 miljoonan euron tulosparannusohjelma käynnistetty Vaikutus vuoden 29 tulokseen 2-25 miljoonaa euroa Noin 18 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset vuonna 29 Vuoden 29 kassavirtaa 6 miljoonalla eurolla parantava erillinen ohjelma käyntiin Käyttöpääoman alennus, investointien karsiminen jne. 11

12 Kun liiketoimintaympäristö normalisoituu M-real on vahvassa asemassa Pienempi ja paremmin fokusoitunut kartongin ja paperin tuottaja Euroopan markkinajohtaja kartongissa Selvästi tappiolliset päällystettyä paperia tekevät yksiköt ei yhtiössä Modernit ja kilpailukykyiset sellutehtaat Euroopassa ja Etelä-Amerikassa Virtaviivaiset toiminnot menestyksekkäiden sisäisten saneerausohjelmien seurauksena Selvästi alhaisemmat rahoituskulut nettovelan vähennyksen seurauksena Investoinnit poistoja alhaisemmat myös tulevaisuudessa 12

13 Näkymät Päätuotteiden kysynnän ennakoidaan paranevan viime vuoden poikkeuksellisen huonoon loppuun nähden mutta pysyvän heikompana kuin viime vuoden alussa Kustannusinflaatio hellittää selvästi Sisäinen tulosparannusohjelma sekä kassavirran parannusohjelma etenevät Vuonna 29 uuden tulosparannusohjelman ja vanhojen ohjelmien yhteisvaikutuksen arvioidaan olevan noin 7 miljoonaa euroa Kustannusinflaation arvioidaan vuonna 29 olevan noin 1 miljoonaa euroa 1Q 29 liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan paranevan 4Q 28:n verrattuna mutta jäävän selvästi tappiolliseksi 13

14 Nettovelan vähennys jatkuu Vahva likviditeetti muodostuen noin 55 miljoonan euron käteisvaroista sekä 22 miljoonan euron velkakirjasta Sappilta parantavat taloudellista asemaa merkittävästi Nettovelka, Uudelleenrahoitusneuvottelut pankkien kanssa käynnistetty likviditeetin turvaamiseksi myös pidemmällä aikajänteellä

15 Nykyinen likviditeetti riittävä parin tulevan vuoden velan maksuihin m 6 Vuosineljänneksittäin Vuosittain Q 9 2Q 9 3Q 9 4Q 9 1Q 1 2Q 1 3Q 1 4Q >2 15 Lisäksi 5 miljoonan euron lainasyndikaattisopimus (lainaa ei nostettuna) erääntyy joulukuussa 29 15

16 Liitteet 16

17 Laajojen sisäisten tulosparannusohjelmien tulosvaikutukset ylittävät vuoden 29 arvioidun kustannusinflaation Tulosvaikutus vs. 28, milj. euroa Kumulatiivinen Tavoite yhteensä Tulosparannusohjelma Tulosparannusohjelma Kustannussäästöohjelma Yhteensä Arvioitu kustannusinflaatio 29 1 Tulosvaikutus kustannusinflaation jälkeen 6 17

18 8 miljoonan euron tulosparannusohjelma käyntiin Tulosparannusohjelma sisältää Kiinteiden muuttuvien kustannusten säästöjä liiketoiminta-alueilla Tukifunktioiden ja myyntiverkoston uudelleenorganisoinnin vastaamaan uutta yhtiörakennetta Suurin osa liiketoiminta-alueiden toimenpiteistä totetutetaan vuonna 29. Uudelleenorganisointitoimia myös vuoden 21 puolella Tulosvaikutus vuonna miljoonaa euroa Kertaluonteiset kulut noin 18 miljoonaa euroa kirjataan vuoden 29 aikana 18

19 Kassavirran parannus vuoden 29 pääasiallinen tavoite Tavoitteena parantaa operatiivista kassavirtaa 6 miljoonalla eurolla vuonna 29 Toimenpiteet sisältävät: - Investoinneista luopumisia / lykkäämisiä - Huoltotoimenpiteiden siirtoja - Lomautuksia tai muita työaikajärjestelyjä - Nettokäyttöpääoman vähennyksiä 19

20 Taivekartongin markkinahinta Euroopassa 2 28 EUR / tn Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo Lähde: M-real 2

21 Paperin ja sellun markkinahinta Euroopassa EUR / tn, EUR/USD 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,9,8 Päällystetty aikakauslehtipaperi (6g) Havusellu (NBSK) Päällystämätön hienopaperi (B-copy, 8g) Päällystetty hienopaperi (1g) EUR/USD Lähde: Foex, Reuters 21

22 Likviditeetti Likvidit varat Sitovat pitkäaikaiset luottosopimukset I/7 II/7 III/7 IV/7 I/8 II/8 III/8 IV/8 22

23 Tasetunnusluvut Omavaraisuusaste Nettovelkaisuusaste % 34,6 34,5 34,5 34,4 35, 36,5 32,5 3, % I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

24 Korolliset nettovelat I II III IV I II III IV

25 Liikevaihto liiketoiminnoittain, vertailu edelliseen neljännekseen Consumer Packaging Office Papers Other Papers Market Pulp and Energy 3Q 28 4Q 28 25

26 Liiketulos liiketoiminnoittain*, vertailu edelliseen neljännekseen Consumer Packaging Office Papers Other Papers Market Pulp and Energy 3Q 28 4Q 28 * ilman kertaluonteisia eriä 26

27 Liikevaihto liiketoiminnoittain Consumer Packaging Office Papers Other Papers Market Pulp and Energy

28 Liiketulos liiketoiminnoittain* Consumer Packaging Office Papers Other Papers Market Pulp and Energy * ilman kertaluonteisia eriä 28

