M-real. Osavuosikatsaus 1Q 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M-real. Osavuosikatsaus 1Q 2009"

Transkriptio

1 M-real Osavuosikatsaus 1Q 29

2 Merkittävintä ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kysyntä odotuksia heikompi maailmantalouden laman takia Paperin ja kartongin hinnat vakaina tuotannonrajoitusten ansiosta mutta sellun hinta jatkoi laskua Kassavirta tyydyttävällä tasolla tappiollisesta tuloksesta huolimatta Merkittävät kiinteiden ja muuttuvien kustannusten säästöt sekä käyttöpääoman lasku omien ohjelmien ansiosta Kustannusinflaatio selkeästi alhaisemalla tasolla 31 miljoonan euron voitto omien 21 joukkovelkakirjalainojen takaisinostoista 2

3 Avainluvut- vuosineljännekset Liikevaihto 1 Liiketulos, ilman kertaluonteisia 25 Liiketulos Q 28 1Q Q 28 1Q Q 28 1Q 29 Sijoitetun pääoman tuotto * % 4Q 28 1Q , , Tulos ennen veroja, ilman kertaluonteisia Q 28 1Q Tulos ennen veroja 5 4Q 28 1Q *sekä jatkuvista että lopetetuista toiminnoista

4 Kassavirtakehitys hallinnassa tappiollisesta tuloksesta huolimatta* 1Q9 4Q8 Diff. 1Q8 Diff. 28 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, M (sisältää käyttöpääoman muutoksen) Investoinnit, M Omaisuuden myynnit ja muut, M Nettoinvestoinnit, M Nettorahavirrat investointien jälkeen, M Nettovelkaisuusaste kauden lopussa, % Kovenanttinettovelkaisuusaste kauden lopussa, % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 3,3 3,8 -, ,8 Kovenanttiomavaraisuusaste kauden lopussa, % * Kassavirtaluvut sisältävät myös Lopetetut toiminnot 4

5 Kertaluonteiset erät 1Q 29 liiketuloksessa Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan sulkemiseen liittyen -23 Halleinin paperitehtaan sulkemiseen liittyen -28 Myyntiverkoston tehostamiseen liittyen -2 YHTEENSÄ -53 5

6 Sellusyklin heikentyminen johtanut liiketoimintojen ja markkinasellun kannattavuuden selvään laskuun Kannattavuus heikentynyt alhaisempien käyntiasteiden, sellun hinnan laskun ja varastojen alaskirjausten takia Suurimmat haasteet pitkäkuitusellussa Sellun tarjonta laskee, erityisesti pitkäkuitusellun osalta, teollisuuden sulkiessa kapasiteettia ja rajoittamalla tuotantoa väliaikaisesti Alhaisemman sellun tarjonnan odotetaan yhdessä kysynnän elpymisen kanssa parantavan sellutuotannon kannattavuutta nopeasti sellusyklin käännyttyä Ensimmäiset merkit sellusyklin kääntymisestä näkyvillä pitkäkuitusellun hinta noussut Sellusyklit tyypillisesti hyvin rajuja- molempiin suuntiin 6

7 Merkittäviä pitkäkuitusellun kapasiteetin sulkemisia lyhyessä ajassa. Lisää sulkemisia odotettavissa Ever Green Pulp, Samoa, California, USA -2 NBSK Q4 28 UPM, Tervasaari, Suomi -22 NBSK Q4 28 Catalyst Paper, Elk Falls, BC, Kanada -2 NBSK Q4 28 International Paper, Bastrop LA, USA -45 SBSK Q4 28 Domtar, Dryden, ON, Kanada - 7 NBSK, BHK Q4 28 Stora Enso, Norrsundet, Ruotsi -3 NBSK Q4 28 YHTEENSÄ 4Q tonnia Buchanan Forest, Terrace Bay, ON, Kanada NBHK Q1 29 Tembec, Marathon, ON, Kanada -2 NBSK Q1 29 Botnia, Kaskinen, Suomi - 44 BHK/BEK/NBSK Q1 29 YHTEENSÄ 1Q tonnia YHTEENSÄ tonnia 7

8 Heikon sellusyklin vaikutus kannattavuuteen (1Q 9 vs. 1Q 8) Consumer Packaging - 1 Office Papers - 1 Other Papers - 3 Market Pulp and Energy - 22 YHTEENSÄ

9 Alhaisista käyntiasteista huolimatta Consumer Packaging saavutti nollatuloksen ja vahvisti markkina-asemaansa Euroopassa Kannattavuus heikkeni kartonki- ja sellutehtaiden alhaisten käyntiasteiden sekä puu- ja selluvarastojen arvon laskun takia Kannattavuus parani kustannusäästötoimien ja vuonna 28 sovittujen hinnankorotusten ansiosta Euroopan päämarkkinoilla M-realin toimitusmäärät samalla tai paremmalla tasolla kuin viime vuonna M-real vahvisti markkinajohtajuuttaan päämarkkinoilla Toimitusmäärät Venäjälle, Itä-Eurooppaan ja valtamerien takaisille markkinoille laskivat selvästi Liikevaihto Q 28 1Q 29 Liiketulos, ilman kertaluonteisia Käyntiasteet alkuvuonna heikot - Koko vuoden käyntiaste jää viime vuodesta Tuotantoa rajoitetaan hintatason puolustamiseksi Q 28 1Q 29

10 Office Papers siirtänyt onnistuneesti New Thamesin kierrätyskuitupohjaisten laatujen tuotannon Alizayhin Kannattavuus heikkeni paperin hinnan lievän laskun, sellutehtaiden alhaisten käyntiasteiden sekä puu- ja selluvarastojen arvon laskun takia Kannattavuus parani kustannusäästötoimien ansiosta Päällystämättömän hienopaperin käyntiasteet melko normaalit Tuotantoa rajoitetaan tarvittaessa hintatason puolustamiseksi Tuotantokustannukset laskevat asteittain, erityisesti puukustannukset Heikompi Ruotsin kruunu parantaa Husumin tulosta, mutta heikompi Ison-Britannian punta heikentää Alizayn tulosta Liikevaihto Q 28 1Q 29 Liiketulos, ilman kertaluonteisia Q 28 1Q 29 1

11 Other Papersin kannattavuus paranee Halleinin ja Gohrsmühlen tehostustoimien seurauksena Halleinin ja Gohrsmühlen tehtaiden kannattavuus alkuvuonna odotuksia heikompi lähinnä heikon markkinatilanteen takia 3 2 Liikevaihto Halleinin paperitehdas suljetaan ja Gohrsmühlen päällystetyn standardihienopaperin tuotanto lopetetaan huhtikuun 29 lopussa Toimintojen tehostaminen ja tuotantoportfolion muutos käynnissä M-real Zandersissa Q 28 1Q 29 Liiketulos, ilman kertaluonteisia 5 Arvioitu vuositason tulosparannus noin 2 miljoonaa euroa, täysi vaikutus 21 alkaen Other Papers keskittyy tästä eteen päin erikoispaperiin Q 28 1Q 29 11

12 Sellusyklin odotetaan kääntyvän vuoden toisella puoliskolla parantaen Market Pulp and Energyn kannattavuutta Kannattavuus heikkeni alhaisemman sellun kysynnän ja hinnan sekä puu- ja selluvarastojen arvon laskun takia Kannattavuus paranee puukustannusten laskun ansiosta loppuvuoden aikana Liikevaihto Alhaisemman sellun tarjonnan odotetaan yhdessä kysynnän elpymisen kanssa parantavan sellutuotannon kannattavuutta nopeasti sellusyklin käännyttyä 1Q 28 1Q 29 Liiketulos, ilman kertaluonteisia 2 Ensimmäiset merkit sellusyklin kääntymisestä näkyvillä pitkäkuitusellun hinta noussut Q 28 1Q 29 12

13 Yhteenveto lähiajan markkinanäkymistä Kysynnän ja toimitusmäärien odotetaan jäävän viime vuoden vastaavaa aikaa alhaisemmiksi Tuotantoa rajoitetaan hintatason puolustamiseksi Sellusyklin kääntyminen parempaan myöhemmin tänä vuonna vaikuttaa tällä hetkellä mahdolliselta Kustannukset laskevat viime vuoteen verrattuna 13

14 Toimet nettovelan alentamiseksi jatkuvat Huolimatta heikentyneestä kannattavuudesta nettovelka laski alkuvuonna käyttöpääoman laskun ja bondien takaisinostojen ansiosta Nettovelka, Sappilta saadun 22 miljoonan euron korollisen velkakirjan myyntiä harkitaan tarvittaessa osana likviditeetin hallintaa M-realilla on arvokkaita omaisuuseriä Omaisuusmyynnit mahdollisia taseen ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi tarvittaessa Paperiliiketoimintojen strateginen tarkastelu jatkuu Q

15 Kun yleistalous kääntyy parempaan mahdollisuudet M-realin kannattavuuden nopeaan toipumiseen uskotaan olevan hyvät Kannattava ja kasvava kartonkiliiketoiminta Selvästi tappiolliset päällystettyä paperia tekevät yksiköt ei enää yhtiössä Sellutuotannon kannattavuus paremmalla tasolla Virtaviivaiset toiminnot menestyksekkäiden sisäisten saneerausohjelmien seurauksena Ei merkittäviä investointitarpeita Kassavirta tällä hetkellä pääprioriteetti maksuvalmiuden turvaamiseksi 15

16 16 Liitteet

17 Avainluvut- vastaava aika viime vuonna Liikevaihto Liiketulos, ilman kertaluonteisia Q 28 1Q Liiketulos 37 1Q 28 1Q Q 28 1Q 29 Sijoitetun pääoman tuotto * 1 % 5 5,7 1Q 28 1Q , Tulos ennen veroja, ilman kertaluonteisia Q 28 1Q Tulos ennen veroja 2 1Q 28 1Q *sekä jatkuvista että lopetetuista toiminnoista

18 Laajat sisäiset tulosparannustoimet ja alenevat kustannukset tuovat helpotusta tilanteeseen Tulosvaikutus vs. 28, milj. euroa Kumulatiivinen Tavoite yhteensä Tulosparannusohjelma Tulosparannusohjelma Kustannussäästöohjelma Yhteensä Arvioitu kustannusmuutos 29-2 Tulosvaikutus kustannusmuutoksen jälkeen 9 18

19 Taivekartongin markkinahinta Euroopassa 2 1Q 29 EUR / tn Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo Lähde: M-real 19

20 Paperin ja sellun markkinahinta Euroopassa Q 29 EUR / tn, EUR/USD 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, ,8 Päällystetty aikakauslehtipaperi (6g) Havusellu (NBSK) Päällystämätön hienopaperi (B-copy, 8g) Päällystetty hienopaperi (1g) EUR/USD Lähde: Foex, Reuters 2

21 Likviditeetti 16 Likvidit varat Sitovat pitkäaikaiset luottosopimukset I/8 II/8 III/8 IV/8 I/9 21

22 Tasetunnusluvut Omavaraisuusaste Nettovelkaisuusaste % , 36,5 32,5 3,8 3, % I II III IV I I II III IV I

23 Korolliset nettovelat I II III IV I

24 Liikevaihto liiketoiminnoittain, vertailu edelliseen neljännekseen Consumer Packaging Office Papers Other Papers Market Pulp and Energy 4Q 28 1Q 29 24

25 Liiketulos liiketoiminnoittain*, vertailu edelliseen neljännekseen Consumer Packaging Office Papers Other Papers Market Pulp and Energy 4Q 28 1Q 29 * excl. non-recurring items 25

26 Liikevaihto liiketoiminnoittain Consumer Packaging Office Papers Other Papers Market Pulp and Energy 1Q 28 1Q 29 26

27 Liiketulos liiketoiminnoittain* Consumer Packaging Office Papers Other Papers Market Pulp and Energy 1Q 28 1Q 29 * excl. non-recurring items 27

28 Consumer Packaging Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I I II III IV I -1-9 * Ilman kertaluonteisia eriä 28

29 Office Papers Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I I II III IV I * Ilman kertaluonteisia eriä 29

30 Other Papers Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I -15 I II III IV I * Ilman kertaluonteisia eriä 3

31 Market Pulp and Energy Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I I II III IV I * Ilman kertaluonteisia eriä 31

32 Liikevaihto neljänneksittäin I II III IV I

33 Liiketulos neljänneksittäin* I II -1 III IV -51 I *ilman kertaluonteisia eriä 33

34 Tulos ennen veroja neljänneksittäin* I II III IV I *jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä 34

35 ROCE % neljänneksittäin* 1 % ,9 I -,2 II 1, III IV I -6,2-7, *ilman kertaluonteisia eriä 35

36 M-realin osakkeenomistajat Ulkomainen omistus 16 % Muut yritykset 4 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 3 % Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 6 % Julkisyhteisöt 9 % Kotitaloudet 23 % Metsäliitto 39 % 36

37 M-real äänimäärän jakautuminen Ulkomainen omistus Muut yritykset 5 % 2 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4 % Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 2 % Julkisyhteisöt 14 % Kotitaloudet 12 % Metsäliitto 61 % 37

M-real. Vuositulos 2008

M-real. Vuositulos 2008 M-real Vuositulos 28 Merkittävintä vuonna 28 Onnistuneet kartongin ja päällystettyjen papereiden hinnankorotukset Menestyksekkäiden sisäisten tulosparannustoimien ansiosta suurin osa ankarasta kustannusinflaatiosta

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-2Q 28 Merkittävintä toisella neljänneksellä Tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelman tavoite nostettiin 1 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan euroon M-real

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2012

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2012 Osavuosikatsaus 1Q 212 3.5.212 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 212 ensimmäisellä neljänneksellä Paperboard -liiketoiminta-alueen kannattavuus parani selvästi Alizayn tehdas suljettiin ja Gohrsmühlen tehtaan

Lisätiedot

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 22.10.2009 klo 12.00 M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa Tulos tammi syyskuulta 2009 Liikevaihto 1 826 miljoonaa

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 2Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 2Q 2014 Osavuosikatsaus 2Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 toisella neljänneksellä Kartongin toimitusmäärän kasvu jatkui. Taivekartongin myynnin kasvattaminen Pohjois-Amerikan markkinoilla eteni suunnitellusti

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

Metsä Board Vuositulos 2013

Metsä Board Vuositulos 2013 Vuositulos 213 1 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 213 Kannattavuus parani edellisestä vuodesta Taivekartonki- ja kraftlaineritoimitukset nousivat selvästi ja taivekartongin hintoja korotettiin loppuvuonna

Lisätiedot

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real Oyj Pörssitiedote 29.7.2005 klo 13.00 1(23) SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski vuoden toisella

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014 Osavuosikatsaus 1Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä Kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna Taivekartongin toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa sekä

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla Liikevaihto 1 865 miljoonaa euroa (1 109) Liikevoitto oli 175,3 miljoonaa euroa (114,8)

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Tilinpäätöstiedote 6.2.2008 1 (20) Metsäliitto-konsernin vuoden tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Vuoden tulos Liikevaihto 7 669 miljoonaa euroa (8

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Pörssitiedote 1 (20) Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa Tulos vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta Liikevaihto

Lisätiedot

2 Tilintarkastamaton Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12.00

2 Tilintarkastamaton Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12.00 Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12:00 Metsä Board Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 5 miljoonaa euroa tammimaaliskuussa Tammi-maaliskuun tulos Liikevaihto 545 miljoonaa

Lisätiedot

Vuoden 2001 tapahtumia

Vuoden 2001 tapahtumia VUOSIKERTOMUS 21 Sisällysluettelo Pääjohtajan katsaus 2 Vuoden 21 tapahtumia 3 Viisi vuotta numeroina 4 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 4 Kehitys vuosineljänneksittäin 5 Metsäliitto Osuuskunta 6 Finnforest

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. 1.8.2001 klo 13.00 1 (14) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2001. Runsaat seisokit heikensivät M-realin alkuvuoden tulosta.

LEHDISTÖTIEDOTE. 1.8.2001 klo 13.00 1 (14) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2001. Runsaat seisokit heikensivät M-realin alkuvuoden tulosta. 1.8.2001 klo 13.00 1 (14) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2001 Runsaat seisokit heikensivät M-realin alkuvuoden tulosta. Liikevaihto 3 620 miljoonaa euroa (2 232) Liikevoitto oli 223,1 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Metsä Group. Tilinpäätös 2014 Kari Jordan Pääjohtaja

Metsä Group. Tilinpäätös 2014 Kari Jordan Pääjohtaja Tilinpäätös 2014 Kari Jordan Pääjohtaja 1 Vuoden 2014 liiketulos parani selvästi Vuoden 2014 liiketulos* oli 418 miljoonaa euroa (343 milj. euroa) Viimeisen neljänneksen liiketulos* oli 117 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa

Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Pörssitiedote 1 (24) Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa Tulos vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä Liikevaihto oli 1 284

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 Q4/2009 Tulos osaketta kohti oli 0,57 ( 0,56) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,21 ( 0,19) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Avainluvut: M-REAL OYJ Veli-Matti Mynttinen varatoimitusjohtaja

Avainluvut: M-REAL OYJ Veli-Matti Mynttinen varatoimitusjohtaja 6.2.2002 klo 12.00 1 (22) M-REALIN TULOS KOHTUULLINEN ULLINEN HEIKENTYNEESTÄ TÄ KYSYNNÄSTÄ HUOLIMATTA M-real säilytti vuoden 2001 tulostasonsa kohtuullisena huolimatta tuotteidensa voimakkaasti heikentyneestä

Lisätiedot

sivut sivut sivut sivut AVAINLUVUT VUOSI 2008 LYHYESTI > 02 METSÄLIITTO-KONSERNI > 04 AVAINLUVUT > 06 VUOSI 2008 LYHYESTI > 08 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS

sivut sivut sivut sivut AVAINLUVUT VUOSI 2008 LYHYESTI > 02 METSÄLIITTO-KONSERNI > 04 AVAINLUVUT > 06 VUOSI 2008 LYHYESTI > 08 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva kansainvälinen metsäteollisuuskonserni, jonka toiminta perustuu suomalaisen yksityismetsätalouden ja innovatiivisen teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2005 Tilinpäätösraportti M real lyhyesti n M real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.4.213 Q1 213 lyhyesti Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa normaali tuloskehitys, Energiassa hyvin onnistuneet suojaukset,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot Make it real. Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 a 2 Vuosi lyhyesti ja keskeisiä tapahtumia vuonna 2001 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 M-realin liiketoimintastrategia 5 M-realin toimintaympäristö 6M-realin

Lisätiedot

Lehdistötiedote 30.1.2003

Lehdistötiedote 30.1.2003 Lehdistötiedote 30.1.2003 Stora Enson taloudellinen asema vahvistui edelleen; osinkoehdotus ennallaan 0,45 euroa Viimeisen neljänneksen tulos Stora Enson loka joulukuun osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokummun ruostumaton teräs tukee maakaasuputkia Australiassa

Osavuosikatsaus. Outokummun ruostumaton teräs tukee maakaasuputkia Australiassa Osavuosikatsaus Q1 Outokummun ruostumaton teräs tukee maakaasuputkia Australiassa Outokumpu toimittaa putkistojen hallintaan erikoistuneelle Vantrunkille ruostumatonta terästä maakaasuputkien alustoihin

Lisätiedot