Metsä Group Tilinpäätös 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsä Group Tilinpäätös 2018"

Transkriptio

1

2 Metsä Group Tilinpäätös 218 Ilkka Hämälä Pääjohtaja

3 Metsä Groupilta erinomainen taloudellinen tulos Liikevaihto 5 79 milj. euroa (217: 5 4 milj. euroa) Liiketulos* 849 milj. euroa (566 milj. euroa) Liiketulos* 14,9 % liikevaihdosta (11,2 %) Sijoitetun pääoman tuotto* 16,8 % (12,3 %) Liikevaihtoa kasvattivat suuremmat toimitusmäärät sekä sellun ja kartongin hintojen nousu Liiketulos kasvoi pääasiassa sellun kohonneiden toimitusmäärien ja hintojen sekä kartonkiliiketoiminnan myönteisen kehityksen ansiosta Valuuttakurssimuutoksilla, erityisesti Yhdysvaltain dollariin liittyen, oli noin 135 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus 3 *vertailukelpoinen

4 Vuoden viimeisen neljänneksen tapahtumia Sellun kysyntä ja markkinahinta laskivat Kiinassa vuoden viimeisen neljänneksen lopulla Kartonkitoimitukset laskivat edellisestä neljänneksestä mm. kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena Metsä Board otti käyttöön uuden paalauslinjan Kaskisten tehtaalla ja investoi uuteen arkituslinjaan Äänekosken tehtaalla Metsä Tissuen uudet jalostuslinjat Žilinan ja Raubachin tehtailla käynnistyivät. Dürenin tehtaan leivinpaperikoneen uudistus valmistui Metsä Tissue aloitti Saksassa sijaitsevan Stotzheimin tehtaan strategisen arvioinnin Tekstiilikuitua valmistavan teollisen koelaitoksen rakentaminen alkoi Äänekoskella lokakuussa Metsä Group

5 Liikevaihto Milj. euroa

6 Liikevaihto vuosineljänneksittäin Milj. euroa

7 Vertailukelpoinen liiketulos Milj. euroa

8 Vertailukelpoinen liiketulos vuosineljänneksittäin Milj. euroa Q1/14 Q2 Q3 Q4 Q1/15 Q2 Q3 Q4 Q1/16 Q2 Q3 Q4 Q1/17 Q2 Q3 Q4 Q1/18 Q2 Q3 Q4 8

9 Vertailukelpoisen liiketuloksen muutos Milj. euroa Vertailukelpoinen liiketulos Myyntihinnat 579 Myyntimäärät 97 Valuuttakurssit -135 Raaka-aineet ja energia -174 Työvoimakustannukset -17 Kunnossapito ja muut kiinteät -19 Poistot -31 Muut -16 Vertailukelpoinen liiketulos

10 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Milj. euroa 218 Liiketulos (IFRS) 843, Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Metsä Board / Husumin tehtaan tehostamisohjelma -4,1 Metsä Board / TVO:n luopuminen Meri-Porin hiilivoimalasta -1,7 Metsä Board / muut +,2 Erät yhteensä -5,6 Vertailukelpoinen liiketulos 848,5 1

11 Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto % 2 16, Tavoite* > 12 % 11,4 13,6 1,2 12, *tavoitetaso korotettu aiemmasta 1 prosentista

12 Omavaraisuusaste % ,2 43,9 45, 4 37,9 53,

13 Korollinen nettovelka Milj. euroa

14 Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. euroa

15 Henkilöstö

16 Metsä Forest Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutoimitukset ennätystasolla Puun tarjonta oli Suomessa hyvällä tasolla. Alkuvuonna nousseet kantohinnat vakiintuivat vuoden loppupuolella Korjuu- ja kuljetuskelit olivat Suomessa hyvät koko vuoden Alkuvuodesta Itämeren alueella oli edellisen syksyn ja alkutalven kelien takia merkittävää puun niukkuutta. Vuoden lopulla markkinatilanne tasapainottui. Metsä Forest toimitti puuta selvästi enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 36,4 miljoonaa kuutiota (vuonna milj.) Yksityismetsistä hankitusta puusta 35 % ostettiin sähköisesti. Metsänhoitopalveluiden sähköisen myynnin osuus oli 42 % Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos Milj. euroa ,8 6,5 7,7 8,9 8,5 Liikevaihto 4,4 5,9 5, ,7 5,8 Liiketulos 8,9 8,

