Metsä Group. Tilinpäätös 2014 Kari Jordan Pääjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsä Group. Tilinpäätös 2014 Kari Jordan Pääjohtaja"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Kari Jordan Pääjohtaja 1

2 Vuoden 2014 liiketulos parani selvästi Vuoden 2014 liiketulos* oli 418 miljoonaa euroa (343 milj. euroa) Viimeisen neljänneksen liiketulos* oli 117 miljoonaa euroa (87 milj. euroa) Kaikkien liiketoimintojen kannattavuus parani edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna Sijoitetun pääoman tuotto nousi, nettovelka pieneni ja kassavirta oli vahva Jatkamme keskittymiseen perustuvan strategiamme toteuttamista Olemme markkinajohtaja puunhankinnassa ja metsäpalveluissa Metsä Wood on vahvistanut asemaansa puutuotemarkkinoilla Pehmo- ja ruoanlaittopapereissa olemme johtavien toimijoiden joukossa Metsä Boardin päätös irtautua paperintuotannosta viimeistelee rakennemuutoksen Biotuotetehtaan suunnittelu on edennyt hyvin Mikäli investoinnin edellytykset täyttyvät, rakentamista koskeva investointipäätös tehdään tänä keväänä 2 * Ilman kertaluonteisia eriä

3 Tapahtumat viimeisellä neljänneksellä Metsä Board käynnisti toimenpiteet rakennemuutoksensa loppuunsaattamiseksi 170 milj. euron investointi uuteen taivekartonkikoneeseen Husumin tehtaalla Ruotsissa Yhtiö suunnittelee paperintuotannosta irtautumista ja on käynnistänyt prosessin Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan myymiseksi Metsä Wood myi Isossa-Britanniassa toimivan pylväsliiketoimintaa harjoittavan Burt Boulton & Haywood Ltd:n koko osakekannan Metsä Tissuen investoinnit uuteen jalostuslinjaan ja biovoimalaitokseen Mariestadin tehtaalla Ruotsissa valmistuivat vuoden lopulla Mika Joukio (DI, MBA) aloitti Metsä Board Oyj:n toimitusjohtajana 3

4 Liikevaihto Milj. euroa

5 Liikevaihto neljänneksittäin Milj. euroa Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 5

6 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 6 Milj. euroa

7 Liiketulos Milj. euroa Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Ilman kertaeriä Sisältäen kertaerät 7

8 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa

9 Liiketuloksen muutos Milj. euroa Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Myyntihinnat 11 Myyntimäärät 21 Valuuttakurssit 13 Puu 22 Muut raaka-aineet 8 Energia 33 Muut Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

10 Kertaluonteiset erät 2014 Milj. euroa 2014 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 416,9 Kertaluonteiset erät: PVO-osakkeiden myyntivoitto +70,3 Tampereen Niemenrannan kiinteistöomaisuuden myynnit / Metsä Board +32,1 Vahingonkorvaus UPM-Kymmene Oyj:lle / Metsä Board ja Metsäliitto Osuuskunta -59,2 Saksan Gohrsmühlen tehtaan arvonalentumistappio / Metsä Board -26,1 Ruotsin Husumin tehtaan kuluvaraukset / Metsä Board -13,4 Henkilöstökuluvaraukset / Forest, Wood, Board, Tissue -3,7 Tsekin liiketoimintamallin muutos / Metsä Wood -0,9 Muut erät -0,5 Kertaluonteiset erät yhteensä -1,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 418,1 10

11 Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä % ,4 Tavoite >10% 11,4 8 8,5 9,1 6 7,

12 Omavaraisuusaste % 40,0 35,0 34,7 37,9 37,9 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 29,7 28,1 0,

13 Korollinen nettovelka Milj. euroa

14 Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. euroa

15 Tuloslaskelma Milj. euroa Muutos Liikevaihto 4 970, ,7 31,6 Liiketoiminnan muut tuotot 170,3 81,0 89,3 Liiketoiminnan kulut , ,7-19,8 Poistot ja arvonalentumiset -276,2-257,1-19,1 Liiketulos 416,9 335,0 81,9 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 418,1 342,9 75,2 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 16,4 9,6 6,8 Kurssierot 2,7-4,6 7,3 Muut rahoitustuotot ja -kulut -106,1-116,2 10,2 Tulos ennen veroja 329,9 223,8 106,1 15

16 Tunnusluvut Muutos Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 8,9 2,2 - -, ilman kertaluonteisia eriä 11,4 9,1 2,3 Oman pääoman tuotto, % 13,0 9,9 3,1 - -, ilman kertaluonteisia eriä 13,4 10,3 3,1 Omavaraisuusaste, % 37,9 37,9 0,0 Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat, milj. euroa Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa

17 Rahoituslaskelma I Milj. euroa Liiketoiminnan rahavirrat Kauden tulos 260,3 188,7 Oikaisut tilikauden tulokseen 305,0 349,8 Saadut korot 5,6 8,7 Maksetut korot -91,9-119,8 Saadut osingot 3,3 3,4 Verot -52,7-51,1 Muut rahoituserät, netto -11,0-16,7 Käyttöpääoman muutos 198,6-47,7 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 617,3 315,3 17

18 Rahoituslaskelma II Milj. euroa Liiketoiminnan nettorahavirrat 617,3 315,3 Osakkeiden hankinnat -3,4-2,1 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat -20,9-21,0 Investoinnit -143,0-213,5 Omaisuuden myynnit ja muut 145,5 42,4 Osuuspääomien muutokset 67,8 60,4 Maksetut osuuspääoman korot ja osingot -87,9-78,1 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos -79,5-167,6 Rahavarojen muutos 495,8-64,3 Rahavarat kauden alussa 454,4 519,4 Muuntoero ja muut -2,3-0,8 Rahavarojen muutos 495,8-64,3 Rahavarat kauden lopussa 947,9 454,4 18

19 Henkilöstö

20 Metsä Forest PUUNHANKINTA JA METSÄPALVELUT 20

21 Puunhankinta ja metsäpalvelut Milj. euroa Muutos Liikevaihto 1 575, ,0 14,0 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 9,3-2,6 Toimintakulut , ,6-12,4 Poistot ja arvonalentumiset -3,0-2,8-0,2 Liiketulos 26,7 27,8-1,1 Kertaluonteiset erät yhteensä 1,5-1,5 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 28,2 27,8 0,4 - % liikevaihdosta 1,8 1,8 21

22 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Puukauppa jatkui vakaana Puun tarjonta oli hyvä koko vuoden ajan ja kantohinnat pysyivät vakaina Toimitimme asiakkaillemme noin 30 miljoonaa kuutiometriä puuta Viimeisen neljänneksen aikana leudot talvisäät vaikeuttivat leimikoiden ostoa ja korjuuta Ostimme kaikkia puutavaralajeja sekä pysty- että hankintakaupalla Metsänhoitopalveluiden myynti- ja toteutusmäärät kasvoivat edelleen Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 6,0 5,3 1,9 7,0 7,4 7,7 5,5 7,1 8,6 7,0 4,5 8,1 0,0 22

23 Metsä Wood PUUTUOTETEOLLISUUS 23

24 Puutuoteteollisuus Milj. euroa Muutos Liikevaihto 896,9 899,7-2,8 Liiketoiminnan muut tuotot 10,1 8,9 1,2 Toimintakulut -842,5-872,2 29,7 Poistot ja arvonalentumiset -30,4-38,2 7,8 Liiketulos 34,1-1,8 35,9 Kertaluonteiset erät yhteensä 3,1 17,2-14,1 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 37,2 15,4 21,8 - % liikevaihdosta 4,1 1,7 24

25 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Liiketulos parani selvästi Liiketulos parani edellisvuodesta myyntihintojen nousun, tehostamisohjelmien ja kannattamattomien yksiköiden sulkemisten ansiosta Lokakuussa käynnistettiin uusi tulosparannusohjelma, joka koostuu myynnin kasvuhankkeista, kustannussäästöistä ja rakenteellisista muutoksista Kaskisten jalostus- ja jakeluyksikkö myytiin ja pylväsliiketoiminnan myynnistä sovittiin joulukuussa Itochu Kenzai Corporationin kanssa solmittiin agentuuri- ja jakelusopimus sahatavaramyynnistä Japanin markkinoilla Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa ,2 12,1 0,5 1,8 4,4 11,9-2,9 2,0 8,6 14,4 6,2 8,0 25

26 Metsä Fibre SELLUTEOLLISUUS 26

27 Selluteollisuus Milj. euroa Muutos Liikevaihto 1 295, ,0-18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 33,4 18,5 14,9 Toimintakulut , ,0 36,8 Poistot ja arvonalentumiset -62,0-59,9-2,1 Liiketulos 227,9 196,6 31,3 Kertaluonteiset erät yhteensä -20, ,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 207,5 196,6 10,9 - % liikevaihdosta 16,0 15,0 27

28 Sellun hinta (PIX) USD '06 '07 ' Lehti/EUR Havu/EUR Lehti/USD Havu/USD EUR Lähde: Foex 28

29 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Havusellun kohonnut hinta tuki tuloskehitystä Tulos parani havusellun myyntihintojen nousun sekä puu- ja muiden raaka-ainekustannusten laskun ansiosta Markkinat pysyivät tasapainossa havusellun osalta, lehtisellun tarjonta kasvoi uuden kapasiteetin myötä Biotuotetehdashanke etenee suunnitellusti Tekninen ja biotuotekonseptin suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi- ja ympäristölupaprosessi saatiin päätöksen tammikuussa 2015 Mikäli investoinnin edellytykset täyttyvät, rakentamista koskeva investointipäätös tehdään tänä keväänä Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa ,5 34,6 40,3 30,8 47,3 47,5 50,8 51,0 54,9 36,3 51,8 64,5 29

30 Metsä Board KARTONKI- JA PAPERITEOLLISUUS 30

31 Kartonki- ja paperiteollisuus Milj. euroa Muutos Liikevaihto 2 008, ,3-10,9 Liiketoiminnan muut tuotot 69,6 53,0 16,6 Toimintakulut , ,4 21,6 Poistot ja arvonalentumiset -125,6-101,3-24,3 Liiketulos 116,5 113,6 2,9 Kertaluonteiset erät yhteensä 19,9-9,2 29,1 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 136,5 104,4 32,0 - % liikevaihdosta 6,8 5,2 31

32 Taivekartongin markkinahinta Euroopassa EUR/tonni Lähde: Pöyry Management Consulting 32

33 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Kartonkitoimitusten kasvu jatkui Liiketulos parani edellisvuodesta taivekartongin ja ensikuitulainerin toimitusmäärien nousun, alempien tuotantokustannusten ja Ruotsin kruunun heikkenemisen ansiosta Joulukuussa käynnistettiin toimenpiteet rakennemuutoksen loppuunsaattamiseksi ja paperintuotannosta irtautumiseksi 170 milj. euron investointi Husumin uuteen taivekartonkikoneeseen Husumin paperituotannon suunnitellaan päättyvän pääosin vuoden 2015 lopussa Aloitettiin prosessi Gohrsmühlen tehtaan myymiseksi Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa ,1 19,8 25,5 23,5 30,2 26,0 18,9 29,3 36,1 28,3 35,2 36,9 33

34 Metsä Tissue PEHMO- JA RUOANLAITTOPAPERIT 34

35 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Milj. euroa Muutos Liikevaihto 1 012, ,0 8,8 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,0 3,3 Toimintakulut -921,6-914,3-7,3 Poistot ja arvonalentumiset -38,7-40,4 1,7 Liiketulos 61,8 55,3 6,5 Kertaluonteiset erät yhteensä 0,4-0,6 1,0 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 62,2 54,7 7,5 - % liikevaihdosta 6,1 5,5 35

36 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Loppuvuoden tuloskehitys oli vahvaa Myyntimäärien kasvu ja kustannustehokkuuden paraneminen tukivat myönteistä tuloskehitystä Vuoden aikana lanseerattiin useita kuluttaja- ja suurkuluttajatuotteita kaikilla päämarkkinoilla Mariestadin biovoimalaitos otetaan kaupalliseen käyttöön kevään aikana Petri Helsky aloittaa Metsä Tissuen toimitusjohtajana viimeistään 1.7. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 10,0 7,0 11,5 13,5 13,2 13,8 12,6 15,1 11,8 9,7 19,6 21,1 2,0 0,0 36

37 Yhteenveto 37

38 Liiketoiminta-alueiden näkymät 1/2 Puunhankinta ja metsäpalvelut Metsä Forest ostaa puuta koko maassa, ensisijaisesti sulan maan aikana korjattavia leimikoita Talvella korjattavia leimikoita ostetaan rajoitetusti, koska osa viime talven leimikoista jäi huonon sään takia tämän talven korjuuseen Metsänhoitopalveluissa tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua Puutuoteteollisuus Ensimmäisen neljänneksen myynnin odotetaan kehittyvän vakaana vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen nähden Rakentamisen näkymä Euroopassa ja erityisesti Suomessa on haasteellinen Ylitarjonnasta kärsivän sahatavaramarkkinan kilpailun uskotaan jatkuvan kireänä ja tuotannonrajoituksia voidaan joutua jatkamaan Keskeisten kilpailijamaiden valuuttojen vaihtokurssit ovat heikentyneet euroa enemmän pääkauppavaluuttoihin nähden, mikä heikentää suomalaisen puutuoteteollisuuden kilpailukykyä 38

39 Liiketoiminta-alueiden näkymät 2/2 Sellu Sellun kysyntä on pysynyt vakaana eikä merkkejä nopeista markkinamuutoksista ole näkyvissä Dollarin vahvistuminen euroa vastaan on parantanut euroalueen selluvalmistajien kannattavuutta Kartonki ja paperi Kartonkien toimitusmäärän arvioidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä nousevan hieman edelliseen neljännekseen verrattuna Olennaisia kartonkien hintamuutoksia ei ole näköpiirissä Paperitoimitusten arvioidaan ensimmäisellä neljänneksellä hieman nousevan mutta keskihinnan puolestaan laskevan Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Hintakilpailu pehmo- ja ruoanlaittopapereiden vähittäiskaupassa jatkuu kireänä kaikilla markkinoilla Kysynnän odotetaan jatkuvan vuoden 2014 tasolla Metsä Tissuen liiketuloksen kehitykseen vaikuttavat merkittävästi energian ja raaka-aineiden hintojen muutokset sekä keräyspaperin laatu ja paikallinen saatavuus 39

40 Tilikauden jälkeiset tapahtumat Petri Helsky (DI, KTM) nimitettiin Metsä Tissue Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi Hän aloittaa tehtävässään ja in johtoryhmän jäsenenä viimeistään 1.7. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Äänekoskelle suunnitteilla olevalle biotuotetehtaalle ympäristöluvan ja vedenottoluvan

41 Lähiajan näkymät in liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä olevan suunnilleen samalla tasolla verrattuna vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen. 41

42

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 .00 Sivu 2/27 METSÄ GROUPIN VUODEN 2014 LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 418 MILJOONAA EUROA LOKA JOULUKUUN LIIKETULOS

Lisätiedot

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 5,0 122 000 30 10 500 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 2 Hallituksen toimintakertomus 9 Ylijäämän käyttöehdotus KONSERNI 10 Laaja tuloslaskelma 11 Tase 12 Laskelma oman pääoman muutoksista 13 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Metsä Groupin vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa

Metsä Groupin vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa Metsä Group tilinpäätöstiedote Pörssitiedote 1 (28) Metsä Groupin vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa Loka joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 71 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Pörssitiedote 1 (20) Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa Tulos vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta Liikevaihto

Lisätiedot

Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa

Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Pörssitiedote 1 (24) Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa Tulos vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä Liikevaihto oli 1 284

Lisätiedot

Metsä Groupin tammi maaliskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 105 miljoonaa euroa

Metsä Groupin tammi maaliskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 105 miljoonaa euroa Metsä Group Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Pörssitiedote 1 (31) Metsä Groupin tammi maaliskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 105 miljoonaa euroa Tulos vuoden 2014 ensimmäiseltä neljännekseltä Liikevaihto

Lisätiedot

Metsä Groupin vuoden 2013 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa

Metsä Groupin vuoden 2013 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa Metsä Group tilinpäätöstiedote Pörssitiedote 1 (29) Metsä Groupin vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa Loka joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 87 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Tilinpäätöstiedote 6.2.2008 1 (20) Metsäliitto-konsernin vuoden tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Vuoden tulos Liikevaihto 7 669 miljoonaa euroa (8

Lisätiedot

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, MILJ. EUROA SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, % 5 500 600 16 4 400 500 400

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 22.10.2009 klo 12.00 M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa Tulos tammi syyskuulta 2009 Liikevaihto 1 826 miljoonaa

Lisätiedot

2 Tilintarkastamaton Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12.00

2 Tilintarkastamaton Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12.00 Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12:00 Metsä Board Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 5 miljoonaa euroa tammimaaliskuussa Tammi-maaliskuun tulos Liikevaihto 545 miljoonaa

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN PUOLISKON LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 90,2 MILJOONAA EUROA TULOS VUODEN 2015 ENSIMMÄISELTÄ

Lisätiedot

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real Oyj Pörssitiedote 29.7.2005 klo 13.00 1(23) SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski vuoden toisella

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

Metsä Board Vuositulos 2013

Metsä Board Vuositulos 2013 Vuositulos 213 1 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 213 Kannattavuus parani edellisestä vuodesta Taivekartonki- ja kraftlaineritoimitukset nousivat selvästi ja taivekartongin hintoja korotettiin loppuvuonna

Lisätiedot

Vuoden 2001 tapahtumia

Vuoden 2001 tapahtumia VUOSIKERTOMUS 21 Sisällysluettelo Pääjohtajan katsaus 2 Vuoden 21 tapahtumia 3 Viisi vuotta numeroina 4 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 4 Kehitys vuosineljänneksittäin 5 Metsäliitto Osuuskunta 6 Finnforest

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 Q4/2009 Tulos osaketta kohti oli 0,57 ( 0,56) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,21 ( 0,19) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46) miljoonaa euroa

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammikuu joulukuu 2008

Osavuosikatsaus. Tammikuu joulukuu 2008 Osavuosikatsaus Tammikuu joulukuu 2008 Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2008 tulos Heikko tulos mutta vahva liiketoiminnan nettorahavirta tehokkaiden tuotannonrajoitusten seurauksena,

Lisätiedot

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Q4/2013 (verrattuna Q4/2012) Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,27 (0,20) euroa ja raportoitu 0,06 ( 2,83) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2005 Tilinpäätösraportti M real lyhyesti n M real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial

Lisätiedot

Avainluvut: M-REAL OYJ Veli-Matti Mynttinen varatoimitusjohtaja

Avainluvut: M-REAL OYJ Veli-Matti Mynttinen varatoimitusjohtaja 6.2.2002 klo 12.00 1 (22) M-REALIN TULOS KOHTUULLINEN ULLINEN HEIKENTYNEESTÄ TÄ KYSYNNÄSTÄ HUOLIMATTA M-real säilytti vuoden 2001 tulostasonsa kohtuullisena huolimatta tuotteidensa voimakkaasti heikentyneestä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014 Osavuosikatsaus 1Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä Kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna Taivekartongin toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa sekä

Lisätiedot