29 Consumer Packaging Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II III IV -1-2 I II III IV I II III IV -9 * Ilman kertaluonteisia eriä

30 Office Papers Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV * Ilman kertaluonteisia eriä

31 Other Papers Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II III IV -15 I II III IV I II III IV * Ilman kertaluonteisia eriä

32 Market Pulp and Energy Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II III IV -5 I II III IV I II III IV -2 * Ilman kertaluonteisia eriä

33 Liikevaihto neljänneksittäin I II III IV I II III IV

34 Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II III IV *ilman kertaluonteisia eriä

35 Tulos ennen veroja neljänneksittäin* I II III IV I II III IV *jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä 35

36 ROCE % neljänneksittäin* % ,1 4, 1,8 2,9 1, 1, -,2 I II III IV I II III IV -6, *ilman kertaluonteisia eriä

37 M-realin osakeomistuksen jakautuminen Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2.8% Ulkomainen omistus 25.2% Vakuutus- ja rahoituslaitokset 5.3% Julkisyhteisöt 8.6% Kotitaloudet 16.% Muut yritykset 3.5% Metsäliitto 38.6% 37

38 M-realin äänimäärän jakautuminen Ulkomainen omistus 8.2% Muut yritykset 1.5% Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4.4% Vakuutus- ja rahoituslaitokset 2.% Julkisyhteisöt 14.2% Kotitaloudet 9.2% Metsäliitto 6.5% 38

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-2Q 28 Merkittävintä toisella neljänneksellä Tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelman tavoite nostettiin 1 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan euroon M-real

Lisätiedot

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 22.10.2009 klo 12.00 M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa Tulos tammi syyskuulta 2009 Liikevaihto 1 826 miljoonaa

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

Metsä Board Vuositulos 2013

Metsä Board Vuositulos 2013 Vuositulos 213 1 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 213 Kannattavuus parani edellisestä vuodesta Taivekartonki- ja kraftlaineritoimitukset nousivat selvästi ja taivekartongin hintoja korotettiin loppuvuonna

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014 Osavuosikatsaus 1Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä Kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna Taivekartongin toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa sekä

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Tilinpäätöstiedote 6.2.2008 1 (20) Metsäliitto-konsernin vuoden tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Vuoden tulos Liikevaihto 7 669 miljoonaa euroa (8

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla Liikevaihto 1 865 miljoonaa euroa (1 109) Liikevoitto oli 175,3 miljoonaa euroa (114,8)

Lisätiedot

2 Tilintarkastamaton Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12.00

2 Tilintarkastamaton Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12.00 Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12:00 Metsä Board Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 5 miljoonaa euroa tammimaaliskuussa Tammi-maaliskuun tulos Liikevaihto 545 miljoonaa

Lisätiedot

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real Oyj Pörssitiedote 29.7.2005 klo 13.00 1(23) SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski vuoden toisella

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.4.213 Q1 213 lyhyesti Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa normaali tuloskehitys, Energiassa hyvin onnistuneet suojaukset,

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 Q4/2009 Tulos osaketta kohti oli 0,57 ( 0,56) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,21 ( 0,19) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa

Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Pörssitiedote 1 (24) Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa Tulos vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä Liikevaihto oli 1 284

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Pörssitiedote 1 (20) Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa Tulos vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta Liikevaihto

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2005 Tilinpäätösraportti M real lyhyesti n M real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial

Lisätiedot

Avainluvut: M-REAL OYJ Veli-Matti Mynttinen varatoimitusjohtaja

Avainluvut: M-REAL OYJ Veli-Matti Mynttinen varatoimitusjohtaja 6.2.2002 klo 12.00 1 (22) M-REALIN TULOS KOHTUULLINEN ULLINEN HEIKENTYNEESTÄ TÄ KYSYNNÄSTÄ HUOLIMATTA M-real säilytti vuoden 2001 tulostasonsa kohtuullisena huolimatta tuotteidensa voimakkaasti heikentyneestä

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Pörssitiedote 24.4.2012 kello 13.00

Pörssitiedote 24.4.2012 kello 13.00 Pörssitiedote 24.4.2012 kello 13.00 Stora Enson osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2012 Tulos pysyi odotetusti kohtuullisena, likviditeetti parantui entisestään STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammikuu joulukuu 2008

Osavuosikatsaus. Tammikuu joulukuu 2008 Osavuosikatsaus Tammikuu joulukuu 2008 Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2008 tulos Heikko tulos mutta vahva liiketoiminnan nettorahavirta tehokkaiden tuotannonrajoitusten seurauksena,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

Metsä Groupin vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa

Metsä Groupin vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa Metsä Group tilinpäätöstiedote Pörssitiedote 1 (28) Metsä Groupin vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa Loka joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 71 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Lehdistötiedote 30.1.2003

Lehdistötiedote 30.1.2003 Lehdistötiedote 30.1.2003 Stora Enson taloudellinen asema vahvistui edelleen; osinkoehdotus ennallaan 0,45 euroa Viimeisen neljänneksen tulos Stora Enson loka joulukuun osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

Vuoden 2001 tapahtumia

Vuoden 2001 tapahtumia VUOSIKERTOMUS 21 Sisällysluettelo Pääjohtajan katsaus 2 Vuoden 21 tapahtumia 3 Viisi vuotta numeroina 4 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 4 Kehitys vuosineljänneksittäin 5 Metsäliitto Osuuskunta 6 Finnforest

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2009

Osavuosikatsaus II/2009 Osavuosikatsaus II/2009 23.7.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Toisen neljänneksen

Lisätiedot