17 Metsä Wood Puutuoteteollisuus Puuviilutuotteiden kysyntä hyvällä tasolla. Ison-Britannian markkinatilanne haastava Puuviilutuotteiden liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. Ison-Britannian toiminnan liikevaihto laski Puuviilutuotteiden myyntihinnat nousivat vahvan kysynnän ja myyntijakauman ansiosta Tuotannon haasteet laskivat toimitusmääriä Kustannusinflaatio, Ison-Britannian liiketoiminnan kannattavuuden lasku ja uusien tehtaiden kustannukset heikensivät kannattavuutta Pärnun koivuvaneritehdas käynnistyi elokuussa Punkaharjun Kerto LVL -linjan rakentaminen eteni aikataulussa. Linja käynnistyy vuoden 219 ensimmäisellä puoliskolla Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos Milj. euroa , , ,2 9, 8,3 8,4 7,6 6,9 6,2 5,5 2,8 2, Liikevaihto Liiketulos 17

18 Metsä Fibre Sellu- ja sahateollisuus Vahva sellun kysyntä siivitti huipputulokseen Liikevaihtoa ja liiketulosta paransivat myyntihintojen nousu ja biotuotetehtaan myötä kasvaneet sellun toimitusmäärät Sellumarkkinoiden vahva kysyntä kolmella ensimmäisellä neljänneksellä nosti sellun hinnan huipputasolle Pitkäkuituisen sellun dollarimääräiset keskiarvohinnat nousivat 32 % ja lyhytkuituisen sellun 26 % edellisvuoteen verrattuna Kiinan talouskehityksen hidastuminen laski sellun kysyntää ja hintoja Kiinassa loppuvuonna Sahatavaran toimitusmäärät laskivat edellisvuodesta. Syksyyn asti nousseet hinnat laskivat loppuvuonna Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos Milj. euroa Liikevaihto Liiketulos

19 Metsä Fibre Sellu- ja sahateollisuus Sellun hinta (PIX) USD 14 EUR Lehti/EUR Havu/EUR Lehti/USD Havu/USD Lähde: Foex 19

20 Metsä Board Kartonkiteollisuus Hyvä hinta- ja toimitusmääräkehitys myös kartongissa Metsä Boardin liikevaihtoa ja kannattavuutta paransivat korkeammat kartonkien ja markkinasellujen hinnat sekä taivekartongin toimitusmäärä Osakkuusyhtiö Metsä Fibren kasvaneilla sellun tuotanto- ja toimitusmäärillä oli selvästi positiivinen tulosvaikutus Tuotantokustannukset nousivat mm. kohonneen puun hinnan ja Yhdysvaltain kallistuneiden rekkakuljetusten takia Valuuttakursseilla oli noin 53 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liiketulokseen edellisvuoteen verrattuna Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos Milj. euroa Liikevaihto Liiketulos 2

21 Metsä Board Kartonkiteollisuus Taivekartongin ja valkopintaisen kraftlainerin hinta Euroopassa EUR/tonni Taivekartonki Valkopintainen kraftlaineri Lähteet: Fastmarkets RISI & Fastmarkets FOEX 21

22 Metsä Tissue Pehmo- ja tiivispaperit Pehmo- ja tiivispaperien tuotantoa tehostetaan Korkeammat myyntimäärät ja hinnat kasvattivat Metsä Tissuen liikevaihtoa Liiketulosta heikensi kustannusinflaatio, jota ei täysin kyetty siirtämään lopputuotteiden hintoihin Myös valuuttakursseilla oli negatiivinen vaikutus tulokseen Metsä Tissuessa käynnistettiin vuoden lopulla sisäisen tehokkuuden parantamiseen tähtäävä operatiivinen tarkastelu Stotzheimin tehtaan strategisessa tarkastelussa tutkitaan kannattavuuden parantamista lyhyellä aikavälillä, mahdollista divestointia tai sulkemista Liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos Milj. euroa , ,5 13,2 15,8 2,6 17,6 16,3 16,8 12,3 11,5 6,4 6, Liikevaihto Liiketulos 22

23 Yhteenveto Markkinanäkymät Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan Havuvanerin näkymät ovat hyvät. Koivuvanerin kysynnässä on epävarmuutta. Kerto LVL -tuotteiden näkymät ovat pääosin vakaat Sellu- ja sahatavaran kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä loppuvuonna, jos maailman talouskasvu on ennusteiden mukaista Kartonkitoimitusten arvioidaan nousevan hieman 1Q 219:lla edellisestä neljänneksestä. Taivekartongin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa ennakoidaan nousevan, keskihintoja pyritään nostamaan myös optimoimalla myynnin jakaumaa. Pehmo- ja tiivispaperin kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana. Pehmopaperin kysyntä kasvaa itäisessä Keski-Euroopassa ja tiivispapereiden Aasiassa. Raaka-ainekustannukset rasittavat kannattavuutta 23

24 Yhteenveto Lähiajan tulosnäkymät Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 219 ensimmäisellä neljänneksellä heikkenevän vuoden 218 viimeisestä neljänneksestä 24